Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

Meni

header wuepper

 

 

header wuepper

 
Utorak, 1. siječnja 2013., 19:20h
 
 
Moja predraga kćeri, nova zora je svanula i započele su promjene u pripremi za Moj Drugi Dolazak.
Sada će se razbuktati ratovi na Srednjem Istoku i mnogi će umrijeti od ruku zle skupine. Međutim, Ruka Moga Oca zaustaviti će njih, zlu skupinu. Svakoga od njih će oboriti, dok postaju veća opasnost za Božju djecu.
Moji Planovi se objelodanjuju i oni među vama koje sam odabrao da vode Ostatak Crkve, vrlo brzo će izgraditi baze širom svijeta. Na ova mjesta ćete ići, da Mene štujete u miru, kada vas vaše crkve ne budu primale na način na koji bi trebale.
Vaše crkve će postati samo mjesta zabave, gdje će biti organizirani poganski rituali i glazba u detaljno razrađenim svečanostima. Navodno će se u tim događajima slaviti Boga. Zapravo će obožavati grješna djela i proglašavati će ih da su u skladu sa Mojim Učenjima.
Uskoro će se mnogi predstavljati, kao novi Božji sluge. Mnogi nikada nisu bili pripremljeni u kršćanskoj crkvi i stoga neće biti podobni da daju Svete Sakramente Božjoj djeci. Oni će biti uljezi. Oni će nalagati svima istinu onoga, za što će reći da su Božja učenja u današnjem svijetu. Njihove laži doprijeti će do ušiju ljudi širom svijeta.
Mnogi će biti privučeni onime što će im se činiti kao svježi, novi pristup Mojim Učenjima i Božjoj Ljubavi. Sve će biti užasna laž. Mnogi će biti zavedeni kako bi prihvatili novu Jedinstvenu Svjetsku Religiju.
Dok lažna crkva raste i privlači mnoge slavne osobe, medije i političke vođe, rasti će i Ostatak Moje Crkve. Mnogi Moji posvećeni sluge biti će Mi nevjerni i pridružiti će se Jedinstvenoj Svjetskoj Religiji, gdje će biti primljeni raširenih ruku.
Ovi uljezi uzrokovati će užasnu nevolju kršćanima posvuda, ako ne prihvate ovu novu, politički prihvaćenu kulturnu organizaciju, koja će sebe nazvati crkvom Božjom.
Dok će kršćani biti glavna meta mržnje, Kuća Izraelova također će biti tražena, a Židovi će morati ispaštati tuđe grijehe u ovom ratu za duše.
Ništa što budete gledali neće se činiti izvana drugačijim nego prije. Uskoro će biti viđena bogata i moćna zgrada u Rimu, koja će postati sastajalište. Sve religije će tu biti srdačno primane, dok ne budu prisiljene progutati laži koje će im predstaviti Novi Svjetski Poredak.
S vremenom će postati neprihvatljivo u javnosti održavati određene kršćanske prakse. 
To će uključivati Sakramente Krštenja i Svete Pričesti. Smatrati će ih se neprihvatljivima u suvremenom i sekularnom svijetu i biti će vam nemoguće primiti ih. Sakrament Ženidbe biti će promijenjen i brak će biti moguć, ali u drugačijem obliku. Jedini način da primite Prave Sakramente u to vrijeme biti će kroz Ostatak Crkve.
Mojim posvećenim slugama, koji će trpjeti u Moje Ime dok se budu borili za zadržavanje Sakramenata i Svete Mise, kažem ovo. Po vašim Svetim Zavjetima imate dužnost prema Meni i nikada ne smijete biti u iskušenju da zastranite od Istine. Biti ćete pod pritiskom da napustite putove Gospodnje. Vaš glas će postati poput šapata dok neprijatelj pokušava zaglušiti Pravu Riječ Božju.
Okupite se. Ujedinite. Jer uskoro će Hram Božji biti oskvrnut do neprepoznatljivosti. Sve što trebate učiniti jest slijediti Mene, slušati svoje srce i savjest. Budite spremni u svako doba za nadolazeće teško putovanje. Trebati će vam sva vaša hrabrost, snaga i ustrajnost.
Znajte da ću vas Ja na kraju vašega putovanja čekati, kako bih vas prigrlio u Moje Svete Ruke i u sigurno utočište Moga Novog Raja.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 2. siječnja 2013., 06:29h
 
 
Dijete Moje, mnogo toga će se sada razotkriti u svijetu i mnogi događaji su nužni kako bi se Božja djeca pročistila.
Važno je da su srca svih otvorena prema Istini, Svetoj Riječi Božjoj. Ako ne otvore svoja srca, neće moći prihvatiti Istinu koju je Moj Sin obećao čovječanstvu.
On će ponovno i uskoro doći, kako bi zadobio natrag Svoje Kraljevstvo na Zemlji. Oteti će ga iz zlog stiska sotone. Svoj Božjoj djeci će biti ponuđena sloboda koju trebaju da postanu jedno s Mojim Sinom.
Neće svi prihvatiti slobodu. Mnogi će stati na stranu zloga i odbiti Moga Sina. Biti će toliko slabi da neće prihvatiti Njegovo Obećanje i nastaviti će slijediti svjetovne težnje.
Djeco, molim vas da budete plemeniti prema tim dušama. Ne samo da će odbiti Milosrđe Moga Sina, već će stalno napadati i ismijavati one hrabre duše koje će se dignuti da proglašavaju Božju Istinu.
Nastavite svakodnevno moliti djeco i predajte bilo koje strahove Mom Sinu. On vas voli i želi vas rasteretiti od takve tuge i boli. Dođite Meni, svojoj ljubljenoj Majci i Ja ću Ga zamoliti da vas ojača u vašoj vjernosti Njemu.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Srijeda, 2. siječnja 2013., 20:00h
 
 
Moja predraga kćeri, moraš obavijestiti sve Moje sljedbenike da će njihove molitve pomoći ublažiti većinu onoga što je naviješteno.
Molitva je tako moćna, da ako se izgovori dovoljno Križarskih molitvi koje Ja dajem svijetu, toliko mnogo patnje može biti smanjeno.
Također moram naglasiti moć oprosta. Kada ste progonjeni, u Moje Ime, morate moliti za one duše koje vas muče. Kada molite iz srca za njih, Ja ću ih prekriti vašom ljubavlju. Kada molite za vaše neprijatelje, usporavate sotoni misiju da Mi oduzme duše.
Moja kćeri, Ja sada moram uputiti tebe i Moje sljedbenike, da ostanete tihi kada se suočavate sa mnogim protivljenjima naspram ovih Poruka. Nikada se ne smijete bojati Riječi Božje, čak i kada vam donosi mnogo boli iz izvanjskog svijeta.
Nemojte misliti da je lako ući u Moje Kraljevstvo. Za svakoga od vas koji Me istinski ljubi postojati će bar dvoje ili troje ljudi koji će biti u kušnji da vas spriječe u vašoj vjernosti Meni. Takva se situacija ponavlja još od Moje Smrti na Križu. Tako će ostati sve do Moga Drugog Dolaska.
Moji učenici će privući one duše koje Me traže. Potom će Moji učenici prihvatiti ove duše, kako bi Moji sljedbenici jačali i postali jedno, u zajedništvu sa Mnom. Ovaj osamljeni put u Moje Kraljevstvo nikada neće biti bez patnje.
Kada vas budu optuživali, razmišljajte o Mojem osobnom putu prema Golgoti. Razmišljajte o Mojoj šutnji i dostojanstvu jednostavne usmjerenosti na Moj jedini cilj, da spasim duše. To činite u svakom trenutku kada trpite izrugivanje, u Moje Ime.
Ovo će učiniti vaš put podnošljivijim. Neka vaši klevetnici izvikuju psovke; neka vas nazivaju budalama; neka proglase Moje Poruke krivovjerjem. Kada to učinite, njihovi zli jezici neće imati moć nad vama.
Ljubite sve one koji vas progone, u Moje Ime. Zatim molite za njih. I kada im oprostite, uništiti ćete moć koju sotona ima nad njima.
Ovo je tajna poniznosti.
 
 
Vaš Isus
 
Četvrtak, 3. siječnja 2013., 21:00h
 
 
Dijete Moje, razlog zbog kojega je toliko mnogo ljudi u tako velikoj boli i tami jest zato što ne vjeruju u Boga.
Vjera, koju su u svaku dušu trebali usaditi oni za to imenovani, posrnula je. Mnogi su se okrenuli od Boga i sada su otkrili kako su im životi prazni i bez smisla. Kada duša okrene leđa Bogu, postaje nespokojna. Popunjavaju prazninu ljubavlju prema lažnim stvarima, koje nikada neće zadovoljiti njihovu želju za mirom.
Istinski mir može se naći samo kroz Sveto Srce Moga Sina. Kada prihvatite Isusa Krista kao svoga Spasitelja, nikada nećete umrijeti. Niti ćete ostati žednoga duha. Moj Sin vam donosi Spasenje i čak će najslabiji među vama naći unutarnju snagu kada Ga zazovu.
Onima koji nikada nisu bili poučeni Istini, jer im je zanijekana, biti će ponuđena Ruka Milosrđa Moga Sina. On će ih prosvijetliti, jer su oni ti koje On želi privući u Svoje Veličanstveno Kraljevstvo.
Ako otvorenoga srca dopustite da vam bude dana Istina, Božja Slava će vas spasiti. Kada prepoznate Božju Dobrotu, nikada više nećete stavljati ikoga ili išta, ispred Njega.
Molim vas, molite kako bi Svjetlo Istine tijekom Upozorenja otvorilo um, srce, tijelo i dušu svakoga od vas. Zbog toga Bog šalje takav Dar Milosrđa. Molim vas, odgovorite na Njegov Poziv.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Četvrtak, 3. siječnja 2013., 21:10h
 
 
Moja predraga kćeri, pozivam sve one koji nisu sigurni da li Ja postojim ili ne.
Ja shvaćam koliko vam je teško vjerovati u život koji nije onaj koji sada živite. Znam kako vam je teško prihvatiti Moju Božju Prisutnost. A ipak, znajte da kada nekoga volite, da Prisutnost Božja u vašoj duši dopušta ovaj Dar. Pozovite Me ovom ljubavlju i govoriti ću s vašim srcem.
Ovo je doba kada ćete vrlo brzo instinktivno znati kako mnoge događaje u svijetu uzrokuje zlo prisutno u srcima ljudi, koji su okrutni u svojim dušama.
Ovo je vrijeme kada će se Moj Glas čuti među vama. Govorim preko Mojih proroka da vas prosvijetlim, kako bih vam pokazao Ljubav koju imam za vas. Ne odlazite od Mene. Postoji iskra za prepoznavanje Mene, u vašoj duši. Sada je vrijeme da razmišljate o svojoj budućnosti, jer morate znati ovo. Bez Mene, bez Moje Ljubavi i Moga Milosrđa, nikada nećete naći mir.
Ja sam Istina. Ja donosim novosti, koje vam možda nisu utješne, ali Ja govorim Istinu. U početku je Istinu teško prihvatiti, jer otkriva loše kao i dobro. Ljudi žele vidjeti samo ugodnu stranu, ali vrlo često vanjština koja izgleda toplo i veselo prekriva Istinu. Mnogi ne mogu naslutiti Istinu – Postojanje Boga, Stvoritelja svega – a ipak, oni su spremni prihvatiti neistine koje im se predstavljaju.
Ovo su samo prolazni oblici užitaka i beznačajni su. Oni uspijevaju u tome da vas odvuku i daju vam lažni osjećaj sigurnosti. Ali nemaju čvrstinu.
Zapamtite, vaše vrijeme na Zemlji jednostavno je oblik progonstva, kojega je donio grijeh.
Kada sam prvi put došao, došao sam spasiti ljude od grijeha. Nažalost, nisu Me dočekali s dobrodošlicom. Ubijen sam i Umro na Križu prije nego sam mogao potvrditi Svoje Kraljevstvo. Sada ću ponovno doći, kako je naviješteno, kako bih došao po Kraljevstvo koje Mi je obećao Moj ljubljeni Otac. Ja vam sada obećavam, ovoga ću vas puta sve pripremiti za ovaj događaj, koji će biti najveći Dar od svih.
Vi ste djeca Božja, svejedno da li prihvaćate tu činjenicu ili ne. Jako puno ste ljubljeni. Prosvijetliti ću vas, ako Mi dođete i zamolite Me da vam pomognem. Nemate se čega bojati, jer Ja sam vaš ljubljeni Isus i za vas sam Umro u velikoj patnji. Vaša vlastita patnja, kada lutate izgubljeni, zbunjeni i kada vam je nemoguće naći mir, uskoro je gotova.
Dođite, slijedite Me. Imam velike planove i Moje Božanstvo će svima biti dokazano. Istina će biti prikazana čak i onima koji Me nastavljaju odbijati, kada preko sedam milijardi ljudi bude svjedočilo Mome Veličanstvenom Drugom Dolasku.
Tada nitko neće zanijekati da Postojim. Misliti će da to nije moguće, a ipak će mnogi odbiti prihvatiti Novo Kraljevstvo, koje ću Ja otkriti za svu Božju djecu.
Ne okrećite se, jer želim vas spasiti i odvesti, kao i cijelo čovječanstvo, u naslijeđe za koje ste svi rođeni.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
 
Petak, 4. siječnja 2013., 12:30h
 
 
Moja draga djeco, morate moliti da se Kršćanske Crkve probude na Istinu ovih Poruka. Kroz moć svoje brojnosti nastaviti će čvrsto održavati Učenja Moga Sina.
On, Moj dragi Sin želi vjernost svih Svojih sljedbenika. Morate moliti kako bi Mu Njegove Crkve, s odgovornošću svakodnevnog proglašavanja Njegove Svete Riječi, ostale vjerne u svako doba.
Moram vas potaknuti da ne slušate nikakvo novo učenje koje će biti predstavljeno u Ime Moga Sina, Isusa Krista, a koje ne dolazi u Njegovo Sveto Ime.
Vremena koja dolaze će biti izazov za sve kršćane. Trebati ćete veliku ustrajnost, ako želite ostati odani Bogu.
Kada vas drugi kršćani izazivaju, tiraniziraju i proganjaju kako bi prihvatili nove zakone, za koje ćete u srcu znati kako nisu od Boga, morate moliti ovu Križarsku molitvu kako bi ostali odani svojoj vjeri.
 
Križarska molitva (91) Sačuvaj me da ostanem odan mojoj Vjeri
 
O Blagoslovljena Majko Spasenja, zaštiti me u trenutku potrebe, kada sam suočen sa zlom. Pomogni mi da snažno i hrabro branim Božju Riječ, bez imalo straha u duši. Moli da ostanem vjeran Kristovim Učenjima i da mogu potpuno predati  moje strahove, moje brige i moju tugu. Pomogni mi da neustrašivo hodam naprijed ovim osamljenim putom, kako bih proglasio Istinu Svete Božje Riječi, čak i kada Božji neprijatelji čine ovu zadaću skoro nemogućom. O Blagoslovljena Majko, ja Te molim da Tvojim zagovorom Vjera svih kršćana cijelo vrijeme tijekom progona ostane jaka.  Amen.
 
Djeco, morate zapamtiti da kada vam je vaša Vjera stalno osporavana, vrijeđana i kada joj se rugaju Moj Sin pati s vama. Ova patnja i progon su poput Njegovoga okrutnog suđenja, tijekom kojega je optužen za krivovjerje jer je jednostavno govorio Istinu.
Kada se govori Istina, ona privlači polemiku, gnjev i ponekad nasilje. Znajte da će vam Moj Sin dati snagu koju ćete trebati kako bi izdržali ovo razdoblje Velike Nevolje.
Slušajte Moj poziv, djeco. Založiti ću se u vaše ime kako bi ostali jaki i Moj Sin će vas obasuti posebnim milostima kako bi izbjegli prisiljavanje na prihvaćanje bogohulnih zakona, koji će uzrokovati veliki razdor u Kršćanskim Crkvama, a posebno u Katoličkoj Crkvi.
Ljubim vas i pružam vam Svoje molitve na svakom koraku vašega putovanja putom Istine.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Nedjelja, 6. siječnja 2013., 17:50h
 
 
Moja predraga kćeri, zbog djelovanja Duha Svetoga stranci iz cijeloga svijeta sada odgovaraju na Ovaj Poziv s Neba.
Ovo je moguće samo zbog Moći Duha Svetoga da su se tolike tisuće duša ujedinile s ljubavlju u srcima kako bi slijedile Moje Križarske Molitvene Zajednice.
Odmah ćete znati da je istinita Misija od Boga, po broju pozvanih i ujedinjenih kao jedno u Moje Sveto Ime. Ne postavljaju se pitanja. Ne traži se novac. Bez rasprava. Svi se jednostavno udružuju iz ljubavi prema Meni. Zbog odaziva toliko mnogo duša u mnogim narodima na Moje Križarske molitve, Ja im sada dajem ovaj Blagoslov.
Moji ljubljeni učenici, donosite Mi veliku radost i utjehu. Zbog vjernosti i ustrajnosti koje ste pokazali, Ja vas blagoslivljam Darom Duha Svetoga. Od ovoga dana, za svaku zadaću koju poduzmete kako bi Mi pomogli spašavati duše prije Moga Drugog Dolaska, dati ću vam posebnu milost koju ćete odmah prepoznati. To je Milost Ustrajnosti pred nevoljom.
 
Molim vas molite ovu Križarsku Molitvu (92) za Milost Ustrajnosti
 
O dragi Isuse, molim Te za Dar Ustrajnosti. Usrdno Te molim da mi podariš milosti koje trebam kako bih održao Tvoju Najsvetiju Riječ. Molim Te da me oslobodiš svake dugotrajne sumnje. Molim Te da preplaviš moju dušu dobrotom, strpljivošću i ustrajnošću. Pomogni mi da ostanem dostojanstven kada me vrijeđaju u Tvoje Sveto Ime. Učini me jakim i prekrij me Milošću da nastavim dalje, čak i kada sam umoran, kada mi nedostaje snage i kada sam suočen s trpljenjima, koja nadolaze, dok neumorno radim kako bih Ti pomogao da spasiš čovječanstvo. Amen.
 
Idite, Moji ljubljeni sljedbenici i znajte da Moje Srce puca od ljubavi i radosti dok svjedočim vašoj ljubavi kada odgovarate na Moj Poziv.
Ja vas ljubim. Prekrivam vas Svojom Predragocjenom Krvlju.
 
 
Vaš Isus
SAMO BOŽJOM MOĆU POSTOJITE. SAMO BOŽJOM LJUBAVLJU ĆETE ŽIVJETI VJEČNO.
Ponedjeljak, 7. siječnja 2013., 22:15h
 
 
Moja predraga kćeri, možda se pitaš zašto ti se Moja komunikacija s tobom čini kao najprirodnija stvar na svijetu.
Ponekad se pitaš zašto se ne osjećaš savladana Mojom Prisutnošću. To dopuštam, kako bi uvidjela da je nemoguće stajati pred Mojom Prisutnošću, jer bi te onesvijestila Snaga Moga Svjetla. A ipak, dopuštam ti da vidiš malo od ovoga Božjeg Svjetla kao poseban Dar. Zato što ćeš na taj način shvatiti koliko je moćno Moje Svjetlo, Moja Ljubav i Moj Duh.
Kada bi čovjek vidio samo djelić Moje Božje Prisutnosti, bio bi toliko nadvladan da ne bi mogao izdržati Svjetlo jer bi ga zaslijepilo.
To je razmak kojega grijeh postavlja između čovjeka i njegovoga Stvoritelja. Kada se Moje Svjetlo pokaže dušama, mogu ih samo prigrliti u Moje Kraljevstvo kada se pročiste. Samo oni od vas koji se ponize preda Mnom mogu biti obuhvaćeni Svijetlom Moga Milosrđa. Bez obzira koliko tvrdili da Me ljubite, morate se stalno otkupljivati preda Mnom, ako želite da vam bude dan ovaj Dar Mojega Milosrđa. 
Ovo kažem svakom grješniku. Ne prođe niti sat, a da nisi sagriješio mislima, riječima ili djelima. Ali kada mirno prihvatiš svoju slabost i pun si ljubavi za Mene i Ja mogu vidjeti tvoju tugu, odmah ću zaboraviti tvoju nepravednost.
Kada vas dođem prekriti Svojim Božjim Milosrđem, prije Moga Drugog Dolaska, pružiti ću vam potrebno pročišćenje, kako bi bili prigrljeni i odvedeni u sigurnost i zaštitu Moga Božjeg Svjetla. Na taj dan će Moje Svjetlo prekriti Zemlju. Mnogi će, iako zaslijepljeni Svjetlom Moga Velikog Milosrđa, odmah prihvatiti Moju Ruku Spasenja.
Morate prihvatiti da je Božja Moć vječna, da bi bili prihvaćeni u Svjetlo Moga Milosrđa. Samo Božjom Moću postojite. Samo Božjom Ljubavlju ćete živjeti vječno. Oni koji odbiju Svjetlo mogu pronaći samo tamu. Tama može značiti samo jednu stvar – da prihvaćate život vječne patnje koju vam zli nudi.
Dopustite Mome Svjetlu da vas obasja, ali najprije morate zaslužiti pravo da imate udio u Ovom moćnom Svjetlu, koje vam nudi mjesto u Mojem Kraljevstvu zauvijek.
Blagoslivljam vas. Pozivam vas. Dođite k Meni, bez straha, jer strpljivo čekam na vas. Kada bi samo došli k Meni, tada bi shvatili Istinu Moga Obećanja.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 8. siječnja 2013., 21:00h
 
 
Moja predraga kćeri, kada želim pripremiti svijet za Svoj Drugi Dolazak, moram zamoliti sve Svoje sljedbenike da Mi potpuno vjeruju. Ljubim vas. Uvijek ću odgovoriti na vaše molitve, kako bih ublažio zlodjela koja u svijetu smišljaju Božji neprijatelji.
Štitim vas, Moji ljubljeni sljedbenici. Dok od vas nikada ne bih mogao sakriti Istinu, moram vas upozoriti na netočna proročanstva, koja u ovome trenutku pružaju lažni proroci u svijetu i koja stvaraju užas u srcima duša.
Kao što sam vam prije rekao, Ruka Moga Oca će se spustiti na te zle ljude kada pokušaju oduzeti Božjoj djeci život prije nego su spremni ući u Moje Kraljevstvo.
Nikada ne smijete dopustiti da strah uništi nadu ili da nasilje uništi ljubav. Ljubav će uništiti zlo. Ljubav će porasti u svijetu i proširiti će se Milošću Božjom, kao odgovor na molitve Njegove djece.
Ne slušajte pretjerane izjave koje bi mogli čuti o Kraju Vremena. Nemojte dopustiti  da vas takve priče, od kojih su mnoge izmišljene, uznemire ili zastraše.
Ja, Isus Krist, u Svome Milosrđu, uništiti ću zlo, jer nikada neću odustati od vaših duša. Bog je Ljubav. Božja Snaga je Svemoguća.
Bog je Milosrdan. Nikada to nemojte zaboraviti.
Molite, molite, molite, jer ne smijete dopustiti da vaša srca budu uznemirena kada molitva može ublažiti većinu zla u svijetu. Predajte Mi se u ljubavi, nadi i radosti i otkloniti ću sve vaše strahove i nepotrebne brige.
Kada se pripremate za veliko slavlje, uvijek ćete biti radosni i uzbuđeni. I premda se mnoge smetnje i teške zapreke mogu pojaviti prije velikoga dana, sve će biti zaboravljeno kada se sunce uzdigne u zoru jako priželjkivanoga dana.
Na taj način morate promatrati Moj Drugi Dolazak. Premda će vas zlo kojemu ćete prije toga svjedočiti zastrašiti i gaditi će vam se, biti će kratkog vijeka, jer će uskoro sve biti zaboravljeno.
Budite u miru. Nikada ne gubite nadu u Moje Veliko Milosrđe. Nikada neću napustiti one koji Me ljube.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 9. siječnja 2013., 10:45h
 
 
Moja predraga kćeri, kako sam Ja poznat, kroz govor mnogih ljudi, svakoga dana, a ipak, jako su udaljeni od Mene.
Mnogi, instinktivno glasno zazivaju Moje Ime, kroz svoje izražavanje, bez da doista shvaćaju kako koriste Moje Ime. Ne samo da Ja nisam cijenjen; nikakvo poštovanje Mi se ne pokazuje. Moje se Ime koristi kada se proklinje druge, u trenucima velikoga trvenja. Kako Me ovo boli i zgražava; kada Me se koristi na takav način.
Mnogi koriste Moje Ime u svakodnevnom razgovoru, ali ne na način kojim se naglašava Moja Uloga Spasitelja ljudskog roda.
Kako bih volio da mogu pozvati te ateiste i agnostike, da poslušaju kako koristiti Moje Ime u svakodnevnim razgovorima. Ako je to navika, zašto onda ne koristite drugi oblik izražavanja? Zašto Me uključujete, ako Me ne prihvaćate? Zašto Me koristite kao oblik bogohuljenja, kada ne vjerujete da Ja Postojim?
Mnogi Me ljudi odbacuju kao nevažnog u svojim životima. Odgurnut sam na stranu kao da nisam važan.
Mnoge duše koje vjeruju u Mene ne žive svoju vjeru. Takvi ne uspijevaju pripremiti svoje duše. Toliki mnogi ne znaju kada će biti odvedeni sa Zemlje u slijedeći život i napravili su veliku pogrješku. Jer, oni nisu podobni ući u Moje Kraljevstvo.
Na dan kada se duše nađu podijeljene na dvije skupine, Istina budućnosti konačno će im biti otkrivena. Jao čovjeku koji se nije pripremio za taj veliki dan i koji je protratio vrijeme koje mu je dodijeljeno na Zemlji.
Užas onih koji su odbili slušati Istinu i koji su Me javno ponizili i odbili, biti će nemoguće opisati. Toga dana će se svjedočiti plaču, histeriji i šoku, kada te duše budu vidjele da ih put kojega su odabrale samo vodi u vatre ponora.
Ovo je vrijeme duhovne obnove za duše koje su blagoslovljene Darom da vide kako se stara proročanstva sada ostvaruju u svijetu, kako je i naviješteno.
Ja promatram svijet i vidim užasnu pometnju, dok su ljudi uvučeni u laži o tome kako je svijet stvoren – te laži, koje su stvorene kako bi okrenule ljude od Istine.
Vidim kako se dobrim ljudima govori da odbace njihovo razumijevanje Mojih Učenja i da ih bace u stranu kako bi prihvatili grijeh. Zatim ih se potiče da zaplješću grijehu, dok sami sebe ne uvjere kako ću Ja, Isus Krist, progledati kroz prste.
Istina Mojih Učenja leži u samoj jezgri Kršćanstva. Kada oduzmete Istinu, ili kada spletkarite s Njom, to više nije Istina. Sve što ostaje je ljuska.
Vrijeme je da razlučite jeste li ili niste spremni da dopustite da vas zavede moderni new age spiritizam ili ćete čvrsto stajati i braniti Svetu Riječ Božju. Možda vam to sada nije važno, ali kada dođe dan, kada Ja dođem suditi, samo će Istina biti prihvatljiva u Mojem Kraljevstvu.
Kada prihvatite laži, niste iskreni. Niste istinoljubivi. Zbog toga nećete primiti Milosti. Biti ćete poput prazne lađe, koja plovi morima, hvaleći se teretom koji postoji samo u vašim mislima. To neće koristiti nikome, taj lažni osjećaj sigurnosti. To vam neće dati pristup Ključevima Moga Novog Raja.
Molite svaki dan, kao da je sutra vaš posljednji dan, jer ne znate vrijeme Moga Drugog Dolaska. Dogoditi će se neočekivano. Kada taj dan svane, biti će malo vremena da se okrenete. Vi ćete ili prihvatiti Mene i Moje Obećanje da vas odvedem u Moje Kraljevstvo ili ćete biti poslani na mjesto s kojega nema povratka.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 11. siječnja 2013., 11:25h
 
 
Moja predraga kćeri, molim te čuj Me i poslušaj, dok Ja otkrivam Svoju Bol. Moja Glava prekrivena trnjem bolno je zgnječena dok podnosim Bol Moga Razapinjanja, dvije tisuće godina nakon što sam bio na Zemlji.
Vrijeme Moga Drugog Dolaska je vrlo blizu. Neka nijedan čovjek ne sumnja u Moje obećanje da ću ponovno doći. Neka nijedan čovjek ne sumnja da to može biti u bilo kojem trenutku. Pripremite svoje duše, jer vrijeme se bliži. Mnogo je bolje da se usredotočite na stanje vaših duša, nego na stanje vašega blagostanja u budućnosti. 
Bol od trnja sada osjećaju vođe u Katoličkoj i Kršćanskim Crkvama. Oni pate jer ih prisilno kljukaju naučavanjima koja im nalažu politički vođe, a koja potječu iz usta Zvijeri.
Moram upozoriti vas koji napadate Moju Riječ koja dolazi preko ovih Poruka da se bitka između Boga i sotone, na Kraju Vremena, odvija sada. Neka vam Moj Otac oprosti vaše prijestupe. Neka izlije Svoje Milosrđe na vaše zabludjele i ćudljive putove, od kojih svi, ispričavaju grijeh.
Bol Trnove Krune, koja se u agoniji pritišće na Moje Kršćanske Crkve na Zemlji, preslikava se u ovo vrijeme, kako je naviješteno. Bol odbijanja – odbijanja Moje Riječi, Moga Postojanja i Mojih Učenja – ne osjećam samo Ja, već i one jadne duše koje Me poštuju, koje proglašavaju Moju Riječ i koje Me ljube. Moje je Srce isprepleteno s njima u ljubavi i patnji. 
Oni će ovo znati odmah, jer Ja im sada udjeljujem Milost Suza Ljubavi i Obraćenja, kada mole ovu Križarsku molitvu.
 
Križarska molitva (93) Za Suze Obraćenja
 
O Moj ljubljeni Isuse, Ti si blizu mom srcu. Jedno sam s Tobom. Ljubim Te. Cijenim Te. Dopusti da osjetim Tvoju Ljubav. Dopusti da osjetim Tvoju Bol. Dopusti da osjetim Tvoju Prisutnost. Podari mi Milost poniznosti kako bih bio dostojan Tvoga Kraljevstva na Zemlji, kao i na Nebu. Podari mi Suze Obraćenja kako bih Ti se istinski ponudio kao pravi učenik, da Ti pomognem u Tvojoj Misiji da spasiš svaku pojedinu dušu na Zemlji, prije nego ponovno dođeš kako bi sudio živima i mrtvima. Amen.
 
Idite, Moji ljubljeni sljedbenici. Ja vam obećavam da ću vam podariti Milost Suza Obraćenja kada molite ovu molitvu, kako bi doista postali sjedinjeni unutar Moga Svetoga Srca.
Nosim vas u Svome Srcu, Moji dragocjeni i vjerni sljedbenici. Ljubim vas. Ja sam sada s vama, na način koji ćete teško moći zanijekati.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
PLAN DA SE UNIŠTI KATOLIČKA CRKVA UNUTAR NJENIH VLASTITIH REDOVA VEĆ JE U TIJEKU
Subota, 12. siječnja 2013., 15:10h
 
 
Moja predraga kćeri, ovo je vrijeme za slijedeću fazu u Mojem Planu pripreme svijeta za Novu Eru, Novi Raj, Kraljevstvo kojega sam Ja, Sin Čovječji, obećao.
Moja se Vojska sada mora okupiti i kao jedan povezati u molitvi, jer se bitka za duše sada pojačava.
Planovi sveopćih razmjera od strane zle skupine, da se ozakone ratovi, ubojstvo eutanazijom i pobačajem, uzimaju zamah.
Plan da se uništi Katolička Crkva unutar njenih vlastitih redova već je u tijeku. Neka znaju ovo one duše na moćnim položajima, a posebno one unutar Kršćanskih Crkava, koje opravdavaju grijeh i pokušavaju ga ozakoniti. Užasno ćete patiti. Ruka Moga Oca će se pokrenuti i uništiti vaš plan.
Svaki čovjek i žena koji pokušavaju uvesti zakone protiv Volje Božje suočiti će se sa strašnom kaznom. Ne samo da će biti odbačeni, njihovi vlastiti narodi također će biti kažnjeni.
Moj Otac je dovoljno trpio. On više neće podnositi takvo miješanje u Svoje Stvaranje. Zemlja će se zatresti i neće biti čovjeka koji to neće primijetiti.
Toliko je zloće. I tolika lukavost se očituje, gdje čovječanstvo uvodi strašne grozote koje vrijeđaju Boga. Zbog tih djela čovjek će se suočiti s Gnjevom Moga Oca. Mnogo molitve može zaustaviti ovu zloću. I zbog vaših molitvi odgođen je Božji Zahvat da se kazni čovječanstvo. Sada će ti narodi, čiji su vladari vođeni duhom zla, biti potpuno uništeni.
Moji ljubljeni sljedbenici, jako ćete patiti dok svjedočite djelima neposluha protiv Zakona Božjih. Morate nastaviti moliti kako bi ublažili kazne Moga Oca.
Sada, morate osnovati što više Molitvenih Zajednica za Moje Križarske molitve, koliko god je moguće u svakom narodu. Čineći to, suzbiti ćete rad zle skupine.
Mojem strpljenju nema kraja, ali čovjek će biti kažnjen prije Moga Drugoga Dolaska za svoja zlodjela. Ova kazna neko je vrijeme odgađana, ali Moj će Otac dozvoliti ekološka previranja, kako bi pročistio duše.
Ovo je važna Litanija koja će pomoći ublažiti kaznu Moga Oca.
 
Litanijska molitva ( 4 ) Za ublažavanje kazne Boga Oca
 
O Bože Svevišnji.
Molimo Te za Milosrđe zbog grijeha Tvoje djece.
Zahvaljujemo Ti na Daru Zemlje.
Zahvaljujemo Ti na Daru ljudskog života.
Cijenimo Dar Života.
Podupiremo Dar Života.
Zahvaljujemo Ti na Daru Tvoga Sina, Isusa Krista.
Zahvaljujemo Ti na Daru Otkupljenja.
Slavimo Tvoje Božanstvo.
Potpuno Ti se predajemo, da može biti izvršena Tvoja Sveta Volja, na Zemlji, kako je na Nebu.
Zahvaljujemo Ti na Daru Prosvjetljenja Savjesti.
Zahvaljujemo Ti na obećanju Vječnog Života.
Radujemo se Novom Raju.
Molimo Te da spasiš sve duše, uključujući one koje Te muče i one koje su Ti izgubljene.
Zahvaljujemo Ti na ljubavi koju pokazuješ svoj Svojoj djeci.
Zahvaljujemo Ti na Daru prorokovanja.
Zahvaljujemo Ti na Daru molitve.
Molimo Te da nam podariš mir i spasenje. 
Amen.
 
Kćeri Moja, ova Misija će postati još teža, dok se mržnja čovjeka protiv čovjeka pojačava i uzrokuje razilaženje.
Vjerni Božji učenici biti će u kušnji da se predaju grijesima, koji će biti zamaskirani kao zakoni tolerancije. Morate se oduprijeti svakom pokušaju da okrenete svoja leđa Istini Mojih Učenja. Kada sva svoja iskušenja predate u Moje Svete Ruke, vidjeti ćete da je ova Misija za spas duša mnogo lakša.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
Nedjelja, 13. siječnja 2013., 12:10h
 
 
Moja predraga kćeri, nikada ne smiješ zaboraviti Tko je tvoj Gospodar. Kada te vuku u svim smjerovima i kada Moji učenici stavljaju ogromne terete na tvoja ramena, moraš se oduprijeti. Smjesti se u Moje Svete Ruke, ostani sama i zamoli Me da sve riješim.
Moraš odgovarati samo na Moj Glas. Bilo koji drugi glas, koji ti zapovijeda da činiš Moj Sveti Posao, prema njihovim načinima, njihovim tumačenjima, mora se odbaciti.
Mnogi koji slijede Ovu Misiju moraju shvatiti da Moja Sveta Riječ ne može biti ispitivana, mijenjana ili prilagođavana kako bi odgovarala drugima. Moja Riječ je Sveta. Prihvatite u vjeri ono što Ja kažem i budite zadovoljni. Vrijeđate Me kada pokušavate naći skrivena značenja, senzaciju ili kada tražite vračanje.
Naučite slušati Moj Glas. Neka dodirne vašu dušu i budite zahvalni što vam dajem ovaj Dar Mojih povjerljivih Učenja i Želja. To činim iz samilosti prema vama i zato jer vas ljubim. Pitati i zahtijevati da vam dam odgovore koje želite čuti uvrjedljivo Mi je.
Kćeri Moja, molim te zanemari pitanja ili zahtjeve koji od tebe traže da promijeniš Moje Riječi ili značenje onoga što ti Ja govorim. Kao što sam ti ranije rekao, nemaš ovlasti to učiniti. Čak i kada te zastranjene duše zatrpavaju teškim pitanjima, na koja nemaš odgovor, šuti.
Vi koji Me nastavljate iskušavati i zateći u pogrješci, osporavajući i kritizirajući Moju Svetu Riječ, znajte da ste samo jadni, slabi grješnici. Nije to što postavljate pitanja za dobro vaše duše ono što Mi se ne sviđa. Već vaše odbijanje da prihvatite da bih se Ja, Isus Krist, ikada mogao obraćati svijetu kao što to činim sada.
Ako uzmete Moju Riječ i izvrnete Nju kako bi odgovarala vašem načinu, postati će beznačajna. Ako je zatim razdvojite, kako bi prkosili Ovoj Mojoj Svetoj Misiji da spasim ovaj posljednji naraštaj, biti ćete odbačeni u stranu.
Moj Plan je sada moćan dok brzo vodim čovječanstvo naprijed duž Puta Istine. Oni koji zablude i zalutaju biti će ostavljeni. Malo je vremena ostalo da se svatko od vas spasi. Zašto ga uzalud trošite? Svaka minuta je dragocjena.
Dopustite Mi priliku da vas vodim, da vas učim i da vas spasim. Da bih vam Ja pomogao, potrebna je vaša poslušnost Meni, vašemu Isusu. Možete Me slušati samo onda, kada Mi predate svoju volju. Kada to učinite, zbunjenost više neće biti prisutna u vašoj duši.
 
 
Vaš Isus
 
 
Ponedjeljak, 14. siječnja 2013., 18:12h
 
 
Moja predraga kćeri, malo je vremena za pripremu za Upozorenje. Ovo je vrijeme kada morate odbaciti sve osim Moje Svete Riječi, bez obzira koliko je težak progon.
Dok pripreme počinju, neka vas nitko ne zaustavi, Moje ljubljene sljedbenike, dok pripremate vaše duše i molite za one koji će tijekom Upozorenja umrijeti u smrtnom grijehu.
Vi, Moji sljedbenici i Moji posvećeni sluge, ćete sada izdržati bol koju Ja osjećam dok gledam na bijedne grješnike. Unatoč Mojem Božanstvu, muka Mi je i zgrožen sam grijesima čovjeka, dok se izvode pred Mojim Očima.
Bahatost, drskost i oholost koju ovi grješnici pokazuju točno oponašaju osobine sotone i njegovih demona. Ti isti zlodusi proždrli su duše Božje djece, tako da se više ne čine kao djeca koja su nekoć bila, kada su udahnuli svoj prvi dah.
Tako su ispunjeni ohološću i uvjereni u vlastitu nepobjedivost, da više nisu sposobni dopustiti Božjem Duhu da dotakne njihove duše. Zato trebaju vaše molitve.
Blagoslivljam vas Milošću da spasite te duše i Meni za Volju morate Mi pomoći da im pomognem.
Nezadovoljan u zasićivanju vlastitih požuda da nahrani tjelesne želje, čovjek onda osjeća da se mora miješati u Moje Stvaranje. Čini korake gdje pokušava ne samo oponašati Moć Božju, kada se radi o Stvaranju ljudskoga života i njegovom oduzimanju, nego misli da ima moć zamijeniti Postojanje Boga. On sada vjeruje u vlastitu božanstvenost, što nije ništa drugo nego laž koju je sotona, kojemu je založio vjernost, stavio u njegovu dušu.
Ovi koraci koje čovjek sada čini idu izvan granica koje dopušta Bog. Sada kada će Božje Crkve biti opkoljene duhom zla, od neprijatelja i uljeza, kazna će konačno sići na Zemlju.
Svjedočiti će se Moći Moga Oca i Njegova će kazna biti žestoka. Zaprepastiti će čak i najoholijeg grješnika, koji neće sumnjati u to Čija se Ruka spustila na Zemlju. Moj će Otac to učiniti kako bi oslobodio Zemlju od zloće, u isto vrijeme omogućujući rast Svoje Vojske odanih sljedbenika koja će pomoći u Spasenju duša.
Grijeh je pokvario Zemlju kojom hodate, a to se može vidjeti u bolesti, zagađenju i korupciji u vašim vladama. Mrlja grijeha prekriva svijet, tako da je postala odvratna i zla stvar u Očima Moga Oca. On, koji je stvorio svijet kao mjesto gdje će se brinuti za Svoju obitelj, slomljenoga je Srca.
Moj Otac je također gnjevan i vaga pravde se nagnula. Njegova kazna se ne može zaustaviti tamo gdje je postala nužna.
Pomognite svojoj braći i sestrama, osobito onima koji su stvorili zakone koji se sukobljavaju s onima koje je stvorio Svevišnji Bog. To morate učiniti moleći Križarske molitve. Budite jaki. Budite hrabri. Imajte nade i ne bojte se ničega, ako Me ljubite.
 
 
Vaš Isus
 
 
Utorak, 15. siječnja 2013., 22:50h
 
 
Moja predraga kćeri, dok ova Misija nastavlja rasti i širi se po cijelom svijetu, biti će blagoslovljena sa novim čudima, koja će se dati onima koji strašno pate. Baš kao kada sam prvi put došao, Moje će se Milosrđe proširiti na one duše koje trebaju Moju Pomoć.
Biti će onih u koje će prodrijeti nedostatak vjere i koje će zadesiti strašna fizička patnja. Olakšati ću patnju onima koji dođu k Meni. To ću učiniti kako bih zapalio vjeru njihovih duša, ali biti će to kroz Moć Duha Svetoga, preko Koje oni jedino mogu biti izliječeni.
Predajte Mi svoje patnje. Predajte Mi svoje brige. Predajte Mi svoju bol. Dođite k Meni preko svojih molitvi i Ja ću slušati. Želim vas sve uzeti u Svoje Svete Ruke i zaštititi vas.
Molim vas uzmite ovaj novi Dar Ozdravljenja kojega vam sada poklanjam. On je u obliku Križarske molitve i izliječit će vas u duhu, tijelu i duši. Kroz ovu molitvu, Ja ostavljam u baštinu dragocjeni Dar Ozdravljenja. Moleći ju, znati ćete da će ova molba za pomoć spustiti velike darove sa Neba nad vas i one koje uključite u ovu molitvu. Kao takva, ona dolazi s posebnom zaštitom za obnovu onih izgubljenih, koji su nesigurni u svoju vjeru ili osjećaju klonulost. Mogu patiti od sumnji. Mogu patiti od fizičkih bolesti, koje uništavaju njihovu sposobnost da Mi dopuste da im donesem mir, ljubav i utjehu.
Kako bi primili ovaj blagoslov za ozdravljenje, molim vas da molite ovu Križarsku molitvu.
 
Križarska molitva (94) Za izlječenje duha, tijela i duše
 
O dragi Isuse, polažem se pred Tebe, iscrpljen, bolestan, u boli i žudeći da čujem Tvoj Glas. Neka me dotakne Tvoja Božja Prisutnost, kako bih bio preplavljen Tvojim Božjim Svjetlom kroz moj duh, tijelo i dušu. Ufam se u Tvoje Milosrđe. Potpuno predajem svoju bol i patnju Tebi i molim Te da mi daš milost da Ti vjerujem, kako bi me mogao izliječiti od ove boli i tame, da ponovno postanem potpun i da mogu slijediti Put Istine i dopustiti Tebi da me vodiš prema životu u Novom Raju. Amen.
 
Najprije se morate brinuti zbog svoje vjere. Zatim, kroz Milost Moga Milosrđa, Ja ću odgovoriti na vaš zahtjev za izlječenjem, u skladu sa Mojom Svetom Voljom.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
 
Četvrtak, 17. siječnja 2013., 23:17h
 
 
Moja predraga kćeri, Vatra Duha Svetoga pojačala se među Mojim Molitvenim Zajednicama i sada će se širiti svijetom i umnožiti tisuću puta. Milost darovana ovim Zajednicama omogućiti će im da se brzo organiziraju i rastu, kao što sam to i namjeravao.
Dok Vatra Istine obuzima Zemlju, također će se i tama spustiti, poput velike, guste magle. Zli i njegovi demoni mučiti će mnoge ljude što god više mogu, kako bi ih odvukli od Mene. Ja mu to ne mogu dozvoliti.
Jako teško Mi se nositi sa bolom odvojenosti od tih jadnih duša, koje svojevoljno podliježu lažima kojima ih hrani sotona. Međutim, ništa ne može zaustaviti Riječ Božju, iako se mnogima od vas to možda ne čini tako.
Svojom Moću Ja ću širiti ljubav kroz one duše koje odgovaraju na Moj Poziv za molitvama. Kada Mi predaju svoju slobodnu volju, mogu učiniti ono što je nužno kako bi ih privukao Ljubavi Božjoj. Ta Ljubav već neko vrijeme nedostaje u njihovim životima. Tada će prepoznati prazninu koju su osjećali iznutra, prije nego sam im Ja donio ovu utjehu. Utjeha koja im je nedostajala jest mirnoća duše, koja može doći samo od Mene.
Dođite k Meni i Ja ću vam pomoći da vidite sve što je važno. Slušajte Moj Glas sada, dok okupljam sve narode i dovodim Moju Obitelj zajedno, kako bih vas pripremio za vaš novi život, gdje smrt više neće postojati. Ni smrt tijela ni smrt duše ne može postojati u Mojem Novom Raju. Smrt će biti dokrajčena. Moj Novi Raj je spreman, ali mora biti ispunjen sa svakom živom dušom u današnjem svijetu. To je Moja velika Želja.
Moji sljedbenici, vi se morate pripremiti sada za užasne kušnje, sa kojima ćete se morati suočiti zbog vašega odgovora na Moj Poziv. Sve će biti učinjeno kako bi se omelo vaše Molitvene Zajednice. Mnogi će ih svećenici, na primjer, pokušati zaustaviti. Biti će vam rečeno da ih ne posjećujete. Biti će vam rečeno da One nisu dopuštene. Biti će vam rečeno da Moje molitve dolaze od duha zla. Biti će vam pružen svaki izgovor – svi oni jednostavno namijenjeni da spriječe obavljanje Moga Posla.
Pozivam vas da radite zajedno u miru i skladu. Nemojte dopustiti da razlike u mišljenjima zaustave Ovaj Posao. Ovo je vrijeme kada će sotona pokušati stvoriti razdor među svima vama, kako se Križarske molitve ne bi globalno širile, kako Ja nalažem.
Molitvene Zajednice Isus govori čovječanstvu moraju biti svuda osnovane. One će biti integralni dio stvaranja i koordinacije Moje Vojske Ostatka na Zemlji. Morate blisko raditi, u ljubavi i skladu i ostati u kontaktu s Mojom kćerkom Marijom. Ja sam nju uputio da pomogne gdje može, u vođenju vas. Poslao sam joj skupinu ljudi koja će koordinirati ove Zajednice u različitim regijama u svijetu. Svatko od vas se mora usredotočiti na vlastitu regiju i povezati se međusobno. Ja ću uputiti Mariju na to kako ih se treba voditi i kakav oblik Ja želim.
Ja ću blagosloviti svaku Molitvenu Zajednicu, kada se slože sa Mojim Upravljanjem. Ja trebam članove klera da se uključe i da se koriste Molitvenici. Marija će vam reći što se uskoro očekuje.
Pripremite se za ovu globalnu Misiju, Misiju poput nijedne druge. To je posljednja Misija za spas duša, a Ja Isus Krist upravljam svakim korakom na putu. Molim vas da Mi potpuno vjerujete. Radujte se, jer blagoslovljeni ste budući da vam je dana uloga u ovom najvažnijem vremenu u povijesti svijeta. Zbog ovoga ćete primiti mnoge darove od Mene, jer Ja trebam vašu pomoć da bih spasio duše.
Dopustite Mi da vam dam Blagoslov Zaštite za Križarske Molitvene Zajednice Isus govori čovječanstvu, u svakom pojedinom mjestu, kako se osnivaju.
Moja Ljubav, Moj Blagoslov, Moji ljubljeni učenici. Vi Meni donosite mir, ljubav i utjehu u ovome vremenu.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
Petak, 18. siječnja 2013., 19:30h
 
 
Djeco Moja, plima se okrenula, dok se grijeh nastavlja posvuda širiti. Dok grijeh postaje prihvatljiv u srcima ljudi, Zemlja će jecati od boli pod težinom tame.
Svjetski Rat je priređen i uskoro će otkriti ružnoću koja leži u srcima svjetskih vođa koji su ujedinjeni, kao da su povezani pupčanom vrpcom. Jedan hrani drugog, ali uskoro nijedan od njih neće ostati vođa u svojoj Zemlji, jer će odgovarati samo jednom gospodaru, Antikristu.
Mnogima će se možda svijet činiti istim, ali neće biti. Zbog zla, kojega su donijeli utjelovljeni demoni koji lutaju hodnicima moći, cijelo će čovječanstvo patiti. Moć, kojom ovi robovi drže zle vođe, značiti će da će nestati građanska prava. Znakovi se već mogu vidjeti. Uskoro će se sva prava ukinuti i morati ćete vjerovati Mojemu Sinu i predati Mu se, kako bi se mogli suočiti s nepravdama kojima ćete morati svjedočiti.
Ukinuće svih znakova Mojega Sina značiti će početak kraja. Jednom kada se to dogodi, znati ćete da se bliži vrijeme Drugoga Dolaska.
Morate biti u molitvi, djeco i nastaviti moliti Križarske molitve, jer one su vrlo moćne i pomoći će ublažiti patnju koju planira zla skupina.
Zemlja će se sada tresti tamo gdje su sjedišta ovih vođa koji su pod demonskim utjecajem. Ruka Boga Svevišnjeg će udariti Zemlju, ali mnogi koji vode grješne živote mogu biti spašeni preko vaših molitvi.
Utjecaj zloga sada se osjeća među Crkvama i onima koji proglašavaju Svetu Riječ Božju. Oni su glavna meta zloga, a Antikrist neće popustiti u svojoj težnji da uništi sve Kršćanske Crkve.
Molite, molite, molite da Vojska Kristova ostane spokojna i u miru. Kada budete potpuno vjerovali u Moga Sina, kroz predavanje svoje slobodne volje, postati ćete snažni. Onda ćete biti u mogućnosti oduprijeti se ovim kušnjama.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Petak, 18. siječnja 2013., 20:15h
 
 
Moja predraga kćeri, kako se lako Moj Glas utapa u vrisci lažnih proroka koji u ovo vrijeme prodiru u svijet.
Kako su budalasti oni među vama, uključujući Moje vjerne sljedbenike, koji su tako gladni Moje Ljubavi da tako lako gutaju te lažne riječi koje vam nude lažljivci.
Zar ne znate da Ja predajem Svoju Riječ samo preko nekoliko duša? Zar vam nisam rekao da su Moje Riječi koje vam sada dajem posljednje ove vrste? Zašto onda gorljivo tražite riječi nedavno proglašenih proroka koji tvrde da govore u Moje Ime? Njihova želja je traženje slave i pažnje. Ono što oni čine jest da hrane Moje stado slabom alternativom, koja je puna riječi bez značenja. Mnogi od tih jadnih duša ne žele ništa zlo, jer mnoge vodi njihova pobožnost prema Meni, kako bi priopćili Ljubav Božju. Ipak, Ja ih ne upućujem da to čine, jer im ne otkrivam Svoju Svetu Riječ ili detalje Svoga Svetoga Plana. Drugi su, nažalost, pod utjecajem duha zla, kako bi naškodili Mojoj Svetoj Riječi.
Dok mnogi glasovi iz usta lažnih proroka iziskuju pozornost mnogih, Moj Istinski Glas odbacuje se sa strane. Oni od vas koji traže Moj Glas i koji svjedočite riječima samoproglašenih proroka, morate Me sada slušati.
Postoje odabrane duše preko kojih komuniciram desetljećima. Ja i dalje komuniciram s njima. Od početka ove Misije, Ja nijednoj drugoj duši nisam dao dopuštenje da javno proglašava Moju Riječ u ovo vrijeme, sa izuzetkom onih ljubljenih odabranih duša koje su godinama radile za Mene.
Kako da podignem Svoj Glas da Me možete čuti? Što vi tražite? Istinu? Senzaciju? Poeziju – koja vas podsjeća na to kako bi se Moja Riječ trebala pojavljivati na papiru? Zašto onda, od svih proroka koji kažu da govore u Moje Ime, Mene odbacujete preko ovih Poruka?
Oh, kako ste prevareni. Kako ste odvučeni od Mojih Brižnih Ruku. Kako ste zavedeni da slušate slatke zvukove, koji nemaju sličnosti sa Mojom Istinskom Riječi.
Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.
Ja sam obećao svijetu da će im Istina biti otkrivena tijekom ovoga vremena, ipak mnogi od vas ste slijepi i gluhi na Riječ Božju. Molim vas da razmislite o svojoj potrazi za Mojim Milosrđem, Mojom Riječi i Mojim Obećanjem. Zatim Me morate moliti da vas vodim i da vam dam jasnoću uma, kako bi Me mogli vidjeti, čuti, vjerovati Mi i konačno se potpuno predati Mojoj Želji da spasim vašu dušu. Ne smijete gubiti vrijeme premišljajući se ili da budete odvedeni sa pravoga puta, jer Ja vas trebam.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 19. siječnja 2013., 20:45h
 
 
Dijete Moje, kada se zlodjela povećavaju, kao na način kada narodi pokušavaju uvesti pobačaj, Sveti Duh silazi na Božju djecu, kako bi dobili hrabrost da uzvrate.
Pobačaj je najteži grijeh u Očima Moga Oca. Njemu se ne može iznijeti nijedan razlog, koji može opravdati taj zločin protiv Božjeg Stvaranja. Pobačaj je uvreda Svetom Stvaranju čovječanstva i sa sobom donosi strašnu kaznu.
Biti će iznesena svaka tvrdnja kako bi ga se opravdalo u vašim zemljama, ali ništa ga ne može ikada učiniti prihvatljivim Bogu. Nitko se nema pravo miješati u Dar Života, kojega je stvorio Bog, Stvoritelj svega što jest.
Mnoge jadne duše vjeruju kako pokazuju samilost kada opravdavaju pobačaj, ali sve što čine jest da opravdavaju ubojstvo, što je težak grijeh. Morate se boriti protiv svakoga zakona i svake tvrdnje koja promiče pobačaj i štititi život Božje djece, u utrobama njihovih majki. Nikada ne smijete osjećati strah kada proglašavate svetost života.
Molite, molite, molite za one duše koje ne mogu prihvatiti važnost života i Sveti Čin Božjega Stvaranja. Te duše trebaju vaše molitve i strpljenje. Pokažite im da nećete prihvatiti njihove zahtjeve da opravdate ubojstvo nerođenoga djeteta Božjeg.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

Nedjelja, 20. siječnja 2013., 10:10h

 
Moja predraga kćeri, Moja je najveća Želja vidjeti nevjernike kako čitaju Moju Svetu Riječ. Kad bi to bilo i samo na nekoliko minuta, bili bi u iskušenju da se vrate Mojem Pismu, iznova i iznova.
Zbog toga što sotona zavodi svijet da povjeruje kako on ili njegovi demoni, pali anđeli, koji lutaju svijetom slobodno, tražeći utočište u srcima i tijelima ljudi ne postoje, on je nepoznat nevjernicima. Tek kada čovjek prihvati postojanje zla u svijetu, doista će otvoriti um prihvaćanju Postojanja Boga.
Kada zli duhovi lutaju, oni traže mjesta gdje će lako ući u dušu. Jednom kada uđu u dušu, jako teško ih je se riješiti. Prianjaju uz one jadne duše koje nemaju vjere ili povjerenja u Boga. Napadaju Moje sljedbenike na slične načine i samo njihova molitva može im pružiti zaštitu. Kada je prorok poslan na svijet, sotona i njegovi demoni čine sve do izvanrednih pokušaja kako bi se borili sa Darom Proroštva.
Ti, kćeri Moja, okružena si sotonskim napadima. Ovo se odvija u brojnim oblicima. Ljudi koji odgovaraju na Moje Poruke također će biti mučeni. Najprije će duh zla usaditi sumnje u njihova srca, a zatim će stvoriti tjeskobu unutar duše. To će ih dovesti do toga da dovedu u pitanje i osporavaju Moje Poruke, dok im se sumnje ne pretvore u mržnju.
Mnoge duše sa kojima surađuješ, neznano njima, stalno će biti u kušnji da te izdaju. Neki stranci će doći i reći ti kako su i oni također proroci. Neke od tih duša, koje su ti došle na početku ove Misije, pretvarajući se kako su također Moji proroci s Mojim posebnim darovima i lažući ti, tvoji su najgori neprijatelji. Oni Moji posvećeni sluge, kojima si se povjerila i koji su te izdali, također su bili zaustavljeni u dužnosti prema Meni, zbog duha ljubomore.
Postoji samo nekoliko ljudi kojima se može vjerovati da rade s Mojim prorocima, zbog čega oni pravi moraju raditi sami, sa šačicom ljudi kojima mogu vjerovati. Vi, Moji sljedbenici, nikada se ne smijete osjećati povrijeđeno ili uvrijeđeno kada Ja neću dopustiti Svome proroku da se upoznate ili da sudjeluje u javnim događajima.
Kao proroku Kraja Vremena, Ja ne mogu dopustiti odvraćanje pažnje. Trebam sve Marijino vrijeme i posvećenost. Ja, Isus Krist, ću vas voditi u vašim molitvama i pomoću Svojih Molitvenih Zajednica. Nikada ne podcjenjujte duha zla, koji stvara sumnje i rasprave među vama, zajedno s iskušenjem da otiđete.
Prepoznajte razloge za ovo. To je zato što se u ovome vremenu vodi sotonin najveći rat. Misije pravih proroka uzrokuju bijes. To sam Ja, Isus, koji vodim bitku protiv zloga i to sam Ja Koji ću ga pobijediti.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
Nedjelja, 20. siječnja 2013., 17:50h
 
 
Moja predraga kćeri, želim da Moji učenici prihvate promjene koje nadolaze bez straha. Zbog tih promjena čovjek može biti pročišćen.
Uskoro će se dogoditi zločini rata i ukidanja vaših prava, kako bi se nadzirao način vođenja vaših zemalja. Kada se ne bi dogodila ova konačna bitka između Kraljevstva Moga Oca i đavla i njegovih zlih duhova, onda zlo ne bi moglo biti uništeno.
Stalno će se pokušavati preuzeti vaše valute i vaš osobni pristup novcu. Ali vaše molitve mogu zaustaviti ove zle vođe u nanošenju ovog pokušaja uspostave ropstva. Ovi ljudi će uništiti Moje Crkve i rijetkima će biti dozvoljeno da prinose svakodnevne Žrtve. A ipak, biti će među njima i onih koji će ostati neoboreni zbog Milosti Božje.
Progoniti će Crkvu i uzrokovati veliku podjelu među vođama u Kršćanskim Crkvama, ipak biti će svećenika i klera koji će ostati postojani, jer će odbiti podložiti se tom pritisku.
Pokušati će spriječiti Sakramente Krštenja, Svete Pričesti i Ispovijedi, ipak ti vjerni i hrabri posvećeni sluge nastaviti će Mi služiti.
Zapamtite, vaše molitve će ublažiti utjecaj i jačinu tih kušnji. Osobito, kada Moje odabrane duše mole za ova djela Milosrđa, Ja ću odgovoriti na njihove pozive.
 
 
Vaš Isus
 
 
Ponedjeljak, 21. siječnja 2013., 15:50h
 
 
Moja predraga kćeri, možda se čini kako je Moje Vrijeme na Zemlji završilo Mojim Razapinjanjem, ali to je bio tek početak.
Moje Vrijeme, koje je usklađeno sa Božjom Voljom Moga Oca, je skoro nad vama i konačno ću ponovno doći kako bih sklonio čovječanstvo u Moje Sveto Srce.
Mnogo je toga postignuto, ne samo s vaše strane, Moji predragi sljedbenici, već i od Vjere Moje Crkve u ustajanju protiv progona koje su svjetovne vlade nanijele Mojem Tijelu na Zemlji.
Koliko ljubim Svoje vjerne sljedbenike. Koliko Mi utjehe donose, zbog svoje čvrste i odane vjernosti. Duh Sveti je raširen u ovim vremenima i prekrio je čovječanstvo poput mreže, kao protuotrov duhu zla koji je prisutan u srcima ljudi.
Kada bi vi, Moji sljedbenici, vidjeli, kako Ja vidim zle duhove koji lutaju Zemljom tražeći dom, umrli bi od straha. Oni traže utočište u ljudskoj duši i dom koji će naseliti. Duše koje Me ne ljube, koje odbacuju Boga i koje slijede lažna učenja koja sotona širi, uključujući organizacije new age-a, koje se predstavljaju kao religijske i duhovne organizacije, izlažu se naveliko tim duhovima. Mnoge od ovih duša bile bi uvrijeđene kada bi im bilo rečeno da nose takve zle duhove. Ne bi to vjerovali, čak ni kada pokažu znakove dubokog emocionalnoga bola.
Ti zlodusi, a mnogo ih je, Meni se pokazuju migoljeći se u crnilu preda Mnom. Vidim ih kako Mi se rugaju i pljuju iz svojih zlih usta. Kada su prisutni u Božjoj djeci, preobražavaju osobu u koju su ušli, iako ispočetka polako. Vremenom, će te jadne duše bljuvati odvratnosti protiv Boga i Zakona koje je postavio. Promicati će zlodjela svih vrsta i činiti će sve kako bi zaveli druge duše da počine grijeh. Dok povećavaju brzinu svoje zaraze, Duh Sveti, prisutan u srcima Mojih sljedbenika, otpočeti će snažnu bitku kako bi pomogao iskorijeniti ovo zlo. Zbog toga je molitva važna. Vaše molitve, ponuđene kako bi se spriječilo širenje zlih zakona koji vrijeđaju Boga, biti će uslišane i na njih će se odgovoriti.
Molim vas, nastavite moliti Križarsku molitvu (87) za zaštitu naroda od zla, kako bi se ublažila zlodjela progona.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 22. siječnja 2013., 10:24h
 
 
Moja predraga kćeri, Moje Svjetlo će sada zasjati nad onim narodima koji nisu poučeni Istini.
Tamo gdje nema spomena Boga, Moja Božja Prisutnost sada će ispuniti svaki kutak onih naroda koji Me ne štuju, iako su svjesni toga Tko sam Ja. Veo tame će biti podignut i konačno će te žedne duše piti Moga Duha Svetoga i gutati Moju Svetu Riječ. Nakon svega ovoga vremena, širenjem Mojih Molitvenih Zajednica biti će im dana Istina.
Obraćam se onim narodima čije crkve leže prazne, gdje su Sakramenti rijetko kada dostupni i gdje se više ne slave svakodnevne Mise. Na vama je, Moji ljubljeni učenici, da širite Moju Svetu Riječ, kako bi duše koje su u tami i one koje ne znaju ništa o Meni, bile prosvijetljene i nježno ohrabrene da Mi dođu.
Ja vas blagoslivljam i preko Moći Moje duboke Ljubavi prema svakome od vas, značajno ću povećati vašu brojnost. Moje Molitvene Zajednice će biti osnovane u svakoj zemlji i sa Darom Duha Svetoga, vi ćete prorokovati u Moje Sveto Ime širom svijeta.
Podsjetite sve na Moja Učenja. Podsjetite duše da čitaju Svetu Bibliju, jedan od najvećih Darova koje vam je dao Moj Otac. Molite Moje molitve; čitajte Moje veličanstvene Poruke i molite da možete doprijeti čak i do najtvrđih srca.
Dodijeliti ću vam mnoge Darove i usmjeravati vas na svakom koraku koji poduzmete na Putu Istine.
 
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 23. siječnja 2013., 16:05h
 
 
Moja djeco, morate težiti da posvetite najmanje 15 minuta dnevno u moljenju Križarskih molitvi, jer to je vrlo važno.
Morate naći vremena da molite ove molitve, jer već ublažavaju mnoge tragedije u svijetu, koje uzrokuju zli ljudi koji čine zločine.
Nikada ne smijete zaboraviti na moć molitve ili na činjenicu da vam Ja svojim posredništvom mogu pomoći u vašoj borbi za Vjeru.
Mnogi od vas su zauzeti drugim stvarima u životu, ali morate učiniti sve kako bi odali počast Mojem Sinu. Molitva može biti teška za mnoge.
Može biti teško nasamo moliti, a one koji ne mogu vidjeti najsavršenije i najdivnije Lice Moga Sina, Isusa Krista, lako se omete.
 
Evo male Križarske molitve ( 95 ) Da pomogne pronaći vrijeme za molitvu
 
O Majko Spasenja, dođi mi u pomoć, dok se borim pronaći vrijeme za molitvu. Pomogni mi da Tvome ljubljenom Sinu, Isusu Kristu, dam vrijeme koje On zaslužuje, da Mu pokažem koliko Ga volim. Molim Te, moja Blagoslovljena Majko Spasenja, da zatražiš za mene Milosti koje trebam i zamoliš Svoga dragoga Sina za svaku Milost i pomoć kako bi Me mogao sakriti u Dubinu Svoga Svetoga Srca. Amen.
 
Djeco, kako bi slijedili Put Istine, trebate samo posvetiti vremena koliko je potrebno molitvi. Snagom molitve Milosrđe Moga Sina se može širiti diljem svijeta. Pomoću moljenja Križarskih molitvi, Moj Sin može ispuniti Zavjet Spasenja svijeta.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Srijeda, 23. siječnja 2013., 16:40h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja sam sretan i zadovoljan zbog ljubavi koju Moji Učenici nose u srcima prema Meni.
Nebo se raduje zbog brzine kojom se Moje Božje Poruke i molitve šire diljem svijeta. Ovo je vrijeme, davno naviješteno, kada će Moje Sveto Evanđelje biti propovijedano širom cijeloga svijeta.
Pozivam Svoje sljedbenike da podsjete ljude na važnost čitanja Svete Biblije, Riječi koja je napisana, u skladu s Voljom Moga Oca.
Danas se Moja Riječ govori, ponovno, kako bi se u misli današnjih ljudi ulila važnost Mojih Učenja. Neuspjeh u prihvaćanju Riječi Božje uzrokovati će smrt duše.
Svaki čovjek na Zemlji rođen je sa slobodnom voljom. Svakom čovjeku kojemu je život dao Moj Otac dostupan je bio Sakrament Krštenja, ali nije svakom Božjem djetetu dan pristup ovome važnom Daru, koji čisti dušu i oslobađa ju demona.
Svaki čovjek ima pravo na Istinu Mojih Učenja, a ipak nije svakom čovjeku dana Istina. Na njeno mjesto su se dušama nevinih ubacivale lažne religije. To je dovelo do međusobne mržnje, dok su laži, koje su takve lažne religije stvorile i širile, zarazile srca ljudi.
Istina je da je Moja Sveta Riječ hrana duši. Bez Nje duša vene. Kada je bez mira kojega donosi Moja Ljubav, onda traži olakšanje u okrilju svjetovnih stvari, koje ju konačno isušuju svake utjehe.
Sada kada je Moja Sveta Riječ zapaljena u srcima iscrpljenih ljudi, Moja Ljubav će se širiti kada Istina bude dana čovječanstvu. Ta Ljubav će privući gladne duše i tako će se nastaviti Moj Plan Spasenja. Iscrpiti ću svaki put, koristeći srca poniznih duša – koje Me doista ljube – kako bih spasio cijelu ljudsku obitelj. Nije bitno kojeg boga obožavaju, jer vrlo brzo će im Istina biti otkrivena. Tada neće željeti ništa, samo Moju Slavnu Prisutnost.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 25. siječnja 2013., 20:00h
 
 
Moja predraga kćeri, želim podučiti Svoje Križarske Molitvene Zajednice da budu oprezne kada se osnivaju u svojim narodima. Moraju imati uza se Blagoslovljenu Vodu, imati Moje Raspelo i moliti ovu posebnu Križarsku molitvu za blagoslov i zaštitu svoje Križarske Molitvene Zajednice.
 
Križarska molitva (96) Blagoslovi i zaštiti našu Križarsku Molitvenu Zajednicu
 
O moj predragi Isuse, molim Te, blagoslovi i zaštiti nas, Svoju Križarsku Molitvenu Zajednicu, kako bi postali nepovrjedivi od zlih napada đavla i bilo kojih zlih duhova, koji bi nas mogli mučiti u ovoj Svetoj Misiji za spas duša. Daj da ostanemo vjerni i jaki, dok ustrajemo u obrani Tvoga Svetoga Imena pred svijetom i nikada ne odustanemo u svojoj borbi za širenjem Istine Tvoje Svete Riječi. Amen.
 
Molim vas, molite ovu molitvu prije i poslije svakog molitvenog susreta.
Također vas moram podučiti, Moji ljubljeni učenici, osigurajte da molitva bude temelj svakog molitvenog susreta. Ja ne želim da negativno razmišljate, ili da stvarate strah između sebe, jer Ja donosim samo Ljubav i Milosrđe.
Moje Poruke su pune nade i Ja ću ublažiti većinu naviještene patnje snagom Svojih Križarskih Molitvenih Zajednica. Svrha ove Misije jest spasiti duše. Nikada nije bila riječ o nečem drugom. Moje Poruke su dane da vas prosvijetle, da vas upozore na opasnosti koje utječu na vašu Vjeru i da vas pripreme za Moj Novi Raj.
Idite sada, u Miru. Prekriti ću svaku Križarsku Molitvenu Zajednicu sa izobiljem Svojih Milosti, uključujući Dar Pronicljivosti.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 25. siječnja 2013., 23:20h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja Moć u ovom vremenu intenzivno raste u srcima ljudi Snagom Duha Svetoga. Čak i hladne i udaljene duše biti će obraćene kroz Darove kojima Ja obasipam čovječanstvo zbog vašeg velikodušnog odgovora na Moj Poziv s Neba.
Svi narodi će prihvatiti Snagu Duha Svetoga; sve kamenje će biti preokrenuto; svi svećenici će biti svjesni Mojih Poruka; svi Moji ljubljeni učenici će biti dotaknuti vijestima koje donosim. Čak i oni koji Me odbacuju vratiti će se da ponovno čuju Moju Riječ, jer Moj Duh dotiče njihova srca.
Radujte se, jer tek prije dvije godine je ova Misija počela, a Moja se Riječ čita u preko dvije stotine zemalja i gotovo na četrdeset jezika. Nastaviti ću širiti Moje Poruke, na svakom jeziku; među bogatima i siromašnima; među ateistima i Mojim posvećenim slugama.
Ne pravim razliku između osobe koja ne vjeruje u Boga i onih koji posvećuju svoje živote Meni, svome Isusu. Svaka duša jednako Mi je važna, kao i oni koji Mi nanose bol; oni koji Me izdaju; oni koji Me čine da plačem; oni koji Me napadaju; razapinju Me i mrze Me – ljubim ih sve. Zbog toga sam strpljiv. Znam da će doći k Meni kada Istina prodre. Oni će tada jecati s olakšanjem, kada shvate da imaju budućnost gdje smrt ne postoji.
To je Moje obećanje i to je sve na što se trebate usredotočiti kada ste u nevolji, kada vas se bičuje, zlostavlja i kada vas se čini budalama. Ovaj Novi Raj je za sve vas. Kada se borite da spasite duše, čuvajte ovo obećanje u svojim srcima.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
 
Subota, 26. siječnja 2013., 19:22h
 
 
Moja najdraža kćeri, Moj dragi Sin, koji je trpio tako okrutnu Smrt poradi Moje djece, priprema se za Svoje Veliko Milosrđe.
Do sada sam Mu dodijelio potrebno vrijeme da dovede što je više moguće duša pod okrilje Svoga Božjega Milosrđa, a da ne odustane od nijedne zalutale duše. Vrlo je blizu vrijeme Moga Dara čovječanstvu.
Čovječanstvo je protratilo vrijeme kada je Moj Sin, Mesija, došao živjeti na Zemlju. Odbacili su Ga. Drugi put, dok Mu dajem dopuštenje da ponovno dođe, neće biti ništa drugačije. Biti će odbačen.
Zbog ovoga samo čudo može spasiti ljudski rod. Ali to se čudo može dogoditi samo kada Ja, Bog Stvoritelj svega što postoji, osiguram da čovjekova slobodna volja ostane netaknuta. Nikada se ne smije dirati u ovaj Dar slobodne volje. Kada ju osoba ponudi Meni kao dar, ona je najdragocjeniji i najsavršeniji dar od sviju.
Predstavljajući im dokaz njihovih grijeha, Moj Sin može ohrabriti duše da odgovore na Njegov poziv. Zatim, kada se pokaže kajanje, Njegovo Milosrđe će obuhvatiti milijarde duša, koje inače nikada ne bi mogle biti spašene.
Usrdno vas pozivam da se dobro pripremite, draga djeco.
 
 
Vaš Otac Ljubavi
Svevišnji Bog
 
Nedjelja, 27. siječnja 2013., 20:30h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja moram obavijestiti Svoje sljedbenike da ćete biti kažnjavani, od nekih Mojih posvećenih sluga. Uskoro će vam neki od njih narediti da napustite ovu Zadaću.
Prema vama će postupati baš kao što su postupali prema Mojim Učenicima svećenici njihovog vremena. I njima je bilo rečeno da se udalje od Mene i mnogima nije bilo dopušteno da uđu u hramove kako bi odali počast Bogu, Mome Vječnome Ocu.
Mnoga nerazumijevanja Mojih Obećanja čovječanstvu biti će iskorištena kao sredstvo poticanja drugih da Me odbace, dok Ja u ovome trenutku dajem Svoju Svetu Riječ cijelom svijetu.
Vi, Moji učenici, biti ćete optuženi za krivovjerje i biti će vam rečeno da ne slijedite Sveti Nauk.
Moji posvećeni sluge počiniti će strašne pogrješke kada budu slijedili krivi odvojak na cesti prema Mome Kraljevstvu. To će učiniti neznanjem, jer mnogi od njih pretpostavljaju kako već poznaju proročanstva koja Ja tek moram otkriti svijetu prije Svoga Drugoga Dolaska.
Oh, kako će biti zbunjeni, kada im bude naređeno da urade pogrješnu stvar odbacujući Moja upozorenja dana svima za Spasenje duša. Proročanstva, sadržana u Knjizi Otkrivenja, samo su djelomično poznata.
Nijedan posvećeni sluga u Mojoj Crkvi još uvijek ne razumije Knjigu Otkrivenja. Biti će im otkrivena i to ću Ja učiniti dio po dio. Znati ćete tek kada Ja odlučim da je pravo vrijeme.
Molim vas, otvorite svoja srca Istini. Budite oprezni kada prosuđujete Riječ Božju danu preko Njegovih odabranih proroka. Prosuđujte ih oštro i biti će vam suđeno u skladu s tim. Odbacite ih okrutno, pa će i vas odbaciti Moja Ruka Pravde. Prihvatite ih s ljubavlju i Ja ću obuhvatiti vas u Svoje Svete Ruke.
Ništa što vam sada dajem ne proturječi Knjizi Moga Oca, jer to je nemoguće. Sada dolazim zaključiti Svoja Učenja, koja su postavljena tijekom Moga vremena na Zemlji. Kada Moja Zadaća bude završena, konačno će biti ispunjen Moj Zavjet. Tada donosim Najslavniji Dar Vječnoga Života.
 
 
Vaš Isus

Ponedjeljak, 28. siječnja 2013., 21:15h

 
 Moja predraga kćeri, reci Mojim učenicima da se nikada ne smiju odreći svoje odanosti Mojoj Svetoj Riječi.
Rast ateizma znači da samo spominjanje Boga ili zakona koje je On zapovjedio, izaziva zgražanje. Došlo je do toga, da kao da je krivovjerje spominjanje uloge Boga u vašim životima.
Oni će uskoro donijeti zakon koji će staviti izvan zakona značenje krivovjerja, kako bi se suzbila bilo kakva javna vjernost Bogu.
Vi, Moji jadni sljedbenici, teško ćete podići svoje glasove u Moje Ime. Vrijeđati će vas i izjavljivati jezovite stvari o Meni, a ipak, nećete Me moći braniti.
Onim Kršćanskim zemljama, čiji Me ljudi poštuju, neće biti dozvoljeno da proglašavaju svoje Kršćanstvo, zbog stvaranja ovih zakona koji će se suprotstaviti Mojim Učenjima.
Toliki Me ne žele znati. Oni od vas koji to žele biti će progonjeni. Pod ovim mislim da će vaša privatnost biti ometana svaki put kada se budete pokušali moliti Meni. Svaki put kada pokušate primiti Sakramente, pristup njima će biti težak.
Zatim, kada osnujete Molitvene Zajednice, biti će vam rečeno da stanete. Svaka Zajednica naići će ne samo na protivljenje u određenim mjestima, nego i  na uljeze koji će pokušati prodrijeti u Nju kako bi uništili plodove, koji bi urodili u konačnici. Nikada prije niste svjedočili takvom protivljenju u odanosti Meni, Mojim Križarskim Molitvenim Zajednicama ili Mojim Porukama.
Mnogi svećenici i kler brzo odgovaraju na Moj Poziv, jer Me znaju i prepoznaju Moj Glas. Mnoge će se nastaviti pozivati, kroz Moj zahtjev za pripremu duša koje su im povjerene i odgovoriti će.
Ali, dok se oni brojčano povećavaju, drugi iz njihovog stada povećati će sramotne uvrijede i osude. Patiti će zbog svoje ljubavi prema Meni. Njihovi neprijatelji biti će oni koji Me vole, ali koje su zaveli drugi kojima su obećali vjernost. Druge će iskušavati zloduh da Me prokažu. Oni će to učiniti kako bi spriječili Moj Plan, da ispunim Volju Svoga Oca da spasi duše i da obuhvatim svu Božju djecu u Svome Novom Raju.
Morate se oduprijeti takvim naporima, ali ostati cijelo vrijeme dostojanstveni. Nastavite moliti za one Moje posvećene sluge koji će Me, poput Jude prije njih, poljubiti u jedan obraz, izdajući Me drugim.
Ostati ću uz vas tijekom ovoga mučenja, jer čak i vi ćete biti zaprepašteni otrovom, koji će se izlijevati iz usta onih koji tvrde da su Moji učenici.
 
 
Vaš Isus
 
 
Utorak, 29. siječnja 2013., 04:15h
 
 
Moja predraga kćeri, gnjev sotone izlijeva se na Zemlju, dok Duh Sveti povećava Svoju Božju Prisutnost unutar mnogih duša preko ove i drugih Misija koje sam odobrio.
Jak je porast mržnje, ubojstva i nedostatka milosrđa, a grijeh je zarazio Zemlju poput požara.
S velikim trudom sada morate početi vrijeme priprema za Veliki Dan Moga Povratka. Dok vi, Moji ljubljeni sljedbenici, odgovarate na Moj Poziv, Ja ću povećati vašu vjeru i posvuda vas umnožiti.
Ova Misija je vrhunac svih uputa koje je Moj Otac dao čovječanstvu preko onih koji su bili prije vas. Zar ne shvaćate da su proroci od početka, kada su opisivali Dan Gospodnji, mislili na Moje Vrijeme, vrijeme u kojem ću Ja ispuniti Konačni Zavjet?
Moj Plan je doći i dati vam Vječni Život koji sam obećao kada sam vas oslobodio okova grijeha Svojom Smrću na Križu. Oni među vama koji su nepovjerljivi prema Meni, znajte da vas nikada ne bih mogao prevariti u Misiji poput ove. Ne bih vas zamolio da Mi pomognete spasiti duše, da se borite protiv zloga, ili vas poticao da molite, da nisam Ja, vaš Isus, koji vas sada pozivam.
Moji jadni maleni, živite u divljini koju vi niste napravili. Ja sam vaš jedini izlaz. Ako Me sada ne slijedite, izgubiti ćete vrijeme lutajući, gubeći se i biti ćete rastreseni. Svoju vjeru možete održati snažnom samo pomoću Svetih Sakramenata. Održavajte svoju vjeru i slijedite Me. To je  sve  što Ja tražim. Zatim molite za Spasenje duša.
Nikada vas neću osuditi, što ne prihvaćate ove Moje Svete Poruke. Ali vam nikada neću oprostiti, ako bogohulite protiv Riječi Božje, koja vam je dana Snagom Duha Svetoga. Ako ne vjerujete u Moje Poruke, onda otiđite i nastavite svoju posvećenost Meni.
Moji dragi učenici, brzo ćete se kretati kako bi stvorili veliku vojsku i jaku obranu protiv neprijatelja Božjih. Dok se pojačava ova snaga, molim vas, ohrabrite koliko god je moguće Mojih posvećenih slugu da vam pomognu. Važno je da, oni ipak moraju osigurati svakodnevnu Svetu Misu i Sakrament Svete Pričesti onima kojima je potrebno, bez obzira na koliki otpor naiđu.
 
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 30. siječnja 2013., 23:10h
 
 
Moja predraga kćeri, pojačava se uništavanje ljudskoga života od ruke onih koji ne poštuju važnost ovoga Božjega Dara. Gnjev Moga Oca zbog gnusnog grijeha dosegao je takav vrhunac, da se Njegova grmljavina može čuti preko cijelog Neba.
Ruka Njegovoga Gnjeva će izbaciti ovo zlo, dok bude odvajao zle ljude i uništio ih. Za svakoga čovjeka zaklanog poput životinje, Moj će Otac baciti počinitelja u paklene vatre.
Molim vas znajte da će oni zli među diktatorima biti izazvani, dok se ratovi šire. Oni će biti iskorijenjeni i suočiti će se sa Pravdom koju će oboriti na sebe.
Ljudi ne mogu vidjeti što Ja vidim. Oni ne poznaju opseg zla, koje ima za posljedicu uništenje života, uništenje Zemlje i progon ljudi od strane njihovih bližnjih braće i sestara.
Zahvat Moga Oca je već započeo, a Njegov Gnjev će uzdrmati Zemlju. Dosta je. Neuspjeh čovjeka da prihvati Istinu Božjeg Postojanja u korijenu je ovoga zla. Čovjek se igra sa životom, kao da on nadzire sve što je na Zemlji, kao da on ima tu vlast. Ne smije se dopustiti da se ovo zlo nastavi. Ono će sada biti okončano, a oni koji ne prihvate Božje Zakone osjetiti će strah od Boga.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 31. siječnja 2013., 15:30h
 
 
Moja ljubljena djeco Božja, Ja sam vaša nebeska Majka, Majka Milosrđa, Majka Spasenja. Vi ste Moja draga djeca i prekrivam vas Mojim velom spasenja, dok se vaše izmučene duše bore u boli.
Molite se Mome Sinu, djeco Moja, s potpunom vjerom i ufanjem u Njegovo Milosrđe. On vas nikada neće iznevjeriti. Dok trpite bol i tugu jer znate Istinu i osjećate se jadno zbog zla kojega vidite oko sebe, morate biti u miru. Jer okruženi ste Ljubavlju Boga, Moga Oca i blagoslovljeni ste Milostima koje vam je dodijelio Moj Sin i to obogaćuje vaše duše.
Ne smijete dopustiti da vas strah i briga ometu u ulozi koju je Moj Sin odredio za vas. Kristova Vojska Ostatka će trijumfirati i privesti po utabanoj stazi milijarde duša, koje će predstaviti pred Božjim Prijestoljem.
Kakav vam je blagoslov dan. Oni među vama, koji će voditi i pomoći Križarskim Molitvenim Zajednicama Moga Sina,  spašavaju milijarde duša. Ove molitve su kao nijedne druge, jer su dane čovječanstvu kao Dar, sa posebnim milostima koje su u njima. Iako je to vama nepoznato, kada molite ove molitve vi pomažete spasiti trideset puta više duša. One vam omogućuju da utješite Moga Sina povećavajući i osnažujući broj duša koje On treba kako bi ispunio Svoj Plan Spasenja.
Hvala vam što odgovarate na molbu Moga Sina s Neba. Mnoge Milosti su vam dane u posljednja dva tjedna. Plodovi ovih Milosti biti će vam jasniji dok se budete probijali naprijed Putom Istine, prema Vječnom Životu.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Petak, 1. veljače 2013., 16:20h
 
 
Moja najdraža kćeri, koliko se Moje Srce slama u ovome trenutku, kada je čovjek preko zloće svojih grijeha konačno iskušao Moje strpljenje. Moja ozlijeđenost i bol pomiješani su sa Mojim Gnjevom, jer Ja ne mogu dopustiti da se zaraza koja je na tolikoj razini snašla čovječanstvo nastavi.
Moja Ruka Pravde sada se spušta na narode koji vulgarno prkose Mojim Zakonima. Mržnja koju čovjek osjeća prema svojoj braći i sestrama je opipljiva širom Zemlje i javlja se u mnogim oblicima. Moja Poruka smrtnim ljudima je ova: “Prekinite sada svoja zlodjela ili će Moja Kazna izbrisati sve što činite i trpjeti ćete vječnu bol.”
Nemate ovlaštenje da oduzmete život, jer Ja sam Začetnik Života. Samo Ja dajem život. On ne dolazi iz nijednog drugog izvora. Samo ga Ja mogu oduzeti. Kada se miješate u Moj Božji Plan, biti ćete zaustavljeni. Vi, stvorenja, omalovažili ste ovaj Plan, a Ja sam vam dao tako mnogo. On je napadnut i rastrgan, kao da nema nikakvog značaja.
Vaši ratovi će eskalirati, jer Ja ću donijeti smrt vašim zlim vođama. Ja ću vas naći, odvesti i odbaciti u ponor, gdje će Zvijer biti vaš vječni pratilac. U patnji ćete si iskapati oči, zbog zločina koje ste počinili protiv Moje djece.
Moja Kazna će se oboriti na vas zbog grijeha protiv nevinih, čije ste živote uništili. Nijedan narod neće izbjeći ovoj Kazni, a razina Moje Kazne će biti u skladu s dubinama grijeha u koje ste se spustili.
Možda mislite da je Moja Kazna oštra, ali bez nje međusobno biste se uništili. Kada se Ja ne bih umiješao, svijet bi prestao postojati; jer vi biste ga sa zlim tehnologijama koje ste stvorili, slomili na pola.
Neću vam dopustiti da to učinite. Moja Snaga je Svemoguća i sada ćete svjedočiti Mojim Kaznama, dok se spuštaju na čovječanstvo.
Pokajte se. Molite za svoje bližnje grješnike, a posebno za one koje je zarazila tama zloga. Istrijebiti ću one narode koji Mi pljuju u Lice i koji su postali neobuzdani. Oni koji progone druge trpjeti će bol koju nanose drugima.
 
 
Vaš Otac
Bog Svevišnji
 
Subota, 2. veljače 2013., 15:30h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja te ljubim i svake sam sekunde uz tebe u Ovoj Svetoj Zadaći. Prisutan sam, vodeći te u svakom zadatku kojega poduzmeš, kako bih osigurao da se Moja Riječ širi svakome od Božje djece.
Nikada nemoj dopustiti smetnji ili preprekama da te zaustave i uspore ono što je sada hitna Misija za spas čovječanstva.
Dok se Moji sljedbenici okupljaju u Molitvenim Zajednicama, također će osjetiti Moju Božju Prisutnost i obznaniti ću im se na razne načine. Znakovi koje ću Ja slati odmah će biti prepoznatljivi.
Izliti ću Moju Ljubav, Moje Iscjeljenje, Moje Milosti i Moje Blagoslove. Ovo je doba kada ništa nije nemoguće za dobro sviju, ako je u skladu sa Voljom Božjom.
Sada kada se Moje Molitvene Zajednice povezuju, Moja Vojska Ostatka će cvjetati i rasti. Poput sjemena koje je u početku bilo posijano u samo nekoliko srdaca, narasla je i umnožila se u preko 200 zemalja, od kojih su mnoge nepoznate vama, Moji najdraži sljedbenici.
Nastavite graditi temelje korak po korak. Svaki prevrnuti kamen je važan, jer će naposljetku sazdati Stepenište sve do Raja.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 3. veljače 2013., 22:50h
 
 
Moja predraga kćeri, danas je poseban dan, gdje Moja Ljubav za čovječanstvo buja poput velikog oceana, poput posljednjeg pokušaja da izlijem Svoje Milosti na njihove duše.
Povlačim na različite načine srca svakog čovjeka, žene i djeteta, kako bi bili svjesni prisutnosti ljubavi i dobronamjernosti. Mnogi odgovaraju, mnogi ne. A ipak, postoji osjećaj ljubavi, duboko ukorijenjen u njihovim srcima prema Božanskoj Prisutnosti Boga. Čovjek je spojen sa Mojim Presvetim Srcem, iako možda to ne shvaća. Moja Krv teče, kao kroz arteriju, u život svakog djeteta Božjeg. To je veza, koja sve ujedinjuje u jednu obitelj. Ta Sveta Obitelj tvoriti će korijene stabla, koje će izroditi mnoge mladice u Mome Novom Raju.
Mnoge od onih okorjelih duše vremenom će se smekšati i dopustiti Mi da ih zagrlim. Sve vas pripremam za Svoje Veliko Milosrđe. Neke od onih okorjelih duša će otpasti i propasti i biti će pometeni bez ikakvog preostalog života. Ali većina Božje djece će instinktivno znati kada je pravi trenutak. Znati će da svi dolaze iz iste obitelji i prihvatiti će da ih je stvorio Moj Otac.
On, Najbrižniji od svih Otaca, u ovom je trenutku u velikoj boli i duboko je povrijeđen tamom kojoj svjedoči u dušama mnoge Svoje djece. Neće proći dugo prije nego što započne posljednja faza pročišćenja ljudskog roda. To će značiti odvajanje dobrih od zlih. Kako će to slomiti Srce Moga Oca, ali to mora biti učinjeno. To je kao da On priprema Svoj vrt, da bude zdrav i savršen. Korov mora biti uništen ili će se proširiti i zagaditi zdravi usjev.
Budite spremni u svako vrijeme.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 4. veljače 2013., 22:45h
 
 
Moja predraga kćeri, dok na jednostavnoj razini nevolje rastu širom Zemlje, čovjek mora u svako vrijeme težiti da bude poput Mene.
U vašim svakodnevnim životima, važno je da se ponašate prema drugima onako kako sam vas Ja učio, tijekom Svoga Vremena na Zemlji. Uvijek prvo morate razmisliti prije nego bilo što poduzmete, što će utjecati na drugu osobu na načine koji bi mogli izazvati sukob. Kada ste zamoljeni za pomoć, pružite ju. Ako netko stvara nered s vama, za koji znate da će povrijediti druge, morate to zaustaviti. Vaša komunikacija sa drugima imati će direktan utjecaj na vaš duševni mir. Ponašajte se nepošteno prema drugima, ogovarajte ih ili ih pokušavajte prevariti i to ćete učiniti sebi. Jer Ja ću vam Suditi, onako kako se ponašate prema drugima. Sve što je dobro u vašim srcima može se njegovati da vam olakša da postanete nosilac, tako da se možete ponašati prema drugima onako kako bih se Ja ponašao. Jer svako djelovanje koje poduzimate kako bi Mi udovoljili daje veliku Slavu Bogu.
Uvijek tražite Istinu u vašim svakodnevnim životima, jer ona će vam pomoći u vašoj borbi protiv zla, s kojim ćete se boriti tijekom svake etape ovoga putovanja sa Mnom.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 5. veljače 2013., 19:45h
 
 
Djeco Moja, morate tražiti međusobnu utjehu, dok se okupljate u svakom kutku Zemlje kako bi stvorili Vojsku Ostatka Moga Sina.
Mnogi će biti osamljeni u svojoj potrazi za stvaranjem Molitvenih Zajednica i katkada će osjećati kako je to beskorisno. Moj dragi Sin će vam dati posebnu Milost za svaku Molitvenu Zajednicu, osnovanu za moljenje Križarskih molitvi. 
On je prisutan u svakoj Zajednici i učiniti će vas svjesnima toga. Osjetiti ćete Njegovu Ljubav, a zatim ćete svjedočiti plodovima, dok istječu i šire Njegovu Presvetu Riječ.
Djeco, blagoslovljeni ste što vam je dan Dar poniznosti, jer samo oni od vas koji prihvate Riječ Moga Sina, bez ikakvih sumnji, donijeti će mnoga obraćenja, zbog vaših Molitvenih Zajednica.
Duh Sveti se sada brzo kreće među vama, najdraža djeco i toliko mi radosti donosi vidjeti koliko On pokreće vaše duše.
Morate ostati ujedinjeni, Moja malena djeco, jer Moj Sin treba vašu ljubav i posvećenost, kako bi spasio čovječanstvo. Međutim, postati ćete meta zloga, koji će uzdići sve demone pod svojim okriljem kako bi prodrli u vas i uzrokovali razdor. Prepoznajte takva nastojanja onakvima kakva jesu i potpuno vjerujte u Moga Sina. Pozovite Mene, svoju ljubljenu Majku, da održim vaše Križarske Molitvene Zajednice ujedinjene.
 
Križarska molitva (97) Za ujedinjenje Križarskih Molitvenih Zajednica
 
O ljubljena Majko Spasenja, usrdno Te molim da kroz Svoje molitve ujediniš svu Božju Vojsku Ostatka, širom svijeta. Prekrij sve Križarske Molitve Zajednice s Milošću Spasenja, koja je izlivena na nas kroz Milosrđe Tvoga Sina, Isusa Krista. Pošalji Svoje Anđele da prekriju svakoga od nas, a osobito one svećenike koji vode Križarske Molitvene Zajednice. Pomogni nam da izbjegnemo smetnje, koje uzrokuju razdor među nama i zaštiti nas Svojim Darom Štita, kako bi postali otporni na napade koje ćemo morati izdržati zbog svoje ljubavi prema Isusu Kristu u ovoj Svetoj Misiji spašavanja duša. Amen. 
 
Budite u miru, Moja ljubljena djeco i znajte da će Božja Vojska Ostatka, kroz Milost Moga Sina, Njemu pomoći spasiti milijarde duša.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Srijeda, 6. veljače 2013., 14:55h
 
 
Dijete  Moje, moraš sada posvetiti sve svoje molitve za one izgubljene duše koje neće priznati Postojanje Boga.
Raštrkane diljem svijeta, te jadne duše žive u vremenu u kojem su mučene lažima. Prevarant je te laži usadio u njihova srca. Bez Svjetla Božjega u svojim srcima, nemaju se čemu radovati. Oni ne štuju Boga, pa umjesto toga pokušavaju naći zamjenu. Zamjena obično uzima oblik idolopoklonstva prema drugim ljudima ili prema materijalnim stvarima. Sve što dobivaju, na kraju svoje potrage za mirom, jesu nemir i smetenost. Oni nikada neće pronaći mir, bez ljubavi prema Bogu.
Moj ljubljeni Otac, Milosrđem Svoga Sina Isusa Krista, izlijeva Svoje Svjetlo i Ljubav na takve duše. One ne prihvaćaju ove Milosti i okreću svoja leđa svom jedinom putu za ostvarenje vječnoga mira i sreće.
Morate moliti za sve one na visokim položajima, koji imaju moć nad vašim narodima, jer oni jako pate. Svakodnevno ih vreba zli, kako bi ih iskoristio kao sredstvo za nanošenje teškoća Božjoj djeci. Njihov plan uništenja svih tragova Božjih iz života naroda koje nadziru već je u tijeku. Dok otkrivaju svoju istinsku namjeru i sami će također postati žrtve, kao i one duše koje će patiti pod njihovom vlašću.
Evo Križarske molitve, koju morate moliti za prosvjetljenje vlada, kako bi Milost Božja prekrila svjetske vođe.
 
Križarska molitva (98) Da Milost Božja prekrije svjetske vođe
 
O moja Blagoslovljena Majko Spasenja, molim Te, zamoli Svoga Sina da izlije Svoje Milosti i Ljubav na one vođe koji nadziru svijet. Moli da Svjetlo Božje izliječi njihovu sljepoću i otvori njihova kamena srca. Zaustavi ih od dosuđivanja progona nevinih ljudi. Molim Te, moli da ih Isus vodi i zaustavi ih u sprječavanju širenja Istine Njegovih Učenja narodima diljem svijeta. Amen.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Četvrtak, 7. veljače 2013., 23:30h
 
 
Moja najdraža kćeri, što smeta, ako Moja djeca toliko vole dobre stvari koje Ja pružam na Zemlji?
Što smeta da Moja djeca toliko vole i dive se predivnom svijetu kojega Sam Ja stvorio?
Što smeta da se Moja djeca međusobno vole i pronalaze radost u drugima?
Ovo su sve darovi od Mene, vašega ljubljenog Oca. Nikada se ne smijete bojati ovih prekrasnih darova, niti bi se trebali osjećati krivima kada vam donose zadovoljstvo.
Međutim, najvažniji Dar koji vam Ja donosim jest Moja Ljubav prema svakome od vas. To je jedinstvena Ljubav, a ljubav koju imate u svojim srcima, za druge, samo malo nalikuje na Moju Svemoguću Ljubav.
Samo, kada stavite vašu ljubav prema ovim posebnim Darovima, ispred vaše ljubavi prema Bogu, nećete uspjeti postići osjećaj mira. Zbog toga, dok ćete nalaziti radost u ovim Darovima koje vam Ja dajem, u njima se može ispravno uživati samo kada su u kombinaciji s čistom ljubavi iz srca prema vašem Stvoritelju.
Moj dokaz Moje sveobuhvatne Ljubavi bio je kada sam vam poslao Svoga Jedinorođenoga Sina da vas oslobodi od grijeha. On je bio Moj najveći Dar, a kroz Njega ćete naći Život Vječni u Mome Novom Raju.
Put za vas je iskrčen i biti će oblikovan oprezno, sve do Vrata Raja, preko ove završne Misije s Neba.
Dođite, slijedite Moga Sina Putom Istine i dozvolite Mu da vas okupi u svilčevu čahuru zaštite, kroz Svoje Veliko Milosrđe.
Širim Svoje Svete Ruke i grlim vas u Savezu Moga Sina, dok On priprema posljednje etape dovođenja sve Moje djece kući k Meni.
Vaš dom će biti isprepleten s Mojim. Strpljenje, ustrajnost, patnja, suze i ljubav za Moga Sina, biti će svi povezani, dok hodate ovim teškim putem prema Meni. Samo oni dovoljno jaki dosegnuti će završne korake.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Bog Svevišnji
 
Petak, 8. veljače 2013., 23:45h
 
 
Moja predraga kćeri, kada bi ljudi shvatili Dar kojega ću podariti čovječanstvu, kada budem  oživio mrtve i Svete, koji će se pridružiti onima od vas kojima je dodijeljen Dar Vječnoga Života u Mome Kraljevstvu, tada bi doista shvatili da je ovo vrlo poseban blagoslov.
Gubitak ljubljenih kroz smrt, na Zemlji, može biti vrlo tužan i uzrokuje uznemirujuću bol. Ali Moje Obećanje da ću vas ujediniti s onima koji su umrli u stanju Milosti, kao jedno, ujediniti će svu Božju djecu na doista veličanstven način.
Obitelji će se ujediniti. Voljeni će se zajedno okupiti, a to će rezultirati velikim slavljem. Svi oni blagoslovljeni da budu uvedeni u Moj Novi Raj, koji pruža Vječni Život, biti će zapanjeni veličinom Moga Velikoga Dara.
Pripremite se za smrt. Ne bojte je se. Ali, znajte da nije lako ući u Raj. Potrebno je mnogo duhovne pripreme. Ako razumijete u svoj jasnoći predivan život, koji čeka na vas, prilikom Moga Drugoga Dolaska, onda ćete shvatiti što se od vas očekuje.
U ovom trenutku morate ne samo slijediti Moje Upute, već morate preuzeti odgovornost da Mi pomognete spasiti duše onih koje Ja ne zanimam i koji nemaju nikakvu želju da spase svoje duše, da se otkupe preda Mnom ili prime Sakramente. To je zbog toga jer su napravili svjesnu odluku da drže Moje Postojanje odvojeno od svojih svakodnevnih života. Ja Sam nešto čega su možda pomalo svjesni - neki duhovni pojam, kojega ne mogu shvatiti. Razlog je taj što oni nisu zainteresirani da naprave promjene, koje su nužne ako žele postati dostojni Moga Kraljevstva.
Te izgubljene mlake duše Moja su najveća briga, jer su brojni i polako se udaljavaju sve dalje i dalje od Mene. Ja čeznem za njihovim dušama. Jedini način na koji ih mogu potaknuti jest putem suvremenih komunikacija, kako bih zadobio njihovu pažnju. Svaki kamen biti će prevrnut. Sve u Mojoj Moći će biti učinjeno kako bi ih doveo k Sebi.
Zatim, konačno, tu su duše koje - ne svojom vlastitom krivnjom - nisu nikada čule za Mene. Koje nisu nikada znale o Mojoj Smrti na Križu ili posljedicama koje je ona imala na budućnost njihovog postojanja. Moram im pokazati Istinu. Moram ih poučiti. Moram pojednostaviti Svoje Poruke. Moram im pokazati dokaz postojanja njihovih duša, a vi, Moja Vojsko, pomoći ćete Mi to učiniti.
Od vas će se zahtijevati mnogi zadaci u spasenju duša, a Ja, vaš Isus, pokazati ću vam kako da ih izvršite. Ja ću vas podučavati podrobnije i nadam se da ćete odgovoriti na Moj Poziv, bez obzira koliko se zadatak činio nemogućim.
Ljubite Me i vjerujte u Mene, jer Ja Sam vaš Učitelj i preko Mene ćete shvatiti tajne Moga konačnog Božjeg Plana. Tada će sve biti učinjeno i svijet će biti spreman za Moj Veličanstveni Povratak.
 
 
Vaš ljubljeni Učitelj
Isus Krist
 
Subota, 9. veljače 2013., 15:50h
 
 
Moja predraga kćeri, dok se Moje Poruke brzo šire, ti si u ovom trenutku, žrtva divljeg napada sotone i njegove vojske demona. Oni plešu svuda oko tebe, kako bi ti odvratili pažnju, ozlijedili te i mučili - sve s jednim ciljem. A to je da prestaneš s ovom Zadaćom.
 
Ovo govorim kako bih te upozorio da, što se više Moja Sveta Riječ čuje i što gladniji čovjek postaje da se okoristi od Moje Milosti, još više nevolja ćeš morati podnijeti. Svatko tko je uključen u Ovu Misiju sada će osjetiti učinke takvih napada. Tako ćete znati da dolaze od zloga. 
 
Mučiti će te sa iskušenjem da smanjiš količinu vremena kojega posvećuješ Meni u svojim molitvama. Svake sekunde ćeš biti prekidana, dok pokušavaš završiti zadaće koje se od tebe zahtijevaju kako bi izvršila Moju Svetu Volju.
 
Izazivana u svakom trenutku od drugih, koji pokušavaju spriječiti objavljivanje Mojih Knjiga, postat ćeš frustrirana i nesposobna da poduzmeš slijedeći korak naprijed. Onda, poput snažnog udarca u trbuh - pravi znak sotonskog napada - iznevjeriti će te svi oni koji čine važne karike u ovoj zadaći. I baš kada misliš kako je ova Misija nemoguća, Ja ću otvoriti vrata, zatim još jedna i nastaviti ću podizati sve prepreke, dok se Moje Želje ne počnu slijediti.
 
Ovo je prekretnica u Mom Božjem Planu Spasenja. Od ovoga dana nadalje, Moja će Riječ postati glasnija, a rijetki će je moći zanemarivati. Zatim će svi narodi, na svim jezicima, okusiti Istinu. Neki će progutati Riječ Božju. Drugi će je ispljunuti, a zatim će biti onih koje će se ugušiti od nje - tako su tvrda postala njihova srca.
 
Svaki put kada osjećaš kako je postalo nemoguće Ovu Misiju ispuniti, znaj da se Moja Riječ ne čuje u svim narodima tvojom rukom, već se Mojom Rukom, Mojim Glasom i Mojom Snagom, preko Duha Svetoga, ova Misija upravlja.
 
Nikada ne zaboravi da si ti pisac. Ja Sam Autor. Moja Moć te prožima. Moja Patnja bičuje tvoj um i tijelo. Kada osjećaš bol, Moju bol osjećaš. Kada te muče prepreke, koje pred tebe stavlja sotona, Meni, Isusu Kristu, on se ruga. Ti si jednostavno sredstvo. Nikada to ne zaboravi i budi zadovoljna što si blagoslovljena sa takvim Darom.
 
Do sada si već trebala biti prilično sposobna predati Mi ove probleme i nastaviti raditi ono što se od tebe traži, kćeri Moja. Moj Plan je spasiti svaku pojedinu živu dušu u današnjem svijetu, a sotona će voditi strašni rat kako bi Me zaustavio. Svatko tko radi sa Mnom biti će meta, a samo vaša ljubav prema Meni i ufanje u Mene održati će vas u ovim nemirnim vremenima.
 
 
 
Vaš Isus
 
 
Nedjelja, 10. veljače 2013., 02:18h
 
 
Moji ljubljeni učenici, kako donosite suze olakšanja Mojim Svetim Očima.
Vaši predivni narodi, puni bogatih obilnih prirodnih resursa, bez duše su. Narodi Australije i Novog Zelanda s jedne su strane bogati zbog Dara koji vam je Moj Otac ostavio u nasljedstvo, a s druge strane su neplodni.
Pozivam sada vaše narode da Mi pomognu zapaliti svoju vjeru i širiti Moju Svetu Riječ, kako bi prehranila duše sve Božje djece u vašim zemljama.
Moja Riječ će se proširiti Australijom preko ove Moje posljednje Misije za spas duša na Zemlji.
Tebi, kćeri Moja, biti će dan Dar Duha Svetoga kako bi Mi dovela duše za kojima žudim. Vi Moji sljedbenici imate težak teret za ponijeti, jer Riječ Božja je nepoznata milijunima u vašem narodu. Vrlo malo crkava, unutar Kršćanske zajednice, je korišteno na način na koji bi trebale biti. One su prazne ljuske i Ja sam nezadovoljan zbog slabe vjere, koja postoji među vama. Imate mnogo toga za naučiti i mnogo toga za dobiti, kada Me slijedite - svojom vlastitom slobodnom voljom – na Putu Istine.
Moj Plan da pripremim vaše duše i da zatražim vašu pomoć kako bih spasio one duše, koje ne vjeruju u Boga, je velik. Moja Misija je pozvati ateiste i prekriti ih Mojim Duhom Svetim, kako bi se Moj Glas brzo čuo. Evo posebne Križarske molitve, za Spasenje Australije i Novog Zelanda.
 
Križarska molitva (99) Za Spasenje Australije i Novog Zelanda
 
Bože Svemogući Oče, u Ime Tvoga ljubljenog Sina, Isusa Krista, smiluj se svoj Svojoj djeci u Australiji i Novom Zelandu. Oprosti nam naše odbacivanje Tvoje Svete Riječi. Oprosti nam grijeh ravnodušnosti. Oslobodi nas naše poganske kulture i prekrij nas Milostima koje trebamo kako bi potakli nadu, vjeru i milosrđe među našom braćom i sestrama. Usrdno Te molimo za Dar Razlikovanja i molimo Te da nam svima dodijeliš blagoslove koje trebamo kako bi osigurali da se može čuti samo Istina Tvoje Svete Riječi i da svim dušama budu dodijeljeni Ključevi Vječnog Života. Amen.
 
Vrlo uskoro će Moj Duh Sveti prožeti vaše duše i vi ćete stupati dalje mirnog pouzdanja, dok proglašavate Istinu svima onima s kojima dođete u doticaj.
Budite zahvalni za ovaj blagoslov, kojim sada prekrivam vaše narode. Ljubim vas i vjerujem da ćete odgovoriti na Moj Poziv.
 
 
Vaš Isus
 
 
Ponedjeljak, 11. veljače 2013., 12:30h
 
 
Moja predraga kćeri, želja Moga Srca je spasiti od muke pakla sve one ljude, koji čine užasan grijeh.
Za svaki počinjeni smrtni grijeh, bol vatre rastrgati će dušu kao da je od tijela. Krici bola i straha takvih duša, dok ih se odvlači u dubine pakla, slamaju Moje Presveto Srce.
Moje Srce je ranjeno i užasna bol koju osjećam je zbog tih jadnih duša. Mnogi ljudi, živi na Zemlji u ovo vrijeme su u strašnoj opasnosti. I to zbog toga što mnogi vjeruju da je smrtni grijeh samo manja pogrješka i tako ga opravdavaju. I zatim nastavljaju putem samouništenja. Ako ne uvide kakve teške grješne čine, trpjeti će osudu gdje će zauvijek gorjeti u agoniji.
Tako malo ljudi vjeruje u postojanje pakla. Mnogi vjeruju da je pakao tek mjesto iz narodnih priča. Mnogi ne vjeruju da bi Bog dopustio da takvo mjesto postoji i da su svi grijesi bez obzira koliko loši, oprošteni. Za to krivim grješke koje su počinili oni posvećeni sluge koji su desetljećima podlijegali pritiscima sekularnog svijeta. Ova obmana značila je gubitak milijardi i milijardi duša. I dok je prekasno za te duše, ima ipak vremena za one koji su danas obilježeni mrljom smrtnog grijeha da budu spašeni.
Morate moliti da ti ljudi mogu biti zaštićeni od zlog zavođenja sotone, koji se raduje zbog sudbine koja ih čeka. Moje Svjetlo će i može biti izliveno na njih kada otvore oči istini grijeha. Iako Me muče svojom zloćom, nema nijednog među njima koji ne osjeća nelagodu ili očaj zbog svojih grijeha. Dok mnogi znaju uzrok takvog nemira, neće ništa učiniti u svezi toga, već nastavljaju odobravati i opravdavati svoje grijehe. Neki to čine jer su okruženi s tamom laži, koja je ugrađena u njihovu kulturu. Takve laži promiču prihvaćanje grijeha.
Pomognite Mi da ih spasim ovom Litanijskom molitvom:
 
Isus govori čovječanstvu Litanijska molitva ( 5 ) Za Spasenje onih u smrtnom grijehu
 
Isuse, spasi sve grješnike od paklenoga ognja. 
Oprosti ocrnjenim dušama. 
Pomogni im da Te vide. 
Podigni ih iz tame. 
Otvori njihove oči. 
Otvori njihova srca. 
Pokaži im Istinu. 
Spasi ih. 
Pomogni im da slušaju. 
Oslobodi ih oholosti, požude i zavisti. 
Zaštiti ih od zla. 
Čuj njihove molbe za pomoć. 
Posegni za njihovim rukama. 
Povuci ih prema Sebi. 
Spasi ih od sotonine obmane. Amen.
 
Pomognite im, Moji sljedbenici, svakodnevno Me moleći da im oprostim zbog strašnih uvreda koje svaljuju na Mene.
 
 
Vaš Isus
 
 
Utorak, 12. veljače 2013., 14:19h
 
 
Moja predraga kćeri, toliko mnogo ljudi u svijetu je nesvjesno svoje duhovnosti. Tako su uhvaćeni u stvari, koje se odnose na njihove svakodnevne živote, njihove poslove, njihove uloge roditelja, njihove borbe da prođu ispite i da se obrazuju, tako da ne misle o svojem budućem životu nakon zemaljskog života.
Jedno je ispravno da učine ono najbolje što mogu, u pitanjima odgovornosti, da se nahrane i obuku, ali kada zanemaruju svoje duhovno blagostanje, odriču se najvećih darova, koji ih čekaju.
Mnogi zaboravljaju da Moj Otac može uzeti život u bilo koje vrijeme. Ako duše nisu pripremljene, trpjeti će kajanje i možda ne uđu u Raj u trenutku kada prijeđu iz ovoga života u slijedeći.
Teško je onima koji su jako zaposleni u životu razmišljati o tome što se događa kada ovo vrijeme, koje im je odobrio Moj Otac, okonča. Jer mnogi shvaćaju smrt kao zastrašujuću i kao nešto o čemu ne žele razmišljati. I stoga, odbacuju Mene, svoga Isusa, svoj put prema Kraljevstvu Moga Oca. Ja, Isus Krist, sam jedini Put u uživanje u Vječnom Životu, Životu koji je vama nepoznat.
Želim vam reći da postoji predivan život za svu Božju djecu, koji ih čeka. Ovaj život je važan, jer način na koji živite svoj život, koji vam je dan na Zemlji, odrediti će vašu budućnost.
Nikada ne smijete razmišljati o smrti kao o kraju. Umjesto toga, mislite na nju kao na početak novog i predivnog života. Vrijeme koje provedete na Zemlji je kušnja. To je ispit i na mnogo načina progon. Rođeni grješnici, također ćete umrijeti kao grješnici. Ali, oni grješnici koji se međusobno ljube, koji se ponašaju prema drugima s ljubavlju i poštovanjem i koji žive svoje živote na Moju Sliku, imaju se mnogo čemu veseliti.
Zbog Moje velike Samilosti prema svoj Božjoj djeci, činim velike iznimke za duše koje lutaju, za izgubljene i zbunjene. Težim za dušama koje ne žele imati ništa sa Mnom i potičem njihova srca, kako bi osjećali samilost prema drugima.
Mnogi ne shvaćaju kako djelujem, unutar njihovih srca, Ja to činim kako bi ih privukao prema Sebi. Za svaku dušu koja Me pozove, čak i ako nije sigurna u Moje Postojanje, dolazim trčeći. Odgovaram trenutačno i slušam sve nakane. Ja sam Bog Pun Ljubavi. Gnjev Me ne pokreće lako. Ja Sam Strpljiv. Ja sam pun očekivanja. Ja sam Odan. Ja sam uvijek Milosrdan. Ja čekam da sve duše prepoznaju Moj Poziv, jer uskoro, imati će malo sumnje o tome čiji Glas ih poziva da osjete Božju Ljubav.
Ovaj će život u treptaju oka prijeći u novi Život, novi obnovljeni Raj. Dok ovo vrijeme na Zemlji može biti puno kušnji, pritisaka, stresa, uspona i padova, ne može se usporediti sa Mirom i Slavom Života koji čeka sve one koji Me ljube.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 13. veljače 2013., 11:20h
 
 
Moja predraga kćeri, gnjev je na Nebu u ovo vrijeme, dok se Kruna od Trnja spušta da bi smrskala Moje Tijelo, Katoličku Crkvu, na Zemlji.
Ovo proročanstvo, koje ti je potanko dano u posljednje dvije godine, dogoditi će se. Sada, kako se uskoro Moja druga Otkrivenja budu ostvarivala, vrlo malo Mojih posvećenih slugu će moći zanemariti Moje Molbe ljudskom rodu u ovom bezbožnom satu vašega vremena.
Oni, zla skupina je započela svoje djelovanje za oslobođenje Zemlje od Istine Mojih Učenja. Moj Sveti Namjesnik je bio prisiljen na ovaj čin i jako će patiti zbog toga. Masonerija je prodrla u Moju Crkvu na Zemlji i uskoro će raskol kako je naviješteno, stvoriti podjelu i zabrinutost među Mojim vjernim slugama.
Mnogi nemaju predodžbu u pogledu prijevare s kojom se susreću. Niti znaju da je temelj Moje Crkve, Katoličke Crkve, zdrobljen do praha. Na Njezinom mjestu će se uzdići grozota, a Ja ću posredovati i poslati znakove kako bih upozorio svaku dušu na važnost molitve, kako bi razlikovali Istinu od izmišljotine.
Neće propast Katoličke Crkve, koja će uskoro postati očita, podijeliti svijet. Već njihovo sudjelovanje u stvaranju nove svjetske crkve, jedinstvene svjetske religije, koja će uvesti poganstvo i idolopoklonstvo. 
Lažni prorok se dobro pripremio i njegovo vrijeme dolazi. U suradnji s Antikristom, oboriti će svijet na koljena.
Ja nalažem svim Mojim Učenicima, Mojim kršćanskim sljedbenicima posvuda, da ostanu mirni. Molite za mir i dopustite Meni, vašem Isusu, da vas vodim u ovo vrijeme.
Ja pozivam sve Moje kardinale, Moje biskupe i Moje posvećene sluge, da ujedine svoja stada i ostanu odani Mojim Učenjima. Obratite posebnu pažnju na ono što će se od vas tražiti da propovijedate, jer to će se promijeniti. Vaše propovijedi će biti osmišljene i napisane za ovaj svijet i neće odražavati stvarnost.
U pokušaju da se vidi kako se osuvremenjuje Katolička Crkva, ovo će vam biti prikazano - promicanje obuhvaćanja svih kongregacija - sve religije umotane kao jedna, takozvana Kršćanska Ujedinjena Crkva. Svi izvanjski znakovi možda će se na prvi pogled činiti istima, ali to je ono što vam je namijenjeno da vidite. Polagano, više nećete moći prepoznati Moje Sveto Pismo, dok će nove riječi, izrazi i novi oblici predstavljanja Sakramenata  biti stavljeni pred vas.
Doći će do uzbune među onim istinskim, odanim, konzervativnim svećenicima, uznemirenim zbog novog suvremenog oblika koji će Crkva prihvatiti kada ponovno pokrenu novu vrstu suvremene, alternativne Crkve.
Kroz mrežu masonerije, koja je prodrla u svaki kutak Katoličke Crkve, vlasti i sredstava priopćavanja, ova će vam grozota biti prikazana kao velika novost.
To je početak kraja. Moja Prisutnost će promišljeno biti istjerana zbog novih obreda Mise. 
Sve svečanosti i obredi će prikriti prazno Svetohranište, jer Moju Božju Prisutnost neće više dozvoliti Moj Otac.
Morate ostati ujedinjeni i ako ste katolici nastaviti prisustvovati svakodnevnim Misama i Svetoj Pričesti. Svi kršćani moraju znati da će i oni biti namamljeni u Novu Svjetsku Religiju koju su skovali narodi koji su u savezu s izdajnicima Moje Katoličke Crkve. Oni žele stvoriti sekularno, humanističko naličje - naličje koje prikriva zlo koje će vješto promicati.
Bitka je počela, ali vi, Moji ljubljeni sljedbenici, jači ste nego što mislite. Ja sam uvijek ovdje. Dobro sam vas pripremio. Kako bi preživjeli, morate moliti ovu Križarsku molitvu
 
Križarska molitva ( 100 ) Za opstanak Kršćanstva 
 
O dragi Isuse, molimo Te za sposobnosti preživljavanja kušnji s kojima se sada suočavamo, dok posljednji Pravi Papa završava svoju Misiju za Tebe. Pomogni nam da izdržimo strašno zlostavljanje s kojim se sada moramo suočiti zbog propasti Crkve koju smo nekoć poznavali. Nikada nemoj dopustiti da zastranimo od Istine Tvoje Božje Riječi. Pomogni nam da šutimo kada napadi budu svaljeni na naša ramena, u napasti da okrenemo leđa Tebi i Sakramentima koje si dao svijetu. Prekrij Svoju Vojsku moćnom Ljubavlju koju trebamo kao štit da nas zaštiti od lažnog proroka i Antikrista. Pomogni Svojoj Crkvi na Zemlji da se širi i umnoži, da tako može biti uz Istinu i pomoći Tebi da vodiš našu braću i sestre Putem Istine kako bi se dostojno pripremili za Tvoj Drugi Dolazak. Amen.
 
Nemojte se uzrujavati, Moji sljedbenici. Sve je u Mojim Svetim Rukama. Budite strpljivi. Ne opravdavajte bilo koje svoje djelo u Moje Ime, jer kada to činite, branite Moju Riječ, a sve što trebate činiti je proglašavati Moju Riječ.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 13. veljače 2013., 20:10h
 
 
Moj Sveti Plašt prekriva sve vas koji pozovete Mene, svoju Nebesku Majku, tijekom ovih vremena Kazne. Dok se povećava Gnjev Moga Vječnog Oca, vi, Moja draga djeco, morate snažno moliti da ublažite patnju koja će Zemljom bujati poput poplave.
Morate biti usredotočeni na ono što vam Moj Sin govori i ostati ujedinjeni u molitvi, kako bi grijeh mogao biti oprošten. Hedonistički oblak, koji visi nad zapadnim dijelom svijeta, koji izbjegava Moga Sina, svaki dan se pojačava.
Oholost i ponos čovječanstva su uvredljivi Prisutnosti Božjoj. Njihove prazne duše su poput praznih posuda i ispunjene su bezvrijednim bogatstvima, koja je stvorila ljudska ruka. U svojim pohlepnim srcima nemaju mjesta za Pravu Ljubav, Ljubav Božju. Bez Ljubavi Božje su nesposobni ikoga voljeti, osim samih sebe. To znači da čovječanstvo pati, više nego što bi trebalo, jer ljubav nije raspodijeljena.
Ako vam je stalo samo do sebe, ne možete dati utjehu ili olakšati patnju onih koji se pouzdaju u druge.
Trgnite se, djeco. Samo otvaranjem svojih srca prema Istini moći ćete zadobiti Milosrđe Moga ljubljenoga Sina.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Četvrtak, 14. veljače 2013., 18:00h
 
 
Moja predraga kćeri, bitka između Kraljevstva Moga Oca i carstva sotoninog je konačno ušla u posljednju fazu.
Kako zli zavarava Božju djecu, uključujući one koji slijede Istinu Mojih Učenja. Ništa nije kako se čini. Moć masonerije se povećala i oni kaljaju ne samo politički svijet, već i Kuću Božju, Moje Tijelo na Zemlji.
Katolička je Crkva prezrena više nego bilo koja druga Crkva na Zemlji koja proglašava Moju Svetu Riječ. To je zato jer Nju Ja vodim i jer se pridržava Mojih Uputa koje su dane čovječanstvu otkada sam proglasio da će Moj Apostol Petar ustanoviti Moju Crkvu na Zemlji.
Moja Crkva na Zemlji je bila žarište zloga koji je stoljećima dijelio Moju Crkvu i mučio sve one koji uživaju Moje Presvete Sakramente.
Zli nijednom nije popustio u svom planu o progonu Moje Crkve. Lukav, lažljiv, ohol, hvalisav i uobražen, on, prevarant, vjeruje da je njegova snaga svemoguća. On uvijek cilja one kojima je ukazana odgovornost da vode Božju djecu prema Vječnom Životu.
Moja Katolička Crkva je neko vrijeme strašno patila od sotonine ruke. Nijednom ju se nije ostavilo da vrši svoju svetu dužnost prema Meni u miru. Zatim, da bi osigurao da on, zli, može uzrokovati još više štete, potkopao je te Moje posvećene sluge poslavši svoje vlastite sluge da se izmiješaju među njima. Tada je grozota zla ušla u Moju Crkvu.
Ja sam, Isus Krist, bio optužen i stavljen na optuženičku klupu, kada su grijeh počinili oni određeni za odgoj duša. Najveća laž od svih je bila kada je zli uvjerio čovjeka da sam Ja, Isus, Glava Crkve na Zemlji, izdao čovječanstvo. Čovječanstvo je rođeno s grijehom. Čovjek će griješiti do Moga Drugog Dolaska. Odbaciti Mene kao Spasitelja Svijeta, zbog grijeha čovjeka, uključujući one čija je odgovornost bila za duše koje su zalutale, biti će vaša propast.
Umjesto Istine, dopustiti ćete lažima Zvijeri da iskvare vaša srca. Sada ste pod nadzorom zla u Mojoj Crkvi i mnogi će pasti kao žrtva laži koje će vam sada biti prikazane kao Istina.
Istina Mojih Učenja uskoro će biti proglašena nebitnom i neistinitom. Gnjev Moga Oca zbog ove česte pojave u Mojoj Crkvi na Zemlji će se uskoro osjetiti među njegovim slugama, u Mojoj Crkvi u Rimu. Ovo je posljednja bitka. Moj Namjesnik je pao. Moja Crkva će pasti, ali uskoro će se ponovno uzdići.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 15. veljače 2013., 22:10h
 
 
Moja predraga kćeri, ova Misija mora sada ići dalje kako bi prigrlila i privukla one koji ne vjeruju u Moja Učenja i one koji sebe smatraju kršćanima, ali koji Me priznaju samo u malim mjerama.
Njihova ravnodušnost je bolna. Njihovo tumačenje Mojih Učenja, koja su iskrivljena kako bi odgovarala njihovim svjetovnim načinima života, najgori je oblik izdaje Mene, njihovog Isusa.
Mladi, srednjih godina i stariji, svi takozvani sljedbenici Kršćanstva, vrijeđaju Me svojim vlastitim, razvodnjenim shvaćanjem, za koje vjeruju da je prihvatljivo Bogu. Stvaraju novo učenje, vlastito, koje odgovara njihovim načinima života. Zatim, vjeruju da i dalje mogu udovoljiti Bogu i da je njihovo učenje Njemu prihvatljivo.
Znajte da je samo Istina prihvatljiva Bogu. Neće čuti pokušaje kojima bi Ga udobrovoljili. Bog nikada neće prihvatiti laži. Ništa, bez obzira koliko dobro bilo dotjerano i zaodjenuto u prekrasan jezik, što promiče nova shvaćanja u Kršćanstvu, a prihvaća i dopušta grijeh, neće biti prihvaćeno u Očima Boga koji sve vidi. On nikada neće prihvatiti nove zakone koji omalovažavaju Sakramente, koje sam postavio Ja, Isus Krist, Spasitelj Svijeta.
Spasio sam vas kako bih vam pomogao da postanete slobodni od stiska kojega sotona ima nad srcima ljudi. Dao sam Svoj Život, dobrovoljno, kako bih vas spasio i oslobodio lanaca kojima su vas vezali sotona i vatre pakla. To je značilo da pakao više nije imao moć nad vama, jer vam je dana sloboda izbora života u Mom Kraljevstvu ili smrti u bezdanu pakla.
Ali, što čovjek u današnjem svijetu radi kako bi Mi se odužio za ovaj izvanredan dar? Pokušavaju opravdati grijeh u Mojim Očima. Pokazuju uvredljive grijehe preda Mnom i mole Me da prihvatim laži i neistine. Još gore, žele prilagoditi Moje Svete Sakramente na različite načine kako bi odgovarali njihovim potrebama i onda Mi pokazuju grozotu. Brak nije prihvatljiv pred Mojim Oltarom, ako je između dvoje ljudi istoga spola. Ipak čine to i vrijeđaju Me. Usrdno Me mole da prihvatim grijeh, opravdavajući uvrjede protiv Zapovijedi Moga Oca. Pokušavaju se uvjeriti da je to prihvatljivo, pred Bogom, a to nikada ne bi moglo biti.
Svi Božji Zakoni su stvoreni na Nebu. Grijeh je grijeh, u Očima Božjim i nikada se ne može opravdati ljudskim tumačenjem.
Zavaravajuće promišljanje ovih suvremenih kršćanskih zastupnika, koji nastoje svakom prilikom promijeniti i prilagoditi Učenja Kršćanstva, šteti Mojoj Crkvi. Uzrokuje strašan nered.
Rugaju se Bogu i Mojoj Smrti na Križu.
Tako se kršćani vraćaju na poganizam, a preokret može biti brz. Lažni bogovi, lažni hramovi, lažne religije, svi imaju jednu zajedničku stvar. Njihovi sljedbenici poštuju boga, kojeg su stvorile ljudske ruke. Takve religije vrijeđaju Boga, a u jednoj crkvi, masonskim hramovima, iskazuju štovanje, ne Bogu uopće, već Zvijeri.
To je cijena slobode dane svijetu Mojom Smrću na Križu. Zbog toga svijet treba prihvatiti Istinu i ne postati plijen prijevare, koju će Zvijer usaditi među vas kako vrijeme ide dalje.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 17. veljače 2013., 19:00h
 
 
Moja predraga kćeri, razdoru unutar Katoličke Crkve, kao što je naviješteno, sada će svjedočiti svi na svijetu. Odlazak Moga predragog Svetog Namjesnika Pape Benedikta XVI označava početak kraja. Preko tebe, Moga odabranog proroka, u posljednje dvije godine sam pokušao pripremiti Svoju Crkvu na Zemlji za ovaj tužni događaj.
Masonska elita je zgrabila nadzor nad Mojom Crkvom i izvršiti će najzlobniju prijevaru nad katolicima. Ključevi Rima koje je predao Meni Moj Otac, sada su u Mojim Rukama. Usmjeravati ću sve Moje sljedbenike kako bi se Istina održala, a Moja Sveta Riječ ostala netaknuta.
Lažni prorok će sada preuzeti Rimsku Stolicu, a Moja Riječ, kao što je bilo u Mom Vremenu na Zemlji, smatrati će se krivovjerjem.
Ne varaj se, jer dok se prijevara prikazuje svijetu, kao da nova vladavina predstavlja Istinu, ti Moja kćeri, strašno ćeš patiti u Moje Sveto Ime poput proroka koji su došli prije tebe.
Moji sljedbenici moraju ostati smireni i moliti za Spasenje svih Mojih najposvećenijih slugu koji će biti uhvaćeni u ovu grozotu. Pozivam ih da odgovore kako slijedi.
Nastavite slijediti Moja Učenja. Nikada se ne odričite Riječi Božje. Ostanite vjerni svojim posvećenim dužnostima i udjeljujte Svete Sakramente kako sam vas Ja poučio.
Učenja Katoličke Crkve, koja se zasnivaju na svom oblikovanju od Moga Apostola Petra, ostaju nepogrješiva. Sada će se to promijeniti, kada utemeljenje bude uzdrmano nadolazećim promjenama.
Uskoro, više nećete moći prepoznati Moju Crkvu i osjećati će te se vrlo neugodno kada budete svjedočili kako se krivotvori Moja Sveta Riječ.
 
 
Vaš Isus
 
 
Ponedjeljak, 18. veljače 2013., 18:00h
 
 
Moja predraga kćeri, dok se pojačavaju promjene unutar Moje Crkve, isto tako će se jednoglasno uzdići lažni proroci i potvrditi grozotu u Mojoj Crkvi. Dok otkrivam tebi,  pravom proroku Kraja Vremena, Istinu - koja je uglavnom već poznata - biti će širene laži kojima će se zbuniti svi oni koji Me slijede.
Za svaku Uputu koju Ti dajem za svijet, točno suprotno će biti proglašeno iz usta lažnih proroka. Iskazivati će riječi utjehe Mojim sljedbenicima koji će nalaziti Istinu previše strašnom za podnijeti. Svojim bezbožnim lažima dovesti će Božju djecu pod pravila maloga roga, koji će u svečanom sjaju sjediti na Petrovoj Stolici.
Kada sam vam govorio o velikoj podjeli u Mojoj Crkvi, nisam vam rekao kako će se to dogoditi. Stoga Me sada saslušajte. Kao što su svećenici tijekom Moga vremena na Zemlji odbacili Moju Svetu Riječ, tako će Me odbaciti i svećenici prije Moga Drugog Dolaska. Ne samo da će odbaciti Moju Svetu Riječ danu tebi, Moja kćeri, već će prihvatiti promjene, koje će im biti nametnute. Njihovi posvećeni darovi će biti učinjeni nemoćnima, čim prihvate bogohuljenja i nova pravila koja su im objavljena.
Moji vjerni sljedbenici također će biti podijeljeni u njihovoj vjernosti prema Mojoj Crkvi na Zemlji. Sve što trebate učiniti jest slijediti Moja Učenja koja su vama dana u Knjizi Moga Oca. Nema potrebe bilo gdje bježati, jer Ja Sam Prisutan među vama.
Vi znate Istinu. Njome ste hranjeni, kao kršćani. Stoga kada vidite da se Deset Zapovijedi i Moja Učenja nanovo pišu, a Moji Sveti Sakramenti mijenjaju, onda morate okrenuti svoja leđa. Nemojte dopustiti lažima da vas uplaše, radije budite uplašeni za one koji prihvaćaju ta nova zlodjela i zakone, ukazujući da dolaze od Mene i koji ne uspijevaju shvatiti Istinu.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
Utorak, 19. veljače 2013., 14:30h
 
 
Moja predraga kćeri, molim te da obavijestiš Moje učenike da je blizu Moja Vladavina.
Ne smiju se uzrujavati, jer iako se Kruna od Trnja spustila na Moga Namjesnika, kojeg sam postavio Ja, Isus Krist, da vlada nad Mojom Svetom Katoličkom i Apostolskom Crkvom, koji  je okrutno svrgnut – Ja sada konačno dolazim donijeti vam mir.
Sljedeća će godina biti vrlo okrutna i vrlo bolna za vas, Moji ljubljeni učenici i Moga posljednjega Pravoga Papu. Prema njemu, protiv koga se zlobno i namjerno kovala zavjera, ponašali su se isto kao što su Mene, Isusa Krista, tukli i bičevali. Sada će ga pokušati ubiti, kao što su ubili Mene. Reći će da je bio kriv za zločin za koji je potpuno nedužan.
Ja, vaš ljubljeni Spasitelj, sve ću vas spasiti od bezbožnosti, za koju će mnogi smatrati da dolazi od Mene, po Mojoj Zapovijedi.
Poučavam Svoju Crkvu kao prije, ali samo Snagom Duha Svetoga. Ključevi Rima su pod upravom Moga Ljubljenog Oca. Ja, Isus Krist, spreman sam ponovno se spustiti prilikom Moga Drugog Dolaska i želim da se zna da ćete vi, Moji učenici, patiti baš kao što su patili Moji vlastiti učenici tijekom Moga vremena na Zemlji. Vi, Moji ljubljeni, sa Mnom ste zaključani u Mom Presvetom Srcu kako bi se ujedinili sa Mnom u tuzi. Plačem suze zbog Moga nedužnog, ljubljenog, posljednjeg Pape na Zemlji, Benedikta XVI, kojeg sam Ja odabrao da vodi Moju Crkvu tijekom posljednjih dana.
Biti će potrebna ogromna hrabrost onih voljnih žrtava koji će nastaviti proglašavati Moju Svetu Riječ, jer će biti puni strašnih sumnji. Oni u svojim srcima znaju da Ja sada s njima govorim, a ipak salijetati će ih sumnje koje će uzrokovati oni koji odbijaju prihvatiti Moje Poruke čovječanstvu, a koji su Mi također još odani.
Ja sada ostavljam u baštinu ovu Posebnu kratku Križarsku molitvu. To je Čudotvorna molitva koja će omogućiti svima onima koji je mole da osjete Moju Prisutnost u svojim dušama. Isto tako će im pomoći uvidjeti Istinu, koju sam im Ja obećao i koja će im uvijek biti dana tijekom Kraja Vremena.
 
Križarska molitva (101) Čudotvorna Molitva za osjećanje Isusove Prisutnosti
 
O Dragi Svemogući Oče, Stvoritelju svega što jest i što će biti, pomogni svima nama koji možemo prepoznati Prisutnost Tvoga ljubljenoga Sina u današnjoj Crkvi, da postanemo vrlo jaki. Pomogni mi da nadvladam moj strah, moju osamljenost i odbijanje koje trpim od mojih ljubljenih, dok slijedim Tvoga Sina Isusa Krista, svoga Spasitelja. Molim Te da zaštitiš moje ljubljene od upadanja u zamku vjerovanja u laži, koje je izmislio sotona kako bi uništio, podijelio i uzrokovao nered među svom Božjom djecom. Molim Te da pomogneš onima koji slijede grozotu u Tvojoj Crkvi, da budu spašeni od vječnih vatri pakla. Amen.
 
Moji ljubljeni sljedbenici, do sada Me već znate. Ono što ćete sada vidjeti unutar okosnice koja je nekoć bila Moja Crkva na Zemlji, će vam se zgaditi. Plakati ćete i plakati dok ne budete osjećali ništa. I tada, kada Me pozovete i kažete:
„Isuse, spasi me od sotoninih laži, kako bih mogao raspoznati Istinu Ostatka Tvoje Crkve.“ Umiriti ću vas sa ovim. Ispuniti ću vas Duhom Svetim. Ispuniti ću vas suzama tuge i zatim ću zamijeniti te suze sa Svojom Snagom. Tada nećete brinuti, jer Ja ću preuzeti i voditi vas na svakom koraku puta. 
Biti ćete nadahnuti kada vam se budu rugali. Biti ćete puni Moga Duha Ljubavi kada vam se budu smijali, jer vjerujete u Moj Sveti Nauk. Zatim ćete izgubiti sav strah i on će biti zamijenjen tako snažnim osjećajem Moje Ljubavi prema vama, da ćete tek tada osjećati potpuno olakšanje i mir.
 
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 20. veljače 2013., 19:30h
 
 
Moja predraga kćeri, premda se čini nepošteno da Božja djeca moraju trpjeti pod vladavinom lažnog proroka i Antikrista, znaj ovo. Sve duše u svijetu moraju u nekoj mjeri izdržati bol odbijanja i patnje koje sam Ja trpio, kako bi bile pročišćene.
Ja ću osigurati kroz Moje Veliko Milosrđe da se ovo pročišćenje brzo dogodi. Zatim će se Moji sljedbenici brojčano proširiti u pripravnosti za Moj Drugi Dolazak. Moj će Otac paziti na sve kušnje koje će osjetiti sva Njegova djeca, sa velikom nježnošću u Srcu. On će posredovati kada zlodjela progona, nanijeta kršćanima, prekorače ono što je dozvoljeno i On će uništiti takve bezbožne ljude.
Morate sada čekati Moj Božji Čin Milosrđa, jer će ono odijeliti dobre od zlih. Ovo Veliko Prosvjetljenje Savjesti će se dogoditi nakon što Moj Sveti Namjesnik napusti Rim.
Pripremite se za spas vaših duša. Onim tvrdoglavim dušama među vama će biti dano vrlo malo vremena da kleknu u poniznosti tražeći Moje Milosrđe. Zatim će se trube oglasiti, a proročanstva koja će voditi do kraja, biti će otkrivena kako je naviješteno.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 22. veljače 2013., 23:00h
 
 
Moja predraga kćeri, živite u vremenu kada su mnoga Božja djeca postala pogani. Čak i oni rođeni kao Židovi i kršćani sada su pribjegli različitim vrstama idolopoklonstva, kako je naviješteno.
Kako Me vrijeđa svjedočiti poštovanju kojega Božja djeca imaju u svojim srcima prema samozadovoljenju i vjerovanju u lažne bogove koji postoje samo u njihovim mislima.
Valovi duhovnosti new age-a i strast prema svim stvarima, koje se odnose na smirenje duha, znače jednu stvar. Ovi ljudi su u tami, jer odbijaju priznati Mene, Isusa Krista. Namjerno sprječavajući Božje Svjetlo, ostavljaju se otvorenima tami duha zla. Sotona i njegovi demoni vrebaju takve duše i u njima uzrokuju strašnu potpunu prazninu u kojoj nikada neće naći utjehu, bez obzira kakvu duhovnu pomoć new age-a tražili, jer to nije prirodno prebivalište u kojemu su rođeni.
Poganstvo koje je zahvatilo čovječanstvo u ovo vrijeme je na svom vrhuncu, od kada sam Ja, Isus Krist, Rođen na Zemlji. Iako je svijetu dana Istina o Postojanju Boga i iako Sam ih Svojom Smrću na Križu spasio od prokletstva, oni i dalje okreću svoja leđa. 
Opsjednutost samima sobom, ponizno laskanje i ljubav prema svjetovnom preobilju jesu pošasti čovječanstva i dolaze od očajnog osjećaja tjeskobe, uznemirenosti i ispraznosti. Idolopoklonstvo - ljubav prema slavnim ljudima, lažnim bogovima i prikazivanje poganskih predmeta - donosi oblak tame nad sve one koji su strastveni u takvim težnjama. Kršćani trpe ismijavanje od strane takvih ljudi, ali svojom patnjom i molitvama mogu pomoći spasiti svoje bližnje od vatri pakla.
Kada očijukate s tim lažnim idolima, igrate se s demonima iz pakla koji su poslani da vas zauvijek odvuku u bezdan. Nikada nemojte vjerovati da su takvi postupci bezopasni, jer nisu. Kada provodite svoje vrijeme i svoja razmišljanja u takvoj razonodi, zatvarate se Bogu i Vječnom Životu.       
Probudite se za Istinu. Ja Sam Istina. Nema drugog puta prema vječnoj sreći, samo preko Mene, Isusa Krista, Sina Čovječjeg. Sada dolazim otkriti Istinu, kako bih vas ponovno spasio i donio vam Vječni Život, pomažući vam da spasite svoje duše.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 23. veljače 2013., 11:50h
 
 
Moja predraga kćeri, dajem svijetu Knjigu Istine za svaku dušu, u svakom narodu. To je Dar za čovječanstvo, ali znaj ovo.
Ja dajem tebi Moja kćeri, jedinoj ovlaštenje za odluku kako će biti prevedena, distribuirana i objavljivana kako bi se zaštitilo ovo Djelo. Sve što se tiče objavljivanja ovih Poruka može biti učinjeno samo uz tvoje osobno odobrenje. To je Moja želja i svaki čovjek koji ne sluša Moje Upute tebi i objavljuje Moje Poruke radi zarade, nema Moj blagoslov.
Da, Moja Riječ je za sve, ali promicanje Mojih Poruka i način objavljivanja Knjige Istine sa sobom nose ogromnu odgovornost. Donacije nisu potrebne, dok se prihodi od knjiga moraju iskoristiti kako bi se financirala proizvodnja drugih knjiga i troškovi objavljivanja na svim jezicima.
Ti, Moja kćeri, biti ćeš stalno napadana jer Me slušaš što se tiče ovoga. Biti ćeš optužena za pokušaj zarade od ovog Djela, a ipak ćeš znati da to nije istina i da nije moguće.
Oni koji će te najviše napadati što se tiče ovoga, biti će oni koji žele nešto postići ili zaraditi na neki način od Moje Riječi i postati će ljuti kada im ne budeš dopustila da nadziru Ovo Djelo.
Stoga, Ja proglašavam da nikome nije dano ovlaštenje za širenje Moje Svete Riječi u obliku knjige - samo tebi, Moja kćeri. Međutim, možeš dati dopuštenje, pod Mojim Vodstvom, onima koji te pitaju da ti pomognu web stranicama i tiskanim dokumentima. Ali to mogu učiniti samo kada zatraže i prime tvoje dopuštenje da tako učine.
Moja Riječ je Sveta i svako poštovanje mora se pokazati prema Mojim Željama i Uputama za čovječanstvo. Vi, Moji sljedbenici, morate činiti kako Moj prorok Marija traži od vas i poštovati njezine želje u vezi objavljivanja Mojih Poruka. Napadnete li je zbog ovoga Zadatka vrijeđate Mene, vašega Isusa.
Od vas će se Moji sljedbenici, tražiti izvršenje Moje Svete Volje u svako doba, bez obzira kakve su okolnosti. Ja vodim Svoju kćer Mariju. Ona je odabrana kao prorok Kraja Vremena. Ja govorim preko nje. Njen glas postaje Moj. Njena tuga i bol su Moji. Njena ljubav za druge je Moja Ljubav. Njena radost dolazi iz Moga Svetoga Srca. Njena ruka je vođena Mojom. Njeno shvaćanje toga kako Ja želim da se Moja Riječ čuje dolazi od Mene.
Mojoj kćeri su dani ovi darovi s Neba s razlogom. Slušajte što vam govori, jer možete biti sigurni da će to dolaziti od Mene.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 24. veljače 2013., 22:00h
 
 
Moja predraga kćeri, kada svijet doživi Upozorenje, podijeliti će se na dva dijela.
Prvi dio će se sastojati od onih koji prihvaćaju Ispovijed i čije su duše obuzete Duhom Svetim. Od toga dana nadalje, njihovo će obraćenje biti potpuno i zbog toga će patiti od ruku onih koji odbiju Moju Ruku Milosrđa.
Drugi dio će biti sastavljen od onih okorjelih duša koji su vjerni Zvijeri i koji su obećali svoja srca i duše sotoni, namjerno i u potpunom saznanju toga što čine. Jer oni vjeruju u takozvani raj koji im je on obećao, koji naravno ne postoji. Njihova sudbina je vječna patnja u vatrama pakla.
Postoje također one duše koje ne vjeruju u Boga ili Mene, njihovog Spasitelja, Isusa Krista. Mnogi od njih neće prihvatiti Moje Milosrđe. Oni neće mariti za stanje svojih duša, jer vjeruju kako to nije važno. Ovo su ateisti - od kojih su mnogi dobri ljudi u srcu, ali oni vjeruju da nadziru svoje vlastite živote i da će ih njihova težnja za svjetovnim zadovoljstvima održati u ovome životu; da će to biti dostatno da im donese mir i zadovoljstvo, što, naravno, ne može biti, jer to je nemoguće dok se grijeh ne iskorijeni.
Njihova tvrdoglavost znači da, osim ako se ne promijene i prihvate Mene, Isusa Krista, ne mogu ići k Mome Ocu. Njima ne može biti dan pristup Raju kojega je On stvorio za svu Svoju djecu.
Najveća pogrješka koju možete napraviti jest pretpostaviti da su samo okorjeli grješnici bačeni u vatre pakla. Nažalost, svi oni koji odbacuju Boga, ne mogu biti blizu Bogu, niti mogu biti prisiljeni prihvatiti Ga. Njihova slobodna volja je veliki Dar kojega im je dao Bog. Ne može im biti oduzet silom bilo koje vrste. Njihova slobodna volja će odrediti njihovu sudbinu. Ili će odabrati Moju Ruku i ući u Raj ili će prihvatiti laži koje je sotona usadio u njihove misli, što će zapečatiti njihovu sudbinu.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 25. veljače 2013., 23:00h
 
 
Moja predraga kćeri, nadolazeća vremena će protresti svijet iz njegovog drijemeža, bez obzira koju religiju, ako uopće ijednu ljudi slijede, jer će glas malog roga vladati pažnjom cijeloga svijeta. Ustoličen na Petrovoj Stolici, ovaj uljez će vikati glasno i oholo proglašavati svoje rješenje da ujedini sve crkve kao jednu. Pozdravljen kao suvremeni inovator, pljeskati će mu sekularni svijet, jer će on odobravati grijeh.
On će uvesti nove zakone, koji ne samo da će proturječiti Učenjima Katoličke Crkve, već će se i protiviti svim Kršćanskim zakonima. Svećenici koji se opiru ovim Porukama, biti će prisiljeni da ih ponovno razmotre kada se grozna istina pokaže. Istina Moje Riječi, dana tebi Moja kćeri, konačno će im polako postati jasna. Kako će tužno plakati kada shvate da Ja, Isus Krist, sam taj Koji - s Blagoslovom Moga Oca - tebi otkrivam proročanstva Kraja Vremena u svim pojedinostima.
Zatim će oni gutati svaku Riječ s Mojih Presvetih Usana, dok otkrivam još događaja koji nadolaze, kako bih pripremio čovječanstvo. Bitno je da čovjek sluša i odgovara na Moj Poziv, kako bih svakoga spasio od zahvata Zvijeri.
Lažni prorok će biti nakratko odgurnut u stranu dok je zauzet svojim oholim težnjama da zadivi Katolike svijeta, jer će sada Antikrist ući na svjetsku pozornicu kako je naviješteno. Kada čujete izvještaje sredstava priopćavanja o novom, obećavajućem, sposobnom, mirovnom pregovaraču, znati ćete tko je on. On će biti vrlo bliski saveznik lažnog proroka i nema sumnje o tome tko je on - sotonin sin. 
Zapamtite, bez obzira koliko bi ovo zastrašujuće moglo biti, da sam Ja, Isus Krist, Kralj. Nijedan čovjek, nijedan neprijatelj nema veću moć od Boga. Ali bitka za duše se mora voditi, kako je naviješteno. Širenjem Moje Riječi, Mojih Poruka i Mojih molitvi, pomoći ćete Mi spasiti duše koje Ja trebam, kako bi Moj Novi Raj bio ispunjen svom Božjom djecom.
Uvijek se ufajte u Mene, vašega Isusa, jer Ja ću vas voditi i štititi tijekom ove grozote na Zemlji. Obećavam da će razdoblje biti kratko.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 26. veljače 2013., 22:00h
 
 
Moja predraga kćeri, jedan od ostalih političkih vođa, o kojima sam govorio prije nekog vremena, uskoro će biti ubijen.
Želim da ti otkriješ poslije, svima, tko je ta osoba, preko dokaza danog tebi i drugima, kako bi više njih prihvatilo Istinu Poruka. Ta jadna duša je izbjegla smrt prije nekog vremena, ali njegova nova popularnost će ga dovesti u opasnost. On je neprijatelj masonskih sila i oni neće dugo podnositi njegovo vodstvo.
Kada vi, Moji sljedbenici, vidite da se proročanstva dana odabranoj duši ostvaruju, znati ćete da govore Istinu i da im je to dano s Nebesa, jer bi bili nesposobni to izmisliti.
Moja je želja dokazati onima koji preziru Moje Poruke, da Sam to Ja, vaš ljubljeni Isus Krist, Koji govorim svijetu preko ovog proroka. Iako Mi donosi veliku radost vidjeti koliko Me ljubite i slijedite molitve koje su vam predane s Neba, sumnjičavci su oni koje Ja moram obuzeti.
Vrlo skoro će se razdor pojaviti u Europi, što je sve povezano s EU i zemljom u kojoj je smještena Petrova Stolica. To će dovesti do rata, koji će biti drugačija vrsta rata od drugih ratova. Ali biti će zloban. Ljudi će ustati jedan protiv drugoga u Njemačkoj, Italiji i Francuskoj. Morate moliti da Moji sljedbenici ostanu jaki i osigurati da se Molitvene Zajednice Isus govori čovječanstvu brzo osnuju u tim zemljama.
Došlo je vrijeme za Mene, Isusa Krista, Jaganjca Božjeg, da otkrijem još podataka sadržanih u Pečatima. To ću činiti pažljivo, jer morate biti pripremljeni i duhovno i fizički. Kao Bog Pravde, Ja ću osigurati da vas sve vodim i blagoslovim Mojom Snagom, dok se slojevi razotkrivaju jedan po jedan.
 
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 27. veljače 2013., 15:30h
 
 
Moja predraga kćeri, svakodnevne Svete Mise nastavit će se neko vrijeme i Ja potičem sve Moje sljedbenike da nastave ići na njih kao i prije.
I dalje morate primati Moju Svetu Euharistiju. Ne smijete prestati sa vašom svakodnevnom Žrtvom, jer vi nećete biti oni koji su prisiljeni donijeti tu odluku. Biti će proglašeno da će postati drukčija vrsta žrtve Bogu i odmah ćete znati kada će se to dogoditi, jer će lažni prorok zaustaviti slavljenje Svete Mise. Na mjestu Svete Mise nalaziti će se poganski obred Jedinstvenog Svijeta, a vi Moji ljubljeni sljedbenici koji ste blagoslovljeni Darom Duha Svetoga prepoznati ćete ga po onome što će biti.
Nikada ne smijete napustiti Crkvu koju sam Ja dao svijetu, utemeljenu na Mojim Učenjima, ni Žrtvu Moje Smrti na Križu, koja vam se predaje u  Presvetim Darovima.
Vi, Moji ljubljeni sljedbenici, Moja ste Crkva. Moji ljubljeni svećenici i kler, blagoslovljeni Darom Duha Svetoga, nikada Me neće napustiti. Niti će napustiti vas. I tako će Moja Crkva živjeti dalje, jer ne može nikada umrijeti. Crkva je Moje Tijelo na Zemlji, stoga ne može nikada biti uništena. A ipak, biti će slamana, mučena i odbačena, a zatim ostavljena da umre u divljini.
Iako će Moji neprijatelji učiniti svaki pokušaj da unište sve do posljednjeg tračka života, Moja će se Crkva ponovno uzdići. Ali zapamtite, nikada neće umrijeti, iako će se to možda tako činiti.
Moja Crkva na Zemlji biti će veličinom smanjena i postati će, ne vlastitom krivnjom, Vojska Ostatka. 
Moj Pravi Namjesnik, koji je odbačen, boriti će se da vodi Božju djecu kako najbolje može. A Ja, Isus Krist, ću vas voditi, uzdići vas i izbaviti vas od zla koje će vam biti nametnuto; zlo, koje će dovesti do naglog i užasnog kraja za sve one koji pristaju uz Antikrista i njegove robove.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 28. veljače 2013., 23:50h
 
 
Moja predraga kćeri, ovi dani, koji su gotovo nad vama, donose sa sobom užasnu tamu i očaj, kakvog nikada niste doživjeli u svojim životima.
Ta tama će biti tama duha i uzrokovati će ju praznina onih duša koje slijede Antikrista i lažnog proroka. Duševnu bol, koju će oni nanijeti kršćanima koji će odbiti slušati krivovjerje, biti će teška za podnijeti.
Ovo vam govorim samo zbog toga, kako biste u svojim srcima znali da će bol odbacivanja koju ćete osjećati biti patnja u Moje Ime, jer održavate Moju Svetu Riječ.
Nikada ne smijete ispitivati ogromne zahtjeve koji će od vas biti traženi ili gubiti pouzdanje, jer Ja, vaš Kralj, imam Moć da osiguram da se s tim možete nositi. Niti smijete ikada sumnjati da je ova Vojska Ostatka, čiji ćete dio sada postati kako bi ostali vjerni Meni, Isusu Kristu, naviještena.
Ne slušajte one koji će vam pokušati reći da ne smijete vjerovati u ove Moje Svete Poruke svijetu, jer oni su zavedeni. Morate moliti za one koji neće imati snage ili duh razlikovanja i koji će odabrati krivi odvojak na putu. Mnogi koji će slijediti lažnog proroka, pokušati će vas odvući istim putem. 
Brat će se boriti protiv brata i sestre, otac protiv sina, majka protiv kćeri - svi u svojoj težnji da slijede Istinu, ali mnogi neće uspjeti uvidjeti pogrješke učenja lažnog proroka i biti će Mi izgubljeni.
Samo će hrabri i odvažni među vama, koji Me najviše ljube, voditi Moju Vojsku prema Spasenju. Oni će, pod Mojim Vodstvom, dovesti sa sobom milijarde duša u sigurnost. Zbog toga nikada ne smijete odustati.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 28. veljače 2013., 23:55h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja sam poslao Moga Duha Svetoga da prekrije svu Božju djecu u ovo vrijeme u nastojanju da odstranim tamu zla u svijetu.
Morate snažno moliti za Sve Moje posvećene sluge, u ovo vrijeme zbog užasnog stanja zbunjenosti u kojemu se nalaze. Tako će žalosni biti u slijedećih nekoliko tjedana zbog kraja Moga Svetoga Namjesnika, da neće znati gdje se okrenuti.
Ja pozivam sve Moje posvećene sluge da zazovu Mene, svoga ljubljenog Isusa, da bi ih mogao prekriti sa Mojom Predragocjenom Krvlju. Dati ću im milosti koje će trebati kako bi razlikovali Istinu Mojih Učenja. Tada će prepoznati prijevaru, koja će im biti predstavljena.
Oni nikada ne smiju sumnjati u Mene. Moraju se potpuno pouzdati u Mene. Nikada ne smiju napustiti Moje Ime i moraju u svako doba biti na oprezu.
Reci im da ih nježno ljubim i da će im biti dani posebni Darovi s Neba. Ti Darovi će im donijeti mir, nadu i hrabrost u burnim vremenima koja nadolaze za Moju Svetu Crkvu na Zemlji.
 
 
Vaš Isus
 
 

 

Nedjelja, 3. ožujka 2013., 11:45h

 
Moja predraga kćeri, ne boj se napada koji se postavljaju protiv tebe, jer Ja sam sa tobom svake sekunde kako bih te ojačao. Rastužuje Me reći ti da ćeš trpjeti mnogo verbalnog zlostavljanja, zbog ovog odabranog trenutka za Moj Plan Spasenja.
Jer ovo je vrijeme u kojem će ne samo gorljivi katolici biti iskušani u svojoj vjeri i svojoj vjernosti Meni, već će to također biti najveća kušnja za sve kršćane u svakom dijelu svijeta.
Onima koji te optužuju za krivovjerje Ja kažem ovo. Ja, Isus Krist, nikada ne bih lagao, jer Ja sam Istina. Nikada vas ne bih mogao prevariti, jer to ne bi moglo biti moguće. Zapamtite, to je Moje Tijelo, koje je Crkva. Moja Crkva na Zemlji je napadnuta, a to znači da će Moje Tijelo ponovno biti Razapeto, kako je naviješteno. Pod ovim Ja podrazumijevam da Moje Tijelo više neće biti prisutno onoga trenutka kada čelnici Svete Rimske Stolice odbace Svetu Euharistiju. To će postati stvarnost i vi morate okrenuti svoja leđa.
Tražim vas da molite za svu Božju djecu - sve Moje posvećene sluge, uključujući zabludjele lažne proroke. Međutim, nikada vas neću tražiti da molite za Antikrista, jer to nije moguće.
Probudite se, svi vi i slušajte ono što vam moram reći. Ne smijete paničariti, očajavati ili gubiti nadu, jer ova grozota će biti posljednje mučenje, kojemu će sva Božja djeca morati svjedočiti i trpjeti prije nego Ja ponovno dođem.
To će biti dan Velike Slave, Velike Radosti i Moj će Dolazak okončati zlo koje kvari Zemlju.
Umjesto straha, radujte se. Morate se veseliti Mome Drugom Dolasku, jer Ja sa sobom donosim Novi Raj, koji vam je obećan.
Kada nosite Moj Križ, uvijek će biti teško. Vremena u kojima sada živite, donose sa sobom oblik razapinjanja, što će za većinu kršćana biti vrlo teško izdržati - tako će velika biti njihova bol.
One jadne duše, koje ne vjeruju da Ja govorim Istinu preko ovih Poruka, moraju se zapitati ovo. Vjerujete li u Svetu Bibliju i proročanstva proglašena unutar njenih korica? Vjerujete li o Antikristu i otkrivenja o lažnom uljezu koji će preuzeti Petrovu Stolicu nepoštenim sredstvima? Ako vjerujete, onda prihvatite da je ovo vrijeme da se ti događaji razriješe pred vašim očima. To nije za budućnost - to se događa sada. Prihvatite to s hrabrošću i dođite Mi s potpunim ufanjem, jer Ja vas ljubim. Trebam vas da držite oči širom otvorene. Ne smijete bježati od Istine.
Grozota je sada započela. Kada odbijete Moj Kalež, sprječavate Me u spašavanju duša koje trebam da dovršim Zavjet obećan Mome Ocu.
Blagoslivljam vas. Žudim da se vaša srca otvore, kako bih vas odveo u Moje Veličanstveno Kraljevstvo.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 5. ožujka 2013., 15:30h
 
 
Moja predraga kćeri, neka svaki čovjek prepozna promjene, koje će provaliti diljem svijeta, jer sve što je naviješteno u Knjizi Otkrivenja će se dogoditi. Mnogi od ovih događaja će se razlikovati od uobičajenog ljudskog tumačenja tajni otkrivenih Ivanu Evanđelistu. Ipak oni će imati smisla, kada ih vidite onakvima kakvi jesu.
Detaljan, ali pažljivo razrađen plan Antikrista je mudro položen među mnoge ljude, uključujući čuvene svjetske političare, koji ne uspijevaju do sada uočiti ovaj zli plan.
Organizirani su mnogi centri u raznim narodima, gdje planiraju preuzeti mnoge zemlje. Međutim, njihove su aktivnosti ograničene zbog molitvi odabranih duša i onih od vas koji molite Moje Križarske molitve.
Vaše će se molitve uvijek čuti na Nebu, pa stoga morate nastaviti gorljivo moliti kako bi ublažili zla djelovanja Zvijeri, koja nikada neće pobijediti u ovoj bitci za duše jer su joj dani kratki.
Moja želja nije da vas zastrašim, nego da vas pripremim. Ja sada ostavljam u baštinu posebne moći i milosti svima vama koji se pridržavate Mojih želja da molite Križarske molitve. Svima vama će biti dani znakovi i čuda će se događati.
Moja Moć će strujati vašim venama dok vas nosim Mojim Putem prema Spasenju čovječanstva.
 
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 6. ožujka 2013., 09:45h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja pozivam sve one u svijetu koji vjeruju u Mene, Isusa Krista, da poslušaju.
Mnogima od vas biti će teško prihvatiti patnju s kojom ćete se morati suočiti u Moje Ime. Do sada, vaša patnja je bila ograničena na tugu koju ste osjećali u svojim dušama zbog grijeha čovjeka i zbog Žrtve koju sam Ja učinio da spasim čovječanstvo od njegove zloće. Sada, ćete biti ismijavani zbog svoje Vjere i učiniti će da se osjećate posramljeno kada održavate Moja Učenja i Zakone Božje.
Mnogi će od vas odbaciti ovaj poziv s Neba zbog straha. Prihvatiti da Ja sada komuniciram sa svijetom kako bih ga pripremio za Moj Drugi Dolazak nije nešto što ljudi mogu lako prihvatiti. Jer tko je Moj prorok? I tko su oni koji su došli prije nje u Moje Ime? Kako znate da ona govori Istinu, kad je toliko mnogo lažnih proroka i uljeza koji vas zbunjuju? Nikada nije bilo proroka, poslanog s Neba, koji nije trpio ismijavanje, zlostavljanje, mučenje i okrutnost. Nijedan. Mnogi su bili ubijeni. Možete biti sigurni da kada plodovi Moga Djela, dani takvim prorocima, donesu molitvu i obraćenje, da su oni poslani od Boga u svijet, da pripreme Njegovu djecu, kako bi Mu se vratila.
Budite svjesni da će Moji pravi proroci izdržati ispit vremena, a za one koji zanemaruju Poruke koje proroci donose ljudskom rodu biti će vrištanje i škrgutanje zubima. Kada napadate Moju Svetu Riječ, danu pravom proroku, miješate se u Božju Volju. Možda sada ne osjećate sram. Možete vjerovati da branite Moju Riječ kada napadate Moje proroke, ali s vremenom kada vam bude otkrivena šteta koju činite ovoj Mojoj posljednjoj Misiji na Zemlji, donijeti će vam užasni strah i tugu.
Ako Me ljubite, morate držati oči otvorene i pažljivo čitati Moje Upute. Ako ne budete marili za Moja upozorenja, vama dana zbog Ljubavi Božje, odbaciti ćete Istinu. Samo vas Istina može spasiti. Istina je kisik potreban da održi život vaše duše. Bez Istine Me nećete jasno vidjeti, niti ćete moći učiniti prave izbore. Zapamtite, Ja Sam Istina. Bez Mene nemate života.
 
 
Vaš Isus

Četvrtak, 7. ožujka 2013., 11:05h

 
Moja predraga kćeri, važno je da Moji učenici na Zemlji shvate da molitva hoće i može spasiti čovječanstvo. Snaga molitve, a posebno molitve Svete Krunice, koja Zvijer čini nemoćnom, ne može biti podcijenjena. Kako bi spasili još više duša, morate također moliti Krunicu Božjeg Milosrđa.
Odaberite Križarske molitve koje vam dajem i molite ih, kako bi se mogli usredotočiti na različite nakane tijekom svakog molitvenog susreta. Ako, na primjer, molite Križarsku molitvu za Milost Nepovrjedivosti, to činite na način kako bi se Molitvena Zajednica, toga dana, mogla usredotočiti na odabir Križarskih molitvi koje zazivaju Božju zaštitu za duše. Zatim slijedećeg dana, usredotočite se na odabir molitvi, koje su vam dane za zaštitu svećenika i klera.
Ove Križarske Molitvene Zajednice, kada su osnovane diljem svijeta, postati će štit koji je nužan za svladavanje neprijatelja na više načina nego što vjerujete da je moguće.
Ja ću vam nastaviti davati Darove novih molitvi, koje sa sobom donose posebna čuda. Bez takvog zahvata Ja ne bih mogao spasiti duše koje toliko želim.
Idite i planirajte svoje Križarske molitvene susrete utemeljene na obliku koji vam je dan, ali razlomite ih na dijelove kako bi se mogli usredotočiti na posebne nakane. Nema potrebe moliti sve molitve zajedno, iako vas potičem da ih molite što je više moguće tijekom svakog tjedna.
Donosite Mi takvu radost i utjehu, Moji dragocjeni sljedbenici. Dodjeljujem vam Moje blagoslove snage i hrabrosti dok nastavljate svoju potragu za spasenjem duša. Ljubim vas.
 
 
Vaš Isus

 

Petak, 8. ožujka 2013., 14:05h

 
Moja predraga kćeri, sotona bjesni protiv Moje Crkve na Zemlji i njegova zaraza se nastavlja širiti unutar njenih zidova.
Lukavi uljez koji je strpljivo čekao u zasjedi iza kulisa, uskoro će proglasiti svoju vladavinu nad Mojim jadnim posvećenim slugama koji ne sumnjaju. Bol koju će on nanijeti je Meni previše teška za podnijeti, a ipak će njegova vladavina doseći vrhunac, dok se konačno ne izbaci zlo iz jezgre Moje Crkve.
On je pažljivo namjestio svoj položaj i uskoro ćete vidjeti njegov raskošni nastup usred njegovog predivnog dvora. Njegov ponos, oholost i opsjednutost sobom će u početku biti pažljivo skriveni od svijeta. U izvanjskom svijetu će se čuti uzdah olakšanja dok trube budu oglašavale objavu njegovog mandata kao poglavara Moje Crkve.
Moje Tijelo je Moja Crkva, ali on neće Meni, Isusu Kristu, dati prisegu na vjernost, jer on nema nikakve ljubavi za Mene. Njegova vjernost pripada Zvijeri i kako će se on smijati i podsmjehivati Mojim posvećenim slugama koji će ga podržati.
On koji se usuđuje sjesti u Moj Hram i kojega je poslao zli, ne može govoriti Istinu, jer on ne dolazi od Mene. On je poslan da razori Moju Crkvu i rastrga je na sitne komadiće prije nego što ju ispljune iz svojih zlih usta.
Moje Tijelo je Moja Crkva. Moja Crkva je i dalje živa, ali samo oni koji govore Istinu i pristaju uz Svetu Riječ Božju mogu biti dio Moje Crkve na Zemlji. Sada kada će se posljednja uvreda očitovati protiv Mene, Isusa Krista, preko Petrove Stolice, vi ćete konačno shvatiti Istinu.
Knjiga Istine koja je naviještena u Danielu za Kraj Vremena, neće biti lako prihvaćena od članova Moje Crkve, jer će Moji ljubljeni posvećeni sluge zbog Njenog sadržaja uvenuti kada shvate da Ja govorim Istinu.
Lažni prorok - on koji se postavio za vođu Moje Crkve - spreman je nositi halje koje nisu napravljene za njega.
On će oskvrnuti Moju Svetu Euharistiju i podijeliti Moju Crkvu na pola, a zatim ponovno na pola.
On će se potruditi da otpusti one vjerne sljedbenike Moga Svetog Namjesnika Pape Benedikta XVI, koje sam Ja postavio.
On će iskorijeniti sve one koji su vjerni Mojim Učenjima i baciti ih vukovima.
Njegova djela neće odmah postati vidljiva, ali uskoro će biti viđeni znakovi kada krene tražiti potporu utjecajnih svjetskih čelnika i onih na visokim položajima.
Kada grozota pusti korijen, promjene će biti iznenadne. Njegova najava o stvaranju ujedinjene Katoličke Crkve kroz spajanje svih vjera i drugih religija će doći nedugo nakon toga.
On će stajati na čelu nove jedinstvene svjetske religije i vladati će poganskim religijama. On će prigrliti ateizam zaobilazeći njegovu ljagu i govoreći da je to povezano s težnjom za takozvanim ljudskim pravima. Sve što je grijeh u Božjim Očima, ova nova sveobuhvatna crkva će smatrati prihvatljivim.
Svatko tko ga pokuša osporiti će biti tražen i kažnjen. Oni svećenici, biskupi i kardinali koji mu se suprotstave će biti izopćeni i oduzeti će im se naslovi. Drugi će biti maltretirani i progonjeni, a mnogi svećenici će se morati skrivati.
Za one Moje jadne posvećene sluge koji prepoznajete sada Moj Glas, molim vas, čujte Me dok Ja dosežem do vas da vam donesem utjehu. Nikada od vas ne bih tražio da odbacite Moju Crkvu na Zemlji, jer sam ju Ja, vaš ljubljeni Spasitelj stvorio. Prinio sam Moje Tijelo kao Živu Žrtvu da vas spasim. Vama je dana odgovornost da svjedočite u Moju korist kako bi spasili duše onih koje poučavate i vodite.
Sve što možete učiniti jest ufati se u Mene i nastaviti Mi služiti. Ono što ne smijete činiti jest prihvatiti bilo koje naučavanje koje će vam biti predstavljeno, a za koje ćete odmah znati da nije u skladu s Mojim Učenjima. Morate učiniti ono što vam srce kaže, ali znajte ovo.
Ovo razdoblje će vam uzrokovati duboku bol, a surova tuga koju ćete iskusiti kada vidite koliko je oskvrnuta Moja Crkva dovesti će vas do suza. Ali morate prepoznati laži koje će vam biti prikazane kao ono što jesu - uvreda Mojoj Smrti na Križu.
Ovo razaranje može imati za posljedicu slom strukture Moje Crkve. Promjene i prilagodbe građevina zajedno s novim hramom stvorenim za crkvu jedinstvenog svijeta će biti spretno postavljene u Rimu.
Budite sigurni da ću, baš kao što će Moj Hram bio oskvrnut, Ja, Isus Krist, Spasitelj cijeloga čovječanstva, biti odbačen i bačen u blato.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 9. ožujka 2013., 21:45h
 
 
Moja predraga kćeri, do trenutka kada dođe Veliki Petak, mnoge će duše početi shvaćati da je Moje Upozorenje nad svijetom.
Grozota neće biti svjedočena prije nego što bude doista shvaćena Istina ovih Poruka.
Okupite svoje ljude, ujedinite se u molitvi, jer tamni oblak će prekriti Zemlju. Čovječanstvo će se susresti sa kaznama dok tone u ponor nebrige i ravnodušnosti prema Riječi Božjoj.
Oni koji su okrenuli leđa Darovima danima čovječanstvu kroz Moju Smrt na Križu, biti će probuđeni i vidjeti će kako groteskno izgledaju njihove duše pred Mojim Očima. Uskoro će uvidjeti da im je dano samo malo vremena da se pokaju. Jer Moje strpljenje je veliko, ali Moja tuga je duboka. Tako su ogorčena njihova srca, da ne samo da se klone Mene, svoga ljubljenog Isusa, nego si uskraćuju Darove, koje im Ja činim besplatno dostupnima.
Kako su samo bili zavedeni da vjeruju u svoje vlastite lažne iluzije da je svijet njihov da žive na bilo koji način koji odaberu, bez brige da ih uspori, u njihovoj potrazi za zadovoljenjem. Ovaj svijet više neće biti njihov kao nešto što im pripada, jer on je samo privremeno stanje. Uskoro će se naći u novom stanju i za mnoge od njih, to neće biti u Mom Novom Raju.
Moje Posredovanje je na dohvat ruke i Moj Plan da spasim svijet uskoro će biti potpuno spoznat. Oholost je vaš najveći neprijatelj i sotonina najveća grješka. Kada netko prokaže druge, ukori druge i optužujući  upire prstom na druge, u Moje Ime, onda je pao kao žrtva sotoninog grijeha.
To će biti grijeh oholosti, koji će biti propast čovječanstva i koji će strmoglaviti mnoge duše u paklene vatre.
Nemojte pasti kao žrtva ove kletve zloga i šutite ako se ne slažete s drugim koji viče naglas protiv Mene, s lažima koje se izlijevaju iz njihovih usta, čak i kada znate da ne govore Istinu. Morate spustiti svoje oči i jednostavno proglašavati Moju Riječ.
Branite Me samo proglašavajući svijetu ono što znate o Mome Planu za spas duša. I čak i kada te duše, koje vjeruju da im njihovo znanje o Meni daje pravo da opominju druge i zahtijevaju od vas odgovore, nikada ne smijete braniti Mene pomoću tvrdnji.
Mnogi događaji u svijetu potresti će većinu čovječanstva uskoro. Čak i najmanje zainteresirani ljudi, koji žive svoje živote u prostoru svjetovne ambicije, s malo vremena za duhovne stvari, početi će shvaćati da se mnogo toga mijenja. Oni će znati da su ove promjene iznad njihovog razumijevanja i to će rezultirati time da će biti otvoreniji Riječi Božjoj.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 10. ožujka 2013., 18:00h
 
 
Moje drago dijete, u ovo vrijeme ćeš se osjećati čak i više osamljeno i izolirano dok Božja Sveta Riječ glasno grmi da upozori čovječanstvo na potrebu pripreme njihovih duša.
Djeco, sada morate tražiti od Moga ljubljenog Sina da održi vašu hrabrost tijekom mračnih dana, mjeseci i godina, koje su pred vama. Morate se radovati jer je tako mnogo duša, nadahnuto Duhom Svetim, odgovorilo na poziv Moga Sina, Isusa Krista. On vas sve toliko ljubi da to donosi suze radosti Meni, Njegovoj ljubljenoj Majci. Kako će On širiti Svoje Milosrđe je izvan vašega shvaćanja i On će privući čak i one koji Ga preziru blizu Svome Srcu.
Sada još nema puno do Njegovog velikog Drugog Povratka, stoga morate dati Slavu Bogu. Da bi se pripremili, morate primati Sakrament Pomirenja što je češće moguće i nastaviti moliti za duše.
Iako je Bog Svemoguć i Njegova će Slava sada biti potpuno shvaćena, kada budete svjedočili Njegovom Drugom Dolasku, vi, Njegova Vojska Ostatka, Mu morate pomoći u Njegovom Planu da spasi čovječanstvo.
Križarske Molitvene Zajednice će spasiti milijarde duša i stoga se morate širiti i umnažati. Božje Milosti će se izlijevati na svu Njegovu djecu koja sudjeluju u ovim Molitvenim Zajednicama. Oni će biti štit, koji će braniti čovječanstvo od progona kojega je isplanirao Antikrist.
Nikada ne odustajte, djeco. Ostanite u stanju Milosti u svako doba i nastavite slijediti upute Moga Sina. On vas nikada neće napustiti, tako je velika Njegova Ljubav prema vama.
 
 
Vaša ljubljena Majka 
Majka Spasenja
 
 
Utorak, 12. ožujka 2013., 14:38h
 
 
Moja najdraža kćeri, Nebo plače od tuge na ovaj užasan dan, naviješten tako davno prije.
Cijelo čovječanstvo sada će se suočiti s najvećom prijevarom od svih, a koju je počinila Zvijer.
Suze Moga Sina, čija je Smrt na Križu dala slobodu Mojoj djeci, sada padaju, na cijeli svijet u ovo vrijeme, u agoniji.
Moj Gnjev je obuzdan u ovo vrijeme, ali Moja Srdžba je velika. Vrlo brzo će prijevara postati jasna svima onima koje je Moj Sin imenovao da vode Njegovo stado na Zemlji.
Sada bjesni bitka između Moje Hijerarhije i vlasti Zvijeri. Biti će bolna, ali uskoro će kazna koja slijedi iza zlog progona, kojega su skovali neprijatelj i njegovi sljedbenici, iskorijeniti trulež.
Pozivam svu Moju djecu da se obrate Mome Sinu i da se potpuno ufaju u Njega u ovo vrijeme. 
Budite hrabri, Moji maleni, jer ova bol će biti kratkog vijeka. Onima koji slijede Zvijer i lažnog proroka će biti dana spoznaja, Snagom Moje Ruke, kako bi ih se dovelo natrag u Srce Moga Sina. Ako odbiju ovaj Dar, onda su izgubljeni i trpjeti će istu muku koja čeka uljeza koji će biti zauvijek odbačen u ponor.
Krunidbu lažnog proroka će slaviti masonske skupine u svim kutcima, koje planiraju posljednje korake progona sve Moje djece.
Oni koji će slaviti s njim i koji ne znaju bolje vremenom će osjećati čak i više boli nego oni koji već znaju Istinu.
Čekajte sada, sa hrabrošću i nadom, jer sve se ovo mora dogoditi prije nego se objavi Slavna Vladavina Moga Sina.
Morate založiti vjernost Mome ljubljenom Sinu u svako doba i odbiti prihvatiti laži. Ako i kada, od vas budu tražili da sudjelujete u novoj misi, znajte da će to biti najveća kletva koju je sotona ikada nanio Mojoj djeci.
Znajte da će vas Nebo voditi i da ćete, prihvaćajući bol dostojanstveno, pomoći Mom Sinu da ispuni konačni Zavjet.
 
 
Vaš Ljubljeni Otac
Svevišnji Bog
 
 
Srijeda, 13. ožujka 2013., 21:20h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja sam osuđen na smrt po drugi put. Uvreda odluke u Rimu, kojoj si danas svjedočila, reže Me po pola.
Kada sam stajao ispred Mojih krvnika, optužen za krivovjerje i usuđujući se govoriti Istinu, Moji Apostoli su pobjegli i nigdje ih se nije moglo naći. Oni koji su Me slijedili i prihvatili Moja Učenja izdali su Me kada su Moju Riječ osporavali oni na vlasti. Počeli su gubiti povjerenje u Mene i počeli su sumnjati u Mene.
Neki Moji sljedbenici povjerovali su u zločine krivovjerja, za koje sam bio optužen i da su oni bili u pravu. Tako su moćni bili Moji tužitelji - ljudi na visokim položajima, obučeni u egzotične haljine koji su hodali i razgovarali s osjećajem prave vlasti - da su rijetki u njih sumnjali.
Bio sam ispitivan, osporavan, prezren, ponižavan, ismijavan i izrugivan zbog govorenja Istine. Ljudi su pali pred svoje vladare - muškarce moćnih glasova, čija se vlast nije nikada dovodila u pitanje. Moj Glas je postao poput šapta usred urlika Mojih tužitelja.
"Krivovjernik" - vikali su. Oni su rekli da sam Ja govorio zlim jezikom, da sam hulio protiv Boga i da sam želio uništiti njihovu crkvu. I zato su Me hladnokrvno ubili.
Neće biti ništa drugačije sada, kada pokušavam objaviti Moj Glas, kada pokušavam upozoriti svu Božju djecu o događajima o kojima samo ti pričao Moja kćeri, posljednjih nekoliko godina. Prema Mojoj Riječi će se odnositi s prijezirom. Moja Riječ će biti ispitivana. Uvući će se sumnje i ponovno, Moji Apostoli će pobjeći i ostaviti Me vucima.
Ne griješite, Istina vam je otkrivena. Rekao sam vam, Moji sljedbenici, kako ćete biti zavedeni. Ovo će biti vrlo teško za vas jer ćete ispitivati ovoga uljeza koji sjedi u Kući Moga Oca. 
Moj ljubljeni Papa Benedikt XVI je bio progonjen i pobjegao je, kako je naviješteno. Ja nisam postavio ovu osobu, koja tvrdi da dolazi u Moje Ime.
On, Papa Benedikt, voditi će Moje sljedbenike prema Istini. Ja ga nisam napustio i Ja ću ga držati blizu Mome Srcu i dati mu utjehu koju treba u ovo teško vrijeme.
Njegovo prijestolje je ukradeno. Njegova moć nije.
 
 
Vaš Isus
 
Četvrtak, 14. ožujka 2013., 18:00h
 
 
Moja predraga kćeri, koju patnju doživljavaju Moji ljubljeni posvećeni sluge, bliski Mome Srcu, koji znaju Istinu, a moraju svjedočiti grozoti u Mojoj Crkvi na Zemlji.
Doći će do specifične uvrede, koja će biti nanijeta Mome Svetome Imenu, u nastojanju da Me se oskvrne, tijekom Svetoga Tjedna. Ovu bezbožnu gestu, tijekom Svetoga Tjedna, vidjeti će oni koji drže oči otvorenima i to će biti jedan od znakova po kojima ćete znati da uljez, koji sjedi na prijestolju Moje Crkve na Zemlji, ne dolazi od Mene.
Moji sljedbenici, vi morate znati da su proročanstva koja su dana svijetu - upozorenje na vrijeme kada će moć, unutar Moje Crkve, ugrabiti oni koji su vjerni Zvijeri - nad vama. Sada je to vrijeme.
Zapamtite da su oni koji ponosno pokazuju znak poniznosti krivi zbog oholosti. Oholost je grijeh.
Oni koji kažu da Moja Crkva mora obnoviti svoju sliku, da se mora obnoviti Učenje Moje Crkve i koji kažu da će Nju kroz Njezinu modernizaciju, prihvatiti više ljudi, neka znaju ovo.
Oni od vas koji kažete da slijedite Moja Učenja, ali koji želite promijenjene zakone da opravdavaju djela koja su grješna u Mojim Očima, izlazite iz Moje Crkve sada. Vi niste Moji. Okrenuli ste Mi leđa i niste dostojni da uđete u Moju Kuću. Ipak, to će se dogoditi. Vi i svi oni koji zahtijevaju promjene, koje je prigrlio sekularni svijet, biti ćete zadovoljni, jer će vas lažni prorok namamiti u svoju korist i zapljeskati ćete u svakom trenutku njegove kratkotrajne vladavine. Ali to neću biti Ja, Isus Krist, onaj kojega ćete slijediti. Vi ćete slijediti lažno naučavanje, koje nije od Boga.
Mnogi će prigrliti vladavinu lažnog proroka i odgurnuti Me u stranu s radošću u svojim srcima. Zatim, kada pogrješke njegovih putova postanu vidljive, Moji jadni posvećeni sluge neće se imati kamo okrenuti. Njihova tuga će se pretvoriti u strah, a njihov strah će se pretvoriti u očaj. Oni neće znati kome vjerovati, ali moraju shvatiti ovo. Moje Tijelo, Moja Crkva, može biti šibana i oskvrnuta, ali Moj Duh nikada ne može biti dotaknut, jer On nikada ne može umrijeti.
One od vas koji sada odbacujete Moju Riječ kao i Istinu koja vam je dana, kao poseban Dar s Neba, Ja vas blagoslivljam. Ja ću nastaviti izlijevati Moje milosti na vas dok Mi se ne vratite. Ja nikada neću odustati dok mogu spasiti vaše jadne duše.
Moja Crkva, u kojoj Moja Učenja i Sakramenti ostanu netaknuti, će živjeti i nikada ne može umrijeti. Ona ne treba cigle i žbuku da preživi, jer to sam Ja, Isus Krist, čije Tijelo je Crkva. Vi, Moji vjerni ljubljeni svećenici, posvećeni sluge i sljedbenici, ste dio Mene. Vi ste ujedinjeni s Mojim Tijelom da tvorite Moju Crkvu na Zemlji. Zato morate naučiti biti jaki, hrabri i vjerni Mojoj Svetoj Riječi, bez obzira kakve vam suprotne tvrdnje budu prikazane. Bliži se vrijeme da razdor iziđe na svijetlo dana i već sada se osjeća užasna tjeskoba u Rimu. Kada se Duh Sveti sudari sa duhom zla, crta se dijeli na dvoje, kako bi se pojavile dvije strane. Velika podjela će brzo nastupiti. Zatim će mnogi koje je lažljivac zaveo potrčati natrag u Moje Svete Ruke radi zaštite. 
Ja vas vodim tijekom ovih žalosnih vremena i tražim da Mi svi predate svoje suze i Ja ću vas utješiti u duhu. 
Ja vas blagoslivljam. Ja vam donosim mir srca. Ja vas štitim.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
Petak, 15. ožujka 2013., 22:30h
 
 
Moje drago dijete, ovo je vrijeme velike tuge, ne samo za tebe, već za sve one koji ljube Moga Sina.
Moram vam naložiti, draga djeco, da ostanete jaki i vjerni Svetoj Riječi Božjoj, radi Moga Sina. On, Moj ljubljeni Sin, spušta Svoju Glavu u agoniji dok gleda užas kako se Njegova Crkva raspada pred Njim.
Molim vas molite za nadu i molite Moju Svetu Krunicu svaki dan za sve one koji vladaju Rimom. Vi morate moliti za sve one koji vode Katoličku Crkvu. Molim vas da uključite i čovjeka koji sjedi na Petrovoj Stolici, jer on je u velikoj potrebi vaših molitvi.
Molite da on prihvati Istinu Smrti Moga Sina na Križu i da otvori svoje srce molbama Moga Sina za Milosrđem za svu Božju djecu.
Bez obzira koliko su teška ova vremena, u Rimokatoličkoj Crkvi, zlo ne može ni neće prevladati nad Moći Božjom.
Moja uloga Posrednice Svih Milosti uskoro će biti ostvarena i kao Žena odabrana da budem odjevena zrakama Sunca, došlo je Moje vrijeme da pomognem Mome Sinu u Njegovom konačnom planu Spasenja.
Ja pazim na svu Božju djecu, uključujući one koji Mu donose veliku sramotu i žalost. Molite da Moje molitve, odnesene Mome Sinu i Njemu prikazane u vaše ime, mogu pomoći ublažiti patnju, koja predstoji unutar Katoličke Crkve.
Moja Ljubav, kao Majke sve Božje djece, sveobuhvatna je i Ja nikada neću prestati u Mojoj potrazi da vam donesem nadu, draga djeco.
Molitve će biti uslišane na Nebu i nikada ne smijete odustati od nade, jer Milosrđe Moga Sina je veće nego što bi vi mogli znati.
Božja Ljubav je Svemoguća. Tražite i primiti ćete veliki blagoslov, dok su pripreme završene u spremnosti za Veliki Dan Gospodnji.
Iščekujte sa strpljivošću, ljubavlju i ufanjem, jer uskoro će sve ove kušnje biti prošlost i zatim će se Novo Nebo i Nova Zemlja spojiti kao jedno. To je sve o čemu trebate brinuti - priprema vaše duše i onih koji najviše trebaju vaše molitve. Samo tada ćete moći prihvatiti Svjetlo Božje i ući u Novi Raj na Zemlji.
Budite u miru i usredotočite se samo na Moga Sina i Njegovu jedinu želju da spasi duše svakog živog bića.
 
 
Vaša ljubljena Majka 
Majka Spasenja
 
Subota, 16. ožujka 2013., 12:40h
 
 
Moja predraga kćeri, kakav bijes, kakav gnjev i kakav strah osjećaju oni koji odbiju prihvatiti Moj Kalež Patnje u ovo vrijeme.
Sotonin bijes protiv ovih Poruka brzo će se pojačati i biti će učinjen svaki napor da se tebe javno okleveta, kćeri Moja.
Morati ćeš prihvatiti patnju, zbog svoga dobrovoljnog predanja Mojoj Svetoj Volji. Stoga ti, kćeri Moja, moraš ostati tiha dok se nastavlja vrištanje Zvijeri i onih jadnih duša koje on koristi da te napadne. Ja kažem ovo svim Mojim ljubljenim vjernim učenicima - ostanite čvrsti. Pognite svoje glave u poniznom služenju i pružite svoju patnju za one duše koje neće prihvatiti Dar Istine.
Oni odgovorni za prodiranje u Moju Crkvu na Zemlji izabrali su namjerno vrijeme Korizme, da uvrijede Mene, svoga Isusa, koji Sam Umro u agoniji za spas njihovih duša.
Tako su zaraženi, oni koji lutaju Rimskim hodnicima, da će biti viđen najveći znak u kaosu koji će slijediti jer se oni pridržavaju uljezove zapovijedi. Kaos, nered, podjela i proturječje će se vidjeti posvuda u Rimu. Ovaj nered dolazi od sotone jer ne može doći od Boga.
Gnjev dolazi od zloga a njegov je bijes opipljiv kada se Moje Svjetlo širi među Božjom djecom. Neka se zna da kada su napadi takve zlobne prirode nanijeti drugome, u Moje Ime, da je Moja Prisutnost ta koja potiče takvu reakciju.
Samo Ja, Isus Krist i Moji sljedbenici možemo biti žarište takvog zlostavljanja i stoga, kada vam to postane nepodnošljivo, molite ovu kratku molitvu.
"Ja dijelim ovu bol s tobom, dragi Isuse i tražim da blagosloviš Darom Duha Svetoga moje neprijatelje i one koji Tebe bičuju. Amen." 
Nesloga će se nastaviti i Moju Agoniju osjećaju svi Sveci i Anđeli na Nebu, jer blizu je vrijeme Apokalipse.
Držite se Mene, svoga Isusa i potpuno se ufajte u Mene dok Ja gradim Moju Vojsku Ostatka, u pripremi za gadnu bitku za duše koja je pred nama.
 
 
Vaš Isus
 
 
Subota, 16. ožujka 2013., 15:25h
 
 
Moja predraga kćeri, plime će se osloboditi i uništenje, koje će uzrokovati mnogi ratovi, započeti će kao što je naviješteno.
Odabir trenutka dolaska lažnog proroka će se podudarati s objavom ratova diljem svijeta. Ovi ratovi će se odmah pokrenuti i ljudi će se sakriti od straha kada posljedice postanu jasne. Ratovi će se ukorijeniti i razvijati se poput oluja u pustinji, gdje će dobiti zamah i uhvatiti sve one koji osjećaju da je njihov mir zajamčen, poput lopova u noći.
Tako mnogo zemalja će sudjelovati da će iznenada pogoditi svakoga. Uskoro će se Antikrist obznaniti usred pokolja. Zbrka, strah i gubitak usjeva će povećati problem. Nedugo nakon toga, Treći Pečat će biti otkriven kada se čovjek bude otimao za hranu kada nestašice zahvate čovječanstvo. Gladni hrane, gladni duha, lišeni pomoći, čovječanstvo će se uhvatiti za bilo što ili bilo koga tko nudi predah.
Biti će pripremljena pozornica za dolazak Antikrista i njegovu objavu svijetu. Do toga vremena, čovječanstvu će tako laknuti zbog čovjeka mira, koji nudi tako mnogo nade, da će oni postati njegovi svojevoljni robovi. Oni će pasti na njegov razrađeni plan o preustroju svijeta i udruživanju svih naroda. Plan, biti će im rečeno, je za dobro svih i da se svijet oslobodi terorizma. Neprijatelji s kojima će reći da se bori i nad kojima će on vršiti nadzor, su nevine žrtve koje će on koristi u prijevari koju će prikazati svijetu.
Kada mir ili ono što nalikuje primirju bude obnovljen, onda će doći slijedeća faza, ujedinjenje svih naroda, svih religija, svih zemalja u jedno. Tada će savez između lažnog proroka i Antikrista postati jasan.
Oni kojima bude dana Istina i čija su imena u Knjizi Živih, znati će što se događa. Drugi, slijepi za Istinu Mojih Učenja, neće biti tako sretni. Tada će biti važno čekanje. Moje Strpljenje će značiti da ću Ja težiti spasiti i zaštititi one koji neće moći razlikovati Istinu.
Moje Strpljenje i Moje Milosrđe će rezultirati Božjim Posredovanjem velikog razmjera da bi se sva Božja djeca spasila od stiska Zvijeri, čiji je jedini cilj potaknuti grijeh. Jer postoji jedna stvar koju morate znati; iza šarmantne privlačnosti Antikrista će ležati plan poticanja grijeha, kako bi čovječanstvo učinilo posljednji izbor - pristajati uz Zvijer u inat Bogu. Kada to vrijeme dođe i kada Ja učinim svaki pokušaj da spasim duše, biti će gotovo.
Samo će odabrani biti odvedeni u Moje Kraljevstvo.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 17. ožujka 2013., 18:50h
 
 
Moja predraga kćeri, ovo je Poruka za svećenike i sve one Moje posvećene sluge koji su dali svoje živote Mojoj Svetoj Službi.
Moji ljubljeni sluge, Ja želim da vi poštujete Zakone Crkve i one kojima morate iskazati poslušnost u Moje Sveto Ime.
Vi nikada ne smijete napustiti svoje dužnosti prema Crkvi i morate Mi nastaviti služiti kao i uvijek. Molim vas, svima dijelite Sakramente kao i prije, ali čak sa više revnosti. Budite kao i uvijek na svojim posvećenim dužnostima. Vaša je dužnost prema Božjoj djeci i morate voditi svoje stado. Ostanite vjerni Mojim Učenjima u svako doba. 
Nećete to biti vi, Moji dragocjeni sluge, koji ćete napustiti Moju Crkvu na Zemlji. Neće vašim djelovanjima biti promijenjeni Zakoni unutar Moje Crkve kako bi se prigrlila nova naučavanja.
Vi ćete ostati vjerni službama Moje Crkve i obavljati svoje dužnosti do užasnog dana. To će biti dan kada će Moja Sveta Misa biti promijenjena do neprepoznatljivosti. Neprijatelji Božji, koji su prodrli u Moju Crkvu na Zemlji, biti će ti koji će vas odgurnuti od Mene.
Kada vam pokažu novu misu, biti ćete tada ostavljeni bez izbora, jer ćete znati da ona više neće nuditi Presvetu Euharistiju. Tada će vam Istina konačno biti otkrivena, premda ćete prije biti svjesni znakova.
Znakovi će uključivati čudne nove putove prilagođavanja molitvi; sotona više neće biti odbačen i Sakramenti će se patvoriti kako bi se uključilo druge vjeroispovijesti. Vi ćete postati uznemireni, a ipak, osjećati ćete obavezu da ostanete vjerni Mojoj Crkvi.
Tada će opstanak Moje Crkve na Zemlji biti vaše jedino sredstvo preživljavanja, ako želite ostati vjerni Mojim Učenjima. Kada Moja Učenja, Moji Sakramenti i Moja Sveta Misa budu promijenjeni, ne smijete biti zavedeni. Ako se ne pridržavate Mojih Zakona, tada ćete Me izdati.
Druge Kršćanske Crkve, Ja vas upozoravam da će se ova zaraza proširiti također i na vaše Crkve. Vremenom će vam postati teško poštovati Moja Učenja na način na koji su dana svijetu. Svi kršćani će trpjeti pod režimom lažnog proroka i njegovog ortaka, Antikrista, najutjecajnijeg vođe svih vremena, čije će se lice uskoro sjajiti diljem svijeta.
 
 
Vaš Isus

Ponedjeljak, 18. ožujka 2013., 19:35h

 
Dijete Moje, nikada ne smiješ sumnjati u važnost ove Misije niti dopustiti da napadi na tebe odvrate tvoju pažnju s Moga ljubljenog Sina.
Zbog Ljubavi i Milosrđa Moga Sina On otkriva svijetu planove zloga da ugrabi duše prije kraja vremena. Ovaj zabludjeli plan smišljen je već odavno i Božjoj djeci će ga nametnuti masonske sile koje su vjerne zlome. 
Neka nitko ne bude u nikakvoj sumnji o proročanstvima koje sam Ja, vaša Majka, otkrivala stoljećima vidjeocima i prorocima. Djeco, ne smijete biti uplašeni. Umjesto toga, morate biti puni nade i radovati se, jer uskoro je vrijeme za Novi Raj i Novu Zemlju i Božja djeca će se konačno osloboditi zla, kojemu je svatko od vas svjedočio u svojim životima.
Ovo vrijeme je naviješteno u Knjizi Moga Oca i zbog toga morate prihvatiti Istinu sadržaja Knjige Otkrivenja. Ako ne prihvatite Knjigu Otkrivenja, koja je dana Ivanu, onda ne možete reći da prihvaćate ostatak Knjige - Presvetu Bibliju.
Veliki dio onoga što će doći, biti će teško i bolno, jer će podjela u svijetu koju će ostvariti Gog i Magog razdvojiti obitelji na dvoje. Zlo spletkarenje i podmukli planovi, koje su smislili lažni prorok i Antikrist, biti će najveća prijevara otkada su farizeji zanijekali Moga Sina. Kada su oni, farizeji, zanijekali Moga Sina, oni su spriječili da Istina bude dana Božjoj djeci. To je smanjilo brojnost sljedbenika Moga Sina, tijekom Njegovog vremena na Zemlji i spriječilo ih da postanu kršćani. Isto će vrijediti za ovo dvoje koji će nositi sliku dobrote, ali će voditi mnogu Božju djecu pogrešnim putem. Oni će mnoge zaslijepiti na Istinu dok će dalekosežne promjene koje će ostvariti svojom vladavinom, odvojiti ljude od Zakona Božjih.
Božjoj djeci će biti rečeno da je zlo prihvatljivo i da određeni grijesi nisu uvredljivi Bogu. Ljudi će im povjerovati, a posljedica će biti da će okrenuti svoja leđa Bogu.
Molite, molite, molite da njihova vladavina bude kratka i da Istina prevlada kako bi Crkva Moga Sina na Zemlji ostala netaknuta.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 

Utorak, 19. ožujka 2013., 22:45h

 
Moja predraga kćeri, Moja Sveta Riječ se širi poput snažnog vjetra širom cijeloga svijeta, u ovo vrijeme, preko ovih Poruka.
Mnogi će čuti Moj Glas, željeli to ili ne, jer će on zvučati poput grmljavine prije oluje. Neki će prepoznati Duha Svetog dok obuzima njihove duše. Drugi, nažalost, neće, ali Ja im kažem ovo. Vi ste čuli Moj Glas. On je pokrenuo vašu dušu, a ipak, blokirali ste Me. Ipak, okrećete svoja leđa. Možda se bojite Moga Glasa, jer može biti neodoljiv, ali jedna stvar koju ne možete učiniti jest zanemarivati Mene.
Tako je moćan Moj Duh Sveti da će dotaknuti vašu dušu, željeli da tako bude ili ne. Oni od vas koji bježe, skrivaju se i pretvaraju da Ja nisam Prisutan, trebali bi znati da nećete moći zanijekati Moju Prisutnost, bez obzira koliko snažno pokušavate.
Neki od vas će se oduprijeti Istini jer vam nedostaje vjere u Moje Obećanje da pružam Vječni Život. Za mnoge od vas je ovo zastrašujuće i više bi voljeli da se Veliki Dan Gospodnji ne dogodi u vašem životnom vijeku. I zato zatvarate svoje oči, začepljujete svoje uši i tražite utjehu u drugim stvarima.
Sigurnost koju osjećate pokušavajući naći mir, gdje se može naći, biti će kratkoga vijeka. Uskoro će vam biti uskraćena Riječ Božja. Riječi koje ste navikli slušati nestati će iz homilija i pisama vaših biskupa i kardinala, koje su predavali vama i svim onim Mojim bezazlenim sljedbenicima.
Masonske sekte prodiru u Crkvu u Rimu. Ne griješite - može biti samo jedan Papa u jednom životnom vijeku.
Mnogi Moji sljedbenici sada će odbiti Moju Svetu Riječ, Istinu, kao što su učinili tijekom Moje kušnje na Zemlji. Ti, kćeri Moja, biti ćeš odbačena kao krivovjerac, biti ćeš ismijavana i rugati će ti se. Ti ćeš postati trn u boku lažnog proroka. Ali uskoro, svi će vidjeti suptilna djela i lukave geste tih lažnih uljeza koji predsjedavaju Mojim Prijestoljem u Rimu, jer oni znače svetogrđe.
Sloj po sloj, njihove će zle namjere postati jasne kada se spotaknu, a oni, blagoslovljeni spoznajom koju sam Ja podario, shvatiti će grozotu koja se otkriva.
Zvijer je sada spremna i stvara svjetovni krug, sastavljen od nekih svjetskih čelnika, kao jedno u jedinstvu sa svime što je protiv Kraljevstva Božjeg. Demonski dusi, koji obuzimaju te jadne duše, zbog svoje oholosti i arogancije će se pokazati da ih svi vide svojim gestama, koje će biti proučavane i ispitivane dok konačni odgovori ne svanu onima blagoslovljenima Darom Razlikovanja.
Ufajte se u Mene. Vjerujte u ovaj Dar Ufanja. Dopustite Mi da vas držim i da vas vodim kroz ovu džunglu zlih stvorenja koja žele proždrijeti vaše duše.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 20. ožujka 2013., 19:15h
 
 
Moja predraga kćeri, Moje Razapinjanje se ponovno ispočetka proživljava i svaki dio je povezan s vremenom koje prethodi Mome Drugom Dolasku.
Sada kada je Moje Tijelo - Crkva - izdržalo kažnjavanje tako mnogo godina, zbog duha zla, Krunidba od Trnja sada se nanosi rukovodstvu unutar Moje Crkve.
Kada je treći trn probio Moje Desno Oko, više nisam s Njime mogao vidjeti. Samo Mojim drugim Okom mogao sam vidjeti užasnu bol koju je doživjela Moja Majka. Sada kada Kruna od Trnja probija Glavu Moje Crkve u Rimu, samo jedna polovica će podnijeti svjedočiti Istini naviještenih proročanstava. Druga polovica će biti zaslijepljena i neće uspjeti vidjeti štetu, koja će biti nanijeta svakom dijelu Moga Tijela - Moje Crkve - u svakom narodu na svijetu.
Baš kao što slijepi ne mogu vidjeti, biti će onih u Crkvi u Rimu koji mogu vidjeti, ali koji će odbiti priznati Istinu. Tako će bolna biti Istina, da će tim Mojim posvećenim slugama biti lakše poći lakim putem. Kukavice, oni će odabrati put oskvrnuća radije nego da podignu svoj križ za Mene.
Zatim će biti onih koji Me ljube i ova podjela ih neće spriječiti u planu da pomognu Meni da spasim duše od sigurne smrti. Te hrabre duše, ispunjene milošću Duha Vatre, boriti će se da sačuvaju Moje Presvete Sakramente. To je kler koji će hraniti Moje stado tijekom progona. Svaka milost biti će dodijeljena takvim čistim dušama i oni će, zauzvrat, voditi Moju Vojsku Ostatka, prema vratima Novoga Raja i Nove Zemlje.
Potrebna je velika hrabrost da se prihvati Riječ Božjih proroka. Nije nikada lako čuti Riječi proroka, čije Riječi režu do središta njihovih duša, poput dvosjeklog mača. Njihova upozorenja su bolna za čuti, ali slatka zbog plodova koje donose, jer kada je Riječ Božja dana kao Dar, ona pruža Spasenje. Zgrabite Moju Svetu Riječ kao da je vaš konop za spašavanje. Vi, Moji ljubljeni sljedbenici, zaštićeni ste Pečatom Živoga Boga i stoga se nikada ne smijete bojati.
Vaši neprijatelji će vas psovati, vrijeđati i možda vas progoniti, ali Ja, Isus Krist, hodati ću s vama. Vi, Moja nekolicino odabranih, koji odgovarate na Moj Poziv svojom patnjom otkupiti ćete većinu čovječanstva u Mojim Očima.
Ja vas blagoslivljam. Ja vam dajem mir i snagu, kako bi Me slijedili bez straha u svojim srcima.
 
 
Vaš Isus

Četvrtak, 21. ožujka 2013., 20:00h

 
 Moja predraga kćeri, kako se Moje Srce slama zbog tuge, koju osjećaju duše koje su smetene zbog bijega Moga posljednjeg Pape, Moga ljubljenog Benedikta.
Vi, Moje dragocjene duše, osjećate se tako zbunjeno i pomalo osamljeno. Ja osjećam vašu bol i morate snažno moliti za Moju Ruku Milosrđa, kako bih mogao posegnuti da utješim vaša tužna srca.
Ovo će biti vrijeme izdaje za tebe, kćeri Moja, jer će mnogi od onih koji su pristajali uz ovu Svetu Misiju otići. Moraš povećati vrijeme koje provodiš u Euharistijskom Klanjanju na sedam dana tjedno i tek tada ćeš moći sama ići i bez straha, da dovršiš zadaće koje ću ti Ja dati, od kojih će mnoge biti iznimno teške.
Morate ostati jaki, svi vi, u svako doba. Ne smijete slušati one glasove osude, koji će vam kidati živce i koji će se količinom povećati dok dolazi Sveti Tjedan.
Svaka kleveta, svaka laž, svaki zli prigovor ovim Mojim Svetim Porukama svijetu biti će vaš križ koji ćete morati nositi slijedećih deset dana. Ni na jedan trenutak neće vam biti dopušteno, Moji sljedbenici, da se odmorite, da molite, ili da meditirate o Mojoj Svetoj Riječi.
Budite svjesni da ćete bez zaštite Svete Krunice, koja se mora svakodnevno moliti, ostati otvoreni sumnjama, koje ne dolaze od Mene.
Vrijeme za podjelu je skoro tu i morate se pripremiti. Ja vam želim dati posebnu milost kako bih vam pomogao da izdržite progon i pritiske, koji će vam biti postavljani da vas se potakne da odustanete od Mojih Poruka. Trebati će velika vjera, ufanje i čelični živci da se usredotočite na Moju Svetu Riječ i zbog toga morate moliti ovu Križarsku molitvu, jednom dnevno, od sada.
 
Križarska molitva (102) Da održim vjeru i vjerovanje u Božju Poruku svijetu
 
Najdraži Isuse, kada padnem, uzdigni me. Kada sumnjam, prosvijetli me. Kada sam u žalosti, pokaži mi Svoju Ljubav. Kada kritiziram, pomogni mi da šutim. Kada osuđujem javno drugoga, zatvori mi usta. Kada izgovaram bogohule u Tvoje Ime, izbavi me i vrati me pod Svoju Zaštitu. Kada mi nedostaje hrabrosti, daj mi mač koji trebam da se borim i spasim duše za kojima Ti žudiš. Kada se odupirem Tvojoj Ljubavi, pomogni mi da se predam i potpuno prepustim Tvojoj Ljubljenoj brizi. Kada odlutam, pomogni mi da pronađem Put Istine. 
Kada propitkujem Tvoju Riječ, daj mi odgovore koje tražim. Pomogni mi da budem strpljiv, pun ljubavi i dobrote, čak i prema onima koji Tebe proklinju. Pomogni mi da oprostim onima koji me vrijeđaju i daj mi milost koju trebam da Te slijedim do kraja Zemlje. Amen.
 
Idite, Moji dragocjeni sljedbenici i zapamtite da je vaša dužnost prema Meni, vašoj Crkvi i Mojim Učenjima. Uzmite Mač Spasenja i s njim se borite uz Mene da odvedemo svaku pojedinu dušu, uključujući one koji griješe protiv Mene, u Moje Kraljevstvo.
 
 
Vaš Isus
 
 
Petak, 22. ožujka 2013., 21:45h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja želim da svi Moji sljedbenici provedu vrijeme posteći od sljedećeg Ponedjeljka do 15:30h na Veliki Petak.
Čak i mali znak posta će prikupiti svima vama uvid u Moj Plan Spasenja, te kako Mi možete pomoći spasiti duše svih grješnika.
Postom ćete postati ponovno cijeli. Čisteći svoje tijelo, vaš duh će biti obnovljen. Ja također želim da primite Sakrament Ispovijedi ili onaj oblik pomirenja koji vam je dostupan. Molim vas, ako niste u mogućnosti primiti ovaj Sakrament onda prihvatite Dar Moga Potpunog Oprosta koji sam vam dao prije nekog vremena.
Utorak, 31. siječnja 2012., 21:30h
Morate moliti ovu molitvu sedam dana zaredom da bi vam se dao dar potpunog oprosta i Snaga Duha Svetoga.
O moj Isuse, Ti si svjetlost svijeta, Ti si plamen koji dodiruje sve duše. Tvoje Milosrđe i Ljubav ne poznaju granice. Nismo zavrijedili žrtvu koju si Ti podnio za nas Svojom Smrću na Križu, ipak znamo da Tvoja Ljubav za nas nadilazi našu ljubav prema Tebi. Udijeli nam, Gospodine, dar poniznosti da zavrijedimo ući u Tvoje Novo Kraljevstvo. Ispuni nas Duhom Svetim da hrabro stupamo naprijed i vodimo Tvoju vojsku u propovijedanju Istine Tvoje Svete Riječi te pripremimo našu braću i sestre za Tvoj Slavni Drugi Dolazak na Zemlju. Častimo Te! Slavimo Te! Prikazujemo Ti same sebe, naše žalosti i trpljenja kao dar Tebi za spasenje duša. Ljubimo Te, Isuse! Smiluj se svoj Svojoj djeci gdje god bili. Amen. 
Zatim u duhu, Ja želim da se sjedinite sa Mnom, kao da ste bili prisutni s Mojim Apostolima na Mojoj Posljednjoj Večeri. Dijeliti ćete sa Mnom beskvasni kruh i jesti sa Mnom za Mojim stolom. Vi, Moji sljedbenici, možete dijeliti sa Mnom Moj Kalež Patnje, svojom slobodnom voljom vi bi trebali prihvatiti Moju ponudu.
Ako možete ovo prihvatiti, vi ćete okajavajući grijehe smrtnog čovjeka, spasiti milijune duša. Ja ću podariti Milost najviše okorjelim grješnicima, uzvraćajući na vaš dar patnje.
Evo Križarske molitve za vas, ako želite dijeliti Moj Kalež Patnje. Molite ju tri puta kada možete, ali najbolje bilo kada tijekom posta.
 
Križarska molitva (103) Dijeliti Kalež Patnje s Kristom
 
Prostirem se pred Tebe, dragi Isuse i pred Tvoje Noge da činiš što hoćeš sa mnom za dobro svih. Daj mi da dijelim Tvoj Kalež Patnje. Uzmi ovaj dar od mene, kako bi Ti mogao spasiti one jadne duše koje su izgubljene i bez nade. Uzmi me, u tijelu, kako bih mogao dijeliti Tvoju bol. Čuvaj moje srce u Svojim Svetim Rukama i sjedini moju dušu s Tobom. Kroz moj dar patnje, ja dopuštam da Tvoja Božja Prisutnost obuhvati moju dušu, kako bi Ti mogao otkupiti sve grješnike i ujediniti svu Božju djecu u vijeke vjekova. Amen
 
Ova vaša žrtva, koju prikazujete Meni, Isusu Kristu, Otkupitelju cijeloga čovječanstva, omogućiti će Mi da izlijem Moje Veliko Milosrđe preko cijeloga svijeta. 
Još važnije, Ja ću spasiti čak i one koji Me mrze. Vaše molitve i žrtva njihova su jedina spasonosna milost, jer bez toga, zli bi ih uništio.
Ako ne želite izdržati ovu patnju, Ja ću vam podariti velike blagoslove i tražiti da nastavite sa Mnom na Mom Putu da probudim svijet iz njegovog drijemeža kako bih Ja mogao podići veo prijevare koji ga prekriva.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 23. ožujka 2013., 23:45h
 
 
Dijete Moje, mnogi ne shvaćaju Moju ulogu Suotkupiteljice. Niti znaju zbog čega je to tako.
Kada sam prihvatila poziv da postanem Majka Božja, Ja sam bila vezana za Zavjet Božjeg Spasenja čovječanstva.
Kada sam rodila Moga Sina, osjetila sam istu ljubav, koju bi bilo koja majka imala prema svom djetetu. Ovaj čisti, predivni mali Dječak bio je dio Mene, Moje vlastito Meso i Krv. A ipak, također sam bila svjesna da On nije bio obično dijete. Njegov Duh je ušao u Moju Dušu čim sam Ga pogledala. On i Ja smo bili isprepleteni kao jedno, gdje sam osjećala svako Uzbuđenje, Radost, Bol i Ljubav, koji su tekli Njime. Ja sam također znala da je On bio Božji i da sam Ja kao takva samo Njegova službenica, premda On nikada nije učinio da se tako osjećam.
Kao Dijete, On bi naslonio Svoju Božju Glavu na Moje Grudi i mrmorio Riječi Ljubavi s takvim osjećajem da je to ispunilo Moje Srce i osjećala sam kao da bi se moglo rasprsnuti od sreće. On, to Moje Malo Dijete, postao je sve ono za što sam živjela. Svaki Me dodir ispunio takvom nevjerojatnom nježnošću i radošću. Svi oni koji su Ga vidjeli, čak i kao Dijete, rekli su Mi kako je bio poseban. Njegove prodorne Oči uzbudile bi njihove duše i mnogi nisu znali zašto.
Ova posebna veza između Mene i Moga ljubljenoga Sina nikada ne bi mogla biti prekinuta. Ja sam znala da sam bila rođena samo kako bih postala Njegova Majka. Ta uloga bila je jedini razlog Moga Bića.
I tako, na svaku Njegovu potrebu sam odgovarala i On, s takvom Ljubavlju i Samilošću, stavio je sve Moje potrebe ispred Svojih. Njegove želje sam uvijek Ja, Njegova Majka, Njegova ponizna službenica, ispunila.
Kada nisu vjerovali da je On Sin Čovječji, kada je proglašavao Istinu i činio onako kako je želio Njegov Otac, Ja sam plakala gorke Suze. Kako Me je rastrgalo kada sam morala svjedočiti Njegovom mučenju.
Ja sam trpjela Njegovu bol, ne onako kako bi svaka majka učinila – kada bi vidjele bol koja se nanosi njihovom djetetu – Njegova bol postala je Moja, a Moja Njegova.
Prisilili su Ga da hoda, ruku vezanih sprijeda s konopcima oko Njegovog Struka, što je značilo da može hodati – samo vukući noge, malo po malo. Kada je Križ bačen na Njegovo rastrgano i isprebijano Tijelo, Moja bol je bila tako mučna, da sam stalno padala u nesvijest.
Moja bol nije bila samo fizička; Moja tuga je probola Moje Srce i rastrgala ga na dvoje. Do ovoga dana, Moje Srce je isprepleteno sa onim Moga Sina i stoga tijekom Svetog Tjedna, ponovno ispočetka proživljavam bol, muku i progon s Mojim Sinom.
Djeco, bilo bi vam nemoguće pojmiti objašnjenje divljaštva nanijeta Mome Sinu; tako je žestoko bilo mučenje. Tijelo Moga Sina bilo je rastrgano na komadiće.
Nikada ne zaboravite da je On bio Sin Čovječji, poslan da otkupi svaku dušu na Zemlji, uključujući one koji žive u današnjem svijetu. On je Umro u užasnoj agoniji, kako bi spasio svakog pojedinog od vas danas. Njegova patnja nije završila na Kalvariji. On će ju i dalje trpjeti do Velikoga Dana Svoga Drugog Dolaska.
Oni koji se ne obaziru na ova upozorenja s Neba slobodni su to učiniti. Oni neće biti suđeni zbog tog odbijanja. Ali, dok se sve više udaljavaju od Istine ovih otkrivenja s Neba, biti će iskušani da zgriješe. Grijesi kojima će biti iskušani će biti oni grijesi koje će oni neprijatelji u Crkvi Moga Sina na Zemlji proglasiti da više nisu grijesi.
Hvala vam, djeco, što otvarate svoje misli, svoja srca i duše ovom pozivu s Neba, koji vam je poslan zbog Ljubavi koju Bog ima za svu Svoju djecu.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Nedjelja, 24. ožujka 2013., 18:06h
 
 
Moja predraga kćeri, kada te zapitaju oni koji Me ljube što je svrha tvoje Misije, tvoj odgovor mora biti – spasiti vaše duše. Kada te ismijavaju, rugaju ti se i pitaju te što ti daje pravo da proglašavaš Riječ Božju – odgovor je, kako bi Isus mogao spasiti vaše duše. Zatim, kada te oni koji već proglašavaju Moju Svetu Riječ i koji slijede Moja Učenja optuže za krivovjerje – onda je odgovor njima ovaj. Vi, koji ste vjerni Kristu, zar ne mislite da ste i vi također grješnici u Očima Boga? Zar i vi ne želite spasiti svoje duše?
Grijeh će uvijek stajati između vas i Boga. Svaka pojedina duša, uključujući najokorjelijeg grješnika i one među vama koji su odabrane duše, nikada neće biti slobodna od grijeha, dok Ja ponovno ne dođem. Vi možete biti otkupljeni svaki put kada ispovijedate svoje grijehe, ali vaša duša će ostati očišćena samo na kratko vrijeme.
Nikada ne osjećajte da ne trebate Hranu Života. Moje vas Svjetlo sada privlači Meni, preko ove vrlo posebne Misije. Ja vam dajem velike blagoslove i posebne milosti kada odgovarate na Moj Poziv, dok vas Ja dozivam prema Mome Novome Kraljevstvu – Mome Novome Raju.
Možete vjerovati da Bog ne bi trebao poslati još jednog proroka – da je čovječanstvo oslobođeno sotoninog zahvata, nakon Moje Smrti na Križu, da vam je već dana Istina kroz Moje Učenje i da je Istina sadržana u Knjizi Moga Oca, presvetoj Bibliji. I bili biste u pravu, ali u tome. Postoji još mnogo toga što morate znati, jer vam proročanstva u Knjizi Otkrivenja nisu poznata. Vama je dan sažetak – a ipak, mnogi od vas odbijaju priznati Njezine sadržaje. Vi zanemarujete Knjigu Otkrivenja i nemate je želje razumjeti.
Moja Misija nije dati vam novu Bibliju, jer to nikada ne bi moglo biti, jer Knjiga Moga Oca sadrži cijelu Istinu. Moj zadatak, u svijetu koji je uronjen u poganstvo, jest podsjetiti vas na Istinu s jedne strane, a sa druge je Moja Želja da pripremim vaše duše na vrijeme Moga Drugoga Dolaska.
Mnogi od vas kažete da Me poštujete, ali mnogi su otpali od Istine. Mnogi ne vjeruju u sotonu niti u postojanje pakla i kao takvi, ne shvaćaju grijeh ozbiljno. Vi ste odvedeni u veliku zabludu odobravanjem grijeha. I sada će doći do najveće zablude u svim Kršćanskim Crkvama, kada će grijeh biti odbačen na stranu. Biti ćete zavedeni u naučavanje prijevare. To je plan koji je izradio zli kako bi vas odveo od Mene.
Zbog toga što je Moja Božja Prisutnost, Moje Tijelo i Moja Krv, sadržana u svakom Svetohraništu u svijetu, vi ste se mogli boriti protiv grijeha. Ali sada, kada se ostvaruje plan uklanjanja Svete Euharistije, vi ćete biti bespomoćni.
Zbog toga Ja otkrivam Istinu onoga što dolazi, kako bih vas pripremio. Samo zbog toga što vas Ja ljubim sada vas pozivam.
Kada zablude budu razotkrivene, tada ćete shvatiti koliko još imate toga za naučiti i kako vas je oholost spriječila u prihvaćanju Moje Ruke Milosrđa i kako ste ništa bez Mene.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
Ponedjeljak, 25. ožujka 2013., 14:50h
 
 
Moja predraga kćeri, najveći užas kojemu sam Ja svjedočio tijekom Moga Vremena u Maslinskom Vrtu bila je pošast grijeha u posljednjim vremenima. Tijekom vizije, koju Mi je pokazao sotona, Ja sam vidio otpadanje smrtnog čovjeka od Božjih Zakona. On, zli, pokazao Mi je užasne slike; iskušavajući Me sa svakim razlogom zbog kojeg bih Ja trebao odustati od Volje Moga Oca. On Me je htio mučiti i zato je pokazao moć koju bi i dalje imao, usprkos Moje Smrti na Križu.
Bilo Mi je pokazano konačno uništenje Moje Crkve na Zemlji; preuzimanje vlasti unutar Nje od strane masonskih sekti; nemoralnost čovjeka; nedostatak srama kod Božje djece, dok sudjeluju u zlim grijesima tijela; ubojstvo nevinih i upadanje u zabludu onih koji tvrde da govore u Moje Ime.
Tako je moćan sotona da je usadio sumnje u Moj Duh o Postojanju Mene kao Sina Čovječjeg. Ja, u Mome Božanstvu, nisam mogao podleći grijehu, ali Ja vam govorim ovo, kako bi čovječanstvo moglo shvatiti kako vas zli može iskušati da se okrenete od Mene.
Sotona ne pokazuje zlo na najočitije načine. Umjesto toga, on maskira zlo kao dobro. On je lukav i može prevariti čak i najsvetije među vama, da povjerujete da je laž Istina.
Dok ljudi napuštaju Moja Učenja, oni će prigrliti grijeh svojevoljno i sa pohlepom u svojim srcima. Bez usmjerenja, oni će uvijek otpasti od Milosti. Kada Moje Ime bude izbrisano s lica Zemlje, čovjek neće moći pronaći Boga.
Koju god religiju slijedili nije bitno, jer vaš jedini put prema Bogu jest preko Mene, Njegovoga jedinog Sina. Zbog Moje Smrti na Križu, Ja sam vas spasio – uključujući svakog čovjeka, ženu i dijete koji su živi u današnjem svijetu – od vatri pakla. Ako to ne prihvaćate, onda ne možete ući kroz Vrata Raja. Samo preko Sina može vam biti pokazan Otac. Odbacite Mene, Isusa Krista i odbacujete svoje Spasenje.
Kako ste malo naučili o grijehu i načinu na koji vas on odvaja od Boga. Širenje grijeha nikada nije bilo tako razuzdano otkada je Bog stvorio svijet. Vi grješnici dosegli ste nove dubine, koje Mi se gade. Izložili ste čak i malene, koji su povjereni vašoj brizi, da se ponašaju poput demona. Nedostaje vam milosrđe, ljubav i samilost jednih prema drugima a ipak, mnogi od vas prikazuju svoja djela vjere da ih cijeli svijet vidi i divi im se. Baš kao što su farizeji nalagali Zakone Božje, a nisu ih živjeli, niti su pokazivali poniznost, tako će se i oni od vas koji govore da dolaze u Moje Ime odijeliti u grijehu oholosti.
Još toliko toga morate naučiti o Mom Glasu i Mojim Učenjima, koja i dalje ne čujete. Zatim su tu oni koji provode svoje vrijeme proglašavajući svoje znanje o Bogu, govore da znaju proročanstva, koja tek trebaju biti otkrivena, ali ne znaju ništa. Da nije Moga Velikoga Milosrđa, vi ne bi bili dostojni ući u Moje Kraljevstvo.
Došlo je vrijeme za sve one koji tvrde da vode Božju djecu putovima Gospodnjim, da usrdno mole Mene, Isusa Krista, za Dar Poniznosti. Vrijeme je da slušate Istinu, kako vam je dana, jer nemate mnogo vremena da se otkupite u Mojim Očima.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 26. ožujka 2013., 21:17h
 
 
Moja predraga kćeri, ova Poruka je za svijet. Ona je za kršćane svih denominacija, Židove i sve one religije koje navještaju Moga Svemogućega Oca, Boga Svevišnjega.
Ova Poruka je također za one koji ne vjeruju u Boga Oca, niti Mene, Njegovoga Jedinorođenoga Sina. Ona je također za one koje nije briga za život koji dolazi i čija ravnodušnost znači da ne mogu prihvatiti Postojanje Boga.
Preko ovih Poruka upozoreni ste na opasnost za vaš budući život i vaše blagostanje, kako bih vas Ja sve mogao odvesti u Novi Raj, koji je stvoren za vas, kada se Nebo i Zemlja spoje u jedno. Ovo Kraljevstvo je potpuno i Vrata će biti otvorena svakome od vas. Ovaj predivan dar, gdje ćete živjeti savršenog tijela, duha i duše dolazi od Boga Svemogućega, Koji je stvorio svijet.
Vrijeme vašeg progonstva na Zemlji uskoro je završeno. Više nećete morati trpjeti bol grijeha, koji stvara pustoš u svakom dijelu svijeta. Mržnja, koja se održava sotoninom zarazom u svijetu, više neće postojati. Kada mržnja bude protjerana, zlo više neće prljati savršeno Stvaranje Božje. Njegov Planet, Njegovi Darovi Prirode, Njegova Zaštita i Njegova Ljubav će svi biti obnovljeni da vam se da Vječni Život, gdje nikakva smrt nije moguća.
Život na Zemlji, kakav je sada, nikada vas neće zadovoljiti dok sotona vlada. Njegova vladavina je već pri kraju, ali oni u kojima je on jako prisutan nastaviti će širiti grijeh uvlačeći nevine i one ne tako nevine duše u dubine očaja. Ova zaraza će se nastaviti dok se što je više moguće duša ne bude odvelo i prikazalo Zvijeri koja će ih proždrijeti.
Ja ću uskoro doći, konačno, kao što je prorečeno Drugi Put, da vam donesem konačno Spasenje i da vam pokažem Ključ Moga Obećanoga Kraljevstva. Moje će Kraljevstvo sići s Neba da ga svijet vidi prije nego što zatrubi posljednja truba. Kada se truba oglasi, samo oni koji su Mi dopustili da ih spasim i oni odani Riječi Božjoj biti će uzeti. Zbog toga ne smijete dopustiti oholosti da vas zaslijepi na Poziv Božji u ovo vrijeme. Ova Misija je pripremana od prvih proročanstava koja je Bog dao ljudskom rodu. Budite zahvalni što vam je Milosrđem Božjim dan ovaj Veliki Dar. Nikada ne dopustite oholosti da vas zaslijepi na Moju Božju Prisutnost, jer to će vas odvojiti od Moga Milosrđa.
Ja vas pripremam sada, samo kako bih mogao spasiti cijelo čovječanstvo, a ne samo izabrane koji Mi služe s velikom poniznošću. Ja želim sve vas, bez obzira što vjerovali. Moj Otac je planirao ovu Misiju kako bi otvorio vaša srca, da vam Istina bude pokazana na vrijeme, prije Velikog Dana kada Ja dolazim suditi.
Dar Duha Svetoga nastavlja se izlijevati nad ovu Misiju i obuhvaća sve duše – osobito one koje Mi tvrdoglavo okreću svoja leđa. Bitka za duše je između Moga Kraljevstva i užasnog ponora  nad kojim vlada Zvijer. Vi morate držati oči otvorenima na sve što vrijeđa Moje Božanstvo. Nije bitno otkuda te uvrede potječu, ali nikada ih ne smijete prihvatiti u Moje Sveto Ime.
Sada je vrijeme velike prijevare i Ja vam nalažem da molite Boga za mudrost da shvatite što doista dolazi od Mene, a što ne.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 27. ožujka 2013., 23:15h
 
 
Moja predraga kćeri, dođite svi vi i pridružite Mi se u spomen na dan kada vam je dan veliki Dar Otkupljenja.
Veliki Petak mora uvijek biti pamćen kao dan kada su Vrata Raja konačno otvorena da prime Božju djecu izgnanu iz Njega. Moja Smrt vam je osigurala budućnost koju nikada ne bi imali, da Me Moj Otac nije poslao kao Mesiju.
Moje Tijelo je bilo Razapeto, ali vam je Moja Smrt donijela život. U ovom vremenu Moga Drugog Dolaska Moje Tijelo će trpjeti isto Razapinjanje – samo ovoga puta to će biti Moja Crkva, Moje Mistično Tijelo, koja će patiti. Vi morate znati da Ja nikada ne bih dopustio da Razapinjanje Moje Crkve uništi vjeru Božje djece. Zato sada, Ja pozivam svaku osobu, svako vjerovanje, svaku boju i svaku rasu da Me posluša.
Uskoro ćete iskusiti sve znakove na Zemlji, koji će vam dokazati da ste vi Božje Stvorenje. Uskoro ćete znati da nikada nećete umrijeti, ako zazivate Božje Milosrđe. Budućnost  svih vas, koji prihvaćate da ste dragocjeno dijete Božje, je svijetla. Ja pozivam vas, vašu obitelj i prijatelje da Mi se pridružite u Mom Kraljevstvu i da jedete sa Moga Stola.
Vaš prijelaz sa ove Zemlje u Moje Novo Kraljevstvo će biti bezbolan, trenutačan i biti će tako iznenadan da ćete jedva moći udahnuti prije nego vam Njegova ljepota bude otkrivena. Molim vas ne bojte se Moga Drugoga Dolaska, ako ljubite Boga. Bog vas ljubi. Ja vas ljubim. Presveto Trojstvo će prigrliti Zemlju i svi oni, koji prihvate Moju Ruku Milosrđa i koji pokažu kajanje za svoje grješne živote, biti će sigurni.
Jaki u vjeri, među vama, biti će uzeti brzo. Vrijeme za one koji zaostaju, kojima nedostaje vjere i kojima se čini nemoguće posegnuti za Mnom, biti će duže.
Vi, Moji vjerni sljedbenici morati ćete pomoći slabima i onima koji su izgubljeni. Moje Milosrđe je tako veliko da ću Ja svim tim dušama dati potrebno vrijeme da ih dovedem u Vječni Život koji sam Ja svima obećao. Nikada se ne osjećajte nemoćno kada se sve čini beznadno, dok grijeh nastavlja proždirati duše slabih. Mi moramo raditi, u jedinstvu, da spasimo one koji su tako otklonjeni od Mene da će ih malo toga privući u Moje Ruke. Kroz vašu ljubav, koju imate jedni za druge, čuda će se koristiti da se obrate te izgubljene duše. Ovo je Moje Obećanje vama. Molitva i to mnogo nje, biti će dio vaše dužnosti prema Meni da se te duše spase od užasnog kraja, kojeg je sotona isplanirao protiv Božje djece koju on mrzi. Njemu se ne smiju dati te duše.
Moj Poziv je za svakoga. Ove Poruke ne isključuju nijednu religiju. Umjesto toga, one su dane svakom djetetu Božjem s velikom Ljubavlju, jer ste svi jednaki u Njegovim Očima.
Budite u miru i ufajte se u Ljubav Božju.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 28. ožujka 2013., 21:30h
 
 
Moja predraga kćeri, ti sada shvaćaš koliko zli mrzi ovu Misiju. Ti se moraš, međutim, uzdignuti iznad okrutnih prepreka koje su stavljene pred tebe da uspore Moje Djelo.
Biti će vam pokazana opasnost Opstanka Svete Euharistije kroz aroganciju onih u Mojoj Crkvi, čiji je plan da promjene Istinu najozbiljnije započeo.
Nije bitno što mnogi među vama ismijavaju Moju Misiju da pripremim vaše duše za Veliki Dan. Vremenom ćete znati da sam to doista Ja, Isus Krist, koji dolazim k vama da bih vam služio.
Ja Sam vaš Gospodar i vaš Sluga. Vi, Moji posvećeni sluge, morate zapamtiti svoju ulogu i nikada ju ne zaboraviti. Kao sluge, vi ne možete biti također gospodari. Jer ako ste gospodar, ne možete Mi služiti. Mnogi od vas unutar Moje Crkve zaboravili ste ono što ste učili. Zaboravili ste Riječ Božju.
Moje Obećanje je da vam pružim Hranu Života – Moje Tijelo i Krv –  ipak, vi ćete Me još jednom zanijekati. To ćete učiniti uklanjajući Svetu Euharistiju iz Hrama Božjega i zamijeniti ćete je sa truplom. Zamjena će biti lukava i trebati će neko vrijeme prije nego otkrijete zlodjelo, koje će vam biti nametnuto.
Dok vas Moje Tijelo, u Svetoj Euharistiji održava, smrt Moga Tijela, Moje Crkve, donijeti će smrt dušama onih koji Me odbacuju.
Vrlo je blizu vrijeme za grozotu. Gotovo je nad vama vrijeme za odabir između Moga Puta ili onoga lažnog proroka. Gledajte sada kako će uljez izvrnuti Istinu. Vidite sada kako će on sebe veličati u Mojoj Službi, ali će odbiti ići putem Istine kao sluga Božji.
 
 
Vaš Isus
 
Petak , 29. ožujka 2013., 00:15h
Veliki Petak
 
 
Moja predraga kćeri, danas će Moja Crkva na Zemlji biti Razapeta.
Današnji dan označava početak promjena, koje će biti brze i koje će se dogoditi kako bi promijenile lice Katoličke Crkve u svijetu.
U početku će doći do stapanja svih naučavanja, koja će biti vidljiva na svakom javnom znaku i namjerno istaknuta radi dobra svjedočanstva javnosti.
Gledajte sada, kada će sve što sam vam Ja govorio izaći na vidjelo. Ja ću se usprotiviti onima među vama, da zaniječete užasnu istinu kada budete prisiljeni progutati laž.
Vi, Moji sljedbenici, morate zaštititi Moje Sakramente i biti budni. Vi, Moji posvećeni sluge, uskoro ćete biti stavljeni na kušnju, kada Moje Božanstvo bude osporeno. Božji Zakoni biti će prilagođeni i čim se sa Mojom Svetom Euharistijom bude spletkarilo, Ruka Božja će se spustiti sa takvom snagom da ćete odmah znati da ove Poruke dolaze s Neba.
Moja Tuga postati će vaša tuga. Vaša žalost, zbog vašeg znanja Istine, učiniti će nemogućim da vi prihvatite svetogrđe, koje ćete biti upućeni prigrliti.
Čak i tada, ako ne prihvatite Moga Proroka i Riječi koje joj Ja dajem, Ja ću vam i dalje dati vremena. Jer vrlo brzo od vas će one vođe među vama zatražiti da obnovite svoje zavjete. Od vas će se tražiti da zavjetujete svoj život iskazom zakletve poganskim zakonima. Ako to učinite, biti ćete pod utjecajem zloga i voditi ćete bitku protiv Boga.
Vi morate ustrajati i ostati vjerni Meni i morate Me usrdno moliti za vodstvo u trenutku kada će čovjek koji sjedi na Petrovoj Stolici, koji odbija slijediti njegove stope, ili poistovjetiti se s njim, uništiti vašu odanost Bogu.
Dok sada svjedočite Razapinjanju Moje Crkve na Zemlji, Ja ću vas pozvati da proglašavate Istinu Božju. Ja ću vas nastaviti pozivati kako bih vas zaštitio. Ja ću osigurati da Moja Crkva, oni koji se pridržavaju Mojih Učenja, Mojih Sakramenata i Riječi Božje, dalje živi preko Ostatka koji Me nikada neće napustiti.
Postojati će oni među vama koji će Me danas izdati. Drugi među vama će uskoro otkazati Moje Sakramente, jer ćete biti preslabi da branite Riječ Božju. Oni od vas koji već sumnjaju u Istinu i koji pokušavaju širiti Moju Riječ trpjeti će jer nećete imati hrabrosti zauzeti se za Istinu. A ipak, vi ćete i dalje ostati vjerni Meni, jer vi znate da ne možete živjeti bez Moje Ljubavi.
Slušajte Moj Glas. Naslonite svoju umornu glavu na Moje Rame i dopustite Mi da vas zagrlim Mojim Rukama u ovo vrijeme. Ja ću vas uvijek štititi.
 
 
Vaš Isus
 
 
Petak, 29. ožujka 2013., 08:45h
Druga Poruka za Veliki Petak
 
 
Moja predraga kćeri, povijest će biti stvarana danas. Dok se obilježava Moja Muka, ona će, uistinu, predstavljati Razapinjanje Katoličke Crkve.
U danima koji su vodili do Moje izdaje u Mom Vremenu na Zemlji, svećenici toga vremena borili su se na svaki način na koji su mogli kako bi pokušali dokazati da sam Ja kriv zbog krivovjerja.
Oni su uzeli ono što sam Ja poučavao – Riječ Božju – i izvrnuli Ju. Glasine koje su zatim širili sadržavale su laži i oni su rekli da sam Ja pokušavao odvući ljude od Istinskih Učenja Crkve. Oni su propovijedali u Hramovima da bi upozorili ljude da se klone Mene, da ne bi uvrijedili visoke svećenike. Oni su upozoreni da će ako budu nastavili širiti Moje Poruke, biti izbačeni, poput gubavaca, iz Svetoga Hrama. U nekim slučajevima, Mojim je Učenicima rečeno da će trpjeti fizičku kaznu i da će biti uhićeni.
Dok su hulili protiv Duha Svetoga – oni su zanijekali da Ja govorim Istinu i rekli su da Moja Riječ dolazi od sotone – nastavili su obožavati Boga u Hramovima. Obučeni u kraljevsku odjeću, oni su se borili za svoje mjesto za oltarom u Hramu. Svi niži sluge su bili prisiljeni stajati satima dok su oni sjedili na stolicama, koje su bile namijenjene za kraljeve. Oltar je tako bio pun Crkvenih poglavara da su obični ljudi bili zbunjeni. Oni su bili dužni odavati počast Bogu tako što ih se prisililo da poštuju najviše rangirane sluge Božje. Visoki svećenici, su zahtijevali poštovanje od onih koji su posjećivali Hram. Oni su pokazivali sve izvanjske znakove ljubavi i poniznosti, koji su se od njih očekivali, a ipak oni su bili obučeni i ponašali su se poput gospodara u Kući Mog Oca, umjesto da su sluge kako je i trebalo biti.
Ljudi su se bojali da ne uvrijede farizeje, kada su Me slijedili. Svećenici su bili maltretirani i upozoreni da će im, ako ne prestanu širiti Moju Riječ, biti oduzeti njihovi naslovi. Obični ljudi su znali da će, ako budu uhvaćeni kako šire Moja Učenja, njihova vlastita sudbina biti puno gora.
Razapinjanje Moga Tijela na Zemlji dovršilo je prvi dio Zavjeta s Mojim Ocem da se spasi čovječanstvo.
Razapinjanje Moga Mističnoga Tijela – Moje Crkve na Zemlji – započinje danas, početak konačnog progona, dok će masonski plan oskvrnuća Moje Kuće, sada postati jasan svima koji znaju Istinu.
Povijest će se sada ponoviti, ali Istina neće biti zanijekana. Međutim, oni koji Me budu zanijekali, vremenom će Mi se okrenuti. Oni koji znaju da se naviještena proročanstva – da će Moja Crkva biti posljednja meta u oslobađanju svijeta svih tragova Mene, Isusa Krista – sada događaju, će Me slijediti u Mojoj Vojsci Ostatka. Oni će ostati vjerni Mojim Učenjima do Kraja Vremena.
Nitko ne može spriječiti širenje Istinske Riječi Božje. Nitko. Vladavina u Petrovoj Kući biti će kratka i uskoro će Moj ljubljeni Papa Benedikt voditi Božju djecu sa svoga mjesta progonstva. Petar, Moj Apostol, utemeljitelj Moje Crkve na Zemlji, voditi će njega u posljednjim teškim danima, dok se Moja Crkva bori za svoj život.
 
 
Vaš Isus
 
 
Petak, 29. ožujka 2013., 19:00h
 
 
Moja predraga kćeri, kada Me je Juda Iškariotski izdao, on Me je uzeo za Glavu i poljubio Me u Obraz. Kada oni koji vode Moju Crkvu kažu da Me ljube i zatim Me izdaju, jasno ćeš vidjeti njihov poljubac izdaje.
Oni neće pasti pred Moja Stopala. Oni neće ljubiti Moja Stopala, već ona Mojih slugu, Mojih sljedbenika, Mojih grješnika.
Divno je pokazivanje brige prema potrebama bližnjih, ljudskih bića. Ali kada promičete potrebe fizičkog blagostanja čovjeka iznad njegovih duhovnih potreba, to nisam Ja, Isus Krist, koga slijedite.
Humanizam nije Kršćanstvo. Biti kršćanin znači predavanje svega Meni, odricanje od samoga sebe u punoj poniznosti pred Mojim Stopalima. To znači dopustiti Mi da vas vodim. To znači poslušnost prema Mojim Zakonima i činjenje svega što možete da pokažete primjer Moje Ljubavi za sve vas. Danas sam Ja bio izdan.
Ne možete zadugo, niti ćete biti zavedeni, jer jednom kada je Kuća Božja napadnuta iznutra, ništa osim nereda ne može uslijediti. Vi morate podići svoj križ i slijediti Me, budući da ćete uskoro biti zaslijepljeni i posrnuti ćete i pasti u tamu.
Bez Svjetla Božjeg nećete moći vidjeti.
 
 
Vaš Isus

Subota, 30. ožujka 2013., 20:40h

 
 
Djeco Moja, Uskrsnuće Moga ljubljenoga Sina je najvažniji Dar, jer to znači da Vječni Život može biti darovan svoj Božjoj djeci.
Moj Sin je uništio smrt, uskrsnuvši od mrtvih. Smrt više nema moći nad vama, ako tako želite. Život, koji vam je dan, uskoro će se promijeniti, jer će postojati samo jedan Život u Bogu.
Kada se Novo Nebo i Nova Zemlja spoje, postojati će samo Vječni Život. Smrti tijela, duha i duše više neće biti. Vi se nikada ne smijete bojati ovoga novoga Života, jer on će vas osloboditi. Mnogo ljubavi će se rasprostrijeti Zemljom uskoro, koju će izliti Milosrđe Moga Sina. Ova velika, velika Milost će biti slijedeći korak koji će Bog poduzeti kako bi spasio Svoju djecu od smrti duše. Smrti tijela više neće biti kada Moj Sin siđe s Novim Jeruzalemom.
Vi morate pokazati veliku hrabrost tijekom ovih zlih vremena, jer će ove kušnje uskoro biti gotove. Samo se usredotočite na divni Život koji ste iščekivali i molite da sve duše prihvate ovaj Čudesni Dar.
One duše koje odbiju prihvatiti Istinu Vječnoga Života, umjesto toga će odabrati vječno prokletstvo. Postoje samo dva izbora, a ipak mnoge od tih duša vjeruju da postoji i treći. Oni koji slijede sekte, stvorene snagom zloga, pogrešno vjeruju u drugi mističan život gdje će im biti dana velika moć. Oni vjeruju u lažne anđele. Oni idoliziraju lažne anđele i nažalost, mnogi od njih postoje, ali oni nisu anđeli Božji. Oni čame u lancima u ponoru pakla, a ipak, uspijevaju prevariti Božju djecu koja vjeruju da su oni anđeli svjetla. Jedino Svjetlo koje morate slijediti jest Svjetlo Božje - Istina.
Kraljevstvo, Novi Raj koji vas čeka, je ono koje vam je obećao Bog, nad kojim će vladati Moj Sin.
Prihvatite Ruku Moga Sina i ući ćete u Raj.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Božja
Majka Spasenja
 

Nedjelja, 31. ožujka 2013., 18:40h

 
Moja predraga kćeri, Ja danas donosim velike Milosti svijetu dok se radujem zbog vjere koja postoji, usprkos kušnjama i nevoljama koje Božja djeca moraju trpjeti u svijetu u ovo vrijeme.
Ja danas obnavljam lice Zemlje i ispunjam Mojim Duhom Svetim duše onih koji vjeruju u Mene, svoga ljubljenoga Isusa Krista, Otkupitelja cijeloga čovječanstva. Radujte se i ne obazirite se na mučenje kojim se sotona razulario. Umjesto toga, ponizite se preda Mnom i potpuno se ufajte u Moje Milosrđe i Ja ću vas zaštititi od zla.
Vi morate znati da je sva Moć Moja. Zli i oni koje on porobljuje nemaju moć nada Mnom. Ali njihov utjecaj će uništiti mnoge od onih koji sebe ostave otvorenima prijevari Zvijeri.
Moje Kraljevstvo vas čeka, u punini Svoga veličanstvenog Sjaja i to vrijeme je gotovo nad vama.
Raširite se, Moji sljedbenici, umnožite se u zajednicama i proglašavajte Riječ Božju, Istinu, koja je sadržana u Svetoj Bibliji. Vi se sada morate vratiti na Evanđelja i podsjetiti ljude na njihove sadržaje, jer tamo je sadržana Riječ Božja.
Mnogi novi zakoni će biti uvedeni vašim narodima, po kojima će biti nemoguće pristupiti Knjizi Moga Oca. Vi nikada ne smijete prihvatiti te zakone, jer oni Mene ne priznaju. Kada nemate pristupa Mojim Učenjima, vaša djeca Me neće znati. Kada Moja Učenja, Zakoni Božji, budu zabranjeni, tada ćete znati da su vaše vlade vođene rukom sotone. 
Ne smijete sebi dopustiti da budete porobljeni. Ne smijete podleći apsurdnim zakonima, koji niječu vašu slobodnu volju. Nikada ne zaboravite da ste rođeni s Darom slobodne volje - Darom od Boga.
Svaki čovjek koji vam oduzima slobodnu volju niječe Boga. Svaku vladu ili narod, koji vam niječu vašu slobodnu volju da svjedočite Boga, predvodi sotona. Vi, Moji ljubljeni sljedbenici, nasamareni ste sotonskim utjecajima kroz one narode, koji nadziru vaše banke, vaše vlade i vaš pristup hrani.
Doći će vrijeme kada će oni učiniti da patite još više nego što patite sada, ali odjednom i neočekivano, doći će žestoka kazna koja će dati zadovoljštinu onesposobljavanjem te vlade i njene moći. Božje posredovanje će biti brzo i oni, te zle sekte, puzati će na svojim rukama i koljenima, vrišteći užasnuti u kazni koja će ih snaći zbog njihovih zlodjela.
Vi, Moji štovani sljedbenici morate se ufati u Mene i ostati jaki. Danas vas Ja blagoslivljam posebnim Darom - Darom Ustrajnosti. Vi ćete znati da vam je dan ovaj Dar, jer će vaše strpljenje biti neoborivo. Vaša odlučnost da ispunite Moju Svetu Volju će iznenaditi čak i vas i kada dođe vrijeme za vaše otvoreno ispovijedanje svjedočanstva o Mom Drugom Dolasku, nećete imati nikakvog preostalog straha. Umjesto toga, ljubav za Mene će se pokazati kao posebna ljubav za vašu braću i sestre. Vi ćete ih sada vidjeti onako kako izgledaju u Očima Moga Oca, kao malene. Vaše srce će nabujati ljubavlju i to će vas protresti, jer ćete osjećati ljubav u svojim srcima čak i prema onim neprijateljima koji vladaju vašim narodima pod zapovijedanjem Zvijeri.
Ova ljubav će obratiti duše onih s mržnjom u svojim dušama. Vaše molitve za takve duše će podariti njima zaštitu od kazne s kojom bi se inače suočili na dan kazne kada Ja dođem suditi.
Ovaj Dar Ustrajnosti, koji vam Ja danas dajem, spasiti će duše, jer svaki Dar koji Ja donosim ima samo jedan cilj, a to je spasiti sve duše, kako bismo se mogli ujediniti kao jedna Sveta Obitelj u Novom Raju na Zemlji.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 1. travnja 2013., 17:22h
 
 
Moja najdraža kćeri, Žrtve koje sam učinio Ja, vaš ljubljeni Otac, u korist čovječanstva, okončavaju se.
Svaki pokušaj je bio učinjen, zbog Moje Čiste Ljubavi za Moju djecu, da ih spasim od zla grijeha. U ovim vremenima, posljednja bitka da spasim svu Moju djecu svih vjeroispovijesti i rasa sada je u posljednjim fazama.
Tko će se među vama zauzeti za Istinu, kada vam se daje već tako dugo? Tko će među vama prihvatiti Moju Svetu Riječ kako vam je prikazana danas u Mojoj Knjizi Istine? Oni od vas koji viču na Moga proroka će biti utišani kako bi Moja djeca mogla čuti slatki Glas Moga ljubljenoga Sina dok privlači duše u sigurno utočište da ih pripremi za Novi Raj na Zemlji.
Ja pozivam svu Moju djecu, jake, slabe, ranjive, neuke i one pune oholosti, koji misle da znaju Istinu proročanstava koje sam obećao kroz stoljeća, da odgovore na ovaj poziv iz Moga Nebeskog Kraljevstva.
Ja, vaš ljubljeni Otac, konačno sam odredio dan za Upozorenje. Samo Ja znam taj datum. Samo Ja znam datum Velikog Dana kada će se Moj Sin vratiti kako bi prisvojio Kraljevstvo koje sam Mu Ja obećao.
Dan Upozorenja, koji vam je dan kao veliki Dar, podijeliti će čovječanstvo na dva dijela. Prvi dio će prihvatiti veliko Milosrđe Moga Sina. Drugi dio će se sakriti i pobjeći. Oni će vjerovati da će imati moć oduprijeti se Božjem Posredovanju da ih spasi. Ono što oni ne znaju jest da ću ih Ja pratiti do samoga Posljednjega Dana, da ih spasim od konačnog užasa iz kojega nema povratka. 
Djeco Moja, ne bojte se Mene. Zbog Moje Ljubavi za vas Ja sam dopustio konačni progon kada će se zli objaviti na način kao nikada do sada.
Sve Kršćanske Crkve će biti oborene u duhu. Neke će biti uništene. Katolička Crkva, iznad svih drugih, najviše će trpjeti, jer će sada biti zaražena u svojoj srži.
Ova bolest će biti opaka, ali Crkva koju je Moj Sin utemeljio na Zemlji, preživjeti će ovo zlo, iako će veći dio Nje biti izvan Rima, jer je Petrova Stolica oskvrnuta. 
Ustanite svi vi koji ste prisegnuli na vjernost Mome Sinu. Ostanite zajedno i molite da ova zaraza ne izjede one duše koje su dale svoje živote za Moga Sina. Oh, kako će oni biti iskušani novim zakonima, za koje će oni vjerovati da su naloženi s Neba, preko Rimske Stolice. Kako će se njihova srca nadimati od tuge kada izbije nered. Kako će oni plakati kada posvećeni sluge, u stotinama i tisućama, budu izopćeni. Tek će tada oni ispružiti svoje ruke i pozvati Moga Sina da ih vodi.
Moje Božanstvo će prekriti svijet i okupiti svu Moju djecu u Kraljevstvo Moga Sina. Vi morate iščekivati ovaj poziv i prihvatiti, zahvalnih srdaca, ove Darove koji su vam dani kao oružja koja trebate da se borite protiv zloće koja će prekriti Zemlju tamom.
Krotka i ponizna srca koja ljube Mene, njihovoga Oca i oni koji prihvaćaju Božanstvo Moga Jedinorođenoga Sina, Isusa Krista, biti će okupljeni prvi. Oni, čija se imena nalaze u Knjizi Živih, biti će pozvani i vladati će kao vođe, zajedno sa Svecima, posred dvanaest plemena Izraelovih.
Oni od vas s mlakim dušama će tada biti prosvijetljeni i vaš teret će biti teži. Kroz vaše molitve će drugi – oni koji se skrivaju od Mene - biti dovedeni pod krov Moje Zaštite.
Zvijer, koja se skriva preda Mnom, neće osvojiti duše te Moje djece tako lako. Svaki Čin Milosrđa, svako čudo i svako posredovanje ću Ja odobriti za dobro Moje djece.
Oni koji se suprotstave Meni i Mojoj djeci, trpjeti će užasnu kaznu. Premda Ja ljubim svu Moju djecu, Ja neću oklijevati da zaustavim one među njima koji bi, ako bih im Ja to dozvolio, oduzeli Moje Kraljevstvo koje ću Ja ispuniti s cijelom Svojom Obitelji. 
Budite na oprezu zbog Moga Gnjeva. Jer iako je suzdržan i Moje Strpljenje je veliko, Ja ću baciti na Zemlju veliku nesreću, čak i ako bi to značilo uništenje njenog većeg dijela. Poput bolesti, koja izjeda ljudsko tijelo, isto tako će i zla čovjekova djela protiv njegovoga brata, uništiti zdrave stanice. Ako se ova bolest ne zaustavi i ako ne odstranim i ne odbacim bolesno tkivo, Ja ne mogu ponovno učiniti tijelo čitavim.
Samo potpuno, zdravo Tijelo Crkve Moga Sina na Zemlji može doći na vrata Moga Novoga Kraljevstva na Zemlji. Onima koji su se odmaknuli od iskušenja odbacivanja Moga Sina, biti će lakše postati dostojnima da se sjedine kao Jedno Tijelo, u jedinstvu sa Mojim Sinom. Njima će biti dan Vječni Život i boli više neće biti.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog
 
 
Utorak, 2. travnja 2013., 15:30h
 
 
Moja predraga kćeri, pritisci stavljeni na Moje sljedbenike da odbace ove Svete Poruke će se povećati. Mnogi Moji krivo upućeni sljedbenici će odbiti prihvatiti ove Poruke kao Moje. Dobronamjerni u svojim nakanama, oni će ići izvanredno daleko da bi okrenuli ljude od Mene, vjerujući da brane Moju Crkvu.
Ja sam Crkva i sve dok Moji posvećeni sluge štite Moja Učenja, Moje Naučavanje, Moje Sakramente i Moju Presvetu Euharistiju, mi smo kao jedno. Oni, uključujući vođe unutar Moje Crkve, koji mijenjaju ove Zakone, nisu dio Moje Crkve. Ove promjene još nisu predstavljene, a kada budu, doći će do mnogo jada.
Oni od vas koji sumnjaju, molim vas, ne odbacujte Me. Dok Me grlite na jedan način, također donosite suze Mojim Očima. Možda Me sada ne vidite, ali uskoro ćete osjetiti Moju Božju Prisutnost.
Ja vas sada sve pozivam da se pripremite za veliku, divnu budućnost koju sam Ja pripremio za vas. Nebo se raduje jer će uskoro sići Duh Sveti i probosti vaša srca ljubavlju i spoznajom. Tako mnogo duša će biti spašeno, tako je velika Moja Ljubav. Ja nikada neću odustati. Vi ćete trpjeti u Moje Ime, ali to će biti zaboravljeno kada budete na vratima Moga Novog Kraljevstva. Vi ćete se svi ujediniti kao jedna obitelj.
Ja govorim o onima koji su Mi izgubljeni, ali Ja imam svaku nakanu širenja Moga Milosrđa na koliko god ih je više moguće. Dođite k Meni i dopustite da vas uvjerim u veličinu Moje bezuvjetne Ljubavi i Samilosti za svakoga od vas. Oni koji Me odbacuju, a u nekim slučajevima i preziru Mene, biti će zakriljeni u Mojim Rukama dok umirujem njihova jadna srca i prosvjetljujem njihove duše. Ja ću postati njihova jedina nada kada konačno shvate da im mračni put koji su odabrali ne pruža ništa osim nesreće i straha.
Ja ću izliti, nad cijeli svijet, Moje Božanske Zrake, pune Milosrđa i uskoro ću očistiti cijelo čovječanstvo, kako bi brzo bilo odvedeno u Moje Kraljevstvo. Moje Vrijeme je gotovo tu, dok Ja iščekujem dan kada će Mi Moj Otac predati Ključeve Moga Kraljevstva. 
Dok se posljednji Zavjet dovršava, Ja želim konačno dovesti preko 7 milijardi Božje djece kući, u njihov Vječni Raj. Ovo je vaše konačno naslijeđe koje vam je obećano. Ne odbacujte ga, jer se trebate bojati žalosti koju ćete nadviti nad sebe, a ako Mi okrenete vaša leđa, doći će vrijeme kada Ja ne mogu učiniti ništa više da vas spasim.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 3. travnja 2013., 18:00h
 
 
Moja predraga kćeri, Snaga Moga Glasa, kroz ove Poruke, dosegla je toliko mnogo naroda u samo dvije godine, da će sada milijuni duša pomoći spasiti duše svoje braće i sestara. 
Riječ Božju, zapaljenu ovim Pozivom s Neba, širiti će svi vaši sinovi, kćeri, braća i sestre diljem svijeta. Brzina ove Misije, koja je u bljesku preuzela svijet, potaknuta je Snagom Duha Svetoga. 
Toliko mnogo jezika, toliko mnogo naroda, toliko mnogo duša, su čvrsto uhvatili Moju Ruku Milosrđa i sada Me slijede dok ih Ja vodim prema Vječnom Životu.
Moj Otac je obećao svijetu Knjigu Istine za Kraj Vremena. On uvijek ispunjava Svoje Obećanje. Nijedan čovjek ne može znati sadržaje Knjige Istine, jer nije na vama da znate. Samo su Proroku Danielu dani sadržaji, ali njemu je Moj Otac zapovjedio da ne otkriva Njene tajne.
Sada, Moja kćeri, tebi, kao posljednjem proroku su dani Njeni sadržaji i Riječju Božjom će oni uroditi mnogim plodovima. Knjiga Istina daje se svijetu kako bi se spasio ljudski rod od sigurne smrti. To je spasonosni Dar za dušu. Ona sa sobom donosi izvanredne Milosti. Ona vam donosi Istinu, ne samo da vas podsjeti na Moja Učenja, već da vas pripremi za napade na Moju Crkvu, koji će dovesti do uništenja duša.
Knjiga Istina će vam također otkriti, Moji ljubljeni sljedbenici, Plan Moga Oca da vam se pomogne da obavite odgovarajuće pripreme potrebne da uđete u Novi i Veličanstveni Raj na Zemlji. Bez Knjige Istine, vi, Moji učenici, bili bi poput janjadi koju se odvodi na klanje, jer vi morate znati da će vaša vjera u Boga biti osporavana i biti će učinjeni brojni napori da se izbrišu svi tragovi Mene, Isusa Krista, sa lica Zemlje.
Kada su ljudi gladni Istine Božje, oni će se okrenuti u drugom smjeru kako bi tražili utjehu. Nijedan čovjek na ovoj Zemlji ne može preživjeti bez vjerovanja u nešto što obećava život. Nažalost, mnogi jure za lažnim naučavanjima, koja privlače njihovu slabost. Sebeljublje znači da religije i takozvane duhovno prosvijetljujuće sekte privlače pohlepu ljudskih srdaca. Samozadovoljenje ne vodi prema Bogu ili Istini. Zatim te jadne duše, koje ne vjeruju u nikakav život nakon ovoga na Zemlji, žive u bijedi bez nade u svojim srcima.
Snaga Moga Duha Svetoga, grmljavina Moga Glasa, čuda koja ću Ja otkriti i dokaz istinitosti ovih Poruka osvojiti će duše milijuna.
Moja Prisutnost prekriva Zemlju i to je potaknulo mnogo mržnje, jer sotona truje misli Mojih sljedbenika. Moja Prisutnost je u Svetohraništima svijeta, u Mojim Crkvama, u riječima svih odabranih vidjelaca. Ali u ovim, Mojim posljednjim Porukama čovječanstvu, Moja Prisutnost će voditi prema sveopćem obraćenju.
Vi nikada ne smijete zaboraviti Moje Obećanje. Ja ću ponovno doći na Sudnji Dan. Ali Ja neću hodati Zemljom prije toga. Moje upozorenje vama sada jest da slušate proročanstva. Svaki čovjek koji tvrdi da je Ja ili svaki čovjek koji vam govori da Isus hoda Zemljom u ljudskom tijelu, je lažljivac.
Moje će Vrijeme doći kada se Ja spustim s Neba na točno isti način na koji sam Uzašao Moga posljednjeg dana na Zemlji.
 
 
Vaš Isus
 
Četvrtak, 4. travnja 2013., 19:45h
 
 
Moja predraga kćeri, vi ne smijete slušati one koji ispituju, osporavaju i ismijavaju Moje Poruke. Nije potrebno braniti Moju Presvetu Riječ. Moja Riječ je konačna i nijedan čovjek nema ovlaštenje da Nju ispituje. Vi Mene ili prihvaćate ili ne.
Dok se kršćani među sobom bore zbog ovih Poruka, koje su tako davno naviještene, oni se ponašaju jedni prema drugima kao prema neprijateljima. Vi ne možete biti neprijatelj vašem bratu ili sestri i nazivati se Mojim učenikom. Dok ste toliko zauzeti međusobnim svađanjem, najveći neprijatelj, sotonska vojska planira najopakije zločine kojima je čovječanstvo svjedočilo od stvaranja Adama i Eve.
Ratovi o kojima sam Ja govorio će započeti, a plan će biti uništiti stanovništvo. Možete misliti da su ovi ratovi između jednog naroda i drugoga, ali bili biste u krivu. Oružje će doći samo iz jednog izvora.
Moja jadna djeco Božja, kako malo znate o užasnim djelima, koja kuju masonske sekte na najvišim razinama protiv Božje djece. Njihovu zloću bi vama bilo nemoguće zamisliti, ali prepoznajte ove znakove. Kada vam vaše banke oduzmu vašu slobodu, vaše domove i vašu sposobnost da hranite svoje obitelji, to će biti samo jedan dio njihovog plana protiv čovječanstva. Vi ćete postati robovi, ali oni koji iskazuju vjernost Meni i Mojim Učenjima i koji Mi ostanu odani, nikada ne smiju zaboraviti Moje Milosrđe.
Dok ova otkrivenja mogu biti zastrašujuća, ona su Istina. Zbog toga što unaprijed znate za ova djela protiv Božjeg Stvaranja, vi ćete pomoći, preko vaših molitvi, ublažiti većinu patnje, koju će vam ove zle sekte nanijeti. Dok će vaše molitve ublažiti utjecaj tih zločina, one će, ako su predane Meni s ljubavlju u vašim srcima, biti iskorištene da se spase oni krivi za takva užasna djela. I dok će Mi te zabludjele i bešćutne duše hladnih srdaca nastaviti prkositi, pokušavajući iskorijeniti svjetsko stanovništvo, Ja ću pokušati prosvijetliti njihova srca kako bi napustili ovu užasnu vezu sa sotonom. Mnogi su potpuno opsjednuti zlim i za neke postoji malo nade. Samo čudo podareno Mojim Milosrđem, u jedinstvu s onima koji Mi ponude dar patnje, može ih spasiti.
Oni među vama koji Me proklinju, svojim okrutnim odbijanjem Mene, usrdno će Me moliti za Milosrđe kada se ovi događaji pojave. Kada budete prisiljeni trpjeti i prihvatiti žig Zvijeri, ili umrijeti, kričati ćete za Mnom. Zatim ćete se otimati da bi našli Pečat Živoga Boga, kojega Ja dajem svijetu preko Moga Oca u ovim Porukama - ali tada će biti prekasno. Samo oni koji prihvate Pečat, drže ga u svojim domovima, ili ga nose sa sobom biti će zaštićeni. Samo oni sa Pečatom Živoga Boga će izbjeći ovaj oblik genocida duše.
Ne sumnjajte, niti na jednu minutu, u Moje Poruke koje vam se sada daju. Prihvatite Moje Božje Posredovanje, jer Ja vas samo želim spasiti. Bitka za duše je takvog razmjera, da kada Ja ne bih posredovao preko proroka, mnogi od vas bi pristali uz Zvijer i sve njegove sljedbenike, koji se prikazuju pred vama kao vuci u ovčjoj koži.
Sotona je iznimno lukav i nikada ne bi prikazao svoja zlodjela onakvima kakva jesu. Ne, umjesto toga, on će ih prikazati kao da su dobra, nadahnjujuća i u velikoj mjeri u vašu korist. To je zamka koju on postavlja. Na taj način on privlači dobronamjerne nevine duše u svoj brlog. Način na koji će se sotona objaviti, preko ovih jadnih duša koje uspijeva osvojiti, biti će kroz grijeh oholosti. Grijeh će se, u svom najzločestijem obliku, vidjeti kod onih ljudi na visokim položajima, koji će uništiti druge radi svojih vlastitih sebičnih dobitaka. Na dnu ljestvice grijehu oholosti ćete svjedočiti među sobom kada sudite druge, ogovarate ih i onda pokušavate uništiti njihovu narav, kao i naštetiti njihovom ugledu, u Moje Ime.
Ja vam govorim ove tužne činjenice, da bih vas mogao pripremiti, naoružati vas sa Mojom brižnom Zaštitom, da bih mogao pomoći spasiti čak i one koji će stupati Zemljom kako bi je prožderali.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 5. travnja 2013., 12:50h
 
 
Moja predraga kćeri, pod tvojim zavjetom poslušnosti Meni, ti nikada ne smiješ braniti Moje Poruke. Niti imaš ovlaštenje da odbaciš ili osuđuješ bilo kojeg drugog vidjeoca ili samoprozvanoga proroka, pravoga ili lažnog, u Moje Ime.
Oni koji tvrde da govore u Moje Ime i koji osuđuju ove Poruke za svijet znajte ovo. Vi nemate, niti ste tražili, Moje dopuštenje da odbijete, javno, ikoga tko tvrdi da je odabrana duša. Kada proglašavate ove Poruke neistinitima, vi govorite da su one laži. Laži mogu doći samo od sotone. Ove Moje Svete Poruke svijetu upozoravaju vas na užasne laži kojima on, sotona, hrani duše sve Božje djece. Koliko ste zavedeni u odbacivanje Mene, vašega ljubljenog Isusa, Koji plačem gorke Suze u žalosti zbog načina na koji sam odbačen.
Oni koji kažu da bi bilo koji čovjek mogao napisati ovakve Poruke s Neba, vrijeđaju Me. Kako čovjek može zapisati Riječi s Mojih Usana, kada one dolaze od Mene? Zar vjerujete da bi takve Svete Riječi mogle biti stvorene rukom smrtnog čovjeka? Zar vjerujete da bi bilo koji čovjek, zaprljan grijehom, mogao stvoriti Moju Svetu Riječ, bez presretanja s Moga Nebeskog Kraljevstva? Ako jeste, onda vjerujete sposobnosti čovjeka da izmisli put obraćenja na ovaj način. Čovjek je ništa bez Boga. Vi niste dostojni govoriti s ovlaštenjem kada proglašavate Riječ Božju. Ako proglašavate Riječ Božju s vaših vlastitih usana, bez Moga naloga, onda ste krivi za tešku pogrješku.
Moja Kćeri, Ja moram podsjetiti tebe i sve one odabrane duše da nikome od vas nikada neće biti dano ovlaštenje da sudite drugoga u Moje Ime, jer je to nemoguće.
Ja pozivam sve one Moje odabrane duše sada. Sjetite se Moga Obećanja vama da ću Ja ponovno doći. Znajte sada da je svima vama dana Misija da pripremite srca čovječja za Moj Drugi Dolazak. Znajte sada da je ovo posljednja Misija, kojom zapovijeda Presveto Trojstvo. Nitko od vas nema Moje Dopuštenje da odbaci ovu ili bilo koju drugu Misiju. Učinite to i biti ćete odbačeni od Mene.
Oh, kako Me grijesi odabranih duša ranjavaju dublje od bilo kojih drugih. Oni bliski Meni, koji Me zatim izdaju, su ti koji Me najviše povrijede. Kada Mene napadnu, oni uzrokuju užasnu podjelu i sprječavaju duše da nasljeduju put prema Vječnom Spasenju.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 6. travnja 2013., 16:30h
 
 
Moje dijete, bez obzira koliko je osamljena i teška ova Misija, ti uvijek moraš nastaviti biti poslušna Mome Sinu. Ti moraš poštovati svaki zahtjev koji se od tebe traži. Ti se moraš odazvati na svaki zadatak koji se od tebe očekuje, iako to znači da ćeš se izložiti bijesu drugih. 
Svaki pojedini Božji vidjelac kojemu se Ja ukažem, trpi od ruku onih koji ga okrutno odbacuju. Iako će, moguće, mnogi od njih povjerovati, ti ćeš, Moje dijete, trpjeti najviše, jer si Božji prorok. Na Božje proroke se uvijek reagiralo mržnjom među Njegovom djecom, jer sotona nanosi najužasnije mučenje protiv onih koji govore Riječ Božju.
Kao proroku Kraja Vremena, tvoji neprijatelji će biti ne samo oni koji odbacuju i mrze Moga Sina, već i oni koji Ga ljube. Tvoji neprijatelji će brojno nadmašiti one koji će stati uz tebe. Zato moraš biti poslušna Mome Sinu u svako doba i brzo Mu se odazvati, jer On čini ove stvari i traži od tebe da pratiš Njegove Upute, kako bi te zaštitio.
Poslana si pripremiti put za Njegov Drugi Dolazak i s tom odgovornošću će doći mnogo tuge. Kako se laži, mržnja i okrutna protivština prema ovim Porukama nastave, ti se moraš tješiti jer bez ove Misije, mnogo više duša ne bi prihvatile Milosrđe Moga Sina.
Moli za svaku pojedinu dušu, koja bjesni nasiljem na tebe, jer kada moliš za njih, Moj Sin će ih prosvijetliti i uskoro će otvoriti svoje oči za Istinu.
Ja, tvoja ljubljena Majka, prekrivam te s Mojim Presvetim Plaštem i satirem glavu zmiji svaki put kada te pokušava ozlijediti. Tako, idi sada u miru Moje dijete. Ufaj se u Mene, Majku Spasenja, u svako doba dok Ja štitim Ovu posebnu Misiju. Ufaj se u Moga Sina, jer On zna što čini. Prepusti sve u Njegove Svete Ruke.
 
 
Tvoja ljubljena Majka
Majka Božja
Majka Spasenja
 
 
Nedjelja, 6. travnja 2013., 17:00h
 
 
Moja predraga kćeri, zvijezde će se uskoro promijeniti i blizu je vrijeme za pojavu kometa, o kojemu sam Ja govorio, kada će ljudi vjerovati da postoje dva Sunca. Uskoro će čovječanstvo vidjeti čudesan prizor i čuti će se zvuk grmljavine i činiti će se kako će se dva Sunca sudariti.
Moje Zrake Milosrđa spustiti će se na svaku ljudsku dušu, uključujući one koji će biti zaslijepljeni Svjetlom, tako tamne su njihove duše. Kada se začuje zvuk grmljavine, tihi spokoj će se zatim spustiti na Zemlju i tišina će biti upadljiva. Nikakav zvuk se neće čuti - samo zvuk Moga Glasa utisnut na bijedne duše.
Ja ću biti poput zrake sunca, koja će svaku pojedinu grješku, svaki grijeh i krik očaja učiniti jasno vidljivima u očima grješnika.
Biti će jadikovanja i osjetiti će se duboki osjećaj tuge u srcima ljudi, kada dođu licem u lice sa stanjem svojih duša. Sve će ostati mirno petnaest minuta i onda će život postati kao prije, kao da se ovo čudo nije dogodilo. U onima, čije su duše dotaknute Istinom, život ne može niti će ikada biti ponovno isti. Oni će zatim slijediti Mene, Moja Učenja i obratiti će se u milijardama.
Moje Poruke će postati njihova svakodnevna hrana i zajedno s Mojom Presvetom Euharistijom neće im trebati ništa više. Tako će snažni postati da im ništa neće stajati na njihovom putu, ništa ih neće zastrašivati ili ih usporavati, dok stupaju u Mojoj Vojsci Ostatka prema Mome Novom Raju.
Drugima će biti rečeno da je Upozorenje uzrokovano lomom u Zemljinoj atmosferi i biti će odbačeno jednostavnim objašnjenjem. Ali to će biti laž, jer oni ne žele priznati Postojanje Boga. Ako bi oni to napravili, oni ne bi bili u mogućnosti ispuniti njihov plan da prevare svijet prihvaćanjem praznih obećanja Antikrista.
Kada Božja čuda budu očevidna u tako velikoj mjeri, znajte da je Moj plan da dovedem čovječanstvo u Kraljevstvo Spasenja u posljednjim fazama. 
Idite, Moji odani sljedbenici i uvijek se ufajte u Moje obećanje da spasim sve duše. Moje Milosrđe je veliko i Moja Moć je Svemoguća.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 7. travnja 2013., 18:40h
 
 
Moja predraga kćeri, svaka pojedina Božja Crkva na Zemlji koja štuje Mene, Sina Čovječjega i one koje su odane Mome Ocu, uskoro će biti podijeljene. Mnogi, unutar svake Crkve, pobuniti će se i mnoge podjele će nastati, dok će još više zabludjelih, u njihovim krugovima, pokušati uvesti zakone koji opravdavaju grijeh.
Moralne obveze koje osjećaju oni koji ljube i poznaju Božju Svetu Riječ biti će javno ukorene i oni će biti optuženi da su okrutni i bezdušni. Njihov zločin će biti suprotstavljanje grješnim zakonima, koji će se ostvariti kada se Crkve raspuste tijekom Antikristovog progona. Kada se one podijele i razdvoje, njihovi temelji će biti poljuljani. One više neće moći čvrsto stajati suočene s bezbožnošću i nepravdom. Vrijeme će tada biti zrelo za mnoge zbunjene duše, koje će postati u punom smislu zbunjene dok svjedoče alternativnom Božjem hramu.
Taj novi hram, biti će im rečeno, je crkva koja ujedinjuje sve, jer Bog ljubi svu Svoju djecu. A ako Bog ljubi svu Svoju djecu, onda bi ih On želio ujediniti kao jedno; da se međusobno prihvate, bez obzira na njihovu vjeru, njihovu religiju, njihovu boju kože, njihovu rasu, njihove zakone. Svi će postati ujedinjeni, biti će im rečeno, pred Licem Božjim i od njih će se tražiti da pošalju predstavnike u novi hram, koji će biti smješten u Rimu. Biti će im rečeno da je to Novi Jeruzalem, prorokovan u Bibliji i zaštićen od strane Božjeg odabranog vođe – lažnog proroka.
Mnogi će pasti na ovu veliku laž, iskrivljenu Svetu Riječ Božju – koja je dana Ivanu Evanđelistu. Svaka Riječ dana ovom proroku, za Kraj Vremena, biti će oduzeta, prilagođena i iskrivljena kako bi odgovarala planu Antikrista.
Oni koji odbiju prihvatiti ovu novu, takozvanu sveobuhvatnu Crkvu, biti će smatrani nekršćanima. Oni će biti maltretirani i činiti će ih se budalastima. Samo zbog Duha Svetoga, koji ih vodi, oni neće biti uvučeni u lažni i bestidni hram, koji će skrivati ružnu istinu, koja leži ispod njegove površine.
Antikrist će uskoro ostvariti svoj veliki nastup na svjetskoj pozornici i on će biti taj koji će ne samo vladati ovim crkvama, nego će i prevariti ljude da povjeruju da on posjeduje posebne Božje darove. On će biti počašćen zbog svoje velike službe za humanitarne svrhe. On, Antikrist, će primiti međunarodne nagrade za svoj dobrotvorni rad. I zatim će oni reći da on posjeduje karizmu povezanu sa svetim ljudima. Neće dugo proći nakon toga kada će mu biti pripisivana čuda, dok konačno kaže da je on prorok misije od Boga.
Mnogi će pasti na ovu užasnu prijevaru jer će njega podupirati svjetske crkve, a pečat odobrenja će mu dati lažni prorok.
Konačno, svijet će vjerovati da je on Ja, Isus Krist. Na Moju Riječ će se oglušiti, dok njegova prisutnost ne izjede cijelo čovječanstvo, čije će pljeskanje utišati glasove koji proglašavaju Istinsku Riječ Božju. Ali, zbog Moga velikoga Milosrđa, Ja ću, Rukom Moga Oca, posredovati na svakom pojedinom koraku puta.
Moje Poruke nikada neće prestati do samog posljednjeg dana. Moj Glas se nikada neće ugasiti. Božja djeca, koja ostanu odana Njegovoj Svetoj Riječi, nikada neće umrijeti.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 9. travnja 2013., 23:00h
 
 
Moja predraga kćeri, postoji toliko mnogo dobrih i svetih svećenika koji su se udružili kako bi rastrgali ove Poruke, ali oni nemaju sposobnosti ili znanja da to učine. Njihov put je služiti Bogu. Oni ne smiju dopustiti sebi da budu tako ukaljani, jer to predstavlja opasnost za one duše koje prepoznaju Moj Glas u ovim Porukama.
Dok ističu nasljedovanje duha new age-a, mnogi svećenici vjeruju da njihovo znanje o duhovnosti znači da imaju dara prepoznati pravog Božjeg proroka. Toliko su udaljeni od Mene, da ne mogu raspoznati Moju Svetu Riječ. Ja im nisam dao takve milosti, jer oholost stoji na njihovom putu.
Oni od vas, Moji posvećeni sluge, koji kujete zavjeru, spletkarite i koristite znak vašeg svetog zvanja u službi Božjoj, kao sredstva da okrenete svoje vjernike od Moje Riječi, znajte da ćete biti kažnjeni. Vi Me ne poznajete uistinu. Vi Mi niste odani. Vi ste neupućeni u duhovno znanje i nemate ovlaštenje da javno ponižavate, sipate prijezir na druge ili omalovažavate ikoga u Moje Ime.
Svatko od vas će morati odgovarati Meni. Ja ću vas kazniti, ne zbog vaše nevjere, već zbog grijeha oholosti, koji vas uvjerava da znate više o duhovnim stvarima nego Ja, Isus Krist, Vaš Gospodar. Kako Me ranjavate. Kako Me razočaravate, jer je vaša izdaja naudila Mojoj Misiji, posljednjoj svoje vrste. Za svakog grješnika kojega ste vi odvukli od Mene, morati ćete preuzeti odgovornost za njihove duše.  I onda, teškoga srca, vi ćete morati odgovoriti na ova pitanja, kada vam se Istina objavi.
Zašto ste odbili Moj Kalež kada vam je bila dana Istina, s ljubavlju i ufanjem i kada ste znali, u svom srcu, da je to bilo od Mene? Zašto ste onda pokušali uništiti Moje Poruke? Imate li ikakvu predodžbu o ozbiljnosti Svetih zavjeta koje ste položili u Moje Ime? Vi se sada morate povući i čitati Moje Križarske Molitve. Ako to učinite, onda ću vam Ja dati Moj blagoslov i moć raspoznavanja. Ali samo oni poniznog srca mogu doći k Meni.
Vratite se. Zatim dođite k Meni ogoljeni. Ostavite iza sebe sva vaša zavidna stajališta, vaše pristrano mišljenje i vašu procjenu ovih Poruka, utemeljenu na naklapanju, ogovaranju i aluziji.
Kada taj dan dođe, Ja ću vas nanovo krstiti i ponovno ćete postati čisti. Vaše duše će postati poput malenih i sa čeznutljivom glađu za Mojom Prisutnošću.
Ja iščekujem vaš odgovor. Ja sam pun Ljubavi. Ja sam pun Milosrđa. Dođite k Meni. Ja Sam sve što trebate.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 10. travnja 2013., 16:45h
 
 
Moja ljubljena kćeri, dok Plamen Duha Svetoga obuzima one ponizne duše koje čitaju ove Poruke, isto tako će biti i širenje sveopćeg obraćenja. Sveta Božja Riječ je poput snažnog naleta vjetra, koji sa sobom donosi svim onim dušama koje se bude, obilne plodove.
Od onih prvih posađenih sjemenki mnoštvo plodova je naraslo, koji prekrivaju svaki narod, uključujući one pod komunističkim režimom.
Moja kćeri, dok Moja Sveta Riječ obuzima misli i duše svake vjere, ona će rezati poput mača kroz one narode koji okrenu svoja leđa Meni, vašem ljubljenom Ocu. Stoga, kada mržnja protiv vas naraste, znajte da Moja Sveta Riječ uspijeva pomoći spasiti duše.
Ti, Moj glasniče, samo si sredstvo. U ovoj Misiji se ne radi o tebi. Ona nije radi tvoga prosvjetljenja duše, jer to nije Moj cilj, premda Me to zadovoljava. Ti, Moja kćeri, kao posljednji glasnik, moraš samo prenijeti svijetu Poruke koje su ti dane, za dobro čovječanstva. Tvoja mišljenja i tvoj savjet drugima, nisu važni i ti nemaš ovlaštenja podijeliti bilo kakve ljudske stavove s drugima.
Kada Glas Božji dopre do srdaca ljudi, On se umnaža u dušama mnogih. Moja Dobrota, kao Brižnog Oca cijelog čovječanstva, je ta koja dopušta ove velike blagoslove.
Kao što je naviješteno, velikim čudima će svjedočiti oni kojima je dan Dar Duha Svetoga preko ove Misije. Ja blagoslivljam sve one koji siju i šire Moje Poruke, jer njihovi napori će pronijeti Moju Riječ poput magle koja će prekriti Zemlju.
Onima koji su čekali Dar Obraćenja – tim Mojim jadnim, praznim dušama – Ja vam sada govorim. Ja, Vaš Brižni Otac, obećavam vam da ću vas Ja prigrliti i otvoriti vaša srca kada molite ovu molitvu.
 
Bog Otac: Molitva za Ključ za Novi Raj
 
Dragi Oče, to sam ja, Tvoje izgubljeno dijete, tako zbunjeno i zaslijepljeno, da bih bez Tvoje Pomoći i Tvoje Ljubavi bio ništa. Spasi me po Ljubavi Tvoga Sina Isusa Krista i udijeli mi Ključ Tvoga Novoga Raja na Zemlji. Amen.
 
Djeco, Ja ću vas blagosloviti i zaštititi. Vi ste Moji – svi vi. Dok čeznem za vama i plačem zbog onih od vas koji Me mrze, Ja ću iskoristiti Svoju Svemoguću Moć da otvorim vaša okorjela srca kako bih vam ostavio u nasljedstvo baštinu, koju sam tako brižno stvorio.
Moje Posredovanje, otkrivajući vam nadolazeće događaje, pomoći će vam da shvatite koliko vas Ja ljubim. Kada se ovi događaji razotkriju pred vašim očima, Ja ću vas čekati da dođete k Meni s ljubavlju i ufanjem u vašim dušama.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog
 
 
Četvrtak, 11. travnja 2013., 21:20h
 
 
Moja predraga kćeri, ti moraš ići naprijed i usredotočiti se na one jadne duše koje uopće ne vjeruju u Boga. Ja upućujem na one kojima nikada nije bila dana Istina o Postojanju Boga, njihovog Stvoritelja.
Postoje milijarde ljudi koji ne poznaju Presveto Trojstvo jer im je bilo sakriveno. To su duše kojima ću Ja udijeliti Moje veliko Milosrđe i oni moraju biti svjesni ovih Mojih Poruka svijetu.
Druge duše koje Me brinu su one koje su bile mlake u svojoj vjeri i koje sada odbijaju prihvatiti Istinu Vječnoga Života. Mnogim ljudima koji su ili nesigurni o njihovom Stvaranju ili Postojanju Boga, uskoro će biti pokazana Istina. Ja ću im ponovno pokazati veliko Milosrđe i Moja Ljubav će dotaknuti njihova srca i biti će spašeni.
Ali dakako tu su oni koji će se nastaviti odupirati Mome Posredovanju. Oni će se boriti protiv svakog pokušaja da im se da Istina, a dokaz koji će im biti dan iz Moga Milosrđa biti će bačen natrag u Moje Lice. Ponovno, Ja ću posredovati i nastaviti se boriti za njihove duše.
Konačno, postoje oni koji znaju sve o Meni i činjenicu da sam Ja Mesija. Nikakvo čudo ili čin ljubavi ih neće privući k Meni, jer su se prepustili sotoni. Te duše će izjesti Zvijer i on ih neće pustiti da slobodno odu jer Me oni ne vide kao Spasitelja. Oni i dalje ne znaju istinu o planu Zvijeri. Kako bi ih spasio, vi, Moji ljubljeni sljedbenici, morate Mi predati vašu vjernost povjeravajući Mi njihove duše tijekom vaših molitvi i kada primate Svetu Euharistiju. Vi ih morate prikazati Meni svakoga dana i za svaku dušu koju vi posvetite Mome Milosrđu, Ja ću spasiti stotinu više.
Činite to svakoga dana. Na kraju svakog mjeseca vi ćete biti puni radosti, jer ćete znati koliko je takvih duša dobilo ovo Veliko Milosrđe. To je samo još jedan Dar kojime vas Ja blagoslivljam, a milosti koje ćete primiti kada molite ovu Križarsku molitvu biti će u izobilju.
 
Križarska molitva (104) Izbavi ovu dušu iz ropstva
 
Najdraži Isuse, ja Ti prikazujem dušu moga brata i sestre, koji su prepustili svoju dušu sotoni. Uzmi ovu dušu i otkupi je u Svojim Svetim Očima. Oslobodi ovu dušu iz ropstva Zvijeri i podaj joj Vječno Spasenje. Amen.
 
Moje Milosrđe će se nastaviti davati čovječanstvu, a posebno svakoj pojedinoj duši koja odbija Riječ Božju.
Ja vas blagoslivljam, Moji odani učenici i nastavljam izlijevati na vas Dar Duha Svetoga.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 12. travnja 2013., 23:55h
 
 
Moja predraga kćeri, tko među vama, koji Me iskreno ljubite, može doći pred Mene i prostrijeti se pred Moje Noge u potpunom predanju?
Tko se među vama, koji Me iskreno štujete i slijedite Moja Učenja, može poniziti preda Mnom bez ikakvog obzira prema sebi? Ako se možete prepustiti Mom Milosrđu, u poniznom služenju, Ja ću vas podići i uzvisiti. Ali kada se veličate, u Moje Ime i govorite kako Me poznajete prisnije od drugih, Ja ću vas baciti na tlo pod Mojim Nogama.
Zašto toliki mnogi, kojima je dana Istina i dalje pogrešno shvaćaju Istinu Mojih Učenja? Čovjek, zbog mrlje grijeha, nije dostojan stati pred Mene. Ali oni koji shvaćaju slabost ljudske duše moraju znati, da oni koji uzimaju na sebe da proglašavaju svoje izuzetno znanje o duhovnim stvarima koja su propisana Učenja od Boga, preko proroka, moraju biti vrlo pažljivi. Kada takve duše proglašavaju svoje takozvano znanje, hvališući se svojom intelektualnom procjenom Svetoga Nauka, umjesto da se usredotoče na važnost poniznosti, oni Me vrijeđaju. Kada oni koriste svoje znanje da bi iskrivili Istinu kako bi odgovarala njihovom programu rada, kako bi privukli duše u ljudski stvorenu verziju Mojih Učenja, Ja sam duboko uvrijeđen i kazniti ću duše krive za ovaj zločin protiv Boga.
Oni među vama koji stvaraju kultove, duhovne pokrete, sve što ste sami stvorili, znajte da ste kada se uplićete u Riječ Božju, krivi za težak grijeh. Vaši glasovi, koji proglašavaju Riječ Božju i svu Njegovu Slavu, s jedne strane, čuju se jer sadrže Istinu. Ali kada nadodate Riječi Božjoj svoja vlastita tumačenja i kada to koristite da napadnete druge u Moje Sveto Ime optužujući ih za prijestup, vi činite grijeh.
Blagoslovljeni su oni krotka srca, čija je oholost otrgnuta Milošću Božjom, jer oni će vladati kao kraljevi u Novom Raju.
Blagoslovljeni su oni koji se potpuno ufaju u Mene, što znači da oni propovijedaju i šire Moju Svetu Riječ bez ikakve namjere traženja osobne pažnje od vlastite slave, jer i oni će naći utočište u Mom Kraljevstvu.
Oni koji izjavljuju da su Moji posvećeni sljedbenici, ali koji vjeruju da su osposobljeni prosuđivati druge, da analiziraju vjerovanja drugih, oni čija vjera u Boga uzrokuje uvredu i koji javno osuđuju svete duše koje dolaze u Moje Ime, nisu dio Moga Kraljevstva. Vi pripadate zlome, jer ne odgovarate Meni, Isusu Kristu. Ja vas nisam pozvao, niti sam vam Ja dao dopuštenje da promičete bilo kakav oblik posebne zajednice, osnovan da ismijava drugu zajednicu.
Svi oni koji se oholo hvale intelektualnom smjelošću, povezanom s Mojim Učenjima, kako bi ponizili drugo dijete Božje, osobito odabrane duše, znajte da su vaši dani odbrojani. U prošlosti, Moje bi Me Strpljenje spriječilo od uplitanja u takve zabludjele misije. Sada, u ovim posljednjim vremenima, Ja neću podnositi način na koji vi pokušavate spriječiti Moj Drugi Dolazak.
Tako malo vas će prihvatiti Moj Plan da vas pripremim za Drugi Put Moga Dolaska – ovoga puta da vas uvedem u Novu Eru Mira. Vi već znate Istinu. Vi znate da ću Ja ponovno doći, ali nećete, baš kao što je bilo prije, prihvatiti da sam Ja, Kralj svega što jest, taj koji vas pozivam da pripremite vaše duše.
Dvije tisuće godina za Mene je ništa. To je kao da je bilo jučer. Stoga danas Ja pozivam sve vas. Ono što Me rastužuje jest da oni koji govore da Me ljube i javno Me priznaju, ne poznaju Me uistinu. Oni su dopustili stupice organiziranih religija, međunarodne politike, pretjerane raskoši i obreda da se sakriju od Mene.
Ja Sam jednostavan u duhu, tijelu i duši i zbog tog Ja najprije grlim one koji dođu pred Mene na ovaj način. Kada otac dočekuje kući dijete koje je neko vrijeme bilo u inozemstvu, on ne primjećuje njegovu odjeću, njegove cipele, njegov nakit ili njegov kovčeg. On vidi samo svoga sina, njegovo lice i ljubav koja je postojala u njegovom srcu otkada je udahnuo prvi put kada je izišao iz majčine utrobe. Njega ne zanimaju njegovo bogatstvo, njegova stajališta, njegova mišljenja ili njegova govorkanja o drugima – sve što on zna jest ljubav, koju on osjeća prema svom djetetu i ljubav koju njegovo dijete osjeća prema njemu.
Ljubav je jednostavna. Ona je bez komplikacija. Ona ne dolazi od mržnje. Vi ne možete ljubiti nekoga kada je vaša duša puna gnjeva ili mržnje. Kada Me ljubite, vi morate ljubiti sve one koji Me slijede, bez obzira koja je njihova slabost. Vi morate ljubiti čak i one koji su krivi za užasne grijehe, jer Ja mogu oprostiti i najzločestije grijehe. Stvar koju treba zapamtiti jest da nijedan čovjek nema pravo osuditi drugoga u Moje Ime. To može doći samo od Mene.
Znajte ovo, kada se radi o upozorenju svijeta o grješnicima, koji su neprijatelji Božji, Ja imam ovo pravo. Ali u svakom slučaju, Ja ću tražiti molitve za njihove duše. Postojati će samo jedna iznimka. Ja od vas nikada ne mogu tražiti da molite za Antikrista, jer on ne dolazi od Boga.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 13. travnja 2013., 23:50h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja želim dati ohrabrenje svima vama koji vjerujete u Mene i Moje Poruke sadržane u ovoj Knjizi – Knjizi Istine.
Kada čovjek slijedi Mene i ponudi sebe Meni, on mora nasljedovati sve Moje Osobine. To znači da on mora ljubiti sve u Moje Ime i ponašati se prema svakom čovjeku onako kako očekuje da se prema njemu ponašaju. Međutim, kada se uistinu prepustite Mojoj Brizi, zbog toga ćete trpjeti. Prema vama će se okrutno ponašati i biti će učinjen svaki pokušaj da se na vas sipa prijezir.
Ja ovo kažem svoj Božjoj djeci i kršćanima, posebno, jer vaš je teret najteži. Ja pozivam sve one u svijetu koji vjeruju u Mene, bez obzira da li vjerovali ili ne da im Ja govorim preko ovih Poruka.
Kršćani će uvijek biti meta onih koji žele promijeniti Božje Zakone kako bi se uklapali u njihovu grješnu težnju za zadovoljstvom i sebičnim željama. Katolička Crkva je sada skoro na ulasku u najgori progon u svojoj povijesti i biti će okrenuta naglavce i naopako. Napad je planiran desetljećima i pažljivo je izrađen. Kako Sveci na Nebu plaču zbog katastrofalnih događaja koji će se sada razotkriti brzinom koja će potresti čak i one koji ne vjeruju u ove Poruke.
Doći će do nereda, jer će mnogi posvećeni sluge postati bespomoćni kada sve što su cijenili bude upitno i zatim izvrnuto. Oni će biti osporavani i maltretirani u Moje Ime unutar njihovih vlastitih redova.
Onima od vas koji ste odani Mojoj Crkvi na Zemlji, Ja vam nalažem da budete budni i da održavate Moja Učenja, ako želite ostati vjerni Meni. Vi nikada ne smijete prihvatiti ništa drugo osim Istine kojoj ste poučeni. Uskoro ćete se osjećati vrlo osamljeno i Moji jadni posvećeni sluge će postati uznemireni jer će njihova odanost Meni i Crkvi koju je osnovao Petar biti otrgnuta od njih.
Svima vama koji ste tradicionalno odani Kršćani, vi morate ostati čvrsti i ne smijete prihvatiti nikakav pokušaj da vas se potakne da napustite vašu vjeru. Vi ćete biti odgurnuti na jednu stranu i prisiljeni prihvatiti da obrazujete vašu djecu lažnim naučavanjem, koje nije od Boga.
Ovi događaji će sada započeti i Ja vas upozoravam na njih kako bih vas vodio. Svatko tko optuži Mene, preko ove Misije, na poticanje duša da napuste Moju Crkvu na Zemlji ne shvaća Moje Upute. Ja jednostavno tražim od vas da ostanete odani Mojim Učenjima kada shvatite da ste prisiljeni prihvatiti novu verziju Crkve. Ta nova verzija nikada neće biti prihvaćena u Očima Božjim.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 14. travnja 2013., 14:00h
 
 
Moje ljubljeno dijete, dopusti da ti donesem utjehu u ovo vrijeme. Daj da te držim blizu Sebe, kako bih ti dala snagu dok nastavljaš širiti Svetu Riječ Božju u ovim teškim vremenima.
Kada su oni koji su progonili Moga Sina i zatim Ga ubili, bili pitani – Zašto ste to učinili? – oni su odgovorili – „Da bi održali Riječ Božju“. Kada ih se pitalo da li bi Bog odobrio ubijanje drugog čovjeka, oni su tvrdili da je to bilo u skladu s Učenjima Crkve. Tako će isto biti na kraju vremena. Ljudi će iskriviti Učenja Božja kako bi opravdali svoje odbijanje Njegove Svete Riječi.
Moj Sin daje svijetu ove Poruke kako bi vi održali Njegova Učenja. On to čini kako nijedan čovjek ne bi zabunom odbio Njegovu Svetu Riječ, kada se Učenja Njegove Svete Crkve na Zemlji neovlašteno promjene i učine nesvetima. Riječ Božja se nikada ne smije mijenjati, a ipak proročanstva su unaprijed najavila upravo na ove dane kada će se to dogoditi, kada će to učiniti Crkva koju je utemeljio Petar Stijena.
Moj Sin je Riječ. Riječ Božju mora poštovati svako dijete Božje. Kada su Božja djeca zavedena lažima, ona će postati odvojena od Njega. Kada prihvaćate bilo što drugo osim Istine Božje, kada prihvaćate grijeh i zatim sudjelujete u njemu, učiniti ćete raskorak između sebe i Moga Sina.
Zapamtite da Ja, Majka Božja, štitim sve one koji Me pozovu. Moja zaštita je za sve ljude, svih religija. Kada molite Moju Svetu Krunicu svakodnevno, vama je dana svaka vrsta zaštite i moći ćete održavati Istinu, Svetu Riječ Božju.
Bilo tko u Crkvi Moga Sina na Zemlji, tko vodi ljude, tko ne može moliti Svetu Krunicu pred svojom zajednicom, ne dolazi od Boga.
 
 
Vaša Majka
Majka Božja
Majka Spasenja
 
Ponedjeljak, 15. travnja 2013., 18:20h
 
 
Moja predraga kćeri, neprijatelji Božji sada ustaju u velikom broju, u svakom narodu, da odbace Zakone Božje.
U svaku zemlju i svaku Crkvu će biti uvedeni mnogi novi zakoni. Većina zakona će biti protiv Učenja utvrđenih u Svetoj Bibliji. Donositi će se zakoni za svaku vrstu grijeha i tama Zvijeri prekriti će svijet. Oni koji se suprotstave tim zakonima biti će odbačeni kao čudaci i prikazati će ih se kao zločeste. Njihove glasove utopiti će oni koji prihvaćaju sekularizam kao da je istinska religija. Oni će iskoristiti svaku vrstu intelektualnog dokaza kako bi primijenili svoje zle zakone i prevariti će mnoge, jer će iskoristiti ljudska prava kao sredstvo za nadzor drugih.
Mnogi neće biti dovoljno jaki da se bore protiv pobačaja, eutanazije i istospolnog braka. Onda, tek što zakoni budu usvojeni, Katolička Crkva će objaviti reformaciju priznavanja svih ljudskih prava i svih religija. Ovome će slijediti užasna podjela između onih blagoslovljenih darom spoznaje, koju im je dao Duh Sveti i onih čija je jedina želja sebeljublje i koji odbacuju Boga. Oni vide Boga i Moja Učenja, kao prepreku da žive ono za što vjeruju da je slobodan način života.
Moćna sveopća elitna organizacija, koja je prodrla u svaki kutak svijeta, planirati će nove Crkvene zakone i kovati zavjeru da svrgne čelnike, dok u isto vrijeme smišlja ratove koji će donijeti uništenje. Oni su tako oholi i takav je obujam njihove odanosti sotonskom laskanju da vjeruju da su nezamjenjivi. Kako će oni morati trpjeti zbog svojih zlodjela. Upravo kada oni povjeruju da mogu nadzirati druge i primjenjivati svoje nepoštene planove na drugima, oni će biti oboreni Rukom Moga Oca. Njima će biti dano tek toliko vremena da okrenu svoja leđa. Nakon toga, oni će se okrenuti jedni prema drugima i međusobno se uništiti. Takva će biti razina njihove patnje da čak i pred kraj to neće biti dovoljno da vide što ih čeka, ako nastave biti vezani uz zloga.
Tako mnogo ljudi, koji nisu od Boga, u početku će primijetiti vrlo malo od ovih događaja. Tek kada njihova sloboda bude ograničena oni će se otvoreno pobuniti protiv nepravdi u svojim narodima. Oni će tada shvatiti užas koji će biti stvoren zbog toga jer je nestalo Svjetlo Božje. Na Njegovo mjesto će doći tama, praznina, glad i nedostatak ljubavi. Tek tada će čovjek zavapiti za Božjim Milosrđem. Ja ću biti tamo čekajući da ih utješim i spasim njihove jadne uplašene duše.
 
 
Vaš Isus    
 
Utorak, 16. travnja 2013., 20:45h
 
 
Moja predraga kćeri, uspon na Brdo Kalvariju koji Moja Crkva na Zemlji mora izdržati je započeo, kako je naviješteno. Svi oni koji govore u Moje Ime, koji Me ljube i koji poštuju Moja Učenja, sada će se suočiti s ovim mučnim putovanjem kako bi održali Moju Svetu Riječ.
Riječ u skladu s Bogom će biti rastrgana dok se poganstvo širi Zemljom. Svima onima koji Mene slijede Ja kažem, hodajte uzdignutih glava. Nikada se ne odričite Istine kada vas oni, uključujući vašu obitelj i prijatelje, mole da se okrenete od Moje Svete Riječi, koja vam je dana tijekom Moga vremena na Zemlji. Vi ne smijete oslabiti svoju odlučnost da Mi ostanete vjerni. Neki od vas će biti jaki tijekom putovanja progonstva. Drugi će pasti. Neki će odustati. Drugi će odlučiti prihvatiti laži koje su im predstavljene kao Sveti Nauk i biti će odvojeni od Mene.
Ja ću nositi sve one koji se potpuno ufaju u Mene na Mojim Ramenima. Ja ću pružiti zaštitu svima onima koji su dovoljno hrabri da nastave služiti Svetu Misu na način na koji se treba održavati. Ja ću zaštiti Sakramente koje daju oni Moji  posvećeni sluge  koji odbijaju popustiti ili napustiti Moju službu. Oni koji sebe založe Mojoj Brizi neće se imati oko čega brinuti. One kojima se Istina davala cijelog njihovog života, a odbace Moja Učenja, u korist laži, Ja ću odbaciti. Moje Pravde se treba bojati i neka ni jedan čovjek ne vjeruje da može uroniti u ponor prijevare bez kajanja u svojoj duši i da neće trpjeti posljedice.
Moja Ljubav će biti dovoljno jaka da prigrli one koji će biti zbunjeni tijekom ovih vremena. Ja ću posegnuti do sve Božje djece koja Me traže, bez obzira koliko su pocrnjele njihove duše. U jeku previranja, Ja ću se konačno objaviti i Moj Duh će se širiti Zemljom baš kada ljudi povjeruju da to više ne mogu podnositi.
Zapamtite, Ja sam Prvi i Posljednji, ništa Me ne može pobijediti, Ja Sam Svemoguć i kada osjetite da nadvladava zloća koju neprijatelji Božji nanose svijetu, znajte da sam Ja tu. Ja dopuštam ovu patnju, ovaj posljednji progon, jer je to posljednje oružje protiv Zvijeri. Bez njega, on bi ukrao duše većine svjetskog stanovništva.
Ova bitka za duše potresti će one koji Me uistinu poznaju jer zloća kojoj ćete morati svjedočiti vidjeti će se u ljudima za koje vjerujete da su dobri. Sotona nijedan kamen neće ostaviti da nije prevrnut i on će iskoristiti svaku dušu, osobito one koji su Mi blizu, kako bi okrenuo njihova leđa od Mojih Učenja. Iako će bitka bijesniti neko vrijeme, Ja ću, kroz ovu Misiju, spasiti milijarde obraćenjem.
 
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 17. travnja 2013., 20:00h
 
 
Moja predraga kćeri, Moje Srce uzdiše jer moram trpjeti bijedu i patnju koje će cijelo čovječanstvo morati trpjeti. Nije Moja Ruka koja će uzrokovati ovo, već kletva sotone, dok njegov duh luta i izjeda duše duž njegovog puta. Tako su ne sumnjičavi na ovaj utjecaj zla da ljudi krive sve ostalo za svoju patnju. Oni okrivljuju druge za svoju nevolju i ne uspijevaju shvatiti da nedostatak vjere u Boga stvara takvu pustoš u njihovim životima.
Dok duh zloga stišće čovječanstvo, Svjetlo Božje će se sukobiti s njim na načine koji će biti vidni u brojnim stvarima.
Oluje će se pojačati i pobune će se osjetiti u mnogim zemljama. Vidjeti će se neredi u narodima, pošto moć vlada oduzme slobodu ljudima nad kojima vladaju. Zatim, crkve, uključujući sve one koji ljube Boga, Jedinoga Boga Trojedinog, početi će povlačiti svoje službe i zatvarati svoja vrata.
Vidjet će se brojne crkve koje će se zatvoriti, u svim zapadnim zemljama. Uskoro će se žig komunizma vidjeti kroz poseban znak koji će se pojaviti u crkvama koje ostanu otvorene; u sredstvima priopćavanja; na odjevnim predmetima; u filmovima i ovaj znak će ponosno nositi oni na visokim položajima. On će biti viđen kao oznaka časti i njime će se razmetati članovi hijerarhija u svim glavnim crkvama i religioznim denominacijama. Vi ćete vidjeti ovaj znak na javnim mjestima; na oltarima; u zračnim lukama i na odjeći koju nose vođe u crkvama.
Ovaj znak, koji se ne smije brkati sa žigom Zvijeri, simbolizirati će novu Jedinstvenu Svjetsku Religiju. Oni odgovorni za njega se više neće bojati pokazivati njihov znak, koji je simbol za nadzor i vjernost Zvijeri.
Dan kada se svakodnevna Žrtva Svetih Misa bude zaustavila, u obliku u kojem One moraju biti pružene u Moje Sveto Ime, biti će dan kada će se ovaj znak pojaviti na oltarima i ispred svih Svetohraništa na svijetu.
Molite, Moji ljubljeni sljedbenici, da nađete utjehu u onim Mojim posvećenim slugama koji Mi ostanu odani, jer vi ćete trebati utjehu tijekom ovih kušnji. Ja ću vas uvijek podići i nositi vas. Ja vas nikada neću napustiti, ali nikada ne smijete odstupati od Mojih Učenja ili prihvatiti poganske prakse kao zamjenu za Istinu.
 
 
Vaš Isus
 

 

Petak, 19. travnja 2013., 17:00h

 
 
Moja predraga kćeri, kako je osamljena ova Misija, usprkos stotinama tisuća koje te okružuju svojom ljubavlju i molitvama.
Kada radiš za Mene i prepustiš se, u potpunoj predanosti pred Moje Noge, ti ćeš se osjećati vrlo usamljeno. Ti ćeš se suočiti s gnjevom Mojih neprijatelja, koji ti neće dati ni trenutak mira. Ti, kćeri Moja, sada moraš slušati, dok Ja ovo nudim svima onima koji Me odbijaju, u ovim Riječima Ja dajem Božjoj djeci, poseban Dar.
Ja tražim da Me oni od vas koji su prestrašeni i zbunjeni zbog ovih Poruka sada poslušaju. Zar ne znate koliko vas Ja ljubim čak i kada Me vrijeđate? Zar ne znate da vas Ja nikada ne bih kaznio za neprihvaćanje ovih Poruka, koje su vam dane samo kako bih vas Ja pripremio i ojačao vas zbog kušnji koje nadolaze? Zar Me ne poznajete, svoga ljubljenog Isusa, kada vas Ja sada dozivam?
Ja Sam vaš Spasitelj i Ja vas nikada ne bih odbacio na stranu kada postoje sumnje u vašem umu. Kako bih Ja mogao biti ljut na vas kada Me ljubite i samo vam je stalo do Istine? Ja vas sada pripremam za izazove s kojima ćete se sada morati suočiti, dok se razotkrivaju naviještena proročanstva o progonu Moje Crkve na Zemlji.
Kako bih vas privukao u Milosrđe Moje Ljubavi i prosvijetlio vaša srca, Ja vam dajem ovaj Dar. Ja vam obećavam da će, kada Me pozovete na ovaj način, ovom molitvom, vaše sumnje o tome Tko Sam Ja, koji sada govori s vama, nestati. Ja vam pružam ovaj Dar tako da vi, molitvama koje Ja svijetu dajem u ovo vrijeme, možete spasiti cijelo čovječanstvo.
Ako dođete k Meni, bez oholosti i otvorene i čiste savjesti, vi ćete odmah znati da vam je dan ovaj Dar. To je Dar Obraćenja za druge.
 
Križarska Molitva (105) Dar Obraćenja za druge
 
O moj najdraži Isuse, s mojom ljubavlju prema Tebi, molim Te prihvati moju dušu u jedinstvu s Tobom. Uzmi moju dušu, prekrij je Svojim Svetim Duhom i pomogni mi, kroz ovu molitvu, spasiti sve one s kojima sam ja u dodiru. Obuzmi svaku dušu koju ja susrećem Svojim Svetim Milosrđem i pruži im Spasenje koje trebaju da uđu u Tvoje Kraljevstvo. Čuj moje molitve. Poslušaj moje molbe i Svojim Milosrđem spasi duše cijeloga čovječanstva. Amen.
 
Oni od vas koji sipate klevete na ove Poruke i odbijate ih, Ja tražim da dođete k Meni. Ja ću vam pokazati Istinu. Ja ću vas uzeti i donijeti vam utjehu. Ja ću vas uvijek ljubiti bez obzira koliko Me uvrijedili.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 20. travnja 2013., 16:45h
 
 
Moja predraga kćeri, Nebesa su puna žalosti zbog boli koju Moji ljubljeni sljedbenici moraju trpjeti na Zemlji. Svi Anđeli i Sveci ujedinjuju se kao jedan da mole za čovječanstvo, dok ono trpi tako zli napad sotone i svih njegovih zloduha. Iako sam Ja njihove molitve prihvatio i na njih se odgovara, Ja tražim od svih onih koji se proglašavaju kršćanima da mole kao nikada prije.
Molitve pružene svakodnevno za zaštitu od demonskih sila, koje prodiru na Zemlju, pomoći će je pročistiti od zlih duhova. Vi morate ostati puni nade i kada Mi ostanete odani, vi ćete postati čak jači.
Snaga kršćana, ujedinjenih u Istini Božjoj, predstavljati će moćni obrambeni zid od Zvijeri čiji se planovi o nanošenju boli Božjoj djeci u ovo vrijeme ostvaruju. Vi morate stati pred Mene, proglasiti svoju besmrtnu ljubav prema Meni i Ja ću vas voditi u Mojoj Vojsci, koja nikada neće biti poražena. Dok se Moja Vojska povećava u veličini i kako se milijarde obraćaju i prihvaćaju Me, Ona će pomoći ubiti Zvijer.
Vaša dužnost, Moji ljubljeni sljedbenici, jest da se usredotočite na one koji će odbiti Moju Ruku Milosrđa. Bez obzira što ste ismijavani u Moje Ime, sve što morate učiniti jest moliti za Spasenje duša. Znajte da će Božjoj Vojsci na Zemlji biti dodijeljene posebne milosti koje će Njoj omogućiti da sa sobom dovede duše onih koji sumnjaju u Moju Svetu Riječ.
Sumnje, kada im se dopusti da se gnoje, odvajaju čovjeka od Boga. Sumnje je u srca ljudi postavio sotona kako bi prevario Božju djecu da povjeruju da On, Bog, ne Postoji.
Kada čovjek ne vjeruje u Boga, on ne prihvaća razliku između dobra i zla. Bez Božjega vodstva, on će ući u svaku zamku koju je pred njim postavio sotona. Potom se toliko mnogo mržnje pojavljuje u srcima ljudi, jer kada se jednom učine otvorenima zlome, njihova srca se pune gnjevom. Najgori gnjev biti će usmjeren na kršćane, a ipak, ti ljudi neće znati zašto se tako osjećaju. Zbog toga oni koji tvrde da ne vjeruju u Boga provode više vremena osuđujući one koji vjeruju.
Molite, molite, molite za njihove duše.
 
 
 Vaš Isus
 
Nedjelja, 21. travnja 2013., 14:45h
 
 
Moja predraga kćeri, tko može zanijekati Moju Smrt na Križu? Tko može zanijekati da sam Ja dao Moj Život kako bi Istina spasila grješnike posvuda? A onda, tko će među vama, kada vrijeme dođe, zanijekati Istinu Moje Crkve na Zemlji kada se Nju rastavi kamen po kamen?
Vama je dana Istina. Vi poznajete Moja Učenja. Dakle, vi ćete poznati Moju Crkvu po Mojim Učenjima. Moja Crkva na Zemlji je Istina. Moja Crkva na Zemlji je Moje Tijelo. Pa ako čovjek među vama bičuje Moje Tijelo, zatim ponovno osmišljava Moja Učenja i zatim vam prikazuje laži, hoćete li Me onda zanijekati?
Ja, Isus Krist, ne govorim vam ovo da bih vas razdijelio. Ja vam govorim ove stvari kako bi vi poštovali Moja Učenja, održavali Svete Sakramente i ostali čvrsto uz Istinu. Nijedan čovjek na zemlji ne može promijeniti Učenja Moje Crkve. Nijedan čovjek. Nikome među vama nije dano ovlaštenje da proglasi nova naučavanja i predstavi ih kao Moja. Ipak, mnogi među vama će Me zanijekati poričući Istinu, koja vam je dana prije 2000 godina. Toliko vam nedostaje znanja o svetim stvarima, da ćete biti neupućeni u nove zakone, koji će bogohuliti protiv Mene, kada budu uvedeni u Moju Crkvu na Zemlji.
Baš kao što je bilo i prije, Kula Babilonska će ponovno biti podignuta i predstavljena kao Hram Božji. Ona će biti smještena u Rimu i prikazivati će novi znak nove jedinstvene svjetske religije. Taj znak će biti će viđen na krovu, na ulazu i biti će uzvišen na glavnom oltaru. Moje dragocjeno Svetohranište u zlatu, oskvrnuto u Svoj Svojoj Slavi, biti će smješteno u središtu oltara da ga svi vide. Ova uvreda će značiti da će se Zvijeri otvoriti vrata da napadne Moje Svetohranište. Moja Prisutnost će s vremenom nestati.
Milijuni ljudi – od kojih mnogi neće znati značenje ove grozote – učiniti će sve što se od njih traži i moliti će se ispred Zvijeri. Novu odjeću, napravljenu sa zlatnim oznakama, koja će imati izgled skromnih svećeničkih haljina, nositi će oni koji služe u takozvanom hramu. Zlatna oznaka, koja će se prikazivati na drzak način, biti će znak nove svjetske religije.
Križevi će nestati. Moje Raspelo se nigdje neće moći vidjeti. Onda, gdje se budu vidjeli, na nekim javnim mjestima, ljudi će biti prisiljeni, zakonom, da ih skinu.
U mnogim zemljama će biti načinjena nova kopija kule, koja će štovati sotonu i onda će se objelodaniti drugi dio prijevare. Crkva će javno proglasiti da je postojanje pakla besmislica. Ljudi će biti uljuljani u lažan osjećaj sigurnosti kada ovu očitu laž prihvate sve Crkve. Tvrditi će se da Bog ne bi nikada dopustio da postoji takvo mjesto. Da On ljubi sve i da su postojanje pakla širili religijski fanatici kroz stoljeća. I tako će ljudi odobravati čak i postojanje smrtnog grijeha. Grijeh će biti tako naširoko prihvaćen da ljudi više neće moliti niti tražiti Milosrđe, jer oni neće priznavati Boga. Oni će predati Zvijeri svoje duše i svaki korak njihovog putovanja će brižljivo voditi Božji neprijatelji.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 22. travnja 2013., 16:00h
 
 
Dijete Moje, kako bi sva Božja djeca bila spašena, oni moraju slijediti Put Moga Sina. Oni moraju prihvatiti da, kako bi bili dostojni Njegovog Kraljevstva, moraju biti lišeni svjetovnih utjecaja, koji ih odvajaju od Boga.
Oni koji se obrate Mome Sinu, dok posežu za Istinom, vidjeti će da se brojne promjene događaju u njihovim životima. Oni koji Ga ne poznaju i koji otvaraju svoja srca za Njega po prvi put plakati će suze. Te suze će biti posljedica ljubavi koju će On usaditi u njihova srca i oni će biti preplavljeni. To su suze obraćenja. Njihova srca i duše će biti ispunjeni ljubavlju, koju nikada prije nisu spoznali. To je Ljubav Božja i Dar je s Neba.
Ubrzo nakon toga, ispunjeni Božjim Svjetlom, oni će privlačiti tamu zloga, koji traži duše koje su ispunjene ovim Svjetlom. Tada će oni patiti od ruku drugih, koje zli koristi da napadne njihovu vjeru i njihovu vjernost Bogu.
Oni s jednostavnom ljubavlju za Moga Sina, ispražnjeni od sve ljudske oholosti i ponosa – koji ne podliježu pritiscima onih koji odbacuju Moga Sina - trpjeti će kao i On. Oni će osjećati bol kada budu svjedočili grijehu, jer oni osjećaju istu bol kao i Moj Sin. Oni će pasti i posrnuti, kao što je i Moj Sin na Putu prema Kalvariji. Jer dok god oni žive, oni će osjećati bol patnje Moga Sina. To će se zadržati kod njih dok konačno pročišćenje svijeta ne bude dovršeno.
Nikada ne smatrajte da je ova vjernost prema Mome Sinu zauvijek prožeta samo s boli, jer ona također donosi radost, mir i nadu, koje donosi Vječni Život.  Vi nikada ne smijete dopustiti da vas vaša ljubav za Moga Sina odvoji od sve Božje djece. Umjesto toga, vi morate doprijeti do svakoga, osobito do onih koji nikada nisu otvorili svoja srca prema Mome Sinu. Oni trebaju vašu pomoć. Darom obraćenja, vama su dane Milosti potrebne da se te duše dovedu Mome Sinu. Vi morate to učiniti prihvaćanjem boli koju morate trpjeti, kao vojnici Kristovi, te vašim molitvama i žrtvama za druge.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Utorak, 23. travnja 2013., 16:55h
 
 
Moja predraga kćeri, Moji vidjeoci širom svijeta prolaze kroz veliku patnju u ovo vrijeme, dok trpe bol koja je neophodna za spas duša čovječanstva. Oni će, predajući se u Moju službu hodati sami, kao i Ja kada sam se penjao na goru Kalvariju, sa samo jako malo onih koji će im priteći u pomoć.
Kao što te Moje istinske duše trpe bol, ismijavanje i odbijanje, tako će oni lažni proroci i vidjeoci biti proslavljeni i obmanuti će mnoge. Lažni proroci će se uzdići među vama i privući hvalu i slavu. Iza njihovog naličja poniznosti i slatkih riječi, biti će praznina nastala od duha zla.
Ja upozoravam svijet da ne slijede te lažne proroke, koji traže slavu, laskanje i hvalu za sebe, u Moje Sveto Ime. Nijedan čovjek kojega sam poslao Ja, Isus Krist, neće se veličati kako bi vas natjerao da padnete pred njegove noge. Nijedan Moj prorok neće stajati na postolju i reći da je veći od vas. Lažni prorok ne mora reći da je on veći od svojih bližnjih braće i sestara kako bi to učinio. Sve što on treba učiniti jest propovijedati riječi takozvane mudrosti na način kojim će vas voditi da povjerujete da bi on trebao biti hvaljen, zbog njegove vlastite vidljive vjernosti Bogu. Umjesto poticanja molitve i vašeg približavanja Bogu, on će vam zapovijedati i zahtijevati vaše poštovanje, najprije. On će to učiniti pokazujući vam vrstu osobina koje bi vi povezali sa pobožnim ljudima. Ti lažni proroci će sebi privući duše grijehom oholosti. Oholost, u lažnom proroku, privući će oholost u drugim dušama. Jedan hvali drugoga korištenjem Božjeg Imena da proglašavaju svoju veličinu.
Budite na oprezu zbog onih koji će od vas tražiti da se prekrijete, sa onim što oni misle da su posebni darovi, koji privlače duhovni svijet. Vi morate izbjegavati one, koji vas u Moje Ime pozivaju da se površno bavite duhovima, za koje kažu da će vam donijeti veliki mir i utjehu, ali gdje se Bog ne spominje. Ako niste pozvani da se ponizno poklonite pred Bogom, već umjesto toga od vas traže da stavite sebe i svoje vlastito blagostanje prvo i prije potreba drugih, onda vi morate znati da to nikada ne bi moglo doći od Boga. Vi nikada ne smijete staviti svoje vlastite koristi ili one drugih, ispred Boga. Sve što zatražite mora biti sukladno Svetoj Volji Božjoj.
Mnogi svjetski lažni proroci rade s duhovima, koji ne dolaze od Mene. Oni će promicati važnost unutarnjeg izlječenja, pozitivnog razmišljanja i metafizike, što sve znači jednu stvar. Čovjek će biti potaknut da se veliča pred Bogom.
Sve lažne proroke Ja ću otjerati i oštro kazniti. Njihove kazne nadvisiti će one običnog smrtnog čovjeka, jer oni će biti odgovorni za gubitak toliko mnogo duša.
 
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 24. travnja 2013., 14:15h
 
 
Moje ljubljeno dijete, iz Svoje velike Ljubavi prema čovječanstvu, Moj Sin vas sada priprema za Svoj Drugi Dolazak. Zbog toga što vas On ljubi, On sada govori s vama, preko Svojih proroka, kako bi osigurao da nitko ne pobjegne Njegovom Milosrđu. Baš kao što je Bog poslao Ivana Krstitelja da pripremi svijet za Moga Sina – Jedinorođenoga Sina Božjeg, Mesiju – Moj Sin sada otkriva tebi konačni plan. Taj konačan plan Spasenja biti će sličan Njegovom Prvom Dolasku, ali s jednom razlikom. Ovoga puta, On neće doći kao čovjek u tijelu.
Sada kada vam je Istina ponovno otkrivena, Moj Sin vas podsjeća na sve što dolazi od Boga preko Njegove Svete Riječi, dok On priprema posljednje faze. Božjoj djeci je dana Istina kada je Moj Sin hodao Zemljom. Sada, vama će biti dana potpuna Istina, uključujući otkrivenja koja se tiču djela Božjih neprijatelja, za vaše vlastito dobro, da ne biste bili prevareni. Vi morate biti plemenitoga srca kada vam Moj Sin donosi ove darove, koji će nahraniti vaše duše.
Kada sam se Ja ukazivala Božjim odabranim vidjeocima, tijekom godina, to je bilo da pripremim duše za ova vremena. Sada, kada se vi pripremate za progon, koji će biti nanijet kršćanima, biti će iznimno teško, jer to će biti povreda duha i to će uzrokovati najveću bol. Kada znate Istinu Riječi Božje i kada znate kako prepoznati djelo prevaranta, vi ćete postati jači. Daleko je važnije ostati vjeran Riječi Božjoj, nego prihvatiti laži koje će vam prikazivati oni koji ne dolaze od Boga.
Moj Sin će vas uzdići do velike slave kada se pokoravate Njegovoj Svetoj Riječi i održavate Njegova Učenja. Ja tražim da pokažete Mome Sinu poštovanje koje On zaslužuje. Oni koji su Ga odbili kada je On hodao Zemljom, konačno su prihvatili Istinu o tome Tko je On Bio kada je Umro na Križu. Oni koji odbijaju Njegovu Riječ danas, konačno će shvatiti Istinu na dan kada On dođe suditi. Za mnoge će biti prekasno.
Molite da sve duše ostanu vjerne naslijeđu Moga ljubljenoga Sina, Isusa Krista, jer samo oni koji Ga prihvaćaju mogu biti odvedeni u Njegovo Kraljevstvo.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Srijeda, 24. travnja 2013., 14:40h
 
 
Moja predraga kćeri, dok Ja nastavljam čistiti svijet Mojim Darom Duha Svetoga, nastaje veća mržnja prema Meni, Isusu Kristu.
Dok se Moja Prisutnost povećava u srcima ljudi, množina mržnje će biti viđena u djelima onih koji proturječe Mojoj Presvetoj Riječi.
Oni koji nastavljaju uvoditi zakone, koji bogohule protiv Boga, povećati će svaki napor da oskvrnu Riječ Božju. Ova zlodjela se moraju dogoditi, dok se Zemlja pročišćava. Dok se čišćenje pojačava, također će vama i zlo grijeha biti izloženije. Vi ćete primijetiti da će svako moguće djelo, koje je protiv Boga, promicati ti Moji neprijatelji. Mnogi će govoriti da su nevini, ali ta djela neće prihvatiti oni koji su Moji, koji poznaju Istinu. Dar razlikovanja, koji Ja ostavljam u baštinu mnogim dušama, znači da će ta zlodjela koja čine oni na moćnim položajima, koji nadziru narode, biti prepoznata kao ono što jesu – djelo sotone.
Sotonini zli duhovi povećali su svoju prisutnost u dušama onih koji ne vjeruju u Boga. Nezadovoljni samo s tim što takve duše okreću leđa Bogu, ti zlodusi potiču te ljude da promiču najpodlije grijehe. Vremenom, te duše postaju tako pokvarene i pune mržnje prema Bogu, da će oni uroniti u tamu, koja nikada neće moći podnijeti Svjetlo Božje.
Zapamtite, Moje Milosrđe je veliko. Samo će Mojim Milosrđem ti ljudi moći biti spašeni. Ne postoji neka druga nada za njih, jer mnoge od tih izmučenih duša nisu sposobne, svojom vlastitom slobodnom voljom – tako su zaražene – zatražiti Moju Ruku Milosrđa. Oni od vas koji Me poznajete i koji Me ljubite morate pomoći tim jadnim ljudima usrdno moleći za Spasenje njihovih duša. Vi morate tražiti da Mi se obrate sada, kako bih Ja mogao posredovati da zaustavim progon koji oni namjeravaju nanijeti svijetu. Vi Me morate moliti, kroz osobnu žrtvu, da oni budu zaustavljeni u genocidu kojega planiraju. Najgori oblik genocida biti će viđen preko nepravednih ratova i ubojstava nevinih u utrobama njihovih majki.
 
 
Vaš Isus
 
Četvrtak, 25. travnja 2013., 10:30h
 
 
Moja predraga kćeri, neće dugo proći prije nego se otpadnici unutar Katoličke Crkve, koji su napustili svoju pokornost Bogu, okupe zajedno kako bi organizirali opaki napad na one posvećene sluge koji su vjerni Istini.
Oni nevjerni Mome Tijelu promijeniti će mnoge zakone i stvoriti će nova tumačenja značenja Svete Euharistije. Mnogi sveti sluge Božji i laici u svim Kršćanskim vjerama, promatrati će dok će Duh Sveti biti napadnut. Mnogi će biti potreseni zbog načina na koji će Moje Ime i Moja Učenja biti nanovo tumačena, tako da će naglasak biti na čovjekovoj obvezi prema čovjeku. Ljudi će biti poticani da ljube jedni druge i da stavljaju svoje potrebe prije Božjeg oltara.
Izvana, ovaj pristup Kršćanstvu biti će viđen kao dobra stvar. On će promicati važnost ljubavi, ali ne na način koji je naložio Bog. Ljudi na visokim položajima vidjeti će se kako javno hvale jedan drugoga dok izvode religiozne obrede. Oni će se klanjati jedan drugome u različitosti i bacati se i dodvoravati, pred nogama Božjih neprijatelja.
Svi ovi veličanstveni obredi obmanuti će svijet i mnogi neće shvatiti svrhu tih obreda. Ta djela, te nove homilije i novi obredi, navodno da odaju počast Meni, Isusu Kristu, umjesto toga će biti crni u naravi, jer će slaviti Zvijer.
Kralj tame se brzo kreće sa svojim zlim dusima, u srcima mnogih koji imaju odgovornost da vode Moje sljedbenike. Neki od ovih slugu ne shvaćaju da ih iskušava zli. Ja im kažem – dođite sada. Dođite k Meni Sakramentom Pomirenja. Ako ste zabrinuti za svoju vjeru, Ja ću vas prosvijetliti, ali morate osloboditi svoju dušu oholosti. Oholost je ta, koja vas zavarava da povjerujete da je vaš razum viši od onog Božjeg.
Drugi, poput vukova u ovčjoj koži, prodali su svoje duše sotoni. I baš kako on djeluje, oni će biti lukavi u načinu na koji će prevariti Božju djecu. Oni će iskušavati druge hvaleći njihove sluge da su sveti i to će privući te sluge, koji vole sebe, koji su ispunjeni ohološću, koji će im služiti poput ovaca. Oni će neprestano lagati, a njihove javne homilije će biti besmislica u Očima Božjim. Nijedan gram istinske poniznosti neće biti viđen u nijednoj od njihovih riječi, iako će oni ići nadaleko da bi osigurali da se ponašaju u javnosti kao ponizni sluge Božji. Moć Duha Svetoga biti će odsutna u njihovoj prisutnosti i oni Moji, koji Me uistinu poznaju, svjedočiti će tome.
Toliko mnogo Mojih jadnih posvećenih slugu će biti uvučeno u ove laži, koje će voditi do oskvrnuća Moga Tijela i mnogi od onih koji se hvale sa svojom ljubavlju prema Meni, biti će prvi koji će zabiti slijedeći čavao dok Me opet ispočetka budu razapeli.
Kćeri Moja, mržnja koja će biti pokazana tebi doći će sa dvije strane, kao izravna posljedica raspadanja Moje Crkve na Zemlji. Jedna strana će biti oni koji govore da predstavljaju Moju Crkvu na Zemlji, ali koji su sve osim toga, jer oni predstavljaju drugo naučavanje. Druga strana će biti Moji vjerni sluge, koji ti neće vjerovati.
Ti moraš znati da Istina uzrokuje strah i gnjev. Istina koja je dana pravim prorocima Božjim ne stvara samo gnjev – zbog straha, ona uzrokuje svetogrđe. Svetogrđe i gnjev dolaze od duha zla. Zli, preko srdaca ljudi, će ići do nevjerojatnih daljina kako bi zaustavio Riječ Božju.
Gnjev protiv proroka je mržnja prema Bogu.
 
 
 Vaš Isus
 
Petak, 26. travnja 2013., 12:30h
 
 
Moja predraga kćeri, svijet se priprema za ulazak Antikrista. On je bio pripreman od brojnih moćnih političkih sila da se napravi njegov veliki ulazak.
Antikrist će biti sa istoka, a ne sa zapada, ali njega će ljubiti, poštovati i cijeniti i jedni i drugi, u svakom kutku Zemlje. To će početi kako slijedi.
Antikrist će brzo ostvariti, uz pomoć neprijatelja Božjih, rat između dvaju naroda koje predvode dva tvrdoglava i moćna čelnika. Ti ratovi će se pojačati i onda će se razliti na druge zemlje. Kada prijetnja postane tako ozbiljna da ona počne utjecati na najmoćnije narode, onda će započeti mirovni pregovori.
Od niotkuda, Zvijer će iskoračiti. I sa sposobnošću koja će impresionirati svijet, on će okončati ratove. On će imati snažan glas. On će biti vrlo inteligentan i stvoriti će impresivnu karizmatičnu sliku. Njegov lijepi izgled, šarm i duhovitost, biti će poput moćnog hipnotičkog magneta. On će privući veliku hvalu poznatih svjetskih čelnika i sredstava priopćavanja i on će postati slavna osoba. Njegovo ponašanje će se svidjeti poslovnim čelnicima, koji će ga vidjeti kao sredstvo u stvaranju bogatstva, jer će ekonomije početi rasti.
Tako će posebno Antikrist izgledati, da će narodi bučno pretjerano zahtijevati, da bi ga potakli da posjeti njihove zemlje. On će biti ljubljen i kopirati će svaki detalj, svaki trenutak Moje Misije, kada sam Ja hodao Zemljom. Propovijedajući važnost ljubavi, mir i važnost jedinstva među narodima, njega će doživljavati da stvara velika čuda, gdje god išao. To nije čovjek poput ijednog drugog. To nije čovjek poput bilo koje druge karizmatične osobe. Njegova će zvijezda sjati i blistati, kao nijedna prije njega. On će biti viđen kao nominalni vođa jedinstvene svjetske humanitarne religije. Takozvani uspjeh ove grozote biti će pripisan njemu. Svi će pasti pred njegove noge. Slike njegovoga lica će biti posvuda. On će biti viđen sa vođama mnogih religijskih denominacija. Uskoro će biti rečeno da će ljudi spontano biti izliječeni u njegovoj prisutnosti. Kroz snagu sotone, on će moći stvoriti djela, koja će potresti mnoge i to će se smatrati čudesnim.
Tada će ga neupućeni doživjeti kao Mesiju. Zatim će on nagovijestiti da ga je poslao Bog da spasi svijet. Mnogi, uključujući one u svijetu koji ne prihvaćaju Moju Prisutnost, biti će uvjereni da je taj čovjek Sin Čovječji, Isus Krist. Oni koji štuju, slušaju ono što on traži od njih, i koji ga obožavaju, biti će zaraženi takvim zlom da će njihove duše biti uvučene u prazninu, iz koje će oni otkriti da im se nemoguće izbaviti.
Oni koji znaju Istinu Mojih Učenja prepoznati će prijevaru, koja je postavljena pred ljudski rod i suprotstaviti će se ovoj grozoti. Oni koji govore da znaju Boga i Kršćani su u praksi, neće uspjeti shvatiti Moje Obećanje o povratku. Kada Ja dođem nazad, doći ću suditi. Ja nikada neću hodati Zemljom drugi put. U svom njihovom znanju Mojih Učenja, oni ne shvaćaju što sam Ja rekao. Ja ih sada podsjećam. Ja neću hodati u tijelu. Svaki čovjek koji kaže da je Ja, lažljivac je.
 
 
Vaš Isus
 

 

Subota, 27. travnja 2013., 13:20h

 
Moja predraga kćeri, Ja moram objasniti svakoj živoj osobi danas na Zemlji važnost vremena koje im je dano. Ja se nikada nisam miješao u ljudsku volju, jer to je jedan od najvećih Darova koji je dan čovječanstvu i on nikada ne može biti oduzet. Sotona se, sa druge strane, miješa u slobodnu volju čovjeka i neumoljivo je tražio da porobi ljudski um i ukrade njegovu dušu, od samoga početka.
Stoga, slobodna volja koja je dana čovjeku je ono, što će tražiti zlodusi. Ali također, kroz slobodnu volju čovjeka vrata Moga Kraljevstva mogu biti otključana. Zbog toga što ste tijelo i stoga smrtni, jedino vrijeme koje imate da se pripremite za Vječni Život je sada. Vi ne smijete to nikada zaboraviti. Vi morate biti spremni u svako doba, jer baš kako vam je Moj Otac dao život, On ga također može i oduzeti u svakom trenutku bilo kojeg dana.
Kada bi vi umrli sada, danas, da li bi bili dostojni doći pred Mene? Da li znate kakve pogrješke i kakva djela ste počinili i kakvu mržnju ste pokazali vašem bližnjemu, koje će biti otkrivene preda Mnom? Vi morate, kako bi vam bio dan Vječni Život, znati što treba učiniti sada, danas, da postanete čisti u Mojim Očima.
Onima koji odobravaju grijeh i nanose bol drugima, sa jedne strane, a sa druge strane zatim mole i vode živote za koje kažu da su posvećeni Meni, Ja kažem ovo. Svakoga sata vi Mi nanosite bol svojim licemjerjem. Svakoga dana, vaša duša postaje udaljenija od Mene. Vi morate slijediti Deset Zapovijedi točno onako kako ih je dao Moj Otac, inače, ne možete reći da ste Moji.
Tako mnogo duša ne ulazi u Raj i mnogi moraju trpjeti čišćenje koje je potrebno da ih se učini dostojnima da uđu u Moje Kraljevstvo. Ali daleko više duša je odbačeno u vječnu tamu. Toliki mnogi shvaćaju kako su uvrijedili Boga, u trenucima svoje smrti na Zemlji. Kako su oni tada uplašeni i žalosni. Oni shvaćaju da je prošlo njihovo vrijeme za pokajanje i da je prekasno za njih u toj fazi.
Zašto vi ne shvaćate da se smrt može dogoditi u bilo kojem trenutku? Da, vi morate znati, kada vrijeđate Boga, da morate težiti promijeniti način na koji se ponašate kako bi pronašli mir. Kada izbjegavate grijeh i stalno pokušavate popraviti način na koji se ponašate prema drugima, samo tada ćete pronaći pravi mir. Kada imate mir u vašoj duši – koji se može ostvariti samo kada se borite protiv grijeha i kada pokažete kajanje za svoja zlodjela – vi postajete bliži Bogu.
Svakoga dana, vi se morate zapitati – da li bi Bog odobrio moja današnja djela? Vi ćete znati, u svom srcu, odgovor.
 
 
Vaš Isus

MOJE RIJEČI VAMA SADA, JOŠ JEDNOM ĆE SE ČUTI POSLJEDNJEGA DANA. ZAPAMTITE IH

Nedjelja, 28. travnja 2013., 17:40h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja dolazim u ovo vrijeme da te upozorim na izdaju onih koji te okružuju u ovoj Misiji. Mnogi će biti prisiljeni da okrenu leđa ovome Djelu i ti nikada ne smiješ trčati za njima. Ja nikada nisam trčao za onima koji su Me progonili. Umjesto toga, Ja sam se ponudio kao Jaganjac za klanje, kako bih spasio duše.
Gledaj sada, dok će oni postavljeni lažni proroci, koje je pripremio sotona, biti odvedeni u okrilje onih koji govore da su sluge Božje. Njihova proročanstva, od kojih sva poriču Istinu, će biti iskorištena da te osramote. Neka nijedan čovjek ne pomisli, ni na trenutak, da Moje Poruke, koje su dane svijetu da pripreme čovječanstvo za Moj Drugi Dolazak, neće biti rastrgane.
Kćeri Moja, ti moraš zanemarivati ove prepreke. Tvojom pokornošću, Ja ću te učiniti snažnijom, jer vrijeme nije na tvojoj strani kako bi osigurala da svi dobiju Milosti koje Ja izlijevam na čovječanstvo.
Moji pravi proroci, su većinom neupućeni u Sveto Pismo ili proročanstva koja su dana svijetu iz Mojega Milosrđa. Oni nemaju potrebu citirati dijelove iz Svete Biblije, jer Ja ne tražim od njih da to čine. Moja Riječ dana je onakva kakva jest. Moja Sveta Biblija je Sveta. Izdvajati dijelove iz Nje, kako bi se podržala bilo kakva Božja objava, nije odobreno. Kada Ja dajem Poruku, prorok piše ono što Ja nalažem i od njega se nikada ne traži da ponavlja dijelove koje su svijetu dali Moji Apostoli.
Ja Sam veći od svih koji Mi služe. Moja Riječ je Sveta. Moji Darovi su dani vama da pripreme vaše duše i zbog toga se svim pravim prorocima daju molitve, koje potiču hitnost da se sjedinite s Mojim Srcem.
Progon, koji ćete trpjeti, nastaviti će se i pogoršati. I baš kada pomislite da ne možete više izdržati, Ja ću dokazati svijetu Moju Božju Prisutnost. Trpite, Moji maleni, dostojanstveno. Ne branite Moju Riječ, bez obzira koliko je to primamljivo, čak i kada vam se prikazuju zle laži.
Oni koji Me poznaju također će znati kada riječi ne dolaze od Mene, jer Ja prebivam u njihovim srcima. Ipak sotona je tako lukav da Me može oponašati, s jednom iznimkom. On nikada ne može priznati da sam Ja došao u Tijelu ili da je Moje Tijelo prisutno u Svetoj Euharistiji.
Moj Duh sada se pojačava i nastaviti će se uzdizati protiv sila zla. Moji Anđeli će pogubiti svakoga demona, dok nijedan ne preostane konačnoga dana.
Moje Riječi vama sada, još jednom će se čuti Posljednjega Dana. Zapamtite ih.
Ja sam Početak i Svršetak. Ja dolazim, kao što je obećano, da vam donesem Vječni Život. Ustanite, svi vi koji vjerujete u Mene i prihvatite Istinu. Dođite Meni. Pustite da Volja Moga Oca Vlada nad Novim Nebom i Novom Zemljom. Radujte se, jer Ja donosim mir i jedinstvo svima onima čija su imena u Knjizi Živih. Moj posljednji Zavjet se ispunio. Moja Vladavina je došla. Ustanite i prihvatite Ruku Božju.
Dan kada čujete ove Riječi će biti dan kada ćete znati Istinu.
Nemojte biti obmanuti, jer samo Bog i Darovi Božje Objave mogu vam donijeti ljubav, mir, radost i obraćenje, koji preplavljuju svijet preko ovih Poruka. One su Dar. One su namijenjene da vam pokažu pravi put prema vašem zakonitom naslijeđu. Prihvatite ih sa ljupkošću i zahvalnošću u vašoj duši.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
Spasitelj čovječanstva
 
 
Utorak, 30. travnja 2013., 15:40h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja Vlast nikada neće biti umanjena i poput svjetla, blijedjeti će u gustoj magli, ali uvijek će biti vidljiva, premda će možda biti smanjena na samo blijedi tračak.
Kada se svijet ponovno promijeni, dok duh zla stvara podjelu za podjelom, samo Svjetlo Božje će vas održati. Moju će Prisutnost osjetiti oni koji Mi dođu za pomoć, jer Ja vas nikada neću napustiti, osobito kada osjećate da je sve beznadno. Ništa osim Istine neće vam pomoći da budete dorasli, dok se pojačava nedostatak milosrđa koji je očit u današnjem svijetu, dok se srca ljudi pretvaraju u kamen.
Istina je sadržana u Svetoj Bibliji. Ona je hrana od koje čovjek može živjeti sada i u budućnosti. Vrlo uskoro postati će nemoguće kupiti Bibliju, jer će se mnogi narodi pridržavati novih zakona, osobito u Europi, koji će zabraniti sve knjige koje promiču Riječ Božju.
Sada se piše dopis da se pozovu svi oni u službi u Katoličkoj Crkvi. Uskoro će svi Moji posvećeni sluge biti obaviješteni o promjenama, za koje će im reći da su za dobro Crkve.
Nova pravila, u kojima će se vidjeti izmjene i dopune molitvi tijekom Svete Mise, činiti će se nevinima. Mnogi neće primijetiti značenje, ali odnositi će se na Svetu Euharistiju i Moju Prisutnost u Njoj. Riječ “spomen” će biti korištena i svim Crkvama će uskoro biti oduzeta njihova blaga. Uzimanje blaga, uključujući zlatne Tabernakule – koji će biti zamijenjeni onima napravljenima od drveta i kamena – biti će jedan od znakova da se oni okupljaju za novu svjetsku religiju.
Crkve će biti promijenjene unutar svojih zidova i to će uključivati oskvrnuće oltara. Monstranca, gdje se čuva Sveta Euharistija, početi će nestajati i okončati će dani kada je Moja Sveta Hostija bila izložena.
Sipajte prijezir na Moju Riječ sada i plakati ćete suze kada ova djela pred vama budu izvedena. Uskoro, nedugo nakon toga, halje koje su nosili Moji posvećeni sluge, biti će izmijenjene i novi oblik Križa će biti uveden. Nova grozota neće biti utemeljena na jednostavnom križu. Umjesto toga, ona će diskretno isticati glavu Zvijeri.
Ja tražim od vas da sada okupite Moje posvećene Križeve i čuvate ih u svojim domovima, zajedno sa Svetom Vodom. Ja svima vama nalažem da se držite Istine onoga što sam vam Ja rekao. Zatim Ja želim da se potpuno ufate u Mene. Nikada nemojte vjerovati da vas Ja ostavljam na milost zloga. Ja ću ostati blizu vas u svako doba. Ja ću izliti posebne blagoslove na glave Mojih ljubljenih, odanih posvećenih slugu da ih održim isprepletenima s Mojim Svetim Srcem.
Držite svoja srca blizu Meni i jedni drugih. Tješite i jačajte jedni druge, jer morate se međusobno ljubiti, više nego ikada, prije i tijekom nadolazećih vremena. Ja Sam vaša obitelj. Vi ste Moji. Mi ćemo ostati sjedinjeni, do vremena kada će se trube zaoriti i kada se najavi da ću se Ja objaviti, konačno, Mojim Drugim Dolaskom. Tada ćete vi osjetiti radost i mir koji sam vam Ja obećao. Onda će sva patnja završiti.
 
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 1. svibnja 2013., 20:25h
 
 
Moja predraga kćeri, ovo posredovanje Mene, Jaganjca Božjeg, kroz otkrivanje svijetu ovih Poruka, je naviješteno.
Oni od vas koji slijede Riječ Božju moraju biti u miru, jer Ja ne želim da se udaljite, jer vas ljubim. Vi se nikada ne smijete bojati Moje Ljubavi, čak i kada vas grijeh odvaja od Mene. Ja otvaram oči svih onih koji žele vidjeti, a Moja Sveta Riječ će zatvoriti oči onih koji odbiju prihvatiti Moju Ruku. Ja pružam Moju Ruku prema vama, Moja ljubljena djeco, kako bih vas mogao odvući u sigurnost, daleko od grabežljivaca koji žele proždrijeti vaše duše.
Svakoga dana, od ovoga dana nadalje, vi ćete čuti mnoge glasove kako viču – zahtijevajući da slušate. Oni će vam prikazati đavolske laži i dokaze, prerušene u slatkoću meda. Nagovarajući vas, beskrajnim nasipom dokaza, da čujete njihovo razmišljanje, u ime humanitarnih razloga – koji odobravaju grijeh – oni neće prestati dok ne prihvatite ono što vas oni žele prisiliti da progutate.
Pobačaj, ubojstvo u Očima Božjim, biti će nametnut svim državama kao znak prkošenja protiv Svemogućega Oca, Boga Svevišnjega. Kada odobravate ovu zlu grozotu, krivi ste za strašan grijeh. Grijeh pobačaja je smrtni grijeh i oni odgovorni će gorjeti vječno u vatrama pakla.
Oni od vas koji odbiju prihvatiti da je ovo teška pogrješka, imaju malo preostalog vremena da osiguraju Spasenje. Jer kada veliki dan dođe, osim ako niste okrenuli svoja leđa ovom bezbožnom djelu, vi nikada nećete vidjeti Lice Božje.
Ubojstvo je jedno od najozbiljnijih djela prkošenja Bogu i biti će kažnjivo kastracijom. Velika podjela, među ljudskim rodom, je započela. Oni koji stoje na strani Zvijeri i odobravaju sve što prkosi Riječi Božjoj biti će odvojeni od svoje braće i sestara. Ne podcjenjujte Moje Upozorenje. Prihvatite pobačaj i prihvaćate namjerno ubijanje djeteta Božjeg. Ako ne možete pronaći kajanje u svojoj duši, onda vi Mene nikada nećete vidjeti. Ja ću vas odbaciti u divljinu.
Moja Ljubav i Milosrđe mogu biti veliki. Ja ću oprostiti najcrnjim dušama, ali bez kajanja, Moja Pravda je konačna. Moja kazna je vječna. Ljubite Me i Ja ću vas paziti. Uništite život drugog ljudskog bića, stvorenog Ljubavlju Moga Oca i vi ćete također izgubiti svoj život.
 
 
Vaš Isus
 
Četvrtak, 2. svibnja 2013., 20:07h
 
 
Moja predraga kćeri, Crkvu će napustiti mnogi na najvišim stupnjevima, sa mnogima koji će usvojiti nova lažna naučavanja koja će ih odvesti u carstvo tame.
Oni koji Mi ostanu odani i oni koji odbijaju grozotu, biti će vođeni Apostolom Petrom, koji je sjedio na prvoj Rimskoj Stolici. On će voditi Moga ljubljenoga Benedikta, koji će im, kako je naviješteno, pomoći da vide Istinu. On će morati svjedočiti užasu, ali podržavati će ga oni koji su se zakleli na vjernost Jedinoj Pravoj Riječi Božjoj.
I tako će raskol započeti. One koji slijede lažno naučavanje, gdje se Ja, Isus Krist, ne štujem, Zvijer i njegovi demoni će rastrgati na komade. Oni Moji nevini sluge, koji do sada nisu prihvatili ove Poruke, sada će Mi potrčati radi utjehe. Moja proročanstva ne lažu i vrlo brzo će mnoge od tih jadnih duša biti izbačene iz Svete Stolice. Oni će biti optuženi za zločine protiv Petrove Stolice i biti će javno poniženi u Moje Sveto Ime.
Ja im kažem ovo. Ostanite mirni i budite u miru, jer kada slijedite Istinu biti ćete spašeni. Vi nikada ne smijete prihvatiti razblaženo naučavanje, koje će biti bez Moga Autoriteta. Onima koji prihvaćaju laži, u vjeri da činite svoju dužnost, vi morate shvatiti da ćete se suočiti s teškim putem. Vi imate dva izbora. Ostanite u Svjetlu Božjem ili okrenite svoja leđa Mojim Svetim Sakramentima.
Uskoro, mnogi od vas će jasno vidjeti ono na što sam vas Ja upozoravao. Raskol će biti žestok i rat će uslijediti između Istine i laži. On će oboriti Katoličku Crkvu, dok ne bude nalikovala na hrpu kamenja, ali Jedna Prava Crkva će ostati uspravno stajati, dok Moji vjerni sluge grade Moju Vojsku Ostatka. Oni će se boriti do samog gorkog kraja da održe Svetu Riječ Božju.
 
 
Vaš Isus
 
 
Petak, 3. svibnja 2013., 18:15h
 
 
Moja predraga kćeri, đavolji plan da se uništi Katolička Crkva iznutra već se događa. Sve što je Bogu Sveto biti će bačeno na stranu i oni poglavari novouređene suvremene crkve, koja će uskoro svima biti predstavljena da ju vide, biti će liberalni u svojim stajalištima, ali oni će biti neprijatelji Istine.
Naizgled autentična stajališta koja će oni predstaviti, biti će viđena kao novi oblik Katolicizma. Mnogi kršćani će reći, kakve veze ovo ima sa mnom?
Kada je Moja Crkva, koju je utemeljio Moj Apostol Petar, onesposobljena na ovaj način, to će utjecati na sve one koji Me slijede. Kada su Moja Riječ i Moja Učenja rastavljena i zatim učinjena prihvatljivima sebičnim potrebama čovjeka, iako su laži, ona će s vremenom biti smatrana Istinom.
Laži, predstavljene svijetu zbog đavolje zaraze, sve će Kršćanske Crkve tretirati kao prihvatljive u svojim očima. Nijedna Kršćanska Crkva neće izbjeći ovom napadu – napadu koji je namjerno i brižljivo planiran više od stoljeća.
Ne varajte se, kada se u Moju Riječ upliće Istina će biti rastrgana na dvoje. Laži truju dušu. Kad se to dogodi, ljudi će nesvjesno slijediti put koji će završiti u očaju. Ja nalažem svima koji Me sada slušaju da ostanu usredotočeni na Istinu u svako doba. Vi ne smijete prihvatiti nikakve promjene koje će od vas tražiti da ih prihvatite kao dio nove crkve koja ne dolazi od Mene.
 
 
Vaš Isus
 

Subota, 4. svibnja 2013., 23:35h

 
 
Moja predraga kćeri, dok Moja Riječ doseže do mnogih ušiju, Ja dolazim upozoriti one među vama koji Me neće slušati. Čega se vi bojite? Da li Moje Riječi ili promjena kojima ćete morati svjedočiti dok se pročišćenje nastavlja? Zar ne znate da vam Ja ne donosim nova Učenja, jer to nije nužno? Ja vam se samo obraćam da vas podsjetim na Istinu.
Tako mnogo vas vjeruje da zna toliko mnogo o Meni, ali vi niste ništa naučili. Tko ste vi da možete reći da ste bolji od drugih u Očima Božjim, kada se radi o tumačenju Moje Svete Riječi? Tko ste vi da vjerujete da imate ovlaštenje da bogohulite protiv Mene i zatim kažete da Me ljubite? Vi nećete moći zaustaviti Moje djelovanje preko proroka, da bih dosegao do Božje djece. Vi se morate zapitati zbog čega mrzite Moj Glas? Kako Me možete ljubiti kada trgate Moje Riječi, kada sve što Ja činim jest da vam pomognem da se pripremite za Moj Veliki Dan?
Čovjek je vrlo slab. Čak i one pobožne duše su slabe, iako je njihova ljubav prema Meni jaka. Neka nijedan čovjek ne vjeruje da ikada može hodati preda Mnom bez sramote grijeha na svojoj duši. Niti jedan među vama nije dostojan da stane preda Me, ipak Ja vam udjeljujem Milosrđe Moje Ljubavi. To nije zato jer vi to zaslužujete, već jednostavno zato što sam Ja odlučio podariti vam ovaj Dar.
Oni od vas koji tvrde da govore s velikim znanjem o Meni, a zatim pljuju govorom proklinjanja protiv Moga proroka – znajte ovo. Vaša vas vjera neće spasiti kada proklinjete Riječ Božju. Vaša samoproglašena ljubav prema Bogu je beznačajna kada osuđujete jedno od Njegove djece pred Njim. Vi siječete pupčanu vrpcu, koja vas veže za Moga Oca, kada pokazujete nepoštovanje, gnjev i mržnju prema Meni. Kada vi pljujete na Mene, postati ćete slijepi i nikada više nećete vidjeti. Kada izgovarate riječi mržnje, vaš jezik će biti odsječen. Kada ustanete i proglašavate svima vaše samoproglašeno znanje o Bogu, vi ćete pasti s nogama odrezanima pod vama. Kada smatrate Moga proroka zlim, vi nećete imati život.
Moja Riječ nikada neće umrijeti; ona će živjeti vječno. Ona će zgaziti one grješnike koji pokušaju prkositi Milosrđu Božjem, preko ovih Poruka. Odbijte Me ovoga puta i vi odbijate slobodu koju Ja donosim kada vas dolazim okupiti, konačno, u Mome Kraljevstvu. Vi nemate mnogo vremena da se otkupite u Mojim Očima prije Velikoga Dana. Nemojte ga potrošiti kroz grijeh oholosti. Grijeh oholosti je uzrokovao da Lucifer padne i da bude odsječen i bačen u ponor. Svi oni koji ga slijede, preko grijeha oholosti – grijeha koji uzrokuje toliko odvojenosti od Boga – pasti će i nikada neće ustati u Prisutnosti Božjoj.
 
 
Vaš Isus
 
 
 Nedjelja, 5. svibnja 2013., 16:15h
 
 
Moja predraga kćeri, bol odvojenosti od Mene, Isusa Krista, Sina Čovječjega, nepoznata je mnogima, ali kada dođe dan, kada će Moje Svjetlo odumirati prema kraju, postati će jasno kako je nesretna agonija.
Oni koji Me poznaju i koji Me ljube, znaju kakvu bol donosi, kada grijeh stvori prepreku između grješnika i Boga.
Oni koji Me ne poznaju i oni koji Me odbijaju, iskusiti će ovu odvojenost tijekom posljednja tri dana tame, kada se Prisutnost Božja neće moći nigdje naći.
Tek kada Svjetlo Božje nestane, čovjek će konačno shvatiti da nema života bez Boga. Sve što ostaje jest praznina, divljina i tama.
Ja Sam Svjetlo kojega čovjek traži, nepoznato njemu, svake sekunde svakoga dana.
Dok čovjek teži naći mir i sreću, on će ih pokušati pronaći posvuda gdje misli da može. On će koristiti težnju za svjetovnom materijalnom dobiti i tjelesnu požudu da zadovolji svoje potrebe, koje nikada neće ispuniti i on će slijediti lažne religije, koje obećavaju veliko osobno zadovoljstvo. Nijedna od tih stvari neće ga odvesti u Svjetlo Božje.
Čak i oni koji traže odgovore intelektualnim sredstvima i znanjem, nikada neće naći mir ili odgovore koje traže, ako ne otvore svoja srca Pravoj Ljubavi Božjoj.
Ja dolazim svakome od onih koji Me traže. Ja uživam u dušama čija velika jednostavnost traži samo Moju Ljubav. Ja obasipam takve ljude Darom Duha Svetoga. Da bi Mi došli bliže, morate se potpuno ufati u Mene. Tek kada prepustite svoju volju Mojoj, Moja se Prisutnost može osjetiti. Onim ljudima koji Me pokušavaju pronaći, ali kojima je to teško, Ja im kažem ovo.
Nemojte pokušavati rasuđivati umom kada pokušavate opravdati Moje Postojanje, jer Ja nisam od ovoga svijeta. Nemojte se zaslijepiti za postojanje Vječnoga Života. On vas čeka, kada bi se samo mogli ufati u Mene i dati Mi da dođem u vaše srce i dušu. Ja ću vam se objaviti. Sve što vi trebate učiniti jest pozvati Me. Vi Me morate uskoro zazvati, jer kada Moja Prisutnost na Zemlji iščezne, biti će vam nemoguće tražiti Me i vi ćete lutati u bespomoćnoj muci pokušavajući Me naći.
Oni koji misle da su jaki u svojoj vjeri i koji vjeruju da su Mi blizu, moraju znati kako će brzo pasti kada Me se ne bude moglo naći nigdje u Svetohraništima budućnosti. Jednom kada dođe taj užasni dan pustoši, biti će plačeva očaja i moć Zvijeri će biti takva da će mnoge duše biti preslabe da održe Moju Svetu Riječ.
Vi morate tražiti Moju pomoć i biti će vam dana. Pozovite Me poniznoga duha i Ja ću vam odgovoriti. Usrdno Me molite da vas zaštitim i Ja ću vas prekriti Mojom Predragocjenom Krvlju, tako da vas ništa neće zaustaviti na putu Istine, koji vodi prema Vječnom Spasenju.
Služite Mi po svom vlastitom tumačenju, o tome kako bi Meni trebalo biti služeno i trebati ćete biti oprezni. Činite onako kako sam vam Ja rekao. Živite svoj život prema Mojoj Riječi i Ja ću vas nositi. Sramotite Me korištenjem Moje Svete Riječi na način koji donosi patnju drugima i vi ćete trpjeti najveću bol odvojenosti od Mene.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 6. svibnja 2013., 18:42h
 
 
Moja predraga kćeri, onima koji su nevini u namjernom vrijeđanju Mene, jer su neupućeni u Moju Riječ, uskoro će biti dano vodstvo koje trebaju.
Svima onima koji poznajete Istinu Moje Riječi, koja je dana čovjeku prije 2000 godina, vi morate znati da se milijuni duša gube, dok se prepirete među sobom. Toliki mnogi, krivi za smrtni grijeh, čine ova djela zbog zaraze zloga. Da su oni znali Istinu Moga obećanja Vječnoga Života, mnogi ne bi sudjelovali u ovim djelima.
Kada vam je dana Istina, važno je da nastavite širiti Božju Riječ. Vi morate to učiniti pokazujući ljubav i poštovanje prema životima drugih. To znači držati se Zapovijedi Mog Oca: “Ne ubij.” Zatim je vaša dužnost osigurati da se prema životu čovjeka odnosi s poštovanjem u Slavi Božjoj.
Vi morate podsjetiti druge na ovaj Dar Vječnog Života, u onim vremenima kada znate da oni koji niječu Boga trebaju vašu pomoć. Vaša pomoć, kroz molitvu i vodstvo, može spasiti te duše. Ja trebam toliko vašega vremena, Moji ljubljeni sljedbenici. Vi morate biti darežljivi sa svojim vremenom u Spasenju duša. Molim vas da nastavite moliti Moje Križarske molitve, jer Ja obećavam obraćenje milijunima izgubljenih duša kada se izmole.
Nemojte dopustiti da vas napadi zloga, koji će nastaviti bacati sjenu preko ovih Poruka, odvraćaju. Prihvatite ove napade kao ono što jesu, pokušaj sotone i svih zloduha koji lutaju Zemljom da spriječe Božju djecu u dobivanju veličanstvene baštine koja ih očekuje.
Ja također tražim da budete plemenitoga srca i da molite za one koji su se okrenuli protiv Mene, u ovoj Mojoj konačnoj Misiji na Zemlji prije Velikoga Dana.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 7. svibnja 2013., 17:00h
 
 
Moje drago dijete, Ja sam ti otkrila, tijekom ovoga današnjega posebnog ukazanja, tajnu Moga Srca i kako je isprepletena sa Presvetim Srcem Moga ljubljenoga Sina. Moje Srce kuca u zajedništvu s Njegovim i kao Suotkupiteljica Ja ću raditi da bih odvela toliko mnogo Božje djece u Novu Eru Mira.
Kao Majci Božjoj, Meni je dana Moć nad Zvijeri i svima onima koji prizovu Moju pomoć biti će dodijeljena velika zaštita od njega. Zbog ove posebne Moći, koju Mi je dao Moj Sin, biti će učinjen svaki pokušaj da se osramoti Moje Ime tijekom vladavine Zvijeri. Javni događaji biti će organizirani da bi se poštovale Moje želje ujedinjenja sve Božje djece. Nažalost, svi od njih neće poštovati Istinu.
Ja sam otkrila Istinu u La Saletteu u Francuskoj i u Fatimi u Portugalu, a ipak mnogi ne shvaćaju što je ono što sam Ja objasnila. Uskoro će naviještena proročanstva postati stvarnost i zatim će mržnja, koju zli ima prema Meni, biti ispoljavana u posebnim obredima, koji će biti uvredljivi Bogu.
Moj Sin je stvorio vrlo poseban plan, koji je izrađen do svakog pojedinog detalja, kako bi osigurao da svijetu bude dana Istina o neprijateljima Božjim. On to čini jer samo Istina može spasiti ljudski rod. Ako Božja djeca budu slijedila laži i postanu uključena u prijevaru, koju nosi Antikristov plan, onda će oni okrenuti svoja leđa Mome Sinu i svome vlastitom Spasenju.
Ova Misija koja ti je dana, dijete Moje, je posljednja karika u posljednjem Zavjetu kojega Moj Sin mora dovršiti iz poslušnosti prema Mome Ocu, Svevišnjemu Bogu. To će biti sredstvo po kojemu će duše biti spašene iz stiska sotone i njegove zle vojske na Zemlji. Zbog ovoga, mržnja koja će ti biti pokazana riječima, djelima i djelovanjima drugih biti će okrutna i žestoka. Gnjev koji će biti pokazan protiv tebe biti će poput nijednog drugog i ti moraš shvatiti da je to za očekivati. Djelu Moga Sina ogorčeno će se protiviti u ovim vremenima i On i Njegova Crkva na Zemlji morati će izdržati posljednje Razapinjanje prije nego se Uskrsnuće, obećano svima onima koji vjeruju u Moga Sina, dogodi.
Mržnja je stvarna i zli će okrenuti misli čak i onih odabranih duša i vidjelaca protiv tebe, dijete Moje. Nikada se nemoj osjećati tužnom zbog sebe ili tih duša, jer je patnja Moga Sina deset puta gora. Moj je Sin, Spasitelj i Otkupitelj čovječanstva, Onaj koji je Umro zbog grijeha čovjeka, Onaj kojega se i dalje mrzi s tolikom strašću, koja je rođena iz gnjeva i kojom upravlja sotona. Moj je Sin Onaj koji je predmet takvih napada i kada bacaju uvrede na tebe, dijete Moje, oni Njega iznova bičuju.
Vi se morate uzdignuti, svi vi i učiniti ono što vam Moj Sin kaže, jer ste vi odabrani da postrojite Njegovu Vojsku Ostatka. Kada vi trpite u Njegovo Ime, to je za Slavu Božju i za Spasenje čovječanstva. Kada Novo Nebo i Nova Zemlja postanu jedno, takva patnja će prestati i svi će pjevati hvalospjeve Bogu.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Božja
Majka Spasenja
 
Utorak, 7. svibnja 2013., 22:35h
 
 
Moja predraga kćeri, kako si ometena i kako si dopustila sebi da budeš odvedena od Moga Pogleda u posljednja dva dana. Zar ti ne znaš što je stvorilo ovo odvraćanje pažnje? Propuštajući samo dan Euharistijskog Klanjanja ti si odvedena i zlostavljana u Moje Ime, bez da si se zaštitila kako sam te Ja poučio. Moja uputa je da ti nastaviš svakodnevno dolaziti pred Mene i da moliš Presvetu Krunicu, kako bi te Moja Majka mogla prekriti zaštitom koju ti trebaš u ovoj zadaći.
Toliki mnogi koji su Mi bliski stekli su povjerenje koje ih vodi da povjeruju da ih nikakva količina patnje neće zaustaviti kada izvršavaju Moju Misiju, ali to je jedino moguće kada vi pozovete Mene da vas vodim.
Kćeri Moja, uskoro će biti viđen početak kuge dok Moj Otac baca kaznu na Zemlju na one narode koji Ga vrijeđaju i koji dopuštaju da zloća i nepravda budu nanijete jadnim nevinim ljudima. Ova kuga će biti vidljiva na licu i čirevi neće biti izliječeni dok Velika Kazna ne bude gotova. Kuga će biti raširenija od side i biti će jedan od prvih znakova nadolazeće Kazne. Nakon toga će uslijediti glad na jednoj trećini Zemlje i njoj će se svjedočiti tijekom vladavine Antikrista.
Dok se vladavina Antikrista širi poput paukove mreže, ona će se uskladiti sa nizom kazni, koje će na sve četiri strane svijeta izliti Ruka Moga Oca. Božje posredovanje će pomoći u zaustavljanju Zvijeri u krađi duša snagom Antikrista. Njegovi sljedbenici će trpjeti bolnu kaznu i ona će biti viđena na njihovim licima preko kuge. Oni neće izbjeći ovoj žestokoj kazni niti će to učiniti oni koji provode zlu prijevaru nad Mojom Crkvom na Zemlji.
Ovo upozorenje se daje kako bi oni koji sumnjaju u Moju Ruku Pravde konačno shvatili da će ljudi patiti kao što je bilo u vrijeme Noe, ako okrenu svoja leđa Bogu.
Posljednja uvreda protiv Moga Oca, kroz grijeh rata i pobačaja povući će Njegovu najveću kaznu nad čovječanstvo. Život nerođenoga djeteta, oduzet tako okrutno i bez kajanja, biti će kažnjiv smrću tijela i smrću duše.
 
 
Vaš Isus

Četvrtak, 9. svibnja 2013., 22:45h

 
Moja predraga kćeri, Moja Ljubav za one mlade duše svakog naroda, boje i vjeroispovijesti, koji Me ne priznaju, je vječna. Moja tuga za te Moje malene duše je duboka. Za njih se treba moliti, osobito sada. Ja ću ih primiti u Moje Milosrđe, bez oklijevanja, ako to zatražite od Mene ovom Križarskom molitvom.
 
Križarska molitva (106) Milosrđe za mlade koji ne priznaju Boga
 
Dragi Isuse, uzmi pod Svoju Zaštitu duše one djece Božje koja Te ne poznaju, koja ne priznaju Tvoju Ljubav i koja ne prihvaćaju Tvoje Obećanje. Izlij Svoje Milosti obraćenja i daj im Vječni Život. Budi milosrdan prema svima onima koji ne vjeruju u Tvoju Prisutnost i koji neće tražiti pokajanje za svoje grijehe. Amen.
 
Moja ljubljena Vojsko Ostatka, Moja najdraža želja jest da vi tražite duše mladih, agnostika i onih koji ne vjeruju u Boga. Oni su vaš prioritet. Ja tražim od vas da privučete sve narode, vjeroispovijesti, boje i religije pod Moju Zaštitu. Kada Mi dovedete takve duše, Ja ću im dati velike Darove i obećanje njihovog Spasenja. 
Važno je da vi ne zanemarujete one koje ne zanima njihovo Spasenje. Oni su izgubljene duše za kojima Ja žudim i Ja ću ih slijediti u svaki kutak, svaku pukotinu i svaku zemlju dok ih ne privučem u Moje Kraljevstvo.
Zapamtite ovu molbu. Zapamtite da je Moja Želja da dosegnem do onih koji Me ne poznaju i do onih koji Me ne žele upoznati.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 10. svibnja 2013., 16:40h
 
 
Moja predraga kćeri, blagoslovljeni su oni koji odgovaraju na Istinsku Riječ Božju, jer će oni prvi ustati i ući u Moje Novo Kraljevstvo.
Oni kojima nije dana Moja Sveta Riječ, uključujući one zemlje gdje Me ne odobravaju, su prve duše za kojima Ja moram posegnuti. Ne svojom vlastitom grješkom, oni su od rođenja odgajani da niječu Boga, Tvorca i Stvoritelja svega što jest. Ja ću ih nastojati obratiti kroz ovu Misiju i obećavam da će jednom kada im bude pokazana Istina, tijekom Upozorenja, oni biti brzo uvučeni u Moje Milosrđe. Ja nikada neću napustiti one koji su zavedeni, lažnim naučavanjima, jer oni su bespomoćni i potrebna im je Moja Ljubav i Milosrđe.
Moja Želja je da se Moji sljedbenici sada pripreme da se uspnu ljestvama, dugim i teškim usponom, prema duhovnom savršenstvu. Oni od vas koji su blagoslovljeni Darom razlikovanja preko Moga Glasa, koji je sadržan u Knjizi Istine, imate dužnost prema Meni. Ovo je ono što morate učiniti. Iskoristite Dar koji sam vam Ja dao, da se pripremite za duhovno savršenstvo koje se od vas traži, sada, dok Ja stvaram Moju Vojsku Ostatka na Zemlji. Vaša odgovornost je pomoći onima koji su previše slabi, previše oholi i previše tvrdoglavi da prihvate Moju Ruku Milosrđa. Preko vas Ja ću moći podariti svim dušama, uključujući one koji nisu dostojni Moga Milosrđa, Spasenje potrebno da bi se živjelo zauvijek u Mojoj Slavi.
Oh, kako je prekrasno ovo Moje veličanstveno Novo Kraljevstvo. Kada bi Ga vi samo mogli vidjeti, nitko među vama ne bi nikada izustio nijednu riječ protiv Mene. To će biti vaš novi dom, mjesto gdje ćete vi i vaša obitelj uživati u vječnom zanosu, miru, ljubavi i radosti, družeći se sa svime što je Moj Otac stvorio za vašu sreću. Mislite na to kao na novo boravište, slično načinu na koji je Zemlja stvorena, samo što ovo Novo Nebo i Nova Zemlja neće imati mora. Jedina voda nužna za opstanak Božje djece doći će sa Drveta Života, na kojemu će sav život biti održan.
Svakoj potrebi će biti udovoljeno i ljubav će obilovati, kako ne bi postojalo bilo kakvo nezadovoljstvo. Smijeha, ljubavi, radosti, boja i lijepih stvari, koje nijedan čovjek nije vidio tijekom svoga vremena na Zemlji, biti će u izobilju. Sreća, koja je izvan vašega dohvata na Zemlji, biti će Dar svakome od vas kome je dan Ključ Moga Kraljevstva.
Život pred vama je ukrašen velikim Darovima i vi ćete ostati u stalnom stanju mira s ljubavlju prema Meni. Ja ću vladati u jedinstvu sa svom Božjom djecom i nijedan od vas neće željeti ništa, tako je velika Moja Ljubav. To je jedini život prema kojemu vi morate težiti, jer nijedan drugi život neće postojati nakon Velikoga Dana kada Ja dođem po vas.
 
 
Vaš Isus 
 
Subota, 11. svibnja 2013., 20:20h
 
 
Moja predraga kćeri, nije bitno, ako ti moraš trpjeti bol zbog načina na koji si odbačena zbog Mene, jer Moja Riječ nikada neće umrijeti. Ona će se uzdići i postati glasnija dok se, poput snažnog vjetra, ne pojača u intenzitetu dok grmljavina Moga Glasa ne zaori diljem Zemlje. Biti će vrlo malo onih koji neće čuti Moj Glas i čak i oni koji Me odbacuju nastaviti će govoriti o Meni. Njima će biti nemoguće zanemarivati Ga.
Poput svakoga djeteta rođenoga od svoje majke, Božja djeca – uključujući one koji Ga odbijaju priznati – biti će Mu privučena, jer si ne mogu pomoći. Poput nove bebe koja se veže sa svojom majkom, svako dijete Božje prepoznati će svoje preko dodira, zvuka i mirisa. Božja će djeca osjetiti kada Prisutnost Božja dotakne njihove duše. Kao što Ja poznajem svoje, tako će i oni koji Mene ljube odgovoriti na Moj Poziv.
Kćeri Moja, Sveta Volja Božja je Moćna i poraziti će sve one koji se suprotstavljaju Riječi Božjoj. Kada vi osjećate da postoji tako mnogo protivljenja i tako mnogo mržnje prema ovoj Misiji, vi uvijek morate biti utješeni Mojim Svečanim Obećanjem. To je da spasim sve duše, kako bi Moj Novi Raj mogao uskoro biti predstavljen čovječanstvu sa što je manje moguće patnje. Patnja može biti smanjena kroz molitve Moje Vojske Ostatka, zato što im Ja ostavljam u baštinu posebne Milosti.
Čuda koja sam Ja obećao svijetu, preko Mojih Križarskih molitvi, će se povećati i mnogi će svjedočiti izlječenjima i obraćenjima. Preko ovih čuda Ja ću se objaviti, čak i najokorjelijim skepticima. Preko Križarskih molitvi slugama Mojih Kršćanskih Crkava biti će pokazano Moje Milosrđe i uskoro će mnogima od njih biti dan dokaz istinitosti ovih Poruka.
Moja Volja će biti izvršena i nijedan je čovjek neće zaustaviti. Mnogi će se suprotstavljati Mojoj Volji, uzvikivati uvrede Mojoj Riječi i pljuvati na tebe, kćeri Moja, ali njihova će mržnja biti uništena i uskoro će otvoriti svoja srca, jer oni neće sumnjati da je njihov Gospodar Onaj koji ih poziva. Ja sam Posuda preko koje će oni biti pročišćeni. Preko Mene njima će biti dana jedina moguća zaštita od Antikrista. Moja zaštita mora se tražiti i Pečat Živoga Boga mora biti dan što je moguće većem broju duša.
Slušajte Moje upute i sve će biti dobro. Zanemarujte Moja upozorenja i pokušajte se sami boriti sa nepravdama, koje će biti raširene kada svijet bude vodila ruka Zvijeri i vi nećete biti dovoljno snažni. Prihvatite Moje Darove i vi ćete ostati stajati, sigurni u znanju da Ja štitim vas i vašu obitelj i prijatelje.
 
 
Vaš Isus
 
 
Ponedjeljak, 13. svibnja 2013., 16:38h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja Vojska Ostatka će rasti vrlo brzo u ovo vrijeme i proširiti će se na pedeset osam naroda. Biti će vođa među vama i vi se morate ujediniti gdje god jeste, kroz stvaranje Molitvenih Zajednica Isus govori čovječanstvu.
Dovedite sve one koji Me slijede, najprije, u svoje stado i zatim krenite dalje da privučete sve one koji slijede svaku vrstu naučavanja. Ja nikada ne bih mogao biti naklonjeniji jednoj duši naspram druge. Ja želim da vi kažete svima onima koji ne vjeruju u Mene i Ja im obećavam da će im biti pokazana Istina tijekom Upozorenja. Njima će biti teško zanijekati Me, jer Ja ću obuzeti njihove duše na način koji će ih iznenaditi i potresti. Moj Sveti Duh će se spustiti na svaki narod gdje su Moje Molitvene Zajednice postavljene.
Ja ću umnožiti broj čuda, koja su već posvjedočena, kada sam Ja izliječio duh, duše i tijela bijednih i bolesnih među vama. Vi ćete Me znati po Mojoj Prisutnosti, koju ću Ja usaditi u one od vas koji zatraže Moje milosti. Vi ste doista blagoslovljeni – vi, djeca ovoga naraštaja, koji ste izabrani u takvom mnoštvu da uživate Vječni Život u Mome Kraljevstvu, koje nema kraja. Vi ćete poraziti smrt. Vaša snaga ustrajnosti uništiti će Zvijer i grijeh više neće kvariti vaše duše.
Djeco Moja, još ima mnogo posla za obaviti. Dopustite Mi da vas vodim kroz Moje Križarske molitve, jer će one otvoriti vaše oči Istini. Jednom kada možete vidjeti Istinu, vi ćete u vašim srcima znati što učiniti. Jedan savjet – kada vas se sprječava u govorenju Istine, vi morate šutjeti. Molite za te duše, da im također bude dana milost da prihvate Knjigu Istine.
Moja Riječ je kraj. Ona je konačna. Ne može biti nijedna druga riječ. Svatko tko proglašava da govori u Moje Ime, otkada je ova Misija započela u studenome 2010., nema ovlaštenja to činiti, jer oni ne dolaze od Mene. Oni proroci koji su došli prije ovoga i koji također govore u Moje Ime, blagoslovljeni su i Ja ću ih nastaviti štititi. Moj Glas govori sa svijetom preko ovih Poruka. Moja ljubljena Majka, Bezgrješna Djevica Marija, također govori sa svojim vidjeocima i opet sam Ja blagoslovio Njenu Misiju.
Znajte da sotonina vojska uključuje brojne lažne proroke, koji govore slatkoćom glasa. Umirujući, brižni i zamaskirani sa praznim obećanjima, oni će govoriti upravo suprotno od onoga što vam Ja govorim. Znajte da će vam samo Moj Glas reći Istinu. Samo Moj Glas će vam reći o nadolazećim događajima, koji se stvarno događaju. Nitko drugi ne može, niti će mu biti dano ovlaštenje, govoriti za Mene, Isusa Krista ili Moga ljubljenoga Oca.
Tješite se ovim otkrivenjem i znajte da samo Presveto Trojstvo razgovara na ovaj način s vatrom, koja će obuzeti sve duše koje nisu ohole i koje su pune ponizne ljubavi prema Meni.
 
 
Vaš Isus

 Utorak, 14. svibnja 2013., 21:00h

 
Moja predraga kćeri, onima među Mojim učenicima koji trpe zbog svoga vjerovanja u ove Poruke s Neba, Ja imam ovo za reći.
Iako je vaša patnja teška, vi morate znati da ste blagoslovljeni Mojim Darom, koji vam je dan da vam pomogne otvoriti vaše oči Istini. Vrijeđanje koje ćete vi morati trpjeti u Moje Ime, zbog vaše odanosti ovim Porukama, doći će od onih koji su vam bliski. Osobito, mnogi Moji posvećeni sluge, koji Me odbijaju tražiti preko ove Moje Svete Riječi, uzrokovati će vam najviše uznemirenosti. Vi ćete biti oklevetani, poniženi, osporavani, kritizirani i izrugivani, a ipak, ti isti ljudi izjavljuju da govore u Moje Sveto Ime.
Vi morate izdržati ovu bol baš kao što su je Moji Apostoli i Učenici morali podnositi. Tijekom Moga vremena na Zemlji, Ja sam bio izbacivan iz Božjih Hramova. Moji su Učenici bili upozoreni da se drže podalje od Mene ili će se suočiti s protjerivanjem iz Crkve, ako budu viđeni sa Mnom. Kada su oni govorili Moju Svetu Riječ i širili Moja Učenja, njima se prijetilo i u nekim slučajevima ih se bičevalo. Od njih se radila predstava. Oni koji su slijedili Riječ Božju, koju su propisali proroci prije Mene, bili su prvi koji su pljuvali na Mene. Njihov gnjev je bio uzrokovan činjenicom da sam Ja govorio Istinu, jer oni nisu željeli čuti Istinu. Ona ih je zastrašila i činila im je nelagodu.
Ispunjene Snagom Duha Svetoga, Moje Apostole su nakon Moga Uzašašća mrzili mnogi koji su se klanjali u Hramovima. I, premda je njihova patnja bila velika, a glasovi protivljenja su glasno vikali u njihovoj prisutnosti, to nije bilo važno.
Ništa ne može spriječiti širenje Moje Riječi. Nijedan glas neće biti dovoljno glasan. Nijedan dokaz neće biti dovoljno uvjerljiv. Nijedan otrov neće biti dovoljno snažan. Moju Moć je nemoguće poraziti. Moj Duh Sveti će privući milijarde duša u sigurnost Moga Novoga Raja. Svi glasovi nezadovoljstva će biti utišani i sve protivljenje će biti potisnuto, jer će posredovanje Moga Oca osigurati da će sve trnje i stijenje, prostrto po Putu Istine, biti iskorijenjeno.
Samo će Moj Glas ostati. To će biti jedini Glas Vlasti, koji će biti neprekidan i zatim će doći Veliki Dan.
 
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 15. svibnja 2013., 16:40h
 
 
Moja najdraža kćeri, Duh Božji izlijeva se na Zemlju na način na koji to prije nije bilo učinjeno.
Kako bih pripremio Moju dragu djecu za Novi Raj, koji postoji čekajući na njih, Ja ih obavijam Duhom Istine. Neki će Ga prihvatiti, raširenih ruku i biti zahvalni za takve blagoslove. Drugi će odbiti jer neće otvoriti svoja srca.
Moj Veliki Zahvat da spasim čovječanstvo je započeo i brzina Mojih Djela će biti svima očita. Čuda, koja sam odobrio Ja, vaš Svemogući Otac, biti će rasprostranjena i o njima će se pričati. To će dovesti do još više obraćenja. Zatim, baš dok se Duh Moje Ljubavi širi, djela zloga i njegovih sljedbenika će se povećati.
Moja Ruka će zaustaviti zlodjela onih koji pokušaju nanijeti rat, bolest, ubojstvo i pobačaj Mojoj djeci. Moja Ruka će se također spustiti na one koji muče odane sljedbenike Moga ljubljenoga Sina i one koji pokušaju ukinuti Njegovu Prisutnost u Svetoj Euharistiji.
Poslušajte sada Moj Poziv. Sva Moja djeca će biti privučena prema Mome Milosrđu. Oni koji odbacuju Moga Sina, odbacuju Mene. Oni koji vrijeđaju Moga Sina ne mogu doći do Mene. Oni koji osuđuju Njegova Učenja i izvrću Istinu, odbacuju Moje Postojanje. Vi ne možete stvoriti svoje vlastite zakone i pokoravati se Meni. Niti možete opravdavati grijeh i očekivati da vidite Moje Lice.
Ako se grijeh ne smanji, Ja ću kazniti one narode koji su odgovorni za grijehe, koji Me vrijeđaju. Baš kao što Moj Duh Sveti nastavlja nesmanjeno, isto tako će biti Moj Zahvat da spriječim širenje grijeha.
Sve ove promjene biti će viđene u isto vrijeme. Ubrzo nakon toga, kada Moj Sin učini svaki pokušaj, preko Svoje Crkve i Svojih učenika, da širi Istinu, doći će dan kada će se Veliko Milosrđe Moga Sina spustiti nad čovječanstvo. Onda, nedugo nakon toga, doći će Sudnji Dan.
Pripremite se sada, Moja djeco, jer dan može doći u bilo koje vrijeme. Samo oni koji se pokoravaju Mojim Zapovijedima i pokažu kajanje za svoje grijehe, mogu i biti će spašeni.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog

Četvrtak, 16. svibnja 2013., 15:30h

 
Moja predraga kćeri, po Snazi Ljubavi čovječanstvo može biti i biti će spašeno. Ljubav o kojoj Ja govorim je Božja Ljubav, koja teče u srcima čovječanstva. Božja Ljubav je prisutna u srcima sve Božje djece, uključujući one koji Ga niječu. Vaša međusobna ljubav će vas održati tijekom kušnji koje su pred vama. Pokažite ljubav i milosrđe vašem bližnjemu i budite dobri prema siromašnima, slabima i bespomoćnima i Ja ću vas učiniti zauvijek Mojima.
Oni među vama koji se odnose oštro prema drugima, koji nanose bol onima nad kojima vladaju i koji zlobno šapću o drugima, vi ćete biti poput praznih posuda bez ičega da Mi pružite. Vi uvijek morate slijediti Moja Učenja. Ljubav samo dolazi od Mene. Mržnja ne. Oni koji kažu da Me poštuju i loše govore o drugima, iako tvrde da podržavaju Moju Riječ i čuvaju Moje Ime – oni Me ne poštuju. Oni Me vrijeđaju i njihova će sramota postati očita na Veliki Dan. Nikada, ni na jedan trenutak, nemojte misliti da vi možete živjeti bez ljubavi prema drugima u svojim srcima, jer ako vi nemate ljubavi prema drugima onda vi niječete Dar, koji je slobodno dan svoj Božjoj djeci. Kada Me istinski ljubite, vi ćete se ponašati prema drugima s ljubavlju i poštovanjem. Kada ste vi okrutni prema drugima, pričate loše o njima ili ih nepravedno kritizirate, onda vi odbijate Ljubav koju Ja vama darujem. Na njenom mjestu je mržnja. Mržnja prema drugom ljudskom biću dolazi od sotone. Kada dopustite mržnji da otvrdne vašu dušu, vi se udaljujete od Mene i biti ćete duboko uzrujani u svojoj duši.
Kada vi ljubite drugoga u Moje Ime, vi ćete to učiniti riječima, vašim djelima i djelima milosrđa. Ljubav Božja, koja se živi u skladu s Njegovim Željama, preko Njegove djece, može spasiti čovječanstvo. Ljubav pobjeđuje zlo. Sotonina moć je uništena u trenutku kada vi pokažete ljubav prema drugima koji se prema vama loše odnose. Vi morate snažno raditi da bi dopustili da vas ljubav obuzme, kako bi mogli širiti ovu veliku milost drugima.
Ljubav stvara ljubav u drugima. Ljubav donosi život. Ljubav donosi oprost. Ljubav uništava zlo. Bez ljubavi zlo će napredovati.
 
 
Vaš Isus
 
 
Petak, 17. svibnja 2013., 14:02h
 
 
Moja najdraža kćeri, Ja ti otkrivam u povjerenju Moju Bol i Tugu dok još jedanput proživljavam Agoniju koju sam trpio u Maslinskom Vrtu.
Tada je Moju Bol, izazvao zli pokazavši Mi vizije budućnosti. Moju Bol je uzrokovalo poganstvo koje će se prostirati Zemljom u vaše vrijeme. Ja sam tada znao, kao što se sada može vidjeti, za mržnju u svijetu koja postoji prema Meni, Isusu Kristu.
Moja patnja je pogoršana činjenicom da čovječanstvo i dalje potpuno ne shvaća Žrtvu, koju sam Ja učinio za njihove duše. Moje Razapinjanje je bilo za spas svakoga naraštaja, uključujući one u današnjem svijetu. Moja Bol je velika u ovo vrijeme i Moja se patnja jasno pokazuje u tebi, kćeri Moja i drugim dušama žrtvama, kako bih Ja mogao spasiti najizopačenije među vama.
Ja plačem gorke Suze i Moje Srce se nadima dok se grijeh širi preko zakona u vašim zemljama, koji će prisiliti nevine duše na iskušenje. Ne samo da će oni osjećati da grijeh sada može biti opravdan, jer ih zakoni u njihovim zemljama odobravaju, nego će oni također biti optuženi za kršenje zakona njihove zemlje, ako održavaju Moju Svetu Riječ. 
Oh kako ste vi zavedeni. Kako ste daleko odlutali od Mene. Koliko ste Me uvrijedili. Oni s odgovornošću proglašavanja Moje Svete Riječi, poslušajte Me sada. Vaša dužnost je da zaštitite Moju Svetu Riječ u svako doba. Vaš zavjet je da se pokoravate Mojoj Riječi i Mojim Učenjima, kako su bili sadržani u stvaranju Moje Crkve na Zemlji. Nikada nemojte odstupati od Istine. Pripremite vaše duše, jer uskoro ćete biti prisiljeni protiv svoje volje zanijekati Me preko Sakramenata. Vi morate biti oprezni u svako doba zbog velikih promjena koje su pred vama.
Cijelom čovječanstvu, Ja vas pozivam da odgovorite na Moj Glas, Glas Istine, Glas Ljubavi, Glas vašega Gospodara. Vi ćete Me uskoro vidjeti. Tada će paučina biti očišćena s vaših očiju i tada će Istina postati jasna. Kada svane dan Moga Milosrđa, vi morate znati da će se Moj Drugi Dolazak dogoditi vrlo brzo nakon toga. I premda Ja žudim da Mi se svi vi obratite, Ja plačem sa tugom zbog duša koje su Mi izgubljene.
Ja moram upozoriti one koji Me pokušavaju zaustaviti, u Spasenju duša, da ću vas kazniti, ako se nastavite suprotstavljati Riječi Božjoj. Ja ne mislim na ove Poruke, iako sam tužan jer Me vi nećete slušati, već na ukidanje Moje Svete Riječi u vašim narodima.
Svjetlo će potući tamu. Svjetlo Božje čuva vas živima. Tama vas uništava. Moje Svjetlo će postati sve svjetlije i svjetlije dok Moja Sveta Euharistija ne bude prognana. Onda će ona izblijedjeti. Onda će se Moja Crkva raspasti i činiti će se da umire. Svijet će se radovati, jer zajedno s Mojom Crkvom u Rimu, Židovski narodi će biti pokošeni. To će biti najveća prijevara koja će zadesiti čovječanstvo i oni koji prihvate ovaj zli oblik poganstva biti će pometeni u poplavi. I tada, nakon što se vatre budu prostirale Zemljom, Moja će se Crkva ponovno uzdići u svom punom veličanstvenom obliku. To će biti kraj za grješnike koji odbiju Moju Ruku, ali početak Vječnoga Života za one koji Me ljube.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 17. svibnja 2013., 23:50h
 
 
Moja predraga kćeri, ti moraš znati da svi grješnici, osobito oni koji su počinili užasne stvari, moraju doći k Meni. Ja tražim njihovu pažnju i Ja ih želim dovesti u Moje Srce, jer ih ljubim. Njima će odmah biti oprošteno, ako skupe hrabrost i pozovu Me da im pomognem da izađu iz svoje bijede. Oni Me se nikada ne smiju bojati, jer Ja Sam Uvijek-Milosrdni. Oni su bliži Meni nego oni koji izjavljuju da Me predstavljaju na Zemlji, ali koji su licemjeri, kao što su bili farizeji.
Dajte Mi vašu ruku. Bez obzira kakva ste djela vi počinili, Ja ću se sresti s vama. Moja molitva, koja vam je sada dana, dovesti će vas u Moje Srce i Ja ću prebivati u vama i vi ćete biti spašeni.
 
Križarska molitva (107) Izbavi me od vatri pakla
 
Ja sam užasan grješnik, Isuse. Ja sam svojim djelima uzrokovao očajnu patnju drugima. Odbačen sam na stranu zbog toga. Više me nigdje ne podnose na Zemlji. Izbavi me iz ove divljine i zaštiti me od stiska zla. Dopusti mi da se pokajem. Prihvati moje kajanje. Ispuni me Svojom Snagom i pomogni mi da se uzdignem iz dubina očaja. Ja predajem Tebi, dragi Isuse, moju slobodnu volju, da učiniš od mene što Ti želiš, kako bih mogao biti spašen od vatri pakla. Amen.
 
Idi dijete Moje u miru, jer Ja nikada neću napustiti one koji Me usrdno mole za Milosrđe.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 18. svibnja 2013., 13:16h
 
 
Moja predraga kćeri, Dar Duha Svetoga je veoma pogrješno shvaćen. To je dragocjeni Dar i izliven je na čovječanstvo Božjom Velikodušnošću. On je dan s velikom ljubavlju svima, ali ne prihvaća Ga svatko. Nisu svi sposobni primiti ovaj Dar. Oni koji vjeruju da zaslužuju ovaj Dar zbog toga što kažu da Me poznaju i koji su teološki obrazovani u svakom pogledu, nisu nužno pripremljeni primiti Ovaj Presveti Dar.
Tijekom deset dana u Cenakulu, Moja ljubljena Majka je morala strpljivo objašnjavati Mojim Apostolima važnost poniznosti. Bez poniznosti vi ne možete biti ispunjeni ovim Darom s Neba. Neki od Mojih Apostola su mislili da su kao odabrani Učenici bili bolji od običnih ljudi, zato što su bili bliži Meni i da drugi moraju odmah pasti pred njihove noge. Ali, naravno, to nije ono što sam ih Ja poučio. Moja Majka je provela mnoge duge sate objašnjavajući im kako oholost može spriječiti Duha Svetoga od ulaska u njihove duše.
Kada Duh Sveti ulazi u dušu, On donosi sa sobom mnoge Darove. To može biti Dar Znanja, Dar Jezika, Dar Mudrosti, Dar Ljubavi, Dar Liječenja ili Dar Prorokovanja. U slučaju Mojih Apostola, oni su uskoro shvatili, čim su primili ovaj Dar, da nikada ne bi dopustili grijehu oholosti da uprlja njihovu Misiju nakon toga. Jer čim oholost iskrsne u osobi, koja je primila Dar Duha Svetoga, Duh Božji nestaje i na njegovom mjestu će se zadržati duh tame.
Mračna duša ne može izlijevati Svjetlo Duha Svetoga na druge. Ona može samo širiti tamu. Tama duha obmanjuje druge. Ona je osobito varljiva kada dolazi od nekoga koji se čini svetim učenikom ili stručnjakom u Mojim Učenjima. Sve to dovodi do mržnje, tjeskobe i osjećaja beznađa.
Da bi primile Dar Duha Svetoga, vaše duše moraju biti očišćene i slobodne od grijeha oholosti, inače vam nikada neće biti dodijeljen. Kada je Duh Sveti prisutan, On će se širiti poput vatre i umnažati Riječ Božju na mnogim jezicima. On će dovesti do izlječenja duha, duše i tijela i donijeti će sa sobom mudrost, koja može doći samo od Boga. On će širiti sveopće obraćenje.
To će onda biti plodovi po kojima ćete vi znati gdje je Duh Sveti prisutan. Obilje svakoga mogućega Dara, uključujući čuda s Neba, sada se objelodanjuju u Knjizi Istine za dobro svih – Knjizi koja je obećana cijelom čovječanstvu za ova vremena. Prihvatite Ju milostivoga srca i zahvalite Bogu na jednom od posljednjih Darova s Neba prije Velikoga Dana.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 19. svibnja 2013., 20:08h
 
 
Moja predraga kćeri, smrt više neće imati moć nad onom Božjom djecom koja Ga ljube, u Mome Novome Raju.
Ove Poruke će nažalost donijeti nepotrebni strah, onima koji vjeruju da će se oni suočiti sa smrću, kada ova Zemlja bude odbačena u korist Novoga Neba i Zemlje. To nije istina. Oni koji nađu milost kod Mene i koji prihvate Moju Ruku Milosrđa će dobiti Dar Života. Čak i ateisti, nevjernici, nekršćani i oni svih vjera obratiti će se Meni i prihvatiti Moj Dar, nakon što se Upozorenje dogodi. Tada ću Ja poraziti Zvijer, jer Ja ću dati Vječni Život milijardama duša koje su žive u svijetu.
Grijeh, kojega je Zvijer predstavila Adamu i Evi, prestati će postojati. Moje Milosrđe će ga poraziti. I baš kao što grijeh uništava tijelo, Moje Svjetlo će donijeti čovječanstvu Vječni Život. Smrt, bolest, starost više neće postojati u Mome Novom Raju. Moja odabrana djeca – njih milijarde – imati će savršeno tijelo i dušu, u jedinstvu sa Božjom Voljom Moga Oca.
On, Moj Otac, dao je Vječni Život Adamu i Evi i oni su ga odbacili. I zato je njima i svim njihovim potomcima uskraćen Dar Raja i Vječnoga Života. Sada će se ovo konačno promijeniti. Moj Život, Smrt i Uskrsnuće moraju sada biti ponovno uspostavljeni u ovome, konačnome dijelu Moga Zavjeta. Moja Crkva je, baš kao što sam Ja bio, bila progonjena i sada će trpjeti divljačko premlaćivanje, bolni napad i ono što će izgledati poput teškoga poraza. I kada ona bude razapeta i bačena u stranu, ona će se činiti spaljenom i zaboravljenom.
Poganstvo će bujati. Ali budući da će na njega utjecati i voditi ga zli, biti će na oprezu da ne pokaže svoje prave boje. Ono će biti predstavljeno svijetu kao novi oblik socijalne pravde – novi oblik humanizma, gdje su sve potrebe čovjeka zbrinute. Te potrebe će uključivati pravo na grijeh, ali na te grijehe će se, u inat Bogu, gledati kao na moralna prava čovjeka.
Kako će mrska Meni, Isusu Kristu, biti ova zla, jedinstvena svjetska religija. Ne samo da će oni okrenuti svoja leđa Meni, već će oni uključiti sotonske simbole gdje će Moj Križ biti prikazan na najgroteskniji način. Moja Hostija će biti odbačena. Drugačija vrsta žrtve će se prinositi na žrtvenicima crkava. Zvijer će biti onaj kojega će oni otvoreno obožavati, a zauzvrat, on će im dati mnoge moći. Zbog toga će mnogi vjerovati da će oni koji će upravljati ovom grozotom imati čudesne moći. I premda će se možda činiti da oni slijede dobru i pravednu crkvu, ona neće donijeti ništa drugo osim tame.
Svečanostima i razvratnom ponašanju svjedočiti će se u ovim crkvama, koje su bile izgrađene da poštuju Mene, Isusa Krista, ali Ja neću biti Prisutan. I tada, baš kada Me oni budu zaboravili, Moja Crkva će uskrsnuti od mrtvih, baš kao što sam Ja to učinio. Ona će ponovno postati živa na javnim mjestima. Zatim ću Ja okupiti svu Moju djecu koja su ostala vjerna Mojoj Riječi i one čije su oči bile otvorene Istini. Zatim ćemo se mi uzdići, zajedno s onima koji su iščekivali Veliki Dan, ali koji su mrtvi, u Novi Raj.
Oni koji Mene odbiju, nakon svakog Moga pokušaja da spasim njihove duše, biti će odbačeni. Zatim će početi Moja Vladavina i Kraljevstvo kojega Mi je obećao Moj Otac biti će uspostavljeno.
Nikada se ne bojte budućnosti, jer jedino će Moje Novo Kraljevstvo zadovoljiti vaša jadna, žalosna srca. Jedino će vam Moje Novo Kraljevstvo dati Vječni Život.
Vi morate moliti za svakoga pojedinoga od vas, kako biste bili dostojni da primite ovaj Veliki Dar.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 20. svibnja 2013., 22:52h
 
 
Moja predraga kćeri, dok se ova Misija postupno širi, Moja Riječ će biti izgovarana na mnogim jezicima. Moje Poruke, koje su ti danas dane, ražaruju Moju Svetu Riječ u Novome Zavjetu. Moje Poruke također podsjećaju svijet na Riječ Božju, koja je sadržana u Presvetoj Bibliji.
Ja ne pišem iznova Riječ, Ja vas jednostavno podsjećam što Ona znači danas. Ja također govorim svijetu da ih pripremim za Moj Drugi Dolazak, jer ne želim da oni budu izgubljeni. S velikom ljubavlju i radošću Ja promatram kako Me Moji vjerni sljedbenici prihvaćaju onakvoga kakav Ja Jesam. Oni koji su odmah znali da sam to bio Ja, Isus Krist, Koji im je govorio preko ovih Poruka, su blagoslovljeni. Oni su ti koji nikada nisu sumnjali. Oni su mogli osjetiti Moju Prisutnost. Moja je Riječ probola njihova srca poput mača. Moj je Duh dotaknuo njihove duše. Oni su znali. Oni su Me prepoznali, a kako pate zbog toga.
Vi, Moja dragocjena djeco, znate da kada ste odgovorili na Moj Poziv, da sam vam Ja dao poseban Dar, blagoslov, koji će vam pomoći da izdržite ovaj Put prema Vječnom Životu. Vi ćete trebati ove Darove, zato što ćete vi biti okosnica Moje Vojske Ostatka i vi ćete voditi druge, koji će vas u konačnici slijediti.
Ljudi, iz svih naroda, slijediti će vas kada se više ne budu imali gdje okrenuti i vi ćete sa njima dijeliti Moja Učenja. Svima onima odanima Meni, Isusu Kristu, biti će dani novi Darovi kako bi im se pomoglo da se ujedine diljem svijeta u jedinstvu sa Mnom. Svi oni među Kršćanskim Crkvama će najprije doći k Meni. Zatim će se Židovi s vremenom okrenuti i konačno Me prihvatiti. Sve druge religije shvatiti će Istinu Mojih Učenja i oni će Me također slijediti. Ali oni neće svi prihvatiti Istinu, čak i kada im bude prikazana baš pred njihovim očima.
Zatim su tu nevjernici, mnogi od njih dobri ljudi. Oni koriste ljudski razum kako bi iznijeli sve razloge zašto Bog ne Postoji. A ipak će oni, uključujući mnoge njihove Kršćanske kolege koji su mlaki u svojoj vjeri – najprije Meni potrčati. Njihova srca će biti otključana i zbog toga jer će samo vidjeti svjedočanstvo koje im Ja donosim, oni će znati da ih Ja pozivam. Oni Mi se neće oduprijeti, za razliku od onih tvrdoglavih duša koje misle da znaju više od Mene o obećanju koje sam Ja dao da ću se vratiti da predstavim Posljednji Zavjet.
Svaki zadatak koji vam Ja dam, dovesti će do toga da će sve više i više naroda uzeti Moj Križ da bi stvorili jedan put prema Meni. Nikada ne oklijevajte da idete sa Mnom kada vas Ja pozovem, jer kada Mi odgovorite, vi ćete uništiti moć zla. Zlo vam može uzrokovati bol, ali kada Mi dopustite da vas vodim, vi možete nadići bilo koju prepreku na vašemu putu.
Ja vas ljubim i Ja vas vodim, baš kao što Ja štitim Moje Molitvene Zajednice diljem svijeta.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
Utorak, 21. svibnja 2013., 16:30h
 
 
Moja predraga kćeri, kada dođe vrijeme za Zvijer da otkrije Antikrista, veliki znakovi će biti viđeni. Grmljavina, kakva se nikada prije nije čula, će se osjetiti u mnogim dijelovima svijeta, ali naročito u dijelu gdje je Antikrist rođen.
Do tada će Moj Duh Sveti, izliven među Moje sljedbenike, u svim Mojim Kršćanskim Crkvama, osigurati da su oni spremni. Oni će zajedno sa Mojim učenicima iz ove Misije tvoriti Crkvu Ostatka. Njihova snaga će biti veličanstvena i nikakvo zlo neće zadesiti one s Pečatom Živoga Boga. Njihova snaga će dolaziti od molitvi koje im je dala Moja Majka i od Križarskih molitvi.
Antikrist će započeti svoju vladavinu pažljivo. Nitko neće sumnjati u njegovu namjeru jer će se nekakav mir spustiti na Zemlju. Ovo vrijeme će biti vrlo važno za vas, Moja Vojsko Ostatka, da se okupite u Molitvenim Zajednicama. Ja svečano obećavam da će ove Molitve ublažiti većinu užasnih djela koje će on, Antikrist, nanijeti narodima prekivajući četiri strane Zemlje.
Ja ću podariti pomilovanja svim onim narodima gdje su Molitvene Zajednice uspostavljene. Kroz vašu odanost Meni, vašemu ljubljenome Isusu, Ja ću spasiti duše i izliti još više Darova na čovječanstvo, kako bih zaštitio Božju djecu protiv patnje koju Zvijer kuje.
Ufajte se u Mene. Budite u miru u znanju da ste vođeni i zaštićeni.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 23. svibnja 2013., 22:30h
 
 
Moja predraga kćeri, Moji ljubljeni sljedbenici, širom svijeta, uskoro će osjetiti Moju Prisutnost, jer Ja ću se obznaniti u njihovim srcima na način koji oni prije nisu iskusili. Tako ću Ja pripremiti kršćane za bitku, u Moju korist, da bi spasili sve duše.
Moji kršćanski vojnici će postrojiti najveću Vojsku protiv Antikrista. Ja mislim na sve one koji Me poznaju i koji ostanu odani Mome Svetome Nauku, sadržanom u Presvetoj Bibliji. Ja također mislim na one koji nasljeduju svoju vjeru; na one koji vjeruju u Mene, ali koji Me ne posjećuju i na sve one koji ostanu odani Istini. Vi ćete se okupiti u svakome kutku svijeta i premda ćete se pridružiti Mojoj Vojsci Ostatka govoreći mnogim jezicima, vi ćete se ujediniti kao jedan u Meni.
Oni koji slijede ove Poruke, tvoriti će jezgru i iz toga će rasti mladice i potom grane Moje Vojske Ostatka širom svijeta. Nijedna zemlja neće ostati nedirnuta Mojim Duhom Svetim preko Knjige Istine.
Knjiga Istine će vas ujediniti kada vaša vjera bude kušana. Kada se bude uplitalo u vjernost prema Meni i kada sam Ja izbačen iz vaših crkava, zgažen i zatim sakriven izvan pogleda – vi ćete ustati i održati na životu Moju Riječ. Plamen Duha Svetoga će vas voditi na svakom koraku puta. Vi ćete osjetiti snagu i hrabrost, koja će iznenaditi čak i najkrotkije među vama. Slabi će postati jaki. Plašljivi će postati hrabri, a potlačeni će stupati naprijed kao ratnici Istine. I sve dok Moja Vojska Ostatka bude rasla i bujala u milijunima, mnoge prepreke će biti postavljene pred njih.
Uvrede, optužbe za krivovjerje, laži, gnjev i mržnja biti će njihov usud. Nered će biti viđen posvuda među klevetnicima, čiji će dokazi biti protkani netočnostima, proturječjima i nerazumljivim dokazima. Sotonin utjecaj će uvijek stvarati zbunjenost, nered, nelogične i lukave argumente i uvijek će biti prožet mržnjom prema Božjoj djeci. Oni koji su blagoslovljeni Svjetlom Božjim i Svjetlom Istine privući će užasne i odvratne napade. Jer tamo gdje Sam Ja Prisutan, vi možete biti sigurni da će progon onih koji proglašavaju Moju Svetu Riječ biti velik. Što je gori progon protiv bilo koje Božje Misije, možete biti sigurni da je sotona vrlo ljut.
Kada vi patite, kao što hoćete, zbog mržnje koja vam je pokazana jer uzimate Moj Križ kako bi Me slijedili, Zvijer će biti zabrinutija i on će žešće raditi, preko duša onih okaljanih grijehom oholosti, da vas uništi. Vi morate zanemariti ove napade. Budite u miru, jer dok se oni pojačavaju sa silnom mržnjom protiv vas, vi ćete znati zasigurno da ste u istinskome jedinstvu sa Mnom, vašim Isusom.
Idite u ljubavi i miru i znajte da Ja živim u vašim srcima.
 
 
Vaš Isus
Petak, 24. svibnja 2013., 21:50h
 
 
Moja predraga kćeri, svugdje gdje se čuje Moj Glas, na svakom mjestu i u svakom Hramu posvećenom klanjanju Bogu, doći će do razdora. Dok će mnogi iskazivati počast Meni, Mojim Učenjima, Mojoj Crkvi, kada oni čuju Moj Glas, dok On sada traži pažnju, oni će prekriti svoje uši.
Moj Glas će pasti na gluhe i tvrdoglave duše. Moj Glas, Moja Riječ i Moj Poziv će biti ljutito odbijeni i ispljunuti, dok sam Ja progonjen po posljednji put na Zemlji. Ovo je posljednji poziv da se Božja djeca privuku u Moja Njedra, prije Moga Drugoga Dolaska, a ipak, mnogi ljudi, zbunjeni lažima koje šire demoni, okrenuti će se i odbiti Moje Milosrđe.
Mene će još jednom odbiti oni koji prebivaju u Kući Božjoj, svećenici i svi oni koji ne prihvaćaju Istinu. Svi ćete vi uskoro vidjeti konačnu uvredu Mome Imenu. Oni od vas koji prekrivaju svoje oči i hodaju okolo s povezima preko svojih očiju, konačno će vidjeti Istinu kako vam se sada daje u ovo vrijeme.
Ja ne mogu stvoriti razdor u Mojoj Crkvi, jer tada bih Ja zanijekao Sebe. Crkva je Moje Tijelo i Ona nikada ne može umrijeti, ali oni unutar Nje će Mene odbaciti. Baš kao što sam Ja bio odbačen prvi put, oni će Me ovoga puta pokušati uništiti, prije nego Ja dođem kako bih donio konačno Spasenje obećano čovjeku.
Čovjek je slab. Čovjek je neuk i nije dostojan Moga Milosrđa. Čovjek je tvrdoglav. Čovjeku je dana Istina tijekom Moga Vremena na Zemlji, ali on i dalje ne shvaća Moje Obećanje. Moj Povratak, u Drugom Dolasku, će biti ubrzan odbacivanjem Moga posljednjega proroka. Prorok koji je poslan kako bi vam dao konačnu Riječ Božju da bi pripremio vaše duše žestoko će patiti. Vi Mene, Isusa Krista klevećete kada se rugate Mojoj Svetoj Riječi koja je dana Božjem proroku. Vi odbacujete Riječ Božju, koja vam se daje da se pripremite za bitku s Antikristom. Čineći tako, vi uništavate duše. Vi sprječavate te duše od ulaska u Moj Raj.
Oni koji govore zle stvari o Mojim Porukama ne mogu opravdati svoju ogorčenost, svoj gnjev ili svoju logiku, jer oni su puni zabluda, koje su rođene iz grijeha oholosti. Uskoro će teško biti razlučiti Istinu od laži nove svjetske organizacije, koja će predstaviti novu pogansku svjetsku religiju.
Ako Me ne slušate sada, vi ćete biti nagovoreni da prihvatite ovu zlu zamjenu. Ona će biti urešena u blještavu, zlatnu vanjštinu. Ona će zadiviti čak i najpobožnije među vama i iskriviti će vašu vjernost Meni i svi će joj se diviti. To je religija koja će obratiti ateiste da povjeruju u veliku laž. Nikakav mir neće doći onima koji slijede ovu pogansku grozotu. Međusobni strah i prijezir će se pojaviti, gdje će se brat boriti protiv brata i gdje će ljudski rod biti podijeljen na dvoje. Jedna polovica će prihvatiti iskrivljenu istinu ove nove svjetske religije, kojom će predsjedati mnoge crkve, mnoge vjere, kao i veliki dio Katoličke Crkve. Druga polovica će se sastojati od onih koji Me doista ljube i koji će ostati vjerni Istini.
Kada vi ne prihvaćate Istinu – Istinu sadržanu u Svetoj Bibliji – živjeti ćete laž. Vi nećete više imati ljubavi u vašoj duši za Mene, ako prihvatite laži koje će vas hraniti.
I dok se Moja Riječ može danas činiti poput krivovjerja, kao što je to bilo tijekom Moga vremena na Zemlji, mnogi će od vas gramzljivo uzimati ove Poruke kada budete gladni Istine, kada Antikrist bude nadzirao vaše narode. Vi ćete puzati na vašim trbusima i vrištati za Mnom. Vi, koji ste bogohulili protiv Mene, željeti ćete odrezati vaše jezike, jer tada ćete shvatiti kako su Me vaše riječi uvrijedile. Ja iščekujem strpljivo taj dan, ali ako stanete pred Mene i spriječite Me u tome da posegnem za dušama, Ja ću vas oboriti. Ako nastavite bogohuliti protiv Mene, proglašavajući Moje Poruke da su djelo đavla, onda vam nikada neće biti oprošteno. Jer to je najveći grijeh protiv Boga.
Zapamtite da Ja dolazim Božjoj djeci ovoga posljednjega puta kako bih ispunio Zavjet Moga Oca. Njegova Volja se sada može vršiti na Zemlji kako je i na Nebu. Nitko među vama ne može spriječiti da se ovo dogodi. Nitko među vama, iako Me neki od vas mrze, ne može spriječiti Moj Drugi Dolazak. Oni koji bjesne u gnjevu na Moju Riječ i proglašavaju da Ona dolazi od sotone, vječno će prebivati sa Zvijeri.
 
 
Vaš Isus
 
 
Subota, 25. svibnja 2013., 21:49h
 
 
Moja predraga kćeri, bol proroka koji su došli prije tebe doista nikada nije bila znana. Ali njihov teret je bio težak. Za razliku od vidjelaca, oni su radili sami i bio im je uskraćen bilo kakav oblik prihvaćanja.
Proroci su bili omraženi jer su prorokovali u Ime Božje i jer su govorili o budućim tragedijama, koje su trebale zadesiti čovječanstvo zbog mrlje grijeha. Oni su vodili usamljene i zastrašujuće živote i pali su mnogo puta zbog teškoće njihove Misije. Njima je bilo teško shvatiti proročanstva i mnogi od njih su bili neuki u značenju Riječi, koje su im bile objavljene. Mnogi su bili nesigurni, jesu li u stvari uopće proroci, ali po plodovima njihove Misije, kada su mogli vidjeti širenje Riječi Božje i kako se brzo svjedočilo obraćenjima, oni su shvatili.
Većina Božjih proroka je bila prezrena, izrugivana i smatrana krivovjercima. Mnogi su bačeni u divljinu i mučeni, samo zato jer su bili glasnici poslani od Boga.
Proroci su poslani u svijet, samo zbog Ljubavi Božje, da pripreme Njegovu djecu za događaje koji će imati utjecaj na Spasenje njihovih duša. Prorocima su davane različite Misije. U nekim slučajevima, oni su poslani da upozore čovječanstvo na opasnost neposluha prema Ocu. Drugi su bili poslani da upozore na posljedice, koje bi zadesile ljude, ako upadnu u teški grijeh. U drugim slučajevima, bilo je to da upozore čovječanstvo na one koji bi im uzrokovali progon i pokušali spriječiti da Riječ Božja nahrani Njegovu djecu. Zatim je tu bio Ivan Krstitelj, poslan da pripremi Božju djecu za dolazak Mesije, jedinoga Sina Božjega, poslanoga da ih Otkupi u Očima Božjim. Ali, oni ga nisu slušali. Najniži među Židovima su slušali i prihvatili Mene, Isusa Krista, Sina Čovječjeg, ali najsvetiji i najstariji sluge, unutar Crkve u to vrijeme, odbili su prihvatiti Istinu.
A sada ti, kćeri Moja, poslana si da pripremiš put za Moj Drugi Dolazak, kako bih Ja mogao donijeti Spasenje svijetu i kako bi Moj Novi Raj mogao biti ostvaren. Ovo je bilo naviješteno, ali hoće li oni slušati? Nažalost, neće. Oni odbijaju vjerovati da bi Moj Otac mogao poslati na svijet, u njihovo vrijeme, Svoga posljednjega proroka. Čineći tako, oni niječu Sveto Evanđelje Božje. Oni vjeruju da će se Moj Drugi Dolazak dogoditi daleko u budućnosti. Ova zabluda nije uzrokovana njihovim znanjem Svetoga Pisma, već njihovim manjkavim ljudskim promišljanjem kroz koje nijedan dio Moga Obećanja, da ću ponovno doći, ne može biti shvaćen.
Veličanstveno Naslijeđe vaše budućnosti, koje vas čeka, je vaše. Ono je za svakoga pojedinoga od vas, bez obzira kako su ocrnjele ili čiste vaše duše, ali vi se morate pripremiti i biti na oprezu, jer svaki demon iz pakla luta Zemljom u ovo vrijeme i preko drugih će vas pokušati zaustaviti. Sotona ne želi da Moj Otac dovede Svoju djecu Kući, njihovom zakonitom Naslijeđu. On će širiti laži, uzrokovati zbrku i ometati vas. Njegovi lukavi i prevarantski putovi biti će tako profinjeni i on će raditi preko drugih duša, koje sebi dopuštaju da budu otvorene takvom iskušenju. Ljudi, stoga, neće vjerovati da bi Bog ikada poslao još jednoga proroka u svijet na ovaj način. To je nepotrebno, oni će reći. Umjesto toga oni će biti nasamareni u vjerovanje, u lažne proroke i budući ih ima toliko mnogo – vukova u ovčjoj koži – oni će biti privučeni onima koji će govoriti sve stvari koje oni žele čuti. Izmišljene priče. Mudro zamaskirane u sveti govor, koji će skrivati užasne laži, koje oskvrnjuju Moju Svetu Riječ.
Ti, kćeri Moja, biti ćeš jedina koja će govoriti Istinsku Riječ Božju u ovo vrijeme, da cijeli svijet čuje. Postoje također drugi proroci Božji, ali njihove Misije su drugačije. Od tebe će se tražiti da kažeš Istinu, ali Istina će potresti, kao što će i spasiti duše.
Zar oni među vama koji proglašavaju da Me poznaju misle da Moj Otac ne bi poslao posljednjega proroka da vas pripremi Snagom Duha Svetoga, prije Moga Drugoga Dolaska? Zar Ga ne poznajete? Zar ne znate koliko je velika Njegova Ljubav? Zar ne poznajete opseg Njegove velike Samilosti? Ako znate, onda ćete vi slušati ove Poruke s Neba. Ove Poruke će biti posljednje koje će vama biti dane prije Velikoga Dana kada Ja dođem Suditi.
Oni koji žive svoje živote u skladu sa Riječi Božjom i koji ne znaju za ove Poruke, nemaju se čega bojati. Oni koji prihvaćaju ove Poruke i upozorenja i ne prihvaćaju nikakvo drugo naučavanje osim onoga koje sam svijetu dao Ja, Isus Krist, nemaju se čega bojati, jer njihovo će biti Kraljevstvo Moga Novoga Raja.
Onima koji će odbiti Moju Ruku Milosrđa, koji odlutaju od Mene i koji uništavaju svoje duše štujući sotonu i sva njegova lažna obećanja, umjesto svoga Boga i Stvoritelja, biti će uskraćen Vječni Život, osim ako usrdno ne zamole za Moje Milosrđe.
Vrijeme koje predstoji je za obnovu vaših živote. To je vrlo jednostavno. Dođite k Meni i Ja ću vas zaštititi. Ova proročanstva se odnose na budućnost i ona će se ostvariti. Odbacite ih kao besmislicu i vi ćete žaliti dan kada ste okrenuli leđa Istini koja vam je obećana kao Božjoj dragocjenoj djeci.
 
 
Vaš Isus
 
 
Nedjelja, 26. svibnja 2013., 14:10h
 
 
Dijete Moje, ti nikada ne smiješ slušati one koji te pokušavaju zaustaviti u ovoj Svetoj Misiji. Važno je da ti ostaneš u jedinstvu s Mojim ljubljenim Sinom i znaj da će se oni glasovi, koji bogohule protiv Moga Sina, nastaviti umnažati. Mržnja, koja se izlijeva iz njihovih usta, nije protiv tebe, već Svete Riječi Moga Sina. Sada, ti znaš koliko neprijatelja Moj Sin ima u svijetu. Oni koji Mu najviše nanose bol su oni koji govore da Ga ljube, ali koji Ga sada odbacuju, dok On govori preko odabranih Božjih proroka.
Oni koji koriste Mene, Svetu i Bezgrješnu Majku Božju, da se sakriju, dok izvikuju prostote, ispunjavaju Me Suzama velike žalosti. Tako su otvrdnula njihova srca i tako ispunjena gnjevom, da će njihova mržnja prema ovim Porukama potresti mnoge. Oni koji vjeruju da brane Riječ Božju i koji odbacuju one koji dolaze u Njegovo Ime, nikada ne smiju opravdavati one koji pokažu mržnju ili kleveću druge u Njegovo Ime. Kada se to dogodi i kada to čine oni koji tvrde da su proroci, znajte da ti gorki napadi ne dolaze od Boga, jer bi to bilo nemoguće.
Ja, Majka Božja, uništiti ću moć zloga u srcima onih koji Me pozovu. Ako Me oni ne pozovu, Ja im ne mogu pomoći. Ja, kao Suotkupiteljica, nikada ne bih mogla zanijekati Istinu, koju Moj Sin želi otkriti svijetu. Moja dužnost je prema Mome Sinu. Ja vam nikada ne bih rekla da odbacite ili prokažete zloga, a zatim vas prevarila tvrdeći da sam Majka Božja.
Oni koji tvrde da Me poštuju preko Moje Presvete Krunice, a zatim govore zle stvari o Mome Sinu, proglašavajući Njegove Poruke lažima, vrijeđaju Moga Sina i obeščašćuju Mene. Moja Presveta Krunica, kada se govori polako i iz srca, otvoriti će vaša srca Istini ove Misije. Vi nikada ne smijete odustati od nade, čak i kada vam nije dan Dar Razlikovanja. On će vam biti dan, ako Me zamolite da posvetim vašu dušu zaštiti Moga Sina. Ako je to učinjeno u jednostavnom i poniznom duhu, Moj će vas Sin nagraditi Darom Duha Svetoga.
Djeco, vi nikada ne smijete vrijeđati proroke Moga Sina, čak i kada im ne vjerujete. Vi morate šutjeti i moliti za njih. Ako vi odbacite proroke Moga Sina, On vam to neće zamjeriti. Ali, ako vi proglasite da je Njegova Sveta Riječ, koja je dana pravim prorocima, došla od zloga, vi ćete užasno patiti.
Ostanite smireni, djeco i potpuno se ufajte u Moga Sina. Predajte sebe Njegovom Milosrđu i On će vas voditi i mir će biti vaš. Idite, Moja draga djeco, sigurni u spoznaji da vas Moj Sin ljubi. On oprašta svim dušama, sve grijehe, s izuzetkom vječnoga grijeha – bogohuljenja protiv Duha Svetoga.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Nedjelja, 26. svibnja 2013., 14:45h
 
 
Moja najdraža kćeri, Moja ljubljena djeca su u pomutnji u ovo vrijeme. Ja im želim reći, a osobito onima koji sumnjaju u ove Božje Poruke koje su im dane jer ih Ja ljubim, da se ne smiju bojati.
Strah stvara sumnju. Sumnja stvara zbunjenost. Zbunjenost može dovesti do nemira i naposljetku, vi ćete biti zaslijepljeni za Istinu. Istinu nikada neće biti lako prihvatiti, jer Istina otkriva dobro i loše. Nitko ne želi čuti loše i prije će se čovječanstvo sakriti u strahu nego prihvatiti vodstvo koje je dano svijetu preko Mojih Želja.
Ja šaljem Moje proroke da vas podsjete na Moju beskrajnu Ljubav za svakoga od Moje dragocjene djece. Ja ih također šaljem kako bih vas upozorio na prepreke, koje će pred vas postavljati zli kako bi vas oduzeo od Mene. Kada Ja otkrivam ove stvari, to nije da bih vas uznemirio, već da vas spasim i da vas očuvam od zla.
Istina koja vam je dana u Mojoj Svetoj Knjizi, Bibliji, tu je da Je vidite. Nemojte Je uzimati i stvarati vašu vlastitu verziju, jer Moja Želja nije da vi izvrćete Istinu. Ja sam obećao svijetu Knjigu Istine i Ja nikada neću poreći Moju Svetu Riječ. Ovo vam Ja dajem sada, kako bih mogao okupiti Moju djecu sa četiri strane Zemlje. Moji neprijatelji će pokušati zaustaviti širenje sadržaja Knjige Istine. Nemojte im dopustiti da vas ometu, jer kada se to dogodi, duše će Mi biti izgubljene.
Budite zahvalni da vam Ja, vaš ljubljeni Otac, dajem ovaj veliki Dar, jer vi ćete trebati Moje Vodstvo, osobito sada, kada će Antikrist biti predstavljen da ga svijet vidi. Vama će, preko Knjige Istine, biti pokazano kako da zaštitite vaše duše od zaraze koju je on smislio nanijeti svijetu. Svaka zaštita vam se daje da vam pomogne spasiti ne samo vaše duše, već duše milijardi.
Vojsci Ostatka će biti dane najveće Moći da porazi Zvijer. Ona će biti dovoljno snažna da to učini, zbog toga se nikada ne osjećajte obeshrabreno kada vas Moji neprijatelji pokušaju spriječiti od umnažanja u svim narodima. Njihova moć će biti ugušena, a oni koji su slabi i prihvate laži, koje će im biti prikazane, uskoro, u Ime Mog Sina, biti će Mi izgubljeni. Samo vašom ljubavlju za Mene i Moga ljubljenoga Sina, Isusa Krista i Snagom Duha Svetoga sva Moja djeca mogu biti spašena.
Ja ću vas zaštititi i čuvati vas u svako doba. Uzdignite svoje duše prema Meni kroz vjernost Mome Sinu i biti će vam dan Najveličanstveniji Dar Moga Novoga Raja.
Neka vas nitko ne zaustavi u potraživanju vašega zakonitoga Naslijeđa. Neka vas nitko ne zaustavi u borbi za duše sve Moje djece, jer vama se daju Milosti potrebne da se spase čak i duše onih koji Me najviše vrijeđaju. Ja vas ljubim, djeco. Ja očekujem vaš odgovor na ovaj Poziv s Neba.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog
 
Utorak, 28. svibnja 2013., 20:30h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja pripremam svaki dio svijeta, upravo sada, za Moj Drugi Dolazak. Ja ću obuhvatiti svaki narod – nijedan neće biti isključen – u Moje Ruke Milosrđa, kako bih ih mogao odvesti u Moje Kraljevstvo.
Moj Plan je vrlo detaljan, a ipak je jednostavan. Moj će Glas, dok odzvanja, privući milijune prema Meni u slijedećem razdoblju, a zatim milijarde u posljednjim etapama. Mnogo će ih više sada čuti Istinu, ali oni Je neće prihvatiti, dok se ne dogodi ono što sam vam Ja rekao. Moja Misija će se brzo širiti i tada, kada svi budu znali da sam to Ja, Isus Krist, Koji činim ovaj Poziv s Neba, oni će Mi se pridružiti. Na Moju Misiju će odgovoriti čak i oni koji odbijaju ove Poruke.
Vi, Moji sljedbenici, možda budete obeshrabreni zbog zlostavljanja, koje ćete morati izdržati zbog Mene, ali to neće dugo trajati. Moja Ljubav prema Božjoj djeci je tako velika da se može usporediti sa onom od roditelja koji ima brojnu djecu. Neka djeca će poštovati svoju majku i oca i odgovoriti na ljubav koja im je pokazana. Druga djeca će odgurnuti svoje roditelje, loše se ponašati prema svojoj braći i sestrama, prije nego što konačno prekinu sve veze. Zbog krvnih veza i ljubavi, svaki napor će biti učinjen, ne samo od roditelja, već i od braće i sestara, da se ta izgubljena djeca privuku natrag u okrilje svoje obitelji. A kada se to dogodi, svi grijesi, gnjev i odbacivanje, biti će zaboravljeni.
Moji sljedbenici, iako ćete se morati suočiti sa srdžbom drugih, vi morate ostati smireni i strpljivi. Vaša ustrajnost će biti iskušana i neki od vas će otpasti. Kada vam se to dogodi, Moji odani sljedbenici će učiniti sve da vas vrate natrag kako bi vi mogli odgovoriti na Moj Poziv.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
Srijeda, 29. svibnja 2013., 22:50h
 
 
Moja ljubljena kćeri, Ja Sam Početak i Svršetak. Ja sam Stvoritelj svega što jest i što će biti. Ja sam Gospodar života i smrti. Nitko nema ovlaštenje umiješati se u život ili smrt, jer samo Ja, vaš Svemogući Otac, mogu se umiješati u jedno ili drugo.
Kada čovjek počne vjerovati da je dobar, ako ne i moćniji nego Ja, on će Me pokušati oponašati. Kada čovjek želi preuzeti nadzor nad Mojim Stvorenjem, njega sotona iskušava da zgriješi. Kada grijeh oholosti u tolikom opsegu zarazi dušu, čovjek će Mi prkositi uništavajući život na Zemlji.
Zašto bi čovjek želio to učiniti? On želi zadobiti moć nad onim što sam Ja bezuvjetno dao, kada on oduzima život djeteta u majčinoj utrobi. Kada on želi nadzirati stanovništvo, on će uništiti život prije rođenja i ubiti one za koje osjeća da ne mogu dalje održavati život.
Postoji plan skupine, Moja kćeri, za uništenjem rasta svjetskog stanovništva. I to preko užasnog zla koje je ozakonjeno pobačajem. Porast pobačaja i njegovo brzo uvođenje širom svijeta nije slučajnost. On se širi diljem svakoga naroda. One narode koji se protive pobačaju Zvijer sa deset rogova će odgurnuti na jednu stranu i prisiliti ih da uvedu ovu grozotu. Ja ću baciti Mojom Rukom oštru kaznu na one narode koji su uveli pobačaj. Vi ćete vidjeti da se to događa čim se takvi zakoni uvedu i preko kazne koju ću Ja nanijeti. Vi ćete znati da je to Moja Ruka, koja se spustila na takvu zloću. Oni od vas koji mislite da imate pravo oduzeti život, znajte da to pravo ne postoji. Oduzmite život i vi nećete imati života. Vječni Život neće biti vaš, ako sudjelujete u bilo kojemu činu, koji dovodi do postojanja takvih bezbožnih zakona. Ista kazna će biti nanijeta onima od vas koji se usudite opravdati eutanaziju.
Moje Milosrđe je obilno i Ja ću oprostiti onima koji ne shvaćaju razliku između dobroga i lošega. Ali kada namjerno sudjelujete u sveopćem planu uništenja života, kao dio sotonističke skupine, vi ste prokleti. Vaša budućnost je zapečaćena obećanjem koje ste dali Zvijeri i uskoro vašim savezom sa Antikristom.
Oduzimajući život nevinih i silom donoseći takve zakone, vi otvoreno prkosite jednoj od Mojih najvažnijih Zapovijedi – ne ubij. Kada smišljate takav genocid na takvoj sveopćoj razini, provodite djelo đavla i zbog toga ću vas Ja uništiti.
Ja vam prvo dajem upozorenja, a zatim, ako ovi zli zakoni nisu prikraćeni, ne ostavljate Mi nikakav izbor. Zemlja će se tresti s takvom silinom da će vas progutati. Ja ću udariti svaki narod u skladu s opsegom broja nevinih koje su ubili. Ako Ja ne posredujem, vrlo brzo će Zvijer proždrijeti vaše narode i nitko neće preostati. Ja želim da znate da je grijeh zarazio Zemlju do takve mjere, da je preostao samo plamičak Svjetla. To Svjetlo je Svjetlo Božje i Ono je prisutno u Mome Sinu i Njegovom Mističnom Tijelu. Vaši grijesi Ga nastavljaju bičevati i to će se pojačavati do faze kada Njegova Crkva bude razapeta. Kada se to dogodi, tama će se spustiti i onda će doći kraj.
Moj Gnjev je dosegao svoju granicu. Vaše molitve će pomoći otkloniti dio kazne, koju ću Ja baciti na ovaj nezahvalni svijet i na takve zle grješnike, ali ne sve, jer te kazne se moraju dogoditi, kako bih Ja mogao zaustaviti ove planove da vas ne unište. Kada Ja ne bih pokušao zaustaviti širenje takvih grozota ne bi bilo kajanja. Ni posramljenosti. Ni svjesnosti o činjenici da Ja, Svevišnji Bog, stvaram život i oduzimam ga u skladu sa Mojom Voljom. Nitko drugi nema moć da čini isto.
Moj Gnjev se pokazivao Mojoj djeci godinama, ali do sada, vi ste zadržali kazne, koje ću Ja sada sasuti na one koji su krivi za uvođenje djela pobačaja.
 
 
Vaš Otac
Svevišnji Bog
 
Petak, 31. svibnja 2013., 16:40h
 
 
Moja predraga kćeri, način na koji Ja pokazujem Sebe Božjoj djeci na ovoj Zemlji je preko samo jednoga izvora, a to je Duh Sveti. Ja se ne mogu njima obznaniti na bilo koji drugi način.
Bez Prisutnosti Duha Svetoga Moj Glas se ne može čuti. Zbog toga, kada Duh Sveti siđe na odabranu dušu, Moj Glas se može obznaniti. Ali imajte na umu. Duh Sveti može prebivati samo u dušama koje slušaju i jednostavno priopćavaju ono što im je dano.
Duh Sveti može nadahnuti ljude da govore Božju Riječ, ali takve duše ne mogu zastraniti od toga. Svatko tko piše, priopćava, govori i tvrdi da on predstavlja Božju Riječ, koja mu je dana Snagom Duha Svetoga, nikada ne smije dati svoje vlastito tumačenje Moje Presvete Riječi.
Svatko tko proglašava Riječ Božju i koga je ovlastio Duh Sveti nikada se neće hvastati tom činjenicom. Oni nikada neće osuditi drugoga u Moje Ime, govoriti loše o drugima ili ih klevetati. Kada vidite da se ovo događa, vi ćete znati da Duh Sveti nije prisutan.
Tako mnogo lažnih proroka svojim glasovima jako viče, hvaleći se činjenicom da im je dan Dar Duha Svetoga, ali to je laž. Poznati ćete lažljivca kada on tvrdi da je obrazovan, da ima veliko obrazovanje u teologiji – i zato zna više o Meni od drugih – i zatim tvrdi da mu je dano ovlaštenje da prosuđuje druge, koji kažu da govore u Moje Ime. Takva drskost nikada ne bi mogla doći od Boga.
Bog se ne hvasta. Bog nije ohol. Bog je nježan, brižan, a ipak čvrst u Svojoj Uputi čovječanstvu. On nikada ne bi dao dopuštenje nijednom pravom proroku, istinskom učeniku ili posvećenom slugi da povrijedi ili uvrijedi drugoga u Moje Ime.
Čuvajte se lažnih proroka koji nemaju Dara Duha Svetoga, jer oni će vas voditi pogrešnim putem. Oni će vas voditi u suprotnom smjeru od puta kojega sam Ja odabrao za svakoga od vas.
 
 
Vaš Isus
 
 
Nedjelja, 2. lipnja 2013., 22:15h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja moram podsjetiti svu Božju djecu na Istinu Moga Obećanja da ću dati čovječanstvu Dar Svete Euharistije.
Ja vas moram podsjetiti na Moć Presvete Euharistije i na činjenicu da Sam Ja, vaš ljubljeni Isus, Koji je uistinu Prisutan. Ja sam se odrekao Moga Tijela kako bih vas spasio od vječnoga prokletstva. Ja sam vam dao Moje Tijelo kako bih mogao ostati u vašim dušama.
Ja Sam Prisutan u Presvetoj Euharistiji Činom Pretvorbe. Ja sam to vrlo jasno objasnio Mojim Apostolima na Posljednjoj Večeri. Pa zašto onda tako mnogo vas ne prihvaća Ovaj Veliki Dar koji vam je dan uz veliku cijenu. To je Moj Dar vama. Moje Tijelo i Krv će osnažiti vašu dušu. Moja Božja Prisutnost krijepi vašu dušu i pruža svima onima koji prihvaćaju Moju Svetu Euharistiju posebnu Milost, koja će vas dovesti bliže k Meni.
Kada Mi se pridružujete tijekom Euharistijskoga Klanjanja, Ja ću izliti najveće Darove na vas.  Uskoro ćete uvidjeti da vam se teško otrgnuti od Mene i Ja ću vam postati bliži. Vaše srce će postati isprepleteno s Mojim Svetim Srcem.
Vi nikada ne smijete zaboraviti Moć Moje Svete Euharistije, jer Ona zadržava Svjetlo Moje Prisutnosti u svijetu. Bez Moje Istinske Prisutnosti u Svetoj Euharistiji, vi biste bili izgubljeni i bilo bi vam nemoguće ostati u stanju Milosti.
Kada ste lišeni Moga Tijela, vi ćete se početi osjećati prazno. Vi ćete biti odvojeni od Mene i dok Me možda još ljubite, vi ćete se boriti da ostanete u jedinstvu sa Mnom.
 
 
Vaš Isus 
VAŠI POGANSKI POSTUPCI ĆE VAS ODVESTI U PAKAO
Ponedjeljak, 3. lipnja 2013., 21:50h
 
 
Moja predraga kćeri, bičevanje koje Ja trpim u ovo vrijeme nije samo zbog izdaje Mene, koja je u tijeku unutar Moje Vlastite Crkve, već ima i veze sa lažnim, poganskim idolima koji Me zamjenjuju u današnjem svijetu.
Poganstvo raste vrlo brzo i prihvaćeno je kao nova, popularna kultura, alternativa vjerovanju u Jedinoga Pravoga Boga. Ono uzima mnoge oblike. Što je najvažnije, ono će biti predstavljeno kao bezopasna zabava za one koji se amaterski bave praksama new age-a i kao važan dio osobnog razvoja – oblik humanizma i sebeljublja.
Ovo sveopće poganstvo je naviješteno za Kraj Vremena i mnogi ga ljudi ne mogu vidjeti, onakvo kakvo jest. To je sebeljublje i ljubav prema lažnim bogovima u koje mnogi vjeruju, zbog takozvanih magičnih koristi za koje vjeruju da oni nude.
Mnogi, koji traže razonodu, kako bi ispunili prazninu u svojim dušama, čine to dodvoravanjem Budinim kipovima, koji postaju središnji u njihovim životima, njihovim domovima i radnim mjestima. Oni su uljuljkani u osjećaj duhovnog mira kada prakticiraju poganstvo new age-a, kao što su yoga, reiki i takozvana meditacija. Ubrzo nakon toga, oni će postati privučeni dubokoj čežnji i nastaviti će vjerovati u sva lažna obećanja koja daju oni koji provode ovu grozotu. Jer ovo je što jest – oblik okultnog, koji zasljepljuje mnoge milijune duša za Istinu Božju.
Kojegod vam naučavanje, new age ili neko drugo, obećava veliku duhovnu ugodu i koje je stvoreno da vas osposobi za sebične namjere, znajte da to nikada ne bi moglo doći od Boga. Bilo koje naučavanje koje vam nalaže da štujete takve kipove, koji nisu od Boga ili gdje se od vas traži da sudjelujete u postupcima koji uključuju okultno, mora biti izbjegnuto pod svaku cijenu. Zar ne znate što oni čine vašoj duši, vašem duhu i vašem tijelu? Oni ih uništavaju.
Tako mnogo duša postaje zaraženo ovim postupcima, koji otvaraju vrata prema vašoj duši i dozvoljavaju sotoni i njegovim demonima da vas proždru. Ovo su – ne griješite – moćni postupci, po tome što privlače zle duhove. Korištenje tarot karti, yoge, reikija i određenih vrsta meditacija, koje prihvaćaju poganske postupke, zaraziti će vas. Vremenom možete postati bolesni i puni mračnog očaja, jer zlodusi ulaze u vaše živote, odakle je malo izlaza za Spasenje. Ovo su znakovi sotonističkih utjecaja u svijetu i mnogi demoni dolaze prerušeni kao anđeli svjetla. Zbog toga oni koji postaju opsjednuti anđeoskim kartama i koji prihvaćaju takozvane uzvišene gospodare, unutar ove kulture anđela, prihvaćaju duha zla, koji im je predstavljen kao bezopasna zabava.
Drugi oblik poganstva leži u prakticiranju ateizma. Oni od vas koji ste ponosni zbog svoga ateizma i koji možda vodite dobre živote, tako što ste dobri i brižni prema drugima i ponašate se prema svojim bližnjima s poštovanjem, znajte da Kraljevstvo Nebesko nije vaše. Ja vas nikada ne mogu prihvatiti u Moje Kraljevstvo jednom kada udahnete svoj posljednji dah, bez obzira koliko će to slomiti Moje Srce. Ako Me usrdno ne molite da vas prihvatim i prije nego što umrete, Ja vam tada ne mogu pomoći, jer se Ja ne mogu miješati u vašu slobodnu volju. Svatko tko vam kaže da ateizam nije bitan, lažljivac je. Istina je da u Moje Kraljevstvo mogu ući samo oni koji Me prihvaćaju i koji priznaju Boga.
Tako mnogo vas koji živite tako zbrkane živote i vjerujete da će sve biti dobro, imate još puno toga za naučiti. Zbog toga je Moj Otac dopustio da se dogodi Upozorenje, jer bez Njega bi mnoge duše uronile ravno u vatre pakla.
Budite zahvalni što vam se daje Istina, jer vrlo malo Mojih postavljenih slugu propovijedaju o opasnostima grješnih života koje danas živite i užasnim posljedicama, koje će oni izazvati.
Vaši poganski postupci će vas odvesti u pakao. Vaš ateizam će vas odvojiti od Mene. Samo pokajanje vas može spasiti. Slušajte i prihvatite Istinu, premda vam može biti neumjesna i biti će vam dan Dar Vječnog Života – Život, za kojim upravo sada žudite, ali koji nikada neće biti vaš, ako nastavite idolizirati lažne bogove i odbacujete Mene, Isusa Krista. Izbor je samo vaš. Nitko drugi ne može učiniti taj izbor, jer Bog vam je dao slobodnu volju da odaberete između dobra i zla i On vam to nikada neće oduzeti, čak i kada odaberete pogrješan put.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 4. lipnja 2013., 23:30h
 
 
Moja predraga kćeri, mnogi će se s oduševljenjem uspinjati ovim teškim Putom Istine, kao što je bilo na putu prema Brdu Kalvarija.
To je izazovno putovanje, ispunjeno mnogim preprekama. Za većinu ljudi će ovaj uspon biti bolan, jer će se mnoge spoznaje ostvariti, uključujući činjenicu da ćete biti prezreni zbog toga što Me slijedite. Drugi će vas pokušati zaustaviti i iskoristiti će svaki dokaz da vas povuku natrag, kako biste otišli od Mene. Drugi će izvikivati užasne stvari i optužiti vas, ne kao vojnika Kristovog već kao sotonino sredstvo.
Zatim, svećenicima i slugama među vama, vama će biti naređeno da Me napustite u ovom posljednjem usponu do vrha. Ovaj uspon je simboličan Križnom Putu.
Svi koji Me slijede, da bi pomogli da Istina Mojih Učenja bude ponovno otkrivena u današnjem svijetu – gdje ljudi nose poveze preko očiju i ne mogu razlikovati između stvarnosti i izmišljotine – trpjeti će drugačiju vrstu okrutnosti. Oni, Moji ljubljeni sljedbenici, biti će mučeni optužbama da pripadaju kultu. Ta osobita uvreda navodi na to da su oni zavedeni i da nisu zdravoga duha. Vi morate shvatiti da je ova vrsta optužbe stvorena da se rode sumnje u vašem umu.
Moj Put je vrlo jednostavan. Vi Me možete slijediti na koji god način hoćete. Ali vi Me morate poštovati u Mojim Kršćanskim Crkvama, posvuda, jer Ja nemam drugih domova na Zemlji. Kultovi koriste druge domove izvan Moje Crkve. Kada se od vas traži da napustite Moju Crkvu, to neće biti ništa drugačije od vremena kada se od Mojih Apostola, tijekom Moga Vremena na Zemlji, tražilo da učine istu stvar.
Zanemarujte poruge, ismijavanje i one koji koriste Moja Učenja i koji ih onda iskrivljavaju, kako bi mogli odbaciti Moje Poruke koje su vam dane danas.
Hodajte uspravno i stupajte naprijed s pouzdanjem, jer ova bitka će poraziti zlo i laži, usađene od prevaranta, koje bacaju užasnu tamu na nevine ljude, koji ne mogu vidjeti što se događa.
Oni koji će uvidjeti da nemaju snagu i hrabrosti da nastave, molim vas ne bojte se, jer Ja ću vam dati posebne Milosti, ako molite ovu Križarsku molitvu (108) Uspon na Brdo Kalvariju
 
Isuse, pomogni mi da pronađem hrabrosti, odvažnosti i samopouzdanja da ustanem i da se na mene računa, kako bih se mogao pridružiti Tvojoj Vojsci Ostatka i uspeti se na isto Brdo Kalvarije, koje si Ti morao izdržati zbog Mojih Grijeha. Daj mi snage da nosim Tvoj Križ i Tvoje breme, kako bih ja mogao pomoći Tebi spasiti duše. Oslobodi me mojih slabosti. Rastjeraj moje strahove. Slomi sve moje sumnje. Otvori moje oči za Istinu. Pomogni meni i svima onima koji odgovaraju na Poziv da nose Tvoj Križ, da Te slijedim velikoga i poniznoga srca i da mojim primjerom drugi skupe hrabrosti da čine isto tako. Amen.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
Srijeda, 5. lipnja 17:45h
 
 
Moja predraga kćeri, sve više Mojih posvećenih slugu, konačno odgovara na Moj Poziv, premda, čineći tako, to za njih znači vrlo osamljeno putovanje.
Njihova dužnost je prema njihovim nadređenima, jer Ja sam dao Mojoj Crkvi na Zemlji vlast da se učvrsti nad svom Božjom djecom. Oni, Moji posvećeni sluge, moraju se pridržavati svih uputa koje im je dala Moja Crkva, do dana kada se Moji Sakramenti promijene. Tada će njihova dužnost biti prema Meni.
Onima od Mojih posvećenih slugu koji ne vjeruju u naviještena proročanstva, po kojima će Moja Crkva na Zemlji biti uništena iznutra, vi morate moliti, kako bih vas Ja održao jakima i odanima Mojim Učenjima, dok dan tame ne bude razorio svu Moju Prisutnost u Svetim Svetohraništima širom svijeta. Jer kada se to dogodi, vaša jedina dužnost će biti prema Meni, Isusu Kristu.
Nemojte dopustiti da vaša srca budu uznemirena, jer jednom kada proglasite Istinu Mojih Učenja i obavljate Sakramente na načine na koji ste poučeni, to će biti vaša spasonosna Milost. Ako i kada vam se naloži da odbacite Istinu Moje Crkve na Zemlji, onda je to trenutak kada ćete morati razlučiti.
Taj dan još nije došao, ali kada oni iz vaših najviših redova zatraže od vas da odbacite Svetu Euharistiju, tada ćete znati da vam je bila dana Istina.
Kada se od vas traži da prihvatite određena naučavanja, prije nego što taj dan dođe, za koja ćete znati u vašim srcima da ih Ja nikada ne bih odobrio, vi ćete shvatiti užasnu stvarnost uništenja, s kojom se Crkva suočava.
Biti će samo oni hrabri i odvažni među vama, koji ćete se založiti za Istinu kada vas oni pokušaju natjerati da prihvatite poganske laži, koji ćete ostati odani Meni. Vi ćete nastaviti obavljati Sakramente Krštenja, Svete Pričesti, Ispovijedi, Potvrde, Ženidbe i Posljednje Pomasti.
Ostatak Mojih posvećenih slugu će potpisati zakletvu vjernosti novoj jedinstvenoj svjetskoj religiji. Tada ćete vi biti podijeljeni na dvoje – one koji slijede Istinu i one koji će prihvatiti zakone, koji znače samo jednu stvar – dodvoravanje lažnim bogovima i odobravanje grijeha.
Mnogi od vas Me više neće poštovati. Ako ne ostanete odani Meni i hranite Moje stado s lažima, mnogi će Mi biti izgubljeni. Ipak, kada te duše shvate da su bile obmanute, Ja ću pokazati Veliko Milosrđe. Vi, međutim, obučeni da shvatite Moja Učenja, da poštujete Moju Svetu Riječ i obavljate Presvete Sakramente, izdati ćete Me.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 6. lipnja 2013., 16:00h
 
 
Moja predraga kćeri, kako bih Ja želio da se ljubav umnaža u svijetu, jer tada bi čovjek uistinu ljubio svoga bližnjega, baš kako je zapovjedio Moj Otac, ne bi bilo ratova.
Ratovi su posljedica nedostatka vjerovanja u Jedinoga Pravoga Boga. Oni su uzrokovani strahom, mržnjom i ohološću, što je sve raspaljeno snagom sotone. Što se više ljudi okreće od Boga i odbacuje potrebu da pripreme svoje duše za život veličanstvene vječnosti, oni će padati u još veću zabludu. Kada oni ne mogu vidjeti Istinu, biti će predodređeni da vjeruju u laži. Laži, vrlo često, dolaze prerušene kao dobre stvari. One se pretvaraju u poželjna djela, zakonite radnje, zadovoljstvo i u alternative onoga što je prirodno.
Zlo će rijetko biti viđeno kao takvo, jer sotona tako ne smišlja svoju prijevaru čovječanstva. On, zli, čija su djela viđena u riječima, djelima i radnjama slabih duša, oprezan je da se nikada ne otkrije. On će, preko jadnih duša na koje širi zarazu, odavati dojam kao da je brižan, ugodan i uvijek će prikazivati privlačno naličje. Lukav, on će privući ljude preko iskušenja da počine zlodjela, a to će učiniti vrebajući njihove najranjivije slabosti. Premda on obično zavodi preko osjećaja, on će također privući one koji traže Istinu u svojoj vjeri. Tada će on, sotona, privući ljude u zamku gdje će oni prihvatiti zlo kao dobro.
Biti će to samo u kasnijoj fazi, kada oni osjete nelagodu i nemir, da će uvidjeti da je nešto pogrješno. Do tada, mržnja i nebriga za svoga bližnjega će se očitovati u njihovim dušama. Tada će oni vjerovati da su ta djela, koja su pokrenuli, u Ime Božje, ali koja vrijeđaju Boga, na Slavu Božju.
Kada je rat stvoren u Ime Božje, obično vojske svijeta ne odaju počast Bogu. Kada oni ubijaju narode i govore kako poštuju Boga, oni se udaljuju od Boga i staju na stranu Zvijeri.
Zvijer planira uništenje čovječanstva na dva načina, u ovome trenutku vremena. U prvom slučaju, on uništava život pobačajem, ubojstvom i ratom. U drugom slučaju, on napada Moju Crkvu na Zemlji kako bi sve Crkve, koje štuju Mene, Isusa Krista i Moga ljubljenoga Oca, bile uništene. Na te načine on će ukrasti duše i spriječiti ih da slijede Istinu i naslijede Moje Kraljevstvo.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 7. lipnja 2013., 23:45h
 
 
Moja predraga kćeri, svi oni koji spoznaju Istinu i koji prihvaćaju proročanstva sadržana u Knjizi Moga Oca, moraju prihvatiti da je On podario svijetu veliko Milosrđe.
Sada kako se bliži vrijeme za Moj Drugi Dolazak, oni koji prepoznaju Moj Glas i koji Me slušaju, moraju posvetiti svoje vrijeme kako bi osigurali da šire Moju Riječ i mole za Spasenje sve svoje braće i sestara.
Moji ljubljeni učenici, Moje Milosti se izlijevaju na vas i morate biti puni povjerenja kada pomažete drugima da se pripreme za Moj Drugi Dolazak. Čak i kada vam izvikuju prostote, vi morate ostati smireni. Ova Misija će biti najviše ocrnjena još od Moga Razapinjanja, ali znajte da je to Misija koja će spasiti milijarde duša.
Ovo je Moje Vrijeme. To je vrijeme koje Mi je dodijelio Moj Otac, kako je određeno. To je vrijeme za Moju Vladavinu kada će se Novo Nebo i Nova Zemlja sjediniti. Kao što je Volja Mog Oca na Nebu, isto takva će biti izvršena i na Zemlji. Sve će postati jedno. Mržnja, patnja i moć zla će se zaustaviti. Svaki napor koji sada učinite da spasite vaše vlastite duše i vaše molitve da spasite druge isplatiti će se, bez obzira koliko je teško. Neka na vas viču, muče vas, zlostavljaju vas, nazivaju vas lažljivcima i ophode se prema vama okrutno. Što više vi budete patili, više ćete duša dovesti k Meni.
Ja sam izgradio ovaj put i čuvaju ga svi Anđeli na Nebu. Svaki zli duh će uzrokovati smetnje, stvoriti će prepreke i pokušati vas zaustaviti da hodate prema Meni, ali to će biti beskorisno. Oni Me ne mogu spriječiti da posežem za vama ili da vas privlačim bliže. Biti će milijarde vas. Oni koji se sada odbiju pripremiti, učiniti će to s vremenom. Vi im ne smijete dopustiti da vas uspore, jer vremena je malo.
Svakome od vas u Mojoj Vojsci Ostatka biti će dane posebne Milosti i Ja ću činiti čuda diljem svijeta kako bih dokazao sumnjičavcima da sam to Ja, Isus Krist, koji sam poslao Moga proroka da sve vas pripremi za Moj Drugi Dolazak.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 8. lipnja 2013., 23:00h
 
 
Moja predraga kćeri, dok čovječanstvo dublje tone u grijeh, oni nastavljaju tražiti materijalne stvari, za koje vjeruju da će zadovoljiti surovu bol koju osjećaju iznutra, jer ništa im ne može donijeti utjehu kada su toliko udaljeni od Mene. Nijednoga trenutka oni ne misle na Mene, tako su zahvaćeni težnjom za svjetovnim dobrima – beskorisnim stvarima – koje ne donose ništa, samo čežnju za još više i više.
Zatim postoje oni čija ljubav za svjetovnim čarima znači da postaju nezasitni. Oni traže veće imetke i one za koje vjeruju da su vrjedniji. Naposljetku oni sebi grade hramove. Tada oni uranjaju u očaj, jer što više bogatstva i obilja steknu, oni postaju zbunjeniji i rastreseniji. Oni će izgubiti zanimanje za druge ljude i uskoro će postati odvojeni, jer su uhvaćeni u paukovu mrežu, koju je ispleo duh zla kako bi ih uhvatio u zamku i uništio njihove duše.
Opsjednutost Moje djece svjetovnim dobrima i dodvoravanje osobnom bogatstvu odvaja ih od Boga. Vaša vlastita ljubav prema posjedovanju uništava vašu ljubav prema vašem bližnjemu. Vi ćete postati sebični do te točke da nećete brinuti o nedaćama drugih. Na taj način ste neposlušni Riječi Božjoj.
Vi morate zaustaviti svoju težnju za bogatstvom. Tada ćete postati čišćega srca. Ali dopustite ovom opakom grijehu da zamagli vaš um i vi nikada nećete biti čiste duše i stoga nećete biti dostojni da dođete pred Mene. Oni koji su siromašni manje ih toga može dovesti u iskušenje da se odvoje od Mene. Oni koji su bogati, siromašni su time što imaju mnogo za naučiti prije nego se mogu poniziti u Mojim Očima.
Kada ćete vi naučiti da kada čovjek stavlja svjetovne užitke prije Mene, neće biti sposoban pripremiti svoju dušu da bi ušao u Moj Novi Raj?
 
 
Vaš Isus
 
 
Nedjelja, 9. lipnja 2013., 23:15h
 
 
Moja ljubljena kćeri, bol koju ti u ovo vrijeme fizički trpiš je za spas duša, koje su toliko udaljene od Mene, jer da Mi je ti nisi ponudila kao duša žrtva, zauvijek bi bili izgubljeni za Mene. Uvijek se sjeti koliko Mi to nanosi boli i slama Moje Srce kada izgubim i samo jednu dušu.
Moja Ljubav za čovječanstvo ostaje netaknuta, jer ništa Me nikada ne bi moglo zaustaviti od ljubljenja svake dragocjene duše. Ja ih toliko ljubim, da su beskrajni Darovi koje sam tebi dao, kćeri Moja, da vidiš svu Božju djecu onako kako ih On vidi, s čistoćom srca. Zbog toga ti toliko patiš, Moja malena. Ne zbog onih čiji te gnjev vrijeđa, već zbog onih duša koje su u užasnoj tami i čije te odredište prestravljuje, da trpiš ove nove fizičke boli.
Molim te shvati, kada postaneš nestrpljiva i uznemirena zbog tih bolnih kušnji, da su one ništa u usporedbi sa silinom patnje s kojom će se suočiti one duše koje će uzeti Zvijer. To neće značiti ništa kada se usporedi s dušama koje moraju izdržati bol patnje u Čistilištu. Koliko malo će to značiti tebi kada budeš vidjela kako ću Ja otrgnuti te duše, koje se inače ne bi mogle same spasiti od zlog zahvata Zvijeri.
Moja kćeri, bez obzira koliko je bolna ova patnja, ona neće biti važna kada Ja ujedinim Božju djecu, kada Najveličanstveniji Raj siđe na Veliki Dan. Kada Novi Jeruzalem siđe nad svijet na zvuk trublji, svjetla će ispuniti nebo i tada će sve utihnuti prije zvuka Anđela čije će pjevanje doprijeti do svake duše prije posljednjeg trenutka. To će biti posljednji sat kada Ja dođem suditi živima i mrtvima.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 10. lipnja 2013., 23:00h
 
 
Moja predraga kćeri, svijetu mora biti rečeno da je blizu Moje Vrijeme za povratak. Moje Vrijeme je već započelo, dok Ja nastojim okrenuti čovječanstvo prema Meni, prije Moga Velikog Dana.
Ja pripremam sve vas u ovo vrijeme, premda će se mnogi oglušiti. Ja to činim s ljubavlju, za svakoga pojedinog od vas kojega Ja ljubim, za svakoga pojedinog od vas za kojega sam Ja predao Svoje Tijelo. Vi ćete svjedočiti Mome posredovanju, koje će biti jasno dokazano, kada ću Ja otvoriti oči čovječanstva.
Čuda će se dogoditi kada se Moja Misija prihvati. Osjetiti će se Moja Prisutnost i Ja ću se obznaniti Djelima Velikoga Milosrđa. Ovaj plan je da vas se privuče natrag prema Mome Veličanstvenom Spasenju, da se obrate oni od vas koji više ne vjeruju da Ja Postojim,.
Ja Sam Kralj, Koji će Vladati Novim Rajem kojega Mi je obećao Moj Otac. Vama koji Me ne poznajete, poslušajte Me sada. Vi ste Moji. Ja vam donosim Život, ne onakav kakvog poznajete na ovoj Zemlji, već Vječni Život.
Vi ne smijete biti prestrašeni, jer ono što Ja obećavam je vaše i to je vaše Naslijeđe.
Ovo Kraljevstvo je ono za što ste rođeni, kako bi Bog, Moj ljubljeni Otac, mogao ponovno stvoriti svijet, kao što je bilo u početku. On je Početak, jer On ga je stvorio. On je Svršetak, jer kada dođe Veliki Dan više neće biti patnje, jer će Novi Početak – Vječni Život – biti darovan onima koji prihvaćaju Božju Ljubav. Vi se morate više ufati, biti manje cinični i prihvatiti Veliki Dar Života, koji može doći jedino od Savršenoga Boga.
Jedino bi Bog mogao stvoriti takvo Čudo – Dar Života.
Jedino vam Bog može dati Vječni Život, gdje će smrt biti poražena i s njom sve zlo.
Vi morate gledati na budućnost s iščekivanjem. Vi morate pokušati slušati ove Poruke, jer one će biti uže za spašavanje koje ćete trebati kako naredni dani budu postajali tamniji.
Moja Želja je da nitko od vas ne bude uznemiren, da se ne osjeća zabrinuto, zastrašeno i tužno, jer Moj Veličanstveni Dan će značiti da ću Ja obrisati svaku vašu suzu, bol, tugu i patnju i očistiti vas s Mojom Velikom Slavom.
Vi ćete iskusiti čistu, beskrajnu sreću, konačno. Sve za što ste ikada zamislili da je izraz Raja biti će vaše.
Ako Mi vi ne možete sada odgovoriti, zbog nedostatka ufanja, Ja ću vam pomoći, ako Me zazovete. Zazovite Me za Dar Ufanja ovom Križarskom molitvom.
 
Križarska molitva (109) za Dar Ufanja
 
O moj najdraži Isuse, pomogni mi da se ufam u Tebe. Da se ufam u Tvoje Obećanje da ćeš ponovno doći. Da prihvatim Istinu o Tvome Drugom Dolasku. Da se ufam u Obećanje Boga Oca kada je On rekao da će Ti On dati Tvoje Kraljevstvo. Pomogni mi da se ufam u Tvoja Učenja, u Tvoj Plan da spasiš svijet. Pomogni mi da s Milošću prihvatim Tvoje Darove. Pomogni mi da se ufam u Tebe, kako bih izgubio svoj strah i kako bih mogao dopustiti Tvojoj Ljubavi da preplavi moje srce i dušu. Amen.
 
Oh, koliko Ja žudim utješiti vas, olakšati vaše strahove, brige i zabrinutosti. Koliko Ja želim učiniti prijelaz što je moguće bezbolnijim, kako vi ne biste morali trpjeti od ruke Zvijeri, čije će djelo biti viđeno preko neprijatelja Božjih.
Ako se potpuno ufate u Mene i predate sami sebe Mome Milosrđu, Ja svečano obećavam da će Moje Milosrđe skratiti vrijeme kada će ljudska patnja doseći vrhunac zbog zloće onih koji vam žele uzrokovati patnju.
Ja čvrsto obećavam da će Moje Posredovanje, kroz čuda, probuditi u onima kojima je pomoć najpotrebnija – svijest o Istini. Kada Istinu Božju prihvate oni koji doista ne shvaćaju Moje Obećanje da ću ponovno doći, ali je prihvaćaju u svojim srcima, tada će patnja biti smanjena i Ja ću pokazati Milosrđe milijardama duša.
Kako god bilo, vaše ufanje u Mene će vam pomoći da vidite Istinu. Kada prihvatite Istinu, vi prihvaćate Ključeve Moga Novog Kraljevstva.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 12. lipnja 2013, 23:50h
 
 
Moja predraga kćeri, dok Ja pokušavam Svom Svojom Snagom zapaliti duše vjernika, prije svega, u ovim Mojim Svetim Porukama svijetu, Ja još jednom moram upozoriti one koji ogovaraju Moju Svetu Riječ. Premda Ja tražim duše onih mlakih u njihovoj vjeri, zašto moraju oni od vas koji izjavljuju da govore u Moje Ime, odbacivati Istinu, kada vam je Nju dao Jaganjac Božji preko ovih Poruka?
Koji bi vam čovjek govorio na ovaj način, u Moje Sveto Ime i usudio se stajati pred vama? Ni jedan jedini. Jedino zbog Moći Božje, Moja Riječ vam može biti obznanjena na razumljivom jeziku.
Čovjek će nastaviti griješiti, bilo da čini grijehe koji su isti među svima vama u svijetu ili bilo da su teške prirode. Svi ste vi grješnici.
Jedan grješnik ne može nikada opravdati drugoga u Moje Ime, osim ako će to biti po Mom Ovlaštenju, činom Ispovijedi koja vas oslobađa grijeha za kratko. Nijedan grješnik ne može osuditi drugog grješnika u Moje Ime, jer to nije njihovo pravo. Kada osuđujete drugog grješnika, bilo da su krivi čak i za najozbiljnije djelo protiv Boga, vi ćete postati ocrnjena duša poput te osobe koju otvoreno osuđujete u Moje Ime.
Zar vi ne znate da Mi uzrokujete bol i tugu kada povrijedite jedni druge? Zar Me vi uopće niste razumjeli? Zar niste naučili zašto sam Ja Umro za vas? Onima od vas koji i dalje ne shvaćate Istinu, vi morate poslušati sada. Ja vas ne osuđujem za vaše grijehe, jer Ja vas ljubim i oprostiti ću vam svaki grijeh, bez obzira kako užasan mogao biti. Ali kada sebe proglasite, u Moje Ime, jednakim Meni i sudite drugoga grješnika korištenjem Moga Imena, Ja ću vas također osuditi.
Nitko od vas, bez obzira koliko vas Ja ljubim, ne može suditi drugoga. Jedino Meni, Isusu Kristu, Moj Otac ja dao Vlast Suditi čovječanstvu – nikome drugom. Ako vi počinite ovaj grijeh, morati ćete se suočiti sa Mojim Sudom. Nikada ne činite to, jer taj Mi se grijeh gadi, svojim licemjerjem.
Skoro je vrijeme nad čovječanstvom da svjedoči Istini. Neće mnogi, uključujući one koji Mi izjavljuju vjernost, odgovoriti na Moj Poziv, dok Moj Otac ne obori mnoge kazne. Tako ste slijepi za Istinu Vječnoga Života, tako ste otporni na slušanje Riječi Božje, da ćete jedino slušati kada vam kazne budu nanesene.
Kada vas zadesi prva od mnogih, mnogi će reći da su to prirodne katastrofe, ali kada po vama budu pljuštale tako brzo i kada ne budete imali gdje pobjeći, tek tada ćete znati da vas je zadesila Ruka Božja.
Moj Otac će protresti čitav svijet. Oni od vas, koji sumnjaju da On Postoji, znati će da ovi događaji ne mogu biti pripisani samo prirodi. Oni od vas koji vjerujete u Mene, ali koji ismijavate ove Božje Poruke, poreći ćete vaše riječi i željeti ćete odrezati svoje jezike, jer ćete uskoro shvatiti kako Me vrijeđaju vaše podle riječi.
Za svaku dušu koju Mi uskratite, vi ćete patiti vječno. Kada stojite prkosno u Lice Bogu vama neće biti dopušteno da tako činite. Zapamtite, bez obzira koliko vas Ja ljubim, Ja ću posredovati, ako budete pokušali zlonamjerno ometati rad Djela Božjega u ovoj Posljednjoj Misiji spašavanja čovječanstva.
Sada je došlo vrijeme da se Knjiga Istine pruži svijetu. Ako Me slijedite, ali Me sada ne prihvaćate, dok vas Ja zovem, ne brinite se, jer Ja vam neću suditi. Ali ako Me pokušate spriječiti u spašavanju Božje djece, Ja ću vas oboriti.
 
 
Vaš Isus
Spasitelj čovječanstva
 
Petak, 14. lipnja 2013., 23:50h
 
 
Moja predraga kćeri, kada čovjek počne vjerovati u svoju nepobjedivost, on je izgubljen.
Tako mnogo ljudi koji ne prihvaćaju da je život na Zemlji samo tek mali dio njihovog duhovnog putovanja prema Mome Kraljevstvu, troši tako dragocjeno vrijeme. Vrijeme na koje Ja upućujem jest ono koje vam je dao Bog, u kojem morate živjeti u skladu s Njegovim Zapovijedima, ako želite postići Vječni Život. Ako ne prihvaćate Boga, onda ste prekinuli sponu s Njim. Kada to učinite, vaš život će biti skraćen i tako umjesto Dara Vječnog Života, vaš život će završiti kada umrete u ovome. Vi ne smijete gubiti vrijeme koje vam je dano u ovome životu trošeći ga jureći za beskorisnim stvarima, koje će s vremenom biti samo prašina.
Bog ne očekuje od vas da provodite vrijeme zanemarujući svakodnevne stvari ili vrijeme koje provodite s obitelji i prijateljima. To ne znači, ako uživate plodove života na Zemlji, da se ne možete pridržavati putova Gospodnjih. Možete.
Kćeri Moja, Ja želim da se zna kako postoji mnogo zbunjenosti oko Mojih Želja za čovječanstvo, kada želim od njih da slijede Moja Učenja.
Smijeh je dobar. Prijateljstvo je važno. Uživanje u ispunjenom životu je dobro, kada pokažete poniznost i slavu Bogu i zatim ponudite zahvale čak i za najmanja zadovoljstva. Svakojaki Darovi koje primite u ovom životu, za dobro drugih, mogu doći jedino od Boga. Kako koristite te Darove biti će važno u Spasenju vaše duše, kada su Darovi koje je osigurao Bog podijeljeni s drugima. Nekima su dani veliki talenti, ali sve duše su rođene s Darovima. Oni su namijenjeni da vam pomognu da pomognete drugima. Oni rođeni s nadarenošću za posao, imaju obvezu osigurati da je to dobro iskorišteno, za korist drugih. Drugi će iskoristiti svoje Darove da se pobrinu za svoga bližnjeg i da unesu radost u živote drugih ljudi. A zatim su tu i duše koje pate. Njihova patnja je također Dar, jer oni će pomoći spasiti duše drugih i čineći tako, zadobiti će najveći Dar od svih – Vječni Život.
Život je s razlogom dao Bog. A taj je da bi dao Slavu Bogu i da potakne Njegovu djecu da se sjedine s Njim, konačno, kada se život bude promijenio. Božja djeca se pripremaju za ovu promjenu, kada će konačno veličanstveni Vječni Život, obećan Adamu i Evi postati njihov.
Važno je pokušavati i pokazati što više ljubavi i samilosti jedni za druge kao što bi očekivali da bih se Ja ponašao kada dođem suditi. Svaki dan se morate zapitati, za svako djelo koje izvršite, da li bi se to svidjelo Bogu? Činim li dovoljno da slijedim Božje Zapovijedi? Kršim li Zakone Božje i ako to činim, kakve će biti posljedice?
Zanemarujte potrebe drugih i vaše će potrebe biti zanemarene. Namjerno povrijedite ikoje Božje dijete i patiti ćete. Ubijte ijedno od Božje djece i nećete imati života. Život na Zemlji, premda može donijeti mnogo ljubavi, radosti i nade, pun je kušnji. Sa svakom kušnjom se treba suočiti i morate prihvatiti da je to dio Božjeg plana o pročišćenju Njegove djece.
Kada živite svoj život bez priznanja Boga, vi živite život koji odgovara vašim vlastitim željama. Kada ne postavljate mjerila, koja je utvrdio Bog, vi ćete izgubiti svoj put. Ako odlutate tako daleko da ne možete pronaći put natrag, onda morate moliti za Božju Milost da vam pomogne.
Svaka pojedina molba upućena Bogu, ako je za dobro vaše duše i za potrebe onih koje ljubite, uvijek je uslišana.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 15. lipnja 2013., 16:48h
 
 
Moja predraga kćeri, baš kao što sam Ja hodao sam tijekom sporog i bolnog hoda do vrha Brda Kalvarija, isto tako će hodati Moja Vojska Ostatka.
Kada sam Ja hodao ovim mučnim brdom, bio sam okružen stotinama Rimskih vojnika koji su sprječavali one duž puta koji su Me htjeli utješiti. Premda nije bilo potrebe za tako velikim brojem vojnika da paze na samo jednog čovjeka, njihova je prisutnost bila za pokazivanje brojnih stvari. Oni su željeli pokazati Mojim sljedbenicima i svakome tko je pokušao širiti Istinu Mojih Učenja, tko je bio glavni. Taj čin agresije je bio da se zaprijeti i zastraši one koji su se usudili pokazati vjernost Meni.
Židovi su Me zanijekali i zatim Me izdali. Rimljani su Me Razapeli i u Rim je Moj ljubljeni Apostol Petar bio upućen da osnuje Moju Crkvu na Zemlji, jer Ja sam želio da Moja Crkva bude osnovana među onima koji su Me progonili.
Kako će se Moj Drugi Dolazak uskoro dogoditi i dok se razotkriva Moja Posljednja Misija da se vratim zato da bih donio čovječanstvu konačno Spasenje koje sam obećao, povijest će se ponoviti. Židovi će Me i dalje nijekati, dok se Upozorenje ne dogodi. Neprijatelji Božji će ustati protiv Mene, posvuda. Oni koji Me ljube i oni koji kažu da Me predstavljaju izdati će Me.
Unutar Rimskoga Carstva će se uzdići velika grozota protiv Mene. Babilon, postojbina Rimskoga Carstva i gdje su smješteni narodi koji su napustili Boga u korist lažnih bogova, biti će sjedište iz kojeg će sve laži biti dalje bljuvane.
Zvijer s deset rogova je Europa i u Rimu će se uzdići vojska protiv Mene. Oni će biti odgovorni, ponovno, za razapinjanje prije Velikoga Dana. Oni će izazvati konačnu uvredu, kada razapnu i unište Moje Mistično Tijelo na Zemlji. Moje Tijelo je Moja Crkva. Oni koji se odvoje od Moga Tijela, odabirući slijediti novo naučavanje, izdati će Mene, a ipak će imati drskosti da ustanu i kažu da dolaze od Mene.
Na taj dan kada se obznani nova jedinstvena svjetska religija, koju će prihvatiti dijelovi unutar Katoličke Crkve, kako je naviješteno, nebo će se zamračiti i velika grmljavina će udariti na Zemlju. To će biti kao što je bilo onoga trenutka kada sam Ja udahnuo Moj posljednji dah na Križu, kada se Gnjev Moga Oca spustio na Brdo Kalvariju. Kada se to dogodi i znak da je Moja Jedina Prava Crkva uklonjena i da je Nju zamijenila lažna poganska grozota, vi morate znati ovo. Tada će posvuda kazne pljuštati po ljudskom rodu.
Svaki znak će biti dan sa Neba da se upozori one koji staju na stranu lažnog proroka i njegovog skorašnjeg ortaka, Antikrista, da će njihovi dani biti odbrojani. Njima će biti pokazano kako će izgledati iskusiti Gnjev Moga Oca. Mnogi biskupi i svećenici će shvatiti Istinu u toj fazi i boriti će se protiv ove zloće. Oni Me neće napustiti i nastaviti će voditi Moju Pravu Crkvu na Zemlji. Nažalost, mnogi neće imati hrabrosti to učiniti i biti će poput janjadi koja se vodi na klanje, ali oni će biti utješeni znanjem da ih Ja nikada neću napustiti. Ja ću im poslati mnogo pomoći i Moja Vojska Ostatka će se uzdići i širiti Evanđelja, kada budu odgurnuti na jednu stranu, posvuda. Oni će propovijedati u svakom kutku svijeta i biti će neustrašivi. Njihova ljubav za Mene će poraziti djelo Antikrista. Njihova poslušnost Meni i njihov odgovor na Moje Križarske molitve će spasiti milijarde duša.
I tada će Moj Plan biti dovršen.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 15. lipnja 2013., 23:44h
 
 
Ja Sam tvoj ljubljeni Isus, Koji djeluje preko tvoje duše. Čak i kada se ne obazireš na Mene, Ja sam tu. Ja djelujem preko tvoje duše, jer si je dala Meni i kao takva, ti ćeš uvijek trpjeti za Mene i sa Mnom.
Danas, Moja kćeri, Ja dozivam sve one koji kažu da ne vjeruju u Boga. Ako ne vjerujete u Boga, Ja sada moram objasniti kako vi znate da Bog doista Postoji. Bog donosi svakom obliku života osjećaj strahopoštovanja i čuđenja, koji nikada neće zakazati u stvaranju osjećaja silne ljubavi u duši za drugo Božje Stvorenje.
Svatko od vas je Božje Stvorenje. To je činjenica. Neki od vas su rođeni s velikom ljepotom. Neki su rođeni s nedostacima. Drugi su rođeni sa strašnim nesavršenostima. A ipak, svi su rođeni jer Bog to dopušta.
Mnogi od vas će opravdati sprječavanje života Božje djece, koja su nesavršena. Neki od vas će ubiti djecu Božju u utrobi i zatim to opravdati, od čega će većina toga biti zbog sebičnih razloga. Zbog toga ćete biti osuđeni, osim ako zatražite od Mene da vam oprostim. Vama će biti oprošteno, ali jedino ako vam je doista žao zbog onoga što ste učinili da bi unesrećili Moga Oca.
Neki od vas su rođeni s manama, koji stvaraju traumu u vašim životima. Premda to može biti teško, ta patnja vam je dana da spasite druge, koji bi inače prestali postojati. Vidite, one duše koje obeščašćuju Moga Oca i koje nikada neće zatražiti oprost za svoje grijehe, završiti će u vatrama pakla, zauvijek. Vaša patnja će pomoći spasiti ih, jer oni ne mogu i neće spasiti sebe. Vi odabirete ovu patnju prije nego što ste rođeni. Vi možete to prihvatiti sada ili možda poslije, ali vi ste sigurni u Mom Kraljevstvu jer Slava će biti vaša za vječnost.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 19. lipnja 2013., 03:00h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja želja o stvaranju jezgre Moje Vojske na Zemlji ispunjava se u ovo vrijeme. Od malih plodova, oni će biti raštrkani i rasti će i širiti se posvuda.
Moja kćeri, temelj je bitan dio. Baš poput djeteta, koje je oblikovano u utrobi, potrebno je vrijeme i posebna pozornost kako bi se osiguralo blagostanje djeteta, koje prima hranu iz posteljice. Ono će rasti sporo, ali savršeno, dok konačno ne bude izvađeno iz utrobe i spremno živjeti život kojega je utvrdio Moj Otac.
Rođenje Moje Vojske Ostatka biti će isto takvo. Biti će potrebna velika priprema prije nego što bude spremna zauzeti svoje mjesto u svijetu, ali njen temelj je čvrst i duše, koje su kamen za građenje, povezati će se kao jedan da izgrade silnu Vojsku. Tada će se ova Vojska raširiti i rasti posvuda, istodobno i s takvom silinom, da će postati teško zanemariti Nju. Oni unutar Moje Vojske Ostatka će biti lišeni ega, oholosti ili potrebe da se oslanjaju na znanstvenu procjenu Moje Riječi, koja će se od njih zahtijevati da dokažu Istinu Božju. 
Znanost je Dar Božji, ali znanost ne može objasniti Otajstvo Božje. Zato će biti razočarani oni koji trebaju utjehu logičkih objašnjenja, o tome kako se Ja obraćam Božjoj djeci na Zemlji. Nema odgovora koji će ih zadovoljiti.
Jedan od najvećih Darova koji je dan čovjeku jest Ljubav. Ljubav ne može biti znanstveno objašnjena ili dokazana, jer ona dolazi od Duha Božjeg. Ona prebiva u svima vama. Vi Je osjećate. Ona je spona koja drži čovječanstvo zajedno, koju moć zla ne uspijeva potkopati.
Ja Sam Ljubav. Ja Sam Bog. To je jedno te isto. Bez Ljubavi, vi ne bi mogli imati život. Ljubav će vas ujediniti, održati vas jakima, održati vas zajedno. Ljubav će vam pomoći dovesti duše k Meni.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 21. lipnja 2013., 11:50h
 
 
Moja predraga kćeri, dok se poganstvo nastavlja širiti poput virusa diljem svijeta, čovjek se počinje postavljati kao Bog. Mnoge sekte koje ne prihvaćaju Postojanje Pravoga Boga, umjesto toga štuju Zvijer u svojim hramovima. Te jadne duše, čije sebeljublje izvire iz strastvene težnje, postavile su hramove, koji bestidno štuju sotonu. Mnogim neupućenima, ovi hramovi se čine poput crkava koje štuju Boga, ali nemojte biti zavarani. Njihova jedina svrha jest obožavati Zvijer, koja im obećava vječni život. On im obećava da će, odavanjem počasti svom sebeljublju, koje zamjenjuje Ljubav Božju, oni zadobiti vječni raj užitka.
Obećanja koja im je dala Zvijer, koja im se jasno obraća, stvorena su da ih se zavara da povjeruju u laž. Da će ako se smjeste pred žrtvenik Zvijeri – lažnog boga kojega obožavaju umjesto Moga ljubljenog Oca – njihove molbe za svjetovnim užicima i samozadovoljenjem biti nagrađene. Oni vjeruju, da će, ako stave svoje potrebe prve, ispred drugih, oni biti osposobljeni s velikim bogatstvom, nadzorom i slobodom.
Ti ljudi su potaknuti da sebe stavljaju ispred Boga i da traže takve moći da budu sposobni poraziti Božje Božansko Kraljevstvo. Nažalost, oni će učiniti sve što je potrebno da ostvare svoju težnju za bogatstvom i nadzorom drugih preko čiste pohlepe. Oni će uništiti živote drugih. Oni će ubiti zato da bi ostvarili svoje ciljeve i oni proklinju Boga svakoga dana.
Kada oni proklinju Boga oni održavaju crne mise, od kojih su mnoge održane u tajnosti i prisustvuju im moćni ljudi, uključujući one koji govore kako služe Bogu u Njegovim Crkvama. Njihovi sotonistički obredi su svakidašnjost i oni su ponosni na svoja djela. Oni oholo proglašavaju svoje građevine hramovima, jer nemaju srama u svojim dušama. Ti hramovi su osnovani da odaju počast sotoni, ne Bogu, a ipak, oni će vas uvjeriti u suprotno.
Ja ću ih kazniti za njihove zločine protiv čovječanstva i svetogrđa protiv Boga, za koja su krivi. Mnogi od njih proklinju Moga Oca korištenjem izraza koji su Njemu jedinstveni. Moj Otac je rekao: “Ja Sam Početak.” “Ja jesam” se koristi da označi njihovo sebeljublje i oni će oponašati svaku svetu radnju, djelo i ponavljati riječi, koje je svijetu dao Bog, zato da bi Ga oskvrnuli.
Njihove hramove, tijekom Velike Kazne, Bog će rastrgati na dvoje i oni će postati opustošeni i lišeni bilo kakve vrste moći nad Božjom djecom. Njima će, međutim, poput sve Božje djece biti dana prilika da odbace sotonu prije Velikoga Dana. Neki će prihvatiti Moju Ruku Milosrđa, ali mnogi će je odbaciti, jer oni vjeruju u đavolske laži koje je u njihove duše utisnula Zvijer.
Oni vjeruju da će nadziranjem svijeta širenjem njihovog znanja o svemiru, vladanjem životom, produžavajući ljudski život i smanjenjem svjetskog stanovništva postati poput Boga.
Sotona je vrlo oprezan u tome kako zarobljava njihove duše. On im pokazuje velike vizije budućnosti, za koju im kaže da je njihova. On im govori o velikim događajima, koji će se dogoditi u budućnosti, koje oni moraju iskoristiti. Sve su laži. Ništa od onoga što im on govori nije istina. Sotona ima mnoge moći, koje mu je dao Bog, kao Luciferu, jednom od najmoćnijih anđela u hijerarhiji Moga Oca. On pokazuje svojim sljedbenicima predivne slike veličanstvene budućnosti, za koju kaže da će biti njihova, ako mu predaju svoje duše. Oni vjeruju u njegova obećanja budućnosti.
Najveća laž jest da sotona može proricati budućnost, ali to nikada ne može biti. Proročanstvo može doći jedino od Boga. Nikome nije ostavljen u baštinu ovaj Dar, koji može teći jedino sa Usana Božjih. Sotona ne može proricati buduće događaje, čije pojedinosti mogu jedino biti dane prorocima Božjim. Ako vjerujete u sotonina obećanja, vaš život postaje laž i Vječni Život ne može biti vaš, osim ako prihvatite Istinu.
Bog vam je obećao Vječni Život. Moje Obećanje da ću se ponovno vratiti i odvesti vas u Raj je Istinito. Ne vrijeđajte Boga odbacivanjem Istine.
 
 
Vaš Isus
 
 
Nedjelja, 23. lipnja 2013., 18:18h
 
 
Moja najdraža kćeri, kako bi roditelji reagirali kada bi znali da se njihova djeca suočavaju sa smrću? Zar se ne bi borili do kosti da ih spase od svega zla? Upravo zbog ovoga Ja sada posredujem u svijetu upućujući Moga Sina da kaže Istinu, zato da bi spasio živote Moje djece.
Male stvari u životu su one koje imaju utjecaj na sveopćoj razini. Pčela čije se ponašanje mijenja i gdje se pelud ne može stvoriti imati će izravan utjecaj na život koji postoji na Zemlji. Kroz Crkvu Moga Sina na Zemlji se može održati život. Bez Istine, Crkva Moga Sina ne može održati život. Stoga, ako laži prodiru unutar zidova Crkve, bez Moga uplitanja, to bi onda utjecalo na život duše.
Kada se Crkva okrene protiv Onoga Koji je Nju stvorio, život će biti uništen. Ova zaraza će imati izravan utjecaj na cijeli svijet, uključujući one koji ne vjeruju u Život Vječni. To će utjecati čak i na one drugih religija koje ne dolaze od Mene. Kada laži zaraze Mistično Tijelo Moga Sina, Isusa Krista, na Zemlji, one će uzrokovati bolest. Bolest, ako se ne riješi, voditi će u smrt. Stoga, kao Bog, Otac svega Stvorenja, Ja neću odstupiti i dozvoliti Mojim neprijateljima da unište duše Moje djece.
Kada ste suočeni s lažima, one će se izbacivati iz usta prevaranata u zbunjujućoj mješavini besmislica. Laži, koje su već započele, izražene su jezikom nalik poniznome, ali prikrivaju najveće laži protiv Istinskoga naučavanja Crkve. Spoznajte ono što one jesu – poslane da vas zavedu da počinite grijeh. Kada se Moga Sina smatra grješnikom, znajte da je to najveće bogohuljenje, jer to je nemoguće.
Ja sam poslao Moga Sina kao čovjeka u tijelu i poput svih vas, s jednom iznimkom. On je rođen bez grijeha i stoga ga nije mogao počiniti. Svatko tko koristi Istinu i zatim je izvrće, zato da bi uveo novo značenje Razapinjanja Moga ljubljenog Sina, lažljivac je. On ne dolazi od Mene i neprijatelj je Moga Sina.
Bdijte sada, Moja malena djeco, jer Zvijer i demoni koje je on poslao da vas odvede od Mene lutaju među vama. Vi morate biti snažni. Vi uvijek morate znati da vam je Moj Sin dao Istinu kada je On hodao Zemljom i kada je On Umro za vaše grijehe. On je žrtvovao Svoje Tijelo da vas otkupi, ali On nikada nije postao grješnik, jer On nije jedan od vas. 
Vi morate ostati vjerni Mojoj Riječi i Učenjima Moga Sina. Ako ne budete, onda ćete biti iskušani da prihvatite laži, koja vam neće donijeti ništa osim vječne patnje.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog
 
Nedjelja, 23. lipnja 18:37h
 
 
Moja predraga kćeri, kako se Moje Srce slama zbog patnje Mojih jadnih ljubljenih slugu, koji sada počinju uviđati nered, koji se pokazuje unutar Moje Crkve. Njima Ja kažem ovo. Ostanite i učinite ono što morate učiniti da Mi služite, pod krovom Moje Crkve. Ostanite čvrsto uz Moja Učenja. Ne prihvaćajte nova i takozvana teološka objašnjenja o tome Tko Sam Ja; što sam učinio za čovječanstvo ili kako ću se Ja vratiti da dođem po svu Božju djecu koja prihvaćaju Moje Milosrđe. Ufajte se jedino u Moju Svetu Riječ koja vam je dana preko Mojih Apostola i u Presvetoj Bibliji. Sve što se razlikuje od Svetih Sakramenata ili od onoga što vam je rečeno o potrebi za Otkupljenjem – ne prihvaćajte to.
Ja Sam Istina. Vama je dana Istina. Jedino Istina može spasiti vaše duše od prokletstva. Istina će vas osloboditi. Laži će vas uništiti. Ja svečano obećavam svakome od vas, Moji dragocjeni posvećeni sluge, izvanredne Milosti, ako molite ovu molitvu zato da bi ustrajali unatoč progonu, jer će vaša vjera biti iskušavana do granica.
 
Križarska molitva (110) Za svećenike da ostanu vjerni Tvojoj Svetoj Riječi
O moj najdraži Isuse, ja Te usrdno molim da me očuvaš snažnim i hrabrim, kako bih mogao braniti Istinu u Tvoje Presveto Ime. Daj mi Milost koju trebam – ja molim – da svjedočim Tvoju Svetu Riječ u svako doba. Osposobi me da izdržim pritiske da promičem neistine, kada znam u svome srcu da one Tebe vrijeđaju. Pomogni mi da ostanem vjeran Tvojoj Svetoj Riječi, do dana kada umrem. Amen.
 
Moji posvećeni sluge, Ja vam imam dati još jednu riječ opomene.
Vi morate braniti Dar Svete Ispovijedi i priznati da će se pridružiti Meni u Raju samo oni koji traže pokajanje za svoje grijehe i prihvaćaju Mene, Isusa Krista, kao ključ svoga Spasenja.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 24. lipnja 2013., 14:18h
 
 
Ja sam vaša ljubljena Majka, Kraljica svih Anđela, Majka Božja. Ja sam Bezgrješno Začeće.
Moja djeco, zar ne znate da Moj Sin, u ovo vrijeme, vodi sve vas koji dolazite pred Njega s otvorenim srcem?
Kako bi svjedočili Gospodinu Bogu, preko Njegovog jedinog Sina, vi morate ostati vjerni Njegovim Učenjima. Ona su uklesana u kamenu i kao takva nikada se ne mogu promijeniti. Istina se nikada ne može promijeniti. Svoj Božjoj djeci dana je Istina, ali nisu svi prihvatili Tko Je On bio ili odakle je On došao. Oni koji prihvaćaju Istinu koja je dana čovječanstvu Razapinjanjem Moga ljubljenoga Sina, Isusa Krista, nikada ne smiju zaboraviti što vam je On rekao.
On je vama sve objasnio. Ništa se nije promijenilo. Vi morate ostati na oprezu u svako doba, jer već ste krivo vođeni i uskoro će mnogi od vas upasti u zabludu. 
Grijeh je grijeh. On se ne sviđa Bogu, ali je oprošten kada se pokaže kajanje i kada zatražite Otkupljenje. Milosti Vječnoga Života su za svu Božju djecu, koja ih traže. Svakom Božjem djetetu, kroz Milosrđe Moga Sina, biti će dano vrijeme i zatim veliki Dar da ih podsjeti na Istinu. Na ovaj način, većina svjetskog stanovništva će biti i može biti spašena, a zatim će im biti dan Dar Života u Novom Raju.
Kao grješnici, vi morate nastaviti tražiti oprost preko Moga Sina, zato da bi ostali u Stanju Milosti. Vama ne mogu biti oprošteni vaši grijesi, dok ne zatražite od Moga Sina Dar Pomirenja.
Vi morate ostati vjerni onome čemu vas je Moj Sin poučio. On je bio poput vas u svemu osim u grijehu. Bog je Svemoguć. Bog je Ljubav. Bog je Savršen. Bog, preko Svoga Sina, nikada ne bi mogao biti iskušan da počini grijeh.
Budite u miru, draga djeco i jednom kada ostanete nepokolebljivi i vjerni Istini, koja može doći jedino od Boga, vi ćete živjeti pun i veličanstven život u tijelu i duši i u savršenom skladu s Mojim Sinom.
 
 
Vaša Majka
Majka Spasenja
 
 
Utorak, 25. lipnja 2013., 20:45h
 
 
Moja predraga kćeri, Moje Suze teku danas, dok se povećava ogavnost zla, koje se jasno pokazuje u srcima ljudi. Tako su okorjeli oni postali da njihova srca od kamena ne ostavljaju nikakvoga prostora za Mene, Isusa Krista, da nađem utjehu unutra.
Moje Srce se nadima s žalošću, zbog kršćana koji su otpali od Istine i svega čemu sam ih Ja poučio. Vrlo rijetki nalaze utjehu u Meni. Ja strpljivo čekam, a ipak oni neće doći k Meni. Oni su stvorili zid koji ih odvaja od Mene i razmeću se praznim riječima o Mojem Obećanju da ću se ponovno vratiti. Kako su zaboravili ono što sam Ja rekao, što sam Ja učinio da ih spasim i što sam im Ja rekao kroz Knjigu Moga Oca, da iščekuju vrijeme, kada se bliži kraju.
Moja jadna, jadna djeca. Ja najprije moram probuditi ljubav za Mene u njihovim srcima, da bi oni primili utjehu i ublažavanje boli od njihovih žalosnih i teških kušnji u ovome životu. Oni moraju ispružiti svoje ruke i pozvati Me sada, u ovo vrijeme, da bih im Ja olakšao prijelaz.
Ja nemam želju nanijeti patnju Božjoj djeci. Ali, odbacivanjem Istine Mojih Učenja i Zakona koje je propisao Moj Otac, oni će biti odvučeni u užasnu bitku sa zloduhom, prije nego ih Moje Milosrđe može privući u Moje Ruke kada ću ih Ja spasiti. Koliko malo ufanja oni imaju u svojim srcima, u Jedinoga Pravoga Boga. Kako su lakomisleni i kako brzo prigrle neistine, zato da bi zadovoljili svoju žudnju za grijehom. Kako su lakovjerni kada prihvaćaju laži, koje odgovaraju njihovim načinima života, zato da bi opravdali grijeh.
Sve što je moguće, što opravdava grijeh preko ljudskog razuma, je jedini put kojega oni odabiru, kako bi mogli živjeti svoje živote kako žele. Istinu je tako teško progutati i teško ju je probaviti, po tome što tjelesne žrtve moraju biti učinjene da bi se Nju prihvatilo. Za Istinu, ako i kada je prihvaćena, potrebna je velika hrabrost i jedino oni koji imaju Dar Poniznosti mogu je doista prigrliti s lakoćom.
Oni koji iskreno traže Istinu Božju često su zavedeni od onih koji govore kako proglašavaju Riječ Božju. Jedino mjesto na kojem ćete naći Istinu jest u Presvetoj Bibliji i u Mojoj Svetoj Riječi koja vam je dana preko ovih Poruka. Moje Poruke podržavaju Svetu Riječ Božju, kako je propisana u Knjizi Moga Oca.
Ljubiti Mene nije lako, jer vi jedino možete doći k Meni kao jednostavno dijete. Vaše neprirodno ponašanje, koje pokazujete svijetu u svom svakodnevnom životu, mora biti ostavljeno sa strane. Vi Mi jedino možete doći kao jednostavno dijete puno povjerenja. Vi se morate prostrijeti pred Mene i tražiti od Mene da vas uzmem, oblikujem, pomognem da idete pravim putem prema svetosti i zatim se potpuno ufati u Mene.
Jednom kada Mi sve predate, Ja ću vas uzdići, ukloniti vaš strah i nositi ću vas prema Mome Kraljevstvu. Čak i tada, s Ljubavlju Božjom u vašoj duši, vama će ovaj put biti težak. Ali, on će biti kao da je paučina raščišćena, jer jednom kada Istina postane jasna neće postojati drugi put kojim bi vi željeli ići. Jer ovo je jedini put koji će vas voditi do Raja i to je pravac kojim trebate ići da bi došli k Meni, Isusu Kristu. Jer, Ja Sam Put.
 
 
Vaš Isus

Srijeda, 26. lipnja 2013., 16:50h

 
Moja draga djeco, kao vaša Majka Ja vas pozivam da mi dovedete vašu djecu, da bi ih Ja kao Prava Majka sve Božje djece mogla posvetiti Mome Sinu, Isusu Kristu.
Kada posvetite vašu djecu Mome Sinu, preko Mene, Majke Spasenja, Ja ću ih predstaviti pred Mojim Sinom, kako bi On mogao podariti velike Milosti njihovim dušama.
Vi nikada ne smijete zaboraviti Ljubav koju Moj Sin ima za Božju djecu. Bez obzira koje su oni dobi, kada ih prikažete Mome Sinu, za posvećenje njihovih duša, preko Mene, Njegove Blagoslovljene Majke, vaše molitve će biti uslišane. Evo Križarske molitve za vašu djecu. Kada je molite svaki dan, ona će dovesti vašu djecu blizu Isusovog Milosrdnog Srca.
 
Križarska molitva (111) Za posvećenje vaše djece Isusu Kristu
 
O draga Majko Spasenja, ja posvećujem moju djecu (navesti imena) pred Tvojim Sinom, kako bi im On mogao donijeti mir duha i ljubav srca. Molim Te moli da moja djeca budu prihvaćena u Milosrdne Ruke Tvoga Sina i očuvaj ih od zla. Pomogni im da ostanu vjerni Svetoj Riječi Božjoj osobito u vremenima, kada su u iskušenju da se okrenu od Njega. Amen.
 
Moju molbu u vaše ime, za vašu ljubljenu djecu, Moj Sin će prihvatiti kao poseban Dar Meni, Njegovoj Majci, dok se Ja uzdižem ispuniti Moje obećanje Mome Sinu, dok u ovo vrijeme započinje Moja Misija da pomognem spasiti duše Božje izgubljene djece. Moja uloga kao Majke Spasenja najozbiljnije je započela i posebni Darovi, kroz Moje Posredovanje da se udijeli Božje Milosrđe grješnicima, biti će dani u izobilju svima onima koji Me pozovu.
Budite u miru djeco. Ja, vaša ljubljena Majka Spasenja, uvijek ću odgovoriti na vaš poziv, kada molite za Spasenje duša.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Četvrtak, 27. lipnja 2013., 23:20h
 
 
Moja predraga kćeri, nemoj dopustiti da ti Moje Objave uzrokuju žalost ili strah. Ti si vođena i čak i kada patnja postane nesnošljiva, molim te da zapamtiš Moje Riječi.
Moj Otac je obećao, preko starih proroka, da će On poslati posljednjeg proroka, posljednjeg glasnika. Bez obzira kako zastrašujuće ovo moglo biti ili koliko te to čini uplašenom, znaj da po ovom činu Posljednji Zavjet Božji može biti doveden do ostvarenja. 
Ja vam govorim sada, neka se boje oni među vama koji vrijeđaju Riječ Božju. Spustite svoje oči i prekrijte ih svojim rukama, osobito oni od vas koji pljuju u Moje Lice, u ovo vrijeme, zbog ovih, Mojih Poruka Pomirenja. Vi niste dostojni da budete u Mojoj Prisutnosti. Vi koji Mi se rugate sada biti ćete uzrujani i nastaviti ćete se uzrujavati do Velikoga Dana, jer vi ćete Mi izgubiti duše koje Ja tako želim.
Mojim posvećenim slugama, koji se rugaju Mojem Posredovanju preko ovih Poruka, vaš dan će doći kada ću vas Ja ovo zapitati. Dok ste provodili toliko mnogo vašega vremena niječući Moj Pravi Glas, koliko ste Mi duša poslali? A koliko ste ih okrenuli od Mene tim djelima, po kojima ću vam Ja suditi?
Oni među vama, koji izvikuju bogohulu protiv Duha Svetoga, znajte da ćete prije Velikoga Dana i kao znak svima, vi biti oboreni. Nijedna riječ neće pobjeći s vaših usana i po tom djelu vi ćete biti poznati u svom stadu – istom stadu kojemu ste rekli da zanemari ove Poruke, jer one ne dolaze od Boga. Na taj dan, vaši će sljedbenici znati Istinu i vi ćete pasti pred Mene. Ja se ne ispričavam zbog ovog upozorenja. Ako prkosite Riječi Svetoga Duha, Ja ću vas odsjeći od Mene i biti će užasnog plača vas i svih onih koje ćete povesti sa sobom u divljinu.
Moja Pravda će zadesiti sve one koji spriječe da se Sveta Riječ Božja obznani u svijetu. Njihova će biti najgora kazna, jer će bol koji će oni iskusiti biti gora od one koja je na najnižoj razini Čistilišta. Vaša zloća potresa mnoge dobre nevine duše, koje su vjerne Mojoj Crkvi na Zemlji. Vašu okrutnost, koja će biti otkrivena s vremenom, vidjeti će mnogi i zatim će vaša prava odanost Riječi Božjoj biti konačno iskušana. Tada ćete se naći preda Mnom na Veliki Dan kada Ja dođem povesti natrag svu Božju djecu – kada ih Ja dođem osloboditi iz progonstva i odvesti ih njihovom konačnom domu Ljubavi i Mira u Novu Eru Moga Novog Raja. Tada će Nebo i Zemlja postati jedno.
 
 
Vaš Spasitelj
Isus Krist
 
Subota, 29. lipnja 2013., 21:13h
 
 
Moja predraga kćeri, ti moraš zanemarivati mržnju koja izlazi iz usta onih koji tvrde da su sveti ljudi i odani sljedbenici Moje Predrage Majke. Znaj da će mržnja koja će biti pokazana prema tebi biti gora nego prema bilo kojem drugom proroku koji je došao prije tebe. Ja ti ovo govorim ne da bih te zastrašio već samo da prihvatiš ovu činjenicu i da zanemariš zloću. Kadgod je Prisutnost Božja objavljena među ljudima, ona uvijek izazove zlobnu reakciju Zvijeri koja će djelovati preko drugih da zaniječe Riječ Božju.
Moja kćeri, promjena oblika Svete Mise uskoro će biti uvedena u Moju Crkvu. To će biti vrlo zbunjujuće i mnogi neće uspjeti vidjeti laži koje će biti uvedene u novim molitvama. Moja Prisutnost će biti odbačena na najvještije načine, ali oni koji slijede novi oblik u kojemu će Moja Prava Prisutnost biti zanijekana, neće biti sposobni prinijeti Žrtvu Bogu na način na koji to mora biti. Moja kćeri, ovo otkrivenje će dovesti do prijezira prema tebi, ali ti moraš znati da je ovo naviješteno. Mojim sljedbenicima će biti rečeno da je Sveta Pričest namijenjena svim ljudima – posvuda – kako bi se ujedinili kao jedan da pokažu međusobnu ljubav. Polako, ali sigurno, Sveta Misa više neće biti vezana uz Moju Svetu Žrtvu. Umjesto toga, biti će stvoren obred koji odaje počast čovjeku i vi ćete biti pogrješno vođeni svjedočeći sukobu ispred Mojih Svetih Žrtvenika i svih Svetohraništa na svijetu.
Dan kada će se ukinuti Svakodnevna Žrtva nije jako daleko. Znajte da vas Ja sada dolazim na ovo upozoriti kako vi ne bi izgladnjeli. Kada budete lišeni Moje Prisutnosti biti ćete bez Moga Duha i biti će vam teško ostati blizu Mene.
Riječi koje će biti iskorištene da vas prevare uključivati će frazu “za dobro svih – za sjedinjenje sve Božje djece.” Misa će preuzeti novo značenje. Biti će zaboravljena Moja Smrt na Križu i svi razlozi za Nju biti će ponovno određeni. Sjetite se na taj dan Mojih Riječi za vas sada. Prihvatite zamjenu i Moja Prisutnost će nestati. Ja ću biti s vama, ali nećete sudjelovati u Mojem Tijelu.
Onima koji ne vjeruju u zao plan koji je već stvoren zato da bi se izbrisali svi Moji tragovi Ja kažem sada ovo. Kada Ja nestanem, hoćete li Me tražiti? Kada se Moja Sveta Euharistija oskvrne, hoćete li činiti isprike za one odgovorne? Ili hoćete li Me slijediti i slušati Istinu kada ste okruženi lažima.
Izbor će biti vaš.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 30. lipnja 2013., 23:10h
 
 
Moja predraga kćeri, ni na jedan trenutak zli neće stati u svom progonu onih koji Me ljube. Kada su duše bliske Meni i kada njihova ljubav za Mene raste, on će uvijek biti tu pokušavajući ih odvući od Mene.
Kada vi spašavate duše svojim molitvama, zli će iskaliti sav svoj bijes na vas i vi ćete se osjećati povrijeđeno jer ćete postati meta pokude, osobito onih koje volite. Vi se morate naviknuti na takvu bol i žalost kada slijedite Mene i kada prihvaćate Moje Posredovanje preko ovih Poruka. One će sa sobom donijeti užasno mučenje, jer će ove Poruke biti odgovorne za Spasenje preko 7 milijardi duša. 
Kada đavao zna kako on gubi duše od Mene, on će iskoristiti bilo koje sredstvo koje je nužno da se stvore sumnje u mislima onih koji su Mi vjerni i zatim će on prouzročiti strašne trzavice među Mojim sljedbenicima. Vi morate prepoznati ovo djelo đavla onakvo kakvo jest i znajte da što ste više progonjeni zbog prihvaćanja Moje Ruke Milosrđa, da vi slijedite Istinu. Jedino s Riječi Božjom, kada je prisutna na Svoj najmoćniji način – kada Duh Sveti postane očit među zajednicama Božje djece – zli će se najjače boriti. On, sotona, bijesan je zbog ove Misije i oni od vas koji sumnjaju u Moju Riječ, koja vam je dana u ovo vrijeme, znajte ovo.
Jedino Moja Riječ može izazvati takvo zgražanje, čak i među onima koji vjeruju u Mene i koji slijede Moja Učenja. Nitko od vas nije zaštićen od napada. Vi, Moji dragocjeni sljedbenici naći ćete se kao žrtve napada udaranja zlih jezika protiv Mene. Na vas će pljuvati, smijati će vam se i podrugivati vam se. Vi ćete biti optuženi da kujete zavjeru protiv Moje Vlastite Crkve, a ipak vaš jedini zločin će biti da podržavate Istinu. Oni koji podržavaju Riječ Božju i koji odbijaju zastraniti od Istine uvijek su trpjeli od ruku onih koji su sami sebe postavljali kao najviše odabrane Božje predstavnike ispred onih jadnih duša koje su Me uistinu ljubile.
Postoji razlika između onih koji govore da su upućeniji i stoga dostojniji da sude drugima u Moje Ime od onih koji Me jednostavno ljube. Vi možete samo ustati i objaviti svoju ljubav prema Meni, ako slijedite Moj primjer. Ja nikada ne bih rekao da je jedan čovjek bolji od drugoga – jer svi ste vi grješnici. Ipak, Ja nikada ne bih prihvatio one koji možda znaju sve o Meni i koji objavljuju svoju nadmoć nad drugim. Oni koji govore da Me znaju i vrijeđaju drugoga u Moje Ime, uopće Me istinski ne poznaju.
Đavao ispunjava duše egom, ohološću i ljutnjom. To su tri obilježja po kojima ćete znati da je on prisutan u duši kada pokušava utišati druge duše koje proglašavaju Riječ Božju. Kako će takve duše patiti, osobito sada kada se ova najviše iščekivana Misija proživljava među vama. Svatko od vas tko odgovara na Moj Poziv morati će se suočiti sa pogrdom i javnim ismijavanjem koje će vam oduzeti dah – tako će žestoko biti izlijevanje mržnje. Ja želim da vi shvatite da nije protiv vas usmjerena ova mržnja, već protiv Mene. Sotona želi utišati Moj Glas dok On poseže da vas spasi od njegovog zlog plana koji je pažljivo upravljan i osmišljavan tako dugo vremena. Ne može doći do pobjede Zvijeri, ali on zna koliko Ja patim kada ugrabi duše od Mene. Nemojte dopustiti da vas ova smetnja zaslijepi za Istinu.
Istina će spasiti vašu dušu i kada širite Istinu Ona će Mi donijeti više duša. Na taj način ću Ja poraziti Zvijer. Vi ćete biti zaštićeni od svega zla, ali trpjeti ćete poniženje jer ste označeni kao luđaci. I sve zato jer Me ljubite.
 
 
Vaš Isus
 
 
Ponedjeljak, 1. srpnja 2013., 16:43h
 
 
Moje dijete, kada ti patiš za Moga Sina, u redu je zavapiti u boli, jer uostalom ti si samo čovjek. Kada sam Ja svjedočila bičevanju Moga Sina i zatim Njegovom zastrašujućem Razapinjanju, Ja sam bila izvan sebe od žalosti. I dok sam gledala kako Njegovo jadno Tijelo podnosi ono što nijedna životinja ne bi mogla podnijeti u klaonici, Ja sam se onesvijestila toliko puta od zaprepaštenosti da sam jedva mogla stajati.
Kako je On patio, nitko nikada neće znati, jer čemu sam Ja svjedočila nikada ne bi moglo biti zapisano, tako su ogavne bile okrutnosti koje su nanijete Njegovom Božanskom Tijelu. Zbog toga je tako malo opisa dano o ponižavajućim uvrjedama koje su Mu nanijeli, jer to bi bilo tako zaprepašćujuće da bi oskvrnulo Njegovo Sveto Ime da se to zapisalo.
Ti, Moje dijete, trpiš, ali tako mali dio Njegove boli. Ti moraš znati da dok si u fizičkoj boli, Moj Sin jedino dopušta da se Njegova Patnja pokaže u onima koje On odabire. Kada On to čini, to Mu pomaže da se suprotstavi, porazi i uništi moć zla darom vaše slobodne volje Mome dragom Sinu. Čineći tako, vi posvećujete svoju dušu, kao i svoje tijelo i to je vrlo poseban dar za Njega – dar, koji Mu omogućuje da spasi druge.
Stoga te molim da shvatiš da kada Moj Sin povećava tvoju patnju i kada On uistinu pati u tebi, da je to Milost koju ti ne smiješ odbaciti. Prigrli Je. Ti ćeš uskoro shvatiti koliko je to moćno. Kada Moj Sin pokazuje Svoje Rane na tijelu odabrane duše, to donosi sa sobom strašan progon. Tada zli napada u ozbiljnom i nasilnom bijesu. Ti ćeš u početku biti zastrašena, ali sada kada shvaćaš, ti ćeš to prihvatiti i jednostavno se zaštititi molitvom Moje Presvete Krunice, najmanje tri puta dnevno.
Moje dijete, molim te osiguraj da ne dopustiš strahu da te odvuče od ove Zadaće, jer to je ono što zli želi. Ti moraš ustati, izdržati i šutjeti kada se mržnja uzdiže protiv tebe.
Ove kušnje se trebaju očekivati u Misiji ovakve veličine. Budi u miru i znaj da su svi Anđeli i Sveci s tobom i vode te.
 
 
Tvoja ljubljena Majka
Majka Božja
Majka Spasenja
 
Srijeda, 3. srpnja 2013., 12:57h
 
 
Moje drago dijete, kada si bačena u divljinu i osamljena zbog ove Misije, važno je znati razlog zbog čega. Jer kada to znaš, biti će ti lakše prihvatiti takvu okrutnost.
Kada sam Ja trebala roditi, nijedna vrata nisu bila otvorena da bi se dopustilo Mome Sinu da dostojanstveno dođe na svijet. Kao što se zalupilo svakim vratima u Lice Boga, Koji je poslao Svoga Jedinoga Sina da otkupi čovjeka od grijeha, biti će jednako tako sada, dok Bog priprema put za Drugi Dolazak Svoga Sina.
Dok Bog priprema svijet za ovaj veliki dan, vrata će ponovno biti zatvorena, u inat, protiv Riječi Božje. Ti, kao glasnik, nastaviti ćeš se suočavati sa žestokim protivštinama. Mnogi ne samo da će držati svoja vrata zatvorena – to će biti samo jedna uvreda – oni će izvikivati užasne prostote i nanositi ti bol, Moje dijete, jer oni ne žele čuti Riječ Božju.
Zloduh prevladava u ovom presudnom vremenu u povijesti čovječanstva i slomiti će čak i najsvetije među Božjom djecom. Samo najhrabriji će se suprotstaviti zloduhu, koji će zaraziti milijune kako bi odbacili Milosrđe Moga Sina.
Neće se samo Poruke mrziti, već je to strah, da će preko Milosrđa Moga Sina više duša biti spašeno od stiska zloga. Zli djeluje i plete svoj put u srca mnogih duša, a osobito onih koji su bliski Mome Sinu. To su odani sljedbenici, unutar Crkve Moga Sina, koji su prva meta zloga, koji će se najviše okrenuti protiv Njegove Riječi u ovo vrijeme.
Istinska Riječ Moga Sina, Isusa Krista, razblažena je kroz stoljeća i sadržaje Svete Biblije sada niječu mnogi koji govore da znaju Moga Sina. Zapamti, bitku za duše vode Anđeli i Sveci u Kraljevstvu Moga Oca, protiv prevaranta. Ti, Moje dijete, uhvaćena si u sredinu i kao takva postaješ laka meta.
Zbog ogromnosti ove Misije i zato što si prorok – a ne vidjelac – raditi ćeš u odvojenosti i ljudi će te mrziti. Nemoj dopustiti da te ovaj progon rastuži ili da osjetiš da nećeš biti dovoljno jaka, jer to ne može biti. Ti si poslana i zaštićena si i ustati ćeš i nastaviti proglašavati Riječ Božju do posljednjega dana. Ovo je naviješteno i kada duše svijeta budu spašene i kada Novo Kraljevstvo – Novi Raj – započne, ništa od ove patnje neće imati bilo kakvog značaja.
Raduj se i nemaj straha. Ja, tvoja ljubljena Majka ću te voditi i zaštititi, čak i u tvom najcrnjem času, kako bi Svjetlo Božje ispunilo tvoj duh, tijelo i dušu, svaki dan.
Ja te ljubim, Moje dijete i ti moraš znati da si blagoslovljena Darom Ustrajnosti. Sve je sada u Rukama Božjim. Ti se moraš ufati u Njega u svako doba.
 
 
Tvoja ljubljena Majka
Majka Božja
Majka Spasenja
 
Srijeda, 3. srpnja 2013., 13:30h
 
 
Moja predraga kćeri, kako Mi je nedostajalo tvoje vrijeme i kako se radujem da se duhovna tama, koja te je prekrivala danima, sada podigla. Ti moraš nastaviti moliti Presvetu Krunicu zato da bi se zaštitila i sve će biti dobro.
Zemlja će se tresti, kao što je naviješteno i Njena jedna trećina će biti spaljena kao izravna posljedica grijeha čovjeka. Molitva može smanjiti većinu ovih plamenova, koji će se izliti na dijelove svijeta gdje bezbožni zakoni razjaruju Moga Oca.
Grijeh protiv Zakona Božjih će se podnositi dok god oni koji znaju Istinu i prihvaćaju Riječ Božju odaju počast Njemu. Ali sada su oni koje ste postavili na moćne položaje okrenuli svoja leđa Bogu. Zbog toga će oni biti kažnjeni ekološkim previranjem. Pročišćenje je jedino sredstvo da se probudi čovječanstvo, tako će tražiti pokajanje za svoje duše. Druga sredstva, premda stvaraju obraćenje, nisu bila dostatna. Čovjek će trpjeti veliki niz kazni, dok nastavlja prihvaćati poganstvo i međusobno se ubijati.
Božje Posredovanje je nužno. Bez Njega vi bi bili napušteni.
Uskoro će doći do snažnih potresa u Rusiji i Kini i oni će se dogoditi jedan za drugim.
Ekstremni vremenski uvjeti i iznenadne promjene temperature, od hladne do vrlo vruće, moći će se vidjeti. Godišnja doba se neće više moći vidjeti na način kako su bila u prošlosti.
Poplave i morske oluje biti će viđene u dijelovima svijeta, koji ih do sada nikada nisu iskusili. U zemljama koje su prihvatile zle zakone protiv Boga, potresi će prodrmati njihovim teritorijima i oni koji Me znaju znati će zašto se događaju.
Kada se kazne dogode, doći će do druge užasne kazne koja će biti nanijeta lažnim crkvama koje namjerno sprječavaju Istinu. Jer one će najviše trpjeti zbog duša koje su ukrale od Mene.
Dok Ja otkrivam sve više o proročanstvima, koja su sadržana u Pečatima, čovjek će konačno prepoznati Istinu. I premda je Bog Ljubav i premda je Bog Pravedan, Njegove kazne će se slijevati na čovječanstvo da ga oslobodi njegove taštine, ega i sebeljublja, kako bi čovjek postao dostojan da uđe u Njegov Novi Raj. Samo onima čistih i poniznih srdaca biti će dan ovaj Dar.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 3. srpnja 2013., 23:15h
 
 
Moja predraga kćeri, ratovi i nemir, kao što je naviješteno, šire se poput munja diljem Zemlje. Vrlo rijetki dijelovi svijeta će biti van utjecaja ratova i glasina o neslaganju.
Dok gorčina razdvaja narode, nepovjerenje i strah će nastaviti uzrokovati građanski nemir, nekršćanski zakoni će se nastaviti povećavati, kako bi ubojstvo i pobačaj, kao i djela protiv Svetih Sakramenata bili prihvaćeni u vašim zemljama. Mnogi će biti vođeni u grijeh zbog takvih zakona i vrlo brzo će bol tame duše biti prisutna i rijetki će to moći zanemariti.
Zašto, pitati će oni, postoji tako čudno ozračje gdje je međusobno povjerenje nestalo? Zašto je teško ponašati se u našim životima kako je Krist naložio, zbog straha da budemo označeni kao budale? Odgovor leži u činjenici da su vaše zemlje, jedna po jedna, ne samo Mene opet osudile, već proglašavaju grijeh zakonitim. Kada se to dogodi, sotona i njegova vojska divljaju.
Oni su postali vrlo moćni i preko svih liberalnih zakona, koji opravdavaju grijeh, oni doista postaju prihvaćeni i posljedica je da onda neće biti mira u srcima ljudi. To će biti kao da su djeca, ukradena od svojih roditelja i zatočena, hranjena sitnicama da im se nadoknadi činjenica da su u zatočeništvu. Za sva zadovoljstva koja su im pružena neće dobiti utjehu. Umjesto toga, ta djeca će se osjećati nemirno, prazno i čeznuti će za pravom ljubavlju, koja se jedino može ostvariti prisutnošću roditelja.
Božja Prisutnost i dalje je tu u vašim narodima, ali kako se Ja, Sin Čovječji, brzo odbacujem, kroz uvođenje zlih zakona u vašim zemljama i uskoro kroz vaše crkve, vi ćete biti poput zalutale siročadi bez mjesta gdje bi položili svoje glave.
Bez Boga nema mira. Bez Mene, Isusa Krista, Prisutnog kroz Moja Učenja, vi postajete polako izgladnjeli. Ne dopustite da takvi zakoni spriječe vašu odanost Meni, jer u ovo vrijeme, više od bilo kojeg drugog vremena, Ja ću vam doći i dati vam utjehu za kojom žudite.
Ja vas ljubim. Ja plačem zbog vaše opustošenosti i obećavam da će ovaj progon biti kratkog vijeka.
 
 
Vaš Isus
 

Četvrtak, 4. srpnja 2013., 18:40h

 
Moja najdraža kćeri, došlo je Moje Vrijeme da silovito posredujem u svijetu, u vrijeme velikoga grijeha protiv Mene.
Moje Strpljenje je iskušano i Moj Gnjev je izazvan dok Ja svjedočim najvećim uvredama koje se čine protiv Mene.
Kao Stvoritelj svih živih stvari, Ja Sam Začetnik života. Ja ga Stvaram kako Ja želim i Ja ga okončavam u skladu sa Mojom Svetom Voljom. Kada se čovjek pokušava uplitati u Moju Volju, Ja ću uzvratiti, jer neću podnositi takvu zloću.
Vama koji ubijete ijedno od Moje djece, vaš život će biti okončan. Ja ću uzeti vaš život, ne samo u tijelu, već i u duhu. Nikakav Vječni Život neće niti vam može biti udijeljen. Život koji oduzimate biti će vaša propast. Oko za oko biti će vaša kazna.
Pazite, oni od vas koji nastavljate uništavati život u svakom obliku. Ja znam što vi činite. Ja znam da planom o pobačaju diljem svijeta upravlja jedna skupina među vama. Ja znam da su one zemlje, koje požuruju razvratno ozakonjenje da opravdaju pobačaj, samo lutke. Njih drže žice dok plešu na melodiju Jedinstvene Svjetske Skupine, koja sluša samo jednog gospodara. Njihova vjernost je prema Zvijeri, čiji najveći plan, uništenje stotina milijuna života, uspijeva preko grijeha pobačaja. Nerođeni su laka meta u njihovim očima. Oni koriste pobačaj kako bi se uplitali u Moje Zakone i veliki Dar kojeg sam ostavio u baštinu čovjeku – Dar Života.
Čovjekova oholost, pridružena uz bok Zvijeri i oni među vama koje on zavarava, gadi Mi se. Moja Ljubav je Moćna, ali vaša zla namjera da uništite ono što je Moje, biti će dovedena do tako nenadanog zastoja, da ćete vrištati za svoj život. Osim ako Me ne pozovete kroz Dar Pomirenja, biti će vam iskazano malo Milosrđa. Jer svatko od vas tko opravdava, potiče ili bilo kako sudjeluje u oduzimanju života nerođenog, trpjeti će istu kaznu. Uništite te nevine živote i vaši vlastiti životi će biti oduzeti. Ja sam promatrao u strašnoj boli, kako ste Me vrijeđali tako dugo. Vaše vrijeme je završeno, jer vi ćete sada biti strogo kažnjeni za ovo teško djelo protiv Moga Božanstva.
Zapamtite, malo je vremena za vas da se odreknete vašega prihvaćanje pobačaja. Moj Gnjev će se uskoro izliti na sve četiri strane Zemlje. Zbog grijeha pobačaja čovjek će trpjeti najgoru kaznu. Nijedna zemlja neće biti isključena iz ovih kazni. Jedino oni koji ne dopuštaju pobačaj biti će pošteđeni užasne boli koju ću Ja nanijeti svijetu.
Protiv Mene kao Začetnika Života nijedan čovjek nema pravo ići. Nitko. Onaj koji se usuđuje prkositi Meni, oponašajući Mene u oduzimanju života, biti će lišen svega života.
 
 
Vaš Otac
Svevišnji Bog
 
Petak, 5. srpnja 2013., 14:10h
 
 
Moja predraga kćeri, postoji jedna religija koja Mi uzrokuje najveću patnju, a to je lažna religija koja idolizira Zvijer. Jedinstveni Svjetski Poredak je najveća lakrdija protiv Pravoga Trojedinoga Boga i oni koji pripadaju sotoninoj kući trebaju tako mnogo molitve. Oni su zavedeni u vjerovanju da postoji još jedan bog koji ih voli. Njima je rečeno da je Blaženo Trojstvo neistina i da je Moj ljubljeni Otac zao. Oni ne prihvaćaju da ih je On stvorio i njihove glave su ispunjene s toliko mnogo laži da oni nikada neće otvoriti svoje misli za Istinu. Zbog njihove predanosti okultnome, oni su umiješani u sotonističke sile koje su proždrle njihove duše, koje su ispunjene mržnjom, ne samo prema Bogu, već prema svoj Božjoj djeci.
Oni vole samo sebe i njihova pomama za zadovoljstvom ispunjava ih nezasitnom čežnjom za još više. Nikakva količina svjetovnih zadovoljstava neće ih zadovoljiti, zbog čega oni potom traže druge bestidnosti. Oni uživaju u oduzimanju života i nemaju nikakvog pokajanja u svojim dušama, zbog okrutnih ubojstava za koja su krivi. Njihov utjecaj se širi diljem Zemlje u svakom narodu i sljedbenici đavla druže se s bogatima, poslovnim čelnicima, vladama, kraljevskom obitelji, organizacijama, uključujući sredstva za priopćavanje i provoditelje zakona, sudstvo i Crkvu.
Molim vas da ne podcjenjujete njihove moći. Premda su malobrojni i ne prodiru u svaki dio vaših zajednica, oni će i dalje činiti užasnu štetu. Ne samo da su oni prodali svoje duše đavlu, već će i odvući druge nevine duše u ponor sa Zvijeri i njegovim demonima.
Ja dajem svima onima koji Me ljube Milosti da poraze ovu kobnu i moćnu skupinu, koja Me proklinje svake sekunde dana, kada molite ovu kratku Križarsku molitvu.
 
Križarska molitva (112) za Milost Spasenja
 
Predragi Isuse, ja Te pozivam da s Tvojom posebnom Milošću Spasenja prekriješ duše onih koje je zarazio sotona. Oslobodi njihove jadne duše od zlog zatočeništva iz kojega oni ne mogu pobjeći. Amen.
 
Te jadne duše će biti prve koje će prisvojiti Zvijer kao svoga i oni će pasti ravno na svoja lica kako bi obožavali Antikrista. Vi morate moliti snažno, svi vi, kako bi moć koju sotona ima nad njima, mogla biti slomljena i da bi njihova srca bila otvorena za Moje Veliko Milosrđe.
 
 
Vaš Isus
 
 
Nedjelja, 7. srpnja 2013., 17:35h
 
 
Moja predraga zaručnice, zar je bitno ako viču na tebe ili te proklinju u Moje Ime? Zar je bitno ako su svi oni koji proglašavaju Moju Presvetu Riječ i koji ostaju postojani u jedinstvu sa Mnom, sputani i izudarani? Zar ne znaš da je Moja Snaga Svemoguća i da Ja ne mogu biti slomljen, čak i ako slome Moje Kosti.
Kada se doktor bori da spasi život čovjeka pod svaku cijenu, on će učiniti sve što je moguće da uspije. Ako ga ometaju drugi, koji ga pokušavaju spriječiti – ako je on predan doktor, on će zanemariti sve prigovore i pokušaje da se umiješaju u njegove postupke, ako zna u svom srcu da on može i da će spasiti taj život. I zato on nastavlja dok svi ne vide plodove njegovog rada. On ustraje dok taj život ne bude spašen i zatim, kada je sve učinjeno, njega će s ljubavlju dočekati isti ljudi koji su se, iz bilo kojeg svog razloga pokušali umiješati u njegova nastojanja da održi život. I tako će sve trzavice biti zaboravljene.
Isto vrijedi za ovu Svetu Misiju koju je obećao Moj Otac da bi spasio živote Svoje djece u ovim posljednjim vremenima prije Moga Drugog Dolaska. Očekujte ometanja u ovoj Misiji, jer da nije privukla toliko protivljenja, onda bi vi sigurno znali da Moje Poruke vama sada ne bi mogle dolaziti od vašega ljubljenog Isusa.
Kada je Istina objavljena, Ona nije lako prihvaćena, iako je Ona Riječ Božja. Ipak, kada su prikazane laži, uređene kao Istina, one su spremnije prihvaćene i u većini slučajeva, dočekane su srdačnih ruku i rukama dobrodošlice. Budite upozoreni na laži, koje će prikazivati Moji neprijatelji, koji proglašavaju sami sebe Mojim glasnogovornicima. Oni će vas pogrješno voditi na mnoge načine od straha da ćete ih vi uhvatiti u njihovoj prijevari. Oni će provoditi svoje vrijeme družeći se s onima koji su poznati svijetu kao dobri i Sveti, čiste sluge – od kojih su mnogi sada na Nebu sa Mnom. Takvim povezivanjem oni će biti viđeni kao vjerni učenici tih Svetaca. Zatim će oni ponavljati Istinu Mojih Učenja i to će vas zbuniti. Vi ćete reći: „Ali kako to može biti? Ovaj čovjek govori istinu.”
Lukavost Zvijeri je izvan vašeg poimanja, Moji ljubljeni sljedbenici. On je oprezan da se nikada ne otkrije i zbog toga se skriva iza Istine. Kada je on prisutan u jadnim, zavedenim dušama, on će koristiti Istinu da se sakrije iza, do pravoga trenutka. Zatim će vani zasuti bestidnosti protiv Riječi Božje, ali mnogima ovo neće biti jasno vidljivo. Promatrajte iza riječi koje će biti pomno sastavljene i otkriti ćete laž. To je vrsta sile s kojom će se Božja djeca morati boriti.
Duh zloga je poput tamnog oblaka i kada se potpuno spusti nad čovječanstvo, biti će teško razlikovati između dobra i zla. Ali Ja vam obećavam da će se ovaj oblak podići i kada Svjetlo Božje zasja, vi ćete vidjeti zloću u svoj njenoj ružnoći kako je viđena u Očima Božjim.
Borba će se nastaviti među ljudima koji iskazuju vjernost Jedinom Pravom Bogu, jer zli izvršava razaranje među njima. Dok se ova skupina dijeli na dvoje, tu su i drugi za koje morate moliti. To su one duše, koje su tako udaljene od Boga da Ga ne priznaju u bilo kojoj fazi. Oni su Moje izgubljene duše kojima Ja posvećujem ovu Svetu Misiju. Kada Ja spasim one koji su potpuno izgubljeni, Moje Posredovanje će također spasiti druge koji su jednostavno zbunjeni.
Dođite, okupite se, svi vi, pred Mene, jer Moje Vrijeme dolazi vrlo brzo. Neka nijedan od vas ne odlaže moliti za duše onih koji najviše trebaju vašu pomoć.
 
 
Vaš Isus
 
 
Ponedjeljak, 8. srpnja 2013., 17:00h
 
 
Moja predraga kćeri, kadgod osjećaš da je malo nade za grješnike, molim te da se sjetiš da je Moje Veliko Milosrđe neprekidno. Ne postoji nijedna duša u svijetu koju Ja ne želim prigrliti i donijeti joj Dar Spasenja. Ja ljubim sve vas. Ja opraštam svima koji usrdno mole za Dar Otkupljenja, ali to ne znači da Ja neću kazniti one koji počine teški grijeh.
Deset Zapovijedi, koje je svijetu dao Moj Otac po proroku Mojsiju, čovjek prepravlja. One su rastavljene, iskrivljene i dano im je novo značenje, zato da bi čovjek mogao opravdati grijeh.
Vi idolizirate lažne bogove i to opravdavate. Vi živite užasnu laž kada vrijeđate Moga Oca na ovaj način, a ipak kada Istina bude pokazana poganima, oni će se pokajati, a Ja ću čekati da ih prigrlim.
Vi se međusobno ubijate i govorite da jednostavno pokazujete milosrđe kada to činite. Vi ozakonjujete ubojstvo, smaknuće, eutanaziju i pobačaj i govorite da su to dobre stvari. To je zlo u svom najgorem obliku, kada izazivate Začetnika sveg života – Stvoritelja Neba i Zemlje – uplićući se u Božanske Zakone Boga. Ipak, kad pokažete pravo kajanje, Ja ću također čekati da vas prigrlim u Moje Ruke.
Vi otimate ono što ne pripada vama i kradete od sirotinje, zato da bi zadovoljili svoju pohlepu za još više. Vi činite užasne tjelesne grijehe, koji su ispod čovjekovog dostojanstva i ponašate se kao divlje životinje puštene u borilište. Vaša bijeda izaziva odvratnost u Očima Božjim, ali ipak, ako Me zazovete i molite Me za Milosrđe, Ja ću biti tamo strpljivo čekajući. Kada oskvrnete Boga odbijajući prihvatiti da On Postoji i zatim pokušate odvući Njegovu djecu sa sobom u ponor sa Zvijeri, Ja ću i dalje čekati kada se okrenete i zatražite od Mene da vam se objavim.
Oni od vas, koji prihvaćaju Istinu, ne odvajaju više vrijeme da Me štuju na Dan Gospodnji, jer stavljate vaše vlastite potrebe ispred Mene. Tako Mi nanosite bol, jer vi već znate da ste djeca Božja. Vi ste napustili Kuću svoga Oca i jedino ćete se vratiti kada ne budete imali krova nad glavom. A Ja ću čekati da vas opet dočekam s dobrodošlicom.
Vaša ljubav za Boga je oslabila, kao i vaša ljubav i poštovanje prema vašim roditeljima. Vaša srca su toliko otvrdnula da im ne pokazujete ljubav ili brigu za njih na način na koji biste trebali.
Vi proklinjete Boga i psujete, koristeći Moje Ime na najneuljudniji način, svakodnevno, ali nećete pričati sa Mnom na način na koji Ja želim. Kada klevećete druge, vi klevećete Mene. Kada uništite ugled druge osobe, vi uništavate Moju Ljubav. A ipak, Ja ću vam oprostiti kada pokažete kajanje.
Vi pokazujete nepoštovanje za instituciju braka i malo mislite o zloupotrebi ovog Presvetog Sakramenta. Vi nadalje vrijeđate Boga kada nastavljate tražiti Njegove blagoslove za brakove, kada ih On neće, niti može, priznati. Ipak, vi Ga nastavljate vrijeđati.
Toliko ste opsjednuti potragom za svjetovnim dobrima i toliko ste zaraženi nezdravim težnjama, da uništavate one ljude koji vam se nađu na putu. Unatoč tome, Ja ću vam pokazati Milosrđe, ako Mi se vratite natrag.
Nijedan grijeh, s izuzetkom bogohule protiv Duha Svetoga, nije tako loš da ne može biti oprošten. Ja se obraćam svima vama da ispitate svoju savjest i postanete pomireni sa Mnom, još jednom.
Ja Sam Strpljiv. Ja Sam Ljubav. Ja Sam vaše Spasenje. Ja Čekam. Molim vas dođite Mi uskoro, jer Ja vas ljubim neizmjernom strašću. Ja neću mirovati dok ne spasim sve vas.
 
 
Vaš Isus
 
 Srijeda, 10. srpnja 2013., 15:26h
 
 
Moje dijete, tvoje molitve su uslišane i Moj Sin će posredovati zbog tvoje posebne nakane. Ti moraš moliti za sve one u svijetu koji su zavedeni da povjeruju da je zlo dobro. Ova mreža prijevare prekrila je čovječanstvo u tako velikom opsegu da mnogi više ne mogu razlikovati između Zakona Božjih i poročnosti zloga kada se on očituje među vama.
Tako lako ljudi prihvaćaju nove zakone, za koje tvrde da su dobri – za dobro svih – kada, u stvari, oni prikrivaju smrtni grijeh u Očima Božjim.
Bitka nastavlja bjesnjeti između onih koji podupiru Zakone Božje i onih koji ih oskvrnjuju. Oni koji javno podupiru Zakone Božje su prikazani zlima i proglašeni okrutnima i pokvarenima. Prijevara i laži, koje ispunjavaju one koji govore da ljube čovječanstvo, jasno se vide kada oni javno opravdavaju smrtni grijeh. Kako je zli lukav. Tako malo njih shvaća njegov utjecaj u njihovim životima ili kako on iskrivljava njihovo rasuđivanje.
Budite utješeni draga djeco znanjem da Ja, Majka Spasenja, mogu poraziti zloga u vašoj sredini. Vi Me morate zazvati svaki put kada se osjećate nadjačani silom koju on vrši u vašim narodima. Ja ću uništiti njegov utjecaj, kada stavite svoju molbu pred Mene.
 
Molim vas da molite ovu Križarsku molitvu (113) Da porazimo zlo u našoj zemlji
 
O Majko Spasenja, dođi u našu sredinu i prekrij našu zemlju Svojom Zaštitom. Smrskaj glavu Zvijeri i iskorijeni njegov zli utjecaj među nama. Pomogni Svojoj jadnoj izgubljenoj djeci da ustanu i govore Istinu, kada smo okruženi lažima. Molimo Te, o Majko Božja, zaštiti našu zemlju i održi nas jakima, kako bi mogli ostati vjerni Tvome Sinu u vremenu našega progona. Amen.
 
Vi nikada ne smijete prihvatiti dokaze, koji dopuštaju zlim zakonima da se dovedu do ostvarenja, koji propisuju kako vi živite vaše živote, a koji nisu u skladu s Riječi Božjom. Kada se ti zakoni uvuku u vaše zemlje, oni uništavaju duše.
Ufajte se u Mene, Majku Spasenja, da pomognem spasiti duše onih koje volite i među kojima radite. Zazovite Me i Ja obećavam da ću prekriti vaš narod Mojim Presvetim Plaštem.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Srijeda, 10. srpnja 2013., 15:41h
 
 
Moja najdraža kćeri, ratovi će planuti po cijelom Bliskom Istoku i uskoro će Moj ljubljeni Izrael trpjeti užasnu grozotu. Životi će biti izgubljeni diljem ovoga dijela svijeta u vrlo velikom opsegu, dok zloduh proždire živote i u mnogim slučajevima duše Moje djece.
Međusobna mržnja Moje djece izliti će se u druge zemlje, dok se Bitka Harmagedona pojačava i raste, dok ne obuzme svijet posvuda. Mržnja, uzrokovana zarazom sotone i njegovih demona, postati će znak tako vidljiv da rijetke duše, bez obzira na vjerovanje koje imaju prema Meni, Stvoritelju svega što jest, neće osjetiti zloduha, koji se širi poput smrtonosnog virusa.
Ratovi, mnogi od njih, uključujući bitke unutar vlada svih država, eruptirati će svi u isto vrijeme. Dok su se Moje Ruke već spustile u blagim kaznama, znajte da ću Ja smrskati one koji nanose bol Mojoj djeci. Tada će se bitka za duše povećati i širiti će se na mnoge načine.
Laži kojima ste hranjeni o vašoj ekonomiji stvorene su da vas prevare i da vas liše onoga što posjedujete. Molite, molite, molite da Ja zaustavim one koji nadziru vaše valute, od toga da vam oduzmu sve što posjedujete. Znajte da dok Moja Desna Ruka obara kazne protiv zlih, Moja Lijeva Ruka će se podići i dovesti vas pod Moju Zaštitu i Ja ću se pobrinuti za vas.
Promjene naviještene u Mojoj Svetoj Knjizi sada se pokazuju svijetu. Bitke će bjesnjeti, životi će biti izgubljeni, zemlje će trpjeti ekološka previranja, usjevi će propadati, a mnoge od vas će progoniti vaše vlade. Najgora bitka će biti duhovna, gdje će biti učinjen svaki napor da se vas okrene protiv Mene.
 
 
Vaš Otac
Svevišnji Bog
 
Četvrtak, 11. srpnja 2013., 13:57h
 
 
Moja predraga kćeri, dopusti Mi da te Ja privučem bliže Mome Presvetom Srcu, jer kada Mi dozvoliš da to učinim, Ja ću usaditi u tvoju dušu posebne Milosti. Tada će Moje Djelo donijeti više ploda, koji će dozrjeti i izbiti u izobilju širom Zemlje.
Plod, koji dolazi od Mene, stvara obraćenje i mekša srca najokorjelijih kada ga kušaju. Kada ga jedu, to će ih ujediniti sa Mnom, na način koji će im donijeti veliki mir. Mir koji Ja obećavam sada svima koji Me slušate, dok Ja govorim s vama, biti će vaš štit protiv mržnje. 
Oni od vas, uključujući one duše koje nikada nisu čule za ove Poruke i koji Me uistinu ljube, biti će ispunjeni ovim mirom i kao posljedica toga postati ćete zaštićeni od glasova onih koji viču na vas jer ste Moji.
Kada ste jedno sa Mnom, Ja obećavam da ću vas uzdići, čuvati vas i zaštititi za svaku uvredu i bol koju morate izdržati, jer proglašavate Moju Svetu Riječ. Vi ćete uživati slavni život u Mom Novom Raju, gdje će svi pjevati u jedinstvu, za ljubav i slavu Božju.
Vi se nemate čega bojati od Mene, ali Ja tražim od vas da provedete vrijeme u molitvi za duše onih koji su zbunjeni i u nekim slučajevima izgubljeni. Oni koji su odvojeni od Mene moraju Mi se vratiti i vašim moljenjem Mojih Križarskih molitvi Ja mogu njih spasiti.
Idite, Moji ljubljeni sljedbenici i znajte da ste u Mome Srcu i Ja Sam u vašem.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 14. srpnja 2013., 23:50h
 
 
Moja predraga kćeri, kada ti Ja dajem Dar da Očima Božjim vidiš Božju djecu, gdjegod da kreneš, to je s razlogom.
Svaki put kada vidiš malo dijete i osjetiš kako Moja Ljubav teče tvojim venama, to je Moja Ljubav za njih. Kada vidiš tinejdžera kako hoda i smije se sa svojim prijateljima i osjetiš val majčinske ljubavi za njega, onda znaj da je to Ljubav Božja koju osjećaš. Kada vidiš starije ljude i još uvijek osjećaš ovu ljubav, to je ponovno Moja Ljubav koju osjećaš.
Kada promatraš one duše koje uzrokuju strašan jad drugima, svojim zlom i osjećaš sažaljenje prema njima, znaj također da je to Moja Ljubav koja teče kroz tebe. Znaj da Me oni koji Mi prkose na svaki način i dalje ispunjaju Ljubavlju za njih, jer kako bih se Ja mogao odreći njih? Oni su Moji. Ja ih ljubim. Ja plačem za njima. Ja čeznem za njima. Ja sam nesretan od brige za njih. Kako Mi uzrokuju tako užasnu bol, ali Ja ću se boriti sa zlim za te nevoljne duše, do samog posljednjeg daha kojeg oni udahnu na ovoj Zemlji.
Ono čemu je Moj Otac dao život je Njegovo. Ono što je Njegovo je Moje. Ja sam Umro za njih, iako su Me prokleli. I dalje to čine. Ja čeznem za njima. Bez njih, Ja se ne mogu osjećati potpunim. Zbog toga bih Ja rado prošao kroz Moje Razapinjanje uvijek iznova, ako bi njih mogao privući u Moj Zagrljaj.
Kako Ja mogu počinuti, Moja kćeri, bez slatkoće njihovog obraćenja? Ali, oni moraju doći k Meni svojom vlastitom slobodnom voljom. Ja ih mogu prekriti Mojom Ljubavlju i Milostima. Ja mogu natopiti njihove duše sa svakom Milosti, ali da bi mogli prihvatiti takve Milosti, oni će se morati podložiti Mojoj Presvetoj Volji i predati Mi se. Ja ne mogu koristiti Moje Božanstvo da nametnem Moju Volju njima, ali ono što mogu učiniti Darežljivošću Moga Oca jest uzeti Moje odabrane duše i tražiti od njih da preuzmu Moju Bol kao naknadu za te duše. Ovo čudesno posredovanje biti će jedan od načina na koji Ja mogu spasiti većinu čovječanstva.
Moli se, Moja ljubljena kćeri, Meni, svome Isusu, za snagu da Mi daš više trpljenja. Ako prihvatiš ovu posebnu molbu, Ja svečano obećavam da ću spasiti desetke milijuna duša više. Nemoj biti uplašena. Ti ćeš biti jaka i to ćeš učiniti s radošću u svom srcu ovoga puta.
Idi, Moja kćeri, prihvati Moju Molbu. Ne boj se Nje, jer donijeti ćeš Mi najveću radost, ako Mi predaš ova nova iskušenja. Biti ću to Ja, Koji ću izdržati bol, ne ti. Tvoja bol će biti kratka, ali prihvaćajući je, Ja mogu ostvariti Moju želju da spasim Moju jadnu djecu koja su odvojena od Mene.
Hvala ti što odgovaraš na Moj Poziv. Otvori svoje srce za Moju molbu i Ja ću ti pomoći na svakom koraku puta. Za tebe, ovo će biti samo još jedna kušnja i uskoro lako zaboravljena. Za Mene, ona znači da će duše, koje bi inače otišle u pakao, biti Moje u Mome Kraljevstvu.
 
 
Tvoj Isus
 
Ponedjeljak, 15. srpnja 2013., 17:52h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja moram doprijeti do Mojih svećenika, koji sada počinju shvaćati da Ja govorim svijetu preko ovih Poruka, u ovo vrijeme.
Vi morate biti oprezni. Vi se morate pridržavati pravila Moje Crkve na Zemlji, dok ostanu onakva kakva su bila i dok se ne izmijene. Nemojte se osjećati obeshrabreno, jer vi ste obogaćeni Darom Duha Svetoga. Kada se od vas bude tražilo da zaniječete Mene, to će biti učinjeno na profinjen, ali smrtonosan način. Od vas će se tražiti da prigrlite naučavanje svih religija izvan Kršćanstva. Vama će biti rečeno da je to za dobro svih i da je taj novi, sveobuhvatni pristup, sredstvo za kraj – gdje čovječanstvo konačno može biti ujedinjeno mirovnim sredstvima.
Sve druge religije, vjeroispovijesti, vjere i naučavanja, koja štuju Moga Oca, ali koja ne priznaju Mene, Isusa Krista, biti će uzete pod okrilje protupape. Vi ćete snagom Zvijeri – kao što je to njegov način – biti nagovarani da prigrlite svoju subraću i sestre. Sve vjere, koje štuju Boga, biti će vam rečeno, ujedinjene su kao jedno u Očima Božjim. Kada budete prigovorili, biti ćete prekoreni. Kada budete objašnjavali da je jedini put prema Bogu, Mome ljubljenom Ocu, preko Isusa Krista, ovo će vam biti rečeno:
“Vi ne shvaćate da Bog ljubi svu Svoju djecu, stoga, ne pokazujući ljubav i samilost za Njegovu Crkvu prihvaćanjem njih – uključujući njihove vjere – vi ste licemjer.”
Sada, znajte ovo. Kada prihvatite da sve religije moraju biti prihvaćene kao jedna – da se morate maknuti na stranu kako bi pokazali poštovanje za one vjeroispovijesti, koje ne priznaju Sina Čovječjega, onda ćete biti krivi za užasan grijeh. 
Onima koji bi mogli biti odvedeni u ovu prijevaru, znajte da će se drugi znakovi pojaviti koji ukazuju na jednu stvar – Moje Božanstvo više neće biti proglašavano.
U vašim crkvama će se pojaviti novi križevi gdje će glava Zvijeri biti ugrađena u njih; vaši žrtvenici će biti izmijenjeni i rugati će se Meni. Svakoga puta kada vidite nove i neobične znakove u Mojoj Crkvi, pažljivo gledajte jer se Zvijer uznosi i on se razmeće svojom zloćom, pokazujući obilježja koja ga štuju.
Oni među vama, koji nisu upozoreni na ovu prijevaru, naći ćete se uvučeni u postupke koji Me ne poštuju. Oni će prikriti pravu namjeru, koja će biti odavanje počasti sotoni i njegovim zlodusima.
Znakovi su počeli. Radnje o kojima Ja govorim tek trebaju doći, ali nije daleko dan kada će se od vas tražiti da zaniječete Moje Božanstvo. Vi morate držati svoje oči otvorene zbog onih koji govore da dolaze u Moje Ime, ali koji umjesto toga štuju Zvijer, jer oni su već raširili svoja krila. Oni vladaju u vašoj sredini, ali tako mnogo vas još ne može vidjeti grozotu. Ali, ako Me ljubite, Ja ću vam podariti Milosti da vidite Istinu, jer Ja vas nikada neću napustiti. Vrijeme je blizu i morate se pripremiti, jer tama će se uskoro spustiti. Oni od vas koji su blagoslovljeni Svjetlom Božjim patiti će od ruku Mojih neprijatelja.
Zapamtite ove Riječi, molite ih i Ja ću vam otkriti Istinu kroz Dar Duha Svetoga.
 
Križarska molitva (114) Za svećenike da prime Dar Istine
 
Moj Gospodine, otvori moje oči. Dopusti mi da vidim neprijatelja i zatvori moje srce za prijevaru. Ja sve predajem Tebi, dragi Isuse. Ja se ufam u Tvoje Milosrđe. Amen.
 
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 17. srpnja 2013., 11:40h
 
 
Moja predraga kćeri, kako Me molitve svih Mojih ljubljenih sljedbenika podižu u ovo vrijeme. Ja Sam u njihovim srcima i dušama i njihove duše su obdarene. Ja moram tražiti od njih da trpe ismijavanje s kojim će se suočiti jer slijede Moj Put i zbog Moga Križa, kojega nose, ali s vremenom oni će shvatiti zašto to mora tako biti.
Ne možete Me uistinu slijediti bez podnošenja Boli Križa. Kada Me ljubite, Svjetlo je prisutno u vašoj duši. To čisto Svjetlo je poput magneta, dok privlači najgore u drugim ljudima. Dobronamjerne duše su često napadnute od zloduha, da ozlijede svakoga tko slijedi Istinu Mojih Učenja.
Kada vi proglašavate Istinu Božju, vas će mrziti oni koji ne ljube Boga. Kada Me slijedite, čak i u tišini, vi trpite istu bol. Tu bol su uzrokovali oni – obično oni kojima ste naklonjeni i koje poštujete – koji vas napadaju, jer Me ljubite i vjerni ste Mojim Učenjima.
Došlo je vrijeme da vi izađete i glasno govorite o Mojim Porukama. Svećenicima, međutim, će ovo biti teško, jer oni moraju ostati poslušni svojim nadređenima. Mnogi u Mojoj Crkvi će biti uplašeni da svjedoče o Mojim Porukama, ali to ne znači da oni ne mogu braniti Istinu Moje Svete Riječi. Riječ, koja je dana Mojim Apostolima i dalje živi, premda je mnogi pokušavaju uništiti. Vi ćete primijetiti kako Me se malo štuje u javnosti – gotovo nikada.
Moja Učenja više ne igraju važnu ulogu u vašem društvu. Vi morate zahtijevati, bez obzira kojoj Kršćanskoj Crkvi pripadate, da Moji sluge ne zaborave spomenuti Moje Ime, kada govore o dobru, jer dobro ne može doći iz kamena. Dobro može doći jedino od Boga.
 
 
Vaš Isus
 
Četvrtak, 18. srpnja 2013., 19:14h
 
 
Moje dijete, Ja želim da se zna da se, od sada, Ja oslovljavam posljednjim naslovom na Zemlji, koji Mi je dao Moj Sin. U ovoj Posljednjoj Misiji Meni će se u svako doba obraćati kao Majci Spasenja.
Moja Slika se treba stvoriti i Medalja prikazati gdje ću, na jednoj strani, Ja biti u položaju sa suncem iza Moje Glave, gdje će dvanaest zvijezda biti utkano u Krunu od trnja položenu na Moju Glavu. Na drugoj strani Medalje, Ja želim oslikati Presveto Srce Moga Sina sa Dva Mača Spasenja, koja se križaju sa svake strane. 
Mačevi Spasenja će imati dvostruku svrhu. Prvi Mač će ubiti Zvijer i Meni je dano ovlaštenje da to učinim na Posljednji Dan. Drugi Mač će probosti srca najokorjelijih grješnika i biti će Mač po kojem će njihove duše biti spašene.
Ova Medalja će biti dostupna naveliko i onda, kada je primaju oni koji je traže, mora je blagosloviti svećenik i zatim se darežljivo daje drugima. Medalja Spasenja pruža Dar Obraćenja i Spasenja.
 
Svi oni koji primaju Medalju Spasenja moraju moliti ovu Križarsku molitvu (115) Za Dar Obraćenja
 
O Majko Spasenja, prekrij moju dušu Svojim Suzama Spasenja. Oslobodi me sumnji. Uzdigni moje srce, da bih Ja osjetio Prisutnost Tvoga Sina. Donesi mi mir i utjehu. Moli da doista budem obraćen. Pomogni mi da prihvatim Istinu i otvori moje srce da primim Milosrđe Tvoga Sina, Isusa Krista. Amen.
 
Moje dijete, molim te da se ova Medalja ocrta i izradi. Ja ću te voditi na svakom koraku puta i zatim ti moraš osigurati da je dostupna širom svijeta.
Idi u miru služiti Mome Sinu.
 
 
Tvoja Majka
Majka Spasenja
 
Petak, 19. srpnja 2013., 15:00h
 
 
Moja predraga kćeri, kada brineš i osjećaš se nevoljenom, zbog ove Misije, ti moraš znati da će te Duh Sveti uvijek držati snažnom. Ti nikada nećeš moći proglašavati neistine, jer to ne dopušta Moj ljubljeni Otac. Ti si prorok Kraja Vremena i premda Ja znam da te to plaši, znaj ovo.
Ja, Ljubavlju Moga Oca, darujem veliko Milosrđe svijetu. Posljednji prorok je sada poslan, zato vas molim da ne odbijate ovaj Dar, jer želja Moga Oca je čvrsto držati svu Njegovu djecu i zaštititi ih od zla u svijetu. To je Dar da vam se donese posljednje Spasenje od užasne kazne.
Ne odbijajte ovaj Dar proroštva, posljednje zauzimanje s Neba da vas se spasi od zla.
Vi koji ne poštujete Moga Oca i koji štujete poganske bogove, vaše zemlje će biti izbrisane s lica Zemlje, ako se ne okrenete Jedinom Pravom Bogu. Vi, koji štujete lažne bogove, koji vam obećavaju blistave budućnosti i koji se sviđaju vašoj taštini, biti ćete otjerani od Mene i biti ćete uvučeni u beskrajnu prazninu – ponor iz kojeg se nikada nećete vratiti.
Poslušajte sada, svi vi. Ja s Neba pozivam čovječanstvo. Moj prorok će jednostavno činiti kako joj Ja kažem. Ona sluša Mene, Sina Božjeg, Sina Čovječjeg, kao što je naviješteno. Ona nema glasa. Njene riječi su Moje Riječi. Njena poslušnost je odlučujuća u odnosu na Božju Zapovijed. Njena poslušnost znači da njoj nije dozvoljeno da otvori svoja usta kako bi branila Riječ Božju.
Svi naviješteni događaji, brzo će se dogoditi. Zanemarite ovo upozorenje s Neba i patiti ćete više nego što je nužno. Ponižavajte ove Riječi s Neba i biti ćete prikazani u svoj svojoj sramoti pred cijelim svijetom zbog toga što Mene progonite.
Moja Riječ je Istinita. Moja Riječ je stvarna. Moja Riječ je dana da vas zaštiti i spasi od Zvijeri koji uništava vaše živote svojom zarazom. Molim vas, budite jaki i otiđite od zlih laži koje vam on govori. Ako vam je teško na srcu, dođite k Meni i Ja ću ga učiniti lakšim. Ako vam je srce tužno, Ja ću vas obuhvatiti i donijeti vam mir kako vas smrt nikada više ne bi uplašila.
Ako ste ispunjeni ljutnjom koja se pretvara u mržnju spram ovih Poruka, znajte tada da vas je napao kralj laži. Vi ćete znati u svom srcu, ako vam ove Poruke uzrokuju bol i patnju, da one dolaze od Mene.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 19. srpnja 2013., 20:54h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja želim objasniti o Vojsci Ostatka. Vojska Ostatka raste posvuda u svijetu u ovo vrijeme. Mnogi, koji ne znaju za ove Poruke, već se okupljaju, jer je jezgra Moje Crkve na Zemlji u opasnosti da bude izjedena.
Mnogi znaju Istinu i mogu vidjeti pokušaje koji se čine da se ublaži Moja Presveta Riječ. Svi oni obdareni Svjetlom Duha Svetoga prepoznati će zloduha kako proždire Moju Crkvu. Zloduh dolazi urešen oličenjem poniznosti. Njegov plan je primamiti duše u mrežu prijevare povlačeći ih za njihova srca.
Zapamtite, sotonin plan je ukrasti duše. Zatim, znate koje duše kreće prve zavesti. On će uvijek pokušati uništiti one koji Me ljube. On će zanemariti one koje je već zarazio, jer već ih je uništio.
Nikada ne vjerujte da se zlo pokazuje na najočitiji način. Ovaj zloduh će primamiti duše, prikazujući ponizno, nježno i brižno lice, jer kako bi inače dobre duše bile uvjerene u laži.
Ja Sam Spasitelj čovječanstva i Ja sada posredujem da vam donesem Istinu. Ništa Me neće zaustaviti, ali svako zlodjelo će biti nanijeto ovoj Misiji da se svijet spasi od pustošenja.
Dok vi, Moji ljubljeni sljedbenici, hodate naprijed, vući će vas natrag oni koji vjeruju da bogohulite protiv Riječi Božje. Zatim, kad se povučete u tišini i ne upadnete u demonske zamke, koje će oni postaviti kako bi vas potaknuli da branite Riječ Božju, oni će vas ismijavati.
Milosti koje su dane Mojoj Vojsci Ostatka biti će istančane, ali snažne i uz pomoć Majke Spasenja, oni će ubiti Zvijer i njegove sljedbenike.
Bitka za duše neće biti ugodna, jer ne griješite, prave boje neprijatelja Božjih, koji govore da dolaze u Njegovo Ime, vremenom će biti otkrivene onakve kakve jesu. Nažalost mnogi koji će biti zaslijepljeni za Istinu, do tada će već sudjelovati u sotonističkim obredima za koje će biti neupućeni, jer će tako pažljivo oni biti prikriveni.
Moj Glas će odjekivati i odjekivati među vama, jer Ja nikada neću stati u Mome Planu da vam donesem Vječni Život. Nikakva količina ljudskog rasuđivanja, koje dovodi do osude Moje Svete Riječi preko ovih Poruka, ne može ublažiti Moć Božju.
Vaša mržnja prema Meni će se pojačati i ljutnja koja će obuzeti vaše duše dolazi od sotone, ali vi ćete vjerovati da dolazi od Boga. Kako možete biti tako slijepi? Kakva se trulež zagnojila u vama, koja vas čini da pokušate nauditi drugima? Molite da ne odvratite vašega bližnjeg protiv Mene. Molite da tražite Istinu, prije nego što zli zaposjedne vaše duše. On je vrlo moćan i oni čije su duše oslabljene grijehom oholosti postati će dobrovoljni nositelji u kojima će prebivati sotona i njegovi pali anđeli.
Probudite se, svi vi. Vrijeme je došlo da se Knjiga Istine otvori. Vi ne smijete samo otvoriti stranice, vi morate otvoriti vaša srca.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 20. srpnja 2013., 12:45h
 
 
Moje dijete, dok se povećava previranje u Kršćanskoj vjeri i dalje će biti onih odanih Mome Sinu koji će svojom snagom vjere čuvati i štititi Svetu Riječ Božju.
Razdor u Rimu će imati za posljedicu da će mnogi biti zavedeni i koji će se, nesvjesno, okrenuti od Moga Sina, Isusa Krista. Oni će pasti u zabludu, jer će prihvatiti nova naučavanja koja ne dolaze od Boga. Molite, molite, molite za one u Kršćanskim Crkvama koji će upasti u zamku prihvaćanja laži koje su im dane pod krinkom onih koji tvrde da ih je odabrao Moj Sin da proglašavaju Njegovu Riječ.
Sve ove stvari su navještavane vidjeocima kroz stoljeća, a ipak mnogi od vas odbijaju prihvatiti ova proročanstva. Ja sam upozorila čovječanstvo na ove mračne dane koji predstoje jer vas Moj Sin želi braniti od palih anđela koji će zaraziti Njegovu Crkvu na Zemlji. Moje Suze padaju u velikim bujicama, jer tako mnogo posvećenih slugu unutar Crkve niječe Moja ukazanja. Ta ukazanja su bila odobrena od Boga da čovječanstvo učini svjesnim opasnosti koje čekaju duše da bi im koliko, toliko Istina bila dana unaprijed.
Proročanstva koja su vam dana u La Saletteu i Fatimi su od velikog značaja. Zašto toliki mnogi koji tvrde da ljube Mene, svoju Majku, zanemaruju ono što sam Ja rekla svijetu. Vi niste slušali i dopustili ste sebi da budete prevareni.
Vrijeme je da se prisjeti da je tamu, koja obavija Crkvu Moga Sina na Zemlji, uzrokovao zli koji je obmanuo mnoge. Ova tama ne može dolaziti od Moga Sina i kao takvo, Njegovo Mistično Tijelo – Njegova Crkva – ostaje nedirnuta. Oni koji ostanu vjerni Njegovom Mističnom Tijelu neće zastraniti od Istine. Oni koji izdaju Crkvu Moga Sina i odbace Njegova Učenja usvajajući nove prakse, koje su uvredljive Isusu Kristu, odvojili su sebe od Njegovoga Milosrđa.
Vi morate znati, kada je Križ Moga Sina izmijenjen da izgleda drugačije i kada je način Misne Žrtve prilagođen u ime suvremenosti, da ćete tada vidjeti nepoštovanje prema Mome Sinu u načinu na koji su stvari prikazane.
Vi nikada ne smijete izdati Moga Sina. On je toliko patio, a ipak neki od onih unutar Njegove vlastite Crkve pasti će u zabludu i ponovno će Ga Razapeti. Kada vi budete svjedočili tim događajima, znati ćete da se vremena mijenjaju i da je posljednja bitka između Boga i Zvijeri u tijeku.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Nedjelja, 21. srpnja 2013., 18:05h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja imam važnu Poruku za svijet, uključujući one koji vjeruju u Mene, one koji ne vjeruju, one koji možda ne vjeruju u Moga Oca, kao i one koji ne prihvaćaju da sve stvari dolaze od Mene.
Kada je Zvijer kovala zavjeru protiv Mene, on je stvorio pakleni plan za Posljednja Vremena, koji je osmišljen da prevari svijet s najvećom laži, zato da bi ih on mogao odvesti sa sobom u vatre pakla.
Znajte da sam Ja već otkrio svijetu ovaj plan, ali postoji jedna tajna koja treba biti otkrivena kako bi vi shvatili Istinu. Kao što je sa svakom bitkom, neprijatelj zauzima položaj i to se obično smišlja vrlo pažljivo, da bi bilo učinjeno u tajnosti, kako meta ne bi znala gdje se nalaze njezini neprijatelji.
U ovoj posljednjoj bitci za duše, sotona i njegovi sljedbenici zauzeli su položaj protiv Božja dva svjedoka. Trebale su mnoge godine da se ovo priredi, ali Božja djeca moraju znati najprije tko su dva svjedoka, prije nego shvate kako je plan bio zasnovan.
Neprijatelj je sada zauzeo položaj u Mojoj Crkvi. On to čini kao neprijatelj skriven u trojanskom konju. Neprijatelj – i zapamtite, postoje mnogi i svi odaju počast Zvijeri – također je pustio korijen na Srednjem Istoku. Pravi cilj je Izrael, dom drugoga svjedoka.
Dva svjedoka su Kršćani i Kuća Izraelova. Kršćanstvo je prvi cilj, jer je došlo od Mene. Izrael je drugi cilj, jer Ja sam rođen kao Židov i to je zemlja odabranog naroda Božjeg – dom Jeruzalemov.
Nije slučajnost da sotona želi uništiti ovo dvoje, jer ih mrzi i uništavajući sve njihove tragove on čini najveći iskaz – da je iznad Boga. Kako će ova dva svjedoka trpjeti u Ime Božje. Oni neće umrijeti, ali će izgledati da su lišeni svega života.
Sakramenti će prvi biti uništeni – zatim Misa – zatim Biblija i svi tragovi Božjih Riječi. Tijekom tih razdoblja, mnogi će se boriti da proglašavaju Riječ Božju. Tijekom tih razdoblja će Moje Milosti posvuda biti izlivene, Snagom Duha Svetoga, kako Bog nikada ne bi bio zaboravljen.
Antikrist
Vrlo brzo će se Antikrist objaviti kao čovjek mira, koji će načiniti najslavohlepljiviji mirovni plan na Bliskom Istoku.
Oni sada pripremaju Antikrista, za njegov veliki ulazak. U međuvremenu, vražji plan da se prevare nevini, poučavajući ih lažima u Moje Ime, nastavlja se. Oni od vas koji nećete prihvatiti Istinu, znajte da su ova vremena nad vama. Ako ne možete prihvatiti Istinu sada, ako Me uistinu ljubite, onda ću vam Ja dati Milosti da raspoznate.
Toliki mnogi ne mogu vidjeti ovaj zli plan, tako pažljivo prikriven, ali koji se razotkriva pred vašim očima, kao što je naviješteno. Sveto Pismo nikada ne laže. Moja Riječ je Istina. Istina je vaše uže za spašavanje prema Spasenju. Ako prihvatite laži koje vam u Mojoj Crkvi daju oni koji ne dolaze u Moje Ime, onda ćete zapasti u veliku tamu i proždrijeti će vas takva zloća, da ako bi sudjelovali u takvim okultnim praksama – koje su vam predstavljene u Moje Ime – biti ćete Mi izgubljeni.
Vrlo brzo, kada je stvoren lažni mir, započeti će planovi uništenja Židova. Dok Zvijer navaljuje na Izrael, lažni prorok će odbaciti Moju Prisutnost i prevariti ne samo Katolike, već sve Kršćane, sve religije, zato da bi idolizirao Zvijer pod krinkom jedinstvene svjetske religije.
Ako ova Poruka unese strah u vaše duše, onda znajte da Moja namjera nije sakriti od vas išta što bi vas moglo uništiti. Sve što je važno jest da ostanete vjerni Mojim Učenjima i molite za Moju Zaštitu. Kada se predate Meni, vašemu Isusu i zatražite od Mene da vas vodim, sve će biti dobro.
Ja ću vas držati u Mojoj Zaštiti – sve one od vas koji ne zastranjujete od Istine.
 
 
Vaš Isus
 
 
Ponedjeljak, 22. srpnja 2013., 19:09h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja dozivam sve mlade ljude u svijetu, svih vjeroispovijesti i svih vjera.
Ja Sam Isus Krist, Spasitelj svijeta i Ja ću vam se uskoro objaviti. Kada se to dogodi, tijekom nadnaravnog događaja, koji će se doživjeti diljem svijeta u isto vrijeme, vi ćete znati Istinu.
Vi možda nećete prihvatiti Moj Poziv vama sada. Možda Me nećete dočekati s dobrodošlicom u vašim svakodnevnim životima, ali kada osjetite Moju Ljubav, ništa vam drugo neće više biti važno. Vrijeme za Drugi Dolazak je blizu. Ovaj događaj, kada Ja dođem donijeti mir, dok ga navijestim u Novom Raju, svladati će vas radošću koju nikada prije niste doživjeli. Ja ću vam donijeti život izvan vaših snova – život koji će, kada se načas pojavi, biti sve što želite.
Drugoga Dolaska se ne treba plašiti, jer on će biti najmoćniji radostan događaj. To je Moje Obećanje. Vi se nikada ne smijete brinuti ili osjećati da je život gotov – da će vam biti uskraćeno vrijeme koje u svijetu prihvaćate kao gotovu činjenicu – jer život će tek započinjati. Ovoga puta neće biti muke, boli, ljutnje, mržnje ili nesloge. Jedino ljubav će rasti i s njom raskošan život, gdje ćete živjeti u velikom jedinstvu, u ljubavi i miru s vašim voljenima.
Ja pripremam svijet za ovaj veliki događaj, koji je naviješten. Zato da se pripremite – da bi se u treptaju oka svijet promijenio zauvijek – vi Mi morate doći. Kako bi vam bio dan ovaj život u Novom Raju, gdje ćete zadržati savršeno tijelo i dušu, vi morate tražiti od Mene da očistim vašu dušu. Da bih Ja to učinio, vi morate tražiti od Mene da vam oprostim vaše grijehe. To je tako lako. Ja znam da ste vi grješnici. Vi znate da ste vi grješnici, ali to vas nikada ne smije odvojiti od Mene.
Ako ste uznemireni ili uplašeni, onda Mi recite svoje brige i Ja ću ublažiti vašu bol. Ufajte se u Mene i Ja ću otvoriti vaše oči Istini vaše veličanstvene budućnosti. Kada se Zemlja obnovi i objavi se Drugi Dolazak, Ja ću čekati da vas pozdravim. Ja ću vas uvijek ljubiti, jer zbog vas sam se Ja odrekao Moga Tijela, kada sam im dopustio da Me Razapnu. Ako vas Ja toliko ljubim, onda ništa ne bi smjelo stajati na vašem putu da Me danas pozovete.
Ja iščekujem vaš poziv.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 22. srpnja 2013., 20:17h
 
 
Moje dijete, prijevaru, s kojom će se svijet suočiti, biti će tako teško raspoznati, da će jedino oni koji se predaju Bogu i potpuno se ufaju u Moga Sina, moći izdržati kušnje koje tek dolaze.
Ja sam svijetu dala proročanstva 1917., ali posljednja Fatimska tajna nije bila otkrivena, tako je zastrašujuća bila za one unutar Katoličke Crkve.
Posljednja Fatimska tajna i dalje ostaje nepoznata Božjoj djeci, iako vam je dio nje otkriven 26. siječnja 2012. Vrlo malo njih unutar Crkve su upućeni u to. Sada, slijedeći dio posljednje Fatimske tajne mora biti otkriven, kako bih Ja mogla upozoriti čovječanstvo na posljedice zanemarivanja Moga Posredovanja da pomognem spasiti duše.
Crkvu su zarazili, iznutra, neprijatelji Božji. Oni – a ima dvadeset njih koji nadziru iznutra – su izveli najveću prijevaru. Oni su izabrali čovjeka, koji nije od Boga, dok je Sveti Otac, kojemu je odobrena Petrova Kruna, pažljivo uklonjen.
Pojedinosti, koje sam Ja otkrila, jesu da će biti dva čovjeka koja će nositi Petrovu Krunu u posljednjim vremenima. Jedan će patiti zbog laži koje su stvorene da naude njegovu ugledu i koje će ga učiniti stvarnim zatvorenikom. Drugi koji će biti izabran izazvati će uništenje, ne samo Katoličke Crkve, već svih Crkava koje štuju Moga Oca i koje prihvaćaju Učenja Moga Sina, Isusa Krista, Spasitelja Svijeta.
Može biti samo jedna glava Crkve na Zemlji, kojega je ovlastio Moj Sin, koji mora ostati Papa do svoje smrti. Bilo tko drugi, koji tvrdi da sjedi na Petrovoj Stolici, jest uljez. Ova prijevara ima jednu svrhu, da izruči duše Luciferu i malo je vremena za takve duše, koje neće biti ništa mudrije, da budu spašene.
Djeco, vi morate jedino pripaziti na jedno upozorenje sada. Ne zastranjujte od Učenja Moga Sina. Propitkujte svako novo naučavanje, koje vam može biti predstavljeno i koje proglašava da dolazi od Crkve Moga Sina na Zemlji. Istina je jednostavna. Ona se nikada ne mijenja. Naslijeđe Moga Sina je vrlo jasno. Nemojte dopustiti nikome da zamagli vašu prosudbu.
Uskoro će Fatimska proročanstva imati smisla. Sve se sada događa pred nevjernim svijetom ali, nažalost, vrlo malo će ih shvatiti dok ne bude prekasno. Molite, molite, molite Moju Presvetu Krunicu što je češće moguće, svakoga dana, zato da bi ublažili učinak zla koje vas okružuje.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Utorak, 23. srpnja 2013., 15:30h
 
 
Moja predraga kćeri, iskušenja s kojima ćeš se morati suočiti su zbog toga jer Ja otkrivam tajne sadržane u Knjizi Otkrivenja i one neće biti ugodne. Istina može biti tako potresna i uznemirujuća za mnoge. Istina će uzrokovati suze zaprepaštenosti, suze žalosti i velike nevolje.
Laži, s druge strane, mogu vas uljuljati u osjećaj lažne sigurnosti. Čak i kada vam se predstavljene laži, koje dolaze uređene jezikom koji je pun ljubavi i plemenite geste ne čine ispravnima u vašem srcu, čovjek ih može puno lakše prihvatiti nego Istinu.
Kada je nekome rečeno da je zaražen neizlječivom bolešću, oni imaju dva izbora. Oni mogu prihvatiti Istinu, pripremiti svoje duše, provesti vrijeme u neposrednoj blizini svojih obitelji, tražiti Moj Oprost i zatim, čekati na dan. Kada oni to učine, premda može biti zastrašujuće, oni će – jer su prihvatili istinu – naći pravi mir u svojim dušama. Te duše neće se imati čega bojati od Mene. Ako, s druge strane, oni odbiju istinu i vjeruju u čarobne napitke i lažne bogove, za koje misle da mogu biti iskorišteni za čudesno izlječenje, oni će biti vrlo razočarani. Te duše, zaslijepljene takozvanim pozitivnim mislima, vjeruju da ako oni sami budu bolji, da će sve biti dobro. Ono što oni ne uspijevaju shvatiti jest da moraju pozvati Mene, Isusa, ako žele biti izliječeni. Ja ću uslišati molitve, ali jedino ako je molba za dobro njihovih duša. Te duše, koje odbiju prihvatiti istinu o svojoj bolesti i koje se ne okrenu k Meni, biti će izgubljene. Oni će izgubiti vrijeme koje im je dodijeljeno na Zemlji, kako bi osigurali da je njihov dom u redu.
Isto vrijedi za Moju Riječ, Istinu, koja vam je dana sada. Ja sam svijetu dao Istinu, tijekom Moga Vremena na Zemlji i bio sam odbačen. Mnogi su Me slijedili, ali Istinu, koja im je dana u to vrijeme, sada će osporavati neprijatelji Božji i oni će pasti kao plijen prijevare. Oni će uskoro odbaciti Istinu i neće moći prihvatiti Moje Upozorenje koje je svijetu dano u ovo vrijeme.
Ja vas pozivam sada, ne da vam otkrijem nova Učenja, jer to nije potrebno. Vama je dana Istina, ali sada Ja posredujem da vas podsjetim na Istinu. Ja vas također dolazim upozoriti na zlodjela, koja će vam biti nanijeta zbog vaše ljubavi za Mene.
Ne okrećite svoja leđa Meni, Isusu Kristu, jer Ja posežem samo da bih vas zaštitio u ovo vrijeme. Ja vas ne želim odvratiti, ali Ja ću vas nastaviti podsjećati na Istinu, uvijek iznova. Kada otkrijete da vaša duša postaje usplahirena, kao posljedica novih pravila koje će predstaviti oni koji govore da su od Mene, onda Me morate pozvati ovom Križarskom molitvom.
 
Križarska molitva (116) Izbavi me od zla laži
 
Dragi Isuse, pomogni mi. Ja se utapam u suzama tuge. Moje srce je zbunjeno. Ja ne znam kome mogu vjerovati. Molim Te, ispuni me Svojim Duhom Svetim kako bih mogao odabrati ispravan put u Tvoje Kraljevstvo. Pomogni mi, dragi Isuse, da uvijek ostanem vjeran Tvojoj Riječi koju je svijetu dao Petar i da nikada ne zastranim od onoga čemu si nas Ti poučio ili zaniječem Tvoju Smrt na Križu. Isuse, Ti si Put. Pokaži mi Put. Drži me i nosi me na Tvom putovanju Velikoga Milosrđa. Amen.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 25. srpnja 2013., 18:52h
 
 
Moje dijete, važno je da Moja djeca ne izgube hrabrost suočena s boli s kojom će se morati suočiti, jer će Crkva Moga Sina biti bačena u divljinu pustinje.
Ja sam Žena u Knjizi Otkrivenja, odjevena u Sunce, koja je rodila Dijete. Dijete je Isus. Mistično Tijelo Moga Sina, Isusa, Njegova je Crkva na Zemlji. Crkva Moga Sina je pokradena i uskoro Njegovo Tijelo više neće tamo biti prisutno. To opustošenje će rastrgati nadvoje srca onih koji slijede Učenja Moga Sina. Oni, koji se neće imati kamo okrenuti, naći će se izbačeni iz građevina u kojima je do sada bila smještena Sveta Euharistija. Ali, premda će oni biti izbačeni, s malo milosrđa pokazanog za njih, oni će biti ispunjeni Duhom Svetim. To znači da će oni biti vođeni i neustrašivo će predvoditi Vojsku Ostatka, koja je sastavljena od onih koji su odani Bogu.
Drugi, slijepi za Istinu, slijediti će lažnog proroka u neredu. Njihova srca će biti zavedena i uskoro, kada se bude činilo da je lažni prorok na samrti, oni će jecati. Ali tada, upravo kao da se čudo dogodilo, činiti će se da je lažni prorok uskrsnuo od mrtvih. Oni će reći da je on blagoslovljen velikim, nadnaravnim moćima s Neba i pasti će ničice pred njim u klanjanju. Njega će voljeti i obožavati oni koji ne mogu vidjeti.
Uskoro će se pojaviti Antikrist i njegov uspon do slave će početi u Jeruzalemu. Jednom kada se pojavi u javnosti, sve će se brzo promijeniti u Crkvi Moga Sina. Biti će uvedena nova pravila. Nove relikvije, promjene u haljama koje nose svećenici i mnogi novi propisi će biti nametnuti. Najprije će ljudi reći da sve ove promjene izviru iz potrebe da se bude ponizan. I, dok ove grozote ulaze u Kršćanske Crkve, progon će početi. Usudite se prigovoriti ovim sotonističkim obredima i smatrati će vas se krivovjernikom – izgrednikom.
Mnogi kardinali, biskupi, svećenici, časne sestre i obični ljudi će biti izopćeni, ako ne slijede nova pravila ili ne obožavaju lažnog proroka. U ovoj fazi vi morate tražiti utočišta, koja će biti sazdana, kako bi u miru mogli štovati Moga Sina, Isusa Krista. Svećenici moraju nastaviti obavljati Sakramente i pružati Mojoj djeci Presvetu Euharistiju.
Vi nikada ne smijete podleći prijevari, za koju će tražiti od vas da u njoj sudjelujete. Oni koji to učine, izgubiti će duše za zloga.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Četvrtak, 25. srpnja 2013., 20:40h
 
 
Moja predraga kćeri, Ruka Moga Oca sada je posredovala u svijetu, u kazni zbog čovjekovog grijeha. Grijeh je narastao u svijetu jer čovjek više ne razlikuje između dobra i zla. Vi ne možete izbjeći Božanskoj Kazni Gnjeva Moga Oca kada vaše zemlje odobravaju zlobni grijeh svojim zakonima.
Ovim kaznama svjedočiti će se brzo diljem svijeta. Premda će uzrokovati strah, one su ništa u usporedbi s nadolazećom Velikom Kaznom. Čovjek je tvrdoglav. On odbija pomoć kada mu je Bog nudi. Čovječanstvo je odlučilo odbaciti Boga i svaki pojedini od vas patio je zbog pogana među vama.
Moj Poziv s Neba je za spas duša prije svega, ali također zato da bih vam pomogao ublažiti kazne koje će zadesiti ljudski rod. Kako je veliko Moje Milosrđe. Kako je veliko Moje Strpljenje, ali oni koji odbacuju Moja Učenja i koji sami sebe isključuju od Moga Oca, njihovog Stvoritelja, uskoro će znati posljedice.
Ja pozivam sve religije i usrdno vas molim da molite za milostivost, prihvaćali ove Poruke ili ne. Molitve su nužne da ublaže katastrofe koje su već započele. Molite, molite, molite za vaše živote i za Spasenje vaših duša.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 27. srpnja 2013., 19:22
 
 
Moja predraga kćeri, Moja Želja je da svi Moji dragocjeni sljedbenici snažno mole kako bi otklonili povredu duša zbog rasta ateizma. Ateizam se ne očituje uvijek. Vrlo često ljudi koji su se odlučili da, zbog bilo kojeg razloga, više ne vjeruju u Boga čine zamjenu.
Zbog čovjekove naravi, on mora tražiti uzrok zato da bi opravdao svoje postojanje. Prokletstvo humanizma jest da veliča čovjeka u ljudskim očima. Sve što mora biti učinjeno, prema humanistu, jest osigurati da čovjekove potrebe dolaze prve. Mnogi ljudi brkaju humanizam s Kršćanstvom. Kada netko proglašava važnost svjetovnih dobara u životima ljudi, pod svaku cijenu, zato da bi se izbjegli patnja ili siromaštvo, lako je pretpostaviti da je to oblik ljubavi za nekog bližnjeg.
Ako vi kažete da želite zaustaviti siromaštvo, nezaposlenost i druge jade, mnogi će misliti da govorite u Ime Božje. Pogledajte iza maske humanizma i nećete naći znakove Božje, niti ćete čuti da se spominje Njegovo Ime. Oni koji žive svoje živote kao humanisti ne ljube Boga. Oni vole samo sebe. Oni također vjeruju da sve što je važno – obično u obliku svjetovnih stvari - jest dobrobit čovječanstva, kao sredstvo do kraja.
Iako se može činiti dobrotvornim, kada izgleda da brine o potrebama ljudi, vi nikada ne možete zamijeniti Boga stavljajući najprije potrebe čovjeka. Kada to činite, vi vrijeđate Boga. Humanizam, iako ima sve izvanjske znakove ljubavi za Boga, nije ono što se čini. Iza maske ljubavi skriva se sebeljublje. Čovjek će umrijeti, njegovo tijelo će se pretvoriti u prah, njegova duša će živjeti dalje, a ipak, humanizam želi da vi vjerujete da je čovjek besmrtan.
Budite oprezni kada prigrlite humanizam, jer kada to učinite, vi sebe odvajate od Mene.
 
 
Vaš Isus
 
 
Nedjelja, 28. srpnja 2013., 21:40h
 
 
Moja predraga kćeri, ti nikada ne smiješ sumnjati u Moju Riječ. Ti moraš, ako Mi doista vjeruješ činiti ono što Ja želim od tebe, kako bih mogao prosvijetliti svijet, u ovo vrijeme i pripremiti ih za Novi Početak.
Većina onoga što se događa Mojoj Crkvi je naviješteno, ali ti moraš prihvatiti da Moj Otac dopušta ove grozote s razlogom. Ovo je konačni kraj sotonine vladavine. On je uzdigao Zvijer, u svoje ime i taj Antikrist je duh samoga sotone. Njemu i njegovim sljedbenicima je dano vrlo malo vremena u velikoj bitci za duše.
Sotonina osveta je ukrasti što može više duša, prije nego što bude okovan i bačen u ponor. Oni njegovi sljedbenici, koji idoliziraju Zmiju, samo slijede njegove upute zbog moći za koju im on kaže da će biti njihova, ako mu pomognu dovršiti njegov pakleni plan. Kako će te jadne duše zauvijek patiti i kako će vrištati za Mojim Milosrđem kada užasno ostvarenje njihove sudbine postane jasno.
Drugi nevini, koji slijepo slijede Zvijer i lažnog proroka, biti će sputani divljim lancima, iz kojih će biti nemoćni da pobjegnu. Oni su očajno potrebiti vaše pomoći. Vi morate snažno moliti da njihove duše budu puštene natrag Meni. Izvanjski svijet neće vidjeti puno toga da bude upozoren, u početku. Ratovi na Srednjem Istoku i mir nakon toga biti će dočekani s pljeskom.
Čovjek mira će primiti mnoge nagrade kao priznanje za njegova humanitarna djela. Lažni prorok će biti viđen kako ujedinjuje crkve svijeta i pokazuje, u svakoj prilici, sve one osobine, koje povezujete sa Svecem.
Sve će biti dobro, dok se ova dvojica ne okrenu i osvetnički se ne obore na sve one koji se suprotstavljaju njihovom planu da nadziru svijet. Oni će utkati Moju Crkvu na Zemlji u gnijezdo Zvijeri, dok tama ne prekrije Zemlju.
Svi će osjećati uznemirenost. Svi vi ćete osjećati da zlo, kao sotona, kroz Antikrista, nadzire sve. Ali tada, baš kada se stvari budu činile beznadne, Ja ću se spustiti, Mojim Velikim Milosrđem, da obuhvatim sve, da dokažem svijetu Istinu.
Tako je veliko Moje Milosrđe, da ću prosvijetliti najcrnje duše i one će Mi doći s olakšanjem u svojim srcima. U ovoj fazi, sve njihove sumnje će biti istjerane iz njihovih duša, Snagom Duha Svetoga. Uskoro nakon toga, kada Božja djeca budu znala Istinu, Posljednja Trublja će se zaoriti i Zemlja će biti obnovljena. Sve zlo će nestati. Sunce će ispuniti sve vas Divnim Svjetlom i Novi Raj će biti predan, s velikom ljubavlju, kao najveći Dar koji bi ikada mogli zamisliti, svakome pojedinom od vas.
Sve što trebate činiti jest vjerovati u Istinu koju Ja otkrivam, kako bi izbjegli zamke koje će biti postavljene da ukradu vaše duše. Oni od vas koji mogu vidjeti, koji Mi vjeruju, koji Me zazivaju, pomoći će Mi spasiti duše onih koji mogu vidjeti, ali koji odbijaju vidjeti Istinu.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 29. srpnja 2013., 11:23
 
 
Moja predraga kćeri, Moje Ime se rijetko spominje, dok istovremeno oni koji tvrde da Me predstavljaju izvikuju hule protiv Boga. Moja Smrt na Križu ne samo da će biti odbačena i da se o njoj neće govoriti, već će slike demona biti iskorištene kao zamjena za Moje Tijelo na Križu. Ako nisu Mene ubili na Križu, onda koga su? Tko su oni koji svijetu proglašavaju Moju Riječ, ali izgovaraju svetogrđa koja se izlijevaju iz njihovih usta?
Čuvajte se čuda za koja će čovjek u bijelim haljama tvrditi da izvodi, kao da su načinjeni od Moga Tijela i blagoslovljeni Mojim Duhom. Kada vidite divne i naizgled čudesne događaje kako se događaju, znajte da oni nisu ništa takvo.
Vama će biti rečeno da su čuda proizašla od ruke lažnog proroka. Zatim će se od vas očekivati da pokažete veliko poštovanje i biti će vam najprije rečeno da je on živući svetac. On će biti obožavan, voljen i diviti će mu se i svi će reći da je on obdaren od Boga. Oni će vjerovati, vremenom, da se ova čuda događaju kako bi navijestila Moj Drugi Dolazak.
I onda će se Zvijer pojaviti. I on će poštovati prvoga. I svijet će biti uhvaćen u užasnu zbunjenost. Oni će biti u zamci. S jedne strane, lažni prorok će nadzirati sve religije u svijetu i ciljati na ljubav onih koji znaju Istinu. Oni koji poznaju Istinu neće Me odbaciti, jer njihovo je Kraljevstvo Božje. Antikrist će pokazati veliko poštovanje prema lažnom proroku. Ali, budući da će njegova uloga biti politička, njihova privrženost će ujediniti mnoge ljude koji će odobravati ovaj savez.
Ovi događaji će uskoro početi imati smisla. Oni koji vas pokušaju odvesti sa sobom u lažnu vjeru, koja nije od Boga, biti će vrlo uvjerljivi. Oni nikada neće otkriti svoju pravu namjeru, dok ne povjeruju da pobjeđuju u ovoj bitci. Ali tada će oni uništiti mnoge koji odbiju prihvatiti žig Zvijeri. Oni će reći da će to biti znak istinskog svjetskog mira, ljubavi i jedinstva, ali skrivene u svojoj opakoj srži biti će znamenke 666, žig Zvijeri.
Baš kao što posvećene medalje pružaju zaštitu s Neba Snagom Božjom, žig Zvijeri će sa sobom donijeti smrt – smrt duše i smrt užasnom bolešću. Oni koji ga odbiju morati će se sakriti i pripremiti. Ja znam da je ovo zastrašujuće, ali je istinito. Ja ću posredovati uz pomoć vaših molitvi da okončam progon.
Vi, Moji ljubljeni sljedbenici, koji znate Istinu, pripremate se da pomognete onima koji će voditi borbu s ovom spoznajom. Do vremena kada se to dogodi, Moja Vojska Ostatka će biti sila s kojom se može računati. Njihova snaga će ležati u njihovoj sposobnosti da spase one koji će trpjeti zbog ovog sotonskog djela osvete nad Božjom djecom.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 29. srpnja 2013., 19:05h
 
 
Moja djeco, uvijek se sjetite da ću Ja, Snagom Božjom i Milosrđem Moga Sina, zdrobiti Zvijer i kada se sve bude činilo beznadnim, vladavina zloga će se naglo okončati.
Moj Veo Zaštite prekriva sve one koji zazovu Moju pomoć tijekom ovih teških vremena. Zapamtite, baš kao što sam izgubila Moga Sina, kada je On imao dvanaest godina, Ja sam Ga pronašla u Hramu. Molite, Moja djeco i idite u vaše crkve, sada, da ponudite žrtve potrebne da molite za ustrajnost tijekom ove strašne duhovne bitke za duše.
Moj Sin je toliko trpio Svojom Smrću na Križu, ali to je bio samo jedno breme. Najveća patnja koju On podnosi danas jest za one koji su Mu već izgubljeni. I sada, dok se duh zloga trudi odvesti od Njega sve one koji Ga ljube, Njegova Bol prži kroz Njega poput mača, dijeleći Ga na dvoje.
Duše žrtve sada će trpjeti najveću bol, kako se povećava progon protiv Božje djece. Križem Moga Sina vi ste bili spašeni. Njegovim Križem ćete se boriti sa zlom i Njegov Križ, kada je blagoslovljen, zaštititi će vas. Ali, ako se taj Križ promijeni ili izgleda drugačije, to je ismijavanje Smrti Moga Sina da spasi grješnike. Vi morate zadržati tradicionalne Križeve jer oni će uskoro nestati.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Utorak, 30. srpnja 2013., 20:06h
 
 
Moja predraga kćeri, kako su slatki glasovi onih koji Me ljube i koji Me tješe u ovo vrijeme velike tuge. Vi, Moji ljubljeni sljedbenici, koji Me nikada nećete napustiti, poput meda ste, slatki u Mojim Ustima, umirujući Moje Tijelo i uzdižući Moj Duh.
Mnogi će slijediti neistine, jer će biti uplašeni ustati i prkosno braniti Riječ Božju. U početku, oni će biti zbunjeni novim praksama, novim znakovima, novim haljama, novim oblicima žrtvenika i novim križevima. Zatim će oni prihvatiti sve ove nove stvari, kao obilježja vremena. Ovaj novi, suvremeni, takozvani jedinstveni pristup štovanja Boga potom će te jadne duše oduševljeno prigrliti. Ali oni koji su Moji ostati će vjerni Mojoj Riječi za sva vremena. Oni su okosnica Moje Crkve na Zemlji i nikada se neće slomiti.
Moja Želja je da se vi, Moji vjerni Kršćani – svih denominacija – okupite zajedno da se borite protiv demona, koji su oslobođeni iz pakla i koji lutaju među vama. Nikada se nemojte ispričavati zato što Me ljubite. Nikada ne prihvaćajte križ koji nije nalik Križu na kojemu sam Ja bio Razapet. Kada Ja nedostajem ili se Ja ne spominjem, tada ćete znati da se zaraza širi tim Crkvama kojima upravljaju Moji neprijatelji. Ako prihvatite njihove sotonske obrede i znakove, ostaviti ćete sebe izloženima zlu.
Ostanite odani Meni. Održite jednostavnost vaše svakodnevne molitve. Držite Blagoslovljenu Vodu i Moj Križ u vašim domovima. Ostanite poslušni onim Mojim posvećenim slugama, koji će ostati žestoko vjerni Meni i koji Me odbijaju izdati. Zatim provedite ostatak svoga vremena moleći za duše ateista, za one koji vjeruju u poganske bogove i za one koji će slijepo slijediti neprijatelje Moje Crkve u divljinu.
Ostanite u bliskom jedinstvu sa Mnom i zazovite Me svakoga dana za snagu. Ja ću biti uz vas tijekom ovih gorkih iskušenja koja predstoje i nikada neću napustiti one koji Me traže.
 
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 31. srpnja 2013., 18:31h
 
 
Moje dijete, kada ljubiš Moga Sina, Isusa Krista, to će zbližiti sve one koji Ga uistinu ljube. Kada oni koji ljube Moga Sina nalaze teškim ljubiti druge, oni moraju pozvati Mene, Majku Spasenja, da otvorim njihova srca.
Ljubav Moga Sina je tako Moćna, da se Silom Duha Svetoga Ona može širiti tako brzo iz jednog kutka svijeta u svaki dio. Kada je Sveta Riječ Moga Sina dana svoj Božjoj djeci, kroz ovu Misiju, Ona će prodrijeti kroz srca poniznih duša koje prepoznaju Spasitelja dok On govori. Ljubav, koja se širi iz Njegovih Riječi, koja vam je dana u ovo vrijeme u povijesti čovječanstva, ujediniti će milijune duša, odmah, kao da poznajete jedni druge cijeli vaš život. Ona je tako Moćna, da se može, snagom jezika, širiti od naroda do naroda, na svim jezicima, brzo. Ovako vi znate da ove Riječi, preko ovih Poruka, dolaze od Moga Sina.
Jednako kao što Sveta Riječ Božja može ujediniti ljude, Ona također može uzrokovati veliku podjelu. Mržnja, koja slijedi dok Riječ Božja prožima duše, najgora je. Kada ove Poruke privlače takvu mržnju i zlodjela, onih koji se nazivaju pravim učenicima Moga Sina, znajte tada da to uzrokuje zli. Moje jadne duše, Moja jadna zbunjena djeco, vi nikada ne smijete okrenuti vaša leđa kada niste sigurni u Riječi Moga Sina. Vi morate držati um otvorenim i ostati vjerni onome čemu vas je On poučio. Ne sudite nikome u Njegovo Ime. Ljubite jedni druge. Ako ne vjerujete da je Bog poslao Svoga posljednjeg proroka, onda to nije važno. Ipak, molim vas, upamtite vašu obavezu – izvršavajući vaše dužnosti prema Mome Sinu, strogo se pridržavajte Njegovih Učenja.
Vi nikada ne smijete prihvatiti da bi On blagoslovio ikakvo novo naučavanje koje On nije dao svijetu kada je hodao Zemljom. On nikada ne bi odobrio bilo što, što zamjenjuje Njegovu Smrt na Križu na Žrtvenicima svijeta.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Srijeda, 31. srpnja 2013., 18:56h
 
 
Moja predraga kćeri, uvijek se sjeti kako đavao djeluje. On je vrlo oprezan da se ne otkrije. Stoga on, zajedno miješa istine i laži, da bi zbunjivao. To je njegov omiljeni način zavođenja duša. On nikada ne bi rekao istinu, dopuštajući drugima da vide kakav je doista, ali budući da je ponosit, njegova oholost i njegova mržnja prema Meni će uvijek probiti vani. Oni čije su oči otvorene odmah će prepoznati uvrede, koje su bačene u Moje Lice i pred Mojim Žrtvenicima.
Upamtite sotona je ponosit, ohol, hvalisav i vrlo, vrlo lukav. Kada je on prisutan u dušama, on ima samopouzdanje, koje je rođeno iz ponosa i oholosti i uvjerenja da je on iznad Boga. On će uvijek davati znakove koji vrijeđaju Boga, ali jedino oni koji znaju što traže vidjeti će ih. Oni koji štuju sotonu i koji provode veći dio svoga vremena u skupinama koje organiziraju obrede da mu odaju počast, biti će ushićeni da vide te znakove. Svi koji su prodali svoje duše sotoni sporazumijevati će se takvim znakovima, kao jednom oholom i prkosnom gestom protiv Mene, Isusa Krista.
Oni koji vas prevare, u Moje Ime, uvjeriti će Moje sljedbenike da prilagode Zakone Moje Crkve raspisivanjem referenduma. Od svih će se tražiti da odobre nove prakse koje vode do dvije stvari. Prva je da se uništi Moja Prisutnost u Svetoj Euharistiji. Druga je da se odobri grijeh poticanjem ljudi da pokažu naklonost za ljudska prava onih koji ne vjeruju u Isusa Krista.
Ovaj referendum će biti krivotvoren i laži će biti prikazane kao Istina. Kada bude uvedena nova jedinstvena svjetska religija, Moja Crkva na Zemlji – Prava Crkva – sakriti će se, zato da bi odala počast Meni.
Ja Sam meta Zvijeri. Ja Sam Onaj kojega on želi povrijediti. On zna da ne može uništiti Mene, pa će umjesto toga pokušati uništiti ljudski rod, kojega proklinje svake sekunde. Njegove sluge neće stati samo na vrijeđanju Moje Prisutnosti u Svetohraništima svijeta. Oni neće biti sretni samo uništenjem Sakramenata, kako bi mogli bogohuliti protiv Mene. Oni će jedino biti sretni kada ukradu duše čineći najveće bogohule od svih. Tada će oni preinačiti Moj Prvi Dolazak ostavljajući dojam da je Ivan Krstitelj bio poslan. Čovjek, koji će reći da je prorok Gospodnji lagati će i potaknuti takvo čuđenje kada proglasi da je Antikrist Ja, Isus Krist.
Antikrist će, snagom sotone, tvrditi da je Ja, Isus Krist. Jao onim dušama koje ga dočekaju u svoj zagrljaj, jer biti će nemoćni protiv njega. Dopustite ovoj dvojici da vas uvuku u svoju prazninu laži i biti ćete toliko udaljeni od Mene da jedino Posredovanjem Moga Oca možete biti dovedeni do Moga Velikog Milosrđa.
Kada bilo tko dođe u budućnosti i tvrdi da je Ja, Isus Krist, znajte da je on lažljivac. Ja neću doći u tijelu drugi put. Sotona ne može izgovoriti ove riječi:
“Isus Krist, Koji Je došao u Tijelu.”
Ono što će on reći, ustima Zvijeri, Antikrista, biti će slijedeće:
“Ja sam Isus Krist, ja sam sada došao u tijelu da vam donesem Spasenje.”
Kada se ovo dogodi Moje Božje Posredovanje će biti brzo, ali do tada lažni prorok i Antikrist će ukrasti mnoge duše.
Molite, molite, molite da svi oni koji govore da su Moji ostanu Moji.
Molite da svi imate snagu i hrabrost nositi Moj Križ tijekom najvećeg progona Moga Tijela – Moga Mističnog Tijela – Moje Crkve na Zemlji u ovo vrijeme.
 
 
Vaš Isus
 
Četvrtak, 1. kolovoza 2013., 15:00h
 
 
Moja predraga kćeri, kako Ja žudim zagrliti sve vas Moje drage sljedbenike i odvesti vas u Moje Utočište mira i sigurnosti. Kako Ja želim da vas sve mogu uzeti i sakriti od zloće, koja se kuje protiv svih Kršćana.
Zloća prisutna u svijetu razmjera je neviđenoga od Noinih dana i ona je poput nevidljive mreže koja prekriva Zemlju. Tako je smrtonosna da vrlo malo njih doista shvaća razinu izopačenosti koja je na djelu.
Ali budite svjesni, ovaj plan – čije će pojedinosti biti dane svijetu od onih koji govore da predstavljaju Moje Crkve na Zemlji – biti će vam predstavljen i od vas će se očekivati da ga prihvatite. Zatim će se od vas zahtijevati da ga progutate i neće vam biti dan nikakav izbor. Ono što će se od vas tražiti da učinite, iza svega iskrivljeno prikazanog, jest da zaniječete Mene, Isusa Krista.
Ja upozoravam svijet, da kada pokušavate odbaciti Moje Božanstvo – vi i svi oni uključeni u ovu opaku zavjeru – biti ćete obilježeni kao neprijatelji Božji. Kada prianjate uz bogohulne zakone, krivi ste za grijeh protiv Boga. 
Ja ću vas nastaviti upozoravati, da otvorim vaše oči za Istinu, ali Ja vas ne mogu prisiliti da Mi ostanete vjerni. Ja vas ne mogu prisiliti da Me ljubite. Vaša slobodna volja je vaša vlastita, ali ako se okrenete i zatražite od Mene da vas vodim, Ja ću otvoriti vaše oči za Istinu. Kada prihvatite Istinu, Ja ću vas spasiti.
Moji jadni sljedbenici, znajte da, kada se svijet bude okretao protiv Boga, Svemoguća Moć Moga Oca će posredovati i uništiti Njegove neprijatelje jednog po jednog.
 
 

Vaš Isus

 
Petak, 2. kolovoza, 2013., 15:10h
 
 
Moje dijete, Ja stojim pred Mojim Sinom u ovo vrijeme i u velikoj žalosti padam na Moje Lice, pred Njegove Noge. Upravo kako sam morala svjedočiti Njegovoj Agoniji u podnožju Njegovog Križa, tijekom Njegovoga zastrašujućeg Razapinjanja, Ja sada ponovno moram podnijeti Njegovu Bol.
Razapinjanje Moga Sina se ponovno događa dok Njegovo Tijelo, Njegovo Mistično Tijelo, koje je Njegova Crkva na Zemlji mora podnijeti bičevanje od Njegovih vlastitih. Oni, neprijatelji unutar Njegove Crkve, mučiti će Njegovo Tijelo, rastrgati Ga, okrutno Mu se izrugati i oskvrnuti Ga prije nego Ga bace na stranu. Crkvu Moga Sina će sada mučiti, što će biti prva faza Njegovog Razapinjanja na Zemlji u ova vremena. Oni će uzeti Njegovo Tijelo preko Svete Euharistije i uvrijediti Ga kao i obeščastiti. Mnogi znakovi ovoga će se vidjeti, dok će svaka neuljudna i nastrana gesta biti učinjena zato da bi Ga prokleli. Kada oni osramote Njegovu Presvetu Euharistiju, onda će je oni odbaciti i uskoro će Je biti vrlo teško primiti. Ovo je samo jedan od mnogih planova u tijeku, da unište Prisutnost Moga Sina u Svetoj Misi.
Mnogi će vidjeti ove podle geste i znajte da su one uvrjedljive za Moga Sina. Mnogi će prosvjedovati, ali njihovi glasovi se neće čuti. Vi jadni svećenici koji ćete trpjeti zbog ovoga oskvrnuća, morate moliti Mene, Vašu Majku da vam pomognem podnijeti takvu bol.
Vi se samo nikada ne smijete uplitati u Svetu Euharistiju, jer Ona je vaša jedina Hrana Spasenja. Bez Nje, vi ćete gladovati. Ona mora uvijek biti dostupna svakom pojedinom Božjem djetetu. Vi nikada ne smijete prihvatiti da je bilo koja druga vrsta kruha Hrana Života.
Uskoro će se od vas tražiti da obznanite zamjenu za Svetu Euharistiju, koja neće biti Tijelo Moga Sina. Vi morate ostati vjerni Daru Svete Euharistije, čak i kada vam se kaže da Ona više nije značajna – nije više prihvatljiva u novoj svjetskoj religiji.
 
 
Vaša Majka u Kristu
Majka Spasenja
 
 
Subota, 3. Kolovoza, 2013., 13:17h
 
 
Moja najdraža kćeri, Ja pozivam čovječanstvo iz Najuzvišenijega Presvetog Kraljevstva.
Moja jadna mala djeco, koliko vi patite zbog grijeha Lucifera, ali morate znati da ću Ja Mojom Svemogućom Snagom, otrti s lica Zemlje njega i sve pale anđele. To vrijeme je blizu, zato se morate pripremiti.
Znajte da su pali anđeli i demoni nepoznati i nevidljivi za većinu vas, ali oni hodaju među vama iskušavajući vas svaki dan zato da biste vi pali. Kada ste vi uhvaćeni u ovu mrežu prevare, uskoro ćete uvidjeti da će vam biti nemoguće odmoriti se ili pronaći pravi mir u vašim dušama.
Ja obznanjujem da će se oni koje je zaveo lažni prorok naći izgubljenima i zbunjenima, jer oni prihvaćaju veliku prijevaru u kojoj će oni postati dobrovoljne žrtve. Kada nasrnete na Mene i Moga ljubljenoga Sina, Isusa Krista, neće vam se činiti da je to slučaj. Vi ćete vjerovati da su Sakramenti isti, iako će vam biti predstavljeni drugačije.
Oni će postati prazne posude i više neće biti Meni prihvatljivi. Svijet je Moj, ipak Moja djeca Me ne žele, njihovog ljubljenog Oca, njihovog Stvoritelja. Njihov razum je blokiran i zli je iskoristio Moj dar inteligencije, da ih navede do uvjerenja da je nemoguće da bih Ja mogao Postojati. Oni koji ne vjeruju u Mene neće imati stvarnu ljubav, sreću ili mir u svojim životima. Niti će prihvatiti Vječni Život. Umjesto toga, oni će tražiti samo zadovoljstvo tijela, iako znaju da su kratki njihovi životi na Zemlji.
Ja ću ih, kao Otac, koji voli svakoga od njih, privući Sebi preko velikoga Milosrđa Moga Sina. Moja Moć je sveobuhvatna i sotona, Moj Lucifer, koji je se odijelio od Moga Boka zbog svoje oholosti, nikada Me neće poraziti. Stoga, oni koji slijede njega zatjerali su isti klin između sebe i Mene. Oni će znati po znakovima koje Ja sada otkrivam, da Postoji samo Jedan Bog, Jedan Stvoritelj, Jedan Raj. Svi rajevi o kojima su im rekli lažni proroci u svijetu, koji odvode Moju djecu od Mene, ne postoje, niti ikada mogu postojati.
Ja sam sve što Postoji. Ja sam sve stvorio. Ja ću sve okončati. Sve mora biti usklađeno sa Mojom Svetom Voljom. Borite se protiv Moje Svete Volje i postati ćete ništa. Prihvatite Moju Volju i postati ćete Moje dijete.
Vi koji vjerujete u Mene, vi nikada ne smijete odbaciti Moga Sina Isusa Krista. Ja sam došao na svijet preko Moga Sina da vas dovedem natrag u Moje Milosrđe, ali vi ste Ga odbacili. Vi ste Ga ubili, a ipak niste ubili Moju Ljubav za vas. Ovo je razlog zbog kojeg sam Ja dopustio Njegovo Razapinjanje da vam donese Spasenje. Ovo, Smrt Moga Sina na Križu, vama je postao vaš put za Spasenje. Njegova Smrt nije ono što je izgledalo – promašaj u očima zloga. Kroz ovo Djelo velike patnje pretrpljene sa najvećom poniznošću, poražen je sotona. I zbog Smrti Moga Sina na Križu, sotonina moć nad čovječanstvom je propala. Iako on ne može povesti svu Moju djecu sa sobom u ponor, mnogi će ipak biti zavedeni njegovim lažima. Zbog toga se vi morate boriti djeco, ne samo za vlastite duše. Ako ljubite Mene vi ćete ljubiti Moga Sina. Ako ljubite Moga Sina, onda Mu morate pomoći da spasi sve grješnike. Ja pozivam vas da vam kažem da kada Ja pozivam duše, posebice one koji Me ne poznaju, kao i one koji Me poznaju, ali odbijaju prihvatiti Moje Zapovijedi, oni imaju tek toliko vremena da spase sebe od vječnog mučenja.
Imena onih u Knjizi Živih su prvenstvena meta Zvijeri. Mnogi od tih duša su sljedbenici Moga Sina i odani su Crkvi. Oni će nasrnuti na Moga Sina prihvaćajući nove zakone, koji nisu od Moga Sina, koje će biti prisiljeni progutati kao novu religiju. Ova nova religija je oprezno smišljana tijekom mnogih godina. Ona slijedi sotonističke obrede, ali mnogi ovo neće razumjeti. Kada prigrlite ove obrede, dati ćete moć sotoni. Kada date ovu moć njemu, trebati ćete mnogo molitve, jer on će vas izjedati u tijelu, kao i u duši.
Moja djeco, Ja sada posredujem preko kazni na Zemlji. Jadne duše koje gube svoje živote kroz ove kazne pomažu spasiti one od vas koji ste Mi izgubljeni. 
Kada se osjetite uplašeno od zloće sotone i njegovog utjecaja u vašem životu, prisjetite se da ću ja uništiti njegove predstavnike na Zemlji. Ja ću skratiti vaše trpljenje, jer želim spasiti duše. Ako bih dopustio da se nastavi ovo zlo, Ja ne bih bio u mogućnosti spasiti sve one duše čija su imena u Knjizi Živih.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog
 
Nedjelja, 4. kolovoza, 2013., 23:16h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja proročanstva, koja otkrivaju dolazak Antikrista, uskoro će se ostvariti.
Nad vama je dan za sve vas da pripremite kuće i vaše uobičajene molitve, a svi koji Me slijede moraju biti voljni učiniti žrtve zato da bi pomogli Meni da otvorim oči Božje djece posvuda na ovu zloću, koja će potpuno obrnuti svijet.
Baš kao što je svaki pravi prorok prezren i postupa se s njim kao sa smetnjom, Moji dragi sljedbenici će izgledati kao da dodijavaju kada otkrivaju Istinu. Očekujte ismijavanje, izrugivanje i prijezir na svakom kutku, gdje krenete. Ljudi koji vas okružuju će vas zastrašivati, kuditi vas i tražiti grješke, čak i kada vi uopće ne govorite s njima o Mojoj Riječi.
Svaki pali anđeo i demon koji prožimaju Zemlju u ovo vrijeme, biti će odmah privučeni k vama, preko slabih ljudi, zato da bi vas obeshrabrili za ovo Djelo.
Prihvatite ovu duboku žalost u Moje Ime, jer kada tako učinite vi dajete veliku slavu Bogu i jedan je od najvećih darova, koji možete dati Meni. Ja tada koristim te vaše kušnje da porazim sotonu prisvajajući duše koje su određene da postanu njegove.
Vrlo malo njih razumije Božje Zakone Neba i ulogu Križa u vašim životima. Jednoga dana, sva Božja djeca će shvatiti zašto ova okrutna djela moraju biti pretrpljena. Nastavite sa zadatkom širenja Istine, zanemarite mržnju kojoj svjedočite i ne prihvaćajte smjernice onih koji Me niječu – uopće.
Vaše stupanje prema Novom Raju će biti teško. Ali sa samo malom Vojskom možete poraziti oštrinu kazni koje će Antikrist sručiti na svijet. Vaš zadatak je da upozorite druge na opasnost prihvaćanja zakona sotone, kao zamjenu za Božje Zakone.
Samo po zapovijedi Moga Oca Ja mogu sa Sobom povesti sve one čija su imena u Knjizi Živih, ali koji će biti vjerni lažnom proroku i s povodljivom prihvatljivošću će pasti na dopadljivo ponašanje Antikrista.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 5. kolovoza 2013., 04:05h
 
 
Moja predraga kćeri, neka nijedan čovjek ne povjeruje tijekom progona, kojega će Moji ljubljeni posvećeni sluge – koji Mi ostanu odani – morati izdržati, da Moja Crkva može ikada umrijeti. Jer to je nemoguće. Moja Crkva – Moje Mistično Tijelo – ima Vječni Život.
Kada Moji neprijatelji promijene Sakramente i uvedu nove relikvije, nove križeve i nove prakse – i zatim kažu da Moja Crkva ostaje onakva kakva je oduvijek bila – oni lažu. Moja Crkva se nikada ne može promijeniti.
Toliko mnogo tvrdnji će biti dano, u svakome narodu, kako bi se oskvrnuo Sakrament Braka. Oni, Božji neprijatelji, žele da Kršćani prihvate brak između istospolnih parova, ali oni to nikada ne smiju prihvatiti, jer to vrijeđa Moga Oca. To nije prihvatljivo u Njegovim Očima. Kada promijene Sakrament Krštenja, oni će izbrisati sva obećanja da se odreknu sotone, jer će proglasiti te preporuke staromodnima i previše zastrašujućima. Oni će reći da je to nevažno.
Zatim će oni, malo po malo, uvesti nove verzije Mojih Učenja. Vi, svi vi koji vjerujete u Moju Crkvu, nikada Me ne smijete izdati. Vi nikada ne smijete prihvatiti bilo kakvu zamjenu za Sakramente kakve sam vam ih Ja dao. Ja Sam Istina. Moja Crkva predstavlja Istinu. Ali vi jedino možete tvrditi da ste dio Moje Crkve, ako zadržite sva Moja Učenja, Moje Sakramente i prihvaćate da je Moja Smrt na Križu bila najveća Žrtva koja je osigurala vaše Spasenje.
Sve, što zastranjuje od Istine, iz straha od vrijeđanja pogana, je vrlo opasno. Kada zaniječete Učenja Božja i slijedite novu, alternativnu crkvu, vi nećete više ostati dio Moje Crkve na Zemlji.  Ako budete protiv novih poganskih praksi, koje će uvesti lažni prorok, vas će se smatrati krivovjercem. Onda će vas oni pokušati izopćiti, u Moje Ime. Ako Mi ostanete odani i odbijete sudjelovati u ovoj zloj prijevari, vi ćete ostati dio Moje Crkve.
Izbor može biti bolan, kada se sve ove stvari dogode, ali je vrlo jednostavan. Ili ste za Mene ili protiv Mene.
 
 
Vaš Isus
Ponedjeljak, 5. kolovoza 2013., 13:05h
 
 
Moja draga djeco, ovo će biti vrijeme velikih kušnji vaše vjere. Katolička Crkva će biti Crkva u kojoj će započeti velika podjela. U toj Crkvi će svećenici Moga Sina najviše patiti tijekom velikog otpadništva, kojeg će vrlo skoro morati trpjeti iznutra.
Vama vjernim svećenicima Moga Sina, koji ćete neodlučnošću biti rastrgani na dvoje, vi morate biti svjesni potrebe da ostanete u jedinstvu s Milosrdnim Kristom. Vi se nikada ne smijete osjećati iskušanima da napustite Njegovu Crkvu prihvaćanjem neistine onih među vama koji su upali u tešku zabludu. Vi morate štovati Moga Sina pod svaku cijenu i voditi Njegov narod na putu prema svetosti, bez obzira kako će vam to teško biti.
Oni od vas koji ćete nastaviti održavati tradicionalnu Misu biti ćete mučeni dok se ne složite potpuno Ju napustiti. Mnogi među vašim redovničkim zajednicama izdati će vas neprijateljima iza vaših leđa. Vi ćete, baš kao Moj Sin prije vas, biti odvedeni pred one koji tvrde da su vaši kolege i biti ćete optuženi za krivovjerje, zbog ustrajanja u nastavljanu pokazivanja poštovanja za Presvetu Misnu Žrtvu.
Nove riječi, koje će doseći do najpodlijeg oskvrnuća Tijela Moga Sina, biti će nametnute onim posvećenim slugama koji se usude prigovoriti.
Unutar Katoličke Crkve brat će se boriti protiv brata, sestra protiv sestre, otac protiv sina, djeca protiv roditelja, dok ne budu dvije strane.
Ovaj rat, da se održi Božja Riječ, značiti će da oni svećenici koji Njemu ostanu odani, moraju tražiti utočište. Kako bi to učinili vi se morate početi pripremati i pronaći takva mjesta gdje ćete moći pružati Svetu Misu i osigurati Sakramente Božjoj djeci.
Ja, Majka Spasenja, zaštititi ću takva utočišta i stavljanjem Pečata Živoga Boga, Kojega je svijetu dao Moj Otac, na unutarnje zidove, oni će ostati nevidljivi neprijateljima Božjim.
Ne bojte se ovih stvari, jer ako se dobro pripremite, vi ćete voditi Božju djecu prema Spasenju. Ako ne obratite pažnju na ovo upozorenje, zarobiti će vas u duhu, tijelu i duši neprijatelji Moga Sina i Spasenje neće biti vaše.
Oni koji se pozivaju na lažnog proroka trebati će mnogo molitve, jer neki od njih su slijepi za Istinu. Drugih, koji će znati Istinu, ali koji će pristajati uz one koji će zanijekati Smrt Moga Sina na Križu, treba se bojati. Oni će nanijeti strašno zlo nevinim Kristovim sljedbenicima.
Ostajući vjerni Istini, vi ćete voditi Vojsku Ostatka Moga Sina, kako bi postala dojmljiva sila, protiv zloga i onih koje on usmjerava u svojoj borbi protiv pravih slugu Moga Sina na Zemlji.
Vi morate, kada vrijeme dođe, odbiti prihvatiti smjernice onih koji će oskvrnuti Riječ Božju i svojim lažima i novim sramotnim naučavanjima zavesti mnoge. Oni koji prihvate bilo kakvo izobličenje Mise ili Svetih Sakramenata, biti će odgovorni Mome Sinu. Jer vi ćete postati nesvjesni sluge zlomu i mnoge, mnoge duše će biti izgubljene, jer biti će uvučene u obrede koji odaju počast sotoni. Ti obredi će poštovati lažnoga proroka i Antikrista, koji su neprijatelji Božji.
Molite, molite, molite da se Istina vidi i da laži budu izložene onakve kakve jesu – uvreda bolnom Razapinjanju Moga Sina.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Ponedjeljak, 5. kolovoza 2013., 18:33h
 
 
Moja predraga kćeri, kako Ja plačem s tugom kada vidim užasnu podjelu koja se nazire unutar Moje Crkve na Zemlji. Gorčinu Moje Boli ipak olakšavaju oni koji Me uistinu ljube i koji već osjećaju zabrinutost zbog načina na koji se odnose prema Mome Tijelu.
Vi nikada ne smijete osjećati potrebu da prihvatite bilo koji čin, djelovanje ili riječi koje su protiv Mene. Ako se osjećate neugodno zbog onoga čemu svjedočite, unutar Moje Crkve, od strane onih koji se kunu da su u jedinstvu sa Mnom, kada oskvrnjuju Moje Tijelo, vi morate slijediti vaše srce. Ja Sam s vama svake sekunde ovog velikog otpadništva i za one koji će Me nastaviti zazivati, Ja ću otvoriti vaše oči za Istinu, kako bi Mi ostali vjerni.
Vrijeme je sada gotovo nad vama. Vrata Moje Crkve uskoro će biti zatvorena onima koji će ustrajati da ostanu vjerni tradicionalnom nasljedovanju Kršćanstva. Ova vrata će biti zalupljena vama u lice kada budete svjedočili za Mene. Vaša vjera će biti ismijavana, na najlukaviji način, kako bi kada budete branili Moju Riječ, vi bili smatrani okrutnima, neobzirnima i bez suosjećanja prema onima koji ne vjeruju u Boga. 
Vi ćete biti ukoreni, ako ste Moj posvećeni sluga i biti ćete prisiljeni odgovarati zbog vaše vjernosti prema Meni. Okupite se sada, svi vi. Ja zahtijevam da Me ne zaniječete. Ja ću vas zaštititi, kako bi Mi mogli služiti. Ja ću vam pomoći podižući vaš teret. Sve Milosti s Neba izliti će se na vas.
Upozorenje svećenicima:
Ja ću srezati sve one od vas koji slijedite lažnu crkvu – crkvu Zvijeri – kada vam bude predstavljena. Slijedite tu novu crkvu i prodavati ćete svoje duše Zvijeri. Umjesto spašavanja duša, u Moje Ime, vi ćete biti odgovorni za njihovo predavanje vječnom paklu.
Ja vam Govorim Istinu sada, tako da vam se da dovoljno vremena da se pripremite za taj dan, jer on nije jako daleko.
 
 
Vaš Isus