Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

 

Moj Vječni Oče, u Ime Tvoga ljubljenoga Sina Isusa Krista, molim Te da zaštitiš Svoju djecu od progona
kojeg svjetske sile namjeravaju izvršiti nad nevinim narodima.
Molim za oproštenje grijeha onih duša koje uzrokuju
ove nevolje, kako bi Ti se mogle obratiti u poniznosti i
skrušena srca.
Molim Te, daj Svojoj ispaćenoj djeci snagu kako bi u
Gospodinu našem Isusu Kristu prihvatili svoje trpljenje
kao zadovoljštinu za grijehe svijeta.
Amen.
 
 
O Svemogući Oče, Svevišnji Bože, molim Te smiluj se
svim grješnicima. Otvori im srca da prihvate Spasenje i
prime obilje milosti.
Čuj moje molbe za članove moje vlastite obitelji i neka
se svaki od njih svidi Tvom Srcu koje gori ljubavlju.
O Božanski Nebeski Oče, zaštiti svu Svoju djecu na Zemlji od nuklearnog rata i bilo kojeg drugog zlodjela
kojim se namjerava uništiti Tvoju djecu.
Čuvaj nas i štiti od svakoga zla. Rasvijetli nas kako bismo progledali, čuli i prihvatili Istinu našega Spasenja
bez ikakvog straha u našim dušama.
Amen.
 
Majko Spasenja, izmoli Milosrđe dušama mladih,
koji se nalaze u strašnoj tami, da prepoznaju Tvog ljubljenog Sina kada dođe otkupiti cijelo čovječanstvo.
Ne dopusti da ijedna duša propadne. Neka niti jedna
duša ne odbaci Njegovo Veliko Milosrđe.
Molim Te Majko, daj da se svi spase i molim Te prekrij
ove duše Svojim Svetim Plaštem kako bi im osigurala
zaštitu od prevaranta.
Amen.

                                                                  Ovdje možete naručiti ŠKAPULAR PEČAT ŽIVOGA BOGA

 

 Skapular

 

 

Pecat Zivoga Boga 

Bog Otac traži da svi prihvatimo ovaj Pečat kao Zaštitu za
sve nas i za naše obitelji, tijekom budućih teških vremena u
kojima ćemo morati živjeti.
 
 
 
O moj Bože, moj ljubljeni Oče, prihvaćam s ljubavlju
i zahvalnošću Tvoj Božji Pečat Zaštite.
Tvoje Božanstvo obuhvaća moje tijelo i dušu za vječnost.
 
Duboko se klanjam u poniznom zahvaljivanju i iskazujem svoju duboku ljubav i odanost Tebi, mom Ljubljenom Ocu.
 
Molim Te da zaštitiš mene i moje bližnje ovim posebnim
Pečatom i prikazujem svoj život u službu Tebi u vijeke
vjekova.
Ljubim Te, dragi Oče.
Tješim Te u ovim vremenima, dragi Oče.
Prikazujem Ti Tijelo, Krv, Dušu i Božanstvo Tvoga Preljubljenoga Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za
Spasenje sve Tvoje djece.
Amen.
 

                                                                                                                            

Nekoliko citata o

PEČATU ŽIVOGA BOGA

iz Poruke  431, 16. svibnja  2012

Mein Geschenk des Siegels des Lebendigen Gottes wird euch gegenüber euren Feinden unsichtbar machen. Betet es von jetzt an jeden Tag. Bewahrt es in Reichweite in euren Häusern auf und lasst es durch einen Priester segnen.

 

iz Poruke  433, 16.svibnja 2012

Vergesst niemals die Wichtigkeit des „Siegels des Lebendigen Gottes“. Es wird euch und euren Familien Schutz bieten, nicht nur einen spirituellen, sondern auch einem leiblichen Schutz. Ihr seid gesegnet, das Siegel zu empfangen, und es ist eure Pflicht, dafür zu sorgen, dass es — überall — so viele Kinder Gottes wie möglich empfangen.

 

aus Botschaft 449, 1. Juni 2012

Das Siegel des Lebendigen Gottes, Mein Kreuzzug-Gebet (33) ist eure Rettungsleine. Wenn ihr Mein Siegel des Schutzes, das euch von Meinem Ewigen Vater gegeben wird, erhaltet, dann werdet ihr das Zeichen nicht annehmen müssen. Ihr werdet nicht angerührt werden. Euer Haus wird nicht gesehen werden, es wird nicht gesucht werden noch wird es zu einem Ziel werden; denn es wird für die Augen von Satans Armee unsichtbar gemacht werden.

 

 
Moj ljubljeni Oče!
Obraćam se Tebi u Ime Tvoga premiloga Sina i u spomen na Njegovu Muku na Križu.
Svevišnji Bože, Stvoritelju svijeta i svega što postoji,
neka naše Spasenje bude u Tvojim Svetim Rukama.
Prigrli svu Svoju djecu, uključujući one koji Te ne poznaju i one koji Te poznaju, ali se ne osvrću na Tebe.
Oprosti nam naše grijehe i izbavi nas od progona sotone
i njegove vojske.
Primi nas u Svoje Ruke i ispuni nas nadom koju trebamo da bismo vidjeli put Istine.
Amen.

 

O Nebeski Oče, u Ime Tvoga ljubljenoga Sina, Isusa
Krista koji je strahovito trpio za grijehe čovječanstva,
molimo Te pomogni nam u ovim teškim vremenima s
kojima smo suočeni.
Pomogni nam da preživimo progon kojega planiraju
pohlepni vladari i oni koji žele uništiti Tvoje Crkve i
Tvoju djecu.
Usrdno Te molimo, dragi Oče, pomogni nam da prehranimo naše obitelji i
spasi živote onih koji će biti prisiljeni na rat protiv svoje volje.
Ljubimo Te, dragi Oče. Smjerno Te molimo da nam pomogneš u vrijeme potrebe. Izbavi nas iz ruke Antikrista.
Pomogni nam da preživimo njegov žig, žig Zvijeri,
tako što ga nećemo htjeti primiti.
Pomogni onima koji Te ljube da cijelo vrijeme ostanu
vjerni Tvojoj Svetoj Riječi, da nam tako Ti možeš udijeliti milosti da preživimo dušom i tijelom.
 
Amen.

 

 
Moja ljubljena Majko Spasenja, 
molim Te moli da dobivam 
Hranu Života kako bi me sačuvala na ovom putu
da pomognem spasiti svu Božju djecu.
Molim Te, pomogni svima onima koji su zavedeni 
lažnim idolima i lažnim bogovima, da se otvore Istini o
Smrti Tvoga Sina na Križu po kojoj je spasio svako
Božje dijete i donio svakome Život Vječni.
 
Amen.
 
 
Majko Božja, Majko Spasenja, 
prekrij me Svojim Presvetim Plaštem i zaštiti moju obitelj od utjecaja sotone
i njegovih palih anđela.
Pomogni mi da se sve vrijeme ufam u Božje Milosrđe
Tvoga ljubljenoga Sina, Isusa Krista.
Podržavaj me u mojoj ljubavi prema Njemu i ne dopusti
da se ikada udaljim od Istine Njegova Učenja, bez obzira
kolikim napastima bio izložen.
 
Amen.

 

 
O Isuse,
spasi djecu Božju od Antikrista.
Zaštiti nas od planova za nadziranje svijeta.
Gospodine, spasi nas od progona.
Zaštiti od Antikrista duše koje su u tami tako da mogu
u Tvojim Očima zadobiti Otkupljenje.
Pomaži nam u našim slabostima.
Jačaj nas u duhu da ustanemo i vodimo jedni druge dok
u Tvojoj Vojsci stupamo prema Vratima Raja.
Trebam Te, dragi Isuse.
Ljubim Te, dragi Isuse.
Slavim Tvoju Prisutnost na Zemlji.
Izbjegavam tmine.
Ja Ti se klanjam i predajem sebe dušom i tijelom, kako
bi mi Ti otkrio Istinu Svoje Prisutnosti, da se uvijek
ufam u Tvoje Milosrđe u sva vremena.
 
Amen.

 

O Isuse
 zaštiti me od moći sotone. Uzmi me u Svoje
Srce dok ja raskidam svu svoju vezanost za njega i njegove zle putove.
Predajem Ti svoju volju i dolazim pred Tebe na koljenima, skrušena i ponizna srca.
Polažem svoj život u Tvoje Svete Ruke. Izbavi me od
zloga. Oslobodi me i povedi u Svoje sigurno utočište
sada i dovijeka.
 
Amen.

 

 
Isuse Kralju i Spasitelju svijeta
Tebi se obvezujemo na
štovanje, vjernost i djela da ćemo svima proglašavati
Tvoju Slavu.
 
Pomogni nam da dobijemo jakost i pouzdanje da ustanemo i u svako doba objavljujemo Istinu.
 
Ne dopusti da
se ikada pokolebamo ili oklijevamo u našem stupanju
prema pobjedi i u našoj namjeri da spašavamo duše.
 
Mi zavjetujemo našu predanost, naša srca i sve što nam
pripada, da bismo bili slobodni od svih prepreka, dok
nastavljamo ići trnovitim putom prema vratima Novoga Raja.
 
Ljubimo Te, premili Isuse, naš ljubljeni Spasitelju i Otkupitelju.
Ujedinjujemo se duhom, dušom i tijelom u Tvom Svetom Srcu.
 
Izlij na nas Svoju Milost Zaštite.
 
Prekrij nas Svojom Predragocjenom Krvlju, da budemo
ispunjeni hrabrošću i ljubavlju kako bismo ustali i proglašavali Istinu Tvoga Novog Kraljevstva.
 
Amen.

Križarska molitva 91

Sačuvaj me da ostanem odan
mojoj Vjeri
 
O Blagoslovljena Majko Spasenja, 
zaštiti me u trenutku potrebe, kada sam suočen sa zlom.
Pomogni mi da snažno i hrabro branim Božju Riječ, bez
imalo straha u duši.
Moli da ostanem vjeran Kristovim Učenjima i da mogu
potpuno predati moje strahove, moje brige i moju tugu.
Pomogni mi da neustrašivo hodam naprijed ovim osamljenim putom,
kako bih proglasio Istinu Svete Božje Riječi,
čak i kada Božji neprijatelji čine ovu zadaću skoro
nemogućom.
O Blagoslovljena Majko, ja Te molim da Tvojim zagovorom Vjera svih kršćana cijelo vrijeme tijekom progona
ostane jaka.
 
Amen.
 
 
Moliti prije i nakon susreta Molitvene Zajednice Isus čovječanstvu.
 
 
O moj predragi Isuse, molim Te, blagoslovi i zaštiti
nas, Svoju Križarsku Molitvenu Zajednicu, kako bi postali nepovrjedivi od zlih napada đavla i bilo kojih zlih
duhova, koji bi nas mogli mučiti u ovoj Svetoj Misiji za
spas duša.
 
Daj da ostanemo vjerni i jaki, dok ustrajemo u obrani
Tvoga Svetoga Imena pred svijetom i nikada ne odustanemo u svojoj borbi za širenjem Istine Tvoje Svete
Riječi.
 
Amen.
 
O ljubljena Majko Spasenja,
usrdno Te molim da kroz
Svoje molitve ujediniš svu Božju Vojsku Ostatka, širom
svijeta.
Prekrij sve Križarske Molitvene Zajednice s Milošću
Spasenja, koja je izlivena na nas kroz Milosrđe Tvoga
Sina, Isusa Krista.
Pošalji Svoje Anđele da prekriju svakoga od nas, a osobito one svećenike koji vode Križarske Molitvene Zajednice.
Pomogni nam da izbjegnemo smetnje koje uzrokuju
razdor među nama i brani nas Svojim Darom Štita,
kako bi postali otporni na napade koje ćemo morati
izdržati zbog svoje ljubavi prema Isusu Kristu u ovoj
Svetoj Misiji spašavanja duša.
 
Amen.
 
 
Dragi Isuse,
 pomogni mi da izdržim bilo kakvu vrstu
progona u Tvoje Sveto Ime.
Pomogni onima koji padnu u zabludu, u uvjerenju da
svjedoče Tvojem Djelu.
Otvori oči svih onih koji će možda biti u napasti da unište druge, zlim postupcima, djelima ili gestama.
Zaštiti me protiv neprijatelja Božjih, koji će ustati u
pokušaju da utišaju Tvoju Riječ i koji će Te pokušati
protjerati.
Pomogni mi da oprostim onima koji Te izdaju i daj mi
Milost da ostanem čvrst u svojoj ljubavi prema Tebi.
Pomogni mi da živim Istinu, kojoj si nas Ti poučio i da
ostanem pod Tvojom Zaštitom, zauvijek.
 
Amen.
 
 
Kako bi zaštitila ovu Misiju od sotonine zloće, Ja tražim
od vas da počnete moliti ovu moćnu molitvu odricanja od
sotone. Kada molite ovu Križarsku molitvu, najmanje dva
puta tjedno, pomoći ćete zaštititi ovu Misiju Spasenja i dovesti više duša u Područje Božjega Kraljevstva.
 
O Majko Spasenja,
 dođi u pomoć ovoj Misiji. Pomogni nama, Božjoj Vojsci Ostatka, da se odreknemo sotone.
Mi Te usrdno molimo da Svojom Petom satreš glavu
Zvijeri i ukloniš sve prepreke u našoj Misiji spašavanja
duša.
 
Amen.
 
 
O Majko Spasenja,
 zaštiti me od svake vrste mržnje.
Pomogni mi da šutim, kada se suočavam s mržnjom.
Održi me jakim u mojoj vjernosti Isusu Kristu, kada
sam najslabiji. Zatvori moje usne. Pomogni mi da okrenem 
svoja leđa onima koji me vežu riječima koje niječu
Učenja Tvoga Sina ili onima koji mi se rugaju zbog moje
vjere. Moli za te duše, draga Majko, kako bi odbacile
sotonu i osjetile mir Tvoje Ljubavi i Vladavinu Duha
Svetoga u svojim dušama.
Amen.
 
 
Ja vam obećavam, draga djeco, da ću olakšati vašu bol, žalost i strah, ostavljajući
vam u naslijeđe moćne Milosti i
Blagoslove. Vi ćete biti zaštićeni krugom Moje Hijerarhije
Anđela.
Kako bi zatražili od Mene da riješim vaš strah i tugu i da
vam podarim slobodu od progona, molim vas da molite ovu
molitvu.
 
Najdraži Oče, 
Bože svega Stvorenja, Bože Svevišnji,
podari mi Milost i Zaštitu preko Tvoje Hijerarhije Anđela. Osposobi me da se
usredotočim na Tvoju Ljubav
za svako od Tvoje djece, bez obzira kako Te vrijeđali.
Pomogni mi da bez straha u mome srcu širim novosti o Konačnom Zavjetu,
da se svijet pripremi za Drugi
Dolazak Isusa Krista. Podari mi Svoje posebne Milosti
i Blagoslove da se uzdignem iznad progona, kojega mi
je nanio sotona, njegovi demoni i njegovi posrednici na
Zemlji. Nikada mi nemoj dopustiti da se bojim Tvojih
neprijatelja. Daj mi snagu da ljubim moje neprijatelje i
one koji me progone u Ime Božje.
 
Amen.
 
 
Dragi Isuse, brani me u mojoj bitci da ostanem odan
Tvojoj Riječi pod svaku cijenu. Čuvaj me od Tvojih neprijatelja. Zaštiti me od
onih koji me progone zbog Tebe.
Sudjeluj u mojoj boli. Olakšaj moju patnju. Uzdigni me
u Svjetlu Tvoga Lica, do Dana kada ponovno dođeš da
svijetu doneseš Vječno Spasenje.
Oprosti onima koji me progone. Upotrijebi moju patnju kao naknadu za
njihove grijehe, kako bi mogli naći
mir u svojim srcima i dočekati Te s kajanjem u svojim
dušama na Posljednji Dan.
 
Amen.
 
 
O Majko Spasenja,
 zaštiti ovu Misiju, Dar od Boga, da
donese Vječni Život svoj Njegovoj djeci posvuda.
Molim Te posreduj, u naše ime, preko Svoga ljubljenoga
Sina, Isusa Krista, da nam da hrabrosti da izvršavamo
naše dužnosti služenja Bogu u svako doba, a osobito
kada patimo zbog toga.
Pomogni ovoj Misiji da obrati milijarde duša, u skladu
s Božanskom Voljom Božjom i da obrati one kamenog
srca u brižne sluge Tvoga Sina.
Daj svima nama, koji služimo Isusu u ovoj Misiji snagu
da nadvladamo mržnju i progon Križa i da primimo
patnju koja dolazi s njim, velikodušnog srca i s potpunim prihvaćanjem onoga što bi moglo doći.
 
Amen.
 
 
O Majko Spasenja,
 molim Te posreduj u ime duša Kršćana po svem svijetu.
Molim Te, pomogni im da očuvaju svoju vjeru i da ostanu vjerni Učenjima Isusa Krista.
Moli da imaju snagu
uma i duha da se drže svoje vjere u svako doba.
Posreduj, draga Majko, u njihovo ime, da otvoriš njihove oči za Istinu i da im daš
Milost da raspoznaju svaki
lažni nauk, koji im je predstavljen u Ime Tvoga Sina.
Pomogni im da ostanu odani i vjerni sluge Božje i da se
odreknu zla i laži, čak i ako moraju trpjeti bol i ismijavanje zbog toga.
O Majko Spasenja, zaštiti svu Svoju djecu i moli da svaki
Kršćanin slijedi Gospodinov Put, do svoga posljednjeg
daha.
 
Amen.
 
Draga Majko Spasenja, 
zaštiti me s Milošću zaštite
protiv obmana koje je stvorio sotona da uništi vjeru
Kršćana. Zaštiti nas od onih koji su neprijatelji Božji.
Očuvaj nas od laži i krivovjerja, iskorištenih da oslabe
našu ljubav za Tvoga Sina. Otvori naše oči na neistine,
obmane i svaki pokušaj kojega bi mogli susresti da nas
potakne da zaniječemo Istinu.
 
Amen.
 
 
O Majko Božja, 
Bezgrješno Srce Marijino, Majko Spasenja, 
moli da ostanemo vjerni Istinitoj Riječi Božjoj u
svako doba. Pripremi nas da branimo Vjeru, 
da podupiremo Istinu i da odbacimo krivovjerje.
Zaštiti svu Svoju djecu u vremenima nevolje i daj Milosti svakome od nas,
da budemo hrabri kada smo kušani
da odbacimo Istinu i da se odreknemo Tvoga Sina.
Moli Sveta Majko Božja da nam se dade Božje Posredovanje,
da ostanemo Kršćanima u skladu sa Svetom
Riječi Božjom.
 
Amen.

   Ovdje možete naručiti MEDALJU SPASENJA

 

Medalja Spasenja 

 

Ja proglašavam ovaj dan, 04. lipnja 2014., Svetkovinom

 

Majke Spasenja. Na taj dan, kada molite ovu molitvu, Ja

 

ću posredovati u korist svih duša za Dar Spasenja, posebno

 

za one koji su u velikoj duhovnoj tami duše.

 

 

O Majko Spasenja,

 ja stavljam danas pred Tebe, na

ovaj dan, 04. lipnja, Svetkovinu Majke Spasenja, sljedeće duše (navedi imena).

Molim Te, daj meni i svima onima koji štuju Tebe, draga

Majko i koji šire Medalju Spasenja, svaku zaštitu od zloga i onih koji odbacuju
Milosrđe Tvog ljubljenog Sina

Isusa Krista i sve Darove koje On ostavlja u baštinu za

čovječanstvo.

Moli, draga Majko, da svim dušama bude udijeljen Dar

Vječnog Spasenja.

 Amen.

 

     Medalja Spasenja

 

 

Ja tražim od vas, draga djeco, da molite za sve one koji su

 

posvetili svoje živote Božjem Pozivu i za ovu Misiju. Ovu

 

molitvu treba moliti za sve Božje proroke, ljude koji imaju

 

vizije i svete sluge, da mogu nastaviti služiti Njemu dok On

 

ispunja Posljednji Zavjet.

 

 

O najdraža Majko Spasenja, 

čuj naš poziv za zaštitu

Misije Spasenja i za zaštitu Božje djece. Mi molimo za

one koji prkose Volji Božjoj u ovom velikom trenutku

povijesti. Mi molimo da zaštitiš sve one koji odgovaraju

na Tvoj Poziv i Riječ Božju, za Spasenje svih od neprijatelja Božjih.
Molimo Te pomogni osloboditi one duše

koje su pale kao žrtve prijevare đavla i otvori njihove

oči za Istinu.

O Majko Spasenja, pomogni nama jadnim grješnicima

da budemo dostojni primiti Milost ustrajnosti u našem

vremenu trpljenja, u Ime Tvog ljubljenog Sina, Isusa

Krista.

Zaštiti ovu Misiju od zla. Zaštiti Svoju djecu od progona.

Prekrij sve nas sa Svojim Presvetim Plaštem i podupri

nas s Darom postojanosti u našoj vjeri, svakog puta kada

smo osporavani jer govorimo Istinu, jer prenosimo Svetu Riječ Božju,
do kraja naših dana sada i zauvijek.

 

Amen.

n.

 
 
Dragi Isuse, 
daj mi Svoju Ljubav i otvori moje srce
da sa zahvalnošću prihvatim Tvoju Ljubav. Neka Tvoja
Ljubav zasja nada mnom kroz Moć Duha Svetoga, da
mogu postati svjetionik Tvog Milosrđa.
Okruži me Svojom Ljubavlju i neka moja ljubav za Tebe
ublaži svaku vrstu mržnje s kojom se susrećem kada širim vijesti o Tvojoj Riječi.
Izlij Svoje Milosrđe na nas i
oprosti onima koji Te odbacuju, vrijeđaju Te i koji su
ravnodušni prema Tvom Božanstvu i daj im Dar Ljubavi.
Neka Tvoja Ljubav zasja u vremenima nesigurnosti, slabe vjere,
u vremenima kušnji i trpljenja, a Snagom Duha
Svetoga, pomogni meni da donesem Istinu onima koji
su najpotrebniji Tvoje Pomoći.
 
Amen.
 
 
Da osigurate da ostanete jaki, hrabri, spokojni i u miru, dok
na svoja ramena uzimate Križ Mog Sina, vi morate moliti
ovu Križarsku molitvu. Za mnoge od vas kojima je teško
prihvatiti da se ove stvari imaju dogoditi, doći će dan kada
ćete moliti ovu Križarsku molitvu (158) tri puta dnevno, jer
će pritisci, koji će vas prisiliti da zaniječete Mog Sina, biti
nadvladavajući.
 
 
Dragi Isuse,
 zaštiti me od zla nove jedinstvene svjetske religije koja ne dolazi od Tebe. Očuvaj me na mom
putovanju prema slobodi, duž puta do Tvog Svetog Kraljevstva.
Drži me u jedinstvu s Tobom kadgod sam mučen i prisiljen progutati laži koje šire Tvoji neprijatelji da unište
duše.
Pomogni mi da izdržim progon, da čvrsto ostanem uz
Istinitu Riječ Božju protiv lažnih nauka i drugih svetogrđa koja bih mogao biti prisiljen prihvatiti.
Darom moje slobodne volje, povedi me u Vladavinu
Tvog Kraljevstva, da me osposobiš da ustanem i proglašavam Istinu kad Ju se proglasi da je laž.
Nikada mi ne dopusti da posrnem, oklijevam ili bježim
u strahu, unatoč progonu. Pomogni mi da čvrsto i postojano ostanem uz Istinu dok god živim.
 
Amen.
 
 
O Isuse sačuvaj Me 
od boli progona u Tvoje Ime. Učini me dragim Tvome Srcu. Oslobodi me oholosti, pohlepe,
zlobe, ega i mržnje u mojoj duši. Pomogni mi
da se uistinu predam Tvom Milosrđu. Odagnaj moje
strahove. Pomogni mi da rasteretim moju bol i odagnaj
sav progon od mene, da bih Te mogao slijediti poput
malog djeteta, u spoznaji da su sve stvari u Tvom Nadzoru. Oslobodi me od mržnje
iskazane od svih onih koji
izjavljuju da su Tvoji, ali koji Te zapravo niječu. Neka
me ne bičuju njihovi oštri jezici niti me njihova zlodjela
okrenu s Puta Istine. Pomogni mi da se usredotočim
samo na Tvoje Kraljevstvo koje dolazi i da s dostojanstvom ustrajem protiv
bilo kakvih uvreda koje bi mogao
podnijeti u Tvoju korist. Donesi mi mir duha, mir srca,
mir duše.
 
Amen.
 
 
Najdraža Majko Spasenja, 
molim Te prikaži ovu našu
molbu Tvome ljubljenom Sinu, Isusu Kristu, da se umanje ubojstva nevinih.
Mi molimo, da u Svom Milosrđu, On ukloni opasnost
od genocida, progona ili zastrašivanja protiv Božje djece, u bilo kojem obliku.
Molimo, mi Te usrdno zazivamo, draga Majko Spasenja, da čuješ
naš vapaj za ljubavlju, jedinstvom i mirom
u ovom žalosnom svijetu.
Mi molimo da Isus Krist, Sin Čovječji, zaštiti sve nas
tijekom ovih vremena velike boli i trpljenja na Zemlji.
 
Amen.
 
 
Obitelj, proizašla iz Ljubavi Božje, uvijek će biti napadnuta
od zla. Da zaštitite vaše obitelji od zloga, molim da molite
ovu Križarsku molitvu.
 
 
O Bože, moj Vječni Oče, milošću Tvog ljubljenog
Sina, Isusa Krista, molim zaštiti moju obitelj od zla, u
svako doba.
Daj nam snage da se uzdignemo nad zlim namjerama i
da ostanemo ujedinjeni u našoj ljubavi za Tebe i jednih
prema drugima.
Održi nas kroz svaku kušnju i trpljenje koje možda pretrpimo i održi živom ljubav koju imamo jedni za druge,
tako da smo u jedinstvu s Isusom.
Blagoslovi naše obitelji i daj nam Dar Ljubavi, čak i u
vremenima razmirica.
Ojačaj našu ljubav, da bi mogli dijeliti radost naše obitelji s drugima, da bi Tvoja Ljubav mogla biti podijeljena
s cijelim svijetom.
 
Amen.

Isus čovječanstvu Litanijska molitva 1

Za zaštitu od lažnog proroka
 
 
Predragi Isuse,
 zaštiti nas od obmane lažnog proroka.
Isuse, smiluj nam se.
Isuse, izbavi nas od progona.
Isuse, čuvaj nas od Antikrista.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Ljubljeni Isuse, prekrij nas Svojom Predragocjenom
Krvlju.
Ljubljeni Isuse, otvori nam oči da uvidimo varke lažnog
proroka.
Ljubljeni Isuse, ujedini Svoju Crkvu.
Isuse, zaštiti naše Sakramente.
Isuse, ne daj da lažni prorok razdijeli Tvoju Crkvu.
Ljubljeni Isuse, pomogni nam da odbacimo laži koje
nam se nude kao Istina.
Isuse daj nam snagu.
Isuse daj nam nadu.
Isuse, ispuni naše duše sa Duhom Svetim.
Isuse, zaštiti nas od Zvijeri.
Isuse, daj nam Dar Razlikovanja da možemo slijediti
put Tvoje Istinite Crkve u sve vrijeme, u vijeke vjekova.
 
Amen.

Isus čovječanstvu Litanijska molitva 2

Za Milost Zaštite
 
 
O Svevišnji Nebeski Oče 
ljubim Te.
Častim Te.
Gospodine, smiluj se.
Gospodine, oprosti nam naše prijestupe.
Klanjam Ti se.
Slavim Te.
Dajem Ti hvalu za sve Tvoje posebne Milosti.
Usrdno Te molim da daš Milost Zaštite mojim ljubljenima (navesti sve koji
su na popisu za spasenje duša).
Prikazujem Ti svoju vjernost u svako doba.
Ti, o Svevišnji Nebeski Oče, Stvoritelju svega, Stvoritelju svemira,
Stvoritelju ljudi, Ti si Izvor svega.
Ti si Izvor Ljubavi.
Ti si Ljubav.
Ljubim Te.
Častim Te.
Predajem Ti se.
Molim Te da se smiluješ svim dušama koje Te ne poznaju, koje
Te ne časte, koje odbijaju Tvoju Milosrdnu
Ruku.
Predajem Tebi sebe u duhu, duši i tijelu, da možeš njih
uzeti u Svoje Ruke, daleko od zloga.
Molim Te, otvori vrata Raja da sva Tvoja djeca budu napokon sjedinjena
u baštini koju si Ti stvorio za sve nas.
 
Amen.

(168. Poruka)
So viele Meiner Kinder beten für besondere Anliegen. Ich höre jedem Einzelnen zu. Aber ihr müsst, wenn ihr zu Mir um etwas für euch sehr Wichtiges betet, eure Ängste loslassen. Angst kommt nicht von Mir. Sie wird euch von Satan eingeflößt, als ein Mittel, um euch zu quälen. Versteht ihr das nicht? Wenn ihr vor etwas Angst habt, von dem ihr merkt/meint, dass es euer Leben beherrscht, dann wird das Problem immer schlimmer, je mehr ihr euch fürchtet. Nur wenn ihr innehaltet und zu Mir sprecht:

 

Jesus,

ich übergebe Dir vertrauensvoll alle meine Sorgen in dieser Angelegenheit, so dass das Problem jetzt das Deinige ist, so dass es jetzt an Dir liegt, dieses Problem Deinem heiligsten Willen entsprechend zu lösen.

Amen.

 

kann euer Geist im Frieden sein.

(277. Botschaft)
Gebt der Verfolgung, die hinter verschlossenen Türen verübt wird, niemals nach, Kinder. Betet, um diese Situation abzumildern. Ruft Gott den Vater in Meinem, Seines geliebten Sohnes Jesus Christus Namen, an, um diese Krise abzuwenden und sprecht:

 

Gott Vater,

im Namen Deines geliebten Sohns Jesus Christus bitte ich Dich, diesen Gräuel, um Deine Kinder zu kontrollieren, zu stoppen.

Bitte beschütze alle Deine Kinder in diesen schrecklichen Zeiten, so dass wir Frieden finden mögen und Würde, um unser Leben frei vom Teufel zu leben.

Amen.

 

Meine Tochter, Gebet kann und wird diese finsteren Pläne stoppen.

Die Warnung

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice