Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

Četvrtak, 1. kolovoza 2013., 15:00h
 
 
Moja predraga kćeri, kako Ja žudim zagrliti sve vas Moje drage sljedbenike i odvesti vas u Moje Utočište mira i sigurnosti. Kako Ja želim da vas sve mogu uzeti i sakriti od zloće, koja se kuje protiv svih Kršćana.
Zloća prisutna u svijetu razmjera je neviđenoga od Noinih dana i ona je poput nevidljive mreže koja prekriva Zemlju. Tako je smrtonosna da vrlo malo njih doista shvaća razinu izopačenosti koja je na djelu.
Ali budite svjesni, ovaj plan – čije će pojedinosti biti dane svijetu od onih koji govore da predstavljaju Moje Crkve na Zemlji – biti će vam predstavljen i od vas će se očekivati da ga prihvatite. Zatim će se od vas zahtijevati da ga progutate i neće vam biti dan nikakav izbor. Ono što će se od vas tražiti da učinite, iza svega iskrivljeno prikazanog, jest da zaniječete Mene, Isusa Krista.
Ja upozoravam svijet, da kada pokušavate odbaciti Moje Božanstvo – vi i svi oni uključeni u ovu opaku zavjeru – biti ćete obilježeni kao neprijatelji Božji. Kada prianjate uz bogohulne zakone, krivi ste za grijeh protiv Boga. 
Ja ću vas nastaviti upozoravati, da otvorim vaše oči za Istinu, ali Ja vas ne mogu prisiliti da Mi ostanete vjerni. Ja vas ne mogu prisiliti da Me ljubite. Vaša slobodna volja je vaša vlastita, ali ako se okrenete i zatražite od Mene da vas vodim, Ja ću otvoriti vaše oči za Istinu. Kada prihvatite Istinu, Ja ću vas spasiti.
Moji jadni sljedbenici, znajte da, kada se svijet bude okretao protiv Boga, Svemoguća Moć Moga Oca će posredovati i uništiti Njegove neprijatelje jednog po jednog.
 
 

Vaš Isus

 
Petak, 2. kolovoza, 2013., 15:10h
 
 
Moje dijete, Ja stojim pred Mojim Sinom u ovo vrijeme i u velikoj žalosti padam na Moje Lice, pred Njegove Noge. Upravo kako sam morala svjedočiti Njegovoj Agoniji u podnožju Njegovog Križa, tijekom Njegovoga zastrašujućeg Razapinjanja, Ja sada ponovno moram podnijeti Njegovu Bol.
Razapinjanje Moga Sina se ponovno događa dok Njegovo Tijelo, Njegovo Mistično Tijelo, koje je Njegova Crkva na Zemlji mora podnijeti bičevanje od Njegovih vlastitih. Oni, neprijatelji unutar Njegove Crkve, mučiti će Njegovo Tijelo, rastrgati Ga, okrutno Mu se izrugati i oskvrnuti Ga prije nego Ga bace na stranu. Crkvu Moga Sina će sada mučiti, što će biti prva faza Njegovog Razapinjanja na Zemlji u ova vremena. Oni će uzeti Njegovo Tijelo preko Svete Euharistije i uvrijediti Ga kao i obeščastiti. Mnogi znakovi ovoga će se vidjeti, dok će svaka neuljudna i nastrana gesta biti učinjena zato da bi Ga prokleli. Kada oni osramote Njegovu Presvetu Euharistiju, onda će je oni odbaciti i uskoro će Je biti vrlo teško primiti. Ovo je samo jedan od mnogih planova u tijeku, da unište Prisutnost Moga Sina u Svetoj Misi.
Mnogi će vidjeti ove podle geste i znajte da su one uvrjedljive za Moga Sina. Mnogi će prosvjedovati, ali njihovi glasovi se neće čuti. Vi jadni svećenici koji ćete trpjeti zbog ovoga oskvrnuća, morate moliti Mene, Vašu Majku da vam pomognem podnijeti takvu bol.
Vi se samo nikada ne smijete uplitati u Svetu Euharistiju, jer Ona je vaša jedina Hrana Spasenja. Bez Nje, vi ćete gladovati. Ona mora uvijek biti dostupna svakom pojedinom Božjem djetetu. Vi nikada ne smijete prihvatiti da je bilo koja druga vrsta kruha Hrana Života.
Uskoro će se od vas tražiti da obznanite zamjenu za Svetu Euharistiju, koja neće biti Tijelo Moga Sina. Vi morate ostati vjerni Daru Svete Euharistije, čak i kada vam se kaže da Ona više nije značajna – nije više prihvatljiva u novoj svjetskoj religiji.
 
 
Vaša Majka u Kristu
Majka Spasenja
 
 
Subota, 3. Kolovoza, 2013., 13:17h
 
 
Moja najdraža kćeri, Ja pozivam čovječanstvo iz Najuzvišenijega Presvetog Kraljevstva.
Moja jadna mala djeco, koliko vi patite zbog grijeha Lucifera, ali morate znati da ću Ja Mojom Svemogućom Snagom, otrti s lica Zemlje njega i sve pale anđele. To vrijeme je blizu, zato se morate pripremiti.
Znajte da su pali anđeli i demoni nepoznati i nevidljivi za većinu vas, ali oni hodaju među vama iskušavajući vas svaki dan zato da biste vi pali. Kada ste vi uhvaćeni u ovu mrežu prevare, uskoro ćete uvidjeti da će vam biti nemoguće odmoriti se ili pronaći pravi mir u vašim dušama.
Ja obznanjujem da će se oni koje je zaveo lažni prorok naći izgubljenima i zbunjenima, jer oni prihvaćaju veliku prijevaru u kojoj će oni postati dobrovoljne žrtve. Kada nasrnete na Mene i Moga ljubljenoga Sina, Isusa Krista, neće vam se činiti da je to slučaj. Vi ćete vjerovati da su Sakramenti isti, iako će vam biti predstavljeni drugačije.
Oni će postati prazne posude i više neće biti Meni prihvatljivi. Svijet je Moj, ipak Moja djeca Me ne žele, njihovog ljubljenog Oca, njihovog Stvoritelja. Njihov razum je blokiran i zli je iskoristio Moj dar inteligencije, da ih navede do uvjerenja da je nemoguće da bih Ja mogao Postojati. Oni koji ne vjeruju u Mene neće imati stvarnu ljubav, sreću ili mir u svojim životima. Niti će prihvatiti Vječni Život. Umjesto toga, oni će tražiti samo zadovoljstvo tijela, iako znaju da su kratki njihovi životi na Zemlji.
Ja ću ih, kao Otac, koji voli svakoga od njih, privući Sebi preko velikoga Milosrđa Moga Sina. Moja Moć je sveobuhvatna i sotona, Moj Lucifer, koji je se odijelio od Moga Boka zbog svoje oholosti, nikada Me neće poraziti. Stoga, oni koji slijede njega zatjerali su isti klin između sebe i Mene. Oni će znati po znakovima koje Ja sada otkrivam, da Postoji samo Jedan Bog, Jedan Stvoritelj, Jedan Raj. Svi rajevi o kojima su im rekli lažni proroci u svijetu, koji odvode Moju djecu od Mene, ne postoje, niti ikada mogu postojati.
Ja sam sve što Postoji. Ja sam sve stvorio. Ja ću sve okončati. Sve mora biti usklađeno sa Mojom Svetom Voljom. Borite se protiv Moje Svete Volje i postati ćete ništa. Prihvatite Moju Volju i postati ćete Moje dijete.
Vi koji vjerujete u Mene, vi nikada ne smijete odbaciti Moga Sina Isusa Krista. Ja sam došao na svijet preko Moga Sina da vas dovedem natrag u Moje Milosrđe, ali vi ste Ga odbacili. Vi ste Ga ubili, a ipak niste ubili Moju Ljubav za vas. Ovo je razlog zbog kojeg sam Ja dopustio Njegovo Razapinjanje da vam donese Spasenje. Ovo, Smrt Moga Sina na Križu, vama je postao vaš put za Spasenje. Njegova Smrt nije ono što je izgledalo – promašaj u očima zloga. Kroz ovo Djelo velike patnje pretrpljene sa najvećom poniznošću, poražen je sotona. I zbog Smrti Moga Sina na Križu, sotonina moć nad čovječanstvom je propala. Iako on ne može povesti svu Moju djecu sa sobom u ponor, mnogi će ipak biti zavedeni njegovim lažima. Zbog toga se vi morate boriti djeco, ne samo za vlastite duše. Ako ljubite Mene vi ćete ljubiti Moga Sina. Ako ljubite Moga Sina, onda Mu morate pomoći da spasi sve grješnike. Ja pozivam vas da vam kažem da kada Ja pozivam duše, posebice one koji Me ne poznaju, kao i one koji Me poznaju, ali odbijaju prihvatiti Moje Zapovijedi, oni imaju tek toliko vremena da spase sebe od vječnog mučenja.
Imena onih u Knjizi Živih su prvenstvena meta Zvijeri. Mnogi od tih duša su sljedbenici Moga Sina i odani su Crkvi. Oni će nasrnuti na Moga Sina prihvaćajući nove zakone, koji nisu od Moga Sina, koje će biti prisiljeni progutati kao novu religiju. Ova nova religija je oprezno smišljana tijekom mnogih godina. Ona slijedi sotonističke obrede, ali mnogi ovo neće razumjeti. Kada prigrlite ove obrede, dati ćete moć sotoni. Kada date ovu moć njemu, trebati ćete mnogo molitve, jer on će vas izjedati u tijelu, kao i u duši.
Moja djeco, Ja sada posredujem preko kazni na Zemlji. Jadne duše koje gube svoje živote kroz ove kazne pomažu spasiti one od vas koji ste Mi izgubljeni. 
Kada se osjetite uplašeno od zloće sotone i njegovog utjecaja u vašem životu, prisjetite se da ću ja uništiti njegove predstavnike na Zemlji. Ja ću skratiti vaše trpljenje, jer želim spasiti duše. Ako bih dopustio da se nastavi ovo zlo, Ja ne bih bio u mogućnosti spasiti sve one duše čija su imena u Knjizi Živih.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog
 
Nedjelja, 4. kolovoza, 2013., 23:16h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja proročanstva, koja otkrivaju dolazak Antikrista, uskoro će se ostvariti.
Nad vama je dan za sve vas da pripremite kuće i vaše uobičajene molitve, a svi koji Me slijede moraju biti voljni učiniti žrtve zato da bi pomogli Meni da otvorim oči Božje djece posvuda na ovu zloću, koja će potpuno obrnuti svijet.
Baš kao što je svaki pravi prorok prezren i postupa se s njim kao sa smetnjom, Moji dragi sljedbenici će izgledati kao da dodijavaju kada otkrivaju Istinu. Očekujte ismijavanje, izrugivanje i prijezir na svakom kutku, gdje krenete. Ljudi koji vas okružuju će vas zastrašivati, kuditi vas i tražiti grješke, čak i kada vi uopće ne govorite s njima o Mojoj Riječi.
Svaki pali anđeo i demon koji prožimaju Zemlju u ovo vrijeme, biti će odmah privučeni k vama, preko slabih ljudi, zato da bi vas obeshrabrili za ovo Djelo.
Prihvatite ovu duboku žalost u Moje Ime, jer kada tako učinite vi dajete veliku slavu Bogu i jedan je od najvećih darova, koji možete dati Meni. Ja tada koristim te vaše kušnje da porazim sotonu prisvajajući duše koje su određene da postanu njegove.
Vrlo malo njih razumije Božje Zakone Neba i ulogu Križa u vašim životima. Jednoga dana, sva Božja djeca će shvatiti zašto ova okrutna djela moraju biti pretrpljena. Nastavite sa zadatkom širenja Istine, zanemarite mržnju kojoj svjedočite i ne prihvaćajte smjernice onih koji Me niječu – uopće.
Vaše stupanje prema Novom Raju će biti teško. Ali sa samo malom Vojskom možete poraziti oštrinu kazni koje će Antikrist sručiti na svijet. Vaš zadatak je da upozorite druge na opasnost prihvaćanja zakona sotone, kao zamjenu za Božje Zakone.
Samo po zapovijedi Moga Oca Ja mogu sa Sobom povesti sve one čija su imena u Knjizi Živih, ali koji će biti vjerni lažnom proroku i s povodljivom prihvatljivošću će pasti na dopadljivo ponašanje Antikrista.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 5. kolovoza 2013., 04:05h
 
 
Moja predraga kćeri, neka nijedan čovjek ne povjeruje tijekom progona, kojega će Moji ljubljeni posvećeni sluge – koji Mi ostanu odani – morati izdržati, da Moja Crkva može ikada umrijeti. Jer to je nemoguće. Moja Crkva – Moje Mistično Tijelo – ima Vječni Život.
Kada Moji neprijatelji promijene Sakramente i uvedu nove relikvije, nove križeve i nove prakse – i zatim kažu da Moja Crkva ostaje onakva kakva je oduvijek bila – oni lažu. Moja Crkva se nikada ne može promijeniti.
Toliko mnogo tvrdnji će biti dano, u svakome narodu, kako bi se oskvrnuo Sakrament Braka. Oni, Božji neprijatelji, žele da Kršćani prihvate brak između istospolnih parova, ali oni to nikada ne smiju prihvatiti, jer to vrijeđa Moga Oca. To nije prihvatljivo u Njegovim Očima. Kada promijene Sakrament Krštenja, oni će izbrisati sva obećanja da se odreknu sotone, jer će proglasiti te preporuke staromodnima i previše zastrašujućima. Oni će reći da je to nevažno.
Zatim će oni, malo po malo, uvesti nove verzije Mojih Učenja. Vi, svi vi koji vjerujete u Moju Crkvu, nikada Me ne smijete izdati. Vi nikada ne smijete prihvatiti bilo kakvu zamjenu za Sakramente kakve sam vam ih Ja dao. Ja Sam Istina. Moja Crkva predstavlja Istinu. Ali vi jedino možete tvrditi da ste dio Moje Crkve, ako zadržite sva Moja Učenja, Moje Sakramente i prihvaćate da je Moja Smrt na Križu bila najveća Žrtva koja je osigurala vaše Spasenje.
Sve, što zastranjuje od Istine, iz straha od vrijeđanja pogana, je vrlo opasno. Kada zaniječete Učenja Božja i slijedite novu, alternativnu crkvu, vi nećete više ostati dio Moje Crkve na Zemlji.  Ako budete protiv novih poganskih praksi, koje će uvesti lažni prorok, vas će se smatrati krivovjercem. Onda će vas oni pokušati izopćiti, u Moje Ime. Ako Mi ostanete odani i odbijete sudjelovati u ovoj zloj prijevari, vi ćete ostati dio Moje Crkve.
Izbor može biti bolan, kada se sve ove stvari dogode, ali je vrlo jednostavan. Ili ste za Mene ili protiv Mene.
 
 
Vaš Isus
Ponedjeljak, 5. kolovoza 2013., 13:05h
 
 
Moja draga djeco, ovo će biti vrijeme velikih kušnji vaše vjere. Katolička Crkva će biti Crkva u kojoj će započeti velika podjela. U toj Crkvi će svećenici Moga Sina najviše patiti tijekom velikog otpadništva, kojeg će vrlo skoro morati trpjeti iznutra.
Vama vjernim svećenicima Moga Sina, koji ćete neodlučnošću biti rastrgani na dvoje, vi morate biti svjesni potrebe da ostanete u jedinstvu s Milosrdnim Kristom. Vi se nikada ne smijete osjećati iskušanima da napustite Njegovu Crkvu prihvaćanjem neistine onih među vama koji su upali u tešku zabludu. Vi morate štovati Moga Sina pod svaku cijenu i voditi Njegov narod na putu prema svetosti, bez obzira kako će vam to teško biti.
Oni od vas koji ćete nastaviti održavati tradicionalnu Misu biti ćete mučeni dok se ne složite potpuno Ju napustiti. Mnogi među vašim redovničkim zajednicama izdati će vas neprijateljima iza vaših leđa. Vi ćete, baš kao Moj Sin prije vas, biti odvedeni pred one koji tvrde da su vaši kolege i biti ćete optuženi za krivovjerje, zbog ustrajanja u nastavljanu pokazivanja poštovanja za Presvetu Misnu Žrtvu.
Nove riječi, koje će doseći do najpodlijeg oskvrnuća Tijela Moga Sina, biti će nametnute onim posvećenim slugama koji se usude prigovoriti.
Unutar Katoličke Crkve brat će se boriti protiv brata, sestra protiv sestre, otac protiv sina, djeca protiv roditelja, dok ne budu dvije strane.
Ovaj rat, da se održi Božja Riječ, značiti će da oni svećenici koji Njemu ostanu odani, moraju tražiti utočište. Kako bi to učinili vi se morate početi pripremati i pronaći takva mjesta gdje ćete moći pružati Svetu Misu i osigurati Sakramente Božjoj djeci.
Ja, Majka Spasenja, zaštititi ću takva utočišta i stavljanjem Pečata Živoga Boga, Kojega je svijetu dao Moj Otac, na unutarnje zidove, oni će ostati nevidljivi neprijateljima Božjim.
Ne bojte se ovih stvari, jer ako se dobro pripremite, vi ćete voditi Božju djecu prema Spasenju. Ako ne obratite pažnju na ovo upozorenje, zarobiti će vas u duhu, tijelu i duši neprijatelji Moga Sina i Spasenje neće biti vaše.
Oni koji se pozivaju na lažnog proroka trebati će mnogo molitve, jer neki od njih su slijepi za Istinu. Drugih, koji će znati Istinu, ali koji će pristajati uz one koji će zanijekati Smrt Moga Sina na Križu, treba se bojati. Oni će nanijeti strašno zlo nevinim Kristovim sljedbenicima.
Ostajući vjerni Istini, vi ćete voditi Vojsku Ostatka Moga Sina, kako bi postala dojmljiva sila, protiv zloga i onih koje on usmjerava u svojoj borbi protiv pravih slugu Moga Sina na Zemlji.
Vi morate, kada vrijeme dođe, odbiti prihvatiti smjernice onih koji će oskvrnuti Riječ Božju i svojim lažima i novim sramotnim naučavanjima zavesti mnoge. Oni koji prihvate bilo kakvo izobličenje Mise ili Svetih Sakramenata, biti će odgovorni Mome Sinu. Jer vi ćete postati nesvjesni sluge zlomu i mnoge, mnoge duše će biti izgubljene, jer biti će uvučene u obrede koji odaju počast sotoni. Ti obredi će poštovati lažnoga proroka i Antikrista, koji su neprijatelji Božji.
Molite, molite, molite da se Istina vidi i da laži budu izložene onakve kakve jesu – uvreda bolnom Razapinjanju Moga Sina.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Ponedjeljak, 5. kolovoza 2013., 18:33h
 
 
Moja predraga kćeri, kako Ja plačem s tugom kada vidim užasnu podjelu koja se nazire unutar Moje Crkve na Zemlji. Gorčinu Moje Boli ipak olakšavaju oni koji Me uistinu ljube i koji već osjećaju zabrinutost zbog načina na koji se odnose prema Mome Tijelu.
Vi nikada ne smijete osjećati potrebu da prihvatite bilo koji čin, djelovanje ili riječi koje su protiv Mene. Ako se osjećate neugodno zbog onoga čemu svjedočite, unutar Moje Crkve, od strane onih koji se kunu da su u jedinstvu sa Mnom, kada oskvrnjuju Moje Tijelo, vi morate slijediti vaše srce. Ja Sam s vama svake sekunde ovog velikog otpadništva i za one koji će Me nastaviti zazivati, Ja ću otvoriti vaše oči za Istinu, kako bi Mi ostali vjerni.
Vrijeme je sada gotovo nad vama. Vrata Moje Crkve uskoro će biti zatvorena onima koji će ustrajati da ostanu vjerni tradicionalnom nasljedovanju Kršćanstva. Ova vrata će biti zalupljena vama u lice kada budete svjedočili za Mene. Vaša vjera će biti ismijavana, na najlukaviji način, kako bi kada budete branili Moju Riječ, vi bili smatrani okrutnima, neobzirnima i bez suosjećanja prema onima koji ne vjeruju u Boga. 
Vi ćete biti ukoreni, ako ste Moj posvećeni sluga i biti ćete prisiljeni odgovarati zbog vaše vjernosti prema Meni. Okupite se sada, svi vi. Ja zahtijevam da Me ne zaniječete. Ja ću vas zaštititi, kako bi Mi mogli služiti. Ja ću vam pomoći podižući vaš teret. Sve Milosti s Neba izliti će se na vas.
Upozorenje svećenicima:
Ja ću srezati sve one od vas koji slijedite lažnu crkvu – crkvu Zvijeri – kada vam bude predstavljena. Slijedite tu novu crkvu i prodavati ćete svoje duše Zvijeri. Umjesto spašavanja duša, u Moje Ime, vi ćete biti odgovorni za njihovo predavanje vječnom paklu.
Ja vam Govorim Istinu sada, tako da vam se da dovoljno vremena da se pripremite za taj dan, jer on nije jako daleko.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 6. kolovoza 2013., 19:37h
 
 
Moje dijete, ti nikada ne smiješ slušati one koji napadaju ove Poruke Blaženog Trojstva, jer oni će te odvratiti od ovoga Djela. Zapamti, ova Misija će biti napadana više nego bilo koja druga, zbog Njene ozbiljnosti. Ruganje, ismijavanje i kritika, nastaviti će se do posljednjega dana kada primiš Posljednju Poruku.
Plan da se ozloglase ove Poruke pojačati će se i porasti će mržnja, zato molim te budi spremna. Ove Poruke ne mogu zanemarivati vjernici, ili nevjernici, jer Riječ Božja nikada ne prolazi nezamijećeno. Mržnja u svijetu prema Bogu upravo sada je posvuda i oni koji proglašavaju Njegovu Riječ u ova vremena će patiti.
Istinu su uvijek odbacivali otkada je Bog slao Svoje proroke u početku da upozore Njegovu djecu na opasnosti poganstva. Poganstvo je suprotnost Istini – Riječi Božjoj. Te jadne duše, koje štuju lažne bogove, jako ljute Moga Oca. On je ljubomoran Bog, jer preko Njega su sve stvari započele. On je Svemoguć. On je brižni Bog, ali Njegovoga Gnjeva se treba bojati kada pogani zaraze one koji Ga ljube.
Kada se Njegova djeca – oni koji vjeruju u Njega i koji Ga štuju, preko Njegovog ljubljenog Sina, Isusa Krista – pokušavaju ujediniti sa svim dušama, svim religijama, oni moraju biti vrlo oprezni. Bog želi da se sva Njegova djeca međusobno vole, bez obzira na rasu, vjerovanje ili narod. Ono što On neće dopustiti jest da kršćani prigrle pogane unutar svoje Crkve. Kada se to dogodi, poganin će izbrisati sve tragove Kršćanstva. To je uvrjedljivo za Boga, uzeti Istinu – Riječ Božju – i ostaviti prostor lažima da Ju zagade.
Božji proroci su upozorili čovječanstvo na opasnosti prihvaćanja poganstva, jer ono vodi do potpunog uništenja. Kada se to dogodi, narodi koji dopuste ovu grozotu u svojim Crkvama biti će uništeni, uz malo pokazanog Milosrđa.
Ne prihvaćajte snošljivost prema poganima da preuzmu Crkve Božje. Vi nikada ne smijete zaboraviti veliku Žrtvu koju je Bog učinio kada je poslao Svoga jedinog Sina da donese Spasenje. Dan kada vi prihvatite prakse drugih crkava, koje nisu od Boga, ili kada pokažete poštovanje za pogane, je dan kada ćete okrenuti svoja leđa Istini.
Držite vaše oči otvorene i molite da vas vaše Crkve ne prisile da se odreknete vaše odanosti Isusu Kristu.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Srijeda, 7. kolovoza 2013., 18:50h
 
 
Moja najdraža kćeri, svijet se mora pripremiti za dolazak najvećeg neprijatelja čovječanstva otkada su Moja djeca smještena na ovu Zemlju.
Antikrist je sada spreman otkriti se i ovo je njegov plan. On će čekati dok se ratovi posvuda ne razbjesne. Zatim će on ući i stvoriti lažni mir u državi Izrael udružujući njih s Palestinom u nevjerojatnom savezu. Svi će ga obasipati hvalom. On se tu neće zaustaviti, jer će ići tempom koji će mnoge zadiviti i pregovarati će mirovnim sporazumima u mnogim ratom rastrganim narodima. Ponovno će biti hvaljen i zatim će ga obožavati s izvanrednom odanošću milijarde diljem svijeta.
Tada će se sve činiti dobro. Vrlo brzo on će biti povezan s čovjekoljubljem i povezati će se s glavnim svjetskim bankama da bi stvorio novu, moćnu, financijsku instituciju. Mnoge tvrtke i politički čelnici postati će upetljani u njegove brojne planove. Uskoro će biti stvorena nova nakaznost, u ime pokretanja svjetske ekonomije. To će biti novi Babilon, središte sve moći iz kojega će trgovati svjetska elita i bogati. To će se smatrati izvorom velikih novosti, kako bi se na svaki način ljudi okoristili od poslova, do domova gdje žive i hrane kojom hrane svoje obitelji.
Sva slava će okruživati Antikrista. Zatim će on, zajedno s lažnim prorokom, ostvariti globalnu suradnju koja će biti predstavljena kao najveća dobrotvorna poduzetnost. Svijet će pljeskati ovom novom Babilonu i svi će bučati kako bi pokušali zadobiti čak i najmanje uporište u njegovom središtu.
Novi Babilon, svima će biti rečeno, jest za slavu velikoga, za unaprjeđenje okoliša, za prihvaćanje majke Zemlje i za oslobođenje svijeta siromaštva od bogatih, što će se izlijevati iz njegovih zlih usta.
Kada se ovo dogodi, Ruka Moga Posredovanja okrenuti će svijet oko njegove osi. Ja neću stajati sa strane bez upozorenja Moje djece na posljedice prihvaćanja ove grozote, stvorene u dubinama pakla i nanijete čovječanstvu. Moji veliki znaci će biti dani da se pokažu svima onima koji prigrle i prihvate ovu uvredu u Moje Presveto Ime.
Ja ću protresti svijet i on će se ljuljati. Nijedan čovjek neće biti sposoban zanemarivati Moje Posredovanje. Zatim ću Ja baciti vatru na jednu trećinu Zemlje. Uskoro će biti viđena glad, ali ne Mojom Rukom – već Antikristovim namjernim zagađivanjem Zemlje. Kada on i njegovi sljedbenici nanesu zloću bezazlenim ljudima u mnogim narodima, Ja ću uzvratiti.
Premda će ova patnja biti teška za izdržati, nemajte straha, djeco, jer biti će kratka. Moja Ljubav je velika za sve vas, ali Moja Pravda je brza i Moja Kazna je velika.
Vi ne smijete prihvatiti ono što se stavi pred vas. Kada vidite kako čovjek mira, Antikrist, prima svečane zagrljaje i nagrade za svoja velika djela u ratom rastrganim zemljama, znajte da je Moje Posredovanje blizu. 
Vi morate ostati u jedinstvu s Mojim Sinom, Isusom Kristom, u svako doba i moliti da vam odani svećenici i kler učine Sakramente dostupnima tijekom razdoblja kušnji koje vam predstoje.
Moja Volja će biti izvršena.
Ništa ne može niti će zaustaviti ispunjenje Posljednjeg Zavjeta gdje će Moj Sin Vladati u Miru.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog
 
Petak, 9. kolovoza 2013., 16:50h
 
 
Moja predraga kćeri, ljudi ne shvaćaju u potpunosti što znači biti u jedinstvu sa Mojim Srcem. Ja, Isus Krist, došao sam osloboditi čovječanstvo od njegovog ropstva grijehu. Grijeh je proizašao kada je Lucifer povjerovao da je veći od Boga. Zbog njegove zle ljubomore, on je iskušao čovjeka – prvu Božju djecu Adama i Evu – da se okrenu od Njega.
Moja Smrt je dala Dar Spasenja svoj Božjoj djeci. Mnogim ljudima u svijetu svih vjeroispovijesti, uključujući one koji ne vjeruju u Boga ili onih koji Ga niječu i stavljaju lažne bogove ispred Njega, je pružen Dar Spasenja. Neće svi prihvatiti taj Dar. Ja dolazim svakome od vas kao Spasitelj. Ja ću doći pred svakoga od vas da vam dokažem Istinu, prije posljednjega dana. Ja ću doći pružiti Dar Vječnoga Života čak i onima koji su teško sagriješili u Očima Božjim.
Slava Božja je vaš put prema naprijed i zato da biste primili ovaj Dar, sve što vi trebate činiti jest prihvatiti Moje Milosrđe. Bog je Svemoguć, Moćan i Savršen na svaki način. Njega jako ljube svi Anđeli i Sveci na Nebu. Njega jako ljube mnoge duše koje su žive u današnjem svijetu. Svi će svjedočiti Njegovoj Velikoj Slavi u Novom Nebu i Novoj Zemlji.
Bog ne treba čovjeka. Jedino zbog Njegove Ljubavi za čovjeka On šalje Mene, Svoga ljubljenoga Sina, još jednom da im donesem Vječni Život kojega je On obećao. Zbog toga je On strpljiv. Zbog toga On zatvara Oko na grijeh, u nadi da će se Njegova djeca okrenuti k Njemu i prihvatiti Njegovu Ljubav.
Ljubav je moćna kada je čista i dolazi od Boga. Kada je duša čista ona će lako biti privučena u Ljubav Božju. Duše koje moraju biti očišćene, prihvatiti će Ljubav Božju, ako prihvate patnju koja je potrebna da ih ponovno učini potpunima. Duša ne može ponovno postati potpuna dok ne prizna Veličinu Božju i pokloni se pred Njim u poniznom služenju.
Dan kada će svima vama biti pokazan put prema Spasenju je blizu. Svakom pojedinom grješniku biti će dana prilika da posegne prema Bogu. Oni koji to učine, biti će obasuti Mojim Milosrđem.
 
 
Vaš Isus
 
 
Petak, 9. kolovoza 2013., 18:38h
 
 
Moje dijete, zli će učiniti svaki napor kako bi potaknuo sve duše, uključujući one koji su najbliži Srcu Moga Sina, da odbiju i zaniječu Njegov Drugi Dolazak.
Baš kao što se zloduh borio protiv Mene, Majke Božje, u vrijeme koje je prethodilo Isusovom Rođenju, istom protivljenju će se svjedočiti kako se približava Njegov Drugi Dolazak.
Mnogi ljudi su slijepi za Obećanje koje je dao Moj Sin, kada je rekao da će ponovno doći. Mnogi, koji ne prihvaćaju da će se Njegov Drugi Dolazak uskoro dogoditi, nespremni su jer oni ne mogu prihvatiti da će se to dogoditi u njihovom životnom vijeku. Ipak u danima brzo nakon Smrti Moga Sina na Križu, Njegovi Apostoli su mislili da će svjedočiti Njegovom Drugom Dolasku. Ovo vjerovanje također je prevladavalo u mislima kršćana više stotina godina poslije. Ali to nije slučaj danas. Neki vjeruju da se Drugi Dolazak odnosi na stari dio Svetoga Pisma i da je to događaj koji je dio budućnosti. Oni ne vjeruju da Drugi Dolazak ima bilo kakvu važnost za njih u današnjem suvremenom svijetu. Sve u današnjem svijetu utemeljeno je na materijalizmu, suvremenoj ljudskoj inteligenciji i velikim čudima koji proizlaze iz velikih napredaka u znanosti.
Djeco, morate se pripremiti. Vi ne smijete biti uplašeni. Zbog toga što vas Moj Sin jako ljubi, On uskoro dolazi natrag da vam donese veliki mir, veliku slobodu od tuge i očaja – što je izravno uzrokovano posljedicom grijeha u svijetu.
Drugi Kristov Dolazak je ono što čovječanstvo treba preživjeti. Da Isus uskoro ne dolazi, kao što je naviješteno, onda bi svijet bio uništen i čovjek bi bio napušten. Ovaj Dar će vam donijeti novi život, novi predivni i veličanstveni početak u Novom Raju. To će biti najveća obnova Zemlje i s njom će doći Vječni Život. Koji bi čovjek ikada mogao odbiti ovo novo savršeno postojanje. Nijedan, ako mu je dana potpuna spoznaja o ovoj Novoj Eri Mira, gdje će Raj biti obnovljen, ne bi okrenuo svoja leđa. Nijedan jedini grješnik ne bi želio biti isključen, ali nažalost umovi mnogih će biti zaslijepljeni za Istinu. Umjesto toga, oni će vjerovati da će mir biti njihov kada progutaju laži koje će im uskoro biti prikazane, u pogrješnom vjerovanju da one dolaze od Boga.
Molite, molite djeco, da ste blagoslovljeni Darom vizije, koji je dan onima od vas koji su dostojni da budu darovani Darom Duha Svetoga. Jedino oni koji prihvaćaju Ruku Milosrđa, će Rukom Božjom biti odvedeni u Vječni Život.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 

Subota, 10. kolovoza 2013., 12:49h

 
Moja predraga kćeri, nijedan čovjek među vama nije tako čiste duše da može suditi drugima u Moje Ime. Ali znajte ovo, oni od vas koji ste odani Meni i koji slijedite Moja Učenja – vi ćete morati podnijeti mnogo žalosti kada budete morali svjedočiti najvećoj zloj grozoti s kojom se svijet suočava.
U ime društvene pravde i društvene samilosti, lažni prorok će pokrenuti, ono što će svijet povjerovati da jest, evangelizaciju i stvaranje suvremene crkve. Smatrati će se da ova crkva poseže za svim grješnicima i da prihvaća one grješnike čiji grijesi Meni nisu prihvatljivi.
Vi, Moji ljubljeni sljedbenici, biti ćete gledani kao krivovjerna sekta, jer ćete nastaviti proglašavati Istinu. Svi pokušaji da ostanete odani Meni biti će jako napadani. Vi ćete biti izgnani i proglašeni desničarskim odmetnicima. Svaki pokušaj zadržavanja tradicija Svetih Obreda biti će zanemaren.
Moć onih koji će zavarati Moje Crkve na Zemlji ne smije biti podcijenjena, jer će milijuni posvećenih slugu prigrliti novo lažno naučavanje. Oni će, pogrješno, vjerovati da je ovo novo naučavanje oblik evangelizacije. Njihova podrška, kao svojevoljnih slugu grozote, otežati će onim kršćanima koji znaju Istinu. Njihovi glasovi će biti poput šapata među vrištanjima onih koji će postati robovi lažima stvorenima u Moje Ime.
Znajte da će bol odbijanja biti baš onakva kakvu smo Ja i Moji Apostoli morali trpjeti tijekom Moga Vremena na Zemlji. Svećenici toga doba, koji su tvrdili da ljube Boga, nisu oklijevali u utišavanju glasova Mojih Učenika koji su im donijeli vijesti o tome Tko sam Ja bio. Ovoga puta, dok Ja naviještam Moj Drugi Dolazak, Mojim prorocima i Mojim učenicima će se parati srce kada njihovi glasovi budu odbačeni i oni će biti optuženi za krivovjerje.
Dok se Moji sljedbenici šire i rastu, oni će biti poput siromaha i uspinjati će se Brdom Kalvarija – nagi, s ničim osim svoje vjere. Dok budu održavali Plamen Moga Svjetla živim u Mojoj Crkvi – Mojoj Pravoj Crkvi – oni nikada neće zastraniti od Istine i nositi će na svojim leđima težak križ. To je Križ Spasenja, jer će na svojim jadnim, izmučenim leđima nositi grijehe onih koji su Me napustili. Njihov usud će biti težak. Zbog njihove ljubavi za Mene, oni će trpjeti zbog drugih, zato da bi spasili njihove bijedne duše.
Te duše ne zaslužuju biti spašene. One će jedino biti spašene, jer sam ih Ja odlučio spasiti. Oni će Me uvrijediti, uzrokovati strašnu patnju Mojim odanim sljedbenicima i mučiti Moju Vojsku Ostatka. Ipak, Ja ću ih spasiti zbog vjere onih u Mojoj Vojsci Ostatka.
Ti drugi ljudi, koji su prodali svoje duše Zvijeri, neka znaju ovo. Vi možete ne vjerovati u pakao, ali Ja ću vam otkriti kakvu će vam patnju donijeti. Dan kada ću vam Ja pokazati razine mučenja u paklu, zastrašiti će vas i mnogi od vas će vrištati za Mojim Milosrđem. I Ja ću vas spasiti, ako zatražite od Mene da vam oprostim. Ja ću to učiniti tijekom Dana Velikog Upozorenja. Oni od vas, koji budu svjedočili gorućim vatrama pakla, ali koji se neće okrenuti k Meni – vi nećete preživjeti Upozorenje i taj trenutak kada Me odbijete biti će vaš posljednji.
Svi oni, koji ostanu odani Meni i vjerni Mojoj Riječi – premda ćete patiti – budućnost pred vama je od velike slave.
Oni koji neće mariti za Moje Upozorenje ili slušati Istinu, biti će u velikoj opasnosti.
Oni od vas, koji idoliziraju Zvijer i koji slijede lažnog proroka u novu svjetsku religiju, biti će bačeni u goruće vatre pakla, živi, s ovom dvojicom.
Istina je gorkoga okusa, ali kada Ju prihvatite, donijeti će vam Vječni Život, gdje ćete uživati Moje Kraljevstvo zauvijek sa svojim voljenima. Nemojte presjeći pupkovinu prema Vječnom Životu, jer trpjeti ćete tako užasnu patnju i nikada vam neće biti dan predah.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 12. kolovoza 2013., 03:00h
 
 
Moja predraga kćeri, Moji sljedbenici posvuda, uključujući one koji ne znaju za ove Poruke, biti će privučeni u Moje Crkve u ovo vrijeme tražeći Me. Zbog Moga Dara Duha Svetoga njima, oni će preletjeti do Utočišta Moga Srca. Oni će osjećati nemir u svijetu i znati će da trebaju Moju pomoć zato da bi ostali čvrsto uz Moja Učenja.
Mnogi će osjećati promjene u zraku, kako neprijatelji Božji počinju obznanjivati svoj plan mržnje da zavedu svijet dok se obznanjuju njihova zlodjela opravdavanja grijeha u svim njegovim oblicima. Svijet će biti uvučen u poplavu tjeskobe i mnogi će biti potreseni pokušajima, koje će posvuda vidjeti da se idolizira grijeh u svakom obliku.
Tjelesnim grijesima će se pljeskati. Taštini i opsjednutom sebeljublju svjedočiti će se širom svijeta. Opsjednutost sobom će se, kao nikada prije, činiti bitnom osobinom. Oni koji ne traže takva zadovoljstva biti će odbačeni i učiniti će ih se da se osjećaju poput samaca. Grijesi zloga će biti slavljeni i kada se čovjek nađe uvučen u ovo ludilo, svijetu će biti pokazane poplave tjeskobe kada će Moj Otac pomesti mnoge dijelove mnogih zemalja. Poplave će biti svakidašnje i vi ćete znati koji dijelovi svijeta najviše razbješnjuju Moga Oca, kada se u gnjevu voda izlije nad narode.
Svi vaši bezbožni narodi iskusiti će iz prve ruke kako će tjelesni grijesi biti kažnjeni. Moj Otac će zaustaviti zloga od preuzimanja duša onih koji su krivi za ovaj grijeh, zato da bi ih spriječio da zaraze druge. Oni će biti zaustavljeni. Više im neće biti dozvoljeno nastaviti sa svojim zagađivanjem. Ovo zlo će biti usmjereno i Božanski Zahvat Ruke Božje će biti svjedočen posvuda.
Molite za Milosrđe oni od vas koji možda budete zahvaćeni ovim kaznama. Ja ću zaštititi one koji Mi se obrate za zaštitu.
 
 
Vaš Isus

Utorak, 13. kolovoza 2013., 15:00h

 
Moja predraga kćeri, kakav će jad osjetiti katolici i kršćani širom svijeta, kada uvide kako će njihove crkve i mjesta bogoštovlja biti pretvorena u mjesta zabave.
Mnogi događaji će biti održavani u crkvama, za koje će se misliti da odaju štovanje Meni, ali koji će vrijeđati Moje Ime. Oni će uskoro koristiti crkve kao mjesta za trgovinu i zaradu. Sve ove stvari će doći i oni koji Me ljube plakati će u velikoj žalosti. Kako će te jadne duše patiti, jer će se morati boriti s takvim bogohuljenjima. Krivovjerja koja će potisnuti dolje njihove vratove značiti će da će malo poštovanja biti pokazano takvim dušama tijekom mnogih postupaka i obreda koji vrijeđaju Boga. Biti će pjevanja, smijeha, bučnih glasova i pripovijedanja priča koje nemaju ništa sa Mnom. Ipak, sva ova zlodjela će biti počinjena u Mojim Crkvama i preda Mnom.
Moja kćeri, pazi sada na Moje Obećanje. Ja ću ići do krajeva Zemlje da spasim svakog grješnika. Ali, tako će zaražene postati duše da bez obzira što Ja učinio za njih oni nikada neće prihvatiti Moje Milosrđe, čak ni u trenutku smrti, premda će znati da ih očekuje pakao.
Stoga ti moraš prihvatiti da će Mi duše biti izgubljene, jer je njihova zloća tako ukorijenjena unutar njihovih duša da ih nikakav zahvat neće odvojiti od Zvijeri.
Ono što vam Ja moram reći jest ovo. Ne dopustite da vas oni koji su zaraženi zlim odvedu od Mene svojim lažima. Kada prihvatite laži, koje vam kazuju oni koji Me ne poštuju, vi ćete oslabiti vašu vjeru – čak i ako je samo jedna u nekom smislu povezana s Mojim Učenjima. Ako se predate samo jednom zahtjevu, stvorenom da promijeni vaše tumačenje onoga što sam vam Ja rekao, to će značiti da ćete vi dopuštati zlome da vas iskuša, još jače, da se okrenete od Mene.
Prekrijte vaše uši rukama kada se bogohuljenja izlijevaju iz usta Zvijeri. Ne prihvaćajte ništa što će izdati Moje Sakramente ili Moja Učenja. Krenite u drugom smjeru i slijedite Me, jer kada se sve ove stvari dogode, postojati će samo jedan put kojim možete hodati. To je Moj Put – Put Istine. Samo je cijela Istina prihvatljiva. Polovica Istine znači da Ona postaje laž.
 
 
Vaš Isus

Srijeda, 14. kolovoza 2013., 15:15h

 
Moja predraga kćeri, nijedan živući čovjek ne može potpuno shvatiti kako je lukav sotona. U onima koje on zaražava, znajte da vam oni nikada neće odavati dojam zla. Naprotiv, oni će biti vrlo privlačni, šaljivi, odlučni i uvjerljivi kada vam otkriju svoje grješne postupke, tako da ćete vi prihvaćati njihovu prijevaru.
Oni, unutar Moje Crkve, koji odaju počast zlome i koji ropski slijede njegove upute, jako će vas zbuniti svojim svetim ponašanjem. Oni će pridobiti mnoge od vas na svoje putove, jer vama će se činiti da oni uistinu štuju Mene i Moju ljubljenu Majku. Ali znajte da će svaka gesta i naizgled sveti čin zamaskirati uvredu pred Žrtvenicima, koji su namijenjeni da štuju Moje Ime. Vi morate znati da kada oni štuju Zvijer oni će predstaviti pred vama ono što će se činiti poput svetih djela, ali oni će ići natrag u biti. Njihove namjere će se činiti najsvetijima i pune poštovanja, ali nemojte se zavarati.
Kada štujete Moju Majku, vi morate posjećivati Njena Svetišta i tamo Njoj odavati počast. Oni koji Me ljube ići će k Njoj. Oni nikada ne smiju prihvatiti da Mojoj Majci može zapovijedati sud neprijatelja Moje Crkve. 
Drugi znakovi koji će se od svijeta tražiti da ih prihvati, a koji će se činiti da poštuju Trojedinoga Boga, Moju Majku i sve Svece, činiti će se dobrima. Ali njih će vam neprijatelji Božji uvijek pokazivati na drugačiji način. Kada se prikazuje nešto neočekivano, znajte da je to veliki znak Zvijeri, koji će zavarati svijet da povjeruje da su on i njegovi sljedbenici sveci.
 
 
Vaš Isus
 
Četvrtak, 15. kolovoza 2013., 21:57h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja pozivam sve Moje Učenike, koji znaju Istinu, da pokažu hrabrost u ovim teškim vremenima za čovječanstvo.
Vrijeme kada će izbiti ratovi u mnogim narodima, u isto vrijeme, vrlo je blizu. Kada čujete za sve ove ratove i svjedočite krajnjoj okrutnosti tih tlačitelja, svih nerazdvojno združenih, koji uzrokuju te ratove, vi ćete znati da je vrijeme Moga Drugog Dolaska blizu.
Još više vas će prepoznati Istinu sadržanu u Ivanovoj Knjizi – Otkrivenju – kako vam se sada otkriva. Ne bojte se, jer sve ove stvari se moraju dogoditi. Mnogi, koji ne prihvaćaju ove Poruke čine veliku pogrješku, jer Knjiga Istine se jednostavno sastoji od pojedinosti i tajni sadržanih u Knjizi Otkrivenja. Ja, Jaganjac Božji, sam jedina Vlast – jedino Ja imam dopuštenje Moga Oca – da otvorim Pečate koji su tamo sadržani.
Ako ne vjerujete u Knjigu Istine, onda vi ne vjerujete u Knjigu Otkrivenja. Budite upozoreni. Oni koji odbacuju Knjigu Otkrivenja napuštaju Moje Milosrđe. Ali Istina će im biti pokazana tijekom Moga velikog Upozorenja Božanskim Posredovanjem, jer inače Me mnogi nikada ne bi spoznali niti bi shvatili veliko Milosrđe koje Ja donosim svijetu. Vi nikada ne smijete dodavati u Knjigu Otkrivenja, pokušati Ju protumačiti ili uzeti nešto iz Nje kako bi odgovaralo vašim vlastitim željama, jer ćete patiti zbog toga. Kada vi činite takve stvari miješate se u Riječ Božju. Ova Knjiga vam je bila obećana. Bog je poslao Svoga sedmog glasnika da otkrije Istinu. Prihvatite to s ufanjem u Mene ili ćete hodati sami, u neznanju o strašnoj prijevari koja će zadesiti one koji odbacuju Riječ Božju.
Mnoge, mnoge promjene sada će se dogoditi u svijetu, koje nijedan čovjek neće moći ne zamijetiti. Religije će postati besmislica, jer će milijuni usvojiti pogansku vjeru, za koju će im se reći da štuje Boga. Poniznost i ljubav za siromašne će biti razlozi, biti će vam rečeno, zašto će obnovljena i prosvijetljena crkva navijestiti novi početak. Kao janjad koja ide na klanje vi ćete biti odvedeni u jezero vatre. Kada shvatite strašnu grozotu, u koju ste uvučeni, moglo bi biti prekasno. Kada iskazujete počast Zvijeri on će vas zaraziti i mnogi će, s vremenom, postati robovi.
Velike promjene u svjetskim političkim sustavima i u sustavima sredstava priopćavanja ishoditi će velikom podjelom. Oni koji su odani Bogu u svemu što je dano svijetu preko Mene, Isusa Krista, živjeti će. Oni koji Me odbacuju neće imati život, jer oni će postati nesposobni prihvatiti Moje Milosrđe. Moje Srce, premda će biti prepolovljeno zbog ovoga, očvrsnuti će i Moja Pravda će prevladavati.
Prvi Sud je blizu i Ja ću odbaciti zle, kada će Novo Nebo i Nova Zemlja dočekati jedino one koji su prihvatili Moje Milosrđe. Mnogi će reći:” Bog je Milosrdan. On nikada ne bi pokazao takvu okrutnost.” Moj odgovor je ovo. Zemlje, kakvu poznajete, više neće biti. Umjesto toga, nova obnovljena Zemlja će se pojaviti – mnogo šira, veća nego prije, gdje će prebivati dvanaest naroda, jedan uz drugoga, u skladu koji je pun ljubavi. Jedino oni koji ostanu odani Meni i oni koji Me ne poznaju, ali koji prihvate Moju Ruku, kada im dokažem Istinu prilikom Upozorenja, ući će kroz Vrata. Ja ću ih potom zatvoriti. Nijedan drugi čovjek neće ući tada, jer Moj Sud će biti određen. Sva tuga će biti zaboravljena i zli će biti bačeni u pakao, gdje će zauvijek patiti. Čovjek nikada ne smije podcijeniti Moju Veliku Ljubav, Milosrđe i Samilost. Ali on bi se također trebao bojati Moje Kazne, jer ona će biti konačna kada posljednja trublja odjekne na Veliki Dan Gospodnji.
I tada, biti će gotovo.
 
 
Vaš Isus
 

Subota, 17. kolovoza 2013., 11:50h

 
Moja predraga kćeri, mnogi od onih koji su blagoslovljeni snažnom vjerom i ljubavlju za Mene, Isusa Krista, konačno počinju prepoznavati Moj Glas, dok Ja govorim svijetu preko ovih Poruka.
Oni koji provode svoje živote robovski služeći Zmiji također znaju da Sam to Ja koji govorim. I tako bitka da se ispuni Moja Sveta Volja, s jedne strane i želja neprijatelja Božjih da se bore protiv Mene, počinje.
Oni koji planiraju nanijeti patnju čovječanstvu, kao dio saveza sa Zvijeri, biti će oprezni da se ne vide kako javno odbacuju ove Poruke, jer čineći tako, dati će im vjerodostojnost. Umjesto toga, oni će širiti mržnju protiv Mene na druge načine, počevši s uništavanjem vjere onih unutar Moje Crkve. Oni će okrenuti srca onih koji Me ljube protiv njihove braće kršćana. Oni će prigrliti pogane, vještice new age-a i obožavatelje Zvijeri, prije nego kršćane, koji će se protiviti zlim poganskim obredima, koji će se vršiti u Katoličkim Crkvama i uskoro u drugim Kršćanskim Crkvama.
Ovi događaji tek trebaju doći. Molim vas da ne mislite da su se današnje Svete Mise ili Sakramenti već promijenili, premda će se uskoro promijeniti. Kada bude tako, vi morate okrenuti svoja leđa i braniti Mene.
Mnoge promjene u posljednjih nekoliko godina je osmislilo zlo masonerije u Mojoj Crkvi na Zemlji. Sada se njihovi planovi, koji su već obznanjeni unutar najviših položaja crkava, imaju objaviti. Oni će biti razotkriveni objavom da se Katolička Crkva modernizira, kako bi mogla postati bitna u današnjem novom, slobodoumnom društvu bez predrasuda. Reći će da će ostaviti prošlost iza sebe i zatim će reći da će njihov slogan biti prihvaćanje svih vjeroispovijesti, kako bi pokazali da ona nije ograničena u svom stavu. Ova objava će biti proslavljena širom svijeta i sredstva priopćavanja će pratiti ove velike novosti na svojim naslovnim stranicama, dok su Katoličku Crkvu prije gledali s gnušanjem.
Sotonino sjeme će biti izbačeno i novi obredi, gdje će oblik Svetih Misa biti predstavljen unatrag, ali svi ispravni izrazi koji se odnose na Moju Muku biti će zamijenjeni besmislicama – praznim riječima – praznim posudama – praznim Svetohraništima. Svi Moji Križevi će biti zamijenjeni tajnim znakovima okultnog.
Ovo je pustoš o kojoj se govorilo proroku Danielu. Ovo je kraj Moje Presvete Euharistije i kraj Mise, kakvu poznajete, u mnogim mjestima. Ali Moji ljubljeni, odani sluge sada će pripremiti proizvodnju Svetih Hostija. Oni moraju zadržati Svete Misale, svećeničko ruho, Svetu Bibliju i Svete Križeve. Sve to će biti zamijenjeno.
Vi se uskoro morate okupiti i planirati, jer neće vam biti dopušteno držati Misu u skladu sa Mojom Voljom.
Ja ću vas voditi, Moji posvećeni sluge, kada vrijeme dođe. Oni kršćani koji vjeruju da će ova grozota biti viđena jedino u Katoličkoj Crkvi, neka znaju da će ona utjecati na sve Kršćanske Crkve, dok ne izgnaju svaki spomen ili znak Mene. S vremenom ćete biti oštro kažnjeni zbog spominjanja Moga Imena.
Vi ćete biti potreseni kako će se brzo naizgled nevina, obnovljena, ali zagađena Crkva spustiti do bezbožnog kulta. Oni će ići izvanredno daleko da bi kaznili one koji će prkositi njihovoj ljudski stvorenoj poganskoj novoj svjetskoj religiji.
Kršćani i Židovi će biti glavna meta mržnje i biti će progonjeni zbog svoje religije.
Umjesto da ste bojažljivi, Ja vas pozivam da budete spremni boriti se za Moje Ime. Nikada ne zaboravite koliko sam Ja i dalje omražen. Znajte da kada slijedite Mene u ovim vremenima koja su pred vama, vaš križ će biti mnogo teži nego onih koji su došli prije vas.
 
 
Vaš Isus

Subota, 17. kolovoza 2013., 16:45h

 
O, Moja draga djeco, kako se Moje Srce žalosti zbog patnje s kojom će se ubrzo suočiti svećenici unutar Katoličke Crkve.
Tako mnogo dragocjenih slugu Moga Sina, čija je jedina želja služiti Bogu i dovesti duše na pravi put prema Spasenju, suočiti će se s kušnjama takvih razmjera da će mnogi otpasti u strahu. Mnogi će biti slijepi za Istinu i prihvatiti će velike promjene u Crkvi i pozdraviti će iste, u pogrješnom vjerovanju da su za dobro svih. Oni koji će prepoznati prijevaru koja će biti predstavljena katolicima, pobjeći će. Tako zastrašeni o svojoj vjeri, oni će napustiti Crkvu, jer će biti preslabi da se suprotstave takvoj zloći.
Oni svećenici koji će odbiti prihvatiti lažno naučavanje biti će optuženi za krivovjerje i mnogi će biti javno ukoreni što se nisu pokorili onima kojima odgovaraju. Mnogi će biti izopćeni. Drugi će biti mučeni. Zatim će biti onih koji će voditi Crkvu – Crkvu koju je svijetu dao Moj Sin – u tajnosti.
Oni će morati pronaći mjesta za utočište kako bi mogli pružati svakodnevne Mise i Svetu Euharistiju. Njih će voditi Duh Sveti i njih će slijediti Vojska Ostatka Moga Sina koja će ostati žestoko odana Njegovim Učenjima i Sakramentima do posljednjega dana.
Vi morate shvatiti, ako ste u bilo kakvoj sumnji o valjanosti ovog upozorenja, da ću Ja, ljubljena Majka Kristova, biti iskorištena da se skrije prava nakana onih sila koje su ušle u Crkvu Moga Sina na Zemlji. Ja ću biti iskorištena kao ukrasna figura Crkve da se ljudi odvrate od pravih nakana ove zle skupine. Kako bi uvjerili Božju djecu da ostanu odani pravoj Riječi Božjoj i predajama Katoličke Crkve, oni će stvoriti obrede, za koje će reći da štuju Mene. Oni će iskoristiti Fatimska proročanstva da oskvrnu Moju sliku, prikazujući svijetu veliku prijevaru. Oni će iskoristiti Mene zato da bi okaljali Crkvu Moga Sina i sve što će oni napraviti biti će obrnuto, u skladu sa zahtjevom zloga.
Dajući dojam da štuju Majku Božju, mnoge će katolike odvesti u lažni osjećaj sigurnosti. To će značiti da će bilo kakva sumnja, koju bi inače imali kada svjedoče čudnim, novim izmjenama i dopunama Misa i Sakramentima, odmah biti zaboravljena. Kako mi to donosi veliku žalost. Moja slika će biti namjerno iskorištena da se uvrijedi Moj Sin.
Sotona Me prezire. On Me se također i boji. Da bi povrijedio Moga Sina, on će, preko onih duša na koje utječe ići tako daleko da oskvrne Moju sliku kroz mnoge tajne obrede i crne mise. Moj kip će biti ukrašen sotonističkim znakovima i Ja ću biti oskvrnjena u mnogim mjestima od masonskih skupina koje su zadobile nadzor.
Molite, molite, molite djeco, svakoga dana za snagu da se s hrabrošću suprotstavite ovoj zloći. Ne bojte je se. Prihvatite da sotonina vojska sada nadzire mnoge narode, u svakom dijelu svijeta. Kada to prihvatite, tada vam se može dati snaga i odlučnost koju trebate. Kada zatražite ove milosti, preko Križarskih molitvi, vi možete i hoćete pomoći ublažiti ovu zloću.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Nedjelja, 18. kolovoza 2013., 17:45h
 
 
Moja predraga kćeri, plan lažnog proroka o prijevari svjetskog klera je započeo.
Pod maskom obnove i preporoda Katoličke Crkve, sav kler unutar ove Crkve, biti će poslan na duhovne vježbe kako bi ih se potaknulo da prihvate novi apostolat. Ovo će postati rasprostranjeno i mnogima će biti rečeno da je cilj ujediniti svakoga u svijetu, u ime pravde. Ova nova misija će, biti će im rečeno, prigrliti siromahe svijeta i težiti da se postigne jedinstvo. Od njih će se tražiti da obećaju svoju vjernost, novom zakletvom, kako bi ostali vjerni Crkvi. Od njih se neće tražiti da polože svoju vjeru u Mene ili Moju Presvetu Riječ. Umjesto toga, oni će se zakleti na vjernost novim samoprozvanim čelnicima koji su preuzeli Petrovu Stolicu. 
Nemojte se zavaravati, da se od onih kojima je podaren Dar Svetih Redova neće tražiti da sudjeluju u laži, gdje Ja, Isus Krist, neću biti u prvom planu, iako će se činiti da je tako. Novac će biti pokretačka snaga i nova financijska organizacija će biti osnovana kako bi se nadziralo traženje novčanih sredstava da se osigura da siromasi u svijetu imaju koristi.
Kada mijenjate vaše Svete Redove, na bilo koji način i zatim obećate vaš život nekome koji slama sve veze sa Mnom, vi više nećete biti podobni služiti Meni. Sve će se činiti da je učinjeno jednostavnim u Očima Božjim. Plan će biti uvjeriti one Moje posvećene sluge da svojevoljno sudjeluju u grozoti koja će povezati društvo i sekularni svijet s Crkvom, koju sam postavio Ja, Isus Krist.
Tako ću Ja biti uvrijeđen. Svakom naporu da se prihvati sekularizam zapljeskati će nevjernici i to će izgledati kao dobra stvar, za današnje novo takozvano moderno društvo.
Uskoro će se kršćanima činiti čudno kada vide članove sekularnog svijeta kako Katoličku Crkvu prihvaćaju tako oduševljeno. Ali mnogi će prijeći preko svojih sumnji i odbaciti svoje brige, jer će podleći velikoj prijevari. U srži ovoga plana da se iz temelja preinači Crkva leži mržnja prema Meni i svemu što sam dao Mojoj Crkvi. Vi morate ispitivati sve u nadolazećim danima. Zahtijevajte odgovore kada oni promijene Moja Učenja i iskrive ih da odgovaraju poganima. Nijednom učeniku, kojega sam Ja postavio, nikada neće biti dano ovlaštenje da to učini, jer to vodi bogohuljenju.
Jao onima koji dopuste da se razblaži Moja Sveta Riječ i koji omoguće ostavljanje prostora za iskazivanje poštovanja prema onima koji niječu Mene.
 
 
Vaš Isus
 
 
Ponedjeljak, 19. kolovoza 2013., 18:28h
 
 
Moja djeco posvuda – morate slušati Mene, vašu ljubljenu Majku, u ovo vrijeme žalosti. Ja pozivam osobito one od vas koji ste jako posvećeni Meni, Majci Božjoj, dok vas Ja tješim u ovo vrijeme velikog otpadništva. Vi morate spremno prihvatiti ovaj Zahvat s Neba i biti zahvalni jer vam je, zbog velike Ljubavi Moga ljubljenoga Oca, dan ovaj veliki Dar.
Kada pomislite da je opasan val poganstva, koji će uskoro preplaviti Crkvu Moga Sina, širom svijeta, vama neizdržljiv, onda morate zatražiti Moje Posredovanje. Što god da se dogodi, kada ostanete vjerni Mome Sinu, premda će biti učinjen svaki pokušaj da vas se omete, sve će biti dobro. Nikada nemojte osjećati da je beznadno, jer velika Slava Moga Sina i Volja Božja uskoro će biti otkriveni.
Bez obzira koliki su mnogi u Crkvi vođeni u tešku zabludu, Riječ Božja će se proširiti poput munje. Dva svjedoka Riječi Božje – prava Kršćanska Crkva i Dom Izraelov izdržati će ispit vremena. Vatra će se izliti iz njihovih usta u obliku Duha Svetoga.
S vremenom, nakon što bude otkrivena grozota pustoši, oni odani Istini će se uzdići i njihovo će biti Kraljevstvo Kristovo. Laži će se uvijek doznati, premda će u početku oni od vas koji ste ispunjeni Darom Duha Svetoga toliko patiti kada budete svjedočili strašnom oskvrnuću u Crkvama Moga Sina. Istina će biti viđena i svi oni koji su bili zavedeni u početku, konačno će uvidjeti zlo koje će biti prostrto pred vas.
Vi se morate ufati jedino u Moga Sina tijekom ovog mučnog putovanja, gdje će se prema vama ophoditi kao prema zločincima zbog ustrajnosti da ostanete vjerni Riječi Božjoj. Molim vas da se sjetite Osobnog uspona Moga Sina na Kalvariju. Prihvatite ovaj Križ, s ljubavlju i dostojanstvom, jer uvelike ugađate Mome Sinu kada nosite Njegovo breme. Vašom žrtvom i patnjom, On će otkupiti najnedostojnije duše i onda će moći ujediniti svu Božju djecu.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Utorak, 20. kolovoza 2013., 19:20h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja Ljubav i Moja Samilost prema svim grješnicima značila je da Ja od danas udjeljujem veliko Milosrđe milijardama duša. Ja ću otvoriti njihove oči za Moje Poruke čovječanstvu. Ja ću osigurati da milijuni više čuju Moje Riječi, kako bih mogao odvesti još više izgubljenih duša u Novi Raj. Sve takve duše, koje nikada ne bi prihvatile ove Poruke zbog svoje tvrdoglavosti, sada će ih vidjeti onakve kakve jesu – Djelo Milosrđa s Moje strane, kako bih mogao spasiti njihove duše.
Svećenici, koji su odbacili Moje Poruke i proglasili ih da su riječi od đavla do tada će shvatiti strašnu pogrješku koju su učinili, uskraćujući dušama priliku da poslušaju Moj Nebeski Glas.
Nevjernici, koji su se borili da nađu mir, sada će biti privučeni Mojim Porukama i uskoro će tražiti utjehu od Mene. Ja ih čekam i čim budu išli prema Meni, Ja ću ih ispuniti čežnjom za Mojom Ljubavlju kako bi bili nemoćni zanemariti Me.
Vjernici u Boga Svemogućega Oca, koji ne prihvaćaju Mene, Njegovog ljubljenog Sina, osjetiti će uzrujanost u svojim dušama. Oni će vapiti za Istinom dok budu svjedočili načinima na koje će se svijet promijeniti izvan prepoznatljivosti.
Tad će oni koji Me ljube i koji ostanu nepokolebljivi u svojoj vjeri, ali koji Me ne uspijevaju prepoznati kada Ja pozovem njihove duše biti nadvladani konačnim shvaćanjem, kada im se Moja Božanska Prisutnost obznani. Ja ću se radovati kada Mi ovi, Moji sljedbenici, dopuste da ih ispravno vodim na posljednjem putovanju.
Ja dajem svijetu ove Darove jer ljubim svakoga. Iščekujte ovaj Dar s ljubavlju i zahvalnošću.
 
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 21. kolovoza 2013., 18:05h
 
 
Moja predraga kćeri, obnova i pročišćenje Zemlje sada su započeli dok se bliži Moje Vrijeme. Moj Drugi Dolazak se ne može dogoditi dok zaraženost grijehom ne bude iskorijenjena, čišćenjem koje je potrebno na ovoj Zemlji.
Kada Zemlja bude pročišćena, duše svih vjeroispovijesti uroniti će u obnovu duha i mnogi će trpjeti strašnu duhovnu bitku. Oni neće shvatiti što to trpe, ali Ja ću to dopustiti zbog Moga Milosrđa. Da bi bili dostojni stati pred Mene i da im bude dan Vječni Život u Novom Raju duše najprije moraju biti pročišćene. Ovo pročišćenje dogoditi će se na Zemlji, za one koji će živjeti tijekom progona Antikrista, kao i za one koji će živjeti tijekom prijelaza u Novi Raj. Zemlja će, u isto vrijeme, započeti svoju vlastitu obnovu i sve zlo će biti iskorijenjeno, dio po dio.
Budite zahvalni što Moj Otac nije izgubio Svoje Strpljenje i što ne kažnjava Svoju djecu prema težini njihovih grijeha. Budite također zahvalni da On sada samo ne okrene Svoja Leđa i jednostavno ne uzme one duše koje Ga uistinu ljube sa ove Zemlje koja Mu se zbog svoje pokvarenosti gadi.
Moj Otac ustraje zato što su Njegova djeca Njegovo Stvorenje i On im neće dopustiti da ih sotona odvede. Tako je ljubomoran bio Lucifer, kada je Moj Otac stvorio čovjeka na Svoju Vlastitu Sliku, da se je zavjetovao da će se boriti do posljednjega dana zato da bi okrenuo čovjeka protiv njegovog Stvoritelja.
Moj Otac će posredovati, iz Ljubavi, zato da bi učinio nemoćnom snagu sotone. Svaki pokušaj sotonine verzije Trojedinog Boga, koja uključuje lažnog proroka, Antikrista i zlog duha, biti će osujećen. Ova bitka će biti ružna, nepoštena prema mnogim dušama, koje će biti preslabe da se bore slobodne od stiska zla, ali pobijediti će Svemogući Bog.
Vi se morate, svi vi, obratiti Mome Ocu i usrdno Ga moliti da spasi vaše duše i da vas zaštiti od slijeđenja Zvijeri na putu prema propasti.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 22. kolovoza 2013., 23:05h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja moram upozoriti svijet na veliki broj lažnih proroka koji u ovo vrijeme pokušavaju zaglušiti Moj Glas.
Ja sam poslao brojne proroke, sve s različitim zadacima, da pripreme Božju djecu. Ove Poruke, koje se odnose na posljednja vremena, jedine su istinite Poruke svoje vrste, u ovo točno vrijeme, jer Ja nikada ne bih zbunio Božju djecu.
Ove Poruke se nikada ne smiju uspoređivati s drugima koje se posvuda šire upravo sada zato da bi proturječile Mojoj Svetoj Riječi. Može postojati samo jedna Knjiga Istine – samo Ja, Isus Krist, Jaganjac Božji, mogu otkriti sadržaje. Oni od vas koji vjerujete u Mene možete biti tako lako zavarani. Vi morate znati da kada se tvrdi da poruke koje proturječe ovima, dolaze od Boga, da je to nemoguće.
Da li se ufate u Mene samo malo? Ili Me prihvaćate kako Ja od vas želim, s punim i otvorenim srcem? Ja vas dozivam s ljubavlju i brigom. Ja se ne želim prizivati na vašu inteligenciju. Ja vas dozivam kroz vaše srce i privlačim vašu dušu prema Meni. Kada osjetite Moju Prisutnost u ovim Porukama, onda nema potrebe da tražite potvrdu ili odobravanje od bilo koga.
Ja Sam Kakav Jesam. Ja stojim pred vama, kao što je i trebalo biti, sada. Moj Otac nikada ne bi dopustio Meni da otkrijem sadržaj Knjige Otkrivenja ikome drugome osim sedmom glasniku, jer taj dan je došao.
Mnogi istinski vidjeoci dali su svijetu Riječ Božju u prošlosti i strašno patili zbog toga. Mnogi i dalje primaju utjehu od Mene i Ja ću im se nastaviti obraćati, jer trebam njihovo trpljenje i molitve. Oni su Moje odabrane duše i svaka mora odigrati ulogu u spašavanju drugih duša.
Ova Misija je posljednja. Ja vas upućujem da se osvrnete na Moju Riječ, sada, u sadašnjosti. Samo Moja Riječ, vama dana preko ovih Poruka, voditi će vas kroz progon. S njima vam donosim velike Milosti. Vi Me nikada ne smijete vrijeđati, zagađujući ih, kada osporavate Moju Riječ, kada uspoređujete Moje Poruke s izmišljotinom koju su stvorili lažni proroci.
Vi ne trebate nikoga da vas vodi prema Mome Velikom Milosrđu. Vi se morate usredotočiti jedino na ove Poruke i ostati odani Mojim starim Učenjima, sada, jer Ona su vaša spasonosna milost.
 
 
Vaš Isus

Petak, 23. kolovoza 2013., 14:09h

 
Moje dijete, kako će kršćani patiti dok bolest grijeha izjeda svijet posvuda na mnoge načine. Postoji organizirani pokušaj da se uništi Kršćanstvo i to ima mnoge oblike. Vi ćete znati kada se kršćanima uskrati pravo na javno proglašavanje svoje odanosti Bogu da će svakoj drugoj vjeri, koja nije od Boga, biti dozvoljeno da to čini. Tim drugim vjerama biti će dana velika podrška kada se budu zauzimali za pravdu, u ime njihovih građanskih prava. Ono do čega će to dovesti jest daljnje širenje grijeha koji su mrski Mome Ocu.
Ljudi će biti prisiljeni prihvatiti grijeh u svojim zemljama i postati će uvreda da se kršćani protive tim zakonima. Kršćani će se promatrati kao nemilosrdni, desničari i izvan doticaja s ljudskim pravima drugih. Svaka osobina, poželjna u dušama koju je oblikovao Moj Otac, biti će iskorištena kao smionost u njihovim naporima da opravdaju takvu zloću u svojim narodima.
Kada bolest tijela obuzme zajednicu, ona ubija mnoge. Ali, nakon vremena velike žalosti i mnogih smrti, preostala zajednica postaje otporna na bolest. Grijeh će uzrokovati bolest tijela u mnogim narodima, dok presude Pečata proglašava Spasitelj čovječanstva i slijevaju ih Anđeli Gospodnji. Mnogi će biti ubijeni u naknadu za zloću čovjeka. Ovo pročišćenje će se nastaviti dok ne ostanu samo oni koji su otporni na smrt zbog svoje ljubavi za Boga.
Kršćani će jako patiti na brojne načine. Njihova će im vjera biti oduzeta i na njenom mjestu će se svjedočiti grozoti. Njihova bol, koja je već započela, ista je poput one koju je proživljavao Moj Sin, u ovo vrijeme. Zatim, oni će morati svjedočiti zapanjujućem prizoru, kada će Antikrist, nakon svoje objave, proglasiti da je on pobožan kršćanin. On će iskoristiti mnoge ulomke iz Biblije u svojim govorima svijetu. Iscrpljenim kršćanima, koji su do tada patili, odjednom će laknuti. Konačno, pomisliti će oni, evo čovjeka koji je poslan s Neba kao odgovor na njihove molitve. Iz njegovih usta teći će mnoge slatke i utješne riječi i on će se činiti kao od Boga poslan, jer će se činiti da ispravlja nepravde protiv kršćana. On će pomno izvesti kako će ga kršćani zamijetiti, a osobito Rimokatolici, jer oni će biti njegova glavna meta.
Svi će se diviti Antikristu i njegova takozvana kršćanska djela, geste i njegova zamjetljiva ljubav prema Svetom Pismu odmah će ga učiniti prihvatljivim od strane mnogih. On će okupiti sve narode zajedno i započeti s održavanjem obreda za druge religije, a posebno poganske organizacije, kako bi mogli raditi zajedno da postignu svjetski mir. On će uspjeti u ujedinjavanju zemalja koje su do tada bile neprijatelji. Tišina će biti u ratom rastrganim zemljama i njegova slika će se posvuda pojaviti. Njegovo posljednje, veliko dostignuće biti će kada dovede sve one narode koje je ujedinio u oblast Katoličke Crkve i svih drugih kršćanskih denominacija. Ovo ujedinjenje tvoriti će novu, jedinstvenu svjetsku religiju. Od toga dana nadalje, pakao će se osloboditi na Zemlji i utjecaj demona biti će na najvišoj razini još od prije velikog potopa. Činiti će se da ljudi obožavaju Boga u novoj crkvi jedinstvenog svjetskog poretka i da su pobožni na svaki način. Ali izvan crkvi oni će se otvoreno odavati grijehu, jer nijedan ih grijeh ne može posramiti. Pod hipnotičkim usmjeravanjem lažnoga trojstva – trojstva kojega je stvorio sotona – oni će tražiti svaku vrstu grijeha kao sredstvom da održe svoje novootkrivene sklonosti.
Ova zloća će uključivati grijehe tijela, gdje će nagost biti prihvatljiva, jer će čovjek sudjelovati u bestidnim grijesima tijela na javnim mjestima. Ubojstva će biti uobičajena i činiti će ih mnogi, uključujući djecu.
Sotonističko obožavanje i crne mise događati će se u mnogim Katoličkim Crkvama. Pobačaj će se smatrati rješenjem za svaku vrstu problema i biti će dopušten sve do samoga dana rođenja.
Uskoro će postati kazneno djelo pokazati bilo kakvu vrstu odanosti Isusu Kristu. Ako ste viđeni sa pravim Križem, otkriti ćete da ste počinili prekršaj, jer ćete kršiti zakon. Zakon u vašim zemljama postati će dvostruki zakon – gdje će politika i religija biti isprepleteni u novom svjetskom poretku.
Ovaj progon će značiti da će mnogi, nesvjesno, obožavati Zvijer i postati zaraženi. Tako zaraženi će postati da će izdati brata, sestru, majku i oca, vlastima, ako bi ostali odani Kršćanstvu. Vaša jedina nada, djeco, jest molitva da vas održi tijekom ovoga razdoblja.
Ja vam nalažem da čuvate sve posvećene predmete, zrnca krunice, blagoslovljene svijeće, blagoslovljenu vodu, primjerak Biblije i posvećeni svakodnevni Misal zajedno sa Molitvenikom Križarskih molitvi. Vi morate držati Pečat Živoga Boga u svome domu i na sebi ako je moguće. Moja Medalja Spasenja obratiti će one koji Je nose i njima će Moj Sin pokazati Milosrđe. Ja sada tražim od tebe, dijete, da proizvedeš Medalju Spasenja i izradiš Škapular Pečata Živoga Boga.
Ova Poruka je upozorenje s Neba o onome što dolazi. Vi morate slušati Mene, Majku Spasenja, jer Ja vas moram voditi prema Istini, kako bi ostali uistinu odani Mome Sinu u svako doba.
Budite u miru, djeco i budite smireni jer ovo će iskušenje, zbog Milosrđa Božjeg, biti kratko. Ufajte se u Mene, vašu Majku, jer Ja ću uvijek biti s vama tijekom vaših kušnji. Vi nikada nećete biti sami.
 
 
Vaša Majka
Majka Spasenja
 

Petak, 23. kolovoza 2013., 15:00h

 
Moja najdraža kćeri, dok svijet nastoji naći smisao u očaju kojemu svjedoči, znaj da se sva ova previranja moraju dogoditi, prije nego Ja dovedem sve one koji Me ljube u Moje Utočište.
Vi ćete uskoro znati Tko Sam Ja, djeco. Oni od vas koji nisu sigurni u Mene konačno će vidjeti Istinu i to će vam donijeti veliki mir. Zlo u svijetu se povećava sada i prijevara udara. Vi morate biti snažni, Ja vas ponovno molim, dok sada iščekujem dan kada će obnova započeti i sva Moja djeca pronaći će utjehu na Dan, kada Se Moj ljubljeni Sin očituje.
Ono čemu svjedočite jest bitka između Moje Nebeske Hijerarhije i sotone i svih njegovih demona. To je zastrašujuće i vrlo uznemiravajuće za mnoge od vas, ali znajte da ću Ja posredovati da olakšam vašu bol. Znajte da ste Moji i da ću Ja donijeti mir svijetu, kada ga oslobodim zaraze.
Djeco, mi smo tek malo vremena udaljeni od Velikoga Dana i premda se još mnogo toga mora dogoditi, gdje će Sveto Ime Moga Sina biti rastrgano, to će biti brzo. Vi morate sada gledati prema budućnosti, jer ona je blistavi dragulj takve veličine da ćete na Dan kada uđete u Novu Eru Mira, zaboraviti progon kojega je svijetu nanio zli. Vi morate učiniti onako kako vas Moj Sin upućuje. Vi morate ostati smireni kada vam budu otkriveni Pečati, koji su svi za vaše vlastito dobro i onih za čije duše od vas tražim da molite za Moje Milosrđe.
Ako ostanete odani Mojim Zapovijedima i živite svoje živote u jedinstvu sa Mojim Sinom, biti ćete na pola puta do tamo. Ako ostanete čvrsto uz Sakramente i odbijete sudjelovati u poganskim obredima, koji štuju Zvijer, onda ćete steći Moju naklonost.
Idite i zapamtite da sam Ja Svemogući i da je sva Moć Moja. Uskoro, Ja ću uništiti zle i razotkriti vam Moj Novi Raj. Budite strpljivi. Ufajte se u Mene. Slijedite Moga Sina i prihvatite Darove koje vam On i Njegova ljubljena Majka, Bezgrješna Djevica Marija, donose u obliku Križarskih molitvi i Medalje Spasenja.
Konačno prihvatite Moj Pečat kao jedan od najvećih Darova kojega sam Ja dao čovječanstvu otkada sam im dao Život. Ja ponovno dajem Život s Mojim Posebnim Milostima kada držite blizu sebe Pečat Živoga Boga. Svi oni s Pečatom imaju zajamčeno mjesto u Novom Raju.
Ja vas ljubim, djeco, ali Ja sam vaš Otac i Ja moram dopustiti ove kušnje, jer one će Mi pomoći da iskorijenim one koji nikada neće odstupiti od strane Zvijeri. Vrijeme koje Ja provodim pokušavajući osvojiti njihova srca stvara strašnu i mrsku bitku, s milijunima palih anđela i demona, premda bi to mogla biti samo jedna duša.
Ostanite utješeni u znanju da Ja blagoslivljam sve vas koji ste čistoga i poniznoga srca. Ja ljubim sve vas, stoga vi nikada ne smijete odustati kada se sve čini beznadno, jer Moja Moć znači da je uništenje zla pod Mojim Nadzorom. Vi se morate potpuno ufati u Mene, osobito u ovo vrijeme kada osjećate da je Moja Pravda okrutna.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog
 
Subota, 24. kolovoza 2013., 23:15h
 
 
Moja predraga kćeri, ti i svi oni koji ste blagoslovljeni Istinom morate znati da se pojačava sotonin gnjev protiv ove Misije. Njegovo smiono uplitanje značilo je da se on sada fizički očitovao pred tobom po treći put. On jeca u boli, ali ne može se oduprijeti Mom Svjetlu Koje je prisutno u tebi. Ti moraš zadobiti snagu koju trebaš, moljenjem Svete Krunice, zato da bi ga spriječila da te napada. Oh, kada bi duše mogle svjedočiti onome što Ja dopuštam da ti izdržiš za dobro ove Misije, oni bi se onesvijestili od potresenosti.
Oni koji Me vrijeđaju tijekom Moje pripreme za spas duša biti će odbačeni na stranu dok se ova bitka pojačava, prije nego Antikrist bude predstavljen svijetu. Kada postanete poslušni i ne propitkujete ništa, od onoga što Ja od vas tražim, Ja mogu spasiti više vas i otrgnuti vas iz stiska prijevare, koju će u vaše umove usaditi zli.
Zar Mi ne vjerujete da vas štitim? Zar ne znate da kada prihvatite Milosti koje Ja dajem da vam pomognu odoljeti boli odbijanja, kako su one beznačajne, ako je duša koja ih prima, suzdržljiva ili sumnja? Ja vas ne mogu ispuniti snagom, hrabrošću i Darom Duha Svetoga ako se bojite i skrivate. Vi morate biti otvoreni Mome Pozivu, Mojoj Ljubavi, Mojim Darovima.
Pečati sadržani u Knjizi Otkrivenja već su se otvorili. Sada kada su otvoreni, vatra će se boriti protiv vatre. Dok vatra mržnje izbija, kada Zvijer sebe priprema, vatrom će Zemlju obasuti Moj Otac. Ovaj rat neće biti samo duhovan. Zemlja će se tresti, razdvojiti i vatra će je spaliti, dok Moj Otac nanosi kazne kako bi mogao odgoditi djelovanja zle skupine.
Moći Moga Oca trebaju se bojati oni koji slijepo slijede laži koje je svijetu nanio zli. On će se osvetiti za svako zlodjelo kojega je izvršio bilo tko od vas – svjesno ili nesvjesno – kada odajete počast neprijatelju Božjem. Moć dana Mojoj Dvojici Svjedoka – Kršćanskoj Crkvi i Domu Izraelovom – značiti će da će se vatra izliti iz njihovih usta, dok šire Plamenove Duha Svetoga. Ova vatra će se također sručiti na neprijatelje Zemlje i one koji progone ova Dva Svjedoka. Ne podcjenjujte bitku za duše, jer ona će biti zastrašujuća za one koji niječu Riječ Božju. Oni koji Nju održavaju biti će zaštićeni, kako bi njihovo proglašavanje Istine moglo biti dano onima koji nemaju pojma što je zadesilo čovječanstvo.
Zbog toga vi morate prihvatiti Moje Milosti, da bi vam dale snagu koja vam je potrebna da se borite u Mojoj Vojsci, kako bih Ja mogao okončati zloću.
 
 
Vaš Isus
 
 
Nedjelja, 25. kolovoza 2013., 18:00h
 
 
Moja najdraža kćeri, Ja ostavljam u baštinu veliki Dar svijetu zbog ove Moje Presvete Misije. Ja ću spasiti 200 milijuna duša, bez oklijevanja, bez obzira koliko Me vrijeđaju i to ću učiniti slijedećega tjedna zbog patnje povezane sa ovom Misijom.
Moj Čin Posredovanja je zbog tvoje molbe, Moja kćeri i Ja ću nastaviti udjeljivati velike Darove kako se ova Misija nastavlja. Oni koji Me ljube izdržati će, sa strpljenjem, progon s kojim se suočavaju i nastaviti će trpjeti, jer je to Moja Želja.
Oni koji te progone, Moja draga malena, jer nastavljaš proglašavati Svetu Riječ Moga Sina, moraju znati ovo. Ako demonizirate Moga Sina, Ja ću vas kazniti. Ako demonizirate Njegovu Presvetu Riječ i zatim kažete da ste dijete Božje, Ja ću vas baciti u divljinu. Ništa neće spriječiti Moga proroka od dovršenja ove Misije. Ništa. Pokušavajte koliko hoćete, nećete uspjeti, jer voditi ćete rat kojega nikada nećete dobiti. Moja Svemoguća Moć ne može biti dirnuta, patvorena ili osporavana. Osporite Moj Božanski Zahvat da spasim svijet i osjetiti ćete Moj Gnjev. Biti ćete uništeni. Bojte se vi koji ustajete i proklinjete Moga Sina. Vaša oholost i vaš neposluh biti će vaša propast. Ja sam upozorio, preko starih proroka, na posljedice zanemarivanja Moga Glasa.
Ja sada krećem dalje završiti početak posljednjeg napada na čovječanstvo. Ja sam dopustio da se posljednja bitka dogodi. Ja sam dao zlome posljednju priliku da zarazi one koji su privučeni k njemu. Ja to činim kako bi se Milosrđem Moga Sina duše suprotstavile Zvijeri. One će to učiniti zbog svoje odanosti Mome Sinu. Onima koji ne poznaju Mene ili Moga Sina biti će dane velike Milosti kako bi prihvatili Spasenje. Sve Spasenje je Snagom Moga Milosrđa. Jedino ona tvrdoglava, okorjela srca ostati će odana Zvijeri. Ja ću povući sve ostale prema Meni. Ja ću osigurati da će svaka prilika biti dana svakoj duši, kako bi sebe mogle otkupiti pred Mojim Sinom, prije posljednjega dana.
Ova Posljednja Misija je stvorena na Nebu od početka. Svi Anđeli i Sveci rade u jedinstvu da dovedu svu Moju djecu natrag k Meni, njihovom ljubljenom Ocu. Posljednje putovanje je sada. Svi koji hodate s Mojim Sinom, budite Mu blizu u ovo vrijeme. Vi nećete moći izdržati ovo bolno putovanje, ako ne slušate ono što vam On govori. Nemojte da vas poljuljaju oni koji će raditi dan i noć da vas prisile da okrenete vaša leđa. Ako dopustite da se to dogodi, biti će vam vrlo teško ponovno se pridignuti.
Vi ste ništa bez Moga Sina. Vi ste ništa bez Mene. Dok sve ne predate i slijedite Istinu, nikada Ju nećete naći.
Pokušajte spriječiti Istinu da bude dana svijetu od Mene, vašeg Stvoritelja i Ja ću vas oboriti i vaš plač neće biti ni od kakve utjehe. Ja ću odbaciti ponosite i ohole koji vjeruju da znaju više od Mene, u divljinu. Vi nećete uspjeti kada se suprotstavljate Mojoj Riječi i niječete Moju Prisutnost kada vas pokušavam spasiti.
Nezahvalni ljudi, malo vam je vremena preostalo. Slušajući Mene, možete doći k Meni, ali vi to jedino možete učiniti kada dopužete pognuta lica i padnete u poniznosti pred Mojim Sinom. Moja Misija je dosegla vrlo opasnu fazu jer svaki napor će učiniti oni koji su Moji neprijatelji kako bi Nju rastrgali. Ovo se može činiti da se događa, ali znajte da ti Moji neprijatelji imaju vrlo malo vremena i uskoro, kada Moje Strpljenje bude istrošeno, oni više neće postojati, jer nikada više neće vidjeti Moje Lice.
 
 
Vaš Otac
Svevišnji Bog
 
Ponedjeljak, 26. kolovoza 2013., 20:20h
 
 
Moja predraga kćeri, prije nego sam bio Razapet, mnoge odvratne laži su stvorili o Meni Moji neprijatelji. Farizeji su održavali okupljanja, mnogo puta, kako bi odlučili što učiniti u svezi sa Mnom. Oni ne bi prihvatili, ni na jednu minutu, da je Mene poslao Bog da spasim čovječanstvo. Kako su Me mrzili. Kako su vikali i mučili one Moje učenike koje su uhvatili.
Farizeji su bičevali i ubili mnoge prije nego su Mene konačno Razapeli. Njihovo divljaštvo i njihova zloća su bili protiv Božjeg Učenja i Presvete Biblije. To ih nije zastrašilo dok su Me lovili. Oni bi propovijedali Riječ Božju, a zatim bi se suprotstavljali Riječi Božjoj – sve u isto vrijeme. Ne samo da su Me osudili, već su proglasili da Bog nikada ne bi poslao Mesiju takve vrste. Oni su s prijezirom gledali na ponizne i jadne duše i na one koje su smatrali teološki neukima. Njihova mržnja prema Meni uplašila je mnoge jadne duše, koje su posjećivale hramove. Oni koji su ih pitali zašto su oni, Farizeji, osudili Mene, sami su sebe osudili, jer su se usudili ispitivati njihove razloge Moga odbacivanja.
Postojali su mnogi lažni proroci koji su propovijedali dok sam Ja hodao Zemljom i smatrali su da sam Ja bio lud i da Me se ne treba podnositi. Mnogi od ovih lažnih proroka citirali su iz Knjige Postanka i iznosili su smiješne tvrdnje, koje su bile uvredljive Bogu, ipak njih su podnosili i pridavalo im se malo pažnje.
Premda se čudima, koja sam Ja izvodio, svjedočilo, oni i dalje nisu otvorili svoje oči za Istinu jer nisu htjeli vidjeti. Svećenici toga vremena održavali su mnoge javne govore, koji su osuđivali  Mene kao sotoninog sina i upozoravali one koji su viđeni da se druže sa Mnom da će biti protjerani iz hramova. Oni su Me odbacili jer nisu mogli prihvatiti Moje skromno podrijetlo i zato jer nisam bio obrazovan po njihovim visokim očekivanjima. Stoga, zaključili su, Ja ne bih mogao biti Mesija. Oni su mislili da će Mesija doći iz njihovih vlastitih redova. I zato, mrzili su sve u vezi Mene. Oni su osjećali prijetnju iz Mojih Riječi, koje su ih, usprkos njihovog odbijanja Mene, dotaknule na neki način koji nisu shvaćali.
Oni nisu bili spremni za Moj Prvi Dolazak. Oni zasigurno nisu spremni za Moj Drugi Dolazak, danas. Svatko tko se usudi kazati da je prorok, poslan da upozori Božju djecu na Drugi Dolazak, podnositi će se, sve dok ne otkrije Istinu. Ali kada se pravi prorok obznani i govori Riječ Božju, on ili ona biti će omraženi i javno osuđeni. Kada vidite izravnu osudu, utemeljenu na neznanju o Obećanjima koje sam Ja dao, da ću ponovno doći i kada je mržnja tako zlobna da počinitelji krše Riječ Božju, vi ćete tada znati da Mene mrze. Jedino Ja mogu privući takvu mržnju među grješnicima. Jedino Moj Glas pobuđuje takvo protivljenje.
Kada bih Ja hodao Zemljom, u ovo vrijeme, oni bi Me ponovno Razapeli. Oni koji tvrde da Me ljube i koji vode Moje učenike u Kršćanskoj Crkvi bili bi, nažalost, prvi koji bi zabili prvi čavao u Moje Tijelo.
Zapamtite, nitko od vas nije dostojan stati pred Mene. Nitko od vas nema ovlaštenje javno osuditi Moju Riječ, kada Me ne poznajete. Vi, koji Me osuđujete, dok pokušavam ispuniti Posljednji Zavjet Moga Oca, nemate srama. Vaša oholost Mi se gadi. Vi ste osudili vaše vlastite duše u Mojim Očima. Vi ništa niste naučili o Meni. Vi ne vjerujete u Sveto Pismo jer niječete da će se Moj Drugi Dolazak dogoditi.
Od vas će se na posljednji dan tražiti da izbrojite duše koje ste Mi izgubili. Na taj dan, dok vrištite za Mojim Milosrđem, vi ćete biti nesposobni pogledati Me u Oči.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 27. kolovoza 2013., 23:45h
 
 
Moja predraga kćeri, svijet će uskoro pretrpjeti strašne ratove i mržnja će se širiti i zaraziti mnoge narode. Nemiri i podjela će biti prisutni u mnogim zemljama i ljudi će tada znati da su se vremena nevjerojatno promijenila.
Osjećati će se duboka uznemirujuća tjeskoba i ljudima će biti teško znati kome vjerovati. Tako sotona zaražava Božju djecu, jer on suprotstavlja jedne protiv drugih. Jedino oni koji vjeruju u Pravoga Boga pronaći će utjehu, jer oni će znati da će ih njihova vjera i ljubav za Mene održati snažnima.
Vi morate snažno moliti, kako bi prijevara koja se spustila, koja je uzrok mnogih ratova, bila otkrivena kao ono što jest – pokušaj uzrokovanja duboke podjele i mržnje zato da bi se nadziralo. Moj Otac će kazniti tlačitelje, jer oni uzrokuju pustoš i bol nevinima. Oni mogu ubiti i osakatiti mnoge, ali njih će oboriti Moj Otac zbog njihove zloće.
Oni koji vjeruju da mogu prouzrokovati rat i zavarati svijet neće dobiti mnogo vremena da se hvališu svojim zlodjelima. Njihova sudbina je zapečaćena. Zahvat Ruke Moga Oca vidjeti će se u svakom dijelu svijeta. Za svako zlodjelo rata i strahovlade, Bog će ih protjerati i učiniti ih posve mrtvima.
Rat prouzrokovan rukom čovjeka uništava život tijela. Kazna Moga Oca zaustavlja život duše da joj se da Dar Spasenja.
 
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 28. kolovoza 2013., 20:00h
 
 
Moja djeco, dopustite mi da vas zagrlim dok nastavljate podnositi uvrede protiv Moga Sina kojima svjedočite.
Kada slušate ove Svete Poruke i učite da ih shvatite, onda će mnogi od vas stupati naprijed, s velikom hrabrošću, da upozorite svijet na predstojeća vremena koja dolaze, zato da bi Bog mogao pripremiti Svoju djecu za Novi Raj.
Ono što morate shvatiti jest da će vas mrziti zbog vaše zadaće za Moga Sina. Mnogi vas neće prihvatiti i trpjeti ćete bol i poniženje kao posljedicu. Za svaki korak koji poduzmete suočiti ćete se s preprekom, jer hodate Stopama Moga Sina.
Nikome od vas ovo neće biti lako, dok ne prihvatite s mirnom pomirenošću, da se to očekuje. Čak i oni koji slijede Moga Sina, ali koji neće prihvatiti ove Poruke, boriti će se s vama i progoniti vas, u Njegovo Ime. Oni ne vide da ponašanjem s takvom mržnjom vrijeđaju Moga Sina.
Vi morate prihvatiti kada Se Moj Sin objavljuje, da će Njegove Riječi biti napadane i da će dovesti do velike podjele. Kada shvaćate zašto se suočavate s takvim napadima i zašto ste kažnjavani zbog toga što govorite svijetu u Njegovu korist, onda će vam ova Zadaća biti lakša.
Ovaj progon će se nastaviti, nažalost, do Dana Njegovoga Drugog Dolaska. Molim vas, za Njegovo Dobro, prihvatite ove kušnje iz ljubavi za Njega i dati ćete veliku slavu Bogu zbog ovoga trpljenja. Nijedan dio ovoga trpljenja nije protraćeno vrijeme, jer kada je prihvaćeno s ljubavlju za Isusa, ono pobjeđuje zloga, jer oslabljuje njegov plan o uništenju čovječanstva.
Oprostite onim jadnim dušama koje se bore protiv ove Misije. Zanemarite okrutnost koju morate izdržati u Ime Moga Sina. Prihvatite da ste, kada vas mrze zbog vaše ljubavi za Moga Sina, u velikoj milosti kod Boga.
Oprostite onim posvećenim slugama koji vas sprječavaju da govorite o Knjizi Istine. Oni ne shvaćaju razmjer Božjeg Plana da pripremi čovječanstvo za Novi Početak, je oni sami nisu spremni. Mnogi od njih samo čine ono što čine zbog svoje ljubavi za Moga Sina. Oni ne misle ništa zlo. Oni jednostavno ne vide, jer ne mogu vidjeti.
Molite, molite, molite da Meni, vašoj Majci, bude dana Moć da vam pomognem izdržati ovo putovanje, bez odustajanja, dok posljednji dan ne bude blizu. Na taj Dan kada svane zora, glasan zvuk trube će se čuti širom svijeta. Ona će zvučati kao što ju očekujete da će zvučati i slijediti će ju pjevanje Anđeoskog zbora. To će se čuti u svakoj pojedinoj zemlji, velegradu, gradu, selu – posvuda. Zatim ćeš ti, Moje dijete, kao Sedmi Anđeo, proglasiti da je Moj Sin došao. Nebo će postati zlatno i ubrzo nakon toga, Čudo će vidjeti svaki muškarac, žena i dijete – svaki grješnik. Moj Sin će se obznaniti na oblacima baš kako je i otišao. Zatim će se s Neba spustiti Novi Jeruzalem – Novi Početak, za sve one koji su prihvatili Božje Milosrđe.
 
 
Vaš ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Četvrtak, 29. kolovoza 2013., 23:53h
 
 
Moja predraga kćeri, oni od vas koji revno molite Moje Križarske molitve, znajte da Ja donosim oslobođenje svijetu od zamki đavla.
Stara zmija pada i posrće gubeći mnogo snage kada vi nastojite moliti Moje Križarske molitve svakodnevno. I dok se vremena velikih kušnji nastavljaju, vaše će molitve prouzročiti mnogo neuspjeha u planovima koje su stvorile masonske sile u svijetu, koji su osmišljeni da stvore pustoš zato da bi se nadziralo slabe i ranjive. Samo jedna Križarska molitva, izrečena od srca, dovoljna je za Mene da uništim moć oholih političkih čelnika, koji nemaju savjesti.
Egoizam je prokletstvo i prepreka sposobnosti čovječanstva da živi u skladu i miru. Opsjednutost osobnim slavoljubljem ne donosi ništa osim podjele, dok čovjek nastoji ovladati onima za koje osjeća da mora, zato da bi postigao mnogo.
Oni od vas koji slijepo slijede zapovijedi onih na moćnim položajima, koji vas upućuju da činite djela za koja znate da su odvratna u Očima Božjim i vi ćete također biti krivi kao i oni koji vas dovode u iskušenje da izvršite takvu zloću. Muškarci i žene, čija je moć nad drugima stvorena zbog podmitljivosti i drugih sredstava, imati će puno toga za učiniti, ako žele uživati Moje Veličanstveno Kraljevstvo.
Ja ću oboriti egoiste i ohole među vama. Ja ću vas baciti na tlo, dok ne postanete ponizni kao oni koje ugnjetavate.
Ja ću odvojiti srca onih okorjelih i tvrdoglavih duša koji ne mare uopće za potrebe drugih, osim svojih vlastitih. Oni će biti poučeni da ako ne mogu ljubiti, onda ljubav neće ni imati. Umjesto ljubavi, oni traže samo divljenje. Te jadne duše koje su uzdignute pred vama u svijetu, u svakom obliku, sotonine su žrtve. Umjesto da plješćete njihovoj hvalisavosti i prihvaćate njihovu nezasitnu potrebu za javnim obožavanjem, vi morate moliti za njihove duše jer su ih mnogi prodali.
Mnoge duše na položajima utjecaja nad drugima, uključujući one u politici, glazbenom svijetu, sredstvima priopćavanja, svijetu zabave i one u visokim financijama, moraju biti čuvani u vašim srcima, jer mnogi su postali robovi sami sebi i svojim potrebama koje služe jedino njihovim vlastitim požudama i željama. Oni zaražavaju nevine koji ih oponašaju i kopiraju njihove načine života koji su ih odvojili od Boga.
Ja, Isus, osuđujem svijet lažnih idola kojega su stvorili oni koji ne žele ništa drugo osim moći, bogatstva i sposobnosti da utječu na druge.
Širenje ateizma uzrokovala je ljudska oholost u svojoj vlastitoj mogućnosti. Uzrokovalo ga je ljudsko vjerovanje da smrtni čovjek, zbog dara ljudske inteligencije, ima sve odgovore na pravo značenje vašega života na Zemlji.
Mlade duše su Mi izgubljene jer se pretjerano dive lažnim idolima u obliku svjetovnih dobara, mode, glazbe i svijeta zabave. Ne da oni ne smiju uživati u životu – jer to Mi donosi sreću – već njihov nedostatak ljubavi za Mene i njihova vlastita tijela Me žaloste. Oni su rođeni čisti i savršeni. Njihova tijela su Dar s Neba. Oni oskvrnjuju svoja tijela i nemaju srama u izvođenju bestidnih djela kako bi privukli nevine duše prema sebi. Mnogi od onih s takvom moći prodali su svoje duše za svoje đavliji nadahnute darove. Jedini razlog zbog čega su im dani takvi darovi jest da pruže svijetu zadovoljstvo, kao nadarenost koju im je dao Bog. Ali sotona je iskušao mnoge i obećao im je, zauzvrat za njihove duše, veličanstven i sjajan život bogatstva, laskanja, slave i užitka. Kada su primili ove darove, iskoristili su ih zatim da zaraze druge duše. I tako se to nastavlja, dok milijuni drugih duša ne postanu sotonini robovi. Mnoge duše koje slijede lažne idole postaju privučeni ovisnosti o drogama. Oni nemaju nikakvog srama, čednosti niti prave međusobne ljubavi, jer svatko se pokušava natjecati za najveću pažnju.
Tako mnogo vremena se troši u bitci za vlastitu slavu, koju je izazvala opsjednuta ljubav prema sebi, opsesivno sebeljublje, da Bog uopće ne igra nikakvu ulogu u njihovim životima. Mnogi od njih otvoreno odbacuju Boga oskvrnućem Svetoga Raspela – tako malo srama imaju. Znajte da bi oni trpjeli strašnu sudbinu, kad Ja ne bih posredovao. Oni su samo jedna skupina izgubljenih duša, koju ću Ja prikupiti i zatim im osigurati Dar Spasenja zbog vaših molitvi Moji ljubljeni sljedbenici. Ja ću ih odvesti ovom posebnom molitvom u Moje Utočište.
 
Križarska molitva (117) Za one koji su prodali svoje duše
 
Najdraži Isuse, ja posvećujem duše (navesti ih ovdje) i svih onih koji su zamijenili svoje duše za cijenu slave. Oslobodi ih njihove zaraze. Okreni ih od prijetnje Iluminata, koji ih proždiru. Daj im hrabrosti da ostave iza sebe ovo opako ropstvo bez straha. Uzmi ih u Svoje Ruke Milosrđa i odgoji ih nanovo u Stanje Milosti, kako bi bili dostojni stati pred Tebe. Svojim Božanstvom, pomogni mi kroz ovu molitvu, za sotonine prisvojene duše, da ih otmem od masonerije. Izbavi ih iz okova koji ih vežu i koji dovode do strašnih mučenja u odajama pakla. Pomogni im, kroz patnju odabranih duša, preko mojih molitvi i preko Tvoga Milosrđa, da budu u prvom redu, spremni ući kroz Vrata Nove Ere Mira – Novoga Raja. Ja Te usrdno molim da ih oslobodiš iz zarobljeništva. Amen.
 
 
Vaš Isus
 
 
Petak, 30. kolovoza 2013., 20:24h
 
 
Moja predraga kćeri, molim te osiguraj da svaki narod čuje Moja Proročanstva, kako bi se mogli pripremiti za predivnu, obnovljenu Zemlju – Novi Raj. Svako dijete Božje ima pravo na njegovo ili njezino naslijeđe i zbog toga, kao da se pripremaju za veliko vjenčanje oni moraju početi planirati za ovaj Veliki Dan.
Ja pozivam Židove, Muslimane i Kršćane, kao i svaku drugu vjeru, da Me sada slušaju. Nijedan od vas neće ostati nedirnut zloćom Antikrista. Ali ako se pripremite sada, vi ćete postati otporni na patnju koju će on nanijeti svijetu, uzimanjem Pečata Živoga Boga i držanjem Njega u vašim domovima.
Kada vam se Riječ Božja, Prava Riječ, objavi, vi morate stati i slušati, jer Ona će vas voditi prema Vratima Novoga Neba i Nove Zemlje. Ovaj Novi Raj je u iščekivanju i postati će dom milijardama duša, uključujući one koji čekaju u stanju Čistilišta i na Nebu. Ja ću ujediniti sve one čija su srca otvorena Zapovijedi Božjoj, koji će osjetiti Ljubav Moga Milosrđa.
Molim vas ne bojte se ovoga Dana, jer on će vam donijeti veliku sreću, mir i radost. Moje Kraljevstvo će vas zaprepastiti, zbog svoje zapanjujuće ljepote. Mnogi od vas se boje Mojih Poruka jer vjerujete da Drugi Dolazak znači smrt – kraj. Ali to bi bila netočna pretpostavka.
Oni od vas koji Mi svojevoljno dolaze, bez ikakvih uvjeta, s poniznošću i ljubavlju, neće iskusiti bol fizičke smrti. Umjesto toga, vi ćete se, u treptaju oka, naći u vašem novom okruženju. To će vas u početku potresti i gledati ćete brzo oko sebe kako bi pronašli svoje voljene. Ja ću spasiti tako mnogo duša da ćete vi biti sa svojim obiteljima, uključujući one koje volite, koji su već sa Mnom na Nebu i one koje ću osloboditi iz vatri Čistilišta.
Velika radost će se dogoditi posvuda. To će trajati 100 dana. Moj Novi Raj će imati samo jednu religiju, Novi Jeruzalem, gdje će Mi se svakodnevno klanjati. Svi će biti u jedinstvu sa Svetom Voljom Moga Oca. Postojati će dvanaest naroda, ali samo jedan jezik, jer Ja neću dopustiti podjelu.
Ja ću postaviti vođe i u nijednom narodu neće biti nestašice hrane, vode, domova ili života. Neće biti smrti, jer Ja ću svima onima koji uđu dati Vječni Život. Svi narodi će raditi zajedno kako bi širili Riječ Božju i sreća, koju je nemoguće postići na Zemlji danas, biti će jedan od najvećih Darova koje ću vam Ja pokloniti. Vi ćete biti jako ljubljeni i jako ćete ljubiti Mene, baš kao što Ja ljubim vas.
Mnogi od vas će se susresti s naraštajima vaših obitelji, stoljećima unatrag. Naraštaji će se nastaviti i tako ćete vi vidjeti svoje sinove i kćeri kako se žene i stvaraju savršenu djecu Božju – svako blagoslovljeno velikim Milostima. Biti će postavljena Glava Moje Crkve i njegovo ime je Petar, jer Ja sam obećao da će On osnovati Moju Crkvu na Zemlji. I zato, u Novom Raju On će predvoditi Moju Crkvu.
Oh, kada bih vam mogao samo pokazati što se nalazi pred vama, vi bi plakali suze radosnice i probili si put prema Vratima. Zato vas molim, sve vas, zanemarujte pokušaje da vas se zaustavi u vašem traganju za Vječnim Životom. Zanemarujte one koji vam govore da Ja ne Postojim. Nemojte vjerovati onima koji koriste Moju Svetu Riječ da vas uvjere da Ja ne govorim sada vama preko ovih Poruka.
Vi se morate boriti za sve vas da vama bude dano ovo veličanstveno naslijeđe, jer nijedan čovjek nema pravo uskratiti drugome ovo veliko naslijeđe, koje pripada svakom pojedincu, bez obzira kako su možda ocrnjene njihove duše. Ja vam dajem sredstva da Mi dovedete duše, posvuda, kako bi zajedno mogli uništiti sotonino djelo i brzo prijeći u Novi Svijet.
Neka Moj Mir bude s vama.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 31. kolovoza 2013., 21:45h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja sam vam rekao svima, prije nekog vremena, da zasijete sjeme zato da bi hranili sebe i svoje obitelji, tijekom progona. Ja to činim s razlogom. Vi morate sijati, čak i samo nekoliko sjemenki – čisto sjeme, kojim nije spletkareno ljudskim uplitanjem. Ja ću zatim umnožiti plodove koje će ono donijeti i svi će imati dovoljno za jesti kada svijet bude iskusio veliku glad. Ti dani nisu daleko i oni će se dogoditi zbog brojnih razloga.
Usjevi će biti zatrovani umiješanošću pohlepnih poljoprivrednika. Dobiveni usjevi biti će neprikladni da ih jedete. Zatim rat će značiti da će malo ljudi biti sposobno obrađivati zemlju. Potom će doći do vatre, koja će navirati preko četiri strane Zemlje i sve će postati neplodno. Ove strašne kušnje će biti uzrokovane širenjem zla, ali mnogi će ljudi preživjeti ako se ufaju u Mene. Vi se morate sada pripremiti, kao da rat dolazi i kao što i bi kada je hrana ograničena. Imajte mnogo vode jer sve što pohranite Ja ću umnožiti.
Molim vas da ne vjerujete da Ja tražim od vas da napuštate svoje domove jer to nije nužno. Malo pripreme, kada pružate pomoć jedni drugima, jest sve što je potrebno. Moja Dragocjena Krv će prekriti sve one koji vjeruju u Moje Upozorenje čovječanstvu jer vrijeme otvaranja Trećega Pečata pratiti će vrijeme rata.
Toliki mnogi neće uzimati u obzir Riječ Božju koja je sadržana u Knjizi Otkrivenja. Tako mnogo čelnika i posvećenih slugu u Mojim Crkvama ne uspijevaju odgovoriti Mome proroku, kao što su činili i prije potopa.
Ja pozivam Moje posvećene sluge sada. U koga vi vjerujete? Mene, vašega Isusa ili u nesuvislosti onih koji tvrde da su stručnjaci u teologiji, ali koji ne poznaju Istinu? Probudite se. Pečati se otvaraju. Vaša je dužnost pomoći Mi da spasim duše, ali niste ostali pažljivi na zvuk Moga Poziva. Ja sam vam rekao da ću doći poput lopova u noći. Kada taj dan dođe biti će prekasno za duše koje se nisu pripremile.
Vrijeme da trublje zaore svoje sudove doći će brzo, ne prije nego što Pečati budu razotkriveni. Što onda? Hoćete li se probuditi i slijediti Mene u toj fazi ili ćete Mi izgubiti još više duša, dok oklijevate? Dok čekate da drugi povedu putom?
Ja vas moram podsjetiti da je vaša uloga spasiti duše. Vi to činite životom u kojemu se od vas očekuje da Mi služite, a ne gdje ugađate oholosti i egu onih koji pokušavaju iskriviti Moja Učenja. Mnogi od vas u Mojim Crkvama ne shvaćaju značenje Moga Novoga Raja i nisu uspjeli podsjetiti Božju djecu na Moje Obećanje. Vi ih morate podsjetiti na Istinu – na vrijeme, prije posljednjega dana.
Toliki mnogi od vas, premda plemeniti, dobri, nježni i s iskrenom predanošću Mojoj Crkvi na Zemlji, zaboravljaju na Moj Drugi Dolazak. Što vi mislite da je ovo i što ste naučili? Koliko bi trebalo proroka da vas se uvjeri da je vrijeme gotovo nad vama?
Kada ste čuli da Bog ne šalje Svoje proroke da pomognu pripremiti Njegovu djecu u borbi protiv zloće, koja zaražava ljudsku dušu? I što vam daje pravo da pretpostavite da Knjiga Otkrivenja sadrži laži? Vi niječete veliki dio onoga što Ona sadrži i ne raspravljate o tome. Zašto? Zar ne znate da to znači da vi niječete Riječ Božju?
Moje Strpljenje je iskušano. Moj Gnjev je velik. Vaše tvrdoglavo odbijanje da prihvatite Moj Dar Posredovanja, da vas pripremim, vrijeđa Me. Progoneći one posvećene sluge koji Me prepoznaju preko ovih Poruka, vi uskraćujete drugima Dar Spasenja. Vi ste slijepi i vaše neznanje Mojih Učenja i Riječi Božje, koja je sadržana u Knjizi Moga Oca – Bibliji – je zapanjujuće. Vi kažete da Mi služite, ali vi Me ne poznajete i zato ne vidite.
Kada ja vaša vjera slaba, vi ne možete otvoriti svoje srce za Mene. Da ste otvorili svoje srce za Mene, vi biste bili sposobni Mene jasno čuti, jer bili bi ispunjeni Duhom Svetim. Nažalost, mnogi od vas, koji kažete da Mi služite, niste dostojni ustati i proglasiti sami sebe slugom Božjim. Vi Me činite posramljenim i sramotite Moje Ime kada javno ponižavate vaše stado u Moje Ime. Vi kršite svako pravilo Božje kada osuđujete one koji slijede ove Poruke, jer nije vam dano ovlaštenje da to činite. Vaše sebeljublje strmoglavljuje vašu ljubav za Mene, Isusa Krista i zbog toga, vi više niste dostojni služiti Mi. Vi ste previše oholi da stanete pred Moje Prijestolje.
 
 
Vaš Spasitelj
Isus Krist

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice