Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

 
Subota, 22. listopada 2011., 20:30h
 
 
Moja predraga kćeri, zapiši ovo. Sada prolaziš kroz intenzivnu patnju kako bi spasila duše u tami koje odbijaju Mene i Moga Oca.
Tako su zatvorene i otvrdnule te duše, da će samo pomoću molitvi drugih i preko patnje duša žrtava one moći biti spašene. Jer oni će odbiti tražiti otkupljenje. Njihova će ih tvrdoglavost blokirati da osjete dovoljno kajanja da ispovjede svoje grijehe i mole za oproštenje.
Upozorenje je oblik globalne ispovijedi. To će biti vrijeme kada će se od svakog očekivati da zamoli za oprost grijeha ili će se suočiti s odbacivanjem. Tako mnogo duša koje su u tami  odbiti će Moju Ruku Milosrđa. Okrenut će se od Mene. Ti, Moja kćeri, zajedno sa svim Mojim odanim sljedbenicima, možeš pomoći spasiti njihove duše od vječnoga prokletstva.
Nikada ne bih vršio pritisak na Moju djecu da pate u Moje Ime. Ali zbog onih koji Mi kao dar ponude svoju pomoć kroz patnju, Ja mogu otkupiti većinu čovječanstva.
Patnja se događa zbog napada sotone, kada muči duše koje su Mi bliske i one koje sam postavio da vode svetu misiju obraćenja duša. Znajte da ste sjedinjeni sa Mnom kada se ovi napadi dogode. Tada ćete Me dobro upoznati. Znat ćete kako se osjećam - moju radost, tugu, žaljenje, bol i užas kada izgubim dušu od sotone.
Ne brinite se. Milijuni duša već su spašeni pomoću ovih Poruka.
Molitve Moje odane vojske već ublažavaju globalne katastrofe i odstupanje Moga Svetoga Namjesnika iz Vatikana. Njihova poslušnost u molitvi krunice Moga Božjega Milosrđa upravo sada spašava duše.
Moja kćeri, pobrini se da sva Moja djeca shvate da Ja govorim svim religijama i vjerskim denominacijama preko ovih Poruka. Nikoga ne isključujem. Jer svi su oni djeca Božja. Postoji samo jedan Bog, a to je Moj Vječni Otac, Bog Svevišnji.
Dođite zajedno sa Mnom, djeco i djelujmo kao jedan kako bi brzo spasili Moje duše širom svijeta. Samo molitvom vi Mi možete pomoći spasiti svijet.
 
 
Vaš Isus
Spasitelj Čovječanstva
 
 
Nedjelja, 23. listopada 2011., 19:15h
 
 
Moja predraga kćeri, mora se znati da želim stvoriti vojsku Molitvenih Zajednica širom svijeta. Pružit ću vam molitve koje će trebati moliti za spas duša, Moja vojsko. Ove Molitvene Zajednice će se širiti i unutar njihovih redova uzdići će se prava vojska odanih sljedbenika koja će iznijeti Istinu Moga Božjega obećanja spasenja sviju.
Ove Zajednice formirat će vojsku, kao što je odredio Moj ljubljeni Otac, koja će se boriti s tamom zla koju je uzrokovao sotona i njegovi vjernici i sljedbenici.
Da, Moja kćeri, iako je to teško shvatiti, ali postoje mnogi ljudi koji ne samo da priznaju sotonu, već su mu i vjerni. Postoji mnogo duša u tami koji odaju poštovanje i idoliziraju kralja tame. Mnoge crkve, skrivene od očiju Moje djece svjetla, izgrađene su u čast sotone. Klanjaju se pred njim, održavaju crne mise i vrijeđaju Me svakakvim vrstama bogohulnosti i uvreda koje bi vas zgrozile i izazvale gađenje. Njihov broj raste, mnogi posvećeni i odani sljedbenici sotone rade u vrlo uglednim poslovnim, bankarskim i političkim krugovima, na visokim položajima. Ujedinjuju se kao jedan u inat Bogu, Mome Vječnome Ocu, potpuno svjesni onoga što čine.
Baš onako kako sotona mrzi čovječanstvo jer ga je stvorio Bog Otac, Stvoritelj svega, tako i ovi sotonini poklonici mrze čovječanstvo. Mržnja koju osjećaju tako je duboka da će pokušati stvoriti elitnu vojsku kako bi uništili milijune života na zemlji. U njihovoj težnji za moći i bogatstvom, imat će za cilj da raščiste put zbog vlastitih potreba i želje da nadziru čovječanstvo.
Oni su jedni od najviše okorjelih grješnika za koje Ja tražim vašu pomoć, djeco. Trebam vaše molitve,  da otvorite njihova srca da uvide laži u koje ih prevarant uvjerava. Izgubljeni su Mi, ako ne zamole za Moje Milosrđe. Zbog toga molitva može biti njihov jedini spas.
Ova moćna vojska, koju vodi prevarant, pokušati će uzrokovati užasno razaranje. Već sada pokušavaju otrovati Moju djecu na najlukavije načine pomoću vaše vode, lijekova i hrane. Molim vas da budete na oprezu u svako doba.
Ruka Moga Oca spustit će se ubrzo nakon Upozorenja na ove zle duše, ako nastave odbijati Moje Milosrđe. U međuvremenu, djeco, morate ustati i ne dopustiti da vaši narodi budu zlostavljani. Molite za Moju zaštitu i vodite jednostavne živote. Molite i primajte Sakramente. Zamolite za Moju pomoć u svim stvarima i odgovorit ću na vaše molbe u skladu sa Mojom Presvetom Voljom.
Molite, molite, molite da ublažite zle planove nadzora svijeta koje postavlja ova zla grupa. Stječu moć na Srednjem Istoku i pokušavaju nadzirati  Europu prije nego za cilj uzmu druge dijelove svijeta. Neprijatelji koje vam otkrivaju u novinama nisu pravi neprijatelji. Oni stvaraju neprijatelje kako bi opravdali odmazdu koja će uvijek imati iste ciljeve. Nadziranje. Posjedovanje. Stvaranje bogatstva.
Molite za njih da se obrate, jer bez obraćenja njihova će zla djela uzrokovati mnogo tuge i nevolje. Iako će Moj Vječni Otac provesti kaznu, oni i dalje mogu nanijeti štetu koja će uzrokovati neopisivu patnju među Mojom djecom.
 
 
Vaš ljubljeni Spasitelj
Isus Krist
 
 
Ponedjeljak, 24. listopada 2011., 19:09h
 
 
Moj Dolazak će biti prije nego što očekujete
Moja predraga kćeri, ne smiješ dopustiti da te uzrujaju oni koji nastavljaju dovoditi u pitanje i suditi Moju Presvetu Riječ. Ne obaziri se na ova propitkivanja. Ostani tiha. Moli za njih i nastavi dalje, jer sada nema puno vremena.
Pozivam sve vas, draga djeco, da se podložite u miru i zamolite Mene za Milosrđe. Molim vas, ne smijete paničariti, jer dolazim vas samo spasiti, a ne suditi. Zar ne znate to? Nemate se čega bojati, samo Mi potpuno vjerujte.
Moj Dolazak će biti prije nego što očekujete, stoga vas molim da pripremite svoje duše. Molite za sve duše koje bi Me mogle zanijekati ili odbiti Moj dar Božjeg Milosrđa. Vi, Moje dragocjene duše, donosite mi takvu utjehu i olakšavate muku i patnju koju trpim kada vidim mržnju na svijetu.
Dođite Mi bliže, djeco i dopustite Mi da vas zagrlim kako bih vam dao snagu i samopouzdanje koje trebate da Me dočekate. Vi, Moja posebna vojsko, sjedinjeni ste sa Mnom i shvaćali to ili ne, vođeni ste Duhom Svetim da se borite za spasenje duša.
Budite tiho, Moji maleni i zapamtite da sam Ja s vama u svako doba. Radujte se i čekajte Moj Dolazak, kada ću izliti Svoje Milosti da bih posvuda prekrio Moje ljubljene sljedbenike.
Moji ste bez obzira gdje živite i iz kojeg dijela svijeta dolazite. Volim vas. Gledajte otvorenih srca i samopouzdano kako se bližimo Upozorenju.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 26. listopad 2011., 15:30h
 
 
Moja predraga kćeri, molim te da kažeš Mojoj djeci da budu na oprezu zbog lažnih vidjelaca koji govore u Moje Ime, ali koji promiču riječi koje ne dolaze sa Mojih Usana.
Mnogi od ovih samoproglašenih vidjelaca, koji se izvana čine katolici i koji su svojim ponašanjem povezani s ovom i drugim kršćanskim doktrinama, u stvari su sljedbenici New Age-a.
Sljedbenici New Age-a sada će prodrijeti u svijet kako bi uvjerili Moju djecu da su poslani da promiču Moju Svetu Riječ. Izvana će se njihove riječi činite istinitima. Jezik koji koriste biti će rafiniran, nježan, dobro osmišljen ali će prikrivati laž.
Ovo je doba da se uzdignu lažni proroci, a mnoga Moja djeca će teško razlikovati istinu od izmišljotine.
Ti ćeš Moja kćeri sada biti meta ovih vidjelaca koji su krenuli umanjiti Moju Svetu Riječ. Nemoj dozvoliti da se to dogodi ili će Moja djeca biti uvučena u tamu iz koje će se teško izvući.
Zapamtite ovo. Ovi lažni proroci također su Moja ljubljena djeca, pa vas molim da molite za njih. Nažalost, oni su obmanuti da vjeruju u jednu nestvarnu hijerarhiju i svemir koji ne postoji.
Budite na oprezu zbog onih koji upućuju na uzvišene gospodare, ili govore o novom dobu svjetla gdje će Bog Otac jednostavno biti smatran samo još jednim aspektom. Ja ne usmjeravam ove duše. Oni podupiru vjerovanja koja je usadio prevarant. U mnogim slučajevima ove zavedene duše vjeruju da primaju Božje poruke. Tako sotona djeluje. Njegove nježne, umirujuće riječi donijet će ukočenu, hladnu ali uvjerljivu litaniju riječi. One ne dolaze od Boga Svevišnjega.
Kao što sam vam prije rekao, Ja pričam sa svijetom na jednostavan način. Nemam potrebe za bogatim jezikom pod krinkom hladnog nadređenog glasa. Ne pokušavam usaditi strah u vaša srca. Jednostavno vas pokušavam voditi prema Istini i važnosti ljubavi prema bližnjemu.
Koliko vam je teško, djeco, u ovim zbunjujućim vremenima. 
Molite, molite da ne postanete žrtve niza neistina koje će širiti lažni proroci. Ako se njihove poruke čine izmišljenima, ako su teške za shvatiti i unose strah u vaša srca, one nisu od Mene.
Djeco, budite usredotočeni samo na Mene. Imam vam puno toga za reći. Nemojte dozvoliti da budete ometeni niti jedne minute, jer to će vas spriječiti da spasite one duše koje jako trebaju vaše molitve.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 26. listopada 2011., 22:00h
 
 
Moja ljubljena kćeri, ne smiješ se uzrujavati zbog stalnih napada lažnih vidjelaca na Moje Poruke.
Do sada već moraš znati da će odabrani glasnici uvijek biti na meti mržnje kada Ja govorim s njima. Kada si napadnuta, sjeti se da sam i Ja također osporavan. Moja Sveta Riječ se trga, analizira, dovodi u pitanje, kritizira i proglašava nevrijednom da dolazi s Mojih Usana.
Oh, kako malo znaju Moja djeca. Strah i sumnja zasljepljuju ih od Istine. Biti ćeš iznenađena kada vidiš kako se Moja Riječ lako odbacuje u korist lažnih poruka.
Dok je Upozorenje gotovo nad svijetom, Istina će konačno biti poznata svim Mojim sljedbenicima. U tome razdoblju prigrliti će Moju Riječ kako bi posvetili svoje jadne duše. Kako ću im se obradovati i privući ih blizu Sebi, dok će se njihove suze miješati s Mojima u ljubavi i zajedništvu. Prije Upozorenja oni će nastaviti sumnjati, ali neće Me zanijekati nakon što dođu pred Mene. Jer jednom kada dođu pred Mene i vide Ljubav koju Ja imam za njih, neće Me htjeti napustiti ni na jedan trenutak, tako će duboko biti naše zajedništvo.
Očekujte sada naše slavno ponovno sjedinjenje.
 
 
Vaš Isus
 
Četvrtak, 27. listopada 2011., 15:30h
 
 
Moja predraga kćeri, povećani broj kušnji kroz koje prolaziš u Moje Ime nije slučajan. Dok te sotona nastavlja mučiti, samo se sjeti duša koje spašavaš kroz ovu patnju. Pokušaj se izdići iznad ovih poteškoća i imaj Mene u svojim mislima cijelo vrijeme. Moli se Mojoj ljubljenoj Majci za zaštitu i moli Svetu Krunicu što češće možeš.
Važno je da svi Moji sljedbenici zamole za zaštitu protiv prevaranta, koji čeka svaku priliku da stvori sumnje u njihovim mislima.
On i njegovi demoni su posvuda. Upotrijebit će svaku moguću taktiku da prouzroče kaos u vašim životima. Znajte da ste, kada se to dogodi, dotaknuti Mojim Učenjima i da vi sada nosite Moj Križ.
Nikada se nemojte bojati, djeco, jer ste sposobni ustati iz ove pustoši zbog snage koju Ja sada darujem svakome od vas, Moja vojsko. Trijumfirat ćete nad zlim i njegovom zloćom. Što više skladno molite, bit će veći oklopni zid. Nijedno od Moje djece, koja trpe progon kao izravnu posljedicu djelovanja za Mene, ne može biti dotaknuto zlim.
Vi ste Moja djeco blagoslovljeni, ako patite u Moje Ime, iako to teško shvaćate.
Zanemarite takve poruge. Okrenite leđa. Ne reagirajte. Ostani tihi. Molite za snagu. Ja sam s vama.
 
 
Vaš ljubljeni Isus Krist
 
Petak, 28. listopada 2011., 22:40h
 
 
Moja predraga kćeri, odanost Moje Crkve Meni, njenom ljubljenom Spasitelju biti će nakratko testirana do neizdržljivosti. Moja Crkva je bila uspavana i u svom drijemežu se nije pripremila za dolazak Antikrista. Već sada su se on i njegovi podanici uvukli u svaku pukotinu Crkvi Moga Oca širom svijeta.
Katolička Crkva je Antikristova meta broj jedan i on se neće zaustaviti dok ne okrene glave bar polovici Moje Crkve na zemlji. Tako su nespremni Moji kardinali, biskupi i svećenici, da ne uspijevaju primijetiti suptilne promjene koje se događaju unutar njihovih vlastitih redova. Neće proći dugo prije nego što podjela unutar Moje Crkve postane uistinu vidljiva.
Ovo je najveći napad na Moju Crkvu od Moje Smrti na Križu. Moji jadni ljubljeni sluge. Mnogi od njih nevini su pijuni u milosti mračne moći koja je oprezna u svom skrivanju.
Pozivam sve Svoje sluge da snažno mole, kako bi se suprotstavili grozoti koja je na putu. Moraju Me moliti kako slijedi
"O, moj ljubljeni Isuse, zazivam Tvoju zaštitu i molim Te za Milosrđe da spasiš moju braću i sestre unutar Tvoje Crkve kako ne bi postali žrtve Antikrista. Daj mi milosti i zaštiti me Svojim oklopom snage da ustanem protiv zlih djela koja bi mogla biti počinjena u Tvoje Sveto Ime. Usrdno molim za Tvoje Milosrđe i zalažem svoju vjernost Tvome Svetome Imenu u svako doba."
Oduprite se Moji posvećeni sluge ovome zlu i Zvijeri iz čijih će usta istjecati ove odvratnosti i laži.
Pazite na promjene načina posvećenja Moga Tijela i Krvi. Ako dođe do promjena riječi, koje niječu postojanje Moga Tijela u Svetoj Euharistiji, onda morate braniti Moje Božje Obećanje. Onaj koji jede Moje Tijelo i pije Moju Krv imat će Vječni Život.
Budite hrabri, Moji posvećeni sluge. Molite za snagu koju ćete trebati, dok vaša vjera i poslušnost budu testirani do neizdržljivosti.
Volim vas i štitim u svako doba. Samo oni među vama blagog srca i ponizne duše uživat će Moju Svetu zaštitu.
Molite za sve Moje posvećene sluge, tako da ne odbiju Svjetlo Istine u korist duha tame koji će se uskoro pojaviti unutar Moje Crkve.
 
 
Vaš Spasitelj i Zaštitnik
Isus Krist
 
Ponedjeljak, 31. listopada 2011., 03:30h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja Sveta Riječ koja se daje svijetu, koji je zaboravio na Moje Postojanje, zapalit će duše ubrzo nakon što se Upozorenje dogodi.
Konačno će čovječanstvo čuti Moju Riječ kako bi Mi omogućili da ih vodim prema Mojoj novoj Eri Mira na zemlji. Pozivam svu svoju djecu da odbace izazove i čuju svoga Spasitelja dok govori.
Iako Ja nikada neću otkriti datum Moga Povratka na zemlju, mogu vam reći da ću se sada vratiti duhom. Dolazim sada da vas još jednom spasim tijekom Upozorenja, kako bi se čovjek obratio. Molim vas, dopustite Mi da vas vodim i dozvolite da se Moja Presveta Misija proširi širom svijeta kako bi donijela utjehu Mojoj djeci. Ne sprječavajte Me. Ne odbacujte Moju Ruku Milosrđa. Ne dopustite da vam smeta vaša oholost.
Probudite se i prihvatite da Ja sada govorim s vama, kako bih vas mogao privesti u Njedra Moga velikoga Milosrđa. Konačno će vaše duše biti zapaljene vatrama Mojih Božjih Milosti koje će biti izlivene nad sve vas.
Sve će sumnje nestati. Sotonina moć će naglo oslabiti, iako se on do samoga kraja neće odreći svoga pritiska.
Dok razmišljate o mojim molbama, morate se ovo zapitati. Ako vjerujete u Mene, zašto Me sada odbijate? Zašto pokazujete gnjev i mržnju prema onima koji dolaze u Moje Ime? Zašto se uzdižete u Mojoj Crkvi nauštrb Moje djece. Zapamtite da ste svi jednaki u Mojim Očima.
Dođite Mi sada poniznih srca. Jer sve dok to ne učinite, ne možete imati koristi od Moga Milosrđa ili primiti Milosti koje vam Ja žudim pružiti.
Moj Glas poziva sada sve nevjernike da prihvate Postojanje Moga Vječnoga Oca.
Nakon Upozorenja, dozvolite Mi da vam pomognem na putu prema Vječnom Životu. Mene Srce boli kada vidim izgubljene duše. Ali znajte ovo. Nevjerica onih koji javno izjavljuju da Me poznaju, najviše Me ranjava.
 
 
Vaš Nježni Spasitelj Isus
 
Srijeda, 2. studenoga 2011., 19:40h
 
 
Moja predraga kćeri, vrijeme će početi pokazivati čudne znakove, dok se zemlja kreće prema novom stanju u pripremi za Moje Djelo Božjega Milosrđa, kada Ja dolazim još jednom da vas sve spasim.
Mržnja se pojačava u svakom narodu. Posvuda se osjeća nezadovoljstvo. Ljubav prema drugima je slaba, dok sebeljublje postaje ne samo tolerirano, već se smatra bitnim kako bi bili prihvaćeni u današnjem svijetu.
Uništit ću mržnju. Zapečatit ću čovjekove planove da nanese užas svome bratu. Uništit ću aroganciju u vašim dušama. Sav grijeh biti će vam otkriven onako kako se pojavljuje u svojoj sirovoj ružnoći u Mojim Očima.
Zašto moraju danas tolike mnoge duše mekoga srca okretati leđa Mojim starim učenjima? Zašto sada? Što je to da ljubav Boga Oca postaje sramotna u njihovim očima? Reći ću vam. To je zbog toga što su mnoga Moja djeca zastranila zbog svjetovnih užitaka. Iako su mnoga materijalna dobra koja traže sada izvan njihovog domašaja i dalje Me odbijaju. Duše čovječanstva zamagljene su tako gustom tamom, da će biti potrebno vremena da Moje Svjetlo zasja i prodre u njihove duše.
Kako plačem suze gorke tuge zbog ovih izgubljenih duša koje su očajne za mirom spasenja za kojim teže. Oni ne shvaćaju da im samo Ja mogu donijeti mir u njihova umorna srca.
Oh, kako je Moja Ljubav odavno zaboravljena. Ja sam samo odlomak u njihovim mislima bez pravoga značaja. Oni žele mir misli i srca, ali neće Me zamoliti za to. Samo kada zamole onda Ja mogu odgovoriti. Zar ne znaju to?
Moju pomoć trebaju i oni koji Me vole, ali mrze ili vrijeđaju svoga brata. Ne želim vašu odanost, ako se ne ponašate prema drugima ljubazno. Kada nanesete bol svojoj braći i sestrama zbog bilo kojega razloga, nanosite bol Meni. Bez obzira kako opravdavate svoja djela, znajte ovo. Osjećam bol onih koje zlostavljate. Kada Me ovako povrijedite, ne možete Mi pokazati pravu ljubav iz srca.
Učite iz ovoga. Tražite poniznost u svim stvarima prije nego dođete pred Mene kako bi se zakleli na vjernost Mojoj Svetoj Volji. Na ovaj način bit ćete čiste duše i  dostojni ulaska u Moje Kraljevstvo.
Vi djeco Moja, vrlo ste sretni, jer će milijuni vas postati dio Moga Novoga Raja. To je zbog vremena u kojemu živite. Mnogo vas u današnjem svijetu djeco, može sada biti spašeno na način na koji prijašnja generacija ne bi mogla biti.
Pozdravite ove vijesti i iskoristite ovu priliku da prihvatite Moje Božje Milosrđe otvorenih i skrušenih srca dok možete. 
 
 
Vaš Spasitelj Isus Krist
 
Četvrtak, 3. studenoga 2011., 21:00h
 
 
Moja ljubljena kćeri, naviještena proročanstva početi će biti znana i svjedočena u svijetu, tako da ih nitko neće moći zanemarivati.
Mnogo Moje djece nije svjesno sadržaja koji se nalaze u Knjizi Moga Oca, Presvetoj Bibliji. Malo je pažnje posvećeno Ivanovoj Knjizi, gdje su detalji o kraju vremena dani cijelom svijetu. To vrijeme je sada došlo. Pripremite se svi.
Istina sadržana u Knjizi Otkrivenja samo je to - Istina. Zar ne prepoznajete znakove? Previranja u svijetu nastavit će se pojačavati žestokim tempom. Vašem bankovnom sustavu zaprijetila je Globalna Skupina koja ne želi samo vaš novac, već želi ukrasti vaše duše.
Zloća čovjeka je očita, ali dosta nje je skriveno. Moji glasnici su sada s vama, djeco, kako bi pomogli pripremiti vaše duše. Bez obzira da li prepoznajete ili ne, ono što oni jesu, Duh Sveti koji vlada u njihovim dušama širiti će obraćenje.
Oni koji osuđuju Moje pokušaje da komuniciram s tobom shvatit će vrlo brzo Istinu. Tada će se Moja djeca ujediniti protiv zle sile koju vodi sotona. Oni neće pobijediti. Ruka Moga Vječnoga Oca pred njih je postavila sve prepreke. Njegovo Milosrđe je toliko veliko i On će iskoristiti Svoju Moć da brani Svoju djecu i uništit će one koji inzistiraju slijediti put prevaranta.
Bez obzira na vaše različite stavove u vezi toga da li Ja sada govorim sa vama  ili ne, to neće biti važno. Na kraju će se računati vaša vjera u Mene i Moga ljubljenoga Oca, Boga Svevišnjega.
Molitva je najhitnija, djeco, gdje god se nalazili, bez obzira na vašu religiju, bez obzira na vaše stavove. Ujedinite se i molite se Duhu Svetome za prosvjetljenje u ovome trenutku. Sotona pokušava da okrenete leđa od Mene, vašega ljubljenoga Spasitelja. Ne slušajte sumnje i strah koji on stavlja u vaša srca. Koristit će laži kako bi Me spriječio da preplavim vaše duše Svojim Božjim Svjetlom. Moja Ljubav prema vama je tako snažna, djeco, da ću vas nastaviti pozivati bez obzira koliko se ne obazirete na Mene ili Mi okrećete leđa. Učinit ću to preko Moći Duha Svetoga. Morate moliti za ovaj dar govoreći:
"O, Isuse, prekrij me svojom Predragocjenom Krvlju i ispuni me Duhom Svetim, da mogu razlučiti da li ove Riječi dolaze od Tebe. Ponizi me u duhu. Primi moje molbe sa Milosrđem i otvori moje srce Istini."
Ja ću odgovoriti i najtvrdokornijim dušama kada mole ovu molitvu.
Dajte Mi priliku da vas dovedem k Meni, tako da mogu sjediniti što više Moje djece prije Velikoga Upozorenja.
Zapamtite, Moja Ljubav prema vama nikada se neće ugasiti, bez obzira koliko se oglušujete na Moj hitni poziv za sjedinjenjem.
 
 
Vaš Ljubljeni Spasitelj
Isus Krist
 
Petak, 4. studenoga 2011., 19:00h
 
 
Moja najdraža kćeri, od Mene dolazi pravi život, jedini život koji će čovjek ikada trebati odavde do vječnosti.
Djeco, morate znati da ova užasna previranja koja vidite svuda oko sebe neće trajati dugo.
Bog, Moj Vječni Otac, neće dozvoliti da Njegova dragocjena djeca još više pate. Vi, Moja djeco, žrtve ste djelovanja prevaranta. On, koji kontrolira Globalnu Skupinu, slabi. Moć Moga Oca porazila je njegovu moć. Ova skupina koja namjerno uništava vaše bankovne sustave da vas učini prosjacima raspast će se. Ne morate se brinuti, jer će se Ruka Moga Oca spustiti na njihove zle putove.
Molite da se sve ove zaluđene duše, koje ropski trpe zloću koja je u samom središtu ove skupine, obrate tijekom Upozorenja.
Nikada ne smijete gubiti nadu, djeco. Vašom ljubavi prema Bogu Svevišnjem vratiti ćete se u okrilje obitelji. Presveto Trojstvo je vaš dom, djeco. Oni od vas koji prihvaćaju ovu činjenicu, koju je donijelo obraćenje, naslijedit će Slavno Doba Raja na zemlji.
Uvijek Mi vjerujte. Pružite Mi svoje brige, neprilike i strahove. Dozvolite Mi da olakšam vašu bol i patnju. Neće još proći dugo prije nego svijet nađe olakšanje od bolnih porođajnih muka koje trpite u ovim vremenima.
Nikada ne gubite nadu. Ufajte se u Mene. Molite za Moje Milosti kako bi vas ojačale. Položite glavu na Moja ramena i dopustite da Moj Mir zakrili vaše duše. Samo onda shvatiti ćete Istinu Moga Slavnoga obećanja Vječnoga Života.
 
 
Vaš Isus
Spasitelj Čovječanstva
 
 
Nedjelja, 6. studenoga 2011., 18:30h
 
 
Moja predraga kćeri, ljudi ne shvaćaju da svaki dan proživljavam Svoje Raspeće. Bol i patnja koju trpim uzrokovane su grijesima koje ljudi čine svake sekunde dana. Trpim trenutke duboke tuge kada vidim one duše koje Me jako vrijeđaju grijehom mržnje.
Mržnja je usađena u srca mnogih i događa se zbog sotonine zaraze. Mnogi ljudi govore o demonskoj opsjednutosti, kao da ju je lako prepoznati. Toliko mnogo Moje djece opsjednuto je sotonom. Ne moraju se bacati da bi demonska opsjednutost bila prisutna. 
On, neprijatelj čovječanstva, koristi svoje demone da napadne Moju djecu. Oni koji su u tami postaju lak plijen zbog toga jer privlače prisutnost zla. 
Jednom opsjednuti, djeco, teško ćete se izvući. Ova nesretna djeca tada će, lukavom i manipulativnom zarazom zloga, zaraziti druge duše. I tako se to nastavlja.
Zlo je obično predstavljeno kao dobro. Bit će ga vrlo teško razlučiti, osim po ovome. Ponašanje i djela zaražene duše nikada neće biti ponizna u naravi. Nikada neće biti darežljivoga srca. Možda će se činiti darežljivima, ali uvijek će postojati klopka. Ova klopka bit će u tome što će uvijek zahtijevati od vas nešto što nije ugodno.
Čuvajte se takvih duša. Molite za njih. Ne dopustite im da vas uvuku u grijeh. Budite uvijek na oprezu zbog prevaranta, jer je on posvuda u ovim vremenima. 
Uvijek molite kako bi držali takvo zlo daleko. Molitva će oslabiti njegov stisak i snagu, baš tako kako će i vas zaštititi.
Mislite o sotoni i njegovim zlim djelima kao o zaraznoj bolesti. Poduzmite svaku mjeru opreza kako bi izbjegli dolazak u kontakt s onima koji prenose bolest. Trebate znati da nemate izbora, naoružajte se Svetom Vodom, Blagoslovljenim Križem i medaljonom Svetoga Benedikta. Oni će držati ove demone na odstojanju. 
Ovo su vremena kada morate okružiti sebe i svoje domove nabožnim predmetima koje su blagoslovljeni. Mnogi se srame biti viđeni s takvim predmetima, jer se boje da će biti ismijani. Oni će vam pružiti zaštitu u vašem domu i velika su utjeha tijekom molitve.
Zapamtite da demoni ne žive samo u paklu, već su sada čvrsto utemeljili svoju vladavinu na zemlji. Molitva je jedina stvar koja ih užasava  i čini nemoćnima. 
Molitva će vas djeco održati u nadolazećim vremenima.
 
 
Vaš ljubljeni Spasitelj
Isus Krist
 
U MNOGIM MJESTIMA ĆE TE MRZITI, A U DRUGIMA ĆE TE SE BOJATI
Ponedjeljak, 7. studenoga 2011., 20:50h
 
 
Moja ljubljena kćeri, moraš slušati. Moraš biti vrlo oprezna dok se Moja proročanstva otkrivaju, a Moja Sveta Riječ se počne prihvaćati i slušati. Kćeri Moja, u mnogim mjestima će te  mrziti, a u drugima će te se bojati.
Moja proročanstva koja će se tebi dati, tu su kako bi osigurala da ne bude sumnje u mislima Moje djece da će obećanje Vječnoga Spasenja konačno biti ostvareno.
Moja kćeri, osjećat ćeš se osamljeno, odbačeno, uplašeno i jako ćeš patiti u Moje Ime.
Bez tvoje žrtve Ja ne bih mogao ispuniti Svoje obećanje da ću spasiti čovječanstvo kako bi svakoj duši bila dana prilika da uživa svoje zakonsko naslijeđe.
Pozivam Svoje posvećene sluge da te zaštite, Moja kćeri, jer to će biti njihova Sveta dužnost. Vremenom će shvatiti koja je njihova uloga. U međuvremenu, pozivam sve Svoje ljubljene sljedbenike da mole za tvoju zaštitu protiv zlih sila koje vodi sotona, koji žele uništiti svijet za vlastite pobude.
Budi jaka. Moli za zaštitu i traži pomoć Moje Blagoslovljene Majke u svako doba.
 
 
Tvoj Isus
Spasitelj i Otkupitelj čovječanstva
 
Srijeda, 9. studenoga 2011., 15:32h
 
 
Poslušajte Moju hitnu molbu djeco, da se u ovom trenutku posvetite Bezgrješnom Srcu Moje drage ljubljene Majke.
Ona, Posrednica svih milosti, ima odgovornost da vas dovede Mome Svetome Srcu, kako bih spasio čovječanstvo od razaranja koje ga čeka, ako se ne uspije odvojiti od sotoninih djela.
Sada je hitno da svi vi molite snažno za spasenje duša. Sve duše doći će pred Mene i mnogima će to biti teško. Mnogi će trpjeti bol čistilišta, ali to će biti njihov jedini put prema Vječnom Spasenju. Puno je bolje shvatiti kako to izgleda dok ste živi na zemlji, nego to doživjeti nakon smrti. Kada izdrže ovu pokoru, ove duše će biti pročišćene i dostojne ulaska u Moj Novi Raj na zemlji. Samo čiste duše će moći ući. Moram vas pozvati da prihvatite ovaj dar i da se s njim suočite snagom duha, duše i tijela. Ali upoznajte ga i prepoznajte ono što jest, put prema vječnom životu. Prilika da shvatite Moje Božje Milosrđe.
Sada je vrijeme da pripremite svoje duše. Kada tražite otkupljenje za svoje grijehe prije Upozorenja, morate moliti i za druge. Oni će morati biti snažni.
Molite molitvu Moga Božjeg Milosrđa svakoga dana od sada. Svi vi. Ona će pomoći spasiti one jadne duše koje bi mogle umrijeti od zaprepaštenja tijekom ovoga natprirodnog događaja. Ovo će sada, uskoro biti predstavljeno svijetu.
Nikada ne gubite nadu, djeco. Vjerujte Mi kada vam Ja kažem da vas volim. Donosim vam ovaj dar iz ove Ljubavi.
 
 
Vaš ljubljeni Spasitelj
 
Četvrtak, 10. studenoga 2011., 15:30h
 
 
Moja predraga kćeri, kada sam umirao na Križu, dva lopova su bila blizu i njih dvojica su također u isto vrijeme razapeta.
Jedan Me je zamolio da mu oprostim grijehe i bio je spašen. Drugi nije. Umjesto toga, oglušio se. Njegova tvrdoglavost i odbijanje da Me zamoli za Milosrđe značili su da on nije mogao biti spašen.
Isto će se dogoditi tijekom Upozorenja. Neka Moja djeca priznat će svoje grijehe i prihvatiti da su Me uvrijedili. Oni će sa puno poniznosti prihvatiti svoju pokoru i biti će spašeni. Ući će u novi Raj u nadolazećem Razdoblju Mira.
A bit će i onih koji neće prihvatiti njihove grijehe onakvima kakvi oni jesu. Grozota u Očima Boga, Vječnoga Oca.
Dati ću ovim dušama dosta vremena da se pokaju, takva je dubina Moga Milosrđa. Molite da traže otkupljenje kako bi i oni mogli biti spašeni. Želim da sva Moja djeca prihvate Moj Veliki Dar Milosrđa. Želim da svi vi uđete kroz vrata Novoga Raja.
Molite da okorjele duše omekšaju i prihvate Moju Ruku. Molite da nauče kako da postanu ponizne u Mojim Očima.
 
 
Vaš Isus
Otkupitelj čovječanstva
 
Petak, 11. studenoga 2011., 16:00h
 
 
Molitva i puno molitve je potrebno sada da se pomognu spasiti duše. Ti Moja kćeri, moraš pripremiti svoju obitelj i reći onima koji trebaju Moje Veliko Milosrđe da budu spremni.
Još jednom će se najprije pojaviti znakovi. Mnogi će ljudi zastati i jako obratiti pažnju kada vide promjene na nebu. Svjedočit će kako se sunce vrti kao nikada prije. Zatim će ugledati Križ. Ovo će se dogoditi neposredno prije nego se zvijezde sudare na nebu i kada zrake Moga Božjeg Milosrđa prekriju zemlju.
Uslijedit će tišina, tako da svaka duša bude u stanju potpune privatnosti kada dođe pred Mene. Reci Mojoj djeci na što da paze, jer ne smiju biti uplašeni. Ovo nije događaj kojega se treba bojati. Umjesto toga, svi se morate obradovati ovom susretu.
Sva Moja djeca moraju prihvatiti da Ja sada dolazim pred njih. Ne smiju misliti da je ovo kraj svijeta. Jer nije. To je početak novog razdoblja u vremenu, kada će sva Moja djeca konačno znati Istinu.
Radujem se i osjećam veliku nježnost prema svakoj pojedinoj duši koja može biti otkupljena, ako Mi dopuste da im dam ovaj dar.
Molite, molite, molite sada za sve duše, a posebno one koje će biti tako uplašene da možda neće biti dovoljno snažne da prihvate Moju Ruku Milosrđa.
 
 
Vaš Spasitelj
Isus Krist
 
Subota, 12. studenoga 2011., 16:00h
 
 
Moja predraga kćeri, odvojenost od Mene je bolna, osobito onima koji Me poznaju.
Jednom kada duše uvide ljubav koju Ja imam za njih, teško se nose sa bolom odvojenosti. Ovo još više dolazi do izražaja kada se duše koje ispovijedaju da Me vole, zbog grijeha nađu nakon smrti u Čistilištu. 
Iako sve duše u Čistilištu konačno odlaze u Raj, razdvojenost od Mene je bolna i uznemirujuća.
Za mnoge duše koje vjeruju u Boga samo spominjanje pakla donosi muku u njihova srca. Oni koji otkriju da njihove duše moraju biti pročišćene u stanju Čistilišta  također osjećaju jad koji je teško shvatiti onima koji danas žive.
Djeco, vaše vrijeme na zemlji toliko je važno, jer tijekom toga razdoblja morate težiti pročistiti svoje duše postom i pokorom. Iskoristite to vrijeme dok možete, kako bi spasili svoje duše. Da bi to učinili, morate tražiti poniznost u svako doba, kako bi osigurali da postanete maleni u Mojim Očima. Samo maleni mogu proći kroz najuža vrata Raja.
Stoga prihvatite radosno dar Čistilišta, prikazan vama tijekom Upozorenja, kada morate biti pročišćeni u pokori za vaše grijehe. Djeco, nećete morati čekati smrt da se suočite s pročišćenjem. Blagoslovljeni ste, djeco, jer nikakav ožiljak grijeha neće ostati na vašim dušama. Tada možete zadobiti trenutačni pristup Novoj Eri Mira o kojoj govorim. Tu će sva Moja djeca koja zatraže oprost za grijehe, tijekom Upozorenja biti odvedena.
Otvorite svoja srca i radosno Me primite kada dođem k vama tijekom nadolazećeg Upozorenja, kada ćete Me moći prigrliti. Dopustite Mi da vas držim i da vam oprostim grijehe, tako da konačno postanete Moji duhom, dušom i tijelom i sa potpunim predanjem koje trebam od vas. 
Ovo će biti vaš trenutak Slave pred Mojim Očima. Tada ćete biti spremni za drugu fazu, kada ćete se moći pridružiti svojoj braći i sestrama u Novom Raju na zemlji, kako ga je i stvorio u početku Bog, Stvoritelj svega.
Ovo će postati vaš novi i zakoniti dom slijedećih 1000 godina. Čekajte Moj Dolazak s ljubavlju, nadom i radošću. Nemate se čega bojati. Radujte se. Ja dolazim ponovno kako bih vas spasio od neprijatelja čovječanstva. Ovoga puta njegova je moć toliko slaba da će mu biti teško ugrabiti duše onih koji me dočekaju raširenih ruku tijekom Upozorenja.
 
 
Vaš Isus
Otkupitelj čovječanstva
 
Nedjelja, 13. studenoga 2011., 19:00h
 
 
Moja predraga kćeri, ponekad te Moje Poruke zbunjuju. Ali to je u redu. Moje metode i  božanski planovi koje vodi Moj Vječni Otac nisu laki za shvatiti.
Zadrži svoje misli na Meni. Usredotoči se samo na molitvu i posebno na one molitve koje će pomoći spasiti okorjele grješnike od vatri pakla.
Iskoristi ovo vremensko razdoblje u tihoj kontemplaciji i jednostavnoj molitvi. To je sve na što se bilo tko od Moje djece mora koncentrirati. Oni moraju nastojati dovesti svoje obitelji i prijatelje Meni, u pripremi za Moj Dolazak.
Molite, molite, molite Moju Božju Krunicu da osigurate spasenje onih duša toliko zaraženih zlom da će njihov jedini spas biti kroz vaše molitve.
Nemojte pokušavati objasniti ova vremena svojoj djeci, jer oni to neće shvatiti. Mnogima bi to moglo uzrokovati nepotreban strah.
Ponovno kažem svoj Mojoj ljubljenoj djeci, Ja vas dolazim spasiti. Zapamtite to. Da ne dolazim u ovo vrijeme, izmaknuli biste Mi zbog snage sila zla koje prevladavaju u vašem svijetu.
Ja sam vaše spasenje. Vaš bijeg od užasa kojima svjedočite u vašem svijetu, uzrokovanih sotonskim utjecajem gdje god da pogledate. Djeco, morate se ufati u Moju Ljubav prema vama. Zar ne znate da Ja ne bih dozvolio svima vama da dalje nastavite trpjeti ovu bezbožnost?
Ovo Ja obećavam svima vama, Moja djeco. Uživat ćete u Novoj Eri Raja kao Moja odabrana djeca. Ali na svakom je čovjeku, ženi i djetetu u razumskoj dobi da odluči da li se želi udružiti kao jedan i uživati u ovom veličanstvenom postojanju.
Molite, opustite se i radujte, jer vremena je malo. 
Pjevajte u hvali Moga Vječnoga Oca, za slavu koju će dati svima onima koji prihvate Moju Ruku Milosrđa.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
Spasitelj čovječanstva
 
Ponedjeljak, 14. studenoga 2011., 20:15h
 
 
Moja predraga kćeri, zašto ljudi kompliciraju Moja Učenja? Toliko mnogo Moje djece krivo shvaća ili podcjenjuje Moje Veliko Milosrđe. Unatoč tome koliko sam puta obećao Svojoj djeci oprost za njihove grijehe, oni se i dalje boje da ne mogu oprostiti sav grijeh, bez obzira koliko je težak.
Zlo u svijetu uzrokovano je mržnjom koju sotona ima za čovječanstvo. Ti jadni zabludjeli grješnici koji ropski slijede put prijevare Moja su ljubljena djeca. Volim svakog od njih i nastaviti ću ih voljeti usprkos tami njihove duše. Moja je Ljubav vječna i nikada neće umrijeti kada je riječ o dušama. Spreman sam potpuno oprostiti i prigrliti sve. Spreman sam učiniti sve da dovedem sve grješnike u Svoje stado, bez obzira koliko Me uvrijedili.
Sotona će biti zaustavljen od krađe takvih duša. Ali tek kada grješnici odbace štit oholosti  mogu Mi se okrenuti i postati ponovno dio Moje ljubljene obitelji. Nemojte pogrešno shvatiti. Mogu samo dovesti duše bliže Meni. Ne mogu ih prisiliti da Me vole. Ne mogu ih prisiliti da žele ući u Moje Kraljevstvo Raja. Morat će najprije prihvatiti Moju Ruku pomirenja svojom slobodnom voljom.
Ja sam, kao što sam ti više puta rekao, Moja kćeri, najprije Bog Milosrđa. Moja Pravda će se ostvariti, ali tek kada je poduzeta svaka iscrpna mjera da se spasi svaka duša na zemlji.
Moja kćeri, ova zadaća ti nikada neće biti laka. Zbog toga što sam ti Ja dao ovu Svetu Zadaću takvih razmjera, sa tvoje će strane biti potrebna ogromna snaga. Napravljena si da budeš jaka. Obučena si za ovu zadaću još otkada si izašla iz majčinog krila. Svi tvoji odgovori na Moje Presvete Upute u skladu su s Mojim Božjim Planom za čovječanstvo. Zato što si sjedinjena sa Mnom (zar si to zaboravila?) trpjet ćeš isto odbijanje koje sam Ja morao izdržati tijekom Svoga vremena na zemlji. Isto odbijanje onih koji se hvale svojim intelektualnim znanjem Mojih Učenja, kako bi odbili Moje Poruke kojima ti svjedočiš danas u svijetu. Te duše pune oholosti i samoproglašenog znanja o Svetom Pismu ne uspijevaju ovo shvatiti.
Moja Učenja su vrlo jednostavna. Dodajte u njih fini jezik i prozu koju volite, Istina ostaje kakva je uvijek i bila. Ljubite jedni druge kako vas Ja ljubim. Tek kada pokažete međusobno poštovanje i kada budete ljubili jedni druge možete istinski proglašavati Moju Riječ.
Moja kćeri, postoji toliko zbrke. Toliko je mnogo užasa i straha od budućnosti usađeno  u Moju djecu. Kada bi se samo duše smirile i molile za Milosrđe, njihove bi molitve bile uslišane. Katastrofe mogu i biti će ublažene. Čuvajte živu nadu u svojim srcima, djeco. Nemojte se zamarati sudeći jedni druge i svakako nikada to ne činite u Moje Ime.
Tko se usudi suditi drugoga porugom, u ime Kršćanstva, morat će se suočiti sa Mnom. Onaj koji griješi protiv Mojih proroka također će Mi morati odgovarati. Moja se Riječ ne odbija iz ljubavi. Moja se Riječ ne odbija iz straha. Ne, ona se odbija zbog grijeha oholosti.
 
 
Vaš Spasitelj
Isus Krist

Srijeda, 16. studenog 2011., 20:30h

 
 
Moja predraga kćeri, sada budi oprezna. Molim te da uvjeriš svu Moju djecu kako će vjera osigurati njihovo spasenje. To je sve što je sada važno.
Ljubav prema Meni i ljubav jednih prema drugima bit će vaš put prema Raju.
Ako volite jedni druge onako kako vas Ja volim, to mora biti bezuvjetno. Morate prihvatiti međusobne pogrješke. Opraštajte djeco. Borba ne potječe s Neba. Uzrokuje ju prevarant da bi stvorio razdor.
Ustanite sada i molite, molite, molite za Moje Veliko Milosrđe, jer je vrijeme gotovo nad vama.
Pripreme su sada završene.
Sada jednostavno čekajte.
Pripremite svoje duše i molite jedni za druge. Samo prihvati Moju Svetu Volju, kćeri Moja.
Ne traži objašnjenja. Slijedi Moje Upute i u svako doba pokazuj poslušnost. Ne upadaj u zamke koje su pripremljene da bi izazvale da padneš. Sotona želi da padneš kako bi te zgazio, ali još jednom te moram podsjetiti da šutiš. Podnesi svaku srdžbu očiju pokorno spuštenih prema dolje u potpunoj poniznosti. 
Ugledaj se u Mene u svemu što činiš, kćeri. Jednom kada to učiniš, sotona ne može uspješno stupiti u borbu s tobom.
Idi sada i čekaj. Jer Ja uskoro dolazim.
 
 
Tvoj ljubljeni Isus
Spasitelj i Otkupitelj cijelog čovječanstva
 

Donnerstag, 17. November 2011, 21:00 Uhr

Meine geliebte Tochter, bitte ersuche Meine Kinder, diese Gebete von jetzt an bis zur Warnung zu sprechen. Meine Anhänger werden gebeten, diese Gebete, welche Ich euch jeden Tag geben werde, zu beten, um Seelen zu retten. Dies ist das erste Gebet:

Mein Geschenk an Jesus, um Seelen zu retten

„Mein liebster Jesus, der Du uns so sehr liebst, erlaube mir, auf meine bescheidene Weise zu helfen, Deine kostbaren Seelen zu retten. Habe Erbarmen mit allen Sündern, auch wenn sie Dich noch so schmerzlich verletzen.

Erlaube mir, durch Gebet und Leiden jenen Seelen zu helfen, welche die Warnung vielleicht nicht überleben, damit auch sie nach einem Platz neben Dir in Deinem Königreich streben.

Erhöre mein Gebet, O liebster Jesus, damit ich Dir helfen kann, jene Seelen zu bekehren, nach denen Du Dich sehnst.

O Heiligstes Herz Jesu, ich verspreche Dir, Deinem Heiligsten Willen allezeit treu zu sein. Amen.

Euer Retter

Jesus Christus

Freitag, 18. November 2011 21:00 Uhr

Meine innig geliebte Tochter, heute bitte Ich Meine Anhänger dringend, dieses Gebet darzubieten, um jene armen Kinder zu retten, die von den Führern ihrer eigenen Länder gequält werden, welchen ihrerseits durch globale Kräfte, die nicht von Gott sind, Vorschriften gemacht werden.

„Mein Ewiger Vater, im Namen Deines geliebten Sohnes Jesus Christus bitte ich, dass Du Deine Kinder vor der Verfolgung schützt, die von globalen Mächten gegen unschuldige Nationen geplant wird.

Ich bete um die Vergebung der Sünden jener Seelen, welche die Ursache dieser Bedrängnis sind, so dass sie sich Dir mit demütigem und reuevollem Herzen zuwenden können.

Bitte gib Deinen gequälten Kindern die Kraft, solches Leiden zur Sühne für die Sünden der Welt durchzustehen, durch Christus unseren Herrn. Amen.“

zurück

255. Kreuzzug des Gebets (3) "Befreie die Welt von der Angst",
Samstag, 19. November 2011, 19:00 Uhr

Meine innig geliebte Tochter, Ich stelle euch jetzt das Gebet zur Verfügung, um die Welt von der Angst zu befreien:

„O mein Herr Jesus Christus, ich bitte Dich flehentlich, befreie die Welt von der Angst, welche die Seelen von Deinem liebenden Herzen trennt.

Ich bete, dass die Seelen, welche während der „Warnung“ wirkliche Angst erfahren, innehalten und es zulassen, dass Deine Barmherzigkeit ihre Seelen durchströmt, damit sie frei werden und Dich so lieben können, wie sie es sollten. Amen.“

Euer liebender Erlöser

Jesus Christus

Samstag, 19. November 2011, 19:00 Uhr

Meine innig geliebte Tochter, Ich stelle euch jetzt das Gebet zur Verfügung, um die Welt von der Angst zu befreien:

„O mein Herr Jesus Christus, ich bitte Dich flehentlich, befreie die Welt von der Angst, welche die Seelen von Deinem liebenden Herzen trennt.

Ich bete, dass die Seelen, welche während der „Warnung“ wirkliche Angst erfahren, innehalten und es zulassen, dass Deine Barmherzigkeit ihre Seelen durchströmt, damit sie frei werden und Dich so lieben können, wie sie es sollten. Amen.“

Euer liebender Erlöser

Jesus Christus

Sonntag, 20. November 2011 18:00 Uhr

Meine Tochter, dieses Gebet ist wichtig; denn es wird helfen, Familien zusammenzuhalten, so dass sie als eine Einheit in Meinem Neuen Reich des Paradieses auf Erden verbleiben können.

"Jesus, vereinige alle Familien während der „Warnung“, so dass sie ewige Erlösung erlangen können.

Ich bete, dass alle Familien in Vereinigung mit Dir, Jesus, beisammen bleiben, so dass sie Dein Neues Paradies auf Erden erben können."

Euer liebender Erlöser

Retter der Menschheit

Jesus Christus

Moja kćeri, svijet mora prikazati ovu posebnu molitvu u
veličanju i zahvaljivanju Bogu Ocu za Milosrđe koje On
daje cijelom svijetu.
 
 
Vječni Oče, prikazujemo Ti svoje molitve u radosnom
zahvaljivanju zbog Tvoga neprocjenjivog dara Milosrđa
cijelom čovječanstvu.
O Kralju Slave, radosno Te slavimo i hvalimo zbog Tvoga Milosrđa punog ljubavi i nježnosti.
Svevišnji Bože, Ti si naš Kralj i zbog dara kojeg nam
sada pružaš prostiremo se pred Tvoje Noge u poniznom
služenju. Molimo Te Bože, smiluj se svoj svojoj djeci.
Amen.

Dienstag, 22. November 2011, 20:00 Uhr

Meine innig geliebte Tochter, Mein Kommen, um die Menschheit — bevor das Letzte Gericht eintrifft — noch einmal zu retten, ist so nahe. Meine Freude ist von tiefem Leiden getrübt aufgrund jener Seelen, welche Meine Barmherzigkeit zurückweisen werden.

Du, Meine Tochter, musst zusammen mit Meiner Armee aus jenen geliebten Kindern des Kreuzes kämpfen, um diese Seelen zu retten. Dies ist das Gebet, das sie sprechen müssen, um Barmherzigkeit für Seelen in der Finsternis zu erbitten.

„Jesus, ich bitte Dich eindringlich, vergib jenen Sündern, deren dunkle Seelen das Licht Deiner Barmherzigkeit zurückweisen.

Vergib ihnen, Jesus, ich flehe Dich an, damit sie von den Sünden rein werden, von denen sie sich selbst so schwer lösen können.

Überflute ihre Herzen mit Deinen Strahlen der Barmherzigkeit und gib ihnen die Gelegenheit, in Deinen Schoß zurückzukehren. Amen.

Euer geliebter Jesus

Dienstag, 22. November 2011, 22:30 Uhr

Ich, Jesus, euer König und Erlöser, schenke euch jetzt Mein Gebet für die Beichte.

Dieses Gebet soll gesprochen werden, um inständig um Gnade für die Vergebung der Sünde während und nach der „Warnung“ zu bitten.

„Liebster Jesus, ich bitte Dich, vergib mir meine Sünden und den Schmerz und die Wunden, die ich anderen zugefügt habe.

Demütig bete ich um Deine Gnaden, damit ich Dich nicht erneut verletze und damit ich eine Deinem Heiligsten Willen entsprechende Buße aufopfern kann.

Ich bitte flehentlich um Vergebung für jedes zukünftige Vergehen, an dem ich vielleicht beteiligt bin und Dir dadurch Schmerz und Leid bereite.

Nimm mich mit in das neue Zeitalter des Friedens, auf dass ich in Ewigkeit ein Teil Deiner Familie sein möge.

Ich liebe Dich, Jesus.

Ich brauche Dich.

Ich ehre Dich und alles, wofür Du stehst.

Hilf mir, Jesus, auf dass ich würdig werde, in Dein Königreich einzugehen. Amen.“

Euer Erlöser

Jesus Christus

 
Četvrtak, 24. studenog 2011., 21:00h
 
 
Moja predraga kćeri, ne boj se, vrijeme je nad tobom i cijelim svijetom.
Kćeri Moja, ovo putovanje tijekom tako kratkog vremenskog razdoblja za tebe je bilo žestoko.
Pokoravala si se Mojoj Svetoj Volji od samoga početka, iako si imala svoje sumnje. Iako su ti se rugali u nekim krugovima, posebice oni koji tvrde da su Moji posvećeni učenici i učenici Moje ljubljene Majke, nikada nisi oklijevala priopćavati Moju Svetu Riječ svijetu. Zanemaruj svu ovu bol, jer sada je prošla.
Sada kada dolazim sa Svojim Velikim Milosrđem, sva Moja djeca s istinskom vjerom utonut će u poniznoj zahvalnosti kako bi Me srdačno primili i prihvatili Moje Milosrđe. Istina će sada biti otkrivena. 
Ustanite svi vi i iščekujte s radošću Moj Dolazak.
Svijet će zauvijek biti promijenjen.
Zapamtite, zbog Moje duboke Ljubavi prema svima vama, uključujući one od vas koji se rugaju Mojoj Svetoj Riječi ili koji Me niječu, dolazim vas ponovno spasiti.
 
 
Vaš Spasitelj i Otkupitelj
Isus Krist
 
Nedjelja, 27. studenoga 2011., 15:00h
 
 
Moja predraga kćeri, moraš biti mirna i staložena i moraš Mi potpuno vjerovati.
Vrijeme Upozorenja gotovo je tu i moraš biti strpljiva. Kćeri Moja, moli da kroz Moj Dar cjelokupno čovječanstvo može biti spašeno,. 
Molim vas da ne nagađate datume, jer mnogo sam vam puta rekao da ne otkrivam datume.
Nije na vama da znate. Budite strpljivi. Vrijeme Upozorenja biti će u skladu sa Mojom Svetom Voljom.
Potpuno se ufajte u Mene i ostavite sve u Mojim Rukama.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
 
Ponedjeljak, 28. studenoga 2011., 20:00h
 
 
Moja predraga kćeri, moraš zapamtiti, da će tvoj život uvijek biti postelja od trnja kada Mi služiš.
Ništa neće biti lako, ali znaj da bez žrtve ne možeš biti odabrana duša. Na ovom putovanju koje poduzimaš hodajući uz Mene pljuvat će po tebi, podmetati ti nogu, rugati se, udarati te i mučiti kada to najmanje očekuješ. Svi oni koji otvoreno proglašavaju Moju Riječ također će trpjeti ista poniženja.
Međutim, dok ne prihvatite ova poniženja i kušnje, kao dio Križa koji nosite kada ste odabrali raditi za Mene, nećete sazrjeti do duhovnoga savršenstva koje se od vas očekuje.
Kćeri Moja, prihvati poniženja, bol i patnju razasute po tvom putu. Zasigurno ti i Moji ljubljeni vojnici, koji ste prihvatili Moje Presvete Upute preko ovih Poruka, znate da Ja hodam uz vas.
 
 
Vaš ljubljeni Spasitelj
Isus Krist
 
 
Srijeda, 30. studenoga 2011., 15:30h
 
 
Moja predraga kćeri, oni koji su tako gorljivi u dokazivanju svoje ljubavi prema Meni vrlo često nalaze očaj u svojim dušama koji ih čini da se osjećaju bez Moje Ljubavi. Ovo može biti tako neočekivano da može ostaviti dušu u takvom stanju napuštenosti, da se osjeća kao da se nikada neće oporaviti od bespomoćnosti i nedostatka vjere.
Ne bojte se, djeco. Napuštenost je nešto što ćete osjećati kada ste Mi bliski. Osjetio sam istu napuštenost od Moga ljubljenoga Oca kada sam bio na zemlji. Osjećao sam se izgubljeno i osamljeno dok sam pokušao razgovarati s Njim mnogo puta. Ovo je teško iskušenje koje ćete trpjeti kada ste istinski Božji vjernik. To je sotonin način da vas odvuče, tako da se nakon nekog vremena on nada da ćete odustati od potrage za Mnom i vratiti se svjetovnim putovima koje će donijeti užitak, ali vas neće zadovoljiti.
Zar ne znate da će molitva spriječiti da se ovo dogodi? Zar ne shvaćate da ovo dopuštam zbog vašega dobra i kao dio vaše obuke da dobijete duhovnu snagu koju je moguće postići samo kroz ovu napuštenost?
Za vas su putovi Moga Oca teško shvatljivi, djeco. Samo se ufajte u Mene, svoga Isusa i pozovite Me kako bih vam dao milosti koje trebate da se borite uz Mene za spas svoje braće i sestara. Oni moraju biti spašeni od zlih planova koji se provode u vašem svijetu od strane onih sila koje vas žele nadzirati pomoću samih stvari nužnih za vaše preživljavanje.
Zapamtite, djeco, Ja sam tako blizu svim Svojim sljedbenicima da će odmah nakon Upozorenja Moja vojska nabujati kako bi postala moćni protivnik sotoni.
Djeco, nada ne smije nikada biti izgubljena. Ja ću vas spasiti od užasa vašega svijeta koji je u potpunom neredu uzrokovanom nedostatkom vjere u Moga Vječnoga Oca.
Sve će se ovo promijeniti kada svijet bude svjedočio dokazu koji mu treba da bi prihvatio Postojanje Boga Oca.
 
 
Vaš Isus
Spasitelj Čovječanstva
 
Četvrtak, 1. prosinca 2011., 12:00h
 
 
Moja kćeri, velika kazna će se spustiti na zemlju kako bi se zaštitili nevini.
Organizira se veliki zločin koji bi mogao stvoriti užasan svjetski rat.
Ruka Moga Oca spustit će se i kazniti one duše koje je sotona uhvatio u zamku. Njima neće biti dozvoljeno da ostvare svoj zli plan.
Malo vas djeco zna što se u svijetu doista događa.
Tako su oprezne ove Skupine i ono što vidite da se zamotava pred vama kada zemlja napada zemlju nije baš ono što se čini.
Postoji namjerno nastojanje da se stvori rat koji će ubiti milijune.
Moj Otac ne može stajati u pozadini. Mora se umiješati.
Molite, molite, molite djeco, za spasenje duša.
 
 
Vaš ljubljeni Spasitelj
Isus Krist
 
Petak, 2. prosinca 2011., 23:35h
 
 
Moja draga kćeri, budi jaka i misli na dobre vijesti da će Moje Milosrđe donijeti većinu Moje drage djece natrag u njedra Moga Presvetoga Srca.
Te jadne nesretne duše, koje su založile svoje živote zloći, trebaju vaše patnje kako bi bili spašeni. Morate Mi vjerovati, bez obzira što je ovo iznimno teško za shvatiti i pojmiti s ljudske točke gledišta. Tvoja osobna patnja i ona Mojih odanih sljedbenika ide prema spasenju duša. Ništa od toga nije uzaludno. Ova žrtva je dar Meni. Zapamti, patnja također olakšava Moj teret.
Umoran od vlastite patnje Moja kćeri, veselim se što ću konačno zagrliti Svoju djecu kao jedno s Mojim Vječnim Ocem.
Gledajte na to ovako. Kada bilo koji voljeni član obitelji odseli i vrati se kući nakon mnogo godina, koliko je onda veliko uzbuđenje. Kolika radost. Mislite onda na čežnju koju roditelj ima prema sinu ili kćeri koje nije vidio mnogo godina i koliko mu znači ponovni susret.
Ljubim vas sve trajnom strašću, djeco. Veselim se našem ponovnom susretu kada ću čvrsto zagrliti svakoga od vas u Svoj zagrljaj i držati vas blizu Svome Srcu. Moja je obitelj spremna  konačno se ponovno sjediniti, po prvi put nakon što je Raj stvoren za Adama i Evu. 
Izlijevam Svoju Ljubav i Milosrđe kako bi prekrili svu Moju djecu, u svakom kutku svijeta, obuhvaćajući sve rase, boje, religije i sve grješnike.
Iščekujte ovaj veliki trenutak u vremenu. Konačno će zauvijek nestati bijedna mržnja, patnja, tjeskoba, nepovjerenje, pohlepa, nasilje i drugo zlo. Zamislite kako će to biti, djeco. Novo divno doba ljubavi i mira u svijetu.
Neka nitko ne propusti ovaj život vječne sreće. Zar biste htjeli da netko od vaše braće i sestara ne bude uključen? Jer ako ne budu, trpjet će zauvijek vječnu tamu u paklenim vatrama. Zapamtite to, djeco. Zauvijek. Nema povratka nakon toga.
Molite da sve duše naslijede ovaj Raj. Molite za one duše za koje ste osobno zabrinuti. Molite za sve duše.
 
 
Vaš Isus
Spasitelj i Otkupitelj cijeloga čovječanstva
 

 

Samstag, 3. Dezember 2011, 19:40 Uhr

Meine Tochter, Ich brauche die Gebete aller Gläubigen, damit sie die Seelen der Bösen retten können.

Viele sind so voller Stolz aufgrund ihrer selbst behaupteten Kenntnisse Meiner Lehren, dass ihr Mangel an Demut Mich schmerzt. Sie müssen um die Gnaden beten, dass sie wieder klein werden können und auf Mich vertrauen können. Bitte sie, folgendes Gebet zu sprechen:

„O mein Jesus, hilf mir, die Sünde des Stolzes zu vermeiden, wenn ich in Deinem Namen spreche.

Vergib mir, wenn ich jemals irgendjemanden in Deinem heiligen Namen herabsetze.

Hilf mir zuzuhören, Jesus, wenn Deine Stimme spricht, und erfülle mich mit Deinem Heiligen Geist, so dass ich die Wahrheit Deines Wortes erkennen kann, wenn Du die Menschheit rufst. Amen.“

 
Subota, 3. prosinca 2011., 20:45h
 
 
Moja najdraža ljubljena kćeri, s velikom potištenošću gledam one svoje sljedbenike koji odbijaju Moje Presvete Riječi preko ovih Poruka. Kako Me to rastužuje.
Molim Svoju djecu posvuda da mole za one koji odbijaju Boga u svojim životima. Međutim, također potičem molitvu za one Moje sljedbenike koji su zanemarili ili zaboravili da će se Moj Drugi Dolazak dogoditi i da ne može biti zaustavljen. Ovo je važan događaj i svi vi morate za njega biti spremni. 
Proroci su poslani u svijet kako bi navijestili Moje Rođenje. Moj Otac je također slao proroke kako bi pripremili duše za spasenje od samog početka. Proroci se sada šalju u svijet kako bi pripremili čovječanstvo za Moj Drugi Dolazak.
Probudite se svi vi koji izjavljujete da Me poznajete. Ako Me poznajete, prepoznajte Moj Glas kada pozovem vaša srca. Toliko mnogo vas ne samo da odbacuje ove Poruke, već odbacuje i Mene.
Neka oni koji Me brzo osuđuju, niječući Moje molbe koje su dane cijelom svijetu preko ovih Poruka, shvate ovo.
Okrećući tvrdoglavo leđa Mojoj Riječi koja vam se sada daje, uskraćujete Mi molitve koje tako jako trebam od vas u ovo vrijeme. Vi, od svih ljudi, koji izjavljujete da Me znate, slušajte što vam imam za reći.
Vaša okrutnost probija Moje Srce. Vaš nedostatak darežljivosti znači da vaše molitve nisu pružene onako kako bi trebale biti za spasenje duša.
Gdje je vaša poniznost i zašto prikrivate gađenje prema Mojoj Svetoj Riječi lažnom poniznošću?
Vi morate zazvati Moga Duha Svetog da vas vodi prema Meni, kako bi radili za Mene s potpunom ljubavi u srcima.
Nikada se nemojte hvalisati vašim znanjem Pisama. Nikada ne koristite svoje znanje Mojih Učenja kako bi ponizili drugog. Nikada ne ogovarajte, ne zlostavljajte, ne gledajte s visoka na druge i ne rugajte im se u Moje Ime. Jer kada to činite, jako Me vrijeđate.
Trgnite se, djeco. Pripremite svoje duše i budite plemenitog duha, jer vremena je malo.
 
 
Vaš ljubljeni Spasitelj
Isus Krist
 
Ponedjeljak, 5. prosinca 2011., 15:15h
 
 
Moja najdraža kćeri, završene su pripreme čovječanstva za Moje Upozorenje. 
Želim zahvaliti Svojim ljubljenim sljedbenicima koji su pomogli spasiti toliko mnogo milijuna duša svojom ljubavlju prema Meni.
Vrijeme Moga Drugoga Dolaska gotovo je nad svijetom. Međutim, mnogi još nisu spremni, ali Moje Milosrđe će ih zaštititi.
Moj Dolazak će biti veličanstven događaj i ljudi, žene i djeca past će na svoja koljena u radosti, divljenju i s ljubavlju u svojim srcima za Mene, svoga Božanskog Spasitelja.
Mnogi će iskusiti čisto olakšanje, jer čovjek ne bi mogao preživjeti muku koju mu je nanio sotona i milijuni njegovih tamnih anđela, koji su skriveni u svakom dijelu svijeta i koji uzrokuju užasnu bol.
Sotonini demoni, koje mnoga Moja djeca zanemaruju jer jednostavno ne vjeruju da postoje, uzrokuju očajnu nesreću u svijetu.
Oni stvaraju mržnju između ljudi, zavist, ljubomoru i želju za ubijanjem. Nije im preostalo još mnogo vremena, djeco, jer ću se Ja, vaš Spasitelj, uskoro vratiti, kao što je obećano.
Molite svi vi da spasite sve duše u svijetu, kako bi i one bile spremne za Novi Raj na zemlji.
 
 
Vaš Spasitelj
Isus Krist
 
Srijeda, 7. prosinca 2011., 04:00h
 
 
Moja najdraža ljubljena kćeri, danas želim pozvati sve nevjernike i one slabe vjere. Posebno pozivam one zaglibljene u putove materijalizma i one koji žive u čahuri bogatstva bez vremena za svoje duhovno blagostanje.
Vi Me najviše zabrinjavate, djeco Moja, jer toliko ste udaljeni od Mene. A ipak, duboko vas volim i nadam se da ćete odgovoriti odmah na Moj poziv kada se Upozorenje dogodi.
Kako žudim da Me spoznate djeco i da shvatite kako su vam vaša zemaljska imanja postavila zavjesu oklopa koji sprječava Svjetlo Istine.
Za vas će Moje duše žrtve učiniti najveće žrtve patnje. 
Molim vas da otvorite svoj duh i priđite Mi, kako bih vas i sve vaše bližnje odveo sa Sobom i ostatkom čovječanstva u Novi Raj.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
Otkupitelj i Spasitelj čovječanstva
 
Petak, 9. prosinca 2011., 22:00h
 
 
Moja predraga kćeri, kako Ja želim da se Moja djeca, posebno oni koji u Europi trpe ugnjetavanje, samo obrate za pomoć Mome Ocu.
Zla Skupina koju iznova spominjem sve je bliža svojim nastojanjima da nadzire svu Moju jadnu djecu u ovom dijelu svijeta.
Oni, nevini pijuni u nemilosrdnom planu da se uvede svjetska valuta kako bi se nadzirala cijela Europa, moraju sada snažno moliti za pomoć od Boga, Svemogućeg Oca.
Nikada se nemojte predati progonu, koji se vrši iza zatvorenih vrata, djeco. Molite kako bi ublažili ove okolnosti. Pozovite Boga Oca, u Moje Ime Njegovog ljubljenog Sina Isusa Krista, da spriječite ove krize i recite:
"Bože Oče, u Ime Tvoga ljubljenoga Sina Isusa Krista, molim Te da zaustaviš ovu grozotu nadzora Svoje djece. Molim Te da štitiš svu Svoju djecu u ovim užasnim vremenima, kako bismo mogli  naći mir i dostojanstvo da živimo živote slobodni od zloga."
Moja kćeri, molitva može i okončat će  ove zle planove.
Kao što sam rekao, Bog Vječni Otac će kazniti one odgovorne za ovu zlu zavjeru, ako se ne vrate vjerovanju u svoga Svemogućeg Stvoritelja.
Vjerujte u Mene. Vjerujte u Moga Vječnog Oca i molite da ovaj progon bude zaustavljen prije nego se pravi plan uništenja, nadzora i oštećenja tih duša konačno otkrije.
 
 
Vaš ljubljeni Spasitelj
Isus Krist
 
Nedjelja, 11. prosinca 2011., 12:45h
 
 
Dolazim ti danas s velikom radošću u Svom Svetom Srcu, kao tvoj Suprug. Kćeri Moja, prihvatila si ovaj najsvetiji zahtjev da mi se pridružiš kako bi spasili duše.
Mnogo će se sada očekivati od tebe, preko tvoje ponizne poslušnosti. Strah će biti izbrisan dok napreduješ dalje, kao rezultat Moga posebnog nasljedstva, kako bi posvetila svoj život Mojoj žarkoj želji da spasim čovječanstvo od paklenih dubina.
Tvoj rad, vođen Mojom Božjom Rukom, sada je potpuno svet i oslobođen bilo kakvog  uplitanja zloga. 
Nikakve te sumnje neće više salijetati, ali znaj ovo. Moja Riječ tebi bit će obeščašćena i raskomadana. Učinit će se svaki pokušaj kako bi se uprljale ove Svete Poruke, čak i od strane onih koji tvrde da Me znaju.
Prihvatit ćeš od sada svoju patnju s potpunom predanošću i radošću u svojoj duši. Zaprepastit će te Moja Snaga, koja ti je dana Snagom Duha Svetoga. Ustat ćeš s potpunim uvjerenjem srca i s tihim ali odlučnim samopouzdanjem, kako bi prenijela Moju Riječ širom svijeta.
Nijedan te čovjek neće, niti može, zaustaviti u ovoj zadaći. Nijedan čovjek ne može te spriječiti u ovom najsvetijem čistom pozivu s Neba.
TI, Moja kćeri si spremna postati spas onim dušama koje besciljno lutaju divljinom. Oni će odgovoriti na poziv ovih Poruka, bez obzira koliko su okorjela njihova srca. Mnogi neće znati zašto se to njima događa. To će biti Snagom Duha Svetoga, koji će zapaliti plamen ljubavi i radosti u njihovim dušama, koji će ih privući Meni pomoću ovih Mojih hitnih molbi da dovedem Svoju djecu natrag u Svoje Svete Ruke.
Hvala ti što odgovaraš na ovaj poseban zahtjev da postaneš Moja supruga u konačnom sjedinjenju sa Mnom. Ovaj ugovor, kada mi potpuno predaš dušu, omogućit će mi slobodu koju Ja trebam kako bih uspješno zaključio ovu Misiju za koju si odabrana.
Idi sada, Moja dragocjena kćeri i pomogni Mi da ispunim Svoje obećanje čovječanstvu. Moj dolazak će biti kako bih ponovno pridobio Svoju ljubljenu djecu i odveo ih u Novo Doba Mira. Zbog tvoga dara Meni, ovaj prijelaz u Novi Raj bit će brz i bez patnje.
Reci Mojoj djeci da je Moje Srce nabreklo od radosti u ovom trenutku, dok se bliži vrijeme proslave Moga Rođenja.
 
 
Ja vas ljubim. Vaš ljubljeni Spasitelj i Otkupitelj
Isus Krist
 
Ponedjeljak, 12. prosinca 2011., 19:00h
 
 
Moja najdraža kćeri, duhovna ljubomora je užasna stvar i pogađa mnoge Moje vidjeoce.
Također pogađa one Moje sljedbenike koji se osjećaju osamljeno i pomalo razočarano kada Ja odabirem određene duše da Mi pomognu spasiti čovječanstvo. Umjesto toga, moraju znati da ih sve volim jednako.
Kako Mi slama Srce kada se osobito odabrane duše osjećaju ugroženima od drugih odabranih duša.
Svakoj duši koju sam odabrao dan je drugačiji zadatak i traženo je od njih da slijede različite putove. Zajednički nazivnik uvijek je isti. Ja želim da svi Moji vidjeoci, ljudi koji imaju vizije i proroci poduzmu svetu misiju kako bi spasili duše.
Koristim različite duše, ponizne u srcu, za postizanje Svojih ciljeva.
Sotona će uvijek pokušavati okrenuti srca Mojih odabranih duša rugajući im se. On zna kako dodirnuti osjetljivi živac u njihovim dušama, govoreći im da su druge odabrane duše važnije od njih.
Nakon toga on stvara osjećaj povrijeđenosti u njihovim srcima i ljubomoru. To znači da su, umjesto da ljube jedni druge i održavaju stanje milosti u kušnji da gledaju s visoka jedni na druge. U mnogim slučajevima odmah se međusobno odbacuju i dopuštaju grijehu oholosti da napadne njihove duše.
Toliko mnogo Mojih sljedbenika ne samo da nije sklono mojim odabranim vidjeocima i prorocima, nego se ponašaju s prijezirom prema njima. Na isti način na koji su se također prema Meni odnosili samopravedni Farizeji.
Tijekom Moga vremena na zemlji, stalno su ispitivali svaku Riječ koja je došla s Mojih Usana. Iznosili su podmukle izazove kako bih posrnuo, kako bi mogli dokazati da sam Ja lažljivac. Na taj način će se također ophoditi prema Mojim suvremenim prorocima i vidjeocima.
Sotona muči te Moje sljedbenike usađujući u njihove umove sumnje o Mojim glasnicima, jer želi diskreditirati Moju Svetu Riječ. To je njegov cilj.
Molite snažno da svakome od vas budu dane milosti kako bi poštivali Moju Riječ kroz pero Mojih dragocjenih proroka.
Vidjeoci, nikada ne upadajte u zamku podlijeganja duhovnoj ljubomori. Ona je nedolična i probada Moje Srce poput mača.
Ljubite jedni druge.
Pokažite poštovanje i čast jedni drugima u Moje Ime.
To je najvažnija lekcija.
Ako to smatrate teško izvodljivim, onda će sve ostale zadaće za mene biti besmislene.
 
 
Vaš Učitelj i Spasitelj
Isus Krist
 
Utorak, 13. prosinca 2011., 20:15h
 
 
Moja najdraža ljubljena kćeri, pripreme su važne za sve Moje sljedbenike kako se Upozorenje bliži.
Svi ti vjernici moraju snažno moliti za oproštenje svojih grijeha kako bi izbjegli bol Čistilišta, koju će većina ljudi u svijetu iskusiti odmah nakon Upozorenja, na kratko vrijeme.
Molite, molite za sve one koji će  biti traumatizirani kada budu vidjeli stanje svojih duša kada im se pokažu njihovi grijesi tijekom Upozorenja.
Oni moraju shvatiti da im njihovi grijesi moraju biti prikazani prije nego mogu biti očišćeni od grijeha kako bi mogli ući u Moj Novi Raj na Zemlji – Novu Eru Mira, Ljubavi i Sreće koje svatko od Moje djece mora naslijediti.
Moje Srce je puno radosti, jer Ja donosim ovaj veliki dar čovječanstvu. A ipak, Moja se tuga zadržava, zbog onih koji će jednostavno odbaciti priliku za ovaj Novi Život.
Trebam tako mnogo molitvi, djeco, kako bi sotona bio zaustavljen od krađe njihovih duša. On će to nastaviti činiti do posljednjeg trenutka.
Ne mogu podnijeti misao na one duše koje će od Mene biti odvučene vrišteći i udarajući protiveći se, dok ih on i njegovi podanici odvlače u paklene dubine.
Pomognite Mi djeco vašim molitvama kako bih ovo spriječio.
Djeco, te duše moraju u potpunosti odbaciti sotonu i njegove putove ako misle ući u Novi Raj. Moraju Mi se okrenuti svojevoljno ili nikako.
Oni imaju dva izbora, Novi Raj na zemlji ili dubine vječnoga prokletstva u društvu sotone.
Djeco nikada nemojte sumnjati u postojanje pakla. Budite svjesni da svaku ocrnjenu dušu, nakon smrti, sotonini demoni odvlače u pakao i muče zauvijek. Usprkos svih svojih obećanja sotona je stvorio užasno stanje mučenja za takve duše. Zbog njegove mržnje prema čovječanstvu, te duše će nepodnošljivo patiti. A ipak, moraju to trpjeti cijelu vječnost.
Zar te duše ne znaju što sotonina obećanja donose?
Zar ne znaju da će bogatstvo, slava i zavodnički materijalizam stvoriti čisti put ravno u naručje zloga?
Probudite se svi vi dok možete. Spasite sebe i te jadne zabludjele grješnike od ovog užasnog kraja svoga postojanja.
Nemate još puno vremena. 
Neka molitva za te duše počne danas.
 
 
Vaš Spasitelj
Isus Krist
 
Srijeda, 14. prosinca 2011.,19:15h
 
 
Moja najdraža kćeri, moraš se uvijek ufati u Mene i znati da nijedna Poruka koja ti je dana neće nikada biti onečišćena.
Čvrsto te držim u Svom Presvetom Srcu i Moja Ruka vodi tvoju ruku.
Možeš napisati i napisat ćeš samo Moju Svetu Riječ, kako bi priopćila Moje Poruke cijelom čovječanstvu. 
Ne smiješ pokušavati ustanoviti datum Upozorenja. Ne mogu otkriti ovaj datum, jer to nije u skladu s Voljom Moga Vječnog Oca. Upozorenje će se dogoditi najneočekivanije i kada čovjek bude naglo zatečen.
Vremena je malo, pa provedite što više vremena moleći snažno kako bi spasili duše. Sve duše.
Kazna je zadržana i pojaviti će se samo ako se čovjek ne uspije pokajati i ako se u velikom broju vrate svojim zlim putovima nakon Upozorenja.
Moj Otac je dao dopuštenje da se navijesti Moj Drugi Dolazak unutar vrlo kratkog vremenskog razdoblja na zemlji. Dogodit će se ubrzo nakon Upozorenja. Sve duše trebaju biti potpuno spremne.
Slijedeća Križarska molitva za spasenje duša je kako slijedi:
O Svemogući Oče, Svevišnji Bože, molim Te smiluj se svim grešnicima. Otvori im srca da prihvate spasenje i prime obilje milosti. Čuj moje molbe za članove moje vlastite obitelji i neka se svaki od njih svidi Tvom Srcu koje gori ljubavlju. O Božanski Nebeski Oče, zaštiti svu Svoju djecu na zemlji od nuklearnog rata i bilo kojeg drugog zlodjela kojim se namjerava uništiti Tvoju djecu. Čuvaj nas i štiti od svakoga zla. Rasvijetli nas kako bismo progledali, čuli i prihvatili Istinu našega Spasenja bez ikakvog straha u našim dušama. Amen. 
Idi u Miru. 
 
 
Tvoj ljubljeni Spasitelj Isus Krist
 
Četvrtak, 15. prosinca 2011., 20:55h
 
 
Moja najdraža kćeri, godina pročišćenja gotovo je završena i kao posljedica toga posvuda su Moja djeca spremna za Upozorenje.
Mnoga Moja djeca strašno su patila u 2011. Ratovi, nasilje, ubojstvo i mržnja, što je sve smislila sotonina vojska, osakatili su i ubili te Moje dragocjene duše. Ove zle sile trpjet će užasnu kaznu, ako se ne pokaju nakon što se Upozorenje dogodi.
Mnoga Moja djeca razvlaštena su od svojih materijalnih blagodati i trpjeli su teškoće koje nikada prije nisu morali izdržati.
Sotona je stvorio i nanio ove kušnje čovječanstvu, ali Ja sam ih dopustio kako bih pročistio duše. Kćeri Moja možeš misliti da je to okrutno, ali bilo je nužno kako bi se čovječanstvo pripremilo i stvorilo poniznost u svojim dušama.
Sada, mnogo čišća u Mojim Očima, njihova su srca otvorena da prihvate Istinu svoga Vječnog Života. To znači da će manje patiti tijekom Upozorenja, jer su prošli ovaj progon.
Moja djeca su sada spremna primiti Moj Dar Milosrđa. Vrijeme je gotovo nad svijetom. Budi strpljiva, Moja kćeri. Nemoj nikada očekivati od Mene da svijetu dam datum, jer nije na tebi da znaš, kao što sam ti mnogo puta prije rekao.
Potpuno se ufaj u Mene i biti ćeš u miru.
Ja ću donijeti Svoj Dar Upozorenja kada bude pravo vrijeme i kada to Moja djeca budu najmanje očekivala.
 
 
Tvoj ljubljeni Isus 
Otkupitelj Čovječanstva
 
 
Nedjelja, 18. prosinca 2011., 15:10h
 
 
Moja najdraža kćeri, Moja glavna briga su oni ljudi koji su tako jako udaljeni od Mene.
Moji sljedbenici moraju učiniti svaki napor kako bi širili Moju molitvu koja ti je dana, moleći Moga Vječnoga Oca za zaštitu za njihove duše (Križarska molitva 13):
 
Oče nebeski, pozivajući se na Ljubav Tvoga ljubljenoga Sina Isusa Krista, koji je trpio na Križu da bi nas oslobodio od grijeha, molim Te spasi sve one koji još uvijek odbacuju Njegovu Milosrdnu Ruku. Dragi Oče, ispuni njihove duše znamenom Svoje Ljubavi. Molim Te, Nebeski Oče, čuj moju molitvu i spasi ove duše od vječne propasti. Neka kroz Tvoje Milosrđe one prve uđu u Novu Eru Mira na zemlji. Amen. 
 
Potičem sve vjernike koji čitaju ove Moje Svete Poruke dane svijetu da mole kao što nikada prije nisu molili.
Trebam vašu privrženost kako bih osigurao da sva Moja djeca prihvate Moj dar s ljubavlju i radošću u svojim srcima.
Ne smiju biti plašljivi, jer Ja dolazim s darom Ljubavi i Milosrđa.
 
 
Vaš Isus
Otkupitelj i Spasitelj cijelog Čovječanstva
 

Montag, 19. Dezember 2011, 19.30 Uhr

Kreuzzug des Gebetes (15) Dank für das Geschenk der Göttlichen Barmherzigkeit

Meine liebste Tochter, wie sehr Ich Mir wünsche, dass die Christen überall — aus der Tiefe ihres Herzens — Meiner Geburt Ehrerbietung erweisen.

Ich wünsche innig, dass die ganze Menschheit Meinem Heiligen Geist in dieser Zeit erlaubt, dass Er ihre Herzen durchdringt.

Meine Geburt muss, wenn ihr Meine Geburt feiert, als das geehrt werden, was sie bedeutet. Vergesst nicht: Ihr ehrt Mein Geschenk der Erlösung.

Darum bin Ich zum ersten Mal von Meinem Vater gesandt worden. Darum werde Ich abermals zurückkehren, um der Menschheit eine zweite Chance der Erlösung anzubieten.

Ich will, dass Meine Kinder diese Weihnachten den folgenden Kreuzzug des Gebets aufopfern:

„O mein Himmlischer Vater,

wir ehren Dich mit einer tiefen Dankbarkeit für das Opfer, das Du gebracht hast, als Du einen Retter in die Welt sandtest.

In demütiger Dankbarkeit bringen wir Dir in Freude und Danksagung unser Gebet dar, für das Geschenk, das Du jetzt Deinen Kindern gibst, das Geschenk der Göttlichen Barmherzigkeit.

O Gott, Allerhöchster, mache uns würdig, diese große Barmherzigkeit mit Dankbarkeit anzunehmen. Amen.“

Euer geliebter Retter Jesus Christus

 
Utorak, 20. prosinca 2011., 20:30h
 
 
Moja predraga kćeri, zašto se sada Moja djeca osjećaju tako napušteno u svijetu?
Zašto očajavaju od muke i osamljenosti kada samo moraju pozvati Mene Isusa Krista, kako bih im pružio utjehu?
Svaki od njih Mi se mora obratiti i zamoliti Me za pomoć. Ja ću odgovoriti na sve do jednu molitvu. Nijedan zahtjev neće proći neopažen i njihove će molitve biti uslišane u skladu sa Mojom Svetom Voljom.
Mnogi zaboravljaju da sam Ja kada Mi se obrate, stalno uz njih.
Svaka Mi je duša na zemlji dragocjena.
Kada bi samo shvatili kako Mi veliku radost donose kada Mi se obrate za pomoć.
Još više Mi radosti i sreće donosi kada Me grješnici mole da im oprostim i pokažu žalost zbog svojih grijeha.
To su duše koje postižu odmah milost. Reci im da se nikada ne smiju bojati da Mi se obrate, jer sam Ja uvijek Milosrdan. Olakšanje koje će osjetiti nakon toga je milost koju Ja darujem onima s toplim iskrenim srcima.
Ovo je doba godine kada se Moje Milosrđe najviše izlijeva nad cijelim svijetom. Stoga Mi se sada obratite za snagu i milosti potrebne kako bi vam pomogle izdržati vaše kušnje u svijetu.
 
 
Vaš Isus
Spasitelj i Otkupitelj Čovječanstva
 
Srijeda, 21. prosinca 2011., 20:10h
 
 
Moja najdraža voljena kćeri, Ja sam.
Ja večeras dolazim pružiti utjehu grješnicima koji vjeruju da nisu dostojni stati pred Mene.
Pozivam sve vas, jadne izmučene duše, koji vjerujete kako su vaši grijesi tako odvratni da vam Ja ne mogu oprostiti. Kako griješite.
Zar ne znate kako ne postoji grijeh koji Ja ne mogu oprostiti? Zašto ste tako uplašeni?
Zar ne znate kako čak i najteži grijeh ubojstva može biti oprošten? Svi grijesi mogu i bit će oprošteni, ako se pokaže iskreno duboko kajanje.
Ja čekam. Otvorite vaša srca prema Meni. Pouzdajte se u Mene. Ja sam vjerojatno jedini pravi prijatelj kojega imate jer mi možete sve reći, a da Me ne zgrozite.
Grijeh je činjenica života. Vrlo malo duša, uključujući odabrane duše može ostati u stanju milosti u bilo kojem trajanju vremena.
Nikada nemojte osjećati kako ne možete ispovjediti svoje grijehe, bez obzira koliko mogu biti ozbiljni.
Ako Me se bojite i nastavljate okretati leđa, udaljiti ćete se još više od Mene.
Mnoga Moja djeca se ne osjećaju dostojnima Moje Ljubavi. A ipak, Ja volim sve, uključujući okorjele grješnike. Ne odobravam grijeh. Nikada to ne bih mogao učiniti. Ali volim grješnika.
Zbog grijeha sam poslan na vaš svijet kao Spasitelj, kako bi vam se oprostilo.
Da bi vam se oprostilo, morate zamoliti za oprost. Kada tražite oprost, najprije morate biti ponizni. Jer bez poniznosti nema pravoga kajanja.
Ja, vaš Spasitelj, molim vas da se zaustavite i razmislite o tome kako živite svoj život. Ili ljubite Boga svojim dobrim djelima i ljubavlju prema bližnjem ili ne.
Ne morate Me spoznati kako bi Me ljubili, djeco. Svojim djelima, vašom ljubavlju prema drugome, dobrotom i plemenitošću koju pokazujete drugima vi izražavate svoju ljubav prema Meni, a da to i ne shvaćate.
Također ćete svojom poniznošću srca, kada pokažete istinsko kajanje za sva loša djela u vašem životu dokazati svoju ljubav prema Meni.
Što mislite na koji bi drugi način mogli postati bliži Mome Srcu?
Nikada se ne smijete bojati približiti Mi se. Ja nikada nisam daleko.
Dođite Mi sada, kako bih nahranio vašu dušu i dao vam mir za kojim žudite.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
Nedjelja, 25. prosinca 2011., 18:00h
 
 
Kćeri Moja danas je proslava Moga Rođenja. To je također poseban dan za obitelji.
Zapamti da je Sveta Obitelj također rođena na ovaj dan. Ova Sveta Obitelj danas donosi ploda ljudima širom svijeta.
Kao što su sve duše na zemlji dio obitelji Moga Vječnog Oca, tako bi i ljudi posvuda trebali poštivati važnost obitelji.
Samo uz pomoć obitelji rađa se prava ljubav. Ovo je važno shvatiti, dok mnoge obitelji u svijetu pate od poremećaja, gnjeva i odvojenosti.
Kada ne bi bilo obitelji na zemlji, ne bi bilo ni života. Obitelj predstavlja sve što Moj Vječni Otac želi za Svoju djecu na zemlji.
Obitelji, kada su u zajedništvu, stvaraju prisnu ljubav poznatu samo na Nebu. Oštetite obitelj i oštetit ćete čistu ljubav koja postoji u svakoj duši koja je dio te obitelji.
Sotona voli razdvajati obitelji. Zašto? Zato što zna da će jezgra ljubavi, bitna za duhovni rast čovječanstva, umrijeti kada je obitelj razdvojena.
Molim vas molite, djeco, kako bi se obitelji sjedinile. Molite za obitelji kako bi molile zajedno. Molite kako ne bi dozvolili sotoni da uđe u vaš obiteljski dom.
Nikada nemojte zaboraviti da ste svi vi dio obitelji Moga Oca i da morate nasljedovati ovo zajedništvo na zemlji kad god je to moguće. To nije uvijek slučaj, Ja znam, ali uvijek težite za zajedništvom obitelji kako bi zadržali međusobnu ljubav.
Ako nemate obitelj na zemlji, onda zapamtite da ste dio obitelji koju je Moj Otac stvorio. Težite da se pridružite obitelji Moga Oca u Novoj Eri Mira.
Molite za potrebne milosti koje će vam omogućiti da nađete svoj zakoniti dom u ovom Novom Raju u koji ćete biti pozvani da uđete prilikom Moga Drugog Dolaska.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
Spasitelj Čovječanstva

Ponedjeljak, 26. prosinca 2011., 15:50h

 
Ja sam tvoj Isus, koji te nikada ne napušta bez obzira koliko patila. Ja sam Alfa i Omega, Sin Božji koji je postao čovjekom i koji je rođen od Bezgrješne Djevice Marije.
Moja predraga kćeri, uzdigni se iznad ovog iznenadnog prodora patnje i nikada ne zaboravi broj duša koje na ovaj način spašavaš.
Moja djeca moraju trpjeti pročišćenje kako bi u ovom vremenu njihove duše bile čiste. Zbog toga se na ovo moraju naviknuti. Mnoga Moja djeca se i dalje pročišćuju prije nego se dogodi  Upozorenje. Shvatit će s vremenom zašto im se to događa, Moja kćeri.
Anđeli su s vama cijelo vrijeme, kao nikada prije. Tebi kažem kćeri Moja, privući ćeš na sebe najveći broj napada do sada zbog ovih Poruka.
Svaka Riječ koju Ja izgovorim biti će sada rastavljena na komade. 
Svaka lekcija i istina koju Ja pokušavam priopćiti svijetu sada će se dovoditi u pitanje i smatrat će se svetogrđem.
Moja Sveta Riječ, kada je predana Mojim sljedbenicima kada sam hodao zemljom, također je bila kritizirana.
Ja sam bio optužen za krivovjerje, svetogrđe i opraštanje grješnicima kada sam hodao među Svojim ljudima. Moja Riječ u mnogim krajevima u ono doba nije bila prihvaćena, a posebno među svećenicima i Farizejima.
Moja kćeri, ti ljudi, čija hvalisava ismijavanja zbog njihovog samoproglašenog znanja Pisama nastavljaju napadati ove Poruke, bit će najgori prijestupnici. Oni će arogantno tvrditi kako je njihovo izopačeno tumačenje Svetog Evanđelja važnije od Istine.
Njihova oholost sprječava ih da priznaju Moj Glas kada se priopćava današnjem svijetu.
Nikada se nemoj uhvatiti u koštac s tim jadnim dušama, Moja kćeri, jer oni nisu od svjetla. Nažalost, oni vjeruju da jesu. Zapamti, oni koji gledaju na druge svisoka i ismijavaju ih u Moje Ime ne predstavljaju Mene.
Oni ne pokazuju ljubav, razumijevanje ili poniznost.
Ovi se napadi pokreću kako bi te zaustavili u ovoj zadaći i kako bi stvorili nove sumnje u tvom umu. Moli za te ljude. Zanemaruj ih. Usredotoči se samo na Moj Glas i nemoj dopustiti da utječu na ovu zadaću na bilo koji način.
Sotona djeluje aktivno u ovim dušama i koristit će svaki oblik lukave tvrdnje kako bi potkopao ove Poruke s Mojih Usana. Upuštajući se ili odgovarajući na ove napade, dala bi sotoni moć koju traži.
Idi sada u miru. Nastavi gledati naprijed i ostani poslušna Mojim željama u svako doba. Zapamti, dala si Mi dar svoje slobodne volje. Stoga Mi dopusti da te vodim. Ufaj se u Mene potpuno.
 
 
Ja te volim.
Tvoj Isus
 
Četvrtak, 29. prosinca 2011., 15:00h
 
 
Moja najdraža ljubljena kćeri, posvuda će Moja djeca uskoro biti probuđena iz dubokog praznog drijemeža.
Kada se probude na Upozorenje, mnogi će biti užasnuti. Ovo ću reći onima koji će biti plašljivi.
Budite zahvalni što ste probuđeni iz tame.
Radujte se, jer vam je pokazano Moje Svjetlo Milosrđa. Ako smatrate ovo bolnim, onda vas usrdno molim da izdržite ovo čišćenje s poniznošću. Jer bez ovoga čišćenja nećete imati vječan život na koji imate pravo.
Molite Me kako bih vam pomogao tijekom ovih teških trenutaka i Ja ću vas podići i dati vam snagu koju trebate.
Odbacite Moju Ruku Milosrđa i dobiti ćete samo vrlo kratko vrijeme u kojemu se možete pokajati.
Svaka vrsta Milosrđa će biti pokazana onima od vas koji ne vole Moga Oca. Ali znajte da je njegovo strpljenje pri kraju.
Bit će pokazano samo jedno Veliko Djelo Moga Milosrđa. Na vama će biti da postanete ponizni i molite za Milosrđe. Ne možete biti prisiljeni da to učinite.
Molite da drugi mole za vašu dušu, ako se ne možete nositi s ovim čišćenjem.
Nikada Me se nemojte bojati. Nikada nemojte odbaciti Moju Ruku spasenja. Jer bez Mene ste ništa. Nemojte čekati da plačete za Mojom Ljubavi, kada će biti prekasno da vam se pomogne.
 
 
Vaš Spasitelj
Isus Krist

Die Warnung

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice