Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

Molitvene kategorije

Zaštita / Progon

Naziv Datum kreiranja
KM 9. Molitva za oslobođenje od straha 17 Kolovoz 2011
Križarska molitva 2- Molitva za svjetske vođe 18 Studeni 2011
KM16. Molitva Bogu Ocu da zaustavi planove zlobnih skupina 09 Prosinac 2011
Križarska molitva 14-Molitva Bogu Ocu za zaštitu od nuklearnog rata 14 Prosinac 2011
Križarska molitva 19- Molitva za mlade 13 Siječanj 2012
Križarska molitva 33-Pečat Živoga Boga 20 Veljača 2012
Križarska molitva 52-Mollitva Ocu 08 Svibanj 2012
Križarska molitva 54-Molitva Ocu da se umanji utjecaj Trećeg svjetskog rata 16 Svibanj 2012
Križarska molitva 63 - Sačuvaj me na ovom putu 29 Lipanj 2012
Križarska molitva 68 - Zaštiti me od utjecaja sotone 23 Srpanj 2012
Križarska molitva 71 - Molitva za spasenje od progona 31 Srpanj 2012
Isus čovječanstvu Litanijska molitva 1 - Za zaštitu od lažnog proroka 19 Kolovoz 2012
Isus čovječanstvu Litanijska molitva 2 - Za Milost Zaštite 24 Kolovoz 2012
Križarska molitva 78 - Izbavi me od zloga 25 Rujan 2012
Križarska molitva 82 - Molitva za pobjedu Ostatka Crkve 25 Listopad 2012
Križarska molitva 91 - Sačuvaj me da ostanem odan mojoj Vjeri   04 Siječanj 2013
Križarska molitva 96 - Za blagoslov i zaštitu naše Križarske Molitvene Zajednice 25 Siječanj 2013
Križarska molitva 97 - Za ujedinjenje Križarskih Molitvenih Zajednica   05 Veljača 2013
Križarska molitva 126 - Da se izdrži vjerski progon 14 Studeni 2013
Križarska molitva 132 - Odricanje od sotone da se zaštiti ova Misija   31 Siječanj 2014

Die Warnung

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice