Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

 
 Subota, 1. rujna 2012., 10:25h
 
 
 Moja predraga kćeri, brzina kojom su Moje Poruke dane čovječanstvu ukazuje na hitnost ove Misije.
Toliko mnogo ljudi u svijetu je izgubljeno.
Toliko mnogo jadnih duša ne zna tko je Bog, Moj Otac.
Mnogi ne prihvaćaju Mene, Njegovoga ljubljenog Sina, kao Pravoga Mesiju.
Ova Misija je posljednji Dar Proročanstva kojega je odobrio Moj Otac da se spase duše.
Ove Poruke su za Kršćane, Židove, Muslimane, ateiste, agnostike i sve one koji traže utjehu u religijama koje su stvorili ljudi.
Svi ljudi, sve duše, imaju istu želju da pronađu smisao u svojim životima.
Većini se slama srce ako ne vjeruju u Boga, jer oni vjeruju da sve završava kada završi njihov život na Zemlji.
Oh, kada bi samo vidjeli što se događa kada njihove duše dođu preda Me. Oni Me vide i ne mogu govoriti, jer ne mogu vjerovati da sam Ja stvaran. Radost u mnogim takvim dušama se može usporediti samo s olakšanjem, ako umru u stanju Milosti.
Međutim, radost onih duša u tami, kada Me vide, je brzo prekinuta i oni skreću od Mene, u dubine pakla u stanju potresenosti i očaja.
Te duše koje poznaju Božja Učenja, preko Njegovih proroka i učinak Moje vlastite Misije na Zemlji i koje Me odbacuju, neka znaju ovo.
Vi ste odlučili okrenuti leđa Istini. Zbog Moje Ljubavi prema vama Ja ću učiniti sve što mogu da otvorim vaše oči.
Ja ću donijeti darove i zbog Moga Velikog Milosrđa Ja ću vas spasiti. Ja dozivam sve vas, bez obzira koju religiju slijedite, da poslušate ove Riječi sada.
Svi vi znate kako je to biti dio obitelji.
Neki od vas ste dovoljno sretni da ste rođeni u obitelji punoj ljubavi.
Drugi nisu tako blagoslovljeni i možda su trpjeli preko teškoća i tame unutar obiteljske zajednice. Drugi su izgubljeni, povrijeđeni, gnjevni i ne mogu osjetiti pravu ljubav za svoje obitelji.
Neki su odbačeni u divljinu da se brinu za sebe, bez ikoga kome se mogu obratiti.
Mnogi jednostavno trebaju neku vrstu štapa da se oslone kako bi osjetili nadu. Zbog toga tako mnogo siromašnih duša nalaze religije, koje pružaju kariku koja nedostaje.
Nažalost, to ih jednostavno vodi u daljnji očaj. Jer te su religije utemeljene na laži.
Laži vas ranjavaju, djeco. One vam daju lažni osjećaj sigurnosti. Te religije nemaju čvrstinu jer ne slijede Istinu, Put Gospodnji.
Samo znajte da smo Mi, Presveto Trojstvo, vaša obitelj. Novo Nebo i Zemlja će biti vaš pravi dom.
Slijedite Mene putem Istine kako bih vas Ja odveo u vaš zakoniti dom.
Dom pun ljubavi i radosti, koji je sve čemu trebate težiti.
Molim vas da otvorite svoje oči jer došlo je vrijeme da svijetu konačno bude pokazan Zavjet Istine.
Moja Smrt na Križu je bila Zavjet da vam donesem Spasenje.
Moj Drugi Dolazak također je Zavjet, konačni Zavjet, da vas odvedem kući Bogu, Stvoritelju svega.
Moj Otac, Svevišnji Bog, sada će uskoro poslati Mene da donesem Spasenje svoj Njegovoj djeci.
Ja to mogu učiniti i ispuniti Obećanje Moga Oca, samo ako mogu spasiti svaku dušu.
Ne blokirajte Moj Put zbog sumnji.
Ne odbacujte Moje pokušaje da donesem Spasenje svakoj duši.
Ne odričite se prilike da živite u ispunjenom životu koji je pun ljubavi, radosti i čuda, u miru i u skladu, u Novoj Eri Mira.
 
 
Vaš Isus
 

Ponedjeljak, 3. rujna 2012., 10:08h

 
 
Moja predraga kćeri, Vojska je postrojena i njeni redovi će se širiti Kršćanskim Zemljama kao i onima koje vode komunisti.
Nijedna Zemlja neće ostati nedirnuta Mojom Vojskom, Mojom Vojskom Ostatka.
Postojati će razine u Mojoj Vojsci sa redovima svake vrste stvorenima da osiguraju da uspije Moja Misija obraćenja duša.
Svi oni u Mojoj Vojsci, bez obzira na ulogu koju igraju, imati će ovo zajedničko među sobom.
Oni će Mi služiti u poniznom služenju i njihova ljubav prema Meni, njihovom Isusu, ostati će zapaljena kroz ovu Misiju.
Plamena Baklja, koju je zapalio Duh Sveti, neće treperiti, jer ovo je poseban Dar za jačanje Mojih Vojnika.
Zapamtite, ovo će biti rat, rat za spas ljudskog roda. Rat, za kojega će Moj Otac osigurati pobjedu u Ime Božje.
Ja tražim od svih vas da osnujete Centre gdje možete osigurati da se Moje Poruke šire na koji god način možete.
Molitva je važan dio takvih Centara, jer kada osnujete molitvene zajednice ojačati ćete Moć Moje Vojske.
Ja ću umnožiti obraćenje kako se sve više molitvenih zajednica osniva u Moje Sveto Ime.
Nazovite ove molitvene zajednice Isus čovječanstvu, a ostalo prepustite Meni.
Moj Sveti Duh će vas prekriti u takvim zajednicama i voditi vas na svakom koraku vašega puta. Ja ću vam uskoro dati daljnje upute.
Budite u miru. Ja sam sretan jer ste vi Moji ljubljeni Učenici odgovorili na Moj Poziv s takvom ljubavlju i ufanjem.
 
 
Vaš Isus

Utorak, 4. rujna 2012., 23:05h

 
Moja predraga kćeri, bol odbijanja i mržnju čovječanstva Ja osjećam svakoga trenutka vašega dana.
Nikada se ne smanjuje. Moje Razapinjanje je bilo samo početak.
Ono je navijestilo Spasenje čovječanstva, ali Moja bol će se nastaviti dok sotona ne bude protjeran.
Dok je on prisutan i vlada Zemljom, što i dalje čini u ovo vrijeme, Moja bol i muka nikada ne prestaju.
Jedino olakšanje je radost koju osjećam kada vidim pravu ljubav, jednih prema drugima, prisutnu u svijetu kod čistih duša.
Ta ljubav čini mogućim Svjetlo između noći i dana. Jer bez Moga Svjetla, tama bi prevladavala 24 sata na dan. 
Zamislite, ako hoćete Moju bol.
Oni među vama, koji trpite bol i zlo od ruku onih koje ljubite, vi ćete znati točno kakva je Moja bol.
Kada ste okrutno mučeni i psihički i fizički od nekoga koga ljubite, bol je teža za podnijeti.
Čak i kada znate da je osoba koja vas muči u užasnoj tami, to ne olakšava vašu bol. Naprotiv, to pojačava u intenzitetu i žestini vašu patnju.
To je zbog toga jer vam je i dalje stalo do vaših mučitelja, ali znate da oni pate i ne mogu pomoći svome ponašanju.
U tolikoj su tami, da neće slušati kada im pokušate objasniti što trebaju učiniti kako bi se oslobodili svoje tame.
Oni ne žele slušati.
Niti žele obnoviti svoj duh kako bi vidjeli svjetlo, ljubav i radost koje bi osjetili kada bi vas samo poslušali, jedinu osobu koja ih doista ljubi unatoč njihovim pogrješkama, njihovu  priliku da odbace ovaj opasni crni oblak koji prekriva cijeli njihov duh, da budu oslobođeni.
Bol odbijanja je teška za Mene, vašega Spasitelja, Sina Čovječjega.
Ja sam trpio užasnu fizičku patnju, čija većina svijetu nije detaljno dana; tako je užasno bilo mučenje, Ja nisam htio ovu vrstu suosjećanja.
Ne, Ja sam tražio samo vjernost, vašu vjeru kao i radost i olakšanje, kroz vašu spoznaju da ste spašeni od vječnoga prokletstva.
Ali da li čovječanstvo doista poznaje Dar kojega sam mu dao?
Mnogi idu na Svetu Misu i primaju vino u drugim Kršćanskim Crkvama da bi častili Moj Dar, ali oni ne shvaćaju što to znači.
Ja sam Sebe potpuno dao u Tijelu, Duhu i Duši. Kada primate Pričest morate potpuno uzimati Moje Tijelo, a ne samo reći da Me poštujete.
Jer bez Moga Tijela, Moje Stvarne Prisutnosti, Ja ne mogu osvojiti vaše duše. Zar to ne znate?
Zašto odbijate Moj pravi Dar na način kako je objašnjen Mojim Apostolima? Da je Euharistija stvarno Moje Tijelo?
Ne možete zamisliti milosti, koje ste izgubili vi, vaše obitelji i naraštaji zbog vašega odbacivanja Moći takvoga Dara.
Moja bol nikada ne nestaje. Ja tugujem. Ja trpim. Ja plačem kada svjedočim grijehu tako raširenom u svijetu da se Moje Ime više ne cijeni. Moje Ime se proklinje. Ja osjećam intenzivnu bol.
Tebi Moja kćeri je dana ova ista bol u posljednjih nekoliko mjeseci. Ja sam dopustio ovaj napad na tebe od strane zloga, da te prožima. Ova žrtva, koju si Mi ponudila, kao duša žrtva, bila je teška, ali preko nje si naučila jednu jednostavnu lekciju.
Kada si žrtva tako okrutne patnje u rukama drugih, u Moje Ime, osjećaš istu bol koju Ja osjećam u isto vrijeme.
Naša bol je isprepletena Moja kćeri, u mističnom sjedinjenju. Ti si prihvatila Moj Poziv da postaneš duša žrtva dobrovoljno, znajući posljedice, iako je bilo zastrašujuće, kako bi spasila duše.
Sada kada ti donosiš obraćenje, znaš da kada je potrebna patnja, to je zbog sjedinjenja s Mojom osobnom patnjom, koja jest i može biti vrlo traumatična i bolna.
Zbog svoje ljudske naravi ti ćeš, s vremena na vrijeme, imati sklonost voditi borbu i ratovati protiv užasa kojega ti nanose, osobito kada bi ti čak i bol čavala, koji bi bili zabijeni u tvoje zglobove, bila poželjnija od muke koja se od tebe traži da izdržiš u Moje Ime.
Moje Milosti su ti pomogle u tvojoj pokornosti na ove zahtjeve patnje. One su ti dale snagu, koja ti je omogućila da se uzdigneš, stojiš uspravno i slaviš Boga. Jer te milosti su da ti pomognu da prihvatiš patnju kao Dar Božji da se spase duše koje su u smrtnom grijehu.
Slijedeći put djeco, kada vas netko muči, ponaša se prema vama okrutno i psihički vas zlostavlja, ako zapamtite ovo, nadvladati ćete svoju bol.
 
Molite Meni ovu Križarsku molitvu (75) Predajem svoju bol Tebi dragi Isuse
 
Isuse, predajem svoju bol i patnju svemu onome što si Ti pretrpio za vrijeme Svoje Muke na Kalvariji. Svaku pogrdu i uvredu riječima koju pretrpim prikazujem na čast Tvoga Krunjenja Trnjem. Svaku nepravednu osudu prema meni prikazujem na čast Tvoga Poniženja pred Pilatom. Svaku tjelesnu muku koju mi drugi nanesu prikazujem na čast strašnog tjelesnog mučenja koje si pretrpio za vrijeme Krunjenja Trnjem kada su teško ozlijedili Tvoje Oko. Svaki put kada nasljedujem Tebe, kada pronosim Tvoje Učenje i kada me zbog Tebe podrugljivo ismiju, dopusti mi da pomognem Tebi na putu Kalvarije.
 
Pomogni mi da se oslobodim oholosti i da se nikada ne bojim priznati da Te ljubim, dragi Isuse. Onda kada se čini da u mome životu nema više nade dragi Isuse, pomogni mi da me ohrabri sjećanje na to da si se Ti dao dragovoljno Razapeti na tako grozan i okrutan način.
Pomogni mi da ustanem i budem ubrojen među Tvoje vjerne kršćane, da budem pravi vojnik u Tvojoj Vojsci, skrušena i ponizna srca, poradi Žrtve koju si Ti za mene podnio. Primi me za ruku dragi Isuse i pokaži mi kako moja vlastita patnja može nadahnuti druge da se pridruže Tvojoj Vojsci, dušama koje isto misle i koje Tebe ljube. Pomogni mi da prihvatim patnju i da je prikažem Tebi kao dar za spasenje duša u konačnoj bitci protiv nasilja zloga. Amen.
 
Patnja Moja kćeri, teška kakva jest je Dar kojega Ja koristim predajući ga onima kojima vjerujem u Mome Srcu, kako bih mogao spasiti duše.
Ti si Moja kćeri uvelike olakšala Moju Patnju svojim odgovorom. Međutim, trebati će još neko vrijeme prije nego Ja budem oslobođen Križa.
To se može dogoditi samo kada Ja spasim svaku dušu koju je moguće, koja danas živi na Zemlji.
 
 
Vaš Isus

Srijeda, 5. rujna 2012., 14:30h

 
Moja predraga kćeri, narod za narodom upravo sada prolazi kroz promjene.Nijedan narod ne može ne vidjeti da je velika promjena u zraku.Ne samo da se zakoni, koji upravljaju njihovim Zemljama, počinju mijenjati, već i vjera koju su jednom imali, čini se da je isparila.Manje svećenika, manje slugu u Mojoj Kršćanskoj Crkvi, istupa da brani Zakone Božje.Niti izvikuju svoju odanost Meni. Umjesto toga, njihovi glasovi tek su šaptanja u buci glasova, koji viču i promiču sebeljublje.Riječ Božju progutali su glasovi ateista koji skrivaju svoje glasove iza plašta državnih zakona, koji se mijenjaju u ime takozvane pravde, snošljivosti, za dobro svih.
Laži koje vam se prikazuju stvorene su da unište ne samo Riječ Moga Oca, već Kršćanstvo širom svijeta.Otpadništvo se raširilo poput požara i skoro je doseglo kritičnu točku.
Ovo je vrijeme za Božje posredovanje. Dosta je laži.
Kralj laži posvuda zavodi Božju djecu. Ne slijedite svoje vlade koje proglašavaju da je Riječ Božja laž.
Ne prihvaćajte nove zakone, koji odobravaju smrtni grijeh. Borite se, svi vi. Ustanite za ono što je ispravno.
Ne dopustite da zakoni, koje potiče kralj laži, uhvate vas i vaše obitelji u bezdani ponor.
Ako prihvatite zakone, koji zabranjuju prakticiranje vaše vjere, vi ćete trpjeti. Vašim dušama će nedostajati hrana i postati ćete udaljeni od Mene.Ali ako prihvatite ubojstvo i pobačaj i ne ustanete protiv takvog zla, onda će vaša Zemlja biti kažnjena Rukom Božjom.Dok se otpadništvo nastavlja posvuda širiti, obraćenje s druge strane raste i uskoro će se to dvoje direktno sudariti.Veliki sukob će postati vidljiv i čovjek će se odvojiti od čovjeka. Brat protiv brata. Bližnji protiv bližnjega.
Postojati će dva tabora. Oni koji ljube Boga i oni koji Ga ne ljube.
Ja ću svakoj duši dati priliku da odluči u kojem taboru želi biti, u nadi da će odabrati Mene, svoga ljubljenog Spasitelja.
Vi, Moji učenici, svojim molitvama, osobito moljenjem Litanije za Milost Zaštite, možete Mi dovesti još duša.Zatim ću Ja brzo uzeti dobre u Moja Njedra kao što je naviješteno i u treptaju oka oni će biti odvedeni u sigurnost.Moje obećanje je da ću spasiti čovječanstvo.
Ali konačni izbor će biti na svakoj duši, kroz njihovu slobodnu volju.

 
Vaš Isus

Četvrtak, 6. rujna 2012., 18:30h

 
 Moja predraga kćeri, Moja Crkva na Zemlji konačno priznaje da se Ja sada obraćam svijetu preko tebe, Sedmoga Glasnika.
Moju Riječ tiho promišljaju Moji vodeći sluge koji, međutim, neće javno izjaviti da ove Riječi dolaze sa Mojih Svetih Usana.
Oni znaju da one dolaze od Mene i Ja sam dotaknuo njihova srca i uzdigao njihove duše tako da će sada slijediti Moje Vodstvo.
Tako mnogo Mojih posvećenih slugu je sada tražilo Moje Riječi za čovječanstvo u ovo vrijeme.
Oni sada trebaju Moje posebne Milosti, jer bez njih ne bi bili sposobni voditi Moje stado s pravim pouzdanjem.
Moj Duh Sveti se izlijeva na Moje mjesne posvećene sluge kako bi pronašli snagu da vode Moju Crkvu kroz trnovitu gustu džunglu koja je pred njima.
Nikada se ne bojte, Moj ljubljeni kleru, jer Ja vas nikada neću napustiti.
Vi ćete osjetiti Moju Prisutnost u nadolazećim vremenima koja vas čekaju kada će Moje Tijelo, Moja Crkva biti progonjena.
Ova Sveta Prisutnost će biti vaše glavno uporište, jer ćete trebati svu Moju pomoć da vas održi u vođenju Božje djece prema njihovom zakonitom naslijeđu.
Ja prihvaćam da se mnogi od vas neće izjasniti. Ja shvaćam kako će vam biti teško otvoreno proglasiti Moju Riječ koja vam je dana preko Moga proroka Kraja Vremena. Ali znajte ovo.
Vi imate odgovornost prema Božjoj djeci da ih vodite i upravljate prema Istini.
Nikada ne smijete prihvatiti laži umjesto Istine.
Vi znate da je Istina Mojih Učenja uklesana u kamen.
Moja Učenja se nisu i nikada se neće promijeniti.
Moja Nova Otkrivenja, koja su sadržana u Pečatima u Knjizi Otkrivenja, uskoro će vam se obznaniti.
Ufajte se u Mene.
Prihvatite da Ja govorim sada s vama, jer Ja vas nikada ne bih napustio u ovo vrijeme.
Moja dužnost prema Mome Ocu je osigurati da svijet bude prikladno pripremljen za Moj Povratak da spasim svako pojedino Božje dijete.
 
 
Vaš Isus
 

Petak, 7. rujna 2012., 20:35h

 
 Moja predraga kćeri, ti nikada ne smiješ osjećati da radiš sama u ovoj Misiji, iako se tako čini.
Ti moraš znati da mnogi ljudi diljem svijeta slušaju Moju Svetu Riječ i da Moje Poruke spašavaju duše.
Ova Misija se može usporediti sa spašavanjem ogromnog prekooceanskog broda. 
Mnoge duše se upozoravaju na opasnost i unaprijed im je rečeno za plan spašavanja.
Ako slušaju, ne samo da će spasiti sebe, već i živote svojih obitelji i prijatelja.
Mnogi neće slušati i reći će:" Kakva opasnost?" Oni neće prihvatiti splavi za spašavanje, jer ne vjeruju da će brod potonuti.
Ne, oni govore, ovo je lažno upozorenje, lažna uzbuna. Kako se vrijeme bude bližilo, a posljednji dani postanu očigledni, oni će se gurati posvuda tražeći sigurno mjesto.
Oni će bježati i kriti se od eksplozije, kada planine potonu u mora i kada nebo dobije krvavu boju, ali neće pobjeći.
Oni grješnici koji čine užasne uvrede Mome Ocu i koji znaju kako su crne njihove duše, biti će izgubljeni.
Oni, koji pristaju uz Zvijer, u toj fazi će pokušati pobjeći njegovim kandžama. Jer samo tada će im Istina postati jasna, a na Svjetlo neće imati pravo.
Samo tama će olakšati njihovu bol, a ipak će im isto tako donijeti i nemilosrdnu stravu i patnju.
Nikada ne odbijajte pomoć koju trebate da pripremite vaše duše. Morate prihvatiti da bezbožnost u svijetu mora biti iskorijenjena.
Oni grješnici, koji se odbiju promijeniti, čak i nakon što im se pruži Istina Riječi Božje, neće preživjeti posljednju bitku.
Oni će biti bačeni u jezero vatre sa Zvijeri i to neće biti kraj njihove patnje. To će biti tek početak.
Onima koji se ismijavaju Mojim pokušajima da pripremim vaše duše, biti će dana svaka prilika da Mi se obrate.
Biti će učinjen svaki pokušaj da vas se spasi. Ako ne prihvatite Moju Ruku, splav za spašavanje koji trebate za plovljenje, utopiti ćete se u tuzi.
Samo vas molitve drugih mogu spasiti.
Zemlja stoljećima izgleda kao što je načinjena.
Nebo izgleda isto.
Sunce sja kao što je uvijek sjalo.
Mjesec se pojavljuje za vedre noći i čovjek i dalje uzdiše u čudu zbog Božjega Stvaranja.
Ali promjene su već počele i onima koji su na oprezu Ja kažem ovo.
Vi znate i osjećate promjenu. Vršite svoju dužnost i iskoristite molitvu kako bi oči čovječanstva bile otvorene Istini i da srca svih budu otvorena Ljubavi Božjoj.
Zbog Ljubavi Boga za svu Njegovu djecu i odgovora Njegove djece na Njegov Poziv, ljudski rod može biti spašen.
 
 
Vaš Isus

Subota, 8. rujna 2012., 15:30h

 
 Dijete Moje, neka sva Božja djeca mirno sjednu i dopuste da Njegovo Svjetlo zasja kroz njihove duše.
Važno je odvojiti vrijeme u savršenoj tišini kako bi se razmišljalo o Ljubavi Božjoj i planu Moga Sina da spasi čovječanstvo.
Predivna budućnost dolazi za svu Božju djecu i ovu Novu Eru Mira dočekati će sa dobrodošlicom sve one duše dovoljno sretne da uđu kroz vrata.
Dok taj dan ne dođe, zli će učiniti svaki napor da uzrokuje poremećaj i mržnju u svijetu.
On i njegovi demoni stvaraju podjelu među Božjom djecom.
Oni potiču ubojstvo, pobačaj, mržnju, nasilje, progon i rat u svakom dijelu svijeta.
Oni neće stati dok ne ugrabe svaku jadnu dušu koja podlegne iskušenju koje oni stavljaju pred takve duše, da zgriješe protiv Gospodina Boga, Svevišnjega Boga.
Tako mnogo duša je dopustilo da nepažnjom budu odvedene u svoj mračni zatvor iz kojeg je mala šansa za bijeg kada ste jednom tamo.
Jednom kada zli osvoji dušu, on ne prestaje dok potpuno ne zarazi jadnu dušu.
Grijeh, stoga, treba izbjegavati, jer nijedan grijeh nije sa malim posljedicama. Sve što treba je jedno iskušenje i duša postaje slaba i bespomoćna.
Molite, molite, molite protiv rata kojega zli vodi protiv Božje djece.
Kada netko zgriješi protiv vas, iako ste nevina žrtva, ne smijete dopustiti sebi da se osvetite grijehom jer to je ono što zli želi.
On suprotstavlja jednu dušu drugoj u nadi da će se mržnja zagnojiti između njih.
Budite na oprezu svaki dan i nikada ne zaboravite zaštitu koju Moja Sveta Krunica pruža protiv sotone.
Ja ohrabrujem sve duše, svih religija, da mole Moju Svetu Krunicu svakoga dana. Kada to činite, zli će vas izbjegavati jer on ne može izdržati bol koju trpi kada se Moja Krunica moli, osobito, ako se moli naglas.
Budite u miru. Zapamtite, Ja sam Majka cijelog čovječanstva.
Ja sam Majka Spasenja. Moju zaštitu moraju tražiti sva Božja djeca.
Kada tražite Moju pomoć i molitve, mnoge milosti će vam biti podarene.
 
 
Majka Božja 
Majka Spasenja
 
 
Nedjelja, 9. rujna 2012., 10:00h
 
 
Moja predraga kćeri, kada sumnjate u Ljubav Božju, sumnjate u postojanje prave ljubavi. Sve što vam ostaje jest manjkava ljubav.
Prava ljubav dolazi od Boga. Kada osoba ne ljubi Boga dovoljno, ona je nesposobna ljubiti drugo ljudsko biće u punini prave ljubavi.
Samo oni s vatrom Božje Ljubavi u svojim dušama mogu doista prenijeti pravo značenje ljubavi drugoj osobi.
Isto vrijedi i za one u braku koji je blagoslovljen u Mojoj Crkvi.
Ljubav Božja, koja će zasjati na brak čovjeka i žene, koji se međusobno vole, prodrijeti će u njihove duše ako oni predano ljube Boga, što je nužno da bi osjećali mir.
Prava ljubav znači mir. Bez ljubavi nema mira, bez obzira koliko ga pokušavali naći. Do mira može doći samo ljubavlju jedne osobe prema drugoj.
Kada ljubav nedostaje u vašim životima, ništa nije uravnoteženo i na njeno mjesto dolazi osjećaj obamrlosti.
Da bi našli ljubav, morate naći mjesta u svome srcu za Boga.
Da bi našli Boga morate prihvatiti Mene, svoga Isusa, kao Njegovoga ljubljenog Sina.
Jer, ako Mi budete dopustili, Ja ću vas odvesti k Njemu.
Kada Ja to učinim i kada Njegovo Svjetlo obuzme vašu dušu, biti će vam lakše ljubiti drugu osobu.
Ljubav Božja, prisutna u duši, otvoriti će srce drugoga.
Ljubav sja kroz slomljena srca, nemir i poremećaje u svijetu. To je jedini način da se postigne mir, ne samo u vašim osobnim životima, već i u svijetu oko vas.
Ljubav donosi mir, ali mora proizlaziti iz prave ljubavi za Boga, vašega Stvoritelja.
Mir donosi sklad.
Ljubav je uže za spašavanje ljudskog roda i bez nje, vi ste izgubljeni, osamljeni, gladni i nikada nećete naći mir.
 
 

Vaš Isus

Ponedjeljak, 10. rujna 2012., 18:00h

 
Moja predraga kćeri, blizu je vrijeme da svijet konačno shvati da Bog doista Postoji.
Svima onima koji se hvale svojim ateizmom, koji nose poput ohole značke časti, Ja kažem ovo.
Kada dođe vrijeme i kada budete mogli vidjeti Istinu, dok vam ju Ja dajem i dalje ćete biti gonjeni sumnjama.
Znajte da su vaše sumnje, koje u ovo vrijeme nisu prisutne jer mislite da znate Istinu, prokletstvo.
Sotona je taj koji vas prvo zavede, a zatim proklinje.
Vi ste dijete Božje i zaslijepljeni ste za Istinu kako bi vas se spriječilo da uđete u Novi Raj na Zemlji, kojega je Moj Otac obećao čovječanstvu.
Kada vam bude pokazana Istina i kada vas sumnje i dalje budu mučile, molim vas, tražite Mene, da vam pomognem. Samo jedna riječ, samo jedan poziv je sve što trebate.
Evo što Ja želim da Mi kažete.
 
Križarska molitva (76) Molitva ateista
 
Isuse, pomogni mi da prihvatim Božju Ljubav onakvom kakva mi se pokaže. Otvori moje oči, moj um, moje srce i dušu kako bih se mogao spasiti. Ispuni mi srce Svojom Ljubavlju i tako mi pomogni da povjerujem. Onda me čvrsto drži i sačuvaj me od izmučenosti sumnjom. Amen.
 
Moje jadne duše, kako patite iza svoje značke ateizma.
Kako stalno težite otvrdnuti svoja srca prema Istini, Istini Postojanja Boga.
Kako stalno pokušavate vrbovati druge duše da prihvate vaša vjerovanja. Zbog čega mislite da je to tako?
Zašto mislite da ulažete toliko energije i napora u izvikivanju svojih vjerovanja? To je da bi dokazali kako je Postojanje Boga lažno.
Zar ne znate da su, kada to činite, vaši napori puni strasti? Zbog čega takva strast može rezultirati takvom mržnjom prema Bogu?
Ako Bog ne postoji, zašto Ga onda mrzite?
Kako možete mrziti nekoga tko, u vašim očima, ne postoji?
Sotona je vaš bog, a ipak vi po svemu sudeći, ne vjerujete da on postoji.
Ono što ne znate jest da on nadzire vaš um dok ga ispunjava sa lažima.
Koliko Ja plačem zbog vas.
Koliko vas Ja i dalje ljubim.
Koliko vas Ja žudim spasiti prije nego bude prekasno.
 
 
Vaš Isus
 

Utorak, 11. rujna 2012., 19:30h

 
 Moja predraga kćeri, konačno si shvatila radost patnje kada je pružena sa hrabrošću i slobodnom voljom.
Spašene duše donose ti suze radosti baš kao što su i one ispunjene suzama kada su spašene od uranjanja u vatre pakla.
Znajte da je Moja Misija spasiti sve duše.
Nikada ne zaboravite da je Moj Otac čovječanstvu dao štit kojeg treba za spasenje duša, sa Milošću Zaštite.
Čvrsto ga primite, jer pomoću njega sve duše mogu biti spašene. Samo pomislite na predivan svijet koji vas čeka.
Nitko neće oplakivati nijednoga člana svoje obitelji koji je izgubljen vatrama pakla.
Vi, Moji sljedbenici, imate moć da zatvorite vrata pakla kroz svoje molitve za spasenje duša.
Neka nijedan čovjek ne odbaci Moje Riječi.
Ne odvraćajte druge ljude od prihvaćanja Milosti Zaštite jer Ja znam da neki Moji posvećeni sluge pokušavaju to učiniti.
Neki to čine iz pogrešnog osjećaja dužnosti, ali oni su u krivu. Ova Milost Zaštite je Dar Boga Oca.
Vi imate dužnost, Moji posvećeni sluge, da ju date Božjoj djeci kako bi pomogli spasiti duše.
Treba još puno toga napraviti da se proširi Moja Riječ, ali nema dovoljno vremena.
Idite i učinite svojom Misijom, Moji učenici, širenje Mojih Litanija, osobito molitve za Milost Zaštite.
Idite također i recite ljudima o Pečatu Živoga Boga i Potpunom Oprostu za oproštenje grijeha.
Vi ste sada pripremljeni, podignite svoje ruke u Ime Božje i pomognite Meni, svome Isusu, da spasim čovječanstvo.
Nova Era će biti naviještena Mojim Drugim Dolaskom. Vremena je malo.
Zapamtite, potpuno se ufajte u Mene i Ja ću vas osloboditi brige i straha.
Sve što trebate učiniti jest predati se u molitvi.
Pružite svoje molitve za duše i sve će biti dobro.
 
 
Vaš Isus
 

Srijeda, 12. rujna 2012., 18:55h

 
 Moja predraga kćeri, Moja namjera je uzeti Kršćanske Zemlje koje trpe, zbog pritisaka nad njima da Me zaniječu, u Moje Svete Ruke kako bih im Ja dao snagu.
Njihovo Kršćanstvo će biti žestoko osporavano na način na koji nijedna druga religija to ne mora trpjeti.
Druge religije neće biti progonjene na način na koji će Moji sljedbenici morati trpjeti. 
Istina Kršćanstva može biti ispitivana. Može biti napadnuta i biti će cenzurirana, ali jedna stvar se nikada neće promijeniti.
Postoji samo jedan put prema Kući Moga Oca. Taj put sam Ja, Isus Krist, Spasitelj čovječanstva.
Ne možete ići k Mome Ocu bez prihvaćanja Moga Postojanja.
Istina ne može biti promijenjena, bez obzira koliko je vi pokušavali nijekati.
Laži će biti viđene onakve kakve jesu vrlo skoro. Sve religije će postati jedno kada budu svjedočile Istini.
Zavjet Moga Oca da će poslati Mene, Svoga jedinog Sina još jednom, da odvedem cijelo čovječanstvo u Kraljevstvo Moga Oca sada će biti ispunjen.
Baš kada Istina bude postala vidljiva, svi oni koji budu i dalje u sumnji biti će kušani da okrenu svoja leđa.
Ja vas usrdno molim, Moji učenici, recite im Istinu sada.
Oni možda neće slušati, ali nakon Upozorenja hoće.
Sada počinje bijesniti bitka protiv Kršćanstva.
Ja pozivam sve kršćane da branite svoje pravo pokazivanja vjernosti Meni, svome Isusu. Ako to ne učinite, biti ćete ugušeni i prisiljeni progutati laž komunizma.
Komunizam, od kojega su tako dugo strahovali u zapadnom svijetu, sada se tajno uvodi kroz globalni savez među vladama posvuda.
Oni, u vašim narodima, koji su se glasno protivili onome što nazivaju zlim režimom, sada će prigrliti komunizam.
Do tada, oni će nadzirati sve što činite, što jedete, što zaradite, bez obzira imate li ili ne kuću u kojoj stanujete i bez obzira da li možete ili ne nasljedovati svoju religiju.
Nikada se nemojte predati. Nikada ne gubite nadu. Vaša snaga će biti važna tijekom toga razdoblja ugnjetavanja. Molitva će biti vaš štit i pomoći će vam da ustrajete.
Moji učenici se moraju ufati u Mene. Ja neću dozvoliti da tako dugo trpite. Ja ću vas držati i teško razdoblje će biti kratko.
 
 
Vaš Isus
 

Četvrtak, 13. rujna 2012., 10:45h

 
Moja predraga kćeri, prekretnica je nadvladana u Mojoj Misiji brzog širenja Moje Svete Riječi zbog molitvi drugih.
Te molitve, koje revno mole Moji dragocjeni i jako ljubljeni sljedbenici su tako moćne, jer su izrečene iz srca.
Ja darujem velike Milosti Mojim učenicima kako bih im omogućio da stupaju naprijed, da sruše bilo kakve prepreke, s kojima se mogu suočiti u svojoj akciji spašavanja duša kroz ovu Misiju.
Moji predragi učenici, znajte da vas Anđeli sa Neba vode, štite i predvode prema Mome cilju, cilju obraćenja svijeta.
Mnogi od vas za koje su Moje Poruke nove pitati će se da li su ove Riječi jednostavno da se ljudi vode ili obraćaju.
One su dane i za jedno i za drugo, ali što je važnije, da spase sve, kako bi svatko mogao živjeti u Novoj Eri Mira u svijetu. Jer to je Moje obećanje. To je veliki Dar.
Dar Moga Vječnog Oca je da svako Njegovo dijete dobije najsavršeniji život u najsavršenijem svijetu na način kako je to na početku i trebalo biti.
Ništa ne može niti će spriječiti da se pojavi ovaj Novi Raj na Zemlji.
On će se uzdignuti iz sivog jednoličnog svijeta u kojemu živite, koji je okaljan krivovjernom pokvarenošću koju je stvorio sotona. Tako je pokvarena ta zaraza da malo ljudi zna Istinu.
Oni ne znaju razliku između dobra i zla. Mnogi brkaju to dvoje.
Kada ljudi prihvate zlo kao dio svojih života i opravdavaju njegovu prisutnost, oni niječu Riječ Božju. Ipak, samo prihvaćanjem Istine Riječi Božje Zavjet, konačni Zavjet, može biti ispunjen.
Plan konačnog Spasenja čovječanstva uspijeva, ali još malo treba prije nego Ja mogu spasiti sve one duše koje su i dalje izvan Moga dohvata.
Samo će Istina otvoriti njihove oči.
Samo će ih Istina, ako ju prihvate, osloboditi kako bi mogli ući kroz Vrata Novog Raja.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
 
 

Nedjelja, 16. rujna 2012., 13:45h

 
Moja predraga kćeri, globalna mržnja bukti među narodima u ovo vrijeme i sve u Ime Boga.
Kako malo čovječanstvo zna o putovima Gospodnjim, koji su toliko udaljeni od mržnje.
Mržnja ne može doći od Boga. Sotona koristi mržnju da uvrijedi Riječ Božju.
Sotona koristi vjeru kao sredstvo opravdavanja mržnje.
Mržnja poprima mnoge oblike i predstavlja se na brojne načine koje je lukavo smislio sotona i usadio u misli čovječanstva.
Mržnja može biti iskorištena da se uvjeri druge da prihvate laži o drugoj osobi tako da bi se potakli mržnja i napetost.
Mržnja može biti iskorištena da se stvori vjerska podjela i zapali nasilje bogohulom protiv Riječi Božje.
Kada čovječanstvo koristi mržnju da opravda nečiju vjeru u Boga, oni griješe protiv Boga na najopakiji način.
Mrziti drugu osobu u Ime Boga je proturječje, jer samo ljubav može doći od Boga.
Mržnja dolazi samo od sotone.
Izbor je jednostavan. Ili odabirete Boga i živite svoj život u skladu s Njegovim Pravilima ili odabirete sotonu i laži koje on koristi da iskvari čovječanstvo i ukrade duše.
 
 
Vaš Isus

Nedjelja, 16. rujna 2012., 22:50h

 
Moja predraga kćeri, ovo je upozorenje onim globalnim skupinama koje, svojim moćnim savezom, kuju zavjeru da nadziru sve narode.
Vi, čiji je bog sotona, znate da su vaše duše ocrnjene oblakom zla, zarazom zloga u vama.
Vi ste u velikoj opasnosti, a ipak odabirete obožavanje vraga koji želi ukrasti vaše duše i vječno vas mučiti.
Vaši planovi o naređivanju, vladanju, nadziranju i smišljanju genocida protiv Božje djece ne samo da će osujetiti Ruka Moga Oca, već će vam se to zlo i vratiti.
Vi ćete biti oštro kažnjeni zbog svoje bezbožnosti.
Grijesi za koje ste vi krivi, Meni su mrski i vaša mržnja i prijezir prema onim ljudima, kojima vi tvrdite da služite u vašim vladama, uništiti će vas zauvijek.
Kratka čarolija u kojoj ćete uživati, kada se domognete uzda moći nad narodima i uvedete bezbožni diktatorski režim donijeti će vam vječni život u paklu.
Vama će biti dane mnoge prilike da okrenete leđa zloj skupini elitnih sila. Ali budite oprezni, jer će vam biti dano samo toliko vremena.
Nikada ne podcjenjujte Moć Božju. Ne podcjenjujte Njegov Gnjev. Jer iako Bog velikoga Milosrđa, Njega, Boga, Moga Vječnog Oca, također se treba i bojati.
Njegova Moć je svemoguća. Njegova Moć nad sotonom uskoro će doseći vrhunac i On će odbaciti Zvijer i njegove sljedbenike u jezera vatre.
Vi ćete također biti bačeni u pakao, ako nastavite uništavati Božje Stvaranje, Božju djecu.
Moj Otac vam nikada neće oprostiti, ako prijeđete granice Njegovog Velikog Milosrđa.
Na dan kada Ja dođem suditi, drhtati ćete u najdubljem strahu koji je nepoznat čovječanstvu.
Na taj dan vama će biti dodijeljena kazna u skladu s načinom na koji ste se ponašali prema svojoj braći i sestrama, djeci Božjoj.
Upozoreni ste. Jer Gnjeva Božjeg se treba bojati.
 
 
Vaš Isus
 

Ponedjeljak, 17. rujna 2012., 21:15h

 
 Moja predraga kćeri, Ja ti želim otkriti čudo koje sam planirao.
Protestantska nacija, Velika Britanija, uskoro će se obratiti na Moje Putove, Moja Učenja i Istinu.
Tako dugo je ova kršćanska Zemlja prilagođavala i izmjenjivala Zakone Božje da odgovaraju njenim oholim putovima.
Nekoć kršćanska Zemlja, oni su stoljećima griješili protiv Zakona Božjih i uvjeravali se da su slijedili Božje Zakone koje je propisala Moja Crkva na Zemlji.
Molitve odanih među njima i ljubav i vjernost koje su pokazali kršćanski čelnici u Velikoj Britaniji, suočeni sa nedaćom, dovela ih je bliže Mome Presvetom Srcu.
Ova Zemlja će biti obraćena i Istina će spasiti milijune.
Antikrist i mnogi njegovi sljedbenici su utjecali na mnoge na vlasti u ovoj Zemlji, ali oni neće uspjeti ukrasti Božju djecu.
Moji sljedbenici će se ujediniti u svim Crkvama širom Britanije i Ja ću ih obuhvatiti u Moje Svete Ruke.
Evo posebne Križarske molitve za Božju djecu u Britaniji.
 
Križarska molitva (77) Molitva za Veliku Britaniju
 
O Svevišnji Nebeski Oče, Bože Stvoritelju čovjeka, molim Te čuj moju molitvu. Usrdno Te molim da izbaviš Veliku Britaniju iz stiska zloga i diktature. Molim Te, ujedini sve nas, sve religije, vjere i rase da pred Tvojim Očima budemo jedna obitelj. Daj nam snagu da se ujedinimo unatoč svim zakonima koji se uvode s namjerom da se zabrane Tvoja Učenja. Daj nam snagu i hrabrost da Te nikada ne napustimo i da pomognemo spasiti svu Tvoju djecu preko naše molitve. Daj da sva moja braća i sestre u zajedništvu iskažu štovanje Tvom obećanju da ćeš nas privesti u Vječni Život i uvesti u Svoj Raj. Amen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Djeco Velike Britanije, znajte da će vam, uskoro, obraćenje koje će obuhvatiti vašu Zemlju donijeti velike milosti.
Onda ćete pomoći voditi Moju vojsku zajedno s drugim narodima prema Mom Veličanstvenom Kraljevstvu.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 18. rujna 2012., 17:40h
 
 
Moja predraga kćeri, bilo je to vrlo teško putovanje za one Moje sljedbenike koji slijede ovu Misiju.
Njih ismijavaju oni čija mišljenja cijene.
Njima se rugaju oni koji tvrde da su duhovno zreli i pljuju po njima oni koji niječu Mene, Isusa Krista.
Oni moraju prihvatiti Krunu od Trnja i poniznost koja je potrebna da se podnese bol patnje u Moje Sveto Ime.
Neka nijedan čovjek ne podcijeni trnoviti put prema Vječnom Spasenju.
Ako trpite agoniju biti ćete brzo pročišćeni i zatim ćete biti sposobni pomoći drugima čije se pročišćenje neće dogoditi sve do nakon Upozorenja.
Biti će vremena, Moji ljubljeni učenici, kada će usaditi laži u vaše misli drugi koji žele da napustite Moju Misiju.
Jednostavno morate ostati čvrsti, ljubazni i zatim šutjeti, kada se suočite s ovim progonom.
Nikada ne raspravljajte i ne pokušavajte dokazati istinitost Moje Svete Riječi, jer ćete se spotaknuti i zatim pasti. Tada ćete biti udarani i biti će vam teško ići dalje promicati Moju Svetu Riječ. Drugim riječima, zaglaviti ćete. Zatim će uslijediti zbunjenost, a u nekim slučajevima ćete Mi okrenuti leđa.
Mnogi Moji sljedbenici, koji su podigli svoj križ da bi slijedili Mene u ovoj Misiji spašavanja duša nisu mogli nastaviti svoje naporno putovanje.
Neki su dopustili drugima da usade sjeme sumnje u njihove misli.
Drugi su povjerovali lažima koje su im bile rečene da poreknu ovu Moju posljednju Svetu Misiju na Zemlji da pripremim čovječanstvo za Moj Drugi Dolazak.
Samo oni s jednostavnom ljubavlju za Mene, s dubokom odanošću i koji shvaćaju ulogu trpljenja u Spasenju duša imali su snagu da nastave.
Nije lako slijediti Mene, vašega Isusa. I dok vas nasljedovanje Mojih Učenja može dovesti bliže Mome Presvetom Srcu, tek kada se predate stvarnosti koja je Križ, možete se doista nazvati Mojim učenikom.
Mnoge jadne duše vjeruju da će primiti veliku moć, veliku slavu i priznanje u svijetu kada odgovore na Moj Poziv. To nije slučaj.
Ja sam žrtva koja pati i u tome se nalazi Moja Moć nad sotonom.
Ja nisam Sin Čovječji kako od Mene ljudi očekuju da budem. Ja sam neuobičajen. Ja odabirem nedostojne duše da prenesu Moje Poruke.
Ja pozivam najjadnije, najkrotkije i najveće grješnike, jer vam moram pokazati da ste svi jednaki u Mojim Očima. Ali samo oni koji prihvate da Ja mogu prigrliti jedino one poniznog duha i duše, brzo će hodati prema duhovnom savršenstvu.
Trpite u Moje Ime i Ja ću vas uzdići u slavi u Novom Raju.
Prihvatite Istinu Moga Božanstva, a ta je da nikada neću veličati Sebe preko Mojih pravih proroka, niti će oni tražiti slavu u Moje Ime.
Dođite sada k Meni sa ufanjem i predanjem kako bih vas Ja mogao učiniti Mojima.
 
 
Vaš Isus

Srijeda, 19. rujna 2012., 20:45h

 
 Moja predraga kćeri, velika smjena se sada događa u svijetu i Svjetlo Moga Milosrđa se približava.
Neka nijedan čovjek ne povjeruje da se neće dogoditi ono, što Ja kažem da će se dogoditi.
Ja govorim samo Istinu tako da se morate ufati u Mene.
Moj Duh Sveti sada brzo silazi na čovječanstvo, da ih pripremi za Moje Veliko Milosrđe.
Neka nijedan čovjek ne zakaže u pripremi ili širenju Moje Riječi kako bi duše mogle biti spašene.
Sve je dobro sada, kćeri Moja, jer je sve postavljeno da se Moja Riječ širi poput divljeg cvijeta, koji će se ukorijeniti u svakom narodu.
Slatki miris Mog Dara ljubavi sada osjećaju čak i oni sa malo vjere. Jer oni su svjesni promjene i smjene, ali ne shvaćaju što se događa.
Recite im da se Gospodin Bog, Kralj Milosrđa, priprema vratiti po drugi put da ih spasi.
Moj Zavjet se približava fazi kada se najprije događa obraćenje. Zatim progon. Onda Spasenje. Tim redom.
Ufajte se u Mene i pripremite se jer je blizu vrijeme za obraćenje većine čovječanstva.
Mnoge prepreke su stavljene pred vas, Moji učenici. Ovo morate učiniti.
Hodajte ravno. Upravljajte se prema Meni na putu i ostanite dostojanstveni bez obzira kakve uvrede budu bačene na vas. Čineći tako i ne sukobljavajući se sa sotonom koji djeluje preko drugih da vas natjera da posumnjate u svoju vjeru, pobjeđujete ga.
Zbog toga sam Ja šutio i jedva da sam odgovarao Mojim tužiteljima, Mojim krvnicima. Jer da sam to učinio, Ja bih dao moć sotoni.
Moja Smrt je uništila moć koju je on imao nad Božjom djecom. Zatim je izgubio moć da ukrade sve duše. Sada kada Ja ponovno dođem uskoro, on će izgubiti svu moć. Ali do tada on će nastaviti krasti duše.
Budite jaki. Budite mirni. Budite hrabri. Ja sam s vama. Kada predate svoju volju i potpuno se ufate u Mene biti ćete sigurni.
 
 
Vaš Isus
 

Četvrtak, 20. rujna 2012., 15:16h

 
Ja sam tvoj Mistični Zaručnik i kad je tako, ti ćeš nastaviti trpjeti da spasiš duše.
Moja predraga kćeri, počelo je vrijeme da se šire laži o Meni diljem svijeta.
Kao što sam ti Ja ranije rekao, oni će izmisliti laži i stvoriti neistine o Meni, Isusu Kristu, kako bi zanijekali Moje Božanstvo.
Moje Božanstvo je Svemoguće.
Ja sam došao u tijelu i ponizio sam se na način na koji to ljudi nisu očekivali.
Ja nisam došao odjeven kao kralj.
Ja nisam vikao niti se hvalio kao kralj, kako bi drugi pali pred Moje Noge.
Ja nisam zapovijedao drugima da Me čekaju.
Umjesto toga, Ja sam došao služiti.
Ja sam došao usrdno moliti za vaše Spasenje. Kako bih to učinio, Ja sam se morao poniziti postajući čovjekom, jadnim čovjekom, skromnog porijekla.
Iako sam Ja došao kao čovjek, to nije značilo da je Moje Božanstvo bilo ugroženo na bilo koji način. Ja sam rođen bez grijeha. Bilo Mi je nemoguće zgriješiti. Možda sam Ja imao iste tjelesne želje kao čovjek, ali Ja nikada nisam počinio grijeh, jer to ne bi moglo biti. Ja sam bio čistoga duha, tijela i duše. 
Ja sam bio poput čovjeka na mnoge načine. Ali Ja sam uskrsnuo od mrtvih.
Laži koje će se pojaviti gdje će poricati Istinu Moga Postojanja nizom neistina, početi će preplavljivati Zemlju.
Oni će reći da se Moje Tijelo i dalje može pronaći. Oni će reći da sam Ja bio oženjen. Oni će reći da sam Ja bio samo prorok. Zatim će pokušati dokazati, još jednom, da sam Ja bio krivovjerac. Da sam Ja bogohulio protiv Boga. Ismijavati će Moje Riječi kako se sada daju svijetu i zatim Me odbaciti.
Oni to čine iz dva razloga. Prvi je da uprljaju Moje Božanstvo i predstave Me samo čovjekom. Drugi je da stvore sumnju u Moju ulogu Mesije.
Kako vrijeđaju Moje Ime.
Kako zbunjuju Moje sljedbenike.
Ne slušajte laži.
Ne slušajte kada vas pokušaju uvjeriti da Bog nije stvorio svemir.
Jer sva ova ometanja su stvorena da oslabe vašu vjeru i ukradu vaše duše.
Začepite uši na takvu bezbožnost. Zatvorite svoje oči za neistine dok će se činiti svaki napor da vas se uvjeri da Ja nisam bio Mesija, Spasitelj i Otkupitelj čovječanstva.
Kako su slijepi.
Kako su malo naučili.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 20. rujna 2012., 18:25h
 
 
Moja najdraža kćeri, koliko Ja žudim držati Moju dragu djecu blizu Meni, kako bih im mogao pokazati koliko su ljubljeni.
Toliko je mnogo Moje djece, raštrkane diljem svijeta, a ipak, tako ih malo pozna svoga Oca. svoga Stvoritelja.
Onima koji Me ne poznaju mora se reći da ih Ja neću napustiti.
Ja ću ustati protiv sila zla i kralja laži, Zvijeri i izbrisati ovu pošast iz postojanja.
Samo kada se povuče ljuštura bezbožnosti, Moja djeca mogu vidjeti Istinu.
Djeco, ne bojte se, jer vaše molitve dodiruju Moje Srce i preko vaših molbi Ja ću spasiti mnogu Moju djecu koja su u tami.
Moja Misija slanja Moga ljubljenog Sina, da zatraži Moje Kraljevstvo, sada je dobro utvrđena, iako možda mnogi nisu toga svjesni.
Djeco, vrijeme Moga Sina se spaja sa vašim vremenom i uskoro će sve postati jedno.
Vrijeme za Novi Raj je određeno i sve je utvrđeno za novi dom Moje djece, novi svijet.
Ja vas pozivam s Neba da vam naložim da se ufate u Moga Sina, Njegovo Veliko Milosrđe i Njegovo obećanje da će ispuniti ovaj Zavjet.
Predajte bilo kakve sumnje koje bi se mogle zadržati jer vas one sprječavaju u traženju pravoga mira.
One sprječavaju Moje Milosti koje Ja želim izliti na vas kako bih vas zaštitio od posljednjeg preostalog razdoblja kada će sotona nadzirati Zemlju. Njegovo vrijeme će se uskoro okončati. Zatim će se razviti novi početak.
Ja iščekujem, s ljubavlju, povratak Moje djece u Moje Kraljevstvo, Kraljevstvo Novoga Raja. Ono je onakvo kakvo je trebalo biti. 
Ja vas ljubim. Ufajte se u Moga Sina i iščekujte Moj Poziv.
 
 
Vaš Otac
Svevišnji Bog

Petak, 21. rujna 2012., 15:05h

 
 Dijete Moje, kako brzo čovječanstvo idolizira lažne kraljeve, lažne bogove.
Mnogi ljudi u današnjem svijetu ne razmišljaju kada prihvaćaju lažne idole i poslije nemaju krivnju u svojim srcima kada odbiju Jedinoga Pravoga Boga.
Naviješteno je Moje dijete da će u ovim vremenima u kojima sada živiš srca čovječanstva otvrdnuti.
Oni će odbaciti čak i svoju vlastitu obitelj u svojoj težnji za zadovoljstvom.
Oni će odbaciti one siromašne i one koji gladuju dok čine svaku vrstu osobnog interesa i čine grijeh neumjerenosti.
Ti dani su nad vama, djeco. Dok ljudski rod bespomoćno luta, u zbunjenosti, gdje ništa ne zadovoljava, oni će se čvrsto uhvatiti za bilo što za što vjeruju da će ispuniti prazninu. Ta praznina postoji jer oni ne slijede Istinu niti odaju poštovanje Mome ljubljenom Sinu.
Ne samo da idoliziraju lažne bogove, već odaju štovanje onim jadnim dušama koje promiču grijeh kao da je on bez posljedica.
Zatim, kada im se u današnjem svijetu prikazuju laži o Mome Sinu, brzi su u prihvaćanju takvih neistina.
Prihvaćeno je ismijavati Moga Sina, a ipak, kada su druga naučavanja koja ne sadrže Istinu kritizirana, ljudi drhte od straha. Oni se ne boje Moga Sina.
Oni se ne boje Jedinoga Pravoga Boga jer Ga ne ljube. Njihova srca su zatvorena.
Oni nastavljaju slijediti put koji im ne donosi utjehu. Umjesto toga, taj put ostavlja ih nezadovoljnima i praznima.
Kako Ja plačem kada vidim njihovu zbunjenost. Kako ja plačem zbog Moga Sina Kojemu tako nanose bol svojim prijezirom. On Koji je tako trpio za njih i Koji je Umro na najbolniji način. A ipak, oni i dalje ne shvaćaju značaj Njegove Smrti na Križu.
Tek kada osoba prihvati Isusa, Krista, Pravoga Mesiju, naći će mir.
Uskoro će im Moj Sin pokazati dokaz koji traže. Kada im bude pokazan dokaz, oni će morati  učiniti posljednji izbor.
Oni će ili odabrati Moga Sina i Istinu ili će prihvatiti laži kojima ih hrani prevarant.
Molite, djeco, da srca budu otvorena i da Ljubav Moga Sina omogući svoj Božjoj djeci da prihvate Njegovu Ruku Milosrđa.
 
 
Vaša ljubljena Majka 
Majka Spasenja
 
 
Subota, 22. rujna 2012., 15:30h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja te moram upozoriti na lažne proroke koji pokušavaju ometati ovu Misiju.
Tako mnogo jadnih zabludjelih duša, koje vjeruju da primaju Božje Poruke, u zabludu vodi zli.
On to čini vrebajući na njihovu ljubav prema Meni i ciljajući, osobito, svete pobožne duše.
Bilo koja osoba koja ti kaže da ima poruku sa Neba koja te upućuje da mijenjaš ili ispravljaš Poruku od Mene je lažljivac.
To nije način na koji sam Ja postavio komunikaciju s Neba. Jedine Poruke koje Ja dopuštam da idu od jednog vidjeoca drugome su one podrške i ljubavi, ali samo kada je to nužno.
Poruke koje su primili pravi proroci ili odabrane duše su ili istinite ili lažne.
Nema sredine. Nebo nikada ne bi poslalo Poruku da proturječi drugoj Poruci koju je s Neba primila odabrana duša.
Čuvajte se lažnih proroka. Oni koji ne shvaćaju da su lažni mogu uzrokovati užasno zlo kada ometaju Moju Svetu Riječ. Ti, Moja kćeri, ne smiješ se povezivati sa onima koji govore da dolaze u Moje Ime osim ako ti ne naredim drugačije.
Lažni proroci su sada spremni i navaliti će na ovu Misiju. Ne smiješ se upuštati u sukob s njima.
Budite na oprezu zbog ovih opasnosti, jer najopasniji od svih će biti čovjek koji će doći i tvrditi da je Ja.
Dopustite sebi, Moji učenici, da budete privučeni lažnim prorocima i biti ćete lak plijen Antikrista i lažnog proroka.
Ufajte se u Moju Svetu Riječ. Mnogi od vas i dalje ne mogu prihvatiti Istinu i prepirati ćete se sa Mnom, ali od toga neće biti koristi. Jer najveća kritika koju imate o Meni, jest da Ja ljubim svu Božju djecu, osobito grješnike.
Ja sve ljubim jednako. Oni od vas koji Me optužujete da sam Ja naklonjen grješnicima, znajte ovo.
Nikada ne pokušavajte zbuniti druge govoreći da Isus odobrava grijeh. Vi znate da je to laž. Ja mrzim grijeh, ali ljubim grješnika.
 
 
Vaš Isus

Nedjelja, 23. rujna 2012., 09:00h

 
Moja predraga kćeri, dolazi vrijeme kada se čovjek mora zapitati - tko sam ja i zašto živim?
Jedini odgovor, koji mu donosi mir, jest kada on shvati da je dijete Božje.
Umjesto da poriče Istinu zbog pritisaka kojeg na njega vrše oni koji preziru vjernike u Boga, on mora biti iskren prema sebi.
On zna da ljubav koju osjeća dolazi od Boga.
On zna, u svom srcu, da jad koji osjeća kada je u tami i očaju dolazi od druge strane. Mračne strane.
Tako mnogo ljudi traži Istinu i ne mogu Je naći.
Premda je Istina zabilježena u Svetoj Knjizi, mnogi ne mogu prihvatiti da Sveto Pismo sadrži sve odgovore koje traže.
Morate prigrliti Istinu i držati se Nje iz sve snage, jer je Ona vaš put prema Spasenju.
Mnogi će ljudi učiniti sve što je moguće da zaniječu Istinu. Uglavnom će koristiti ljudsku inteligenciju da rastrgaju Istinu i uvjere vas da je laž.
Svaki dokaz će biti stvoren da zaniječe Istinu Božju. Tako će uvjerljivi biti ovi dokazi da će mnogim vjernicima biti teško braniti Istinu.
Vaša vjera će podnijeti ispit vremena, ali samo ako Mi dopustite da vas vodim danju i noću.
Da bih vas Ja vodio, nikada ne smijete skidati pogled s Mene i morate se osloniti na Mene radi podrške.
Govorite sa Mnom. Obraćajte Mi se u bilo koje doba dana, u automobilu, na poslu, u školi ili u vašoj crkvi. Nije bitno gdje, jer možete Me pozvati u bilo kojem trenutku i Ja ću odgovoriti.
Ovaj put, put prema Kalvariji je sudbina Mojih sljedbenika. To je vrlo teško brdo za popeti se. Morate izdržati prepreke i bol odbijanja onih koji ne prihvaćaju vaše pravo da nasljedujete svoju vjeru. Vrh brda bi trebao biti vaš cilj. Tek kada dosegnete vrh naći ćete mir.
Ustrajte, Moji ljubljeni sljedbenici i Moju Ljubav ćete osjetiti na takav način da će vam dati snagu za koju ne bi vjerovali da je moguća.
Ja vas ljubim. Ja hodam s vama. Ja vas nikada neću ostaviti. Ja vas sve blagoslivljam.
 
 
Vaš Isus
 
 
Nedjelja, 23. rujna 2012., 20:00h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja tražim s ljubavlju od sve Božje djece da se pripreme uskoro svjedočiti znakovima koji će biti pokazani s Neba.
Znakovi će biti pokazani svijetu na različite načine kako bi se probudilo Božju djecu. Mnogi će pokušati zanijekati ove znakove i odbaciti ih kao praznovjerje i kao umišljanje vjernika. Oni koji će svjedočiti znakovima moraju znati da će im oni pomoći da pripreme svoje duše. Jer kada ste nahranili svoje duše i zatražili oprost za grijehe, vaša će patnja nakon Upozorenja biti minimalna.
Prihvatite ove znakove, ova čuda, kao Dar s Neba.
Ne borite se protiv njih niti ih zanemarujte, jer oni su dokaz Moga Obećanja da ću vas Ja sve pripremiti prije Moga Drugog Dolaska.
Idite sada i imajte vjere.
Ufanje je najvažniji čin vjernosti Meni, vašem Isusu.
Ufajte se u Mene i sve će biti dobro.
 
 
Vaš Isus
 

SVAKI ČOVJEK KOJI MRZI DRUGOGA ZBOG NJEGOVE RELIGIJE NE LJUBI ISTINSKI BOGA

Ponedjeljak, 24. rujna 2012., 15:55h
 
 
Moja predraga kćeri, svaki čovjek koji mrzi drugoga zbog njegove religije ne ljubi istinski Boga.
Kako Mi se gadi kada svjedočim licemjerju onih koji tvrde da su posvećeni sljedbenici Božji.
Ti ljudi prijete da će ubiti one koji se ne slažu s njima i ubijaju one koji vrijeđaju njihove bogove.
Grijeh je mrziti drugoga. Smrtni je grijeh kada ubijete drugoga ili pokušate smrtno raniti drugu dušu u ime religije.
Zar ne znate da, ako ste brzi osuditi drugoga na smrt zbog uvrijede Boga, vi ne slijedite Zakone Božje?
Ja prozivam sve religije i sve vjeroispovijesti koje kažu da vjeruju u Boga. Ako vjerujete u Boga onda morate pokazati ljubav prema drugima, čak i ako vas muče ili vrijeđaju.
Mnogi putovi vode prema Mome Ocu, ali postoji samo jedan Bog. Pravi Bog je Stvoritelj svijeta i u Njegovo Kraljevstvo možete biti prihvaćeni samo kada ljubite svoga bližnjeg, a to uključuje i neprijatelje.
Vrlo je lako mrziti drugoga jer zlodusi šire zarazu i muče Božju djecu svake sekunde. Kako se zli raduje kada religiozan čovjek, koji otvoreno izjavljuje da ljubi Boga, potiče mržnju i ne dvoumi se o ubojstvu onih za koje vjeruje da su njegovi neprijatelji.
Nijedan čovjek neće izbjeći kaznu, ako ubije drugoga. Nijedan čovjek neće biti prihvaćen u Novi Raj, ako ubije drugoga u Ime Moga Oca.
Možda je teško i možda vam nanosi bol kada čovjek uvrijedi vašu vjeru, ali morate moliti za njega i nikada ne smijete zaboraviti Zapovijed "Ne ubij".
Zapovijedi Moga Oca su vrlo jednostavne. One su jasne. Njih ne treba pobliže određivati i jao čovjeku koji krši Zakone Moga Oca.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 25. rujna 2012., 12:50h
 
 
Moja predraga kćeri, nikada ne smiješ postati spokojna i osjećati da će ova Misija, kada se čini da dobro ide i na trenutak izbjeći biču zloga. On je bijesan. On udara na svaki zadatak koji poduzimaš, stvara probleme i prepreke, koje te ostavljaju frustriranom i bespomoćnom.
Tako mnogo ljudi je slijepo na pustoš koju on nanosi čovječanstvu. Zato što ga oni ne mogu vidjeti, oni ne vjeruju da on postoji. Onima koji mu otvore put grijehom i puste ga u svoje duše biti će nemoguće osloboditi se užasne boli i nezadovoljstva koje on donosi u njihove živote.
Postoje samo tri načina da se zaštitite od zloga.
Prvi je, Sakrament Ispovijedi koji čisti vašu dušu, ako ste iskreni u svom kajanju. Za nekatolike, molim vas da prihvatite Dar Potpunog Oprosta u Križarskoj molitvi (24), koja je dana svijetu preko ove Misije.
Drugi način je svakodnevnom pobožnošću Mojoj Majci, kojoj je dana Moć da zgnječi sotonu. Njena Sveta Krunica je važan štit, koji će sakriti vas i vašu obitelj daleko od njegovog zlog oka.
Posljednji je preko Stanja Milosti, koje možete postići redovitom vezom sa Mnom primajući Me u Svetoj Euharistiji.
Toliki mnogi ljudi koji žele pobjeći iz kandži sotone i koji u svojim srcima znaju da su uvučeni u vrtlog zla, moraju Mi se obratiti i tražiti od Mene da im pomognem ovom posebnom 
 
Križarskom molitvom (78) Izbavi Me od zloga
 
O Isuse zaštiti me od moći sotone. Uzmi me u Svoje Srce dok ja raskidam svu svoju vezanost za njega i njegove zle putove. Predajem Ti svoju volju i dolazim pred Tebe na koljenima, skrušena i ponizna srca. Polažem svoj život u Tvoje Svete Ruke. Izbavi me od zloga. Oslobodi me i povedi u Svoje sigurno utočište sada i dovijeka. Amen.
 
 
Vaš Isus
 

Srijeda, 26. rujna 2012., 16:40h

 
Dijete Moje, velike promjene će vrlo brzo započeti u svijetu.
Vrijeme je da plan Spasenja bude uveden u svim narodima u srca čovječanstva.
Tako mnogo ljudi će biti potreseno Istinom toga odakle dolaze i kako se moraju otkupiti u Očima Božjim.
Tako su nepripremljena Božja djeca za ove velike događaje. Zbog Ljubavi Božje prema svoj Njegovoj djeci vi ste upozoreni.
Zanemarujte ove znakove upozorenja na svoj rizik. Smijte se ili ismijavajte ova Božja Posredovanja, koja će se dogoditi kako bi srca ljudi dovela u Božje Srce i patiti ćete.
Djeco, morate ostati na oprezu cijelo vrijeme. Znaci s Neba i čudo Božjeg Posredovanja bliže se svakim danom.
Molite da vam budu dane Milosti da otvorite svoja srca prema Velikom Milosrđu Moga ljubljenog Sina, Isusa Krista.
Svi putovi se otvaraju da privuku natrag Božju djecu u utočište Njegovoga Presvetog Srca.
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

Srijeda, 26. rujna 2012., 14:12h

 
 Moja predraga kćeri, Ja tebi dopuštam ovu jaku fizičku patnju da se danas spasi još više duša. Ponudi ovu bol za te izabrane duše koje Mi moraš pomoći spasiti. Ova bol neće dugo trajati, ali kada odahneš, znaj da su mnoge duše spašene od vatri pakla i da su sada u Čistilištu i čekaju pročišćenje.
Kao duša žrtva ti moraš prihvatiti da ti Ja mogu dopustiti trenutke patnje da bi pomogla spasiti duše Božje djece. Ti ćeš, jednoga dana, upoznati te duše i onda ćeš shvatiti koliko to sreće donosi Mome Ocu. Znaj da kada ti patiš, Ja patim s tobom kako bih olakšao tvoju bol. Ti nisi sama. Kada osjećaš da ne možeš disati, to je isti osjećaj gušenja koji su osjetile duše koje se, nakon smrti, suočavaju sa isparavanjima vatri pakla.
Kada bi samo ljudi znali Istinu života nakon smrti. Nakon što duša napusti tijelo, bez obzira da li je u stanju Milosti ili ne, sotona ju muči snagom zavođenja. On pokušava, čak i tada, privući duše sebi. Molitva za takve duše je vrlo važna.
Ja privlačim duše prema Mome Svjetlu. Ali samo oni koji su u stanju Milosti mogu izdržati Moć Moga Svjetla Milosrđa. Ako oni nisu čiste duše onda moraju biti očišćeni u Čistilištu.
Postoje Moja kćeri, mnoge razine u Čistilištu i ovisno o grijesima koje je duša počinila, oni će biti ispunjeni pročišćavajućom Vatrom Duha Svetoga.
Čistilište je bolno za dušu i oni koji moraju provesti vrijeme tamo osjećaju fizičku bol kao da i dalje žive na Zemlji.
Neka nijedan čovjek ne podcijeni žrtve koje su potrebne da se njihove duše očuvaju u stanju dostojnom Kraljevstva Moga Oca.
Moj Otac ljubi svu Svoju djecu, ali duše moraju zaslužiti pravo da budu dostojne da uđu u Kraljevstvo Moga Oca. Da bi bili dostojni, oni se moraju otkupiti u Mojim Očima dok su još živi. Oni moraju iskupiti svoje grijehe iskrenog srca.
Čak i u trenutku smrti, grješnik se može poslužiti Mojim Velikim Milosrđem tražeći od Mene da mu oprostim njegove grijehe. Ja ću ga čvrsto uzeti i odvesti ga u Moje Ruke. Ja ću zatim izliti Moje Milosrđe na njega i onda ga uhvatiti za ruku i odvesti do Vrata Raja.
Grijeh može biti oprošten dok ste živi. Ne nakon smrti.
 
 
Vaš Isus

Četvrtak, 27. rujna 2012., 09:00h

 
Moja predraga kćeri, Misija spašavanja dvije milijarde duša, koje će odbiti Moju Ruku Milosrđa, mora postati dio svakodnevne molitve za sve one koji sebe nazivaju Božjim Križarima.
Toliko mnogo čuda će rezultirati time da će se većini čovječanstva dati Dar Spasenja i ulazak u Novi Raj.
Bol u Mome Svetome Srcu je mučna zbog tih izgubljenih duša. Zbog toga Moji učenici moraju snažno moliti kako bi svi oni bili ujedinjeni kao jedna obitelj u Novoj Eri, jer ako je Moja Obitelj razjedinjena, to će Mi donijeti užasnu agoniju.
Ja pozivam sve vas da spasite te duše, koje će tvrdoglavo odbijati prihvaćanje Boga, moleći ovu 
 
Križarsku molitvu (79) Za dvije milijarde izgubljenih duša.
 
O dragi Isuse, molim Te da izliješ Svoje Milosrđe na izgubljene duše. Oprosti im što Te odbacuju i upotrijebi moje molitve i trpljenja kako bi Ti mogao po Svome Milosrđu izliti na njih Milosti koje su im potrebne za posvećenje njihovih duša. Molim Te, daruj njihovim dušama dar blagosti. Molim Te otvori im srca, da bi Ti mogli prići i zamoliti Te da ih ispuniš Duhom Svetim, kako bi prihvatili Istinu Tvoje Ljubavi i živjeli s Tobom i cijelom Božjom Obitelji dovijeka. Amen. 
 
Teško je za mnoge ljude prihvatiti Božje Milosrđe. To je zbog moći koju sotona ima nad njima; samo što oni u mnogim slučajevima to ne znaju.
U nekim slučajevima, međutim, oni nemaju sumnji o Postojanju Boga, a ipak, oni odabiru sotonu u potpunom znanju da Bog postoji i da ih je On stvorio. Oni okreću svoja leđa Božjem Kraljevstvu.
Kraljevstvo koje oni odabiru je ono koje im je obećao sotona. Oni vjeruju da to kraljevstvo na kraju vremena pruža veliko bogatstvo, velika čudesa i da će to biti svijet koji sjaji, međutim to nije tako. Sve što će oni pronaći biti će veliko jezero vatre gdje će patiti od ruke zloga. On će ih vječno mučiti i oni će patiti svake sekunde od ove boli, jer ona nikada ne može okončati.
Sada znate zašto Ja trpim takvu agoniju, jer sama misao na patnju koja čeka te duše je previše za podnijeti.
Samo vaše molitve, Moji sljedbenici i Moje Milosrđe mogu im pružiti neku nadu.
Pomognite Mi da ih spasim.
 
 
Vaš Isus
 

Petak, 28. rujna 2012., 22:15h

 
Moja predraga kćeri, velike promjene u svijetu, naviještene prije Moga Drugog Dolaska, uskoro će se razmatati sloj po sloj.
Vrlo je blizu vrijeme za uljeze koji će tvrditi da dolaze u Moje Ime i koji će se obznaniti svijetu.
Tako mnogo ljudi će biti zavarano da povjeruju tim lažnim prorocima jer oni će se objaviti sa velikom pompom.
Ali jedan među njima prevariti će mnoge, jer on će se predstaviti kao kralj, na skroman način, da uvjeri ljude da je on Ja, Isus Krist.
Taj čovjek će reći svijetu da je on Mesija i njemu će pljeskati mnoge vodeće svjetske osobe. 
Oni će ga prvo predstaviti kao izvanrednog i suosjećajnog političkog vođu.
Njega će gledati kao nadarenog mirotvorca, kao što sam vam Ja rekao. Njegova držanja i skladnost prikazivati će mističnu sliku, koja će se činiti da je božanskog porijekla.
Njegov zgodan dobar izgled i uzbudljiva osobnost će se sviđati masama.
On će se uskoro otkriti svijetu i njegova pojava će biti iznenadna.
Oni vođe, koji će ga predstaviti kao spasitelja, čovjeka koji će okončati rat na Srednjem Istoku, poštovani su u mnogim dijelovima svijeta. Zbog toga će ovaj lažni mesija biti tako lako prihvaćen. 
Nakon nekog vremena njegova privlačnost će se širiti. Sredstva priopćavanja će hvaliti njegove diplomatske sposobnosti i onih koji ga prate će biti puno.
To je čovjek koji će reći da je on Mesija. On će reći svakome da je on Isus Krist, koji se vratio da bi obznanio svoj drugi dolazak.
On je Antikrist.
Nemojte biti prevareni ni trenutka. Ja, Isus Krist, došao sam u tijelu prvi put da spasim čovječanstvo. Ali znajte ovo. Ja neću doći u tijelu ovoga puta. Ja ću doći, kao lopov u noći. Ja ću pripremiti svijet, preko ovih Poruka, ali Ja vam neću reći dan ili sat jer Ja to ne znam. Samo Moj Otac zna za vrijeme.
Ja ću objaviti Moj Drugi Dolazak prije znakom Moga dolaska, koji će se pojaviti na nebu širom svijeta.
Svaki čovjek koji tvrdi da je Isus Krist i koji hoda Zemljom kao čovjek je lažljivac.
Bježite, jer on će donijeti neopisivi jad i patnju. Njegova prijevara će uljuljkati duše u lažnu ljubav Božju. On će iskriviti Istinu. Oni koji ga slijede u velikoj su opasnosti.
 
 
Vaš Isus
 

Subota, 29. rujna 2012., 19:15h

 
Moja predraga kćeri, Ja moram reći svima onima koji vjeruju u Mene, Isusa Krista, da se probude i da sada žive svoje živote u Meni.
Ove Poruke ne daju se samo kako bi upozorile one koji ne vjeruju u Krista, Otkupitelja Čovječanstva, one su također za vjernike u Boga.
Vjernici se nikada ne smiju osjećati sigurni u znanju da poznaju Istinu.
Oni od vas koji govore da znaju Istinu Mojih Učenja nikada se ne smiju osjećati zadovoljnima. Ako to činite, onda to može značiti da ćete vi zanemariti posao koji je potreban da se posvete vaše duše.
Vjernici mogu biti zbunjeni u vezi Mojih Učenja. Toliki mnogi ne shvaćaju značenje Moga Drugog Dolaska.
Mnogi Moji sljedbenici misle da on znači da će cijelo čovječanstvo u svakom slučaju biti svjesno i da će Mojim Milosrđem oni biti spašeni. Oh, kako bih Ja želio da je to istina. Kako bi Mi to donijelo konačno olakšanje. Nažalost, mnogi neće biti pripremljeni. Mnogi će odbiti slušati Moja upozorenja i upute. Kao takvi, oni se neće uspjeti primjereno pripremiti. 
Moj Drugi Dolazak će se dogoditi. Oni vjernici, koji govore da vjeruju u Istinu sadržanu u Svetoj Bibliji, neka znaju ovo. Vama je lako prihvatiti što je tamo prorečeno i što se već dogodilo. Nije tako lako prihvatiti buduća proročanstva kojima čovječanstvo tek treba svjedočiti.
Također prihvatite činjenicu da će Božje Poruke biti poslane da vas pripreme. Prihvatite da se ova priprema događa upravo sada. 
Budite oprezni cijelo vrijeme. Ne odbijajte Me u ovo vrijeme, jer ovo je vrijeme priprema.
Budite zahvalni što vam se daje ovaj veliki Dar.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 

Subota, 29. rujna 2012., 23:00h

 
 Moja predraga kćeri, zašto tako mnogo ljudi u svijetu vjeruje da je njihova smrtnost neodređena?
Tako mnogo ljudi danas je opsjednuto traženjem ugleda i slave za sebe. Tolike mnoge od onih koji traže i postižu veliko priznanje i uspjeh, idoliziraju oni koji vjeruju da je to slava kojoj moraju težiti i koja će ih zadovoljiti.
Vrlo malo svoga vremena oni provode na ono što je doista važno. Oni gaze po drugima da dobiju što žele zbog svoje nezasitne želje da sjaje u slavi pred svijetom.
Njihovu taštinu hrani svijet zabave i sredstva priopćavanja. Njihovom traženju vlastitoga savršenstva se plješće.
To je ono čemu obični ljudi danas teže. Oni se otvoreno dive takvom slavoljublju i to postaje poput religije. Oni idoliziraju one koji dosežu takve visine i onda kreću oponašati njihove živote.
Ni na jedan trenutak ne uzimaju u obzir da takve stvari nisu od stvarnog značaja. Oni nikada ne stanu da se zapitaju:"Da li se moj život mora sastojati od ovoga?"
Oni ne vjeruju u Boga, u većini slučajeva, jer da vjeruju, oni bi znali kako je uvredljivo, u Očima Božjim, tražiti laskanje drugih na ovaj način.
Kada osoba stalno traži pažnju, laskanje i opsjednuta je slikom koju prikazuje svijetu, ona ne shvaća kako je kratka ova cesta. Ona će vremenom nestati i oni će se naći praznima i bez imalo ljubavi da je pruže drugima.
Oni provode toliko svoga vremena ljubeći sebe da više neće imati prostora za bilo koju drugu ljubav. Oni stavljaju svoje potrebe ispred drugih. Oni će učiniti sve, uključujući činjenje djela, koja vrijeđaju Boga, da bi postigli vlastitu slavu.
Ovom naraštaju je rečeno toliko mnogo laži o načinu na koji trebaju živjeti svoje živote. Njih potiče svijet, koji vjeruje da su materijalna dobit, slava, kultura i ambicija koja će donijeti veliko divljenje, najvažnije stvari kojima treba težiti.
Kako malo oni znaju. Kako će potreseni oni biti kada otkriju koliko su bili u krivu.
Ljudi koji vode takve živote suočiti će se s razočaranjem kada njihove požude ne budu zadovoljene. Svaki čin koji bi im donio više zadovoljstva, preko ambicije opsjednutosti sobom, neće im uspjeti donijeti mir.
Molite da ljudi uskoro shvate da traženje ugleda i slave za sebe zadovoljava samo na kratko vrijeme. Postoji samo jedan cilj, kojemu biste trebali težiti, a to je slijediti Učenja Gospodinova.
Kada to činite biti ćete u miru.
Vi i dalje možete uživati mnoga zadovoljstva u svijetu, ali vi ćete shvatiti što je doista važno. 
Toliko mnogo mladih ljudi stavljaju takvu vrijednost na to kako izgledaju drugima. Pritisci na njih, da vode svoje živote tražeći iste ciljeve kao one slavne osobe kojima se dive šteti njihovim dušama.
To sprječava stvarnost onoga što je ugodno Bogu.
To sprječava Istinu. 
Samo će Istina učiniti da se oni osjećaju zadovoljnima i donijeti im mir, ljubav, radost i sreću.
Ja sam Život kojega oni traže.
U Meni će oni naći život Slave.
To je Slava koju oni moraju tražiti.
Jer, oni će živjeti život Velike Slave u Novom Raju, ako Mi se obrate.
To je jedina slava, koja će im donijeti neopisivu radost.
 
 
Vaš Isus
 

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice