Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

 
Ovo je molitva koju oni moraju moliti da izmole Milosrđe
za duše u tami.
Isuse, molim Te da oprostiš grješnicima čije su duše u
velikoj tami i koji će odbiti Svjetlo Tvoga Milosrđa.
Molim Te Isuse, oprosti im i izbavi ih iz grijeha iz kojih
se oni sami teško mogu izvući.
Ispuni njihova srca zrakama Svoga Milosrđa i pruži im
priliku da se vrate u Tvoje stado.
Amen.

 

Moje svečano obećanje, djeco jest, svima od vas koji Me pozovete, u Ime Moga ljubljenog Sina Isusa Krista, kako bi
spasili svoju braću i sestre, da će oni dobiti odmah zaštitu.
Svakome od vas koji zavjetujete cijeli mjesec molitve za njihove duše, bit će dane posebne milosti.
 
 
Oče Nebeski, pozivajući se na Ljubav Tvoga ljubljenoga Sina Isusa Krista, koji je trpio na Križu da bi nas
oslobodio od grijeha, molim Te spasi sve one koji još
uvijek odbacuju Njegovu Milosrdnu Ruku.
Dragi Oče, ispuni njihove duše znamenom Svoje Ljubavi.
Molim Te, Nebeski Oče, čuj moju molitvu i spasi ove
duše od vječne propasti.
Neka kroz Tvoje Milosrđe one prve uđu u Novu Eru
Mira na Zemlji.
Amen.

 

O Bezgrješno Srce Marije, Majke Spasenja i Posrednice svih Milosti, Ti koje ćeš sudjelovati u Spasenju čovječanstva od pokvarenosti sotone, moli za nas.
Majko Spasenja, moli da sve duše budu spašene i prihvate Ljubav i Milosrđe Tvoga Sina, Gospodina našega
Isusa Krista, koji ponovno dolazi da spasi čovječanstvo
i da nam pruži priliku za Vječno Spasenje.
Amen.
 
Majko Spasenja, izmoli Milosrđe dušama mladih,
koji se nalaze u strašnoj tami, da prepoznaju Tvog ljubljenog Sina kada dođe otkupiti cijelo čovječanstvo.
Ne dopusti da ijedna duša propadne. Neka niti jedna
duša ne odbaci Njegovo Veliko Milosrđe.
Molim Te Majko, daj da se svi spase i molim Te prekrij
ove duše Svojim Svetim Plaštem kako bi im osigurala
zaštitu od prevaranta.
Amen.

 

O moj Isuse, pomogni mi da Ti pomognem spasiti
Tvoju ostalu djecu na Zemlji. Molim Te da Svojom Milošću oslobodiš duše od duha tame.
Primi moja trpljenja, patnje i tugu u ovome životu da se
spase duše od vatri pakla.
Podari mi milosti da Ti prikažem ove patnje s ljubavlju
i radošću u mom srcu i da se tako svi ujedinimo, da budemo jedno u ljubavi prema Presvetom Trojstvu, te da
živimo s Tobom u Raju kao jedna sveta obitelj.
Amen.

 

O dragi Isuse, ujedini u ljubavi sve Svoje ljubljene
sljedbenike, da tako možemo proširiti Istinu Tvoga
obećanja Vječnoga Spasenja po cijelom svijetu.
Molimo za one mlake duše, koje Ti se boje predati duhom, dušom i tijelom, neka odbace od sebe
oklop oholosti i otvore svoja srca Tvojoj Ljubavi te tako postanu
dio Tvoje svete obitelji na Zemlji.
Prigrli sve te izgubljene duše, dragi Isuse, dopusti da ih
mi kao njihova braća i sestre svojom ljubavlju podignemo iz divljine i povedi njih zajedno s nama u Nutrinu,
Ljubav i Svjetlo Presvetoga Trojstva.
Polažemo svu svoju nadu, povjerenje i ljubav u Tvoje
Svete Ruke.
Usrdno Te molimo, povećaj našu pobožnost da pomognemo spasiti još više duša.
Amen.

 

Isuse moj, pomogni Svojoj jadnoj djeci, koja su slijepa
za Tvoje obećanje Spasenja.
Usrdno Te molim, da uz pomoć mojih molitvi i trpljenja
otvoriš oči nevjernicima kako bi doživjeli Tvoju nježnu
Ljubav i potrčali u Tvoje Svete Ruke da ih zaštitiš.
Pomogni im da spoznaju Istinu i zatraže oprost za sve
svoje grijehe kako bi se spasili i bili prvi koji će proći
kroz Vrata Novog Raja. Molim Te za ove jadne duše;
muškarce, žene i djecu i požurujem Te da ih oslobodiš
od njihovih grijeha.
Amen.

 

 
Moj ljubljeni Oče!
Obraćam se Tebi u Ime Tvoga premiloga Sina i u spomen na Njegovu Muku na Križu.
Svevišnji Bože, Stvoritelju svijeta i svega što postoji,
neka naše Spasenje bude u Tvojim Svetim Rukama.
Prigrli svu Svoju djecu, uključujući one koji Te ne poznaju i one koji Te poznaju, ali se ne osvrću na Tebe.
Oprosti nam naše grijehe i izbavi nas od progona sotone
i njegove vojske.
Primi nas u Svoje Ruke i ispuni nas nadom koju trebamo da bismo vidjeli put Istine.
Amen.

 

O dragi Isuse,

zazivam Te da prigrliš svu Božju djecu
i da ih prekriješ Svojom Predragocjenom Krvlju.
Neka svaka kap Tvoje Krvi prekrije svaku dušu, te je
zaštiti od zloga.
Otvori srce svima, a naročito okorjelim dušama i onima koji Te poznaju, ali su se okaljali grijehom oholosti.
Neka padnu na koljena i mole da im Svjetlo Tvoje Ljubavi preplavi duše.
Daj da progledaju i uvide Istinu, neka ih zora Tvoga
Božjeg Milosrđa obasja tako da ih prekriju Zrake Tvoga
Milosrđa.
Obrati sve duše po milostima koje sada od Tebe tražim, dragi Isuse (navedi osobne nakane). Molim Te da
se smiluješ i prikazujem Ti ovaj post od jednoga dana
u svakom tjednu mjeseca lipnja kao zadovoljštinu za
sve grijehe.
 
Amen.
 
 
O moj najdraži Spasitelju Isuse Kriste, 
primi na dar
moje molitve i žrtve kao pomoć za Spasenje moje braće
i sestara iz zatvora tmine u kojemu se nalaze.
Dopusti mi da pomognem spasiti njihove duše.
Molim Te da im oprostiš njihove grijehe i molim Te da
ispuniš njihove duše Duhom Svetim, kako bi potrčali u
Tvoje Ruke, zaklon koji očajnički trebaju da ne bi bili
zauvijek izgubljeni.
Predajem Ti samoga sebe za takve duše u
 poniznom služenju i zahvalnosti.
 
Amen.
 
 
O dragi Isuse, Spasitelju čovječanstva, 
po Tvom Božjem Milosrđu, ja zagovaram blagost 
prema svim onim jadnim dušama u grijehu koje bi mogle biti uzete sa ovoga svijeta za vrijeme Upozorenja.
Oprosti im njihove grijehe i po uspomeni na Tvoju
Muku, ja Te molim udijeli mi ovu posebnu milost u naknadu 
za njihove grijehe.
Prikazujem sebe Tebi, svoj duh, tijelo i dušu kao pokoru
za Spasenje njihovih duša i da budu privedene u Vječni
Život.
 
Amen.

 

 O dragi Isuse,
molim Te da izliješ Svoje Milosrđe na
izgubljene duše.
Oprosti im što Te odbacuju i upotrijebi moje molitve i
trpljenja kako bi Ti mogao po Svome Milosrđu izliti na
njih Milosti koje su im potrebne za posvećenje njihovih
duša.
Molim Te, daruj njihovim dušama dar blagosti.
Molim Te otvori im srca, da bi Ti mogli prići i zamoliti
Te da ih ispuniš Duhom Svetim, kako bi prihvatili Istinu
Tvoje Ljubavi i živjeli s Tobom i cijelom Božjom Obitelji
zauvijek.
 
Amen.

 

 
O dragi Isuse,
 ja molim za milost prema onima koji
ubijaju.
Jako molim za blagost prema onima koji su u smrtnom
grijehu. Prikazujem Tebi moje patnje i protivštine, da Ti
možeš otvoriti Svoje Srce i oprostiti im njihove grijehe.
Molim Te prekrij Svojom Predragocjenom Krvlju sve
one koji imaju zle namjere u svojim dušama, da tako
budu očišćeni od svojih opačina.
 
Amen.
 
 
Dragi Isuse, 
pomogni meni siromašnom bijednom
grješniku, da Tebi dođem s kajanjem u duši.
Očisti me od grijeha koji su uništili moj život.
Daj mi novi život oslobođen od okova grijeha i slobodu
koju mi uskraćuju moji grijesi.
Obnovi me Svjetlom Tvoga Milosrđa.
Prigrli me u Svom Srcu.
Daj da osjetim Tvoju Ljubav, kako bih Ti postao blizak
i kako bi moja ljubav prema Tebi bila zapaljena.
Smiluj mi se Isuse i sačuvaj me od grijeha.
Daj da budem dostojan ući u Tvoj Novi Raj.
 
Amen.
 
 
Prostirem se pred Tebe, dragi Isuse i pred Tvoje Noge
da činiš što hoćeš sa mnom za dobro svih.
 
Daj mi da dijelim Tvoj Kalež Patnje.
 
Uzmi ovaj dar od mene, kako bi Ti mogao spasiti one
jadne duše koje su izgubljene i bez nade.
 
Uzmi me, u tijelu, kako bih mogao dijeliti Tvoju Bol.
 
Čuvaj moje srce u Svojim Svetim Rukama i sjedini moju
dušu s Tobom.
 
Kroz moj dar patnje, ja dopuštam da Tvoja Božja Prisutnost obuhvati moju dušu, kako bi Ti mogao Otkupiti
sve grješnike i ujediniti svu Božju djecu u vijeke vjekova.
 
Amen.
 
 
Najdraži Isuse, ja Ti prikazujem dušu moga brata i
sestre, koji su prepustili svoju dušu sotoni.
 
Uzmi ovu dušu i otkupi je u Svojim Svetim Očima.
 
Oslobodi ovu dušu iz ropstva Zvijeri i podaj joj Vječno
Spasenje.
 

Amen.

 
 
O moj najdraži Isuse, s mojom ljubavlju prema Tebi,
molim Te prihvati moju dušu u jedinstvo s Tobom.
 
Uzmi moju dušu, prekrij je Svojim Svetim Duhom i pomogni mi, kroz ovu molitvu, spasiti sve one s kojima
sam ja u dodiru.
 
Obuzmi svaku dušu koju ja susrećem Svojim Svetim
Milosrđem i pruži im Spasenje koje trebaju da uđu u
Tvoje Kraljevstvo.
 
Čuj moje molitve.
Poslušaj moje molbe i Svojim Milosrđem spasi duše cijeloga čovječanstva.
 
Amen.
 
 
Najdraži Isuse,
ja Te pozivam da s Tvojom posebnom
Milošću Spasenja prekriješ duše onih koje je zarazio
sotona.
Oslobodi njihove jadne duše iz zlog zatočeništva iz kojega oni ne mogu pobjeći.
 
Amen.
 
Najdraži Isuse,
 ja posvećujem duše (navesti ih ovdje)
i svih onih koji su zamijenili svoje duše za cijenu slave.
Oslobodi ih njihove zaraze. Okreni ih od prijetnje Iluminata, koji ih proždiru.
Daj im hrabrosti da ostave iza sebe ovo opako ropstvo
bez straha. Uzmi ih u Svoje Ruke Milosrđa i odgoji ih
nanovo u Stanje Milosti, kako bi bili dostojni stati pred
Tebe.
Svojim Božanstvom, pomogni mi kroz ovu molitvu, za
sotonine prisvojene duše, da ih otmem od masonerije.
Izbavi ih iz okova koji ih vežu i koji dovode do strašnih
mučenja u odajama pakla.
Pomogni im, kroz patnju odabranih duša, preko mojih
molitvi i preko Tvoga Milosrđa, da budu u prvom redu,
spremni ući kroz Vrata Nove Ere Mira - Novoga Raja.
Ja Te usrdno molim da ih oslobodiš iz zarobljeništva.
 
Amen.
 
 
O Bože, moj Vječni Oče,
 ja Te molim da pokažeš Milosrđe onima koji niječu Tvoga Sina. Ja molim za duše
onih koji pokušavaju uništiti Tvoje proroke. Ja usrdno
molim za obraćenje duša, koje su Ti izgubljene i molim Te da pomogneš svoj Svojoj
djeci da pripreme svoje
duše i poprave svoje živote, u skladu s Tvojom Božjom
Voljom, u očekivanju Drugog Dolaska Tvoga ljubljenog
Sina, Isusa Krista.
 
Amen.
 
 
Dragi Isuse,
 ja Te molim da spasiš sve one koji Te odbijaju priznati,
ne svojom vlastitom pogrješkom.
Ja prikazujem Tebi moje trpljenje, da Ti dovedem duše onih koji
Te odbacuju i za Milost koju ćeš Ti izliti na cijeli svijet.
Smiluj se njihovim dušama. Povedi ih u Svoje Nebesko
Utočište i oprosti im njihove grijehe.
 
Amen.

 

 

Ja tražim od vas, draga djeco, da molite za sve one koji su

 

posvetili svoje živote Božjem Pozivu i za ovu Misiju. Ovu

 

molitvu treba moliti za sve Božje proroke, ljude koji imaju

 

vizije i svete sluge, da mogu nastaviti služiti Njemu dok On

 

ispunja Posljednji Zavjet.

 

 

O najdraža Majko Spasenja, 

čuj naš poziv za zaštitu

Misije Spasenja i za zaštitu Božje djece. Mi molimo za

one koji prkose Volji Božjoj u ovom velikom trenutku

povijesti. Mi molimo da zaštitiš sve one koji odgovaraju

na Tvoj Poziv i Riječ Božju, za Spasenje svih od neprijatelja Božjih.
Molimo Te pomogni osloboditi one duše

koje su pale kao žrtve prijevare đavla i otvori njihove

oči za Istinu.

O Majko Spasenja, pomogni nama jadnim grješnicima

da budemo dostojni primiti Milost ustrajnosti u našem

vremenu trpljenja, u Ime Tvog ljubljenog Sina, Isusa

Krista.

Zaštiti ovu Misiju od zla. Zaštiti Svoju djecu od progona.

Prekrij sve nas sa Svojim Presvetim Plaštem i podupri

nas s Darom postojanosti u našoj vjeri, svakog puta kada

smo osporavani jer govorimo Istinu, jer prenosimo Svetu Riječ Božju,
do kraja naših dana sada i zauvijek.

 

Amen.

n.

 
O dragi Isuse,
oslobodi one duše koje su robovi lažnih
bogova i sotone. Pomogni nam preko naših molitvi da
im donesemo oslobođenje od boli opsjednutosti.
Otvori vrata njihovog zatvora i pokaži im put prema
Kraljevstvu Božjem, prije nego ih kao zatočenike sotona odvede u ponor pakla.
Mi Te molimo, Isuse, da prekriješ ove duše Snagom
Duha Svetoga, da bi oni potražili Istinu i pomogni im
da pronađu hrabrost okrenuti svoja leđa zamkama i
zloći đavla.
 
Amen.
 
 
Najdraži Isuse,
 po Tvojoj Samilosti i Milosrđu, ja Te
usrdno molim za Spasenje onih koji su Te odbacili; koji
niječu Tvoje Postojanje; koji se namjerno protive Tvojoj
Svetoj Riječi i čija su gorka srca zatrovala njihove duše
protiv Svjetla i Istine Tvoga Božanstva.
Smiluj se svim grješnicima.
Oprosti onima koji hule protiv Svetog Trojstva i pomogni meni, da na moj vlastiti način i kroz moje osobne
žrtve, prigrlim u Tvojim Ljubljenim Rukama one grješnike koji najviše trebaju Tvoje Milosrđe.
Ja ti obećavam da ću mojim mislima, mojim djelima i
izrečenim riječima služiti Tebi kako najbolje mogu, u
Tvojoj Misiji Spasenja.
 
Amen.

Isus čovječanstvu Litanijska molitva 5

Za Spasenje onih u smrtnom grijehu
 
 
Isuse, spasi sve grješnike od paklenoga ognja.
Oprosti pocrnjelim dušama.
Pomogni im da Te vide.
Podigni ih iz tame.
Otvori njihove oči.
Otvori njihova srca.
Pokaži im Istinu.
Spasi ih.
Pomogni im da slušaju.
Oslobodi ih oholosti, požude i zavisti.
Zaštiti ih od zla.
Čuj njihove molbe za pomoć.
Posegni za njihovim rukama.
Povuci ih prema Sebi.
Spasi ih od sotonine obmane.
 
Amen.

(15. Botschaft)
Fühlt euch nie beleidigt, wenn Nichtgläubige lachen oder euch auf die Schippe nehmen, wenn ihr betet. Schämt euch nie der Kreuze, die ihr zum Schutz tragt. Versteckt nicht diese Symbole der Liebe, die ihr für Mich, Euren Göttlichen Heiland, Meinen Ewigen Vater oder den heiligen Geist habt. Indem ihr diese Abzeichen der heiligen Ehre stolz tragt, führt ihr andere zu Mir. Trotz äußerlicher Verachtung, die ihr von diesen Menschen erfahren könnt, innerlich beneiden sie euch um euren Glauben. Viele dieser Beobachter fühlen aufgrund ihres mangelnden Glaubens eine hohle Leere im Inneren. Gebet, Meine Kinder, kann Mir helfen, ihre Seelen zu gewinnen. Sprecht folgendes Gebet für sie:

 

Mein lieber Herr,

ich strecke meine Arme aus, um Dich zu bitten, meinen geliebten Bruder / meine geliebte Schwester in Deine zärtlichen Arme zu nehmen.

Segne ihn / sie mit Deinem heiligen Blut und gib ihm / ihr die Gnade, die nötig ist, damit er / sie den Geister Deiner Liebe empfängt, um ihn / sie in das ewige Heil zu führen.

Amen.

(65. Botschaft)
Sage der Welt, dass dieses Ereignis stattfindet, um die Menschen zu retten. Viele werden während dieser mystischen Erfahrung bereuen. Sie werden ein brennendes Gefühl empfinden, ähnlich, wie es von Seelen im Fegefeuer erlebt wird. Dies wird ihnen einen Einblick geben, durch was Seelen, die nicht vollständig rein sind, hindurchgehen müssen, bevor sie das herrliche Licht des Himmels sehen können. Indem sie einfach akzeptieren, dass dieses Ereignis vielleicht stattfindet, können sie es überleben. Wendet euch an Mich und sagt:

 

Bitte führe mich zum Licht und zur Güte Deiner großen Barmherzigkeit und vergib mir meine Sünden. Amen.

 

und Ich werde euch sofort verzeihen. Danach, nach der Warnung, werdet ihr einen tiefen Frieden und Freude in eurer Seele erfahren.
Wegen des schwachen Glaubens unter jenen Menschen in der Welt, die Gläubige sind, haben diejenigen von euch, die stark im Glauben sind, jetzt eine enorme Verantwortung. Ihr müsst das folgende Bekehrungsgebet für die andere Menschen beten:

 

O Jesus,

ich bitte Dich dringend in Deiner Göttlichen Barmherzigkeit, bedecke jene lauen Seelen mit Deinem Kostbaren Blute, so dass sie bekehrt werden können.

Amen.

 

Sprecht dieses kurze Gebet für jene, von denen ihr glaubt, dass sie es am dringendsten benötigen.

(81. Botschaft)
Meine Barmherzigkeit kennt, wie Ich gesagt habe, keine Grenzen. Jetzt mit dem Geist des Lichtes und der Heiligkeit erfüllt, müsst ihr, alle Meine Anhänger überall, mutig sein und jetzt Mein Wort an alle verkünden, mit denen ihr in Kontakt kommt. Blendet die Verachtung aus, die ihr vielleicht erfahrt; denn es ist jetzt zu wichtig, Mein Bitten um Bekehrung nicht zu ignorieren. Hört jetzt Mein Gebet, um euch die Ermutigung zu geben, die ihr braucht:

 

Erfülle mich jetzt, o Herr,

mit der Gabe des Heiligen Geistes, um Dein Heiligstes Wort zu den Sündern zu tragen, die ich in Deinem Namen retten helfen muss.

Hilf mir, sie durch meine Gebete mit Deinem kostbaren Blut zu bedecken, damit sie zu Deinem Heiligsten Herzen hingezogen werden können.

Gib mir die Gabe des Heiligen Geistes, damit diese armen Seelen in Deinem Neuen Paradies frohlocken können.

Amen.

 

Sprecht dieses Gebet jeden Tag, nachdem ihr Meinen Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet habt, und ihr werdet durch eure Treue zu Mir helfen, Meine Kinder zu retten.

(173. Botschaft)
Ich möchte daher jetzt Meine Anhänger bitten, jeden Tag ein Opfer zu bringen, das mit Leiden vergleichbar ist, um Mir zu helfen, Seelen, die sich zum Zeitpunkt ihres Todes während der Warnung in der Todsünde befinden, zu retten. Bittet Mich bitte um dieses Geschenk. Diejenigen, die demütigen Herzens sind, werde ich ebenso bitten, zu meiner Ehre ein persönliches Opfer zu bringen. Denjenigen, die das Gefühl haben, dass sie das nicht tun können, sage ich: Ich werde euch mit Meinen besonderen Gnaden segnen, weil Ich weiß, dass bereits eure vorhandene Liebe zu Mir und eure Gebete die Seelen eurer Brüder und Schwestern rette.

... Kommt. Senkt eure Häupter. Lasst Eure Scham links liegen und bittet Mich, euch jetzt zu vergeben.

(178. Botschaft)
Vergesst nicht, dass euch jetzt das Geschenk des Heiligen Geistes gegeben wird, und infolgedessen werdet ihr außer Stande sein, Mich zu verleugnen. Diese Straße wird jedoch voller Felsen sein, die eure Füße verletzen könnten, voll mit Steinen, die euch stolpern lassen werden, und voll mit denjenigen, die trotzig (im Weg) stehen werden, um euren Weg zu blockieren, indem sie euch einschüchtern und euch drohen, damit ihr auf dem Weg kehrt macht, von dem ihr kamt. Hebt eure Hand in der Art einer sanften Ermahnung und sagt:

 

Ich werde den Weg des Herrn nie ablehnen, noch werde ich jemals die Existenz von Jesus Christus bestreiten, den die Menschheit nicht nur während Seines Leidens am Kreuz, sondern auch später zu vernichten versucht hat.

Ich bin eins mit Jesus Christus.

Ich spreche in Seinem Namen.

Ich wandle mit Ihm.

Er erhebt mich, so dass auch ich auf meine demütige Art und Weise helfen darf, dein Herz zur reinen Liebe hin zu öffnen, die Er in Seinem Herzen für dich und (nur) für dich alleine bereithält.

(180. Botschaft)
Ich brauche euch alle, Meine Anhänger, damit ihr weiterhin für die blinden Seelen betet, die sonst verloren sind. Gebt niemals auf; denn eure Gebete werden in dieser Woche vor den Thron Meines Vaters gebracht. Bitte betet wie folgt:

 

Gott, Allerhöchster,

ich komme in dieser Woche vor Deinen Thron, um flehentlich für die Seelen meiner Brüder und Schwestern zu bitten, die sich weigern, Deine Existenz anzuerkennen.

Ich bitte Dich dringend, erfülle sie mit Deinen Gnaden, damit sie ihre Herzen öffnen, um auf Dein Heiligstes Wort zu hören.

Amen.

 

Bitte wählt jene Seelen aus, die ihr kennt und die von Gott Vater nichts wissen wollen, und legt Meinem Vater ihre Namen zu Füßen. Euer Geschenk des Gebets wird mit ihrer Erlösung belohnt werden.

(250. Botschaft)
Ich, Gott der Vater, fordere Meine Kinder vom Himmel her auf, Meinen Appell zu hören, wenn Ich euch dringend bitte, euch augenblicklich zu erheben. Schließt euch im Gebet zusammen, indem ihr wie folgt sprecht:

 

Gott, Allerhöchster,

im Namen Deines geliebten Sohnes Jesus Christus, den Du geopfert hast, um uns, Deine armen Kinder, vor den Feuern der Hölle zu retten, höre unser Gebet.

Mögen wir unsere demütigen Opfer darbieten und unsere Prüfungen und Drangsale akzeptieren, als Mittel, die Erlösung aller Seelen während der Warnung zu erwirken.

Wir bitten Dich inständig, den Sündern zu vergeben, welche es schwer finden umzukehren und Deine barmherzige Güte anzunehmen, um die notwendigen Opfer nach deinem Ermessen zu erbringen, um sie in Deinen Heiligen Augen zu retten.

Amen.

 

Indem ihr zu Mir, eurem himmlischen Vater, zu Gott dem Allerhöchsten, dem Schöpfer des Universums und der Menschheit, betet, werde Ich euer Gebet erhören und all jenen Seelen, für welche ihr betet, Immunität gewähren.

(988. Botschaft)
Wenn diejenigen von euch, die die Verheißung Meiner Wiederkunft kennen, vor Mich hintreten, bitte Ich euch dringend: Betet bitte — nicht nur für eure eigene Seele — sondern für die Seelen der Verdammten. Vergesst nicht, was Ich euch jetzt sage. An diesem Tag möchte Ich, dass ihr Mich bittet:

 

Jesus,

ich bitte um Barmherzigkeit für all jene, die Dich ablehnen und die Deiner Hilfe am meisten bedürfen.

Amen.

 

Wenn ihr Mich bittet, anderen zu helfen, kann Ich in diesem Moment ganz besondere Gnaden herabgießen auf diejenigen, deren Schicksal wegen der Täuschung des Teufels vereitelt worden ist.

(1123. Botschaft)
Wenn eine liebende Seele betet und sich selbst vor Mir erniedrigt, besänftigt sie den Zorn Meines Vaters. Dies mindert dann die Auswirkung der Züchtigungen Meines Vaters auf die Welt. Würde eine auserwählte Seele, die wegen ihrer Liebe zu Mir verfolgt wird, und die am Ende ihrer Kräfte ist, nur zu Mir sagen:

 

Jesus, nimm mein Leiden und tu damit, was Du willst!

 

dann würde Ich sie mit außergewöhnlichen Gnaden überhäufen. Die Seele würde gegen das Böse immun werden und dann ohne Furcht sein. Aufgrund ihres vollkommenen Vertrauens in Mich würde sie dann zu seelischer Vervollkommnung aufsteigen und eine friedvolle und ruhige Haltung erlangen. So viel Opfer ist beteiligt, aber wenn solche Seelen Mir alles übergeben, in vollkommenem Gehorsam, und sich weigern, sich mit dem Feind Meines Wortes einzulassen, wird dies die Erlösung vieler Seelen zum Ergebnis haben.

(1151. Botschaft)
Ich werde euch alle auf der Stelle, schneller als ein Wimpernschlag, in Mein neues Königreich heben. Und dann wird der Anfang vom Ende beginnen. Jene Seelen, die das Tier (Satan) vergöttert und sich Satan mit Leib, Geist und Seele hingegeben haben und die seine ergebenen Handlanger geworden sind, werden sich nirgendwo hinwenden können, sich nirgendwo verstecken können, und sie werden ohne jede Hilfe auf sich allein gestellt sein, denn Satan wird sie verlassen haben. Denn zu diesem Zeitpunkt wird Satan in den Abgrund geworfen sein und seine Macht wird dann vollständig enden. Jenen Seelen sage Ich: Selbst zu diesem Zeitpunkt werde Ich euch Barmherzigkeit zeigen. Ihr müsst Mich anrufen und sprechen:

 

Jesus, hilf mir! Jesus, vergib mir alle meine Sünden!“,

 

und Ich werde auch euch in Mein Neues Paradies heben. Ich werde jede Seele retten, die Mich anruft, bevor die Himmel sich schließen, die Berge in sich zusammenfallen und das Meer die Erde überflutet — und dann wird der Himmel verschwinden und mit ihm die alte Erde. Und erheben wird sich Mein Neues Paradies, der Neue Himmel und die Neue Erde, so wie es für Adam und Eva geschaffen war, und alle werden jubeln. Denn das wird der Größte Tag sein, seit Gott Adam und Eva erschaffen hat. Verliert niemals die Hoffnung und denkt immer an diese Meine Worte an euch.

Die Warnung

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice