Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

Ovdje možete naručiti KRIŽARSKI MOLITVENIK

 Krizaarski Molitvenik

 Križarska molitva 1

 

 

 Moj dar Isusu za Spasenje duša 

 
Premili moj Isuse, Ti koji nas toliko ljubiš, dopusti mi
da na moj skroman način pomognem spasiti duše koje
su Tebi toliko dragocjene.
 
Smiluj se svim grješnicima, bez obzira koliko su Te teško uvrijedili.
Dopusti mi, da onim dušama koje možda neće preživjeti Upozorenje, molitvom i trpljenjem pomognem da
pronađu mjesto pored Tebe u Tvom Kraljevstvu.
Čuj
moju molitvu, o slatki Isuse, da Ti pomogne pridobiti
duše za kojima toliko čezneš.
 
O Presveto Srce Isusovo, spremno se podlažem Tvojoj
Presvetoj Volji u svako doba.
Amen.

 

(Za katolike i one koji nisu katolici. Katolici moraju nastaviti redovito ići na Ispovijed, jer tako traži naš Gospodin Isus)
Oni moraju moliti ovu molitvu sedam dana zaredom i zadobiti će dar potpunog oprosta i Snagu Duha Svetoga.
 
 
O Moj Isuse, Ti si svjetlost svijeta, Ti si plamen koji
dodiruje sve duše. Tvoje Milosrđe i Ljubav ne poznaju
granice.
Nismo zavrijedili Žrtvu koju si Ti podnio za nas Svojom
Smrću na Križu, ipak znamo da Tvoja Ljubav za nas nadilazi našu ljubav prema Tebi.
Udijeli nam, Gospodine, dar poniznosti da zavrijedimo
ući u Tvoje Novo Kraljevstvo. Ispuni nas Duhom Svetim
da hrabro stupamo naprijed i vodimo Tvoju Vojsku u
propovjedanju Istine Tvoje Svete Riječi te pripremimo
našu braću i sestre za Tvoj Slavni Drugi Dolazak na Zemlju.
Častimo Te! Slavimo Te!
Prikazujemo Ti same sebe, naše žalosti i trpljenja kao
dar Tebi za Spasenje duša.
Ljubimo Te, Isuse!
Smiluj se svoj Svojoj djeci gdje god bili.
Amen.

 

Svevišnji Bože, klečimo pred Tobom moleći Te za jedinstvo sve Tvoje djece u borbi da se održe Tvoje Kršćanske Crkve na Zemlji.
U ovom vremenu velikog otpadništva u svijetu, neka
nas naše različitosti ne podijele.
Ljubimo Te, dragi Oče i usrdno Te molimo da nam udijeliš milosti da možemo ljubiti jedni druge u Ime Tvoga
ljubljenoga Sina, Spasitelja našega Isusa Krista.
Klanjamo Ti se! Ljubimo Te! Ujedinjujemo se u borbi
za snagu Tvojih Kršćanskih Crkvi na Zemlji, kako bi se
održale u kušnjama koje bi nas mogle snaći u nadolazećim godinama.
Amen.

 

O moj Gospodine Isuse Kriste, usrdno Te molim da
izliješ Svoga Svetoga Duha na svu Svoju djecu.
 
Molim Te da oprostiš onima koji gaje mržnju u svojim dušama
prema Tebi.
 
Molim Te, da ateisti otvore svoja okorjela srca u vrijeme Tvoga Velikog Čina Milosrđa i da Tvoja djeca koja
Te ljube, mogu Tebe dostojanstveno častiti nadilazeći
svako progonstvo.
 
Ispuni, molim Te, svu Svoju djecu Darom Svoga Duha
 
da se mogu hrabro uzdići i voditi Tvoju Vojsku u posljednju bitku protiv sotone, njegovih demona i svih
 
onih duša koje robuju njegovim lažnim obećanjima.
 
Amen.

                                                                  Ovdje možete naručiti ŠKAPULAR PEČAT ŽIVOGA BOGA

 

 Skapular

 

 

Pecat Zivoga Boga 

Bog Otac traži da svi prihvatimo ovaj Pečat kao Zaštitu za
sve nas i za naše obitelji, tijekom budućih teških vremena u
kojima ćemo morati živjeti.
 
 
 
O moj Bože, moj ljubljeni Oče, prihvaćam s ljubavlju
i zahvalnošću Tvoj Božji Pečat Zaštite.
Tvoje Božanstvo obuhvaća moje tijelo i dušu za vječnost.
 
Duboko se klanjam u poniznom zahvaljivanju i iskazujem svoju duboku ljubav i odanost Tebi, mom Ljubljenom Ocu.
 
Molim Te da zaštitiš mene i moje bližnje ovim posebnim
Pečatom i prikazujem svoj život u službu Tebi u vijeke
vjekova.
Ljubim Te, dragi Oče.
Tješim Te u ovim vremenima, dragi Oče.
Prikazujem Ti Tijelo, Krv, Dušu i Božanstvo Tvoga Preljubljenoga Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za
Spasenje sve Tvoje djece.
Amen.
 

                                                                                                                            

Nekoliko citata o

PEČATU ŽIVOGA BOGA

iz Poruke  431, 16. svibnja  2012

Mein Geschenk des Siegels des Lebendigen Gottes wird euch gegenüber euren Feinden unsichtbar machen. Betet es von jetzt an jeden Tag. Bewahrt es in Reichweite in euren Häusern auf und lasst es durch einen Priester segnen.

 

iz Poruke  433, 16.svibnja 2012

Vergesst niemals die Wichtigkeit des „Siegels des Lebendigen Gottes“. Es wird euch und euren Familien Schutz bieten, nicht nur einen spirituellen, sondern auch einem leiblichen Schutz. Ihr seid gesegnet, das Siegel zu empfangen, und es ist eure Pflicht, dafür zu sorgen, dass es — überall — so viele Kinder Gottes wie möglich empfangen.

 

aus Botschaft 449, 1. Juni 2012

Das Siegel des Lebendigen Gottes, Mein Kreuzzug-Gebet (33) ist eure Rettungsleine. Wenn ihr Mein Siegel des Schutzes, das euch von Meinem Ewigen Vater gegeben wird, erhaltet, dann werdet ihr das Zeichen nicht annehmen müssen. Ihr werdet nicht angerührt werden. Euer Haus wird nicht gesehen werden, es wird nicht gesucht werden noch wird es zu einem Ziel werden; denn es wird für die Augen von Satans Armee unsichtbar gemacht werden.

 

O dragi Isuse, ujedini u ljubavi sve Svoje ljubljene
sljedbenike, da tako možemo proširiti Istinu Tvoga
obećanja Vječnoga Spasenja po cijelom svijetu.
Molimo za one mlake duše, koje Ti se boje predati duhom, dušom i tijelom, neka odbace od sebe
oklop oholosti i otvore svoja srca Tvojoj Ljubavi te tako postanu
dio Tvoje svete obitelji na Zemlji.
Prigrli sve te izgubljene duše, dragi Isuse, dopusti da ih
mi kao njihova braća i sestre svojom ljubavlju podignemo iz divljine i povedi njih zajedno s nama u Nutrinu,
Ljubav i Svjetlo Presvetoga Trojstva.
Polažemo svu svoju nadu, povjerenje i ljubav u Tvoje
Svete Ruke.
Usrdno Te molimo, povećaj našu pobožnost da pomognemo spasiti još više duša.
Amen.

 

Isuse, Moj ljubljeni Spasitelju, ja Te molim da izliješ na
mene Svoga Svetoga Duha, da mogu moćno naviještati
Tvoju Presvetu Riječ kako bi se sva Božja djeca pripremila na Tvoj Drugi Dolazak.
Usrdno Te molim, Gospodine Isuse, za sve milosti koje
mi trebaju, da mogu doprijeti do svih vjera, uvjerenja i
naroda, gdje god da pođem.
Pomogni mi da govorim Tvojim Jezikom, da donosim
bijednim dušama olakšanje Tvojim Usnama i da ljubim
sve duše posebnom Božjom Ljubavlju koja se izlijeva iz
Tvoga Svetoga Srca.
Pomogni mi da spasim duše koje su tako blizu Tvome
Srcu i dopusti mi da Te tješim, dragi Isuse, onda kada
izgubljene duše i dalje budu odbacivale Tvoje Milosrđe.
Isuse, bez Tebe ne vrijedim ništa, ali s Tvojom velikodušnom pomoći ja ću se boriti,
u Tvoje Ime, da pomognem u spašavanju
cjelokupnog čovječanstva.
Amen.

 

O moj Isuse, udijeli mi milost da mogu proglasiti Tvoju Svetu Riječ cijelom čovječanstvu
da bi duše mogle
biti spašene.
Izlij Svoga Svetoga Duha na mene, Tvoga poniznog slugu, da Tvoju Svetu Riječ čuju i
prihvate osobito one duše
kojima je najpotrebnije Tvoje Milosrđe.
Pomogni mi da u svako doba poštujem Tvoju Svetu Volju i
da nikada ne uvrijedim
ili osudim one koji odbiju
Ruku Tvoga Milosrđa.
Amen.
 
 
Moja predraga kćeri, kao što je Moj Vječni Otac ostavio u
baštinu Svoj Pečat kao Veliki Dar čovječanstvu, tako i Njegova djeca moraju obećati svoju vjernost Njegovoj Božjoj
Volji.
Ja tražim od sve Božje djece koja će stupati naprijed u Njegovoj Vojsci i pomoći spasiti duše sve Božje djece, uključujući
okorjele grješnike, da daju zavjet
.
O Svevišnji Bože,
o Oče Nebeski, čvrsto Ti prisežem
da ću Tebe poštovati i slušati u svemu sjedinjen s Tvojom Božjom Voljom na Zemlji.
Po Presvetoj Krvi Tvoga Jedinoga ljubljenoga Sina, Pravoga Mesije, prikazujem Ti svoj duh,
svoju dušu i tijelo
u korist svih duša kako bismo se mogli sjediniti kao jedno
u Tvom Kraljevstvu Nebeskom koje dolazi, da se tako
vrši Tvoja Božja Volja na Zemlji, kao što je na Nebu.
 
Amen.
 

 

 
 Bože, Svemogući Oče, 
ja prihvaćam Tvoju Božju Volju.
Pomogni Svojoj djeci da je prihvate.
Zaustavi sotonu koji poriče Tvojoj djeci pravo na baštinu njihova Oca.
Ne daj da se ikada prestanemo boriti za našu baštinu
u Raju.
Čuj naše molitve i protjeraj sotonu i njegove pale anđele.
Molim Te, dragi Oče, očisti Zemlju Svojim Milosrđem i
prekrij nas Svojim Svetim Duhom.
Vodi nas da postrojimo Tvoju Presvetu Vojsku, kojoj je
u izobilju dana Moć da zauvijek protjera Zvijer.
 
Amen.
 
 
O Moj ljubljeni Isuse, 
Ti si blizu mom srcu.
Jedno sam s Tobom.
Ljubim Te.
Cijenim Te.
Dopusti da osjetim Tvoju Ljubav.
Dopusti da osjetim Tvoju Bol.
Dopusti da osjetim Tvoju Prisutnost.
Podari mi Milost poniznosti kako bih bio dostojan Tvoga Kraljevstva na Zemlji, kao i na Nebu.
Podari mi Suze Obraćenja kako bih Ti se istinski ponudio kao pravi učenik, da Ti pomognem u Tvojoj Misiji
da spasiš svaku pojedinu dušu na Zemlji, prije nego ponovno dođeš kako bi sudio živima i mrtvima.
 

Amen.

 
O dragi Isuse, 
polažem se pred Tebe, iscrpljen, bolestan, u boli i žudeći da čujem Tvoj Glas.
Neka me dotakne Tvoja Božja Prisutnost, kako bih bio
preplavljen Tvojim Božjim Svjetlom kroz moj duh, tijelo i dušu.
Ufam se u Tvoje Milosrđe.
Potpuno predajem svoju bol i patnju Tebi i molim Te da
mi daš milost da Ti vjerujem, kako bi me mogao izliječiti od ove boli i tame, da ponovno postanem potpun i
da mogu slijediti Put Istine i dopustiti Tebi da me vodiš
prema Životu u Novom Raju.
 
Amen.
 
 
Moliti prije i nakon susreta Molitvene Zajednice Isus čovječanstvu.
 
 
O moj predragi Isuse, molim Te, blagoslovi i zaštiti
nas, Svoju Križarsku Molitvenu Zajednicu, kako bi postali nepovrjedivi od zlih napada đavla i bilo kojih zlih
duhova, koji bi nas mogli mučiti u ovoj Svetoj Misiji za
spas duša.
 
Daj da ostanemo vjerni i jaki, dok ustrajemo u obrani
Tvoga Svetoga Imena pred svijetom i nikada ne odustanemo u svojoj borbi za širenjem Istine Tvoje Svete
Riječi.
 
Amen.
 
O ljubljena Majko Spasenja,
usrdno Te molim da kroz
Svoje molitve ujediniš svu Božju Vojsku Ostatka, širom
svijeta.
Prekrij sve Križarske Molitvene Zajednice s Milošću
Spasenja, koja je izlivena na nas kroz Milosrđe Tvoga
Sina, Isusa Krista.
Pošalji Svoje Anđele da prekriju svakoga od nas, a osobito one svećenike koji vode Križarske Molitvene Zajednice.
Pomogni nam da izbjegnemo smetnje koje uzrokuju
razdor među nama i brani nas Svojim Darom Štita,
kako bi postali otporni na napade koje ćemo morati
izdržati zbog svoje ljubavi prema Isusu Kristu u ovoj
Svetoj Misiji spašavanja duša.
 
Amen.
 
O dragi Isuse, 
molimo Te za sposobnosti preživljavanja kušnji s kojima se sada suočavamo, dok posljednji
Pravi Papa završava svoju Misiju za Tebe.
Pomogni nam da izdržimo strašno zlostavljanje s kojim
se sada moramo suočiti zbog propasti Crkve koju smo
nekoć poznavali.
Nikada nemoj dopustiti da zastranimo od Istine Tvoje
Božje Riječi.
Pomogni nam da šutimo kada napadi budu svaljeni na
naša ramena, u napasti da okrenemo leđa Tebi i Sakramentima koje si dao svijetu.
Prekrij Svoju Vojsku moćnom Ljubavlju koju trebamo
kao Štit da nas zaštiti od lažnog proroka i Antikrista.
Pomogni Svojoj Crkvi na Zemlji da se širi i umnoži, da
tako može biti uz Istinu i pomoći Tebi da vodiš našu braću i sestre Putom Istine kako bi se dostojno pripremili
za Tvoj Drugi Dolazak.
 
Amen.
 
 
Isuse, pomogni mi da pronađem hrabrosti, odvažnosti
i samopouzdanja da ustanem i da se na mene računa,
kako bih se mogao pridružiti Tvojoj Vojsci Ostatka i uspeti se na isto Brdo Kalvarije, koje si Ti morao izdržati
zbog mojih grijeha.
 
Daj mi snage da nosim Tvoj Križ i Tvoje breme, kako
bih ja mogao pomoći Tebi spasiti duše.
 
Oslobodi me mojih slabosti.
 
Rastjeraj moje strahove.
 
Slomi sve moje sumnje.
 
Otvori moje oči za Istinu.
 
Pomogni meni i svima onima koji odgovaraju na Poziv
da nose Tvoj Križ, da Te slijedim velikoga i poniznoga
srca i da mojim primjerom drugi skupe hrabrosti da
čine isto tako.
 
Amen.
 
 
                                                           Ovdje možete naručiti MEDALJU SPASENJA
 

Medalja Spasenja

 
 
 
 
O Majko Spasenja, 
 
prekrij moju dušu Svojim Suzama
Spasenja.
 
Oslobodi me sumnji.
Uzdigni moje srce, da bih ja osjetio Prisutnost Tvoga
Sina.
 
Donesi mi mir i utjehu.
 
Moli da doista budem obraćen.
 
Pomogni mi da prihvatim Istinu i otvori moje srce da
primim Milosrđe Tvoga Sina, Isusa Krista.
 

Amen.

 

Medalja Spasenja

 

 
 
Mi stojimo sjedinjeni s Tvojim Svetim Srcem, dragi
Isuse.
Mi govorimo s ovlaštenjem Pravu Riječ Božju.
Mi ćemo ići do krajeva Zemlje širiti Istinu.
Mi nikada nećemo prihvatiti bilo kakav novi lažni nauk
u Tvoje Ime, osim onoga kojega si nas Ti Sam poučio.
Mi ostajemo vjerni, odani i postojani u našoj vjeri.
Mi ćemo se odnositi prema onima koji Te izdaju s ljubavlju i samilošću, u nadi da će Ti se vratiti.
Mi ćemo biti čvrsti, ali strpljivi, s onima koji nas progone u Tvoje Ime.
Mi ćemo pobjedonosno hodati cijelim putem prema
Tvom Novom Raju.
Mi obećavamo da ćemo kroz našu bol i patnju dovesti
Tebi sve one izgubljene duše koje su gladne Tvoje Ljubavi.
Molimo Te, primi naše molitve za sve grješnike u svijetu
kako bi mogli postati jedna obitelj, ujedinjena u ljubavi
s Tobom, u Novoj Eri Mira.
 
Amen.
 
 
Najdraži Isuse, 
pomogni nama, Svojim ljubljenim
učenicima, da okupimo svijet u Tvoje Ruke i Tebi prikažemo duše koje su najpotrebnije
Tvoga Velikog Milosrđa.
Osnaži nas Darom Duha Svetoga da osiguramo da Plamen Istine
zahvati sve one koji su postali odvojeni od
Tebe.
Ujedini sve grješnike kako bi svakome bila dana prilika
pomirenja.
Daj svima nama snagu da ostanemo čvrsto uz Tvoju
Svetu Riječ kada smo prisiljeni odbaciti Istinu, koja je
proglašena svijetu u Presvetim Evanđeljima.
Mi ostajemo u Tebi, s Tobom i za Tebe, na svakom pojedinom
koraku ovoga našeg putovanja prema Spasenju.
 
Amen.
 
 
Kako bi zaštitila ovu Misiju od sotonine zloće, Ja tražim
od vas da počnete moliti ovu moćnu molitvu odricanja od
sotone. Kada molite ovu Križarsku molitvu, najmanje dva
puta tjedno, pomoći ćete zaštititi ovu Misiju Spasenja i dovesti više duša u Područje Božjega Kraljevstva.
 
O Majko Spasenja,
 dođi u pomoć ovoj Misiji. Pomogni nama, Božjoj Vojsci Ostatka, da se odreknemo sotone.
Mi Te usrdno molimo da Svojom Petom satreš glavu
Zvijeri i ukloniš sve prepreke u našoj Misiji spašavanja
duša.
 
Amen.
 
 
Ja vam obećavam, draga djeco, da ću olakšati vašu bol, žalost i strah, ostavljajući
vam u naslijeđe moćne Milosti i
Blagoslove. Vi ćete biti zaštićeni krugom Moje Hijerarhije
Anđela.
Kako bi zatražili od Mene da riješim vaš strah i tugu i da
vam podarim slobodu od progona, molim vas da molite ovu
molitvu.
 
Najdraži Oče, 
Bože svega Stvorenja, Bože Svevišnji,
podari mi Milost i Zaštitu preko Tvoje Hijerarhije Anđela. Osposobi me da se
usredotočim na Tvoju Ljubav
za svako od Tvoje djece, bez obzira kako Te vrijeđali.
Pomogni mi da bez straha u mome srcu širim novosti o Konačnom Zavjetu,
da se svijet pripremi za Drugi
Dolazak Isusa Krista. Podari mi Svoje posebne Milosti
i Blagoslove da se uzdignem iznad progona, kojega mi
je nanio sotona, njegovi demoni i njegovi posrednici na
Zemlji. Nikada mi nemoj dopustiti da se bojim Tvojih
neprijatelja. Daj mi snagu da ljubim moje neprijatelje i
one koji me progone u Ime Božje.
 
Amen.
 
 
O Majko Spasenja,
 zaštiti ovu Misiju, Dar od Boga, da
donese Vječni Život svoj Njegovoj djeci posvuda.
Molim Te posreduj, u naše ime, preko Svoga ljubljenoga
Sina, Isusa Krista, da nam da hrabrosti da izvršavamo
naše dužnosti služenja Bogu u svako doba, a osobito
kada patimo zbog toga.
Pomogni ovoj Misiji da obrati milijarde duša, u skladu
s Božanskom Voljom Božjom i da obrati one kamenog
srca u brižne sluge Tvoga Sina.
Daj svima nama, koji služimo Isusu u ovoj Misiji snagu
da nadvladamo mržnju i progon Križa i da primimo
patnju koja dolazi s njim, velikodušnog srca i s potpunim prihvaćanjem onoga što bi moglo doći.
 
Amen.

 

 

Ja tražim od vas, draga djeco, da molite za sve one koji su

 

posvetili svoje živote Božjem Pozivu i za ovu Misiju. Ovu

 

molitvu treba moliti za sve Božje proroke, ljude koji imaju

 

vizije i svete sluge, da mogu nastaviti služiti Njemu dok On

 

ispunja Posljednji Zavjet.

 

 

O najdraža Majko Spasenja, 

čuj naš poziv za zaštitu

Misije Spasenja i za zaštitu Božje djece. Mi molimo za

one koji prkose Volji Božjoj u ovom velikom trenutku

povijesti. Mi molimo da zaštitiš sve one koji odgovaraju

na Tvoj Poziv i Riječ Božju, za Spasenje svih od neprijatelja Božjih.
Molimo Te pomogni osloboditi one duše

koje su pale kao žrtve prijevare đavla i otvori njihove

oči za Istinu.

O Majko Spasenja, pomogni nama jadnim grješnicima

da budemo dostojni primiti Milost ustrajnosti u našem

vremenu trpljenja, u Ime Tvog ljubljenog Sina, Isusa

Krista.

Zaštiti ovu Misiju od zla. Zaštiti Svoju djecu od progona.

Prekrij sve nas sa Svojim Presvetim Plaštem i podupri

nas s Darom postojanosti u našoj vjeri, svakog puta kada

smo osporavani jer govorimo Istinu, jer prenosimo Svetu Riječ Božju,
do kraja naših dana sada i zauvijek.

 

Amen.

n.

Isus čovječanstvu Litanijska molitva 3

Brani Božju Riječ
 
 
O dragi Isuse, 
čuvaj nas od laži koje vrijeđaju Boga.
Zaštiti nas od sotone i njegove vojske.
Daj da Te ljubimo sve više.
Podupri nas u našoj borbi.
Obrani nas u našoj vjeri.
Vodi nas u Tvoj sigurni zaklon.
Pomogni nam da ustanemo i branimo Tvoju Svetu Volju.
Jačaj našu odlučnost da budemo Tvoji pravi učenici.
Daj nam snagu.
Daj nam pouzdanje.
Vodi nas na putu Istine.
Brani nas protiv neprijatelja.
Izlij na nas Svoje Milosti Zaštite.
Pomogni nam da izbjegavamo napasti.
Približi nas Svome Presvetome Srcu.
Pomogni nam da Ti ostanemo vjerni u svako doba.
 
Amen.

(147. Botschaft)
Ihr seid Meine geliebte Armee und gemeinsam werden wir uns erheben, um all eure Brüder und Schwestern wieder in ihre rechtmäßige glorreiche Heimat zu bringen. Ich liebe und schätze jedes von euch Kindern. Vergesst das nie. Wenn ihr zu Mir jeden Tag betet, so sprecht dieses Gebet:

 

Oh mein kostbarer Herr Jesus Christus,

birg mich in Deinen Armen und lass meinen Kopf an Deiner Schulter ruhen.

Nimm mich, wenn die Zeit erfüllt ist, in Dein glorreiches Königreich auf.

Lass Dein kostbares Blut über mein Herz strömen, auf dass wir ganz vereinigt werden.

Amen.

(168. Poruka)
So viele Meiner Kinder beten für besondere Anliegen. Ich höre jedem Einzelnen zu. Aber ihr müsst, wenn ihr zu Mir um etwas für euch sehr Wichtiges betet, eure Ängste loslassen. Angst kommt nicht von Mir. Sie wird euch von Satan eingeflößt, als ein Mittel, um euch zu quälen. Versteht ihr das nicht? Wenn ihr vor etwas Angst habt, von dem ihr merkt/meint, dass es euer Leben beherrscht, dann wird das Problem immer schlimmer, je mehr ihr euch fürchtet. Nur wenn ihr innehaltet und zu Mir sprecht:

 

Jesus,

ich übergebe Dir vertrauensvoll alle meine Sorgen in dieser Angelegenheit, so dass das Problem jetzt das Deinige ist, so dass es jetzt an Dir liegt, dieses Problem Deinem heiligsten Willen entsprechend zu lösen.

Amen.

 

kann euer Geist im Frieden sein.

Die Warnung

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice