Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

 
Utorak, 9. listopada 2012., 21:31h
 
 
Moja predraga kćeri, mnoge su duše na oprezu u ovo vrijeme, kada svjedoče brzim promjenama u Mojoj Katoličkoj Crkvi, koje se sada pokazuju.
Znakovi se počinju pokazivati kako sam Ja i prorekao preko tebe. Može se vidjeti nedostatak dostupnih Misa. Nema više lakog pristupa Svetoj Euharistiji. Sakrament Ispovijedi je ograničen u mnogim Mojim Crkvama.
Mnoge Moje crkve nemaju svećenika da s njima upravljaju. Toliki mnogi napuštaju Moje crkve, u vremenu kušnje, tako da će uskoro ove crkve biti dane komercijalnim vlasnicima.
Dok se vjera kršćana stavlja na kušnju, važno je, zbog toga, nastaviti moliti Moje Križarske molitve. Uskoro će novi sluge biti uvedeni u Katoličke i druge Kršćanske Crkve.
Religijske razlike će najprije biti zamućene oko rubnih dijelova. Zatim, za kratko vrijeme, nećete prepoznati Moja Učenja, jer će vješto nestati. Na njihovom mjestu će biti niz nejasnih, ali pjesničkih izričaja, koji promiču snošljivost grijeha.
Laži, predstavljene naivnim vjernicima, neće biti u početku primijećene. Zatim će duboki uznemirujući osjećaj da nešto nije u redu početi progoniti Moje sljedbenike.
Konačna će prijevara biti kada se Sveti Sakramenti zamijene poganskim nadomjescima. 
Sa svim tim će predsjedati lažni prorok, koji će tvrditi da je najviši svećenik svih religija, udruženih u jednu. Ova nova, jedinstvena svjetska religija će iskazivati štovanje Zvijeri.
Sve one koji nju slijepo slijede proždrijeti će Zvijer i biti će Mi zauvijek izgubljeni.
Brzina kojom će se ovo odvijati začuditi će Moje sljedbenike. Planom se jako oprezno upravlja. Akcijom obraćenja kršćanske netrpeljivosti u prihvaćanje svjetovnih zakona se profesionalno upravlja. 
To planira jedna skupina u mnogim narodima, koja koristi slavne osobe i čelnike, koji su poštovani od većine, da podrže njihove zle laži. Upozoreni ste. Ne prihvaćajte laži. Nemojte biti uključeni u plan oskvrnuća Moga Svetog Imena.
 
 
Vaš Isus
Kralj i Otkupitelj čovječanstva
 
Srijeda, 10. listopada 2012., 21:50h
 
 
Moja predraga kćeri, reci svijetu da se mora probuditi iz svoga drijemeža. Ako to ne učine, neće uspjeti vidjeti razotkrivanje zlih planova koje sam Ja ne tako davno navijestio.
Ja govorim o globalnoj dominaciji, koja se provodi da se uništi Kršćanstvo.
Moja se Crkva desetkuje, cigla po cigla. Moji posvećeni sluge se namjerno pritišću iznad njihove izdržljivosti.
Moju Crkvu također oskvrnjuju oni koji prakticiraju obožavanje Zvijeri.
Ti lažni uljezi nisu Kršćani. Oni prakticiraju okultno i prodiru u sve organizacije, uključujući različite crkve i religije. Njihova posebna meta je Katolička Crkva.
To je Crkva koju oni najviše mrze. Njihove laži su učinile da su Katolici posramljeni ustati i braniti svoju Crkvu.
Njihove laži su svim Kršćanskim Crkvama otežale braniti Svete Sakramente, kako ih je naložio Bog. 
Poganstvo će biti nametnuto svim Božjim Crkvama i jao čovjeku koji ustane braniti Božju Istinu.
Došlo je vrijeme za podjelu ljudskoga roda. Ja ću doći i podijeliti Zemlju.
Oni odani Mojim Učenjima će biti uzeti u Moje Naručje. Oni koji prkose Bogu i bogohule protiv Istine, biti će odbačeni. 
Bitka je već počela. Dokaz je predstavljen.
Još ima vremena za odabir između laži ove sotonske skupine, koja dolazi u janjećoj koži ili Istine, za koju će vam reći da je laž.
Vi morate biti cijelo vrijeme na oprezu. Držite oči otvorene. Okrenite svoja leđa kada se huli protiv Moga Imena, Moga Tijela, Moje Riječi.
 
 
Vaš Isus
 

Četvrtak, 11. listopada 2012.,10:03h

 
Moja predraga kćeri, poteškoće s kojima se Moji učenici suočavaju u ova vremena su dvostruke. 
Najprije, oni moraju svjedočiti lažima, kojima se ispred njih razmeću svjetovne vlasti, kojima ih se prisilno hrani. Ove laži, u obliku novopredloženih zakona, novih ideja i novih pravila, čine samo jednu stvar. One krše Božje Zakone. One su zakoni tolerancije, koji dopuštaju da grješna djela budu slobodno ugrađena u vaše ustave i crkve.
Drugo će mučenje biti zbog pritisaka na vas kada se usuđujete govoriti Istinu, Božju Riječ. Usudi se govoriti Istinu, Moja kćeri i biti ćeš žestoko osporavana. Onda ćeš biti optužena da nisi kršćanka i da si netolerantna.
Vidiš li kako sotona djeluje? On vara te slabe duše da vjeruju u laži i prihvate grijeh, objavljujući ga kao da niti ne postoji.
Ti ljudi, udruženi odjednom u svim državama, povećavaju pritisak, kako bi uništili Moje Kršćanske Crkve i kako bi učinili grijeh prihvatljivim. Oni namjeravaju ušutkati Moje sljedbenike i njihovu sposobnost da otvoreno izraze Istinu Moje Svete Riječi. 
Vi ćete patiti zbog ovih gadosti. Kada budete, znajte da se Ja ujedinjujem blisko s vašim srcima.
Molim vas da budete jaki zbog Mene. Morate moliti za ove jadne zabludjele duše, jer oni su pijuni u zloj igri koju su osmislili oni koji štuju sotonu.
Nemojte biti prevareni, jer baš kada pomislite da je njihova zloća, pod krinkom snošljivosti i ljubavi prema pravima drugih, pobijedila čovječanstvo, bitka će se pojačati.
Ruka Moga Oca će se spustiti takvom snagom da će oni, počinitelji, biti pometeni. Nikada ne smijete očajavati i misliti da će ova skupina nadvladati Moje učenike.
Probudite se, Moji posvećeni sluge. Ne smijete dopustiti da budete maltretirani ili uvučeni u ovaj lukavi plan, stvoren da oskvrne Božju Riječ.
Vi morate podupirati Učenja Mene, vašega Spasitelja i nikada Me ne zanijekati. Ipak, vi ćete biti u kušnji da to učinite. Mnogi od vas će Me zanijekati, prihvaćanjem ovih zlih novih zakona. 
Ako to učinite, Ja ću čekati, jer ako Me pozovete, Ja ću vas uspraviti. Mojim Božjim Posredovanjem Ja ću vas podržati.
 
Molim vas molite Litaniju (3) Brani Božju Riječ
 
O dragi Isuse, čuvaj nas od laži, koje vrijeđaju Boga.
Zaštiti nas od sotone i njegove vojske.
Daj da Te ljubimo sve više.
Podupri nas u našoj borbi.
Obrani nas u našoj vjeri.
Vodi nas u Tvoj sigurni zaklon.
Pomogni nam da ustanemo i branimo Tvoju Svetu Volju.
Jačaj našu odlučnost da budemo Tvoji pravi učenici.
Daj nam snagu.
Daj nam pouzdanje.
Vodi nas na putu Istine.
Brani nas protiv neprijatelja.
Izlij na nas Svoje Milosti Zaštite.
Pomogni nam da izbjegavamo napasti.
Približi nas Svome Svetome Srcu.
Pomogni nam da Ti ostanemo vjerni u svako doba. Amen.
 
Idi, Moja Vojsko, u miru, u znanju da sam Ja blizu vašim srcima, u ova zastrašujuća vremena. Kada ste osamljeni, kada se osjećate izgubljeno ili napušteno, znajte ovo. Tada ću Ja biti najbliže vama. Tada će se vaša slabost pretvoriti u veliku snagu, baš kada će neprijateljeva umišljena snaga iščeznuti u ništa.
 
 
Vaš Isus
 
 
Petak, 12. listopada 2012., 23:15h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja Ljubav je tako moćna, da Nju sada osjećaju oni koji ne poznaju Boga.
Usprkos zla prisutnoga u svijetu, čovjek sada osjeća ljubav prema drugima u srcu, koja će ga iznenaditi i koja je u suprotnosti sa pokvarenošću prisutnom u dušama. 
Tako neočekivano će ova ljubav uzburkati njihove duše, da će mnogi proplakati. Ove suze ljubavi, tako čiste u njihovim srcima, podijeliti će ih na dvoje. Oni neće znati zbog čega se tako osjećaju prema svojoj braći i sestrama. Također će osjećati ovu stvarnu i posebnu ljubav prema svome Stvoritelju, Bogu Ocu. Ipak, oni neće priznati da On Postoji. Umjesto toga, mnogi će lutati i pitati se.
Što je ova nevjerojatna, ali moćna, ljubav koju osjećam u svome srcu? Kako to može biti, ako nema Boga? Kako mogu osjećati ovu ljubav, ako sam tek proizvod evolucije; proizvod čestica stvorenih od Zemlje?
Ovo je Istina, Moja djeco. Vi niste čestica Zemlje, ostatak vremena. Vi ste živo biće, živa duša, koja je sposobna za Vječni Život, bez kraja. 
Vi patite zbog grijeha Adama i Eve, vaših praroditelja. Možete se nasmijati, ismijavati ili izrugivati onome što smatrate izmišljenom pričom, ali Istina je da živite nesavršeni život. Ovaj život patnje je zbog grijeha vaših praroditelja. Iskvareni njihovim grijehom, vi ste slijepi za Božju Istinu, zbog iste zmije koja je i njih prevarila. 
Vi vjerujete da živite u stvarnom svijetu, svijetu materije, koji ima ograničenu trajnost. Vaš život na Zemlji je kratak. Vaša tijela stare. Vaše zdravlje se pogoršava. Vremenom vaše tijelo umire. Zanemarite svoj duh, svoju dušu i vi ste ništa.
Prihvatite da ste dijete Božje i vaš život na Zemlji će postati važniji, kada živite život prema Božjim Zakonima. Vaš život će biti proširen i biti će vam dan veliki Dar, Vječni Život.
Da vam se samo da letimičan pogled na takav život, na samo jedan sat, nikada ne biste uvrijedili Moga Oca. Vi morate znati da ćete primiti ove Darove.
Vi ćete živjeti sa cijelom svojom obitelji, sa onima koji su umrli u stanju milosti i onima koji će tvoriti Moju Vojsku Ostatka na Zemlji.
Vaše tijelo će biti pročišćeno i ponovno stvoreno u stanju savršenstva, na osnovu dobi u kojoj ste prihvatili Ljubav Božju.
Vi ćete živjeti u ljubavi i miru sa vašim voljenima i vašim bližnjima. Nitko od vas neće željeti ništa.
Biti će različite razine u Novom Raju od dvanaest naroda. Na donjoj razini će biti gradovi i sela, svi će raditi u dobru mira, ljubavi, sreće i zadovoljstva. Nitko neće željeti ništa. Ja ću biti njihov Kralj, njihov Gospodar i vladati ću među njima, u Mističnom Jedinstvu.
Zatim će biti više razine. Oni će držati sve narode zajedno, u jedinstvu sa Mojim Učenjima i svi će se ljudi družiti u potpunom skladu jedni sa drugima i sa zvijerima na Zemlji, velikima i malima.
Svi će preživljavati jedući sa Drveta Života. Nikome neće nedostajati hrane.
Zatim će postojati Vlade naroda. One će osigurati da sve bude u skladu sa Mojim Učenjima. Moje Vlade će voditi Moji Sveci i Apostoli.
Ovo će se nastaviti do samoga kraja, kada će se dogoditi Drugo Uskrsnuće mrtvih, za konačni sukob.
Sotona će biti oslobođen, zajedno sa svojim demonima, na kratko vrijeme. Onda će sve zlo biti uništeno. Moje će Milosrđe konačno biti predstavljeno svijetu, u spoju Novog Neba i Nove Zemlje.
Onda će se sve razotkriti, jer će Božja Tajna biti pokazana svima, u svojoj punoj i konačnoj Slavi.
 
 
Vaš Isus
 
 
Subota, 13. listopada 2012., 16:10h
 
Moja predraga kćeri, proročanstva naviještena u Fatimi sada se počinju očitovati u svijetu.
Vlade jedinstvenog svijeta, stvorene u onim narodima koji neumorno rade zajedno, gotovo su završile svoju misiju, koja će se uskoro predstaviti svijetu.
Na tom tragu nastati će nova religija jedinstvenog svijeta, odvratnost u Očima Moga Oca.
Moju su Crkvu zarazili neprijatelji u Njoj, koji su vukovi u janjećoj koži. Oni varaju sve s kojima dođu u dodir.
Onda će biti uvedeno globalno cijepljenje koje će vas ubiti, ako ga prihvatite.
To je vrijeme kada će samo molitva i to mnogo nje, ublažiti učinak ove grozne zloće, koju je stvorila elitna skupina ljudi na vlasti.
Oni rade u svakom dijelu vaših vlada; i ljudi koji rade s njima svaki dan znaju što oni rade.
Oni su tako lukavi da će svako zlodjelo predstaviti kao dobru stvar, veliku uslugu čovječanstvu. Oni će učiniti sve što mogu da oskvrnu sve što ima veze sa Bogom. 
Oni će širiti i promicati poganstvo. Božja djeca, koja prihvate njihove zakone i njihova učenja, postati će zaražena njihovim zlim putovima.
Vi morate moliti za zaštitu, ali iznad svega, morate moliti za ove duše. Jer Moj Otac ih namjerava kazniti. On će izdvojiti svakoga od njih i uništiti ih. Bez vaših molitvi, oni će biti izgubljeni i biti će bačeni u jezero vatre.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 14. listopada 2012., 18:10h
 
 
Moja predraga kćeri, nikada ni na trenutak nemoj vjerovati da oni koji počine strašne grijehe, i čija zlodjela uzrokuju zvjerstva u svijetu, ne mogu biti spašeni.
Oni koji izvrše hladnokrvno ubojstvo, pogube svoje sunarodnjake, ili ubiju vlastitu djecu, koja su još u utrobi, mogu biti spašeni kroz vaše molitve. 
Mnoge takve duše neće tražiti otkupljenje u Mojim Očima, jer ne vide da je ono što čine pogrešno. Njihovo Spasenje ovisi o vašim molitvama. 
Ovo su duše za kojima Ja najviše čeznem.
Ove izgubljene duše su tako daleko udaljene od Mene, da će samo patnjom duša žrtava i molitvama Mojih učenika oni biti spašeni.
Čak i oni koji svjesno štuju sotonu i znaju da Ja Postojim, ali koji Mi se nastavljaju rugati, mogu također biti spašeni od vječnoga prokletstva.
Ja vam nalažem da Me pozovete ovom Križarskom molitvom, kako bi tražili otkupljenje za te duše, u smrtnom grijehu, koje počine ubojstvo.
 
Križarska molitva (80) Za duše onih koji počine ubojstvo
 
O dragi Isuse, ja molim za milost prema onima koji ubijaju. Jako molim za blagost prema onima koji su u smrtnom grijehu. Prikazujem Tebi moje patnje i protivštine, da Ti možeš otvoriti Svoje Srce i oprostiti im njihove grijehe. Molim Te prekrij Svojom Predragocjenom Krvlju sve one koji imaju zle namjere u svojim dušama, da tako budu očišćeni od svojih opačina. Amen.
 
Zapamtite da iako njihovi grijesi mogu izazvati gađenje kod vas, Moji sljedbenici, ove duše trebaju vašu pomoć.
Zarazio ih je zli i mnogi od njih ne znaju razliku između dobra i zla.
To su duše koje Mi uzrokuju najveću muku i bol. Moja se Patnja produljuje kako bi svatko od njih mogao biti otkupljen.
Idite, Moji učenici i dopustite Mojoj Ljubavi i Poniznosti da preplave vaša srca, tako da možete kroz vašu velikodušnost patnje, pomoći spasiti ovu jadnu izgubljenu Božju djecu.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 15. listopada 2012., 23:30h
 
 
Moja predraga kćeri, tajnu u vezi Uskrsnuća mrtvih je važno shvatiti.
Kada sam Ja umro, kao čovjek u tijelu, uništio sam vašu smrtnost. Moja Smrt ne samo da vas je oslobodila od smrti, već i od grijeha nakon smrti. Moja Smrt na Križu dala vam je Dar besmrtnosti, u Mome Novom Kraljevstvu.
Budući da sam Ja umro kao čovjek, Ja sam umro smrću smrtnika. Kada netko umre postati će besmrtan, ako je u stanju milosti.
Kada sam Ja ustao od mrtvih, ostavio sam u nasljedstvo ovaj dar onima koji su sada na Nebu, koji su umrli u stanju milosti. U Mome Novom Raju oni će postati savršena besmrtna tijela. Oni na Zemlji će postati besmrtni u tren oka prilikom Drugog Dolaska.
Dok truba Moga glasnika odzvanja, mrtvi će uskrsnuti, kao i oni čija su imena u Knjizi Živih, da bi uživali Vječni Život u tisuću godina Moga Novog Kraljevstva, koje Mi je obećao Moj Otac. Nazvano je Novi Raj i sve što je smrtno do kraja više neće biti.
Vi ćete biti ujedinjeni sa Mnom, vašim Isusom.
Smrt više neće biti važna, jer ona neće postojati.
Sada kad vam Ja donosim Dar Moga konačnog Spasenja, morate Me slušati.
Počujte i potaknite one koji su danas, kao što su bili i u Noinim danima, zarobljeni u svojim ambicioznim životima ispunjenima zabavom, da će biti budalasti, ako zanemare znakove. Kao i u danima Noe, oni su bili pometeni u užasu kada su došle poplave. Ne dopustite da se to dogodi ovaj put.
Mojim sljedbenicima su dana iscrpna upozorenja, ali nema koristi. Problem je u tome što se oni koji prihvate Istinu druže sa onima koji ne prihvaćaju Istinu i ovo utječe na njih.
Morate se držati podalje od onih koji su pogani i moliti za njih. Ako se ne držite podalje, biti ćete zavedeni, lažima i nečistim duhovima.
Oni koji Mi se odupiru izgubiti će Moju zaštitu. Ubrzo će shvatiti da će ih njihovi iskvareni životi oboriti, isprva sporo. Zatim će Me blokirati i postati robovi lažima. Kada ste u njihovom društvu i vi ćete također biti napadnuti.
Zatim ćete se uhvatiti u ispričavanju zbog govorenja Istine, Riječi Božje. U toj fazi jasno ćete vidjeti podjelu u vašem svijetu. Dar koji ste primili od Duha Svetoga značiti će da ćete odmah znati opasnost u kojoj se oni nalaze.
Kada bi samo znali Istinu, oni bi dotrčali k vama. Zbog svih lažnih bogova koje idoliziraju, načinjenih od materijalnih stvari, stvorenih od Boga, čine istu uobičajenu pogrješku. Obožavaju čudo materijalnih stvari, ali zanemaruju njihovog Stvoritelja.
U Novoj Eri Mira, oni će imati tako mnogo više, tako mnogo savršenstva. Ipak, oni okreću svoja leđa.
Ja ću ih uvijek ljubiti, ali njihov nedostatak ljubavi prema Meni znači da neće ući u novi život, kojega sam Ja za njih stvorio.
Ovaj novi život je stvoren i moguć zbog dva razloga.
Kada sam Ja tjelesno umro, uništio sam smrt. Kada sam Ja Uskrsnuo od mrtvih, dao sam vam Vječni Život, gdje tijelo više nema moć nad vama.
Ovo je Moje Obećanje svoj Božjoj djeci. Oni koji prežive na Kraju Vremena neće umrijeti fizičkom smrću. Oni su blagoslovljeni. Oni će biti pretvoreni odmah u savršena fizička tijela, u mističnom savezu sa Mojim Slavnim Tijelom.
Tada će sresti one koji su umrli u Mojoj naklonosti, koji će biti uskrsnuti od mrtvih. Svi će oni živjeti u Mome Novom Raju.
 
 
Vaš Isus
 
 
Utorak, 16. listopada 2012., 16:20h
 
 
Moja predraga kćeri, kada Ja kažem da sam poslao proroke u svijet, to znači da je svakome od njih dana posebna Misija. Nema dvije Misije da se preklapaju.
Teško je i osamljeno vrijeme za brojne vidjeoce i proroke, jer svaki od njih radi sam. Ti si, Moja kćeri, kao što sam ti Ja i rekao, posljednji prorok. Svatko tko dođe poslije, nakon što si ti primila svoje Poruke i tvrdi da proglašava Moju Riječ, nema to ovlaštenje od Mene.
Mnoge jadne duše su odlučile tražiti pažnju, a u nekim slučajevima i da vas odvoje od ovih Svetih Poruka, koje su dane svijetu da pomognu spasiti Moje duše.
Ja sam došao zamoliti Božju djecu da slušaju što Ja imam za reći, ali Ja ih ne mogu prisiliti da Me čuju.
Ja nikada ne mogu zapovjediti Božjoj djeci da nešto učine, jer to je nemoguće, jer njima je dan Dar slobodne volje.
Sve što Ja od vas tražim jest da otvorite srca i dopustite Mojoj Ljubavi da ispuni vaše duše. Ja želim da svi vi, uključujući one koji čine zlodjela, znate da vas Ja ljubim. Kao takvima, vaše Spasenje je Moj glavni cilj. U svakom slučaju, proročanstva naviještena u Knjizi Otkrivenja su započela.
Oni koji slušaju Moje upute i odgovore na Moj poziv mogu spasiti mnoge duše.
Moja želja je da svatko od vas dođe k Meni i ima udjela u Kraljevstvu Novoga Raja.
Ja ne osuđujem okorjele grješnike, niti Ja tražim od vas da ih osudite, jer to nije vaše pravo. Ako i kada osuđujete druge, ne govorite u Božje Ime. Ako potičete druge da sude o drugim ljudima, osuđujući ih, vi odbijate Mene, svoga Isusa.
Ja vas pozivam da slušate samo Jedan Glas u ovo vrijeme. Moj Glas je sve na što se trebate usredotočiti, ako želite spasiti sebe, svoje obitelji, prijatelje i bližnje. Traže se sada sve molitve kako bi se pomoglo vama i vašim voljenima da se pripremite za Moju Ispovijed, Upozorenje.
Vrijeme se bliži.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 17. listopada 2012., 12:30h
 
 
Moja predraga kćeri, plima promjene će početi vrlo brzo.
Mnogo ljudi u svijetu će konačno shvatiti značenje svojih života i ono što je važno, a što nije.
Vrijeme koje predstoji treba prihvatiti kao razdoblje pripreme za Novi Raj na Zemlji. Ne smije ga se bojati.
Onima koji Me poznaju Ja sam rekao da se moraju potpuno ufati u Mene. Onima koji Me ne poznaju Istina će biti otkrivena po prvi put. 
Moji učenici moraju sada početi moliti Moje Križarske molitve, uključujući broj (43) da se spase duše tijekom Upozorenja, tako da obnova Zemlje bude postignuta u skladu sa Mojom Presvetom Voljom.
Čim se Istina otkrije, Moje se Svete Poruke moraju posvuda širiti. Kada se to dogodi, mnogi će biti upozoreni na prijevare s kojima će se morati suočiti u svojim Zemljama. Oni će naučiti  kako će prepoznati Antikrista i biti će sposobni naoružati se protiv ovoga mučenja.
Vrijeme za sjedinjenje s Mojim Presvetim Srcem je sada.
Kada ste sjedinjeni sa Mnom, biti ćete zaštićeni u svako doba.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 20. listopada 2012., 22:30h
 
 
Moja predraga kćeri, Moj Drugi Dolazak će biti posljednje poglavlje u ispunjenju Moga Zavjeta. Ovaj Zavjet će vidjeti rođenje Novoga Jeruzalema. 
Ovaj Novi Jeruzalem značiti će sjedinjenje sve Božje djece, koja prihvaćaju Riječ Gospodinovu. 
Židovi će konačno prihvatiti da je Pravi Mesija došao da im donese Spasenje za kojim žude.
Ja, Isus Krist, iz Kuće Davidove, doći ću kao Spasitelj, u skladu sa Svetom Voljom Jedinoga Pravog Boga.
Odbili su Mene, Sina Božjega, koji je prvi put došao u Tijelu. Ovaj ću put doći s Neba i prigrliti ću Moj Izabrani Narod darom Moga Novog Kraljevstva.
Oni će konačno biti u miru, jer će vidjeti Istinu i prihvatiti će Postojanje Trojstvenog Boga. Postoji samo Jedan Bog. Ne može ih biti više. Ipak, Ja sam sjedinjen sa Mojim Ocem. Ja Sam Bog. Ja sam došao u Tijelu kako bih čovječanstvu pokazao Moje Milosrđe i kako bih ih spasio od vječnoga prokletstva. Moj Duh Sveti je također sjedinjen sa Jednim Bogom dok se pokazuje unutar duša proroka i rasplamsava duše Božje djece.
Toliko mnogo ljudi će se žestoko boriti protiv Moga Drugog Dolaska, uključujući one koji vjeruju u Jedinoga Pravog Boga. Oni neće, kao što se dogodilo u prošlosti, prihvatiti Riječ Božju, dok se otkriva preko proroka.
Mnogi dobri i odani kršćani će nastaviti odbacivati Moju Riječ, do samoga kraja.
Moja Riječ će biti osporavana i kidana, posebno od strane Katoličke Crkve. Ali znajte ovo. Bliži se vrijeme Moga Drugog Dolaska i oni koji nastave odbacivati Mene i obećanje koje sam Ja dao Mome Ocu da ću uspostaviti Njegovo Kraljevstvo na Zemlji, biti će ostavljeni sa strane.
Nakon što se otkrije Moje veliko Milosrđe i kada bude dana svaka prilika onima koji ne žele prihvatiti Istinu, tada će Moje strpljenje biti iscrpljeno.
 
 
Vaš Isus

Subota, 20. listopada 2012., 23:20h

 
Moja predraga kćeri, vizija koju sam Ja dopustio da doživiš prošle noći, bila je da ojačaš svoju duhovnost i da ti Ja pokažem Istinu života nakon smrti.
U prvim trenutcima nakon smrti, sotona šalje svoje demone da dovede u iskušenje duše - čak i u toj fazi.
On ih dovodi u iskušenje da odbiju stanje Čistilišta. Istu stvar on radi onima koji su umrli u stanju milosti, koji su određeni za Raj.
Ja sam ti pokazao brzinu kojom duše poniru u pakao i grozni progon s kojim se suočavaju, kako bih upozorio one koji ne vjeruju da postoji.
Milijarde duša su već tamo i svake sekunde ih mnogo ulazi, tako da su ti se učinile poput kiše zvijezda padalica, poput oluje s tučom, padaju u jezero vatre.
Ja sam ti također pokazao potresenost i radost na licima onih duša, kada su u posljednjem trenutku iščupane i spašene. To je zbog patnje koje su prihvatile duše žrtve, za spasenje takvih duša od pakla.
Ti si prvo vidjela užas, a zatim strah na njihovim licima, kada im je osvanula Istina njihovoga posljednjeg počivališta. Zatim ti je pokazana radost na njihovim licima kada su shvatili da su pošteđeni.
Milijarde duša koje su već u paklu su oni koji su Me besramno odbili tijekom svojih života na Zemlji. Mnogi su bili pametni, inteligentni ljudi, na utjecajnim pozicijama u svijetu, koji su išli jako daleko da osiguraju da se Božja Riječ ne čuje. Mnogi su bili odgovorni za naručivanje ubojstva tisuća nevinih ljudi. Pogubili su Božju djecu bez trunke žaljenja u svojim srcima. Oni su počinili zlodjela, uključujući seksualne izopačenosti, koje su uvrede Bogu i On ih prezire.
Mnogi su uzrokovali progon protiv Božjih Crkava kroz svjetovne djelatnosti, a u nekim slučajevima, pridružili su se neprijatelju u crnim misama, gdje su obožavali Zvijer. To su duše koje ti spašavaš, Moja kćeri. Te s ocrnjenim dušama i srcima od kamena.
Postoji deset puta više duša u paklu nego u Čistilištu. Milijarde duša u paklu, sve na različitim razinama, nadmašuju u brojnosti one u Raju trideset tri puta za svaku pojedinu dušu.
Nije lako otići u Raj i potrebno je više predanja da pripremite vašu dušu za ulazak na Vrata.
Ovo je vrijeme za Istinu. Istina nije uvijek ugodna, ali nužna je da bi sva Božja djeca shvatila.
Ipak, Moje Milosrđe je veliko. Kada ga zatražite, za sebe, vaše molitve će biti uslišane. Kada zatražite da druga duša bude spašena, osobito u trenutku njene smrti, vaš poziv će se čuti. Ako ne zatražite Moje Milosrđe, ono se ne može dati.
U vrijeme Upozorenja, Moje Milosrđe će biti izliveno nad cijelom Zemljom. Onda od Mene morate zatražiti Moje veliko Milosrđe, da vas zaštiti.
Oni koji odbiju Moje Milosrđe, to će učiniti svojom slobodnom voljom.
Moje je Milosrđe obilno, a ipak rijetki Ga traže.
 
 
Vaš Isus
 

Nedjelja, 21. listopada 2012., 10:05h

 
Moja predraga kćeri, vizije duša koje poniru u pakao koje sam Ja dopustio da ti se pokažu nisu bile da te zastraše. Umjesto toga, tu su da ti pokažu stvarnost. Na taj način ti ćeš shvatiti kako Ja patim, svakoga dana, dok gledam kako duše poniru u dubine pakla.
Oh, kada bi samo duše znale užas pakla, kćeri Moja i način na koji Zvijer proždire takve duše, pod svaku cijenu bi izbjegavali grijeh.
Te iste duše mogu i dalje biti spašene, kćeri Moja, molitvom za Milost Zaštite. Čineći tako, vi, Moji učenici, donijeti ćete Mi olakšanje od ove užasne pošasti koja lomi srce.
Oni, koji umru u smrtnom grijehu, predodređeni su za vatre pakla. Mnogi čine ovakve grijehe, u uvjerenju da ako Bog stvarno postoji, onda je Milosrdan. I tako, nastavljaju griješiti i opravdavati svoje grijehe sve dok oni postanu, jednom, u njihovim očima bez posljedica.
Oni će reći da nisu imali izbora jer je njihov grijeh bio nužan kako bi drugi imali koristi.
Za grijeh ubojstva, oni će reći da je razlog osvećivanje smrti nekoga drugog.
Za grijeh prostitucije, oni će reći da je razlog pomaganje njihovoj obitelji da ne budu gladni.
Za grijeh pobačaja, oni će reći da je razlog dobrobit života majke i da joj se olakša život. U slučaju seksualne izopačenosti, reći će da je to samo prirodna stvar.
U slučaju onih koji sudjeluju u prakticiranju okultnog, reći će da je to bezopasna zabava, a ipak oni časte Zvijer kada to čine.
Kada oni progone druge i kada uništavaju ne samo njihovo ime, već i njihovu egzistenciju, reći će da je to bila nužna kazna, zbog grijeha drugih.
Kada oni unište drugu osobu duhovno, tjelesno i duševno diktaturom, reći će da je to zbog njihovoga vlastitog dobra.
Kada oni pokušaju stvoriti u Mojim Crkvama Sakrament iz odvratnosti, reći će da je to zbog prava istospolnih parova koji imaju ista prava kao i drugi.
Kada oni unište Moju Crkvu iznutra, reći će da su sve crkve jednake. Oni će iskoristiti izliku da postoji samo jedan Bog, tako da mogu uvesti pogansku crkvu.
Ovi grješnici o kojima Ja pričam su izgubljene duše.
Kako biste im pomogli, morate im najprije pogledati u oči. Mislite o njima kao o svojoj djeci ili vašoj braći i sestrama. Gledajte ih kroz Božje Oči. Tada ćete osjetiti ljubav. Ali užas će vas ispuniti, jer znate u svome srcu užas sa kojim će se suočiti. Kako morate moliti da oni uskoro vide Istinu.
Kako morate moliti za Spasenje ovih duša.
Svako Božje dijete je ljubljeno, uključujući one mračne duše. 
Njihovi grijesi moraju biti uništeni, prije nego se sva Božja djeca mogu sjediniti kao jedna obitelj u Mome Novom Kraljevstvu.
Tebi, Moja kćeri, dane su sve milosti i streljivo da uništiš grijeh i da spasiš, ne samo svoju dušu, već i duše drugih.
Hvala ti, Moja kćeri, što si odgovorila na Moj Poziv.
Ti imaš toliko posla za napraviti.
 
 
Tvoj Isus
 
 
Nedjelja, 21. listopada 2012., 17:50h
 
 
Moja predraga kćeri, toliko mnogo ljudi koji prihvaćaju Moje Poruke nepotrebno se brinu zbog budućnosti svijeta. To je razumljivo.
Oni nikada ne smiju osjetiti da moraju ostaviti sve i zanemariti svoje svakodnevne živote, zanemariti svoj posao, svoju obitelj ili voljene, kako bi spasili duše.
Ja, vaš Isus, brinuti ću se za svoje, uvijek. Nemate se čega bojati u vezi Mene. Sve što Ja tražim od vas su vaše molitve da se spase duše.
Ne smijete dozvoliti da vas obuzme strah od budućnosti, jer to nije Moja želja. 
Ipak, Ja očekujem vaše vrijeme u molitvi i žrtvi, kako sam vas i uputio u ovim Porukama. Nastavite sa vašim svakodnevnim životima, premda će Moja Sveta Riječ promijeniti način na koji gledate na život, zauvijek.
Nikada se više nećete osjećati jednako u svezi svjetovnih dobara; na način na koji ste ih gledali u prošlosti. Dok će ona nastaviti biti dio vašega života, neće više biti gospodar vašega života.
Morate zapamtiti da ne možete služiti dvama gospodarima, jer samo je jedan, a to je Bog.
Ja ne očekujem od Mojih učenika da se odreknu svega kako bi Me slijedili. Ja ne očekujem od Mojih sljedbenika da se okrenu od svojih svakodnevnih odgovornosti kako bi slijedili Moje Poruke. Ne, sve što Ja tražim jest vaša ljubav. Morate slijediti Božje Zakone. Živite živote u skladu s Mojim Učenjima. Poštujte Sakramente. Pokažite ljubav jedni drugima i molite za duše onih koji si neće pomoći.
Idite u miru, u znanju da je Moje Milosrđe veliko i da će Moja Ljubav prema čovječanstvu poraziti djela Zvijeri i užasnu patnju koju on nanosi svijetu.
Budite u miru. Ja vas blagoslivljam.
 
 
Vaš Isus
JA ŽELIM POZVATI SVU BOŽJU DJECU U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA
Utorak, 23. listopada 2012., 20:30h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja želim pozvati svu Božju djecu u Sjedinjenim Američkim Državama da mole za svoju vjeru.
Kao što će biti i u drugim kršćanskim Zemljama, vaša će vjera biti napadnuta i biti će učinjen svaki pokušaj da se izbrišu svi tragovi Mene, vašega Isusa.
Vi morate osnovati što više možete Molitvenih Zajednica, tako da vam ujedinjenima preko Moga Presvetog Srca mogu biti dane milosti da se suprotstavite tom progonu.
Kršćanska vjera će biti zabranjena, zajedno sa drugim religijama koje poštuju Moga Oca.
Vi, Moji ljubljeni sljedbenici, ćete biti zaštićeni s Neba, ali morate moliti za snagu, jer će se promjena demokracije postaviti naglavce.
Kao najvećem narodu na svijetu koji proglašava slobodu, preko demokracije, biti će vam zanijekano pravo da budete kršćani.
Ovo pravo, iako vama zanijekano, biti će predstavljeno kao demokratski potez. Ti novi zakoni, koji će se uskoro uvesti u vašu Zemlju, biti će viđeni kao sveobuhvatni zakoni, kao da je svatko zaštićen, pod jedinstvenom svjetskom religijom.
Ti zakoni će oskvrnuti Moje Sveto Ime, ali Ja vas neću napustiti. Ja ću svima vama dati pomoć koju trebate. Sve što trebate učiniti je tražiti pomoć od Mene. 
Ja vas promatram i štitim, dok se bliži vrijeme rušenja Kršćanskih Crkvi.
Oni ih mogu zatvoriti, Moja djeco; mogu patvoriti Moje Sakramente, ostavljajući ih beskorisnima; obeshrabriti Moje posvećene sluge i maltretirati vas, ali to neće biti od koristi. Njihova se moć neće moći mjeriti sa jednostavnošću vaše vjere, poniznošću duše i ljubavi prema Meni, vašemu Isusu.
 
 
Vaš ljubljeni Spasitelj
Isus Krist
 
Srijeda, 24. listopada 2012., 21:11h
 
 
Moja predraga kćeri, važno je da ne slušaš one koji napadaju Moju Svetu Riječ. 
Začepi uši na pokušaje, koje će posebno činiti oni koji tvrde da su katolički teolozi, da odbiju Moje Presvete Poruke.
Kao što sam ti Ja rekao, najveći napadi biti će od onih u Katoličkoj Crkvi koji tvrde da Me poznaju, ali koji ne shvaćaju Knjigu Otkrivenja, niti tajne sadržane unutra.
Oni ovo ne mogu znati, jer im Ja, Jaganjac Božji, to nisam još otkrio.
Kako Me frustriraju. Kako Mi nanose bol. Za svaki okrutni podsmijeh koji nanesu Mojim Porukama, zabijaju još jedan čavao u Moje Tijelo.
Za svaku uputu koju Ja dajem, za dobro duša, a koju ljutito odbijaju, oni ponovno Mene razapinju.
A ipak, nije bitno koliko Mi boli nanose, jer umro bih tisućama smrti, samo da spasim još jednu dušu.
Oni mogu odbaciti Moje Poruke; ismijavati tebe, kćeri Moja i odbaciti Mene, ali neće spriječiti Volju Moga Oca da konačno bude provedena.
Te jadne duše vjeruju, ponekad, da se ponašaju odgovorno kada govore ljudima da ne prihvaćaju Moje Poruke.
Ono što oni čine jest da sprječavaju da se Riječ Božja predstavi Božjoj djeci. Ako to nastave činiti, biti će ušutkani Rukom Moga Oca.
Nijedan Me čovjek neće zaustaviti u Mojem zadatku spašavanja duša.
Neka znaju ovo oni posvećeni sluge koji nastavljaju blokirati Moju Riječ da se čuje.
Vaše stalne riječi i vaše bogohulne optužbe lišiti će vas milosti koje su vam dodijeljene  u vašem zvanju. Ako Me ne pozovete, preko molitve, zbog odgovora koje trebate, Ja vam ne mogu pomoći.
Vi nikada ne smijete odbiti privatne objave bez potrebnih kvalifikacija ili poniznosti. Čak i tada, vi nikada ne možete suditi takvim tvrdnjama. Budite tihi.
Molite za dar pronicljivosti u svako doba. Inače ćete biti krivi za najgori zločin u Očima Moga Oca - zločin sprječavanja Moga Oca u spašavanju duša, preko Svete Riječi Njegovoga Sina.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 25. listopada 2012., 21:50h
 
 
Moja predraga kćeri, ti moraš ohrabriti sve Moje sljedbenike da nastave posvuda osnivati  Molitvene Zajednice.
Došlo je vrijeme da Ja pozovem i okupim sve vas, da stvorite Moju Vojsku, tako da stupanje prema vječnoj pobjedi može započeti ovoga dana.
9. studenoga 2012., na drugu obljetnicu Moga prvog Poziva tebi, kćeri Moja, Ja želim da Moja Vojska moli ovu Križarsku molitvu, za pobjedu Ostatka Crkve.
 
Križarska molitva (82) Za pobjedu Ostatka Crkve
 
Isuse Kralju i Spasitelju svijeta Tebi se obvezujemo na štovanje, vjernost i djela da ćemo svima proglašavati Tvoju Slavu. Pomogni nam da dobijemo jakost i pouzdanje da ustanemo i u svako doba objavljujemo Istinu. Ne dopusti da se ikada pokolebamo ili oklijevamo u našem stupanju prema pobjedi i u našoj namjeri da spašavamo duše. Mi zavjetujemo našu predanost, naša srca i sve što nam pripada, da bismo bili slobodni od svih prepreka, dok nastavljamo ići trnovitim putom prema vratima Novoga Raja. Ljubimo Te, premili Isuse, naš ljubljeni Spasitelju i Otkupitelju. Ujedinjujemo se duhom, dušom i tijelom u Tvom Svetom Srcu. Izlij na nas Svoju Milost Zaštite. Prekrij nas Svojom Predragocjenom Krvlju, da budemo ispunjeni hrabrošću i ljubavlju kako bismo ustali i proglašavali Istinu Tvoga Novog Kraljevstva. Amen. 
 
Ja tražim od vas, dragi Moji sljedbenici, da se okupite, da rastete i širite Moju Svetu Riječ svakom narodu. Ja tražim da se uvijek usredotočite na Mene i da radite sa Mnom prema konačnoj pobjedi Spasenja.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 26. listopada 2012., 11:06h
 
 
Moja predraga kćeri, još mnogo posla moraju učiniti Moji sljedbenici da bi se Zemlja pročistila od zaraze koja se poput prekrivača širi nad mnogim ljudima koji ne vjeruju u Boga.
Toliki mnogi lutaju svijetom bez ikakvog osjećaja za smjer. Oni su bez duhovnih osjećaja i zanemaruju Božju Ljubav. Oni su duše za kojima Ja žudim i za koje želim da prigrle Istinu.
Vi, Moji sljedbenici, morate ići k njima i reći im da ću Ja, Isus Krist, Sin Čovječji, Mesija, uskoro doći. Moraju znati da neće biti odbačeni, jer zbog vas, ovog naraštaja, Ja dolazim u ovo vrijeme.
Mnogi drugi, koji su duhovno svjesni Postojanja Boga, biti će zaintrigirani, ali neodlučni u prihvaćanju Mojih Poruka.
Drugi, koji proglašavaju Moju Riječ i koji su pobožni kršćani, biti će oprezni i spori u prihvaćanju svega što Ja govorim.
Oni će ispitivati i analizirati Moju Riječ zbog straha od činjenja strašne pogrješke. Zastrašeni su da ne budu hranjeni lažima.
Zatim će tu biti kler u Kršćanskim Crkvama koji će ustati i odgovoriti na Moj Poziv. Neki će brzo odgovoriti, jer će osjetiti Moju Ljubav kako teče kroz njihove vene kada čitaju Moje Poruke.
Drugi će osjetiti trenutni Poziv preko Moga Dara Duha Svetoga, sadržanog u Mojoj Svetoj Riječi. Neki će biti oprezniji od drugih, ali s vremenom će njihova brojnost narasti na milijune.
Zato, Moji sljedbenici, vi morate ustrajati. Iako će vas mnogi odbiti u početku u Moje Ime , to će se promijeniti. Kada se Istina širom spozna i dočeka s dobrodošlicom, tražiti će vas. Prema Mojoj Riječi će se ponašati s ljubavlju i poštovanjem, iako će ove duše patiti čineći tako.
Nije bitno koliko će protivnika biti protiv Mene, jer Moja Misija neće propasti.
Izdržite takvo protivljenje. Prihvatite zlostavljanje koje će vam odmjeriti zbog ovih Poruka. 
To se očekuje, kada se Božja Riječ izlijeva na svijet. Oni u tami neće prihvatiti Moju Riječ, jer remeti njihove živote.
Ona će učiniti da ponovno vrjednuju svoja uvjerenja, s kojima se neće htjeti suočiti.
Prihvatiti Moju Riječ značilo bi da bi oni morali promijeniti svoje putove. Oni, nažalost, nemaju želju promijeniti svoje putove, jer im se to ne sviđa. 
Ja neću počinuti dok ne otvorim njihove oči za Istinu. Niti očekujem da vi stanete, Moji učenici, dok se što više moguće ljudi ne sjedini kao jedno u Očima Boga.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 26. listopada 2012., 18:00h
 
 
Moja predraga kćeri, Moje Kraljevstvo na Zemlji će uskoro postati stvarnost.
Tako davno obećano od Moga ljubljenog Vječnog Oca, Novo Kraljevstvo, Novi Raj, najveći je Dar.
Tajna za shvaćanje Moga Novog Kraljevstva leži u tajni Moje Patnje u Getsemanskom vrtu. Kada sam Ja pao ispružen pred Moga Oca, plačući u žalosti, bilo je to zbog gubitka duša u budućnosti koje će gorjeti u vatrama pakla, usprkos Mojoj Žrtvi na Križu. 
Moje poniženje od rukuPoncija Pilata nije Mi bilo bolno zbog javnog ismijavanja, već zato što sam Ja znao da će Mi te iste duše biti izgubljene. I zato sam Ja plakao Suze Žalosnice dok sam gledao kako ih vara sotona, zla sila koju nisu mogli vidjeti, ali koja je zarazila svaku nit njihovog bića.
Kada Me vidiš zabrinutog, kćeri Moja, postoji velik razlog za to. Ja također plačem zbog onih duša koje sipaju prijezir na ove Poruke. Oni nisu u potpunom stanju sjedinjenja sa Mnom. Zbog njihovog grijeha ponosa, oholosti, nedostatka znanja i poniznosti, oni vrijeđaju Moju Riječ.
Zatim oni pokušavaju spriječiti srca onih, koje Ja želim doseći, da prigrle Moju Svetu Riječ.
Zbog njih Ja također plačem, jer ne znaju za ozbiljne posljedice svojih djela dok izdaju Moju Istinitu Riječ, koja se predočava svakome od Božje djece u ovo vrijeme.
Toliko mnogo duša, lišenih Moje Riječi zbog djela onih koji kažu da Me predstavljaju u svijetu, biti će izgubljeno.
Ja patim i danas kao što sam patio groznu muku kada sam se suočio s ruganjem onih koji su stajali pokraj zlatnog prijestolja Poncija Pilata. Bol koju Ja trpim, preko tebe kćeri Moja, nije drugačija danas nego što je bila tada.
Oni koji ponižavaju Moju Riječ, koja je dana tebi kćeri Moja, režu me do kosti u mučnoj boli.
Oni su zabili posljednje čavle kroz Moju patničku Dušu, dok Ja još jedanput pokušavam spasiti ljudski rod od uništenja.
Moli da Moj Otac u Svome Milosrđu bude milostiv tim dušama koje teže, rukom prevaranta, učiniti Božju Riječ nemoćnom.
Budite na oprezu, Moja djeco prema onima koji se žestoko protive Mojoj Riječi preko ovih Poruka. Morate moliti za njihove duše.
 
 
Vaš Isus
 
 
Subota, 27. listopada 2012., 21:35h
 
 
Moja predraga kćeri, postoji plan o početku vala općeg propovijedanja.
Ovo propovijedanje neće biti od Boga. Umjesto toga, propovijedati će laž koja će navoditi da Bog ne Postoji i da ne može Postojati.
Oni će reći, korištenjem ljudskog razmišljanja i znanstvene procjene, da je Bog samo izmišljotina ljudske mašte.
Ovo propovijedanje nije slučajno, već dobro planirana i koordinirana akcija, koju su smislili ateisti, čija je odanost prema zlu.
Sotona je ukrao njihova srca, umove i duše i koristi njihov ponos ljudskog intelekta kako bi oholo proglasio laži da spriječi Istinu.
To je plan da se ljudska srca posvuda pretvore u kamen, baš kako su njihova srca hladna i bez ljubavi. Zatim će biti proglas da će se nova zamjenska religija uvesti u zakon.
Jedinstvena svjetska religija će štovati Zvijer, jer će rukom robova kralja tame doći do ovog zvjerstva.
Ateisti koji će upravljati ovim planom su odani sljedbenici sotone.
Ne griješite, oni idoliziraju Zvijer i ne razmišljaju o boli i mučenju koje će njihova djela donijeti.
Njihova misija je ukinuti vjernost Jedinom Pravom Bogu. Bogu koji ljubi svakog od Svoje djece koju je On stvorio. Oni će odbiti nastojanja koja se sada čine s Neba da se čovječanstvo spasi od konačnog uništenja.
Njihovom rukom će munje, potresi i tsunamiji udariti na Zemlju.
Oni će biti zaustavljeni.
Oni će strašno patiti i njihov mučan kraj je naviješten.
Bitka Harmagedona će biti žestoka, jer Bog više neće sjediti i dozvoliti takvu zarazu.
Strašne kazne velikih razmjera će uništiti pogane koji odbijaju Božju Riječ.
Molitva Bogu, tražeći Milosrđe, jedini je način ublaživanja takvih kazni.
Vaše molitve, usrdno moleći za oprost njihovih grijeha, jedini su način na koji takve duše mogu biti spašene.
Kćeri Moja, doći će do velikog uništenja zbog zlodjela kojima takve skupine ateista namjeravaju nasrnuti na svijet.
Mnogi ne znaju za ozbiljnost svojih djela.
Međutim, mnogi znaju točno što rade, jer su lažljivci.
Oni vjeruju u Boga jer su izabrali Njegovog neprijatelja, đavla, svojim slobodnim izborom za svoga boga.
Sve što oni žele je da ukradu duše.
Bog, Moj Otac, svojom Moći će posredovati, ne samo da ih kazni, već da spasi duše prije nego budu ukradene od Njega.
 
 
Vaš Isus

Ponedjeljak, 29. listopada 2012., 15:30h

 
Moja predraga kćeri, kao što sam Ja rekao, plima promjene je počela, dok se Ruka Moga Oca spušta u kazni, ne samo u SAD-u, već i u drugim Zemljama.Svi ovi ekološki nemiri nastaviti će se posvuda, dok čovječanstvo ne bude pročišćeno.Vi morate moliti da one duše koje odbiju Boga mogu biti spašene od vatri pakla, kroz darežljivost drugih, preko njihovih molitvi.Ovi su znakovi tu da pokažu čovječanstvu da su se vremena uistinu promijenila. Ništa neće niti može biti isto dok Zemlja ne bude pročišćena, kako bi omogućila da se dogodi Drugi Dolazak.U ovom trenutku, kada grijeh pustoši Zemljom, ona nije vrijedna da primi Mesiju.Ovo su znakovi Kraja Vremena, Moji sljedbenici i morate pripremiti svoje duše.Uskoro će biti vrlo malo onih, uključujući ateiste sa srcima od kamena, koji će moći zanemarivati Ruku Moga Oca.Međutim, Njegove velike Kazne, razmjera nikada doživljenih u svijetu do sada, mogu se ublažiti i oslabiti vašim molitvama.
Ipak, one će se nastaviti dok čovječanstvo ne prihvati Istinu.
Dan Gospodnji, Dan Drugoga Dolaska se bliži, iako se najprije moraju dogoditi mnogi drugi događaji.Ovo će biti teško vrijeme za svu Božju djecu, uključujući i one s jakom vjerom. Ipak, mnogi od onih koji pokazuju ljubav i odanost Meni, svome Isusu, biti će u miru, jer znaju da Ja dolazim da ih odvedem u Moj Novi Raj.Blagostanje ovoga Novog Kraljevstva mora se tražiti i vi morate žudjeti za ovim velikim Darom.Budite jaki i ufajte se u Mene. Vi morate razumjeti da Moj Otac mora kazniti one koji smišljaju strašna djela. On je obećao da će okončati njihove radnje i da će oni biti uništeni.Znakovi će sada biti viđeni u svakom kutku svijeta kako bi se osiguralo da čovječanstvo ne bude u sumnji Čija Moć je na djelu.
Samo Bog zapovijeda takvom Moći. Svaka druga moć će biti kratkoga vijeka. Božja Moć je Svemoguća i nijedan čovjek neće nadvladati Stvoritelja i Tvorca svega vidljivoga i nevidljivoga.

 
Vaš Isus

 

 
Utorak, 30. listopada 2012., 19:10h
 
 
Moja predraga kćeri, trebala bi znati, do sada, da će se patnja koju trpiš, u Moje Ime, nastaviti do posljednjega dana ove Misije.
Ovo ti je teško za čuti, ali znaj ovo. Ova Misija je najteža od svih Misija koje su bile prije tebe. Ti ćeš biti bačena u divljinu i osjećati ćeš se izdvojeno i osamljeno. Tvoj glas će se zanemarivati, ali će Moja Sveta Riječ dotaknuti srca milijuna.
Ti ćeš pažljivo osluškivati Moju Svetu Volju u svako doba, iako često osjećaš da nećeš biti dovoljno jaka.
Tvoja  slabost je tvoja snaga, zbog tvoga ufanja u Mene. Zbog toga te Ja nikada neću napustiti ili te ostaviti bez pomoći drugih. Ipak, hodati ćeš sama u ovoj Misiji. Tvoje jedino društvo biti ću Ja. Ja sjedinjujem našu patnju kao jedno.
Ti, kćeri Moja, uvijek ćeš trebati Moje milosti izdržljivosti. Izdržati ovu Misiju i objaviti Moju Svetu Riječ nezahvalnom svijetu neće biti lako. Zahtijevati će veliki osjećaj odlučnosti i hrabrosti.
Ovo se odnosi na sve Moje učenike, uključujući one koji Me ljube, ali koji ne prihvaćaju ove Poruke.
Prepreke s kojima ćete se suočavati u ovom dijelu Misije povećati će se za sve vas, Moja odana Vojsko.
Vi morate prihvatiti s dostojanstvom da ćete patiti kada Me slijedite. Vrlo malo duša se može nositi s patnjom koja utječe na svakoga tko sebe poveže s Mojim Učenjima.
U ovo vrijeme u svijetu, sam spomen vjerovanja u Mene, vašega Isusa, stvara sram. 
Ne samo da vam stvara neugodu, nego ćete patiti zbog Mene kada se vaša odanost Meni objavljuje u javnosti.
Zapamtite, patnja je posebna Milost. Teško ju je izdržati i mnoge duše se okreću od Mene zbog nje. Ali morate zapamtiti ovo. Kada patite u Moje Ime, Ja ću vas držati i izlijevati na vas Moje Milosti. Unatoč vašim patnjama, ovo će vam donijeti mir duše. 
Molim te, Moja kćeri, nikada ne odustaj. Nikada se nemoj osjećati napuštenom, jer Ja sam čak i bliže kada se osjetiš osamljenom. Ja sam čak bliže tebi tijekom ovih vremena patnje. Ti moraš nastaviti tražiti svu pomoć koju možeš dobiti, tražeći od Moje ljubljene Majke i svih Svetaca da ti dođu u pomoć.
Vrlo brzo ti ćeš prihvatiti da je povećanje patnje izravna posljedica protivljenja ovoj Misiji od strane zloga. On je krajnje zastrašen, jer je njegova bitka na samom kraju. On te mrzi zbog duša koje su spašene ovom Misijom Spasenja.
 
 
Tvoj Isus

Četvrtak, 1. studenoga 2012., 18:11h

 
Moja predraga kćeri, vi morate sada ustati i okupiti se u ljubavi kako bi se pripremili za teška vremena, koja dolaze.
Vi, Moja jaka Vojsko, blagoslovljeni ste i zaštićeni Pečatom Moga Oca, Pečatom Živoga Boga.
Za sve što će biti bacano na vas, sa svake strane, zapamtite da sam Ja s vama.
Mnogi događaji, uključujući ekološke nemire, ratove, raskol u Mojoj Crkvi na Zemlji, diktature u svim narodima – povezano kao jedno u svojoj srži – dogoditi će se istovremeno.
Toliko mnogo poremećaja uzrokovati će mnogo suza i škrgutanja zubima, ali jedna će stvar ostati netaknuta. To će biti Božja Moć i Njegova Ljubav za svu Njegovu djecu.
Ova bitka odvijati će se pred svijetom, a vi Moja Vojsko, ne smijete drhtati u strahu. Sve je dobro u Mom Kraljevstvu i vaše je mjesto tamo osigurano. O drugima se sada morate brinuti.
Dano vam je oružje. Iskoristite ga. Moje Križarske molitve pomoći će ublažiti većinu užasa, uzrokovanog grijesima čovječanstva. Molim vas da molite ovu molitvu za ublaživanje kazni.
 
Križarska molitva (83) za ublažavanje kazni
 
O dragi Oče, Bože Svevišnji, mi, Tvoja bijedna djeca, padamo ničice pred Tvojim Slavnim Nebeskim Prijestoljem. Usrdno Te molimo da izbaviš svijet od zla. Zazivamo Tvoje Milosrđe na duše onih koji uzrokuju strašne nevolje Tvojoj djeci na Zemlji. Molimo Te oprosti im. Molimo Te ukloni Antikrista, čim se pokaže u javnosti. Mili Bože, molimo Te da ublažiš Svoju Ruku Kazne. Usrdno Te molimo da umjesto toga primiš naše molitve i trpljenja i da u ovom vremenu olakšaš patnje Svojoj djeci. Ufamo se u Tebe. Častimo Te. Zahvaljujemo Ti radi velike Žrtve koju si podnio kada si poslao Svoga Jedinoga Sina, Isusa Krista, da nas spasi od grijeha. Još jednom radosno iščekujemo Tvoga Sina kao Spasitelja čovječanstva. Molimo te, zaštiti nas. Sačuvaj nas od zla. Pomogni našim obiteljima. Smiluj nam se. Amen.
 
Vi ste na svaki način pripremljeni, Moja Vojsko. Sve što morate učiniti jest vjerovati u Mene. Kada Mi potpuno vjerujete, moći ćete predati svu svoju ljubav, patnju, brige i bol Meni, vašem Isusu.
Kada se to dogodi, morate ostaviti sve u Moje Svete i Suosjećajne Ruke.
Hvala vam što odgovarate na Moj poziv.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 3. studenoga 2012., 19:00h
 
 
Moja predraga kćeri, kada duše otpadnu od Mene i kada podlegnu grijehu, nikada Me se ne smiju bojati.
Čim sagriješite, Moji ljubljeni sljedbenici, morate se odmah okrenuti prema Meni.
Nikada se nemojte sramiti ili biti u neugodi, da Mi se vratite trčeći natrag nakon što počinite grijeh. To je jedini način na koji možete zadobiti snagu da ponovno hodate sa Mnom.
Ako se ne okrenete prema Meni i umjesto toga Me izbjegavate, biti ćete još više oslabljeni i biti ćete izloženi iskušenjima koja svaki dan stavlja pred vas zli.
Grijeh je nešto s čime je svako dijete rođeno. Izvorni grijeh mora biti iskorijenjen, preko Sakramenta Krštenja. Čak i tada, duše će i dalje biti u iskušenju, sve dok čovječanstvo bude pod vladavinom sotone.
Jednostavno je osloboditi se grijeha. Najprije ćete znati, u srcu, kada ste počinili grijeh. Mnogi ljudi danas odbacuju grijeh kao da je bez posljedica. A ipak, kada bi ljudi otvoreno priznali kako se osjećaju nakon što zgriješe, vidjeli bi ste da je njihov unutarnji mir rastrgan na dvoje.
Grijeh osjeća većina duša sve dok ne postanu tako mračne da će samo grijeh zadovoljiti njihovu požudu. Zato morate tražiti oprost od Boga, svaki put kada zgriješite. Ako to ne učinite, grijeh će se gnojiti u vama i biti će vam još teže odoljeti iskušenju.
Kada osjećate kajanje u svom srcu, pozovite Mene, vašeg ljubljenog Isusa, da vam pomognem.
Svi grijesi mogu biti oprošteni, osim grijeha huljenja protiv Duha Svetoga. Uvijek Me pozivajte u pomoć, bez obzira koliko ste posramljeni, zbog grijeha koje činite.
Moje Srce izlazi u susret svoj Božjoj djeci. Vi ste Njegovo dragocjeno stvorenje i On vas ljubi sve unatoč vašim grijesima. Borite se protiv grijeha, tražeći otkupljenje, svaki put kada zgriješite.
Uskoro grijeha više neće biti. Pošast grijeha biti će stvar prošlosti.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 4. studenoga 2012., 17:45h
 
 
Moja predraga kćeri, neka nijedan čovjek ne pomisli da može ostati jak u vjeri bez da se mora boriti za to pravo. Postoje mnoge prepreke, koje zaustavljaju vašu vjeru u Boga i samo oni koji ustraju u molitvi mogu održati plamen svoje ljubavi prema Bogu zapaljen u svojim dušama.
Cesta za Moje Vječno Kraljevstvo prepuna je oštrih kamenja i stijena. Ona je kao da hodate bosonogi miljama, gdje doživljavate svaki rez, svaku oštru bol i gdje ćete se spotaknuti za svaki korak koji napravite. Zbog toga mnoge dobronamjerne duše padaju na cesti, jer je putovanje tako naporno.
Kada Me slijedite, vaše putovanje će uvijek biti bolno. Nikada neće biti lako dok ne kažete: ”Isuse, uzmi moju bol, izliječi me i uzmi moj križ.”
Samo tada će vam biti lakše slijediti Moje putovanje prema Mome slavnom Kraljevstvu.
Svi koji vole Boga doživjeti će razapinjanje, na svakom stupnju sada – sve do posljednjeg dana. 
Prije Moga Drugog Dolaska, kršćani i svi oni koji ljube Moga Oca, Boga Svevišnjega, morati će izdržati patnju Moje Muke.
Početi će s optužbama da Bog ne postoji.
Ja sam bio osuđen kao Sin Božji. Ovoga puta, Svevišnji Bog će biti odbijen. 
Svi ti vjernici biti će kažnjavani i progonjeni, kada se uvedu poganski zakoni iz davnih vremena. Ipak, mnogi ljudi, koji ne znaju putove Gospodinove, neće se obazirati na takvu zloću, biti će zaokupljeni traženjem osobnih zadovoljstava.
Onda će biti kazni provedenih nad onima koji se usude javno pokazati vjernost Jedinom Pravom Bogu. Njih se neće podnositi i morati će se skrivati kako bi štovali Moga Oca.
Svakodnevne Žrtve, Mise, na kraju će nestati, kako je naviješteno, jer će lažni prorok proglasiti da će novi oblik mise biti na snazi, a stari oblik više neće biti važeći, reći će.
Moja Prisutnost u Svetoj Euharistiji biti će prognana i Hrana Života neće više hraniti Božju djecu. I onda će se spustiti Ruka Božja na pogane koji se usuđuju govoriti u Božje Ime. Njihova vjernost Zvijeri utjecati će na mnoge i oni će voditi one koji su zavedeni u zatvor tame.
Podjele će porasti, dok konačno sva Božja djeca ne budu morala izabrati. Ili će slijediti prijevaru, koju će prikazati lažni prorok, koji će reći da govori u Božje Ime, ili će slijediti Istinu.
Nikada nemojte vjerovati da ćete biti dovoljno jaki da izdržite takav pritisak od tih lažnih svećenika koji će predstavljati Zvijer. Njihov utjecaj će biti velik. Bez Moje pomoći, biti ćete u iskušenju da okrenete leđa Mojim Učenjima.
Probudite se prije nego ova vremena dođu. Pozovite Me svaki dan za Moju pomoć.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 5. studenoga 2012., 18:50h
 
 
Moja predraga kćeri, svijet se sada mora pripremiti za velike promjene, koje sam Ja dopustio kako bih pripremio čovječanstvo za Drugi Dolazak.
Moji ljubljeni sljedbenici su učinili mnogo da spase milijune duša; pomoću molitvi koje sam im Ja dao.
Moji ljubljeni sljedbenici, vaša odanost Meni, vašem Isusu, znači da ste Mi predali duše, koje su sada sigurne, a koje bi inače bile bačene u pakao.
Tako su moćne vaše molitve da će s vremenom, dok milijuni i milijuni prihvaćaju Moje Poruke Ljubavi i Nade, milijarde duša biti spašeno.
Moji učenici, Moj rad preko vas svakodnevno spašava tisuće i tisuće ljudi. Stoga nikada ne smijete dozvoliti sumnje, koje će vas prirodno napadati, s vremena na vrijeme i koje bi vas mogle spriječiti da molite. Sada morate slušati.
Mnogo toga će se sada dogoditi. Oluje će se povećati širom svijeta i Zemlja će jecati u boli dok Antikrist sprema svoj ulazak. Neće dugo proći prije nego se predstavi.
Moja kćeri, budi usredotočena na širenje Moje Riječi, iako ćeš naići na mnoge prepreke. Neka ništa ne odgodi davanje Mojih Poruka svima.
Razliku neće napraviti broj ljudi koji prime Knjigu Istine ili Moje Poruke, već broj ljudi koji mole Moje Križarske molitve.
Molitve će oslabiti moć Antikrista. Kazne koje će Moj Otac poslati na Zemlju ubiti će one vođe i skupine koji se usude nanijeti bol Njegovoj djeci.
Božja Moć prekriti će one koji Ga ljube.
Božja Moć će zaštititi one koji se obrate.
Bog, Moj Vječni Otac, nastaviti će izlijevati Svoje Milosti dok Njegova Moć ne prekrije i zaštiti svu Njegovu djecu na Zemlji.
Budite u miru, nadi i ljubavi. Vjerujte u Mene i sve će biti dobro.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 7. studenoga 2012., 21:28h
 
 
Moja predraga kćeri, cijeli svijet će osjetiti promjene dok svaka zemlja doživljava mirnoću i osjećaj iščekivanja, a ipak mnogi neće shvatiti zašto se to događa.
Život će se promijeniti, a oni koji vjeruju u Mene još će se mnogo tome veseliti u budućnosti.
Mislite o svijetu kao o živoj osobi koja pati od užasne bolesti. Ona mora patiti, osjećati bol i izdržati razdoblje tijekom kojeg doktor liječi njezinu bolest. Mnogi ljudi brzo reagiraju na liječenje. Drugi sporije. Neki uopće ne. Neki pacijenti imaju nadu i prihvaćaju da će njihovo tijelo morati izdržati ponekad bolno liječenje, prije nego se počnu osjećati bolje i budu ponovno zdravi.
Svijet pati od zaraze uzrokovane utjecajem sotone, kada on i njegovi demoni nagovaraju, iskušavaju i uvjeravaju Božju djecu da grijeh ne postoji.
Oni upadaju iz jedne u drugu krizu duha. Kako samo ljute Moga ljubljenog Oca. Koliko će boli morati izdržati prije nego mogu živjeti život kojim upravljaju Božji Zakoni.
Međutim, jednom kada je bolest izliječena i nakon što je bol nestala, većina čovječanstva biti će pročišćena i onda će biti spremni za dugo očekivanu Eru Mira. Doba Mira, obećano svima onima koji slijede Božja Učenja, čekati će one koji su se otkupili pred Mojim Očima.
Svakome od vas će biti pokazana Istina. Onda ćete moći razlikovati ružnoću grijeha od čistoće, koja je potrebna za ulazak u Moje Veličanstveno Kraljevstvo.
Kada je svakoj osobi pokazana Istina, nitko neće sumnjati u Nju, ali neće je svi prihvatiti.
Vrijeme je za čovječanstvo da vidi što se događa sa svijetom zbog pohlepe, sebičnosti i sebeljublja. Ne poštuju se socijalna prava onih koji imaju manje sreće u životu. Jako malo se poštuje ljudski život.
Morate se riješiti svoje oholosti, jer ako to ne učinite, uzeti će vam se sve što posjedujete.
Različiti vođe različitih naroda uskoro će udružiti redove i pripremiti se da unište Kršćanstvo širom svijeta.
Zbog ovoga, vatrene kugle i munje biti će bačene na svijet da kazne zle. Međutim, morate shvatiti da će veći dio kazni koje je osmislio Moj Otac biti ublažen zbog vaših molitvi.
Budite jaki. Nastavite s Mojim Križarskim molitvama i nikada ne gubite nadu.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 8. studenoga 2012., 15:50h
 
 
Moja predraga kćeri, Moji učenici, posvećeni sluge i članovi klera okupljaju se diljem svijeta kako bi odgovorili na Ovaj Poziv s Neba.
Ja, njihov ljubljeni Isus Krist, prisutan sam u njihovim srcima Mojim posebnim Milostima.
Oni prepoznaju ovaj Božji poziv, jer Duh Sveti ih je prekrio znanjem da se doista Ja, Isus Krist, Sin Čovječji, obraćam njima.
Vi, Moja ljubljena i draga zajednico, isprepleteni ste s Mojim Svetim Srcem u ovom trenutku.
Vodim vas putem da možete priopćiti Istinu izgubljenim dušama koje trebaju Moje Veliko Milosrđe.
Ovo je Moj Dar vama. Dotaknuti ću vaša srca na način da ćete odmah znati da je to Božje Nadahnuće.
Zar ne znate koliko vas Ja ljubim? Koliko ste zaštićeni Snagom Božjeg Spasitelja, koji je svijetu obećao Spasenje?
Moj Drugi Dolazak se bliži i Ja želim spasiti sve grješnike, bez obzira koliko su mračne njihove duše. Zapamtite, da vašom predanošću kada Mi dozvolite da vas vodim te jadne duše mogu biti odvedene iz stiska zloga.
Nemojte oklijevati da odgovorite na Moj Poziv, ali znajte da morate biti oprezni kako to činite. Trebam izgraditi Moju Vojsku na takav način da se mogu privatno okupljati, kako bi se ujedinili kao jedan, tako da mogu Meni pružiti svoje molitve.
Morate djelovati brzo i te duše, kada mole Moje Križarske molitve, biti će vam privučene.
Ja trebam vašu pomoć. Baš kao što sam trebao Moje Apostole i Učenike kada sam hodao Zemljom.
Dođite sada. Ne bojte se. Ne slušajte one koji vas izazivaju, koji će vas ismijavati ili bacati kletvu na Moju Svetu Riječ. Došlo je vrijeme da Mi služite. Ustanite hrabro i slijedite Me. Ispuniti ću vas ljubavlju i radošću u vašim srcima. Uskoro nećete imati sumnji o tome tko traži ovo od vas.
Zahvaljujem vam što odgovarate na Moj poziv. Blagoslivljam vas i cijelo vrijeme vas vodim.
 
 
Vaš Isus
 
 
Petak, 9. studenoga 2012., 21:00h
 
 
Moja predraga kćeri, u samo dvije godine milijuni duša su obraćeni i spašeni zbog ove Misije. Samo tvoja patnja spasila je deset milijuna duša, kao što sam ti Ja obećao. Iako se čini da nevolje svijeta rastu, mnoge su duše spašene zbog tvojih molitvi.
Patiti u Moje Ime postaje sve teže i postaje tako bolno da se teško s tim nositi. Najintenzivnije je kada je sotona bijesan. Njegov sadašnji bijes se pojačava i zato su napadi na tebe tako uznemirujući. On i njegovi demoni te okružuju, ali ne mogu te ozlijediti na fizički način, jer te štiti Ruka Moga Oca. To ne umanjuje kažnjavanje koje trpiš u ovome trenutku, na drugu obljetnicu ove Misije. Ali znaj ovo.
Najviše se patnje trpi kada Misija ili djelovanje duše žrtve, uspijeva. Što je više duša koje su spašene, sve nasilniji postaju napadi zloga. Njegova su djela sve očitija u svijetu. On, koji čini sve kako bi sakrio svoje postojanje, ulazi na svoj način u duh tih jadnih ljudi koji mu se ostavljaju otvorenima, zbog njihove žudnje za svjetovnim užicima i ljubavi prema moći.
Sotonina snaga leži u njegovoj sposobnosti da prevari čovječanstvo da povjeruje da je on samo simbol kojega kršćani koriste da objasne razliku između dobra i zla.
Sotona poznaje opasnost izlaganja svoga postojanja. Da je to učinio, više bi ljudi prihvatilo da Bog postoji.
On ne želi to učiniti, pa stvara svijest o svom postojanju među onima koji mu odaju počast. Ti ljudi, koji prihvaćaju postojanje sotone, obožavaju ga kao što ljudi održavaju Mise u Katoličkim Crkvama ili službe u crkvama kako bi slavili Boga.
Toliko je mnogo duša ukradeno. Bog, Moj Vječni Otac, namjerava ih osvojiti natrag pomoću Upozorenja i kazni koje će biti nanijete onima koji se okupljaju da štuju Zvijer.
Moj Otac će razotkriti sotonine sljedbenike, koji oskvrnjuju Njegove Crkve.
Oni su mete Njegovih kazni i ako ne prestanu s onim što čine, svojim slobodnim izborom, na njih će se spustiti Ruka Božja.
Uspon ovih sotonskih skupina koje se predstavljaju svijetu preko poslovnih i mrežnih organizacija jako je raširen.
Posvuda su; spletkare, održavaju mitinge, smišljaju i stvaraju zle planove da unište milijune nevinih ljudi.
Oni će uvesti oblik genocida, pomoću obaveznih cijepljenja, protiv vaše djece, sa ili bez vašeg dopuštenja.
Ovo cijepljenje će biti otrov i biti će predstavljeno kao plan svjetske zdravstvene skrbi.
Njihovi planovi su se materijalizirali i već su ih počeli uvoditi. Neke njihove planove u jednoj europskoj zemlji zaustavio je Moj Otac zbog molitvi duša žrtava.
Gledajte ispred i iza sebe. Gledajte s oprezom naizgled nevine, nove zakone uvedene u vašim zemljama, stvorene da se osjećate kao da će vam poboljšati živote. Mnogi su od njih jednostavno tu da vas porobe, prisiljavajući vas da se odreknete svojih prava, zbog onoga što se čini kao demokratski zakoni.
Demokracija će biti zamijenjena diktaturama, a ipak neće biti predstavljene narodima kao takve.  Kada se milijuni budu odrekli svojih prava, u ime novih tolerantnih zakona, biti će prekasno. Postat ćete zatvorenici.
Glavni vođe u svijetu rade zajedno da ostvare svoje planove. Oni su dio elite čiji je cilj pohlepa, bogatstvo, nadzor i moć. Oni ne prihvaćaju Božju Moć. Oni ne vjeruju da je Moja Smrt na Križu bila radi toga da ih spasi od vatri pakla.
Moram im pokazati koliko su u krivu. Došlo je vrijeme za Mene, da im dokažem Moje Milosrđe, Moju Ljubav prema njima.
 
Molim vas da molite ovu Križarsku molitvu (84) da se prosvijetle duše elite koje vladaju svijetom.
 
O dragi Isuse, usrdno Te molim da prosvijetliš duše elite koje vladaju svijetom. Pokaži im dokaz Tvoga Milosrđa. Pomogni im da otvore srce i da pokažu pravu poniznost, na čast Tvoje velike Žrtve kada si Umro na Križu za njihove grijehe. Pomogni im da raspoznaju tko je njihov Pravi Tvorac, tko je njihov Stvoritelj i ispuni ih milostima da spoznaju Istinu. Molim Te, spriječi ostvarenje njihovih namjera da naude milijunima ljudi putem cijepljenja, pomanjkanja hrane, prisilnih usvajanja nevine djece i razaranja obitelji. Ozdravi ih. Prekrij ih Svojim Svjetlom i povedi ih u nutrinu Svoga Srca da budu izbavljeni iz zamki zloga. Amen.
 
 
Vaš Isus

Subota, 10. studenoga 2012., 23:45h

 
 
Moja predraga kćeri, koliko te Istina može zaprepastiti. Iako prihvaćaš Moju Svetu Riječ, tek kada se ostvaruju proročanstva koja ti otkrivam shvaćaš ozbiljnost ovoga zadatka za spas čovječanstva.
Uvođenje sveopćeg cijepljenja, ciljajući na novorođenčad i malu djecu, biti će jedan od najopakijih oblika ubijanja naroda ikada doživljenih još od smrti Židova pod Hitlerom.
Ovaj zli plan će biti moguć, jer su mnoge vaše vlade prisilile svoje ljude da prihvate promjene u zakonima koje daju vladama moć da primjene zakone protiv nevine djece.
Zapamtite da je jedina stvar koja je zaustavila Moga Oca da okonča svijet ljubav onih odanih slugu među vama.
Zbog Svoje Ljubavi prema svakom djetetu i svakom Njegovom Stvorenju, Moj Otac je zaustavio Svoju Ruku. Sada je došlo vrijeme da On končano razriješi vremena, tako da svijet koji je stvorio iz Ljubavi i u skladu sa Svojom Božjom Voljom, može biti u miru.
On će sada uništiti one koji provode ovu zloću nad Njegovom djecom. Neće više stajati zbog ovoga zla i sada će se Njegova Ruka spustiti u kazni.
Njegov Gnjev će se sada pokazati svijetu, koji će biti zaprepašten razmjerom kazne koja će pogoditi Zemlju.
Znajte ovo oni među vama koji nanosite užasnu patnju vašim sunarodnjacima i sugrađanima.
Konačno ćete biti oboreni kaznom bolesti i onda ćete vi i oni koji odaju počast skupini jedinstvenog svijeta, biti izbrisani prije početka bitke Harmagedona.
Moj vas Otac neće trpjeti i neće dozvoliti da više širite zarazu među Njegovom djecom. Jao vama i onima među vama koji Ga u ovom trenutku činite gnjevnim.
Vrijeme je za Moga Oca sada, da vam dokaže čija Moć će biti neprekinuta zauvijek. Konačno će vam biti pokazane vaše manjkave teorije o stvaranju, onakve kakve stvarno jesu. Istina, kao što vam je obećano u Knjizi Istine, koja je naviještena proroku Danijelu, će konačno biti predstavljena.
Mnogi ljudi zaboravljaju na Božju Istinu. Mnoge dobronamjerne duše ne traže ništa u životima osim ugodne uzbuđenosti. Mnogi gube vrijeme koje im je utvrđeno u životima na Zemlji, kao da ne znaju Istinu Božjeg Postojanja.
Sada se Istina predstavlja. Došlo je vrijeme obračuna.
Moj Otac će konačno upozoriti svijet na Istinu. Oni koji se ne obaziru na Istinu odreći će se pristupa Mome Novom Kraljevstvu na Zemlji.
Umjesto da žive Vječni slavni Život, pun čuda, radosti, ljubavi i uspjeha, biti će odbačeni da trunu u dubinama pakla.
Pozivam svu Božju djecu da obrate pažnju na ovo upozorenje.
Moglo bi biti grubo. Pazite na ovo vi koji govorite “ovo ne dolazi od Boga, jer On je Milosrdan.”
Došlo je vrijeme da se odvoji kukolj od pšenice. Taj je dan blizu. Koji god izbor čovjek učinio, biti će to konačan izbor.
Moj će Otac uvijek poštovati slobodnu volju, do posljednjeg dana. Sudnjeg Dana.
 
 
Vaš Isus
 
 
Nedjelja, 11. studenoga 2012., 18:00h
 
 
Moja predraga kćeri, uvijek imaj na umu da ne osjećaš samo svoju bol dok patiš. Ti trpiš Moju bol. Bol o kojoj Ja govorim nije ona koju sam trpio tijekom Moga Razapinjanja, već ona s kojom se suočavam danas dok gledam i osjećam bol čovječanstva.
Ljudi pate u svijetu zbog tame njihove duše, pa i oni koji žive jednostavnim životima i koji pokušavaju slijediti Moja Učenja. Mogu se osjećati očajno dok se bore ljubiti jedni druge, a pate i zbog sumnji koje doživljavaju u svojoj vjeri.
Mnogi ne shvaćaju značenje Vječnoga Života ili činjenicu da život ne završava kada osoba umre na Zemlji. Zato se mnogi ne pripremaju za slijedeći život.
Mnogi ljudi,koji su umrli, nisu se pripremali dovoljno i sada su u paklu ili u Čistilištu.
Ovom naraštaju dan je Dar od kojega se nijedan drugi naraštaj nije mogao okoristiti. Mnogi će jednostavno prijeći iz ovoga života odmah i neće morati doživjeti smrt kakvu poznajete.
Moj Drugi Dolazak sa sobom će donijeti ovaj osobiti Dar. Zato se ne bojte. Radujte se, jer Ja dolazim kako bih vam donio sretniju budućnost.
Gledajte na to ovako. Iako ćete trpjeti neke poteškoće i morati ćete svjedočiti postupcima koji će osuditi Moje Postojanje, to neće trajati dugo.
Ja shvaćam da su mnogi od vas u brizi, ali svečano vam obećavam da će prijelaz biti brz. Biti ćete ispunjeni zanosom kada budete svjedočili silasku Novog Jeruzalema nad Novu Zemlju, Novi Raj.
Riječi ne mogu opisati ovo čudesno Stvaranje. Moje Srce plamti od Ljubavi kada pomislim kako ćete vi i vaši ljubljeni biti začuđeni. To će biti kada vam postane jasna tajna konačnog saveza.
Jasnoća Moga obećanja o ponovnom dolasku konačno će biti uistinu shvaćena.
Svijet će postati jedna Sveta Obitelj i živjet će na postojan način u skladu i sjedinjenju s Božjom Voljom Moga Oca.
Ovo će biti vrijeme ujedinjenja, jer će se dogoditi prvo uskrsnuće mrtvih.
Oni koji budu očišćeni na Zemlji, pomoću pročišćenja, pridružit će se onima koji su bili pročišćeni u Čistilištu, kako bi živjeli u Novom Raju.
Mnogo toga će se promijeniti, ali svi oni koji Mene slijede i pridruže Mi se u Mojoj Novoj Eri Mira, kojom ću Ja vladati Mojim duhovnim vodstvom, naći će mir u duši.
Naposljetku, neće više biti patnje koja je bila doživljena pod vladavinom sotone na Zemlji. Svaka bol, svaka patnja, svaka molitva, svaki napor koje ste izdržali kako bi okupili duše, koje zaostaju i propadaju, trzaju se i bore cijelim putom, biti će vrijedni toga.
Novi Raj je pripremljen. Sve što trebate učiniti jest pripraviti vaše duše i ići prema Njegovim Vratima. Onima od vas, koji se otkupe u Mojim Očima dati će se Ključevi kako bi otvorili ta Vrata.
Ustrajte tijekom ove nadolazeće Patnje, jer to je nešto što se mora dogoditi kako je naviješteno u Knjizi Moga Oca.
Vaše molitve će ublažiti većinu toga, a Moj Otac će posredovati u svakom mogućem trenutku kako bi spriječio nanošenje zlodjela Njegovoj dragocjenoj djeci.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 11. studenoga 2012., 22:00h
 
 
Predraga Moja kćeri, morate se okupiti i krenuti u potragu za onim dušama koje ne znaju za Istinu.
Ispružite svoje ruke i pozovite ih da priđu i saslušaju Istinu. Ako ih vi ne približite Meni, oni bi mogli izgubiti i živote i duše.
Križarska vojna, Misija Ostatka Crkve na Zemlji, biti će jednako teška kao ona srednjovjekovna. To neće biti fizičko ratovanje, kada se vojska bori u bitci u običnom ratu.
To će biti duhovni rat, iako će neki ratovi biti obarač za osnivanje milijuna Molitvenih Zajednica koje će umanjiti moć Antikrista.
Ove su molitve ispisane u Nebu i preko njih se zadobivaju izvanredne Milosti.
One imaju jednu svrhu, a ta je da se spasi svaka duša: sva djeca, pripadnici svih vjera i obaju spolova, sve vjerske denominacije i ateisti. Ovo je Moja najveća želja.
Vi, Moji učenici, ste pod Mojim vodstvom. Milosti koje na vas izlijevam već daju ploda. Uskoro će moći koje ću vam dati preko Milosti Križarskih molitvi privući tisuće novih duša.
Možda se pitate, kako jedna mala Molitvena Zajednica može postići takva obraćenja? Odgovor je jednostavan. Vi ćete uspjeti zato što vas štiti Moj Otac i zato što vas Ja izravno vodim. Ne možete ne uspjeti. Dok ćete prolaziti kroz mnoga ometanja i prepirke, kao i unutarnju borbu, što je za očekivati u ovakvom radu, Ja ću uvijek biti s vama.
Imajte na umu da se sada pripremamo za otpad dijela Mojih jadnih posvećenih slugu, što će nastupiti kao posljedica nadolazećeg raskola koji će buknuti u Kršćanskim Crkvama.
I dok će Vojsku Ostatka voditi svećenici i ostali kršćanski klerici, mnogi sluge će biti laici, budući da u to vrijeme neće biti dovoljno svećenika.
Vi, Moji učenici, morati ćete sakupljati i spremati Hostije jer ćete teško moći doći do njih. Oni od vas koji su Rimokatolici će morati održavati Svete Mise u skloništima ili u Crkvama na sigurnom.
Biti će osmišljen poseban zadatak, sličan progonu u kojemu su njemački nacisti hvatali Židove, da se iskorijene takozvani izdajice Nove Svjetske Crkve za koju će vam reći da obuhvaća sve vjeroispovijesti.
Optužiti će vas da ste okaljali Misu i njihovu novo osmišljenu varijantu mise u kojoj Ja neću biti prisutan u Presvetoj Euharistiji, jer ovo će biti odvratnost u Očima Moga Oca.
Moje Tijelo i Krv će biti prisutni u Svetim Misama koje će se održavati u centrima i skloništima u kojima ćete iskazati vjernost Pretvorbi da tako prikažete Sakrament Svete Misne Žrtve koji će biti vjerodostojan i prihvatljiv Mome Ocu.
Kako budete po cijelom svijetu osnivali Molitvene Zajednice Isus govori čovječanstvu, tako ću vam Ja nastaviti davati upute.
Mnoge se već osnivaju svakim danom. Zahvaljujem se onima koji slijede Moje upute i koji su poslušni.
Budite u miru. Morate imati više pouzdanja. Odbacite strah jer on ne dolazi od Mene. Mi sada napredujemo i širimo se do svakog kutka Zemlje. Uskoro će sve uslijediti i kada se to dogodi, molitve će promijeniti svijet putem obraćenja.
Sve vas volim. Zahvalan sam i dirnut činjenicom da ste Mi se odmah odazvali za ovu važnu Misiju, najveću ikada izvedenu, koja će sve grješnike privesti k Ocu i zaštititi ih od utjecaja i napasti Zvijeri.
 
 
Vaš Isus
 
 
Utorak, 13. studenoga 2012., 17:00h
 
 
Moja predraga kćeri, krunjenje trnjem tijekom Moga Razapinjanja ima simboliku koja se odnosi na posljednja vremena. 
S obzirom da je Crkva Moje Tijelo na Zemlji, tako će i Nju mučitelji okruniti trnjem kao što su i Mene na putu prema Kalvariji. Trnova kruna simbolizira Glavu Moje Svete Crkve na Zemlji. Papa Benedikt će mnogo trpjeti jer će ga progoniti zato što će govoriti Istinu.
Njega će kao Glavu Moje Crkve ušutkati i neće imati nimalo milosti prema njemu. Suprotna strana će se ubrzano uspeti na vrh i obznaniti da on nema nikakvog utjecaja.
Oni koji za sebe budu tvrdili da su moderniji u svom pristupu pitanjima koja se tiču papinstva napadati će ga i ismijavati njegove riječi. I tada će Glava Zmije zamijeniti Glavu Moje Crkve.
Mučenje koje sam pretrpio za vrijeme Razapinjanja sada će se ponoviti u Mojoj Katoličkoj Crkvi. Zmija već sada djeluje ubrzanim tempom i pokušati će proždrijeti Moje Tijelo – Moju Crkvu na Zemlji. Tada će u potpunosti potisnuti sve Kršćanske Crkve i tako ih prisiliti da se klanjanju lažnom proroku kao desnoj ruci Zvijeri.
Mnogi od vas će biti u strahu, ali zapamtite da vaše molitve odgađaju ove stvari, a u mnogim slučajevima i ublažavaju te okolnosti.
Dovoljno molitve će odgoditi i oslabiti djelovanje zloga na Zemlji.
Ona je lijek protiv progona kojega planira zla skupina predvođena sotonom. Moji učenici, preko obraćenja i vaših molitvi može doći do mnogih prevrata. Molitva može uništiti ovu zloću. Molitva može i hoće obratiti čovječanstvo. Bude li me dovoljno duša slijedilo, sve će biti jednostavno, pa će tako i prijelaz u Moj Novi Raj biti lakši.
 
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 14. studenoga 2012., 20:30h
 
 
Mila Moja mistična zaručnice, predraga Moja kćeri, kušnje su ti donijele novu snagu i zanos koji je potreban da bi se dotaklo mnoga srca.
Ovo je jedan od načina na koji ću Ja dotaknuti duše onih kojima su potrebne Moje milosti. Ja ću to učiniti preko tvoga rada za Mene i tako će se obraćenje brzo proširiti.
U ovo će vrijeme niz događaja koji se tiču Crkvi u svijetu koje Me štuju izići na površinu.
Uskoro će se obznaniti raskol u Mojoj Katoličkoj Crkvi. 
To će dočekati s klicanjem oni koji su odvojili Istinu Mojih naučavanja od Zapovijedi Moga Oca.
Planiranje i usklađivanje ove velebne spletke traje već neko vrijeme, ali uskoro će iznijeti vijest o raskolu pred svjetske medije. 
Mnogi koji viču iz svega glasa nameću laži, ali ne samo po pitanju pravila koja Moja Učenja nalažu. Oni zapravo žele stvoriti novog boga. Jednu najobičniju figuru, čiji će odabir u Mojoj Crkvi biti predstavljen kao i bilo koji drugi politički izbor na visokoj razini. Oni će vas pokušati uvjeriti da su nekadašnje Riječi jedna obmana i reći će vam da ne vjerujete u njih. Promijeniti će način na koji su do sada provodili Moja Učenja i na koji su Me častili.
Odbaciti će Moje Zakone i štovati one koji su oni uspostavili.
Oni će izmijeniti svoje svečane zavjete kako bi opravdali svoje sudjelovanje u stvaranju novog hrama – hrama posvećenog vladavini lažnog proroka. 
Tako oni više neće biti Moji sluge budući da će promijeniti stranu i štovati lažnog proroka.
Klanjati će se lažnom bogu i zbog toga novog pristupa ukinuti će određene Božje zakone i zamijeniti ih bestidnostima koje ću na Svoje Oči gledati.
Ovo je Moje upozorenje svećenicima koji će se odvojiti od Katoličke Crkve.
Kada u potpunosti izgubite vjeru u Mene, mozak će vam biti ispran lažima. Kada povjerujete podmuklim vladarima počiniti ćete stravičan grijeh. Štovati ćete Zvijer koja će oskvrnuti Moju Crkvu i zariti krunu od trnja u Glavu Moje Crkve, Moga istinskog Svetog Namjesnika, Pape Benedikta.
Strašno ćete stradati služeći Zvijeri jer ćete Bogu oduzimati Njegovu djecu. Vratite se svojim pravim korijenima. Ne dopustite da Moja Crkva bude okaljana grijesima koje smišljaju ljudi koji žele uništiti Kršćanstvo i druge religije koje štuju Moga Oca.
Vama, Mojim posvećenim slugama, koji se prestanete pokoravati Svetom Redu i odvojite svoja srce od Mene, ovi prevaranti će ukrasti duše.
Najveći grijeh ćete počiniti kada budete štovali lažnog boga. Sav u draguljima, biti će šarmantan, domišljat i naoko će se činiti da dobro razumije naučavanja iz Knjige Moga Oca. Sve će vas začarati. Izokrenuti će Moje Učenje u krivovjerje.
Ova religija, kao zamjena za Božju Istinu, ne vrijedi ništa. Ipak će naizgled odavati dojam privlačnosti, ljubavi i senzacije, i sva u zlatu i dragom kamenju, pojaviti će se na svim oltarima kao nova, jedinstvena svjetska religija.
A vama, vjernim svećenicima, ovo ću reći. Podariti ću vam milosti potrebne da u svako doba prepoznate Istinu.
Ti idoli, koje će vam predstaviti kao Istinu, prah su i pepeo. Izrađeni su od drva. Ništa su, nemaju nikakvo značenje. Neće biti dane nikakve milosti. Jedini, pravi Bog naprosto neće biti prisutan u njihovim crkvama. Samo Živi Bog može boraviti u Mojim Crkvama. Kada se Bog Otac osvjedoči o ovu posljednju uvredu, izgnati će one koji obnove ove poganske običaje. Potom će zatražiti objašnjenje od onih koji dovedu do raskola u Njegovoj Svetoj Crkvi na Zemlji; a to su oni isti koji tako drsko i olako odbacuju Riječ Božju.
Kada se suoče sa Mnom za vrijeme Upozorenja, spoznati će koliko su uvrijedili Moga Oca. Nijedna osoba i niti jedan posvećeni sluga ne upravlja stvarima jer postoji samo jedan Gospodar. Samo jedan Bog. Oni uvode boga kojega je stvorio čovjek. Iako on ne postoji, oni će mi ipak oduzimati Moje stado. Biti će im dane potrebne milosti i iskazati im se mnogo strpljenja. Ako se ne pokaju biti će uništeni.
Svakome od vas će se naplatiti svaka duša koju ste Mi izgubili.
 
 
Vaš Isus

Subota, 17. Studenoga 2012, 19:00

 
Predraga moja kćeri, Ja imam Poruku koju moram priopćiti američkom narodu.
Moji predragi sljedbenici, vi morate ozbiljno shvatiti Moju Svetu Riječ i poslušati.
Čekaju vas mnogi progoni zbog grijeha vaših sunarodnjaka i onih koji upravljaju vašim zakonima o pobačaju. Ovaj preteški grijeh, kojeg ste skrivili nebrojeno mnogo puta, rasjekao mi je Srce kao da Ga je mač više puta probio.
Duboko Me vrijeđaju vaši grijesi nemorala i ljubavi prema materijalnom bogatstvu. Uopće mi niste vjerni na način na koji se to od vas očekuje. Vi koji ste se okrenuli od Istine morate me zazvati kako bih vam Ja mogao otvoriti oči.
Ja ljubim svu Božju djecu u Sjedinjenim Američkim Državama, ali bojim se da je grijeh uzeo toliko maha da će mnogi od vas upasti u ponor očaja, ako ne prihvatite da Bog Postoji.
Vrlo je važno da se puno molite s obzirom da moć sotone prožima mnoge vaše zakone. Oni među vama koju su ateisti uvesti će još takvih zakona koji će biti mrski Mome Ocu.
Koliko samo plačem zbog obmana s kojima ste suočeni. Moje jadne posvećene sluge zgaziti će oni vođe koji ne priznaju Mene, Vašega Isusa.
Ovo je vrijeme kada molitva mora biti vaš svakodnevni cilj kako bi se vaš narod spasio i bio uključen među Mojih dvanaest plemena u Novom Raju.
 
Dajem vam Križarsku molitvu (85) za izbavljenje Sjedinjenih Američkih Država iz ruke prevaranta 
 
O dragi Isuse, stavi naš narod pod Svoju predragocjenu zaštitu. Oprosti nam naše grijehe protiv Božjih Zapovijedi. Pomogni američkom narodu da se vrati Bogu. Okreni ih na Pravi Put Gospodinov. Obrati okorjela srca i daj da prihvate Ruku Tvoga Milosrđa. Pomogni ovom narodu da se usprotivi svetogrđima koja bi nam mogli nametnuti kako bi nas prisilili da zaniječemo Tvoju Prisutnost. Isuse molimo Te, spasi nas, čuvaj nas od svakoga zla i stavi naš narod u Svoje Sveto Srce. Amen.
 
A sada, Moj narode, pođi i nikada se ne boj pokazati svoju ljubav prema Meni i nikada nemoj zanijekati svoje Kršćanstvo.
 
 
Vaš Isus
 

Ponedjeljak, 19. studenoga 2012., 09:00h

 
Predraga Moja kćeri, samo je jedan put koji vodi u Vječni Život, a to sam Ja, Isus Krist. Postoje međutim, mnogi putovi koji vode do Mene.
Mnogi koji slijede Moju Istinu lakše će ih pronaći od onih koji znaju Istinu, ali ne iskazuju čast Bogu.
Moji sljedbenici, morate razumjeti da oni među vama koji znaju Istinu, a ništa ne poduzimaju i dopuštaju da se Riječ Božju sudi kao laž, imaju odgovornost prema Meni, vašem Isusu.
Nemojte nikada prihvaćati zakone kojima se slavi sotona. Prepoznati ćete u dubini sebe na koje zakone mislim kada se budu s njima razmetali jer će oni, kao i u Meni i u vama izazvati gnušanje.
Neka se zna da je započela borba protiv Riječi Božje. Biti će vam jasan ovaj slijed događaja.
Sve ovo će se dogoditi istovremeno: mnoge promjene u Mojoj Crkvi na Zemlji, mnoge kušnje među Mojim posvećenima, svađe među narodima i sukob u Izraelu u punom porastu.
Nastupiti će previranja u svakom kutku Zemlje i samo slijepac neće vidjeti ove promjene posvuda oko sebe. Svakoga od vas će ovo na neki način pogoditi, ali znajte ovo.
Ja sam vam obećao da ću biti uz vas i neprestano vas voditi. Ublažiti ću vam bol svaki put kada se spotaknete u potrazi za mirom, ljubavlju i skladom.
Držite se Mene. Ostanite u blizini Moga Presvetog Srca i Ja ću vas ojačati.
Hodite kroz ovu prašumu boli i zbunjenosti s vjerom u srcima i pouzdanjem u Mene, svoga Isusa i izdržati ćete.
Nemojte nikada dopustiti da bilo tko upravlja vašom savješću ili pokoleba vašu odanost Božjoj Istini, koliko god zvučao uvjerljivo i bez obzira na to koliko takozvanih tolerantnih zakona vam progurao kako biste ih vi prihvatili.
U dubini sebe ćete prepoznati što je Istina, a što izmišljotina.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 20. studenoga 2012., 23:50h
 
 
Predraga Moja kćeri, Mene, Spasitelja ljudi, šibaju mnogim uvrjedama koje se kriju pod velom prevara. 
Sotona je trenutno na osobit način zarazio kršćane diljem svijeta. On to čini na izuzetno lukav način. Uvjerava ih da moraju iskazati podršku svojoj braći i sestrama tako što ih navodi da povjeruju u laži.
Ljudi su po prirodi suosjećajni što proizlazi iz ljubavi koju gaje jedni prema drugima. To je Božji dar. Sotona koristi ovaj osjećaj kako bi uvukao čovjeka u splet prevara koji ovaj više teško može kontrolirati, te tako ljudi vjeruju u zakone koji prerastaju u teške grijehe protiv Boga.
Mnogi ljudi misle da postupaju ispravno kada podupiru one koji traže da se donesu zakoni koji otvaraju put ubojstvu, ratu i svetogrđima naspram Boga. 
Upali ste u pomno pripremljenu zamku, kada god vjerujete da je grijeh prihvatljiv i opravdan. 
Nije slučajno da se sve više traže izlike za još većim podjelama unutar Kršćanskih Crkvi. I nije slučajno da vam se trenutno navodi svako moguće opravdanje da se prihvati pobačaj.
Svaki narod je povezan i svaki javni povik da se uvede pobačaj, prihvati rat i unesu promjene u Kršćanskim Crkvama, planira jedna tvorevina. Ova skupina planira ove događaje već mnogo godina. Oni znaju vrlo dobro tko su i što čine. Veoma su moćni i opasni.
Zastanite jedan tren, pripazite i dobro poslušajte, jer do sada ste već morali prihvatiti da što vam Ja govorim je u Ime Božje. Sve ove strahovite i odvratne čine, koje vam se predstavlja kao naoko uvjerljive i brižne promjene u vašem društvu, planira i vodi na globalnoj razini skupina 12.
Ova skupina koja predstavlja 12 moćnih naroda uvrjeda je upućena ustanovljenju Mojih 12 Apostola.
Oni će predstavljati i podržavati Antikrista u svijetu, baš kao što je i Mene dvanaest Apostola javno predstavljalo tijekom Moga vremena na Zemlji. 
Ova moć se očituje u tome da svi moćni narodi podupiru jedan drugoga u donošenju grješnih zakona i vode računa o tome da budu prihvaćeni.
Koliko ćete samo vi, Moji ljubljeni učenici, patiti zbog toga što imate pristup Istini. Preko Istine ćete spoznati sve zlo koje vas okružuje. Nikada se ne bojte Istine. Tek onda kada Ju prihvatite, Ona će vas zaštititi od ovih opakih zakona, djela i postupaka.
Znajte, da će oni narodi koji budu sudjelovali u uvođenju zlih zakona najviše trpjeti tijekom posljednjeg pročišćenja.
Oni možda misle da im se nema što predbaciti, ali tako će samo na sebe nabaciti toliko tešku kaznu, da se neće moći niti sakriti, niti je bilo kako izbjeći. Oni će najprije Meni morati odgovarati. Mnogi će Me i tada popljuvati. I onda će se pridružiti Antikristu, Zvijeri i svim palim anđelima u vječnoj patnji.
Ja vas upozoravam. Vi koji pokušavate uvesti pobačaj u svoj narod; vi koji oskvrnjujete Moje Kršćanske Crkve i vi koji štujete Zvijer – malo vam je dana preostalo. 
Za vas nema ni budućnosti, ni Vječnog Života, ni ulaska u Moje Kraljevstvo.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 21. studenoga 2012., 23:30h
 
 
Predraga Moja kćeri, koliko god neka poruka upućena djeci Božjoj strogo zvučala, nikada nemoj smetnuti s uma koliko je Moja Ljubav milosrdna.
Imam bezgranično strpljenje i spasiti ću svaku osobu koja prizove Moje Milosrđe, bez obzira na to koliko teški bili njeni grijesi.
O koliko Ja čeznem sve vas osloboditi od vlasti prevaranta koji se čvrsto drži svake duše koju je zaveo i mnogi se nemoćni protiv njegove snage.
Neka svaki čovjek ovo dobro shvati. Jednom kada dragovoljno prodate dušu sotoni on vas neće ostaviti na miru. Samo vas Ja mogu osloboditi.
Kada se duše, koje je njihov grješan način života udaljio od Mene, pokušaju vratiti na pravi put, također će se morati boriti protiv Zvijeri; ove Zvijeri koja je ojađena i zlobna.
Čak će ga i mnogi koji su Meni odani s vremena na vrijeme doživljavati kao stalni trn u boku. On nije zadovoljan dokle god se ne predate njegovim napastima, koje su različite za svaku osobu.
Svatko je od vas grješnik i to ćete i ostati dokle god se ne očistite od grijeha, zato prihvatite grijeh kao jednu činjenicu, ali se borite protiv njega.
Znate koliko je važno da svakodnevno razgovarate sa Mnom. Možete vrlo jednostavno i ugodno razgovarati sa Mnom tijekom svoga radnog dana. Ovo je idealno vrijeme da Mi prikažete male žrtve.
Ako vas netko povrijedi, prikažite Meni tu kušnju kako bih Ja preko nje mogao spasiti duše. 
Ako vas muče napori s kojima ste suočeni i ne možete na to utjecati, morate Mi dopustiti da vam skinem taj teret. 
Mnogi provode mnogo vremena radeći naporno i kod kuće i izvan nje. Sve što Ja od vas tražim jest da upravite svoje misli prema Meni i zatražite podršku i pomoć. Ja ću uslišati vaše molbe.
Nemojte pogrješno misliti da sa Mnom možete razgovarati jedino dok ste u crkvi ili prije i nakon primanja Svetih Sakramenata. Ja sam s vama u svakom trenutku. Odgovaram na svaki zahtjev, ako je u skladu sa Mojom Svetom Voljom.
Ljubljeni Moji učenici, svi ste vi Božja djeca. Ja ujedinjujem sve narode kako bih mogao unijeti mir i jedinstvo u nered koji će nastupiti.
Dajte da vas dovedem u Moju Svetu obitelj i biti ćete ojačani.
Tada ćete krenuti naprijed obnovljeni i s novom snagom i voditi ćete Moju Vojsku koja u mnogim zemljama još uvijek nije formirana.
Vjerno slijedite Moje upute. 
Molim vas, širite posvuda Pečat Živoga Boga. Ne smijete Ga prodavati. On mora svakome biti  dostupan. 
Nastupit će sve veći jaz između Mojih vjernih sljedbenika koji prihvaćaju Knjigu Moga Oca, presvetu Bibliju i onih koji žele promijeniti Istinu.
Jedna polovica se neće udaljiti od Istine, dok će druga polovica izokrenuti Istinu.
Oni će to učiniti kako bi ostvarili svoje političke i privatne namjere, koje će skrivati iza biranog jezika.
Uskoro će Istinu proglasiti za laž i okriviti će Boga. 
S nepoštivanjem će izjaviti da su zakoni koje je donio Moj Sveti Namjesnik staromodni i nisu primjereni za moderno društvo.
Svaki taj lukavo smišljeni argument biti će u direktnom sukobu s Božjim Zakonima, a to je zapravo sljedeće.
Ovi ljudi žele uvesti zakone koji bi legalizirali grijeh. Oni ne ljube Boga. Kažu da ga ljube, ali mnogi od onih koji propagiraju takve zakone su ateisti koji skrivaju svoja prava uvjerenja. 
Mnogi od njihovih planova uključuju zabranu kršćanskih zakona.
S jedne strane, oni toleriraju zakone koji omogućuju ženama da pobace djecu jer je to stvar njihovog životnog izbora. Argument im je pravo izbora, ali taj izbor se odnosi na potrebe majke, a ne na potrebe djeteta.
Mnoge će žene imati muku nakon što na ovakav način unište život. Mnoge će osjećati prazninu jer će u dubini sebe znati da je život kojega su uništile stvorio Bog.
Ovi će smisliti svaki jaki i uvjerljivi argument da bi ozakonili pobačaj i svaki mogući lukavi potez da bi dobili potporu i tako uveli pobačaj.
Zbog ovoga grijeha ću im srušiti države.
Grijeh pobačaja nanosi Mom Ocu veliku bol i On neće dopustiti da se to nastavi.
Narodi, koji ga uporno pokušavaju učiniti dostupnim ženama i koji ga prikazuju kao nešto dobro, biti će uklonjeni i stići će ih kazna koju neće moći zaobići.
Biti će krivi za grijeh ubojstva i biti će među prvima koji će trpjeti za vrijeme Upozorenja.
Bog vam neće dopustiti da naudite životima koje je On stvorio.
Dodijeliti će vam kaznu u obliku potresa i mnogi narodi će dobivati kaznu za kaznom sve do dana Gospodnjeg.
Pobačaj i ubojstvo će biti dva grijeha zbog kojih će Moj Otac teško kazniti svijet.
Moji učenici, grijeh je poput mrlje, koja vam nagrđuje duše svaki dan. Ali kada ste u stanju milosti, taj se grijeh smanjuje. Što češće idete na Svetu Ispovijed i Svetu Pričest, to veće milosti dobivate.
Vama koji svakodnevno odlazite na Svetu Misu dodijeljene su posebne milosti. Vi, Moji odani sljedbenici, brzo ćete biti provedeni kroz Vrata Moga Raja.
Pođite dakle i provodite sa Mnom malo više vremena. Pričajte sa Mnom. Volim jednostavan razgovor i to Me približava vama. Žeđam za vama. Čeznem za prisnošću s vama, da bih vas tako mogao približiti Sebi.
Možete izgraditi divan odnos sa Mnom, ako mi jednostavno najprije pokušate biti prijatelji. Tako će naša ljubav rasti sve dok vaša srca ne budu gorjela ljubavlju prema Meni i Moje prema vama.
Nije teško sada započeti iznova i pripremiti se za Moje Kraljevstvo. Započnite sada. Zazovite Me.
Ako me ljubite, imati ćete pouzdanja u Mene i to će dovesti do pročišćenja vaših duša. Biti ćete sretniji, u miru i ništa izvanjsko vam neće ništa predstavljati, osim boli grijeha kojemu ćete svjedočiti.
Ja sam tu. Čekam na vas. Želim da Me čovječanstvo upozna kako treba.
Ljubim vas.
 
 
Vaš Isus
 
Četvrtak, 22. studenoga 2012., 19:00h
 
 
Mila Moja kćeri, danas Svjetlo Moje Ljubavi preplavljuje Zemlju, u nadi da će dodirnuti srca Moje djece.
Vi koji Me ne poznajete, a mnogo vas je koji Mi se bojite pristupiti, znajte da vas Ja žarko želim dovesti u Kraljevstvo Moga Sina.
Ja sam Bog Ljubavi i Bog koji vam je ostavio u naslijeđe Dar Spasenja.
Ne smijete odbaciti ovaj Dar jer je dan čovječanstvu kako bi u zajedništvu uživalo Raj, koji sam Ja u biti stvorio za njega.
Došlo je vrijeme za dan Gospodnji i vas se, Moja djeco, priprema za taj veliki dan.
Uskoro će doći vrijeme za Moj Božji Zahvat, kako biste se mogli spasiti i unići kroz Vrata Kraljevstva Mog Sina. 
Napokon ćete prihvatiti Istinu kada se počnu odvijati proročanstva najavljena u Mojoj Svetoj Knjizi.
Sada vam se daje Istina koju sam obećao čovječanstvu za ova vremena.
Možda se pitate, zašto Ja hoću ponovno objaviti Mojoj djeci Istinu Moje Svete Riječi?
Zato što je danas u svijetu premalo onih koji vjeruju da Ja Postojim. Više se ne mari za Mojih Deset Zapovijedi.
Drskost je zamijenila poniznost kod mnoge Moje djece, a tako i kod mnogih posvećenih slugu koji su zaduženi da priopće Istinu. Mnogi zanemaruju Istinu Moje Riječi i što je još gore, nitko im nije ni objasnio smisao njihova postojanja na Zemlji.
Tolike duše Moja Ljubav sada može otkupiti i zato vam, preko Moga ljubljenoga Sina i dajem smjernice da znate što se od vas očekuje.
Prigrlite Istinu. Podsjetite one oko vas na Moju veliku Ljubav za Moju djecu.
Kao i svaki dobar otac, upozoriti ću Svoju djecu na opasnosti koje se spremaju. Nikada neću dopustiti da se slijepo uhvate u mrežu prevare, koja je pala na čovječanstvo poput ribarske mreže na jato riba koje ništa ne sluti.
Neću dopustiti da oni, koji pokušavaju spriječiti da se Moja Sveta Riječ čuje, namjerno izvrću Riječi Moga Sina. Neću ni zakazati u svojoj dužnosti da upozorim Svoju djecu na kazne koje ih čekaju ako Me nastave vrijeđati svojim odnosom prema drugima.
Ja sam vaš Otac. Na Meni je odgovornost da Svoju djecu ponovno okupim i učiniti ću što je god potrebno da izbavim Svoju djecu od zla.
Sotona i njegovi odani sljedbenici upotrijebiti će svaku moguću taktiku i varku kako bi vas spriječili da čujete Istinu.
Ovo svečano obećavam. Brzo ću vas prenijeti u Svoje Naručje i staviti pod zaštitu Velikoga Milosrđa Moga Sina. 
Iako se mnogima od vas tako ne čini, bitka za duše je započela.
Kako biste mogli uživati Moj Novi Raj na Zemlji, vi morate prihvatiti Moju Ruku koju vam pružam. Ne bojte se, jer Ja štitim Svojim Pečatom sve one koji štuju Mene, svoga Vječnoga Oca i Moga ljubljenoga Sina.
Uzmite za ozbiljno Moj Poziv. Budite jaki. Ne slušajte šaputanja Zvijeri koja se služi dušama koje su zaprljane grijehom oholosti kako bi vas udaljila od Mene.
Ja vam nudim idealnu budućnost. Ne smijete odbaciti ovaj Raj jer to je vaše naslijeđe. Koliko vas ne bi htjelo u svijetu naslijediti veliko bogatstvo? Vrlo malo. Nemojte pogriješiti i okrenuti svoja leđa ovom Daru.
Tko god vas pokuša zaustaviti treba vaše molitve, jer Ja ljubim svu Svoju djecu.
Ja, vaš Otac, pobrinut ću se da se ne odgađa sa Mojim velikim Planom da najavim Drugi Dolazak Moga Sina. 
Dođite k Meni, preko Moga Sina i nećete oskudijevati ni u čemu. Ja vas ljubim. Lijem Suze zbog mnogih od vas koji su previše tvrdoglavi da shvate da se ovdje doista radi o pozivu s Neba, koji vam je obećan da bi vas pripremio za Novu Eru Mira.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Bog Svevišnji
 
 
Petak, 23. studenoga 2012., 21:45h
 
 
Moja predraga kćeri, progon Mojih proroka i vidjelaca sve se više sada pojačava kako raste otpor prema Porukama.
Kažem ovo osobito onima među vama koji su Moji ljubljeni svećenici i posvećeni sluge, ne bojte se Moje Riječi. Strah i nesigurnost koje proživljavate ne dolaze od Mene. Ako pak ne dolaze od Mene onda se morate zapitati, odakle dolaze?
Moja Sveta Riječ uvijek nailazi na otpor. 
Dok sam boravio na Zemlji, farizeji, svećenici onoga vremena, uvijek su pronalazili razloge da se raspravljaju sa Mnom. Stalno su Me, u svakoj prilici, pokušavali uhvatiti u pogrješci i postavljali su Mi pitanja koja su bila osmišljena tako da Moji odgovori budu u suprotnosti s Riječju Božjom, ali nisu u tome uspjeli.
Šutio sam kada su me pokušavali navesti da odgovaram na pitanja za koja su znali da Ja nisam spreman na njih odgovoriti.
Vidite, iako su prakticirali svoju vjeru, održavali mnoge opširne ceremonije, zaodjenuti skupocjenim haljinama, nedostajalo im je jedno. Nisu imali nimalo poniznosti jer su pogrješno smatrali da su, zbog uloge koju su imali kao posvećeni sluge, bili iznad svoje braće. 
Oni su govorili, propovijedali i naviještali na javnim mjestima, kao proroci, Svetu Riječ Mojega Oca. Ali oni zapravo nisu razumjeli obećanje dano od Moga Oca, niti pouke koje im je On davao preko proroka. Nisu uspjeli prihvatiti da je vrijeme dolaska obećanog Mesije bilo ono u kojemu su oni živjeli. 
Oni su vjerovali da će se taj događaj odigrati u budućnosti.
Zbunjivali su ih Moji odgovori, Moja Učenja i jednostavnost Moga Života. Ali privlačio sam ih i stalno su Mi se iznova vraćali, kako bi Me izazvali.
Doživljavali su kao prijetnju Moje znanje o duhovnim stvarnostima, činjenicu koju nisu mogli poreći.
Mučili su Me. Odgovarao sam im na pitanja, u skladu sa Svetom Voljom Mojega Oca. Onda sam šutio kada su u stanju bijesa upirali prstom u Mene.
Pored sveg njihovog navodnog poznavanja Riječi Božje, upali su u zamku koju im je postavio prevarant. Smatrali su da njihovo znanje nadilazi Moje.
Hijerarhija crkve koju su oni stvorili naličila je kraljevskoj monarhiji. Kralj kojega su štovali nije bio Bog nego njihovi kraljevi koje su oni imenovali. Viši sloj je imao malo kontakta s poniznim slugama koji su upravljali njihovim plemenima. A za maloga priprostog čovjeka imali su malo vremena.
Koliko su samo vrijeđali Moga Oca. Koliko su Mene mučili. Okaljali su se krvlju mnogih, ali ipak su se uspijevali prikazati čistima u očima javnosti. 
Zbog svoga obrazovanja vjerovali su da samo oni mogu tumačiti ispravno Sveto Pismo. Moja Riječ je bila smatrana krivovjerjem.
Tako je i danas. Samo malo je Mojih posvećenih slugu koji su pripravni na Moj Drugi Dolazak. Njihova uloga posvećenih službenika u Mojoj Crkvi može stvoriti podjele koje Ja nisam odobrio. 
Ovi učeni teolozi sa mnogo godina obrazovanja nikako ne uspijevaju razumjeti Moja Učenja, proroštva niti način na koji Ja govorim.
Vi koji dovodite u pitanje Moju Riječ i pokušavate stvoriti oprečnosti time što Nju uspoređujete s vlastitim manjkavim znanjem Svetoga Pisma, morate odmah prestati.
Zar još ništa niste naučili? Zar ne shvaćate da se vrijeme bliži i da vas Ja pripremam?
Mnogo je neprijatelja ove Moje Svete Misije koja vas priprema za Moj Drugi Dolazak.
Napadi su oštri. Što god poduzmem i u kojem god smjeru krenem preko ovih Poruka, to nailazi na prepreke.
Ako ne prihvaćate Moje Obećanje da ću ponovno doći onda se morate zapitati sljedeće. Koja je moja uloga u Ime Božje? Je li samo da jednostavno podjeljujem Svete Sakramente? Ne, nisam vas samo za to pozvao u ovu službu.
Kada napadate Moje Poruke na način na koji to činite, navodite Me da gorko plačem, osjećajući žalost i razočaranost.
Zar niste upozoreni da bdijete, jer ne znate ni dana ni časa kada ću se Ja vratiti. Vrijeme je da oživite svoj duh, čitate Riječi sadržane u Knjizi Moga Oca i onda molite da vas Ja blagoslovim Darom Razlikovanja.
Vi koji Me odbijate zato što ste oprezni i zabrinuti da to ne govorim Ja, vaš Isus, oprošteno vam je. Shvaćam koliko vam je teško, ali s vremenom ćete osjetiti kako vas Moja Ljubav okružuje.
Vi koji Me uopće ne želite slušati krivi ste zbog grijeha oholosti. 
Vi koji javno osuđujete Moju Riječ, komadate Ju i tvrdite da Moje Poruke dolaze od zloga, za Mene ste izgubljeni. Toliko ste se udaljili, unatoč svom umišljenom uvjerenju da vam ono što ste iz knjiga naučili o duhovnim stvarima daje veće pravo da govorite u Moje Ime, ipak ovo morate znati.
Dovedite Mi jednostavnu dušu, čista srca, koja Mene ljubi takvoga kakav Jesam i ona će mi se pridružiti u Raju.
Dovedite Mi dušu punu oholosti koja iz svega glasa proglašava Riječ Božju i Ja ću je odbaciti. 
Vjerujte u Mene skrušena srca i Ja ću izliti Svoje Milosti na vas. 
Ljubite Me bezuvjetno i prepoznati ćete Moj Glas u ovo vrijeme. Vi ste duše koje imaju tu sreću. Ipak su duše koje su se udaljile od Mene one za kojima najviše žudim i čeznem.
Dođite k Meni, Moji posvećeni sluge. Dajem vam Istinu jer Ja želim da obnovite vašu vjernost prema Meni. Neposlušnost prema Mome Učenju i nesposobnost da prihvatite svoju slabost razdvaja nas. 
Vi posvećeni koji ste počinili teške grijehe bluda morate dođi k Meni da vas pridržim. Priznajte svoje grijehe i ja ću obnoviti vaše duše tako da budete sposobni raditi na Spasenju duša prije Moga ponovnog Dolaska.
Vi morate slušati. Ja prihvaćam, ako stvarno imate sumnje. Ali, ako pokušate nauditi Mojim prorocima, patiti ćete zbog toga. Puno bolje je za vas da šutite. Morate biti spremni saslušati i poniziti se preda Mnom. Samo ćete tako moći predstavljati Moje Tijelo na Zemlji.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 25. studenog 2012., 17:25h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja sam Krist, Spasitelj ljudskog roda i uskoro ću uzeti Svoju Krunu i napokon kraljevati Zemljom.
Trnova Kruna će ipak i dalje biti na Mojoj Svetoj Glavi sve dok ne dođe veliki dan kada ću Ja napokon zasjesti na Prijestolje koje Mi je obećao Moj Otac.
Ja sam jedini Pravi Kralj, jedini Pravi Bog, ali usprkos tome nosim Krunu od Trnja koju Mi je tako okrutno svojim rukama stavio nezahvalni čovjek. 
Meni neće staviti krunu od smaragda i dragog kamenja. Čak ni danas. Ne, nego Me i dalje ranjavaju time što nemilosrdno odbijaju Spasenje koje sam Ja za njih ostvario kada su Me Razapeli.
Ja uporno čekam da čovječanstvo podigne i otvori svoje oči i spozna Istinu.
Ipak tako malo kršćana slijedi Moja Učenja. Izvanjski pritisci su ih oslabili i tako oni šute dok svijet prihvaća grijeh kao da je dobro.
Moja Kruna je pripremljena i Ja ću doći u Slavi. Svi će Me vidjeti kada budem silazio s Neba. 
Ovaj događaj će se odvijati nekoliko sati i samo će čovjek koji je jak u vjeri moći klicati i radovati se. 
Toliki će se sramiti i bojati kada Me vide. Ali ako Me i tada zamole za oprost, Ja ću im oprostiti sve do posljednje sekunde.
Čuvajte se onih koji tvrde da su Ja. Ovo je izuzetno važno jer ću Ja doći na jedan određeni dan.
Neću prolaziti Zemljom kao čovjek jer to Moj Otac nije dopustio. Neka vas nijedan takav čovjek ne zavede. 
Moja Vladavina se bliži i neka znaju svi oni koji ne priznaju Mene, Moje Postojanje, ni proročanstva sadržana u Knjizi Moga Oca, da oni to ne mogu spriječiti.
Sotona i njegovi sljedbenici nemaju nikakve moći nada Mnom. Jedina Moć koja ima vrijednost jest Moć Boga koji ljubi svu Svoju djecu.
Pripremite se za Moje Novo Kraljevstvo i radujte se. S veseljem iščekujte dan kada će sva ljudska patnja zauvijek uminuti. 
Samo će oni koji slijede Moja Učenja doživjeti Moj Novi Raj.
Moji učenici moraju stvoriti molitveni lanac kako bi se spasile duše koje neće doći k Meni niti na posljednji dan.
Molim vas, molite Litanijsku molitvu za Milost Zaštite za one koji nemaju snage da sami sebi pomognu.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 25. studenog 2012., 18:45h
 
 
Moja predraga kćeri, Moji učenici moraju shvatiti da će ih patnje koje podnose u Moje Ime samo učiniti još jačima.
Vi koji slijedite Ove Svete Poruke, nikada ne smijete dopustiti da vas obore napadi drugih ljudi.
Čak i kada se to dogodi, kada vas pogaze i onda još i udare, dok vi bespomoćno ležite, znajte da ću vas tada Ja podići. Svaki ćete put biti sve jači i jenjavati će vaš strah.
Molite za te ljude, jer nisu oni krivi za to. Njima se služi prevarant kako bi vas odvratio od ove Misije.
Sada vam moram reći da će Moje Milosrđe uskoro zahvatiti čovječanstvo poput plamena vatre i preplaviti će dušu svakoga čovjeka. Kada se to dogodi, svijet će biti upravljen u mirnije mjesto. Toliki će se obratiti i to je dobro. Ali kao noćna oluja, pojaviti će se Antikrist i narušiti ovaj osjećaj mira.
On će ljudima omesti živote, iako oni to isprva neće primijetiti. Postati će iznimno moćan svjetski vođa i nikada ga ne smijete gledati u oči. Gledajte prema dolje. Pouzdajte se u Mene i molite za Spasenje onih koje on uspije zatrovati.
Kao što to biva kod svake oluje za koju znate da se sprema, morate se dobro pripremiti. Ne ostavljajte nijedan dio kuće nezaštićen. Onemogućite pristup svim otvorima. Izolirajte sebe i svoju obitelj od zla. Ovome je čovjeku Zvijer dala velike ovlasti. Morate se od njega zaštiti ili ćete zbog njega okaljati dušu.
On će pažljivo skrivati od vas svoju opakost i ako se ne pripremite mogli biste upasti u njegovu zamku.
Borba između dobra i zla odvijati će se istodobno i na Zemlji i izvan nje.
Problem je taj što će se u ovome ratu one koji stanu na stranu Antikrista i lažnog proroka doživljavati kao da oni čine mnogo dobra u svijetu. 
Oni koji slijede Božje Zakone biti će proglašavani zlotvorima i kao takvi proganjani.
Morate se uteći Mojem Zaklonu. Svaka će se Kap Moje Krvi iz Moga Presvetoga Srca izliti na vas kako bi vas zaštitila.
Nikada se nemojte osjećati razočarano. Nikada se ne osjećajte kao da ste sami. Sve sam vas združio preko ove i drugih Misija. S vremenom će svi koji slijede upute koje dajem preko svih pravih proroka i vidjelaca pomoći u spašavanju milijardi duša.
Čak i 20 milijuna vas, preko ustrajnosti, trpljenja, patnji i molitvi može spasiti većinu čovječanstva.
Ja vam to obećavam.
Molite, molite, molite za svu svoju braću i sestre. U jedinjeni, svi ćemo biti dio Moga Novog Kraljevstva i sve će biti dobro.
Ipak, ne dvojite o tome da treba mnogo toga uraditi kako bi obratili ljudski rod.
Neće to biti nimalo jednostavan pothvat, ali snaga i milosti koje ću dodijeliti Ovoj Misiji, jamstvo su da će se Sveta Volja Moga Oca izvršiti kako treba.
 
 
Vaš Isus
 
 
Utorak, 27.studenoga 2012., 20:08h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja moram objasniti da će mnoge od vas koji ulažete puno napora u promicanje i širenje Moje Svete Riječi napadati više nego ikada samoprozvani stručnjaci koji će odbaciti Ove Poruke, kao da nemaju nikakvu važnost.
Oni drugi koji vas napadnu reći će da vi nemate nikakvo pravo širiti Moju Riječ niti Nju proglašavati Istinom.
Naposljetku, prijetiti će vam određeni posvećeni sluge iz Moje Crkve i govoriti da prestanete s time što činite jer ih vrijeđa vaš rad. Oni će reći će da Ove Poruke nisu od Boga.
Oni sumnjaju da One proizlaze iz zle sile. Govoriti će da su Ove Poruke u suprotnosti sa Učenjima Moje Crkve. Ja njima kažem sljedeće.
Koji vas to dio Poruka toliko žalosti? Zašto ne kažete Istinu kada kritizirate Moju Riječ?
Zašto se razmećete svojim znanjem o duhovnim stvarima i tvrdite da je ono veće od Moga?
Govorite li to u ime Moga Tijela na Zemlji, Moje Crkve? Ako tako činite, onda Ja to posredstvom Svoga Svetog Namjesnika sigurno nisam odobrio. 
Je li vi to na osnovu vlastitih stavova i promišljanja u tolikoj mjeri provodite svoj naum odbacivanja ovih Poruka?
Vi prvo prigovarate, a onda prijetite svome stadu da će zastraniti, ako čita Moju Riječ.
Trebalo bi, kako vi kažete, odbaciti Moju Svetu Riječ, a zatim govorite Mojim sljedbenicima da je njima dužnost to učiniti.
Zašto se bojite Kralja Kojemu ste predali svoj život?
Mene se ne treba bojati, pa ipak vam se Moja Riječ nikako ne čini ispravnom.
Mnogo je u svijetu samoprozvanih proroka koji nisu pravi i potrebno je da mnogi za njih mole. Ali kada su u pitanju oni pravi, oni su vam uvijek prvi na meti. Upravo su Moji istinski proroci izloženi gnjevu svećenika koji su još uvijek nesigurni po pitanju svrhe ove Moje Svete Misije.
Dobro pripazite na to koga osporavate, o kome zlobno i neistinito govorite i koga klevećete, jer Ja nisam odobrio ni vama ni Svojoj Crkvi da to činite. Svećenici Moji, ne smijete Me vrijeđati time što izjavljujete da sam Ja lažljivac.
Kada dođe pred vas dan Istine, itekako ćete se sramiti.
Vi morate spustiti svoje oružje i riješiti se svake moguće mržnje i gnjeva koji vas trenutno izjeda. Onda pogledajte što se s vama događa. Sotona vas je zavarao na takav način da vaši govorni i pismeni napadi na ovo Djelo idu previše iznad onoga što se očekuje od vas kao svećenika.
Zašto je došlo do ovoga? To je stoga da se uspori ova Misija i da se udalji ljude od Mojih molitvi koje su dane s Neba za Spasenje duša. Vi zapravo pokušavate Mene, svoga Isusa, spriječiti u ostvarivanju Moga Plana za spas čovječanstva.
Ovo je veoma težak prijestup naspram Boga.
Dajem vam Križarsku molitvu koja će vam pripomoći da odgovorite na Moj Poziv i osloboditi vas navala sumnje.
 
Križarska molitva (86) Oslobodi me navala sumnje
 
Dragi Isuse, dolazim pred Tebe zbunjen, nesiguran i nezadovoljan, jer me zabrinjava Istina koju objavljuješ u Svojim Porukama. Oprosti mi, ako sam Ti nanio nepravdu. Oprosti mi, ako Te ne mogu čuti. Daj da progledam, da mi se pokaže ono što Ti želiš da shvatim. Usrdno Te molim, da mi daš Snagu Duha Svetoga da vidim Istinu. Ljubim Te, dragi Isuse i molim Te da me oslobodiš navala sumnje. Pomogni mi da odgovorim na Tvoj Poziv. Oprosti mi, ako sam Te uvrijedio i približi me Svome Srcu. Vodi me putom Tvoga Novog Kraljevstva i udijeli mi milost da Ti putom svojih vlastitih molitvi i trpljenja, mogu pomoći u spašavanju duša koje su toliko dragocjene Tvome Svetom Srcu. Amen.
 
 
Vaš Isus
 

 Srijeda, 28. studenoga 2012., 19:40h

 
Predraga Moja kćeri, za vrijeme promjena koje će uskoro naglo zadesiti svijet, nitko nikada ne smije zaboraviti da je Bog taj koji je stvorio svijet i da će mu samo od Njegove Ruke i Njegovom Moći doći kraj, onakvom kakvoga poznajete.
Nema te vlade, vođe ili čovjeka koji može upravljati opstankom čovječanstva ili smrću. Samo Bog može odlučivati o tome kada duša može napustiti tijelo.
Bez obzira koliko su vam materijalne stvari ove Zemlje bitne, one ne vrijede ništa. Usprkos tome, mnogi većinu života provedu sanjareći o slavi, bogatstvu i sabiranju ovih stvari koje im se u bilo kojem trenutku mogu oduzeti.
Iz ovoga razloga duše, prema kojima gajim duboku sućut, trpe materijalne gubitke. Ja dopuštam da one budu lišene svega kako bi ih mogao pročistiti. 
Velik broj ljudi u svijetu je mnogo izgubio zbog korupcije i pohlepnih organizacija. I premda moraju jesti i imati krov na glavom, Ja dopuštam ovu patnju.
Jer tek se tada te duše Meni obrate za pomoć. Ovo je jedan oblik pročišćenja koji omogućuje da čovjek tako može doći pred Mene u poniznosti, tu vrlinu nužno mora posjedovati onaj koji želi ući u Moje Kraljevstvo. 
Ne bojte se kada se nađete u takvoj situaciji. To će trajati samo neko vrijeme i posljedica je vaših djela. S vremenom će sve biti dobro. To će vam biti prilika da razmislite o vlastitoj budućnosti i mjestu koje sam za vas odredio u Mome Novom Kraljevstvu.
Morate zavrijediti pravo da pođete sa Mnom. Vaše vrijeme na Zemlji je privremeno. Brojne duše koje svijet doživljavaju kao mjesto materijalnih čuda moraju shvatiti da su ona samo djeličak obilnih i blistavih darova, koji očekuju one od vas koji će živjeti u Slavnoj Novoj Eri.
Zbog prisutnosti sotone, vaše vrijeme ovdje je prožeto patnjom, nezadovoljstvom, mržnjom i očajem. 
Vi ga ne možete vidjeti, ali on i njegovi pali anđeli su posvuda i po cijele dane pritišću, natjeravaju i napastvuju čovječanstvo.
Mnogi ljudi ne mogu prihvatiti činjenicu da on postoji i to je veoma zabrinjavajuće. Ipak, mnogi ne mogu ni poreći da znaju osjetiti mržnju kada su žrtve tuđeg bijesa. Mržnja može doći iz samo jednog izvora. To nije nešto što postoji samo po sebi. Ona se izlijeva iz usta Zvijeri.
Duše koje ostanu nezaštićene zbog svog neprihvaćanja da grijeh postoji biti će lake mete zloga. Biti će predane napastima koje on stavi pred njih, a to obično budu tjelesni grijesi. Ove su duše lak plijen i neće prolaziti kroz patnje kao duše koje mu se odupru. Zli se najviše usredotočuje upravo na duše koje ljube Mene, svoga Isusa i koje ponizna srca slijede Moje Učenje.
Te duše je sotoni izuzetno teško pobijediti. To su iste one duše zbog čijih molitava i trpljenja za Mene on jauče u mukama i dršće od straha.
Vi koji Me ljubite samo svojom ustrajnošću i strpljivošću možete nadjačati njegovu moć koju ima, koja svakim satom sve više slabi zbog ove Misije.
Ako i kada vas bez razloga verbalno napadnu, ili kada vas u Moje Ime kleveću, tada znajte da vaše molitve spašavaju duše.
Molim vas ostanite u šutnji tijekom ovih napada, jer kada se upustite u borbu sa svojim napadačima tada dajete zlomu veliku moć.
Moji ljubljeni učenici, budite i dalje jaki, zbog Mene. Braniti ću vas i uskoro će vašoj patnji doći kraj.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 

Petak, 30. studenoga 2012., 15:55h

 
Moja predraga kćeri, kada narodi izgube slobodu koja im omogućuje da neometano govore, proročanstva će se otkriti.
U Mojoj poruci od 1. siječnja 2011., Ja sam ti rekao da će glas naroda preko medija biti sakriven i oduzet čovječanstvu.
Kada bude utišan slobodan glas medija, znati ćete da živite u diktaturi.
Mnoge se promjene nameću narodima putem nadzora medija. Kada je oduzeta sloboda govora, Istina je sakrivena. Narod za narodom biti će hranjen lažima koje će diktirati pogani.
Knjiga Istine dana je svijetu kako bi čovječanstvo osjetilo Božju Ljubav i kako bi bilo vođeno prema Istini, tako da pronađe slobodu.
Elitna skupina oduzima slobodu da napravite svoj vlastiti izbor. Poput janjadi vode vas na klanje i mnogi će od vas biti zavedeni na krivi put i postati ćete slijepi na Istinu.
Sloboda je Dar koji je dan svakom čovjeku od Boga, Koji poštuje slobodnu volju Svoje djece.
Slobodnom voljom činite mnoge izbore. Moj Otac ne odobrava neke od tih odabira, ipak On se nikada ne miješa u vašu slobodnu volju, jer vam On nju ne može i neće nikada oduzeti.
Sotonini robovi će uvijek napadati vašu slobodnu volju. To čine iskušavajući narode da oduzmu slobodu onima nad kojima vladaju. Oni to čine iz više razloga.
Jedan razlog je da vas učine robovima, zbog svoje sebične koristi. Drugi je nadzor rasta stanovništva. Treći je razlog brisanje svih tragova Boga.
Ovome se planu svjedočilo u mnogim zemljama još od Moje Smrti na Križu. Zapadni se svijet ipak uspio koliko je god to bilo moguće oduprijeti diktaturi. Sve će se to sada promijeniti.
Svaki narod će preuzeti neki drugi narod. Boriti će se međusobno za vlast. Mnogi će narodi početi uvoditi zakone koji će biti ravni komunizmu.
Zatim će doći vrijeme kada će Crveni Zmaj i Medvjed sve nadzirati, ali mnogi ljudi toga neće biti svjesni, jer će većina te diktature biti skrivena od očiju javnosti.
Ovo znajte. Kada pokušaji da se ukloni Ime Božje preuzmu maha, a vi postanete robovi laži, tada će Ruka Moga Oca udariti. 
Biti će izbrisana trećina svijeta, a Božji Zahvat će se nastaviti sve do posljednjega dana.
Da biste ublažili zle zakone koji će biti uvedeni u vaše zemlje, kada Istina bude skrivena od vas, morate moliti ovu Križarsku molitvu (87) da se zaštite narodi od zla.
 
Križarska molitva (87) Zaštiti naš narod od zla
 
O Oče, spasi nas od komunizma u Ime Svoga Sina. Spasi nas od diktature. Zaštiti naš narod od poganstva. Spasi našu djecu od zla. Pomogni nam da vidimo Božje Svjetlo. Otvori naša srca Učenjima Tvoga Sina. Pomogni svim Crkvama da ostanu vjerne Riječi Božjoj. Usrdno Te molimo da zaštitiš naše narode od progona. Najdraži Gospodine, gledaj na sve nas s Milosrđem, bez obzira koliko god Te uvrijedili. Isuse, Sine Čovječji, prekrij nas Svojom Predragocjenom Krvlju. Izbavi nas od zamki zloga. Dragi Bože, molimo Te priteci nam u pomoć i ne dopusti da zlo preplavi svijet u ovom trenutku. Amen.
 
Molite, molite, molite, jer je Srce Moga Oca slomljeno zbog brzine kojom se ovi grješni zakoni donose pred svaki narod na Zemlji u ovo vrijeme.
Nadajte se, molite i ufajte se u Mene kako bi se ovo opustošenje moglo ublažiti.
Molite da što više djece Božje bude na oprezu u svako doba i da ostanu vjerni Istini Mojih Učenja.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 30. studenoga 2012., 22:20h
 
 
Moja predraga kćeri, proročanstva naviještena u Starom Zavjetu u svezi sudbine Židova uskoro će se ostvariti.
Moj izabrani narod će patiti
Židovi, koji su odbacili Savez s Bogom kojega je utvrdio Mojsije, patiti će kao i u proteklim stoljećima.
Biti će im oduzeta moć nad zemljom njihovih predaka i neće imati drugog izbora nego potpisati sporazum na osnovu kojega će postati Antikristovi robovi. Moj izabrani narod će patiti, baš kao sto sam i Ja patio i malo milosrđa će im biti pokazano.
Prema Židovima će postupati gore nego za vrijeme genocida koji se dogodio u Drugom Svjetskom Ratu.
U Izraelu će se, kako je i najavljeno, vidljivo očitovati Velika Nevolja.
Zbog Izraela će se ratovi rasplamsati i biti će teško odrediti tko je pravi neprijatelj.
Ubrzo nakon toga biti će potpisan mirovni sporazum i čovjek mira će stupiti na svjetsku scenu.
Europska Unija će zgaziti sve tragove Boga 
Zvijer sa deset rogova, to je Europska Unija, će zgaziti sve tragove Boga.
Sada je vrijeme je da se pripremite za njihovu okrutnost, koja će poprimiti nezapamćene razmjere kada krene u smjeru ukidanja Kršćanstva.
Koliko će samo biti ponosni kada onaj maleni koji je skriven među njima ustane i krene se razmetati svojom moći. Dočekati će sa pljeskom novoimenovanog vođu nove crkve i njegova će se moć proširiti po cijelom svijetu.
Ovo će se brzo razvijati, a Moji posvećeni sluge koji ne prihvaćaju Istinu ovoga proročanstva moraju ovo znati.
Ukoliko se podložite novim zakonima Rima, grada kojega će preuzeti lažljivac i Antikristov sluga, postati ćete zarobljenici ovoga novoga režima. Kada vidite kako se Sakrament Svete Euharistije mijenja do neprepoznatljivosti, znajte da je to vaša prilika da okrenete leđa ovom zlom režimu.
Moja Crkva je nepogrješiva. I takva će ostati. Međutim, ako se neki unutar Moje Crkve pobune protiv Mojih Učenja i promijene Svete Sakramente, oni će biti odbačeni od Moje Crkve. Novi režim, koji nije od Boga, biti će pogrješiv, jer neće predstavljati Istinu. Kršćani se trebaju držati isključivo Mojih Učenja.
Ako slijedite religiju koju je stvorio čovjek ne možete se zvati kršćanima. Svatko tko ispovijeda da je Moja Crkva nepogrješiva je u pravu.
Svatko tko tvrdi da pripada novoj crkvi, gdje se iskrivljuju Moja Učenja i gdje se ukidaju Moji Sakramenti, živjeti će laž.
Ovo će biti jako teška vremena za Moje posvećene sluge, jer moraju slijediti Zakone koje je donijela Moja Crkva. Kažem vam sada, da to i dalje morate činiti. Ali čim Moji Sakramenti budu obeščašćeni, slijedite isključivo Moju Pravu Crkvu. Od tada će samo oni sluge koji slijede Istinu moći tvrditi da vode Moj narod u skladu s Mojim uputama koje sam Ja utvrdio tijekom Moga vremena na Zemlji.
Uspon poganstva
Uspon poganstva će se obrušiti na Zemlju i stvoriti će lažni osjećaj mira. Tada ćete vidjeti porast dodvoravanja slavnima, fanatičnu pobožnost spiritualizmu New Age-a i obožavanju sotone, pod krinkom suvremene psihoterapije. Ovdje će štovanje sebe samoga biti značajka za kojom će se najviše težiti.
Spolni nemoral će porasti dok se bude pojačavala bitka Harmagedona
Pobačaj i ubojstvo će biti toliko uobičajeni, da će mnogi postati neosjetljivi na bilo kakav oblik sućuti prema onima koji su ranjivi.
Tijekom ovog razdoblja Moja Vojska će neustrašivo nastaviti svoju misiju spašavanja duša. Ništa ih neće moći zaustaviti i po svakom satu njihove molitve ja ću ublažiti veliki dio ove patnje u svijetu.
Židovima kažem ovo. Patili ste jer niste slušali Riječ Božju preko proroka. Međutim, prihvatiti ćete uskoro Pravoga Mesiju. Tada ćete se i vi pridružiti Mojoj Vojsci dok stupa prema pobjedi nad Antikristom.
Patiti ćete poput Mene, jer tako je prorečeno. Kuća Davidova će ostvariti pobjedu na dan kada Ja podignem iz pepela Novi Jeruzalem. Dok se rađa Moje Novo Kraljevstvo, kralj poganskoga svijeta i njegovi sluge biti će pretvoreni u prah i pepeo.
Bliži se Moje Obećanje da ću doći i odvesti vas u Kraljevstvo Moga Oca. Vama zalažem Moju Ljubav i Moju Vjernost, kao vaš obećani Mesija, Koji vam je obećan tako davno.
Ovo je vaša baština. Niste odbacili Mene, svoga Isusa, kada sam bio Razapet. Vi ste odbacili Boga.
Ja sam Bog. Ja sam Put za vaš ulazak u Novi Raj. Prihvatite Moju Ruku jer Ja vas ljubim i opraštam vam. Vi ste Moj Narod i Ja dolazim po vas.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 1. prosinca 2012., 19:45h
 
 
Moja predraga kćeri, kada Ja podarim ljubav u srca vaših roditelja, pružam vam samo mali odraz ljubavi koju osjećam prema vama u Svome Srcu.
Dijete odgojeno čistom ljubavi svojih roditelja je blagoslovljeno, jer to je okus Ljubavi koju Bog ima za svu Svoju djecu.
Moja Ljubav je posebno prisutna u srcu obitelji, jer ljubav koja nju oblikuje, postaje nalik Svetoj Obitelji.
Svi narodi svijeta su sjedinjeni s Bogom. Svi su dio iste obitelji. U nekim obiteljima ima puno ljubavi i sva se djeca slažu sa svojim roditeljima.
U nekim obiteljima je podjela, a djeca odlutaju i zapadnu u očaj.
Kada dijete skrene s puta Istine i tvrdoglavo radi stvari na svoju ruku, ono jako poremeti vlastitu obitelj.
Kada je u boli i kada je ovisno o grješnim tjelesnim užicima, uzrokuje užasnu muku svojim roditeljima.
Kada odbija da mu oni pomognu, ne samo da su žalosni i frustrirani, nego se još i razbole od brige.
Kada okrene leđa svojoj braći i sestrama, uzrokuje im bol i muku i odbija ih, ono odbacuje cijelu svoju obitelj.
Ova razorena obitelj, koja bi bila ujedinjena kada ne bi bilo svojeglavoga sina, ne može pronaći mir.
Oni će žrtvovati sve kako bi spasili svoje jadno rastreseno dijete da ne uništi svoju priliku za sreću u životu.
Isto se može reći za Božju djecu koja odbacuju Njegovu Ruku Ljubavi i Milosrđa. Koliko On samo bolno plače zbog toga.
I Moji sljedbenici također osjećaju tugu u svojim srcima, kada vide ove izgubljene duše kako lutaju svijetom tražeći utjehu u stvarima koje nisu od Boga. Oni također osjećaju strah, jer znaju da će ove jadne duše biti zauvijek izgubljene ako ne zamole Mene, svoga Isusa, da ih spasim.
Moja Živa Crkva na Zemlji, koju čine svi Moji sljedbenici, mora Mi pomoći da spasim svaku pojedinu dušu.
Bez cijele Božje Obitelji biti će to bolno ponovno ujedinjenje, ako Mi i samo jedna duša bude izgubljena.
Mi smo jedno, sva Božja djeca. Dovedite Mi, kroz vaše molitve, duše onih koji su među vama, uključujući one koji neće prihvatiti Postojanje Boga, kao i one koje su upetljane u tako grješne živote, iz kojih se ne mogu lako izvući.
Zatim Mi dovedite duše onih zabludjelih grješnika koje upadaju u svaku zamku koju im postavlja zli.
Kada Moji učenici imaju želju pomoći spasiti duše, Ja ću umnožiti te duše tisuću puta. To vam Ja obećavam. Vaši napori neće biti uzaludni. I najmanji djelić patnje koju pretrpite u Moje Ime i dobrovoljno Mi je prikažete, biti će iskorišten za spašavanje većine čovječanstva.
Ljubite svoju obitelj, kao što Ja vas ljubim. Ljubite svoju braću i sestre kao svoju vlastitu obitelj i Ja ću vas obasuti milostima.
Ljubite svoje neprijatelje, dokažite to moleći za njih i Ja ću spasiti njihove duše.
 
 
Vaš Isus
 
 
Nedjelja, 2. prosinca 2012., 17:40h
 
 
Moja predraga kćeri, samo onda kada ste na meti mržnje možete istinski shvatiti kolika je moć koju zli ima nad čovječanstvom.
Mržnju uzrokuje sotona, koji njome kuša ljude da nasrnu na svoju braću i sestre.
Mržnja rađa mržnju, kada jedna osoba mrzi drugu i obično ju uzrokuje ljutnja.
Ljutnja se može pojaviti kao posljedica razlike u mišljenju. Ako nije nadzirana, vrlo brzo se pretvara u mržnju.
Kada netko napadne drugu osobu, organizaciju ili narod zbog razlike u mišljenju, može potaknuti bujicu mržnje u kratkom vremenu.
Zbog toga Ja tražim od svih onih koji će biti žrtve takve mržnje, da uvijek zadrže svoje dostojanstvo. Čak i kada vam netko nanese uvredu, u lice ili iza leđa, morate biti oprezni i ne raspravljati s njima. Kada to učinite, biti ćete u kušnji da zgriješite.
Sotona potiče ljude da postanu ljuti. Zatim koristi ljutnju kako bi je izazvao i kod druge osobe, i tako se nastavlja sve dok se mržnja ne usadi na obje strane.
On, zli, potiče mržnju kako bi uzrokovao podjelu.
Podjela je u suprotnosti sa zajedništvom. Zajedništvo je milost dana od Boga. Ljubav je prisutna tamo gdje su ljudi ujedinjeni kao jedan i međusobno se poštuju. Bog je Ljubav, dakle Bog nadahnjuje ovo zajedništvo.
Sotona se služi mržnjom kako bi razdijelio narode, razorio brakove, izazvao ubojstva i poticao opake zločine. Kada sotona bude poražen, mržnja će napokon biti protjerana i neće je više biti u svijetu.
Ljubav može umanjiti mržnju. Kada je netko ljut na vas, morate pokušati uzvratiti s ljubavlju. Možda će vam to biti jako teško, ali uz Moju pomoć, vidjeti ćete da će mržnja brzo biti ublažena.
Plamen ljubavi gasi vatru mržnje. Isključuje ju. Bog je Ljubav, stoga što Bog ima ogromnu Moć nad Zvijeri, ovo je način na koji ćete otjerati Zvijer iz svojih života.
Potrebna je velika hrabrost da kao žrtve ustanete protiv mržnje. Ako učinite kako vam kažem i zamolite Me da vam dam hrabrost, biti ćete u stanju pobijediti mržnju.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 3. prosinca 2012., 19:05h
 
 
Moja predraga kćeri, pozivam čovječanstvo da se svim svojim silama i snagom pripremi na Moje Veliko Milosrđe.
Vas koji ste poniznih srca i čiste duše, Ja pozivam da molite za duše onih koji će umrijeti tijekom Upozorenja.
Koliko oni trebaju vaše molitve. Koliko Ja trebam vašu patnju. Oba ova dara, koja dobijem od vas pomoći će spasiti duše koje se ne mogu spasiti svojom slobodnom voljom.
Kada plamen Moga Milosrđa zapali cijeli svijet, mnogi će se radovati, ali to će biti mučno vrijeme za grješnike koji neće biti u mogućnosti zamoliti Me za oproštenje, zbog oholosti. 
Njihovo pročišćenje će biti bolno i morati će jako patiti kako bi se otkupili u Mojim Očima.
Toliko će opako srce čovječje biti rastrgano, a duša ispunjena užasom, da će mnogi pasti pred Mene u smrtnoj muci. Dajte im do znanja, da iako će proći kroz mnoge muke, milijarde će postati čistih srca i duša. Tada će biti potpuno spremni za veliki Dan Moga Dolaska.
Kćeri Moja, nevolje Mojih sljedbenika će se povećati i pojačati prije Upozorenja.
Kada Mi prikažete takva trpljenja, spasiti ću milijune duša. Nemojte žaliti zbog ovih muka jer ću učiniti velika čuda, unatoč nezahvalnih ljudi koji nemaju nimalo srama u srcima zbog zla za koje su krivi.
Nijedan čovjek neće biti pošteđen uvida u stanje svoje duše onako kako ga Ja vidim.
Kada vide jadno stanje svojih duša, oni će biti duboko posramljeni. Biti će oprošteno onima koji iskreno žale zbog uvrjeda koje su nanijeli Bogu. Oni će morati proći čišćenje, koje moraju prihvatiti sa poniznošću.
Mnoge duše će prihvatiti Moju Ruku Milosrđa, ali one okorjele duše koje su počinile smrtni grijeh izbjegavati će Moje Milosrđe. Ova Križarska molitva mora se moliti za duše nakon Upozorenja.
 
Križarska molitva (88) za duše nakon Upozorenja
 
O Sveto Srce Isusovo, pokaži Milosrđe svima nama jadnim grješnicima. Prosvijetli srca od kamena, koja očajnički traže vodstvo. Oprosti im njihove opačine. Pomogni im, Svojom Ljubavlju i Milosrđem, da u svojim srcima prihvate Tvoj Veliki Dar Otkupljenja. Usrdno Te molim da oprostiš svim dušama koje odbace Božju Istinu. Prekrij ih Svojim Svjetlom, dragi Isuse, da ih ono zaslijepi za opakosti i zamke đavla, koji će ih pokušati zauvijek odvojiti od Tebe. Molim Te da daš svoj Božjoj djeci snagu da budu zahvalni za Tvoje Veliko Milosrđe.
Molim Te, otvori vrata Svoga Kraljevstva svim izgubljenim dušama koje lutaju svijetom u stanju bespomoćnosti i beznađa. Amen.
 
Pođite Moji učenici i pridržavajte se Mojih uputa kao biste pripremili svoje duše za Moje Božje Milosrđe.
 
 
Vaš Isus
Srijeda, 5. prosinca 2012., 20:40h
 
 
Dijete Moje, molim te reci Mojoj djeci da pozovu Mene, svoju ljubljenu Majku, da ih mogu zaštititi u ovim vremenima zbunjenosti i tjeskobe.
Moje Bezgrješno Srce je utočište kojemu se morate okrenuti, kako bi Mojim posredovanjem obnovili svoju vjeru i pouzdanje u Moga Sina.
Priteći ću vam u pomoć, liti ću Suze ljubavi i suosjećanja za vas i tada ćete naći mir u svojim srcima.
Uz Moju pomoć, koju biste trebali svakodnevno tražiti, Moj Sin će dati potrebne milosti da bi bili dostojni Njegovoga Velikog Milosrđa.
Nikada Me nemojte oklijevati pozvati, jer Mi je Moj Sin dao poseban dar.
Pomoći ću vam da pripremite svoju dušu, kako bi bila ugodna Mome Sinu.
Moja pomoć će vas ojačati i osjetiti ćete bliskost sa Mojim Sinom, koja će vam toliko goditi, da ćete Mi se iznova vraćati kako biste sa Mnom bili na sigurnom.
Kao Majka Spasenja Ja ću pomoći vama i vašim obiteljima da budete posvećeni Mome Sinu, Isusu Kristu.
Bez obzira koliko ste griješili, nikada se ne smijete bojati Moga Sina, jer On se uvijek nada i čeka vas da Ga pozovete. Njegovo Milosrđe je iznad vašeg razumijevanja.
Moja slatka djeco, nikada ne smijete komplicirati molitvu. Sve što trebate činiti jest pričati sa Mojim Sinom i pozvati Mene kako biste Mi omogućili da vas dovedem bliže k Njemu.
 
 
Vaša Nebeska Majka
Majka Spasenja
 
 
Petak, 7. prosinca 2012., 18:45h
 
 
Moja predraga kćeri, dok se bliži vrijeme da se lažni prorok javno očituje, on i njegovi sljedbenici pripremaju se osporiti ove Poruke.
Mnogi se lažni proroci već uvlače među Moje sljedbenike. To ne samo da će uzrokovati zbrku, već će i okrenuti Božju djecu od Mene.
Dok vas i dalje budu odbacivale različite struje unutar Moje Crkve, Meni će prkositi tvrdeći da upravo drugi samoprozvani proroci privode čovječanstvo prema Istini. 
Riječ je o jednom od Mojih posvećenih sluga koji Me je izdao, kao Juda prije njega. On će vam biti stalna smetnja. 
Dok započinje Razapinjanje Moje Crkve u Njenim posljednjim danima, sve što se dogodilo tijekom Moje Muke ponoviti će se sada na Zemlji.
Najprije će biti odbijena Moja Sveta Riječ.
Onda će Moj posljednji prorok biti izdan, u Prisutnosti Moje Presvete Euharistije. Tebe će, Kćeri Moja, jedan od ovih lažnih proroka proglasiti varalicom, a učiniti će to u Katoličkoj Crkvi pred Mojim Svetohraništem. 
Njihove svetogrdne riječi će biti dočekane s pljeskom Božjih neprijatelja obučenih u posvećene halje.
U ovome razdoblju će se pojaviti mnogi lažni proroci, kako bi njihov glas nadjačao Moj. Jedan od njih će te pokušati uništiti.
Ruka Moga Oca spustiti će se na one koji čine zlo Njegovim prorocima, koji su poslani da pripreme svijet za Moj Drugi Dolazak.
Nažalost, mnoge će jadne duše biti zavedene. Nije problem u tome što će oni odbaciti tebe, kćeri Moja. Radi se o tome da će oni sprječavati spašavanje duša. 
Pozivam one koji Me ljube da pažljivo slušaju riječi lažnih proroka. Promatrajte kako ih svećenici neće propitkivati, kako će ih uzdizati, kako će im biti dozvoljeno da propovijedaju laži s propovjedaonica u Kući Moga Oca.
Ovi će se događaji naveliko proširiti i kako je i naviješteno, utrti će put lažnom proroku koji stiže uskoro kako bi zasjeo na svoje prijestolje. 
Opačina koja će Katoličkoj Crkvi biti nametnuta, dodatno će biti pogoršana djelovanjem Antikrista. 
Ovaj čovjek, kojega će usmjeravati sotona, postati će prijatelj Izraelu. Zatim će se činiti kao da ga brani uz podršku Babilona, koji je Europska Unija.
Svi ratovi, namjerno izazvani na Srednjem Istoku, proširiti će se na Europu.
Antikrist će širiti ateizam pod krinkom Nove Svjetske Religije, koju će predvoditi lažni prorok.
Kćeri Moja, tajne koje sam ti otkrio o identitetu lažnog proroka i drugih pitanja još ne smiju biti otkrivene. Međutim, znaj ovo.
Lažni prorok, koji će izjavljivati da je Božji čovjek, već je osmislio kako će preuzeti službe unutar Katoličke Crkve.
On i Antikrist već složno rade na tome da opustoše svijet, što će se i ostvariti nakon što opačina  unutar Katoličke Crkve dostigne svoj vrhunac. 
Sljedbenici Moji, ne smijete slušati one koji vas pokušavaju zaustaviti da molite. Morate se zapitati, koji bi Božji čovjek spriječio moljenje molitvi, molitvu krunice Moga Božjeg Milosrđa ili molitvu Gospine Krunice? Odgovor je da se ne smije vjerovati niti jednom čovjeku koji vas pokušava spriječiti da molite, pa makar nosio odijelo posvećenog sluge. 
Ovo su opasna vremena za Moje prave proroke, koji će uvijek biti odbijani. Po ovome ćete znati tko su oni. Kao što su i Mene svećenici onoga vremena odbacivali, dodijavali Mi, mučili Me i omalovažavali, tako će i Moji proroci ispaštati. 
Nikada nemojte odbiti prave proroke. Slušajte molitve koje će donijeti čovječanstvu kao Dar s Neba. Ako vam ne donesu molitve, onda ih Ja nisam poslao.
Ako ih svećenici, biskupi i ostali posvećeni sluge javno s oduševljenjem prime u svoje crkve, onda ih Ja nisam poslao. 
Prepoznajte Mene. Prepoznajte Moje proroke. Trpjeti će iste patnje koje sam Ja trpio. Odbaciti će ih oni unutar Moje Crkve, Moji sljedbenici i drugi koji tvrde da govore u Moje Ime.
Neće im biti lako. Ali upravo ćete po njihovoj javnoj odbačenosti i podmuklim klevetama koje će se o njima širiti i koje će oni morati trpjeti, prepoznati Mene.
Idite sada i nemojte dopustiti da lažljivci zavedu vaša srca.
 
 
Vaš Isus

Die Warnung

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice