Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

 
Ponedjeljak, 1. travnja 2013., 17:22h
 
 
Moja najdraža kćeri, Žrtve koje sam učinio Ja, vaš ljubljeni Otac, u korist čovječanstva, okončavaju se.
Svaki pokušaj je bio učinjen, zbog Moje Čiste Ljubavi za Moju djecu, da ih spasim od zla grijeha. U ovim vremenima, posljednja bitka da spasim svu Moju djecu svih vjeroispovijesti i rasa sada je u posljednjim fazama.
Tko će se među vama zauzeti za Istinu, kada vam se daje već tako dugo? Tko će među vama prihvatiti Moju Svetu Riječ kako vam je prikazana danas u Mojoj Knjizi Istine? Oni od vas koji viču na Moga proroka će biti utišani kako bi Moja djeca mogla čuti slatki Glas Moga ljubljenoga Sina dok privlači duše u sigurno utočište da ih pripremi za Novi Raj na Zemlji.
Ja pozivam svu Moju djecu, jake, slabe, ranjive, neuke i one pune oholosti, koji misle da znaju Istinu proročanstava koje sam obećao kroz stoljeća, da odgovore na ovaj poziv iz Moga Nebeskog Kraljevstva.
Ja, vaš ljubljeni Otac, konačno sam odredio dan za Upozorenje. Samo Ja znam taj datum. Samo Ja znam datum Velikog Dana kada će se Moj Sin vratiti kako bi prisvojio Kraljevstvo koje sam Mu Ja obećao.
Dan Upozorenja, koji vam je dan kao veliki Dar, podijeliti će čovječanstvo na dva dijela. Prvi dio će prihvatiti veliko Milosrđe Moga Sina. Drugi dio će se sakriti i pobjeći. Oni će vjerovati da će imati moć oduprijeti se Božjem Posredovanju da ih spasi. Ono što oni ne znaju jest da ću ih Ja pratiti do samoga Posljednjega Dana, da ih spasim od konačnog užasa iz kojega nema povratka. 
Djeco Moja, ne bojte se Mene. Zbog Moje Ljubavi za vas Ja sam dopustio konačni progon kada će se zli objaviti na način kao nikada do sada.
Sve Kršćanske Crkve će biti oborene u duhu. Neke će biti uništene. Katolička Crkva, iznad svih drugih, najviše će trpjeti, jer će sada biti zaražena u svojoj srži.
Ova bolest će biti opaka, ali Crkva koju je Moj Sin utemeljio na Zemlji, preživjeti će ovo zlo, iako će veći dio Nje biti izvan Rima, jer je Petrova Stolica oskvrnuta. 
Ustanite svi vi koji ste prisegnuli na vjernost Mome Sinu. Ostanite zajedno i molite da ova zaraza ne izjede one duše koje su dale svoje živote za Moga Sina. Oh, kako će oni biti iskušani novim zakonima, za koje će oni vjerovati da su naloženi s Neba, preko Rimske Stolice. Kako će se njihova srca nadimati od tuge kada izbije nered. Kako će oni plakati kada posvećeni sluge, u stotinama i tisućama, budu izopćeni. Tek će tada oni ispružiti svoje ruke i pozvati Moga Sina da ih vodi.
Moje Božanstvo će prekriti svijet i okupiti svu Moju djecu u Kraljevstvo Moga Sina. Vi morate iščekivati ovaj poziv i prihvatiti, zahvalnih srdaca, ove Darove koji su vam dani kao oružja koja trebate da se borite protiv zloće koja će prekriti Zemlju tamom.
Krotka i ponizna srca koja ljube Mene, njihovoga Oca i oni koji prihvaćaju Božanstvo Moga Jedinorođenoga Sina, Isusa Krista, biti će okupljeni prvi. Oni, čija se imena nalaze u Knjizi Živih, biti će pozvani i vladati će kao vođe, zajedno sa Svecima, posred dvanaest plemena Izraelovih.
Oni od vas s mlakim dušama će tada biti prosvijetljeni i vaš teret će biti teži. Kroz vaše molitve će drugi – oni koji se skrivaju od Mene - biti dovedeni pod krov Moje Zaštite.
Zvijer, koja se skriva preda Mnom, neće osvojiti duše te Moje djece tako lako. Svaki Čin Milosrđa, svako čudo i svako posredovanje ću Ja odobriti za dobro Moje djece.
Oni koji se suprotstave Meni i Mojoj djeci, trpjeti će užasnu kaznu. Premda Ja ljubim svu Moju djecu, Ja neću oklijevati da zaustavim one među njima koji bi, ako bih im Ja to dozvolio, oduzeli Moje Kraljevstvo koje ću Ja ispuniti s cijelom Svojom Obitelji. 
Budite na oprezu zbog Moga Gnjeva. Jer iako je suzdržan i Moje Strpljenje je veliko, Ja ću baciti na Zemlju veliku nesreću, čak i ako bi to značilo uništenje njenog većeg dijela. Poput bolesti, koja izjeda ljudsko tijelo, isto tako će i zla čovjekova djela protiv njegovoga brata, uništiti zdrave stanice. Ako se ova bolest ne zaustavi i ako ne odstranim i ne odbacim bolesno tkivo, Ja ne mogu ponovno učiniti tijelo čitavim.
Samo potpuno, zdravo Tijelo Crkve Moga Sina na Zemlji može doći na vrata Moga Novoga Kraljevstva na Zemlji. Onima koji su se odmaknuli od iskušenja odbacivanja Moga Sina, biti će lakše postati dostojnima da se sjedine kao Jedno Tijelo, u jedinstvu sa Mojim Sinom. Njima će biti dan Vječni Život i boli više neće biti.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog
 
 
Utorak, 2. travnja 2013., 15:30h
 
 
Moja predraga kćeri, pritisci stavljeni na Moje sljedbenike da odbace ove Svete Poruke će se povećati. Mnogi Moji krivo upućeni sljedbenici će odbiti prihvatiti ove Poruke kao Moje. Dobronamjerni u svojim nakanama, oni će ići izvanredno daleko da bi okrenuli ljude od Mene, vjerujući da brane Moju Crkvu.
Ja sam Crkva i sve dok Moji posvećeni sluge štite Moja Učenja, Moje Naučavanje, Moje Sakramente i Moju Presvetu Euharistiju, mi smo kao jedno. Oni, uključujući vođe unutar Moje Crkve, koji mijenjaju ove Zakone, nisu dio Moje Crkve. Ove promjene još nisu predstavljene, a kada budu, doći će do mnogo jada.
Oni od vas koji sumnjaju, molim vas, ne odbacujte Me. Dok Me grlite na jedan način, također donosite suze Mojim Očima. Možda Me sada ne vidite, ali uskoro ćete osjetiti Moju Božju Prisutnost.
Ja vas sada sve pozivam da se pripremite za veliku, divnu budućnost koju sam Ja pripremio za vas. Nebo se raduje jer će uskoro sići Duh Sveti i probosti vaša srca ljubavlju i spoznajom. Tako mnogo duša će biti spašeno, tako je velika Moja Ljubav. Ja nikada neću odustati. Vi ćete trpjeti u Moje Ime, ali to će biti zaboravljeno kada budete na vratima Moga Novog Kraljevstva. Vi ćete se svi ujediniti kao jedna obitelj.
Ja govorim o onima koji su Mi izgubljeni, ali Ja imam svaku nakanu širenja Moga Milosrđa na koliko god ih je više moguće. Dođite k Meni i dopustite da vas uvjerim u veličinu Moje bezuvjetne Ljubavi i Samilosti za svakoga od vas. Oni koji Me odbacuju, a u nekim slučajevima i preziru Mene, biti će zakriljeni u Mojim Rukama dok umirujem njihova jadna srca i prosvjetljujem njihove duše. Ja ću postati njihova jedina nada kada konačno shvate da im mračni put koji su odabrali ne pruža ništa osim nesreće i straha.
Ja ću izliti, nad cijeli svijet, Moje Božanske Zrake, pune Milosrđa i uskoro ću očistiti cijelo čovječanstvo, kako bi brzo bilo odvedeno u Moje Kraljevstvo. Moje Vrijeme je gotovo tu, dok Ja iščekujem dan kada će Mi Moj Otac predati Ključeve Moga Kraljevstva. 
Dok se posljednji Zavjet dovršava, Ja želim konačno dovesti preko 7 milijardi Božje djece kući, u njihov Vječni Raj. Ovo je vaše konačno naslijeđe koje vam je obećano. Ne odbacujte ga, jer se trebate bojati žalosti koju ćete nadviti nad sebe, a ako Mi okrenete vaša leđa, doći će vrijeme kada Ja ne mogu učiniti ništa više da vas spasim.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 3. travnja 2013., 18:00h
 
 
Moja predraga kćeri, Snaga Moga Glasa, kroz ove Poruke, dosegla je toliko mnogo naroda u samo dvije godine, da će sada milijuni duša pomoći spasiti duše svoje braće i sestara. 
Riječ Božju, zapaljenu ovim Pozivom s Neba, širiti će svi vaši sinovi, kćeri, braća i sestre diljem svijeta. Brzina ove Misije, koja je u bljesku preuzela svijet, potaknuta je Snagom Duha Svetoga. 
Toliko mnogo jezika, toliko mnogo naroda, toliko mnogo duša, su čvrsto uhvatili Moju Ruku Milosrđa i sada Me slijede dok ih Ja vodim prema Vječnom Životu.
Moj Otac je obećao svijetu Knjigu Istine za Kraj Vremena. On uvijek ispunjava Svoje Obećanje. Nijedan čovjek ne može znati sadržaje Knjige Istine, jer nije na vama da znate. Samo su Proroku Danielu dani sadržaji, ali njemu je Moj Otac zapovjedio da ne otkriva Njene tajne.
Sada, Moja kćeri, tebi, kao posljednjem proroku su dani Njeni sadržaji i Riječju Božjom će oni uroditi mnogim plodovima. Knjiga Istina daje se svijetu kako bi se spasio ljudski rod od sigurne smrti. To je spasonosni Dar za dušu. Ona sa sobom donosi izvanredne Milosti. Ona vam donosi Istinu, ne samo da vas podsjeti na Moja Učenja, već da vas pripremi za napade na Moju Crkvu, koji će dovesti do uništenja duša.
Knjiga Istina će vam također otkriti, Moji ljubljeni sljedbenici, Plan Moga Oca da vam se pomogne da obavite odgovarajuće pripreme potrebne da uđete u Novi i Veličanstveni Raj na Zemlji. Bez Knjige Istine, vi, Moji učenici, bili bi poput janjadi koju se odvodi na klanje, jer vi morate znati da će vaša vjera u Boga biti osporavana i biti će učinjeni brojni napori da se izbrišu svi tragovi Mene, Isusa Krista, sa lica Zemlje.
Kada su ljudi gladni Istine Božje, oni će se okrenuti u drugom smjeru kako bi tražili utjehu. Nijedan čovjek na ovoj Zemlji ne može preživjeti bez vjerovanja u nešto što obećava život. Nažalost, mnogi jure za lažnim naučavanjima, koja privlače njihovu slabost. Sebeljublje znači da religije i takozvane duhovno prosvijetljujuće sekte privlače pohlepu ljudskih srdaca. Samozadovoljenje ne vodi prema Bogu ili Istini. Zatim te jadne duše, koje ne vjeruju u nikakav život nakon ovoga na Zemlji, žive u bijedi bez nade u svojim srcima.
Snaga Moga Duha Svetoga, grmljavina Moga Glasa, čuda koja ću Ja otkriti i dokaz istinitosti ovih Poruka osvojiti će duše milijuna.
Moja Prisutnost prekriva Zemlju i to je potaknulo mnogo mržnje, jer sotona truje misli Mojih sljedbenika. Moja Prisutnost je u Svetohraništima svijeta, u Mojim Crkvama, u riječima svih odabranih vidjelaca. Ali u ovim, Mojim posljednjim Porukama čovječanstvu, Moja Prisutnost će voditi prema sveopćem obraćenju.
Vi nikada ne smijete zaboraviti Moje Obećanje. Ja ću ponovno doći na Sudnji Dan. Ali Ja neću hodati Zemljom prije toga. Moje upozorenje vama sada jest da slušate proročanstva. Svaki čovjek koji tvrdi da je Ja ili svaki čovjek koji vam govori da Isus hoda Zemljom u ljudskom tijelu, je lažljivac.
Moje će Vrijeme doći kada se Ja spustim s Neba na točno isti način na koji sam Uzašao Moga posljednjeg dana na Zemlji.
 
 
Vaš Isus
 
Četvrtak, 4. travnja 2013., 19:45h
 
 
Moja predraga kćeri, vi ne smijete slušati one koji ispituju, osporavaju i ismijavaju Moje Poruke. Nije potrebno braniti Moju Presvetu Riječ. Moja Riječ je konačna i nijedan čovjek nema ovlaštenje da Nju ispituje. Vi Mene ili prihvaćate ili ne.
Dok se kršćani među sobom bore zbog ovih Poruka, koje su tako davno naviještene, oni se ponašaju jedni prema drugima kao prema neprijateljima. Vi ne možete biti neprijatelj vašem bratu ili sestri i nazivati se Mojim učenikom. Dok ste toliko zauzeti međusobnim svađanjem, najveći neprijatelj, sotonska vojska planira najopakije zločine kojima je čovječanstvo svjedočilo od stvaranja Adama i Eve.
Ratovi o kojima sam Ja govorio će započeti, a plan će biti uništiti stanovništvo. Možete misliti da su ovi ratovi između jednog naroda i drugoga, ali bili biste u krivu. Oružje će doći samo iz jednog izvora.
Moja jadna djeco Božja, kako malo znate o užasnim djelima, koja kuju masonske sekte na najvišim razinama protiv Božje djece. Njihovu zloću bi vama bilo nemoguće zamisliti, ali prepoznajte ove znakove. Kada vam vaše banke oduzmu vašu slobodu, vaše domove i vašu sposobnost da hranite svoje obitelji, to će biti samo jedan dio njihovog plana protiv čovječanstva. Vi ćete postati robovi, ali oni koji iskazuju vjernost Meni i Mojim Učenjima i koji Mi ostanu odani, nikada ne smiju zaboraviti Moje Milosrđe.
Dok ova otkrivenja mogu biti zastrašujuća, ona su Istina. Zbog toga što unaprijed znate za ova djela protiv Božjeg Stvaranja, vi ćete pomoći, preko vaših molitvi, ublažiti većinu patnje, koju će vam ove zle sekte nanijeti. Dok će vaše molitve ublažiti utjecaj tih zločina, one će, ako su predane Meni s ljubavlju u vašim srcima, biti iskorištene da se spase oni krivi za takva užasna djela. I dok će Mi te zabludjele i bešćutne duše hladnih srdaca nastaviti prkositi, pokušavajući iskorijeniti svjetsko stanovništvo, Ja ću pokušati prosvijetliti njihova srca kako bi napustili ovu užasnu vezu sa sotonom. Mnogi su potpuno opsjednuti zlim i za neke postoji malo nade. Samo čudo podareno Mojim Milosrđem, u jedinstvu s onima koji Mi ponude dar patnje, može ih spasiti.
Oni među vama koji Me proklinju, svojim okrutnim odbijanjem Mene, usrdno će Me moliti za Milosrđe kada se ovi događaji pojave. Kada budete prisiljeni trpjeti i prihvatiti žig Zvijeri, ili umrijeti, kričati ćete za Mnom. Zatim ćete se otimati da bi našli Pečat Živoga Boga, kojega Ja dajem svijetu preko Moga Oca u ovim Porukama - ali tada će biti prekasno. Samo oni koji prihvate Pečat, drže ga u svojim domovima, ili ga nose sa sobom biti će zaštićeni. Samo oni sa Pečatom Živoga Boga će izbjeći ovaj oblik genocida duše.
Ne sumnjajte, niti na jednu minutu, u Moje Poruke koje vam se sada daju. Prihvatite Moje Božje Posredovanje, jer Ja vas samo želim spasiti. Bitka za duše je takvog razmjera, da kada Ja ne bih posredovao preko proroka, mnogi od vas bi pristali uz Zvijer i sve njegove sljedbenike, koji se prikazuju pred vama kao vuci u ovčjoj koži.
Sotona je iznimno lukav i nikada ne bi prikazao svoja zlodjela onakvima kakva jesu. Ne, umjesto toga, on će ih prikazati kao da su dobra, nadahnjujuća i u velikoj mjeri u vašu korist. To je zamka koju on postavlja. Na taj način on privlači dobronamjerne nevine duše u svoj brlog. Način na koji će se sotona objaviti, preko ovih jadnih duša koje uspijeva osvojiti, biti će kroz grijeh oholosti. Grijeh će se, u svom najzločestijem obliku, vidjeti kod onih ljudi na visokim položajima, koji će uništiti druge radi svojih vlastitih sebičnih dobitaka. Na dnu ljestvice grijehu oholosti ćete svjedočiti među sobom kada sudite druge, ogovarate ih i onda pokušavate uništiti njihovu narav, kao i naštetiti njihovom ugledu, u Moje Ime.
Ja vam govorim ove tužne činjenice, da bih vas mogao pripremiti, naoružati vas sa Mojom brižnom Zaštitom, da bih mogao pomoći spasiti čak i one koji će stupati Zemljom kako bi je prožderali.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 5. travnja 2013., 12:50h
 
 
Moja predraga kćeri, pod tvojim zavjetom poslušnosti Meni, ti nikada ne smiješ braniti Moje Poruke. Niti imaš ovlaštenje da odbaciš ili osuđuješ bilo kojeg drugog vidjeoca ili samoprozvanoga proroka, pravoga ili lažnog, u Moje Ime.
Oni koji tvrde da govore u Moje Ime i koji osuđuju ove Poruke za svijet znajte ovo. Vi nemate, niti ste tražili, Moje dopuštenje da odbijete, javno, ikoga tko tvrdi da je odabrana duša. Kada proglašavate ove Poruke neistinitima, vi govorite da su one laži. Laži mogu doći samo od sotone. Ove Moje Svete Poruke svijetu upozoravaju vas na užasne laži kojima on, sotona, hrani duše sve Božje djece. Koliko ste zavedeni u odbacivanje Mene, vašega ljubljenog Isusa, Koji plačem gorke Suze u žalosti zbog načina na koji sam odbačen.
Oni koji kažu da bi bilo koji čovjek mogao napisati ovakve Poruke s Neba, vrijeđaju Me. Kako čovjek može zapisati Riječi s Mojih Usana, kada one dolaze od Mene? Zar vjerujete da bi takve Svete Riječi mogle biti stvorene rukom smrtnog čovjeka? Zar vjerujete da bi bilo koji čovjek, zaprljan grijehom, mogao stvoriti Moju Svetu Riječ, bez presretanja s Moga Nebeskog Kraljevstva? Ako jeste, onda vjerujete sposobnosti čovjeka da izmisli put obraćenja na ovaj način. Čovjek je ništa bez Boga. Vi niste dostojni govoriti s ovlaštenjem kada proglašavate Riječ Božju. Ako proglašavate Riječ Božju s vaših vlastitih usana, bez Moga naloga, onda ste krivi za tešku pogrješku.
Moja Kćeri, Ja moram podsjetiti tebe i sve one odabrane duše da nikome od vas nikada neće biti dano ovlaštenje da sudite drugoga u Moje Ime, jer je to nemoguće.
Ja pozivam sve one Moje odabrane duše sada. Sjetite se Moga Obećanja vama da ću Ja ponovno doći. Znajte sada da je svima vama dana Misija da pripremite srca čovječja za Moj Drugi Dolazak. Znajte sada da je ovo posljednja Misija, kojom zapovijeda Presveto Trojstvo. Nitko od vas nema Moje Dopuštenje da odbaci ovu ili bilo koju drugu Misiju. Učinite to i biti ćete odbačeni od Mene.
Oh, kako Me grijesi odabranih duša ranjavaju dublje od bilo kojih drugih. Oni bliski Meni, koji Me zatim izdaju, su ti koji Me najviše povrijede. Kada Mene napadnu, oni uzrokuju užasnu podjelu i sprječavaju duše da nasljeduju put prema Vječnom Spasenju.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 6. travnja 2013., 16:30h
 
 
Moje dijete, bez obzira koliko je osamljena i teška ova Misija, ti uvijek moraš nastaviti biti poslušna Mome Sinu. Ti moraš poštovati svaki zahtjev koji se od tebe traži. Ti se moraš odazvati na svaki zadatak koji se od tebe očekuje, iako to znači da ćeš se izložiti bijesu drugih. 
Svaki pojedini Božji vidjelac kojemu se Ja ukažem, trpi od ruku onih koji ga okrutno odbacuju. Iako će, moguće, mnogi od njih povjerovati, ti ćeš, Moje dijete, trpjeti najviše, jer si Božji prorok. Na Božje proroke se uvijek reagiralo mržnjom među Njegovom djecom, jer sotona nanosi najužasnije mučenje protiv onih koji govore Riječ Božju.
Kao proroku Kraja Vremena, tvoji neprijatelji će biti ne samo oni koji odbacuju i mrze Moga Sina, već i oni koji Ga ljube. Tvoji neprijatelji će brojno nadmašiti one koji će stati uz tebe. Zato moraš biti poslušna Mome Sinu u svako doba i brzo Mu se odazvati, jer On čini ove stvari i traži od tebe da pratiš Njegove Upute, kako bi te zaštitio.
Poslana si pripremiti put za Njegov Drugi Dolazak i s tom odgovornošću će doći mnogo tuge. Kako se laži, mržnja i okrutna protivština prema ovim Porukama nastave, ti se moraš tješiti jer bez ove Misije, mnogo više duša ne bi prihvatile Milosrđe Moga Sina.
Moli za svaku pojedinu dušu, koja bjesni nasiljem na tebe, jer kada moliš za njih, Moj Sin će ih prosvijetliti i uskoro će otvoriti svoje oči za Istinu.
Ja, tvoja ljubljena Majka, prekrivam te s Mojim Presvetim Plaštem i satirem glavu zmiji svaki put kada te pokušava ozlijediti. Tako, idi sada u miru Moje dijete. Ufaj se u Mene, Majku Spasenja, u svako doba dok Ja štitim Ovu posebnu Misiju. Ufaj se u Moga Sina, jer On zna što čini. Prepusti sve u Njegove Svete Ruke.
 
 
Tvoja ljubljena Majka
Majka Božja
Majka Spasenja
 
 
Nedjelja, 6. travnja 2013., 17:00h
 
 
Moja predraga kćeri, zvijezde će se uskoro promijeniti i blizu je vrijeme za pojavu kometa, o kojemu sam Ja govorio, kada će ljudi vjerovati da postoje dva Sunca. Uskoro će čovječanstvo vidjeti čudesan prizor i čuti će se zvuk grmljavine i činiti će se kako će se dva Sunca sudariti.
Moje Zrake Milosrđa spustiti će se na svaku ljudsku dušu, uključujući one koji će biti zaslijepljeni Svjetlom, tako tamne su njihove duše. Kada se začuje zvuk grmljavine, tihi spokoj će se zatim spustiti na Zemlju i tišina će biti upadljiva. Nikakav zvuk se neće čuti - samo zvuk Moga Glasa utisnut na bijedne duše.
Ja ću biti poput zrake sunca, koja će svaku pojedinu grješku, svaki grijeh i krik očaja učiniti jasno vidljivima u očima grješnika.
Biti će jadikovanja i osjetiti će se duboki osjećaj tuge u srcima ljudi, kada dođu licem u lice sa stanjem svojih duša. Sve će ostati mirno petnaest minuta i onda će život postati kao prije, kao da se ovo čudo nije dogodilo. U onima, čije su duše dotaknute Istinom, život ne može niti će ikada biti ponovno isti. Oni će zatim slijediti Mene, Moja Učenja i obratiti će se u milijardama.
Moje Poruke će postati njihova svakodnevna hrana i zajedno s Mojom Presvetom Euharistijom neće im trebati ništa više. Tako će snažni postati da im ništa neće stajati na njihovom putu, ništa ih neće zastrašivati ili ih usporavati, dok stupaju u Mojoj Vojsci Ostatka prema Mome Novom Raju.
Drugima će biti rečeno da je Upozorenje uzrokovano lomom u Zemljinoj atmosferi i biti će odbačeno jednostavnim objašnjenjem. Ali to će biti laž, jer oni ne žele priznati Postojanje Boga. Ako bi oni to napravili, oni ne bi bili u mogućnosti ispuniti njihov plan da prevare svijet prihvaćanjem praznih obećanja Antikrista.
Kada Božja čuda budu očevidna u tako velikoj mjeri, znajte da je Moj plan da dovedem čovječanstvo u Kraljevstvo Spasenja u posljednjim fazama. 
Idite, Moji odani sljedbenici i uvijek se ufajte u Moje obećanje da spasim sve duše. Moje Milosrđe je veliko i Moja Moć je Svemoguća.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 7. travnja 2013., 18:40h
 
 
Moja predraga kćeri, svaka pojedina Božja Crkva na Zemlji koja štuje Mene, Sina Čovječjega i one koje su odane Mome Ocu, uskoro će biti podijeljene. Mnogi, unutar svake Crkve, pobuniti će se i mnoge podjele će nastati, dok će još više zabludjelih, u njihovim krugovima, pokušati uvesti zakone koji opravdavaju grijeh.
Moralne obveze koje osjećaju oni koji ljube i poznaju Božju Svetu Riječ biti će javno ukorene i oni će biti optuženi da su okrutni i bezdušni. Njihov zločin će biti suprotstavljanje grješnim zakonima, koji će se ostvariti kada se Crkve raspuste tijekom Antikristovog progona. Kada se one podijele i razdvoje, njihovi temelji će biti poljuljani. One više neće moći čvrsto stajati suočene s bezbožnošću i nepravdom. Vrijeme će tada biti zrelo za mnoge zbunjene duše, koje će postati u punom smislu zbunjene dok svjedoče alternativnom Božjem hramu.
Taj novi hram, biti će im rečeno, je crkva koja ujedinjuje sve, jer Bog ljubi svu Svoju djecu. A ako Bog ljubi svu Svoju djecu, onda bi ih On želio ujediniti kao jedno; da se međusobno prihvate, bez obzira na njihovu vjeru, njihovu religiju, njihovu boju kože, njihovu rasu, njihove zakone. Svi će postati ujedinjeni, biti će im rečeno, pred Licem Božjim i od njih će se tražiti da pošalju predstavnike u novi hram, koji će biti smješten u Rimu. Biti će im rečeno da je to Novi Jeruzalem, prorokovan u Bibliji i zaštićen od strane Božjeg odabranog vođe – lažnog proroka.
Mnogi će pasti na ovu veliku laž, iskrivljenu Svetu Riječ Božju – koja je dana Ivanu Evanđelistu. Svaka Riječ dana ovom proroku, za Kraj Vremena, biti će oduzeta, prilagođena i iskrivljena kako bi odgovarala planu Antikrista.
Oni koji odbiju prihvatiti ovu novu, takozvanu sveobuhvatnu Crkvu, biti će smatrani nekršćanima. Oni će biti maltretirani i činiti će ih se budalastima. Samo zbog Duha Svetoga, koji ih vodi, oni neće biti uvučeni u lažni i bestidni hram, koji će skrivati ružnu istinu, koja leži ispod njegove površine.
Antikrist će uskoro ostvariti svoj veliki nastup na svjetskoj pozornici i on će biti taj koji će ne samo vladati ovim crkvama, nego će i prevariti ljude da povjeruju da on posjeduje posebne Božje darove. On će biti počašćen zbog svoje velike službe za humanitarne svrhe. On, Antikrist, će primiti međunarodne nagrade za svoj dobrotvorni rad. I zatim će oni reći da on posjeduje karizmu povezanu sa svetim ljudima. Neće dugo proći nakon toga kada će mu biti pripisivana čuda, dok konačno kaže da je on prorok misije od Boga.
Mnogi će pasti na ovu užasnu prijevaru jer će njega podupirati svjetske crkve, a pečat odobrenja će mu dati lažni prorok.
Konačno, svijet će vjerovati da je on Ja, Isus Krist. Na Moju Riječ će se oglušiti, dok njegova prisutnost ne izjede cijelo čovječanstvo, čije će pljeskanje utišati glasove koji proglašavaju Istinsku Riječ Božju. Ali, zbog Moga velikoga Milosrđa, Ja ću, Rukom Moga Oca, posredovati na svakom pojedinom koraku puta.
Moje Poruke nikada neće prestati do samog posljednjeg dana. Moj Glas se nikada neće ugasiti. Božja djeca, koja ostanu odana Njegovoj Svetoj Riječi, nikada neće umrijeti.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 9. travnja 2013., 23:00h
 
 
Moja predraga kćeri, postoji toliko mnogo dobrih i svetih svećenika koji su se udružili kako bi rastrgali ove Poruke, ali oni nemaju sposobnosti ili znanja da to učine. Njihov put je služiti Bogu. Oni ne smiju dopustiti sebi da budu tako ukaljani, jer to predstavlja opasnost za one duše koje prepoznaju Moj Glas u ovim Porukama.
Dok ističu nasljedovanje duha new age-a, mnogi svećenici vjeruju da njihovo znanje o duhovnosti znači da imaju dara prepoznati pravog Božjeg proroka. Toliko su udaljeni od Mene, da ne mogu raspoznati Moju Svetu Riječ. Ja im nisam dao takve milosti, jer oholost stoji na njihovom putu.
Oni od vas, Moji posvećeni sluge, koji kujete zavjeru, spletkarite i koristite znak vašeg svetog zvanja u službi Božjoj, kao sredstva da okrenete svoje vjernike od Moje Riječi, znajte da ćete biti kažnjeni. Vi Me ne poznajete uistinu. Vi Mi niste odani. Vi ste neupućeni u duhovno znanje i nemate ovlaštenje da javno ponižavate, sipate prijezir na druge ili omalovažavate ikoga u Moje Ime.
Svatko od vas će morati odgovarati Meni. Ja ću vas kazniti, ne zbog vaše nevjere, već zbog grijeha oholosti, koji vas uvjerava da znate više o duhovnim stvarima nego Ja, Isus Krist, Vaš Gospodar. Kako Me ranjavate. Kako Me razočaravate, jer je vaša izdaja naudila Mojoj Misiji, posljednjoj svoje vrste. Za svakog grješnika kojega ste vi odvukli od Mene, morati ćete preuzeti odgovornost za njihove duše.  I onda, teškoga srca, vi ćete morati odgovoriti na ova pitanja, kada vam se Istina objavi.
Zašto ste odbili Moj Kalež kada vam je bila dana Istina, s ljubavlju i ufanjem i kada ste znali, u svom srcu, da je to bilo od Mene? Zašto ste onda pokušali uništiti Moje Poruke? Imate li ikakvu predodžbu o ozbiljnosti Svetih zavjeta koje ste položili u Moje Ime? Vi se sada morate povući i čitati Moje Križarske Molitve. Ako to učinite, onda ću vam Ja dati Moj blagoslov i moć raspoznavanja. Ali samo oni poniznog srca mogu doći k Meni.
Vratite se. Zatim dođite k Meni ogoljeni. Ostavite iza sebe sva vaša zavidna stajališta, vaše pristrano mišljenje i vašu procjenu ovih Poruka, utemeljenu na naklapanju, ogovaranju i aluziji.
Kada taj dan dođe, Ja ću vas nanovo krstiti i ponovno ćete postati čisti. Vaše duše će postati poput malenih i sa čeznutljivom glađu za Mojom Prisutnošću.
Ja iščekujem vaš odgovor. Ja sam pun Ljubavi. Ja sam pun Milosrđa. Dođite k Meni. Ja Sam sve što trebate.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 10. travnja 2013., 16:45h
 
 
Moja ljubljena kćeri, dok Plamen Duha Svetoga obuzima one ponizne duše koje čitaju ove Poruke, isto tako će biti i širenje sveopćeg obraćenja. Sveta Božja Riječ je poput snažnog naleta vjetra, koji sa sobom donosi svim onim dušama koje se bude, obilne plodove.
Od onih prvih posađenih sjemenki mnoštvo plodova je naraslo, koji prekrivaju svaki narod, uključujući one pod komunističkim režimom.
Moja kćeri, dok Moja Sveta Riječ obuzima misli i duše svake vjere, ona će rezati poput mača kroz one narode koji okrenu svoja leđa Meni, vašem ljubljenom Ocu. Stoga, kada mržnja protiv vas naraste, znajte da Moja Sveta Riječ uspijeva pomoći spasiti duše.
Ti, Moj glasniče, samo si sredstvo. U ovoj Misiji se ne radi o tebi. Ona nije radi tvoga prosvjetljenja duše, jer to nije Moj cilj, premda Me to zadovoljava. Ti, Moja kćeri, kao posljednji glasnik, moraš samo prenijeti svijetu Poruke koje su ti dane, za dobro čovječanstva. Tvoja mišljenja i tvoj savjet drugima, nisu važni i ti nemaš ovlaštenja podijeliti bilo kakve ljudske stavove s drugima.
Kada Glas Božji dopre do srdaca ljudi, On se umnaža u dušama mnogih. Moja Dobrota, kao Brižnog Oca cijelog čovječanstva, je ta koja dopušta ove velike blagoslove.
Kao što je naviješteno, velikim čudima će svjedočiti oni kojima je dan Dar Duha Svetoga preko ove Misije. Ja blagoslivljam sve one koji siju i šire Moje Poruke, jer njihovi napori će pronijeti Moju Riječ poput magle koja će prekriti Zemlju.
Onima koji su čekali Dar Obraćenja – tim Mojim jadnim, praznim dušama – Ja vam sada govorim. Ja, Vaš Brižni Otac, obećavam vam da ću vas Ja prigrliti i otvoriti vaša srca kada molite ovu molitvu.
 
Bog Otac: Molitva za Ključ za Novi Raj
 
Dragi Oče, to sam ja, Tvoje izgubljeno dijete, tako zbunjeno i zaslijepljeno, da bih bez Tvoje Pomoći i Tvoje Ljubavi bio ništa. Spasi me po Ljubavi Tvoga Sina Isusa Krista i udijeli mi Ključ Tvoga Novoga Raja na Zemlji. Amen.
 
Djeco, Ja ću vas blagosloviti i zaštititi. Vi ste Moji – svi vi. Dok čeznem za vama i plačem zbog onih od vas koji Me mrze, Ja ću iskoristiti Svoju Svemoguću Moć da otvorim vaša okorjela srca kako bih vam ostavio u nasljedstvo baštinu, koju sam tako brižno stvorio.
Moje Posredovanje, otkrivajući vam nadolazeće događaje, pomoći će vam da shvatite koliko vas Ja ljubim. Kada se ovi događaji razotkriju pred vašim očima, Ja ću vas čekati da dođete k Meni s ljubavlju i ufanjem u vašim dušama.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog
 
 
Četvrtak, 11. travnja 2013., 21:20h
 
 
Moja predraga kćeri, ti moraš ići naprijed i usredotočiti se na one jadne duše koje uopće ne vjeruju u Boga. Ja upućujem na one kojima nikada nije bila dana Istina o Postojanju Boga, njihovog Stvoritelja.
Postoje milijarde ljudi koji ne poznaju Presveto Trojstvo jer im je bilo sakriveno. To su duše kojima ću Ja udijeliti Moje veliko Milosrđe i oni moraju biti svjesni ovih Mojih Poruka svijetu.
Druge duše koje Me brinu su one koje su bile mlake u svojoj vjeri i koje sada odbijaju prihvatiti Istinu Vječnoga Života. Mnogim ljudima koji su ili nesigurni o njihovom Stvaranju ili Postojanju Boga, uskoro će biti pokazana Istina. Ja ću im ponovno pokazati veliko Milosrđe i Moja Ljubav će dotaknuti njihova srca i biti će spašeni.
Ali dakako tu su oni koji će se nastaviti odupirati Mome Posredovanju. Oni će se boriti protiv svakog pokušaja da im se da Istina, a dokaz koji će im biti dan iz Moga Milosrđa biti će bačen natrag u Moje Lice. Ponovno, Ja ću posredovati i nastaviti se boriti za njihove duše.
Konačno, postoje oni koji znaju sve o Meni i činjenicu da sam Ja Mesija. Nikakvo čudo ili čin ljubavi ih neće privući k Meni, jer su se prepustili sotoni. Te duše će izjesti Zvijer i on ih neće pustiti da slobodno odu jer Me oni ne vide kao Spasitelja. Oni i dalje ne znaju istinu o planu Zvijeri. Kako bi ih spasio, vi, Moji ljubljeni sljedbenici, morate Mi predati vašu vjernost povjeravajući Mi njihove duše tijekom vaših molitvi i kada primate Svetu Euharistiju. Vi ih morate prikazati Meni svakoga dana i za svaku dušu koju vi posvetite Mome Milosrđu, Ja ću spasiti stotinu više.
Činite to svakoga dana. Na kraju svakog mjeseca vi ćete biti puni radosti, jer ćete znati koliko je takvih duša dobilo ovo Veliko Milosrđe. To je samo još jedan Dar kojime vas Ja blagoslivljam, a milosti koje ćete primiti kada molite ovu Križarsku molitvu biti će u izobilju.
 
Križarska molitva (104) Izbavi ovu dušu iz ropstva
 
Najdraži Isuse, ja Ti prikazujem dušu moga brata i sestre, koji su prepustili svoju dušu sotoni. Uzmi ovu dušu i otkupi je u Svojim Svetim Očima. Oslobodi ovu dušu iz ropstva Zvijeri i podaj joj Vječno Spasenje. Amen.
 
Moje Milosrđe će se nastaviti davati čovječanstvu, a posebno svakoj pojedinoj duši koja odbija Riječ Božju.
Ja vas blagoslivljam, Moji odani učenici i nastavljam izlijevati na vas Dar Duha Svetoga.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 12. travnja 2013., 23:55h
 
 
Moja predraga kćeri, tko među vama, koji Me iskreno ljubite, može doći pred Mene i prostrijeti se pred Moje Noge u potpunom predanju?
Tko se među vama, koji Me iskreno štujete i slijedite Moja Učenja, može poniziti preda Mnom bez ikakvog obzira prema sebi? Ako se možete prepustiti Mom Milosrđu, u poniznom služenju, Ja ću vas podići i uzvisiti. Ali kada se veličate, u Moje Ime i govorite kako Me poznajete prisnije od drugih, Ja ću vas baciti na tlo pod Mojim Nogama.
Zašto toliki mnogi, kojima je dana Istina i dalje pogrešno shvaćaju Istinu Mojih Učenja? Čovjek, zbog mrlje grijeha, nije dostojan stati pred Mene. Ali oni koji shvaćaju slabost ljudske duše moraju znati, da oni koji uzimaju na sebe da proglašavaju svoje izuzetno znanje o duhovnim stvarima koja su propisana Učenja od Boga, preko proroka, moraju biti vrlo pažljivi. Kada takve duše proglašavaju svoje takozvano znanje, hvališući se svojom intelektualnom procjenom Svetoga Nauka, umjesto da se usredotoče na važnost poniznosti, oni Me vrijeđaju. Kada oni koriste svoje znanje da bi iskrivili Istinu kako bi odgovarala njihovom programu rada, kako bi privukli duše u ljudski stvorenu verziju Mojih Učenja, Ja sam duboko uvrijeđen i kazniti ću duše krive za ovaj zločin protiv Boga.
Oni među vama koji stvaraju kultove, duhovne pokrete, sve što ste sami stvorili, znajte da ste kada se uplićete u Riječ Božju, krivi za težak grijeh. Vaši glasovi, koji proglašavaju Riječ Božju i svu Njegovu Slavu, s jedne strane, čuju se jer sadrže Istinu. Ali kada nadodate Riječi Božjoj svoja vlastita tumačenja i kada to koristite da napadnete druge u Moje Sveto Ime optužujući ih za prijestup, vi činite grijeh.
Blagoslovljeni su oni krotka srca, čija je oholost otrgnuta Milošću Božjom, jer oni će vladati kao kraljevi u Novom Raju.
Blagoslovljeni su oni koji se potpuno ufaju u Mene, što znači da oni propovijedaju i šire Moju Svetu Riječ bez ikakve namjere traženja osobne pažnje od vlastite slave, jer i oni će naći utočište u Mom Kraljevstvu.
Oni koji izjavljuju da su Moji posvećeni sljedbenici, ali koji vjeruju da su osposobljeni prosuđivati druge, da analiziraju vjerovanja drugih, oni čija vjera u Boga uzrokuje uvredu i koji javno osuđuju svete duše koje dolaze u Moje Ime, nisu dio Moga Kraljevstva. Vi pripadate zlome, jer ne odgovarate Meni, Isusu Kristu. Ja vas nisam pozvao, niti sam vam Ja dao dopuštenje da promičete bilo kakav oblik posebne zajednice, osnovan da ismijava drugu zajednicu.
Svi oni koji se oholo hvale intelektualnom smjelošću, povezanom s Mojim Učenjima, kako bi ponizili drugo dijete Božje, osobito odabrane duše, znajte da su vaši dani odbrojani. U prošlosti, Moje bi Me Strpljenje spriječilo od uplitanja u takve zabludjele misije. Sada, u ovim posljednjim vremenima, Ja neću podnositi način na koji vi pokušavate spriječiti Moj Drugi Dolazak.
Tako malo vas će prihvatiti Moj Plan da vas pripremim za Drugi Put Moga Dolaska – ovoga puta da vas uvedem u Novu Eru Mira. Vi već znate Istinu. Vi znate da ću Ja ponovno doći, ali nećete, baš kao što je bilo prije, prihvatiti da sam Ja, Kralj svega što jest, taj koji vas pozivam da pripremite vaše duše.
Dvije tisuće godina za Mene je ništa. To je kao da je bilo jučer. Stoga danas Ja pozivam sve vas. Ono što Me rastužuje jest da oni koji govore da Me ljube i javno Me priznaju, ne poznaju Me uistinu. Oni su dopustili stupice organiziranih religija, međunarodne politike, pretjerane raskoši i obreda da se sakriju od Mene.
Ja Sam jednostavan u duhu, tijelu i duši i zbog tog Ja najprije grlim one koji dođu pred Mene na ovaj način. Kada otac dočekuje kući dijete koje je neko vrijeme bilo u inozemstvu, on ne primjećuje njegovu odjeću, njegove cipele, njegov nakit ili njegov kovčeg. On vidi samo svoga sina, njegovo lice i ljubav koja je postojala u njegovom srcu otkada je udahnuo prvi put kada je izišao iz majčine utrobe. Njega ne zanimaju njegovo bogatstvo, njegova stajališta, njegova mišljenja ili njegova govorkanja o drugima – sve što on zna jest ljubav, koju on osjeća prema svom djetetu i ljubav koju njegovo dijete osjeća prema njemu.
Ljubav je jednostavna. Ona je bez komplikacija. Ona ne dolazi od mržnje. Vi ne možete ljubiti nekoga kada je vaša duša puna gnjeva ili mržnje. Kada Me ljubite, vi morate ljubiti sve one koji Me slijede, bez obzira koja je njihova slabost. Vi morate ljubiti čak i one koji su krivi za užasne grijehe, jer Ja mogu oprostiti i najzločestije grijehe. Stvar koju treba zapamtiti jest da nijedan čovjek nema pravo osuditi drugoga u Moje Ime. To može doći samo od Mene.
Znajte ovo, kada se radi o upozorenju svijeta o grješnicima, koji su neprijatelji Božji, Ja imam ovo pravo. Ali u svakom slučaju, Ja ću tražiti molitve za njihove duše. Postojati će samo jedna iznimka. Ja od vas nikada ne mogu tražiti da molite za Antikrista, jer on ne dolazi od Boga.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 13. travnja 2013., 23:50h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja želim dati ohrabrenje svima vama koji vjerujete u Mene i Moje Poruke sadržane u ovoj Knjizi – Knjizi Istine.
Kada čovjek slijedi Mene i ponudi sebe Meni, on mora nasljedovati sve Moje Osobine. To znači da on mora ljubiti sve u Moje Ime i ponašati se prema svakom čovjeku onako kako očekuje da se prema njemu ponašaju. Međutim, kada se uistinu prepustite Mojoj Brizi, zbog toga ćete trpjeti. Prema vama će se okrutno ponašati i biti će učinjen svaki pokušaj da se na vas sipa prijezir.
Ja ovo kažem svoj Božjoj djeci i kršćanima, posebno, jer vaš je teret najteži. Ja pozivam sve one u svijetu koji vjeruju u Mene, bez obzira da li vjerovali ili ne da im Ja govorim preko ovih Poruka.
Kršćani će uvijek biti meta onih koji žele promijeniti Božje Zakone kako bi se uklapali u njihovu grješnu težnju za zadovoljstvom i sebičnim željama. Katolička Crkva je sada skoro na ulasku u najgori progon u svojoj povijesti i biti će okrenuta naglavce i naopako. Napad je planiran desetljećima i pažljivo je izrađen. Kako Sveci na Nebu plaču zbog katastrofalnih događaja koji će se sada razotkriti brzinom koja će potresti čak i one koji ne vjeruju u ove Poruke.
Doći će do nereda, jer će mnogi posvećeni sluge postati bespomoćni kada sve što su cijenili bude upitno i zatim izvrnuto. Oni će biti osporavani i maltretirani u Moje Ime unutar njihovih vlastitih redova.
Onima od vas koji ste odani Mojoj Crkvi na Zemlji, Ja vam nalažem da budete budni i da održavate Moja Učenja, ako želite ostati vjerni Meni. Vi nikada ne smijete prihvatiti ništa drugo osim Istine kojoj ste poučeni. Uskoro ćete se osjećati vrlo osamljeno i Moji jadni posvećeni sluge će postati uznemireni jer će njihova odanost Meni i Crkvi koju je osnovao Petar biti otrgnuta od njih.
Svima vama koji ste tradicionalno odani Kršćani, vi morate ostati čvrsti i ne smijete prihvatiti nikakav pokušaj da vas se potakne da napustite vašu vjeru. Vi ćete biti odgurnuti na jednu stranu i prisiljeni prihvatiti da obrazujete vašu djecu lažnim naučavanjem, koje nije od Boga.
Ovi događaji će sada započeti i Ja vas upozoravam na njih kako bih vas vodio. Svatko tko optuži Mene, preko ove Misije, na poticanje duša da napuste Moju Crkvu na Zemlji ne shvaća Moje Upute. Ja jednostavno tražim od vas da ostanete odani Mojim Učenjima kada shvatite da ste prisiljeni prihvatiti novu verziju Crkve. Ta nova verzija nikada neće biti prihvaćena u Očima Božjim.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 14. travnja 2013., 14:00h
 
 
Moje ljubljeno dijete, dopusti da ti donesem utjehu u ovo vrijeme. Daj da te držim blizu Sebe, kako bih ti dala snagu dok nastavljaš širiti Svetu Riječ Božju u ovim teškim vremenima.
Kada su oni koji su progonili Moga Sina i zatim Ga ubili, bili pitani – Zašto ste to učinili? – oni su odgovorili – „Da bi održali Riječ Božju“. Kada ih se pitalo da li bi Bog odobrio ubijanje drugog čovjeka, oni su tvrdili da je to bilo u skladu s Učenjima Crkve. Tako će isto biti na kraju vremena. Ljudi će iskriviti Učenja Božja kako bi opravdali svoje odbijanje Njegove Svete Riječi.
Moj Sin daje svijetu ove Poruke kako bi vi održali Njegova Učenja. On to čini kako nijedan čovjek ne bi zabunom odbio Njegovu Svetu Riječ, kada se Učenja Njegove Svete Crkve na Zemlji neovlašteno promjene i učine nesvetima. Riječ Božja se nikada ne smije mijenjati, a ipak proročanstva su unaprijed najavila upravo na ove dane kada će se to dogoditi, kada će to učiniti Crkva koju je utemeljio Petar Stijena.
Moj Sin je Riječ. Riječ Božju mora poštovati svako dijete Božje. Kada su Božja djeca zavedena lažima, ona će postati odvojena od Njega. Kada prihvaćate bilo što drugo osim Istine Božje, kada prihvaćate grijeh i zatim sudjelujete u njemu, učiniti ćete raskorak između sebe i Moga Sina.
Zapamtite da Ja, Majka Božja, štitim sve one koji Me pozovu. Moja zaštita je za sve ljude, svih religija. Kada molite Moju Svetu Krunicu svakodnevno, vama je dana svaka vrsta zaštite i moći ćete održavati Istinu, Svetu Riječ Božju.
Bilo tko u Crkvi Moga Sina na Zemlji, tko vodi ljude, tko ne može moliti Svetu Krunicu pred svojom zajednicom, ne dolazi od Boga.
 
 
Vaša Majka
Majka Božja
Majka Spasenja
 
Ponedjeljak, 15. travnja 2013., 18:20h
 
 
Moja predraga kćeri, neprijatelji Božji sada ustaju u velikom broju, u svakom narodu, da odbace Zakone Božje.
U svaku zemlju i svaku Crkvu će biti uvedeni mnogi novi zakoni. Većina zakona će biti protiv Učenja utvrđenih u Svetoj Bibliji. Donositi će se zakoni za svaku vrstu grijeha i tama Zvijeri prekriti će svijet. Oni koji se suprotstave tim zakonima biti će odbačeni kao čudaci i prikazati će ih se kao zločeste. Njihove glasove utopiti će oni koji prihvaćaju sekularizam kao da je istinska religija. Oni će iskoristiti svaku vrstu intelektualnog dokaza kako bi primijenili svoje zle zakone i prevariti će mnoge, jer će iskoristiti ljudska prava kao sredstvo za nadzor drugih.
Mnogi neće biti dovoljno jaki da se bore protiv pobačaja, eutanazije i istospolnog braka. Onda, tek što zakoni budu usvojeni, Katolička Crkva će objaviti reformaciju priznavanja svih ljudskih prava i svih religija. Ovome će slijediti užasna podjela između onih blagoslovljenih darom spoznaje, koju im je dao Duh Sveti i onih čija je jedina želja sebeljublje i koji odbacuju Boga. Oni vide Boga i Moja Učenja, kao prepreku da žive ono za što vjeruju da je slobodan način života.
Moćna sveopća elitna organizacija, koja je prodrla u svaki kutak svijeta, planirati će nove Crkvene zakone i kovati zavjeru da svrgne čelnike, dok u isto vrijeme smišlja ratove koji će donijeti uništenje. Oni su tako oholi i takav je obujam njihove odanosti sotonskom laskanju da vjeruju da su nezamjenjivi. Kako će oni morati trpjeti zbog svojih zlodjela. Upravo kada oni povjeruju da mogu nadzirati druge i primjenjivati svoje nepoštene planove na drugima, oni će biti oboreni Rukom Moga Oca. Njima će biti dano tek toliko vremena da okrenu svoja leđa. Nakon toga, oni će se okrenuti jedni prema drugima i međusobno se uništiti. Takva će biti razina njihove patnje da čak i pred kraj to neće biti dovoljno da vide što ih čeka, ako nastave biti vezani uz zloga.
Tako mnogo ljudi, koji nisu od Boga, u početku će primijetiti vrlo malo od ovih događaja. Tek kada njihova sloboda bude ograničena oni će se otvoreno pobuniti protiv nepravdi u svojim narodima. Oni će tada shvatiti užas koji će biti stvoren zbog toga jer je nestalo Svjetlo Božje. Na Njegovo mjesto će doći tama, praznina, glad i nedostatak ljubavi. Tek tada će čovjek zavapiti za Božjim Milosrđem. Ja ću biti tamo čekajući da ih utješim i spasim njihove jadne uplašene duše.
 
 
Vaš Isus    
 
Utorak, 16. travnja 2013., 20:45h
 
 
Moja predraga kćeri, uspon na Brdo Kalvariju koji Moja Crkva na Zemlji mora izdržati je započeo, kako je naviješteno. Svi oni koji govore u Moje Ime, koji Me ljube i koji poštuju Moja Učenja, sada će se suočiti s ovim mučnim putovanjem kako bi održali Moju Svetu Riječ.
Riječ u skladu s Bogom će biti rastrgana dok se poganstvo širi Zemljom. Svima onima koji Mene slijede Ja kažem, hodajte uzdignutih glava. Nikada se ne odričite Istine kada vas oni, uključujući vašu obitelj i prijatelje, mole da se okrenete od Moje Svete Riječi, koja vam je dana tijekom Moga vremena na Zemlji. Vi ne smijete oslabiti svoju odlučnost da Mi ostanete vjerni. Neki od vas će biti jaki tijekom putovanja progonstva. Drugi će pasti. Neki će odustati. Drugi će odlučiti prihvatiti laži koje su im predstavljene kao Sveti Nauk i biti će odvojeni od Mene.
Ja ću nositi sve one koji se potpuno ufaju u Mene na Mojim Ramenima. Ja ću pružiti zaštitu svima onima koji su dovoljno hrabri da nastave služiti Svetu Misu na način na koji se treba održavati. Ja ću zaštiti Sakramente koje daju oni Moji  posvećeni sluge  koji odbijaju popustiti ili napustiti Moju službu. Oni koji sebe založe Mojoj Brizi neće se imati oko čega brinuti. One kojima se Istina davala cijelog njihovog života, a odbace Moja Učenja, u korist laži, Ja ću odbaciti. Moje Pravde se treba bojati i neka ni jedan čovjek ne vjeruje da može uroniti u ponor prijevare bez kajanja u svojoj duši i da neće trpjeti posljedice.
Moja Ljubav će biti dovoljno jaka da prigrli one koji će biti zbunjeni tijekom ovih vremena. Ja ću posegnuti do sve Božje djece koja Me traže, bez obzira koliko su pocrnjele njihove duše. U jeku previranja, Ja ću se konačno objaviti i Moj Duh će se širiti Zemljom baš kada ljudi povjeruju da to više ne mogu podnositi.
Zapamtite, Ja sam Prvi i Posljednji, ništa Me ne može pobijediti, Ja Sam Svemoguć i kada osjetite da nadvladava zloća koju neprijatelji Božji nanose svijetu, znajte da sam Ja tu. Ja dopuštam ovu patnju, ovaj posljednji progon, jer je to posljednje oružje protiv Zvijeri. Bez njega, on bi ukrao duše većine svjetskog stanovništva.
Ova bitka za duše potresti će one koji Me uistinu poznaju jer zloća kojoj ćete morati svjedočiti vidjeti će se u ljudima za koje vjerujete da su dobri. Sotona nijedan kamen neće ostaviti da nije prevrnut i on će iskoristiti svaku dušu, osobito one koji su Mi blizu, kako bi okrenuo njihova leđa od Mojih Učenja. Iako će bitka bijesniti neko vrijeme, Ja ću, kroz ovu Misiju, spasiti milijarde obraćenjem.
 
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 17. travnja 2013., 20:00h
 
 
Moja predraga kćeri, Moje Srce uzdiše jer moram trpjeti bijedu i patnju koje će cijelo čovječanstvo morati trpjeti. Nije Moja Ruka koja će uzrokovati ovo, već kletva sotone, dok njegov duh luta i izjeda duše duž njegovog puta. Tako su ne sumnjičavi na ovaj utjecaj zla da ljudi krive sve ostalo za svoju patnju. Oni okrivljuju druge za svoju nevolju i ne uspijevaju shvatiti da nedostatak vjere u Boga stvara takvu pustoš u njihovim životima.
Dok duh zloga stišće čovječanstvo, Svjetlo Božje će se sukobiti s njim na načine koji će biti vidni u brojnim stvarima.
Oluje će se pojačati i pobune će se osjetiti u mnogim zemljama. Vidjeti će se neredi u narodima, pošto moć vlada oduzme slobodu ljudima nad kojima vladaju. Zatim, crkve, uključujući sve one koji ljube Boga, Jedinoga Boga Trojedinog, početi će povlačiti svoje službe i zatvarati svoja vrata.
Vidjet će se brojne crkve koje će se zatvoriti, u svim zapadnim zemljama. Uskoro će se žig komunizma vidjeti kroz poseban znak koji će se pojaviti u crkvama koje ostanu otvorene; u sredstvima priopćavanja; na odjevnim predmetima; u filmovima i ovaj znak će ponosno nositi oni na visokim položajima. On će biti viđen kao oznaka časti i njime će se razmetati članovi hijerarhija u svim glavnim crkvama i religioznim denominacijama. Vi ćete vidjeti ovaj znak na javnim mjestima; na oltarima; u zračnim lukama i na odjeći koju nose vođe u crkvama.
Ovaj znak, koji se ne smije brkati sa žigom Zvijeri, simbolizirati će novu Jedinstvenu Svjetsku Religiju. Oni odgovorni za njega se više neće bojati pokazivati njihov znak, koji je simbol za nadzor i vjernost Zvijeri.
Dan kada se svakodnevna Žrtva Svetih Misa bude zaustavila, u obliku u kojem One moraju biti pružene u Moje Sveto Ime, biti će dan kada će se ovaj znak pojaviti na oltarima i ispred svih Svetohraništa na svijetu.
Molite, Moji ljubljeni sljedbenici, da nađete utjehu u onim Mojim posvećenim slugama koji Mi ostanu odani, jer vi ćete trebati utjehu tijekom ovih kušnji. Ja ću vas uvijek podići i nositi vas. Ja vas nikada neću napustiti, ali nikada ne smijete odstupati od Mojih Učenja ili prihvatiti poganske prakse kao zamjenu za Istinu.
 
 
Vaš Isus
 

 

Petak, 19. travnja 2013., 17:00h

 
 
Moja predraga kćeri, kako je osamljena ova Misija, usprkos stotinama tisuća koje te okružuju svojom ljubavlju i molitvama.
Kada radiš za Mene i prepustiš se, u potpunoj predanosti pred Moje Noge, ti ćeš se osjećati vrlo usamljeno. Ti ćeš se suočiti s gnjevom Mojih neprijatelja, koji ti neće dati ni trenutak mira. Ti, kćeri Moja, sada moraš slušati, dok Ja ovo nudim svima onima koji Me odbijaju, u ovim Riječima Ja dajem Božjoj djeci, poseban Dar.
Ja tražim da Me oni od vas koji su prestrašeni i zbunjeni zbog ovih Poruka sada poslušaju. Zar ne znate koliko vas Ja ljubim čak i kada Me vrijeđate? Zar ne znate da vas Ja nikada ne bih kaznio za neprihvaćanje ovih Poruka, koje su vam dane samo kako bih vas Ja pripremio i ojačao vas zbog kušnji koje nadolaze? Zar Me ne poznajete, svoga ljubljenog Isusa, kada vas Ja sada dozivam?
Ja Sam vaš Spasitelj i Ja vas nikada ne bih odbacio na stranu kada postoje sumnje u vašem umu. Kako bih Ja mogao biti ljut na vas kada Me ljubite i samo vam je stalo do Istine? Ja vas sada pripremam za izazove s kojima ćete se sada morati suočiti, dok se razotkrivaju naviještena proročanstva o progonu Moje Crkve na Zemlji.
Kako bih vas privukao u Milosrđe Moje Ljubavi i prosvijetlio vaša srca, Ja vam dajem ovaj Dar. Ja vam obećavam da će, kada Me pozovete na ovaj način, ovom molitvom, vaše sumnje o tome Tko Sam Ja, koji sada govori s vama, nestati. Ja vam pružam ovaj Dar tako da vi, molitvama koje Ja svijetu dajem u ovo vrijeme, možete spasiti cijelo čovječanstvo.
Ako dođete k Meni, bez oholosti i otvorene i čiste savjesti, vi ćete odmah znati da vam je dan ovaj Dar. To je Dar Obraćenja za druge.
 
Križarska Molitva (105) Dar Obraćenja za druge
 
O moj najdraži Isuse, s mojom ljubavlju prema Tebi, molim Te prihvati moju dušu u jedinstvu s Tobom. Uzmi moju dušu, prekrij je Svojim Svetim Duhom i pomogni mi, kroz ovu molitvu, spasiti sve one s kojima sam ja u dodiru. Obuzmi svaku dušu koju ja susrećem Svojim Svetim Milosrđem i pruži im Spasenje koje trebaju da uđu u Tvoje Kraljevstvo. Čuj moje molitve. Poslušaj moje molbe i Svojim Milosrđem spasi duše cijeloga čovječanstva. Amen.
 
Oni od vas koji sipate klevete na ove Poruke i odbijate ih, Ja tražim da dođete k Meni. Ja ću vam pokazati Istinu. Ja ću vas uzeti i donijeti vam utjehu. Ja ću vas uvijek ljubiti bez obzira koliko Me uvrijedili.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 20. travnja 2013., 16:45h
 
 
Moja predraga kćeri, Nebesa su puna žalosti zbog boli koju Moji ljubljeni sljedbenici moraju trpjeti na Zemlji. Svi Anđeli i Sveci ujedinjuju se kao jedan da mole za čovječanstvo, dok ono trpi tako zli napad sotone i svih njegovih zloduha. Iako sam Ja njihove molitve prihvatio i na njih se odgovara, Ja tražim od svih onih koji se proglašavaju kršćanima da mole kao nikada prije.
Molitve pružene svakodnevno za zaštitu od demonskih sila, koje prodiru na Zemlju, pomoći će je pročistiti od zlih duhova. Vi morate ostati puni nade i kada Mi ostanete odani, vi ćete postati čak jači.
Snaga kršćana, ujedinjenih u Istini Božjoj, predstavljati će moćni obrambeni zid od Zvijeri čiji se planovi o nanošenju boli Božjoj djeci u ovo vrijeme ostvaruju. Vi morate stati pred Mene, proglasiti svoju besmrtnu ljubav prema Meni i Ja ću vas voditi u Mojoj Vojsci, koja nikada neće biti poražena. Dok se Moja Vojska povećava u veličini i kako se milijarde obraćaju i prihvaćaju Me, Ona će pomoći ubiti Zvijer.
Vaša dužnost, Moji ljubljeni sljedbenici, jest da se usredotočite na one koji će odbiti Moju Ruku Milosrđa. Bez obzira što ste ismijavani u Moje Ime, sve što morate učiniti jest moliti za Spasenje duša. Znajte da će Božjoj Vojsci na Zemlji biti dodijeljene posebne milosti koje će Njoj omogućiti da sa sobom dovede duše onih koji sumnjaju u Moju Svetu Riječ.
Sumnje, kada im se dopusti da se gnoje, odvajaju čovjeka od Boga. Sumnje je u srca ljudi postavio sotona kako bi prevario Božju djecu da povjeruju da On, Bog, ne Postoji.
Kada čovjek ne vjeruje u Boga, on ne prihvaća razliku između dobra i zla. Bez Božjega vodstva, on će ući u svaku zamku koju je pred njim postavio sotona. Potom se toliko mnogo mržnje pojavljuje u srcima ljudi, jer kada se jednom učine otvorenima zlome, njihova srca se pune gnjevom. Najgori gnjev biti će usmjeren na kršćane, a ipak, ti ljudi neće znati zašto se tako osjećaju. Zbog toga oni koji tvrde da ne vjeruju u Boga provode više vremena osuđujući one koji vjeruju.
Molite, molite, molite za njihove duše.
 
 
 Vaš Isus
 
Nedjelja, 21. travnja 2013., 14:45h
 
 
Moja predraga kćeri, tko može zanijekati Moju Smrt na Križu? Tko može zanijekati da sam Ja dao Moj Život kako bi Istina spasila grješnike posvuda? A onda, tko će među vama, kada vrijeme dođe, zanijekati Istinu Moje Crkve na Zemlji kada se Nju rastavi kamen po kamen?
Vama je dana Istina. Vi poznajete Moja Učenja. Dakle, vi ćete poznati Moju Crkvu po Mojim Učenjima. Moja Crkva na Zemlji je Istina. Moja Crkva na Zemlji je Moje Tijelo. Pa ako čovjek među vama bičuje Moje Tijelo, zatim ponovno osmišljava Moja Učenja i zatim vam prikazuje laži, hoćete li Me onda zanijekati?
Ja, Isus Krist, ne govorim vam ovo da bih vas razdijelio. Ja vam govorim ove stvari kako bi vi poštovali Moja Učenja, održavali Svete Sakramente i ostali čvrsto uz Istinu. Nijedan čovjek na zemlji ne može promijeniti Učenja Moje Crkve. Nijedan čovjek. Nikome među vama nije dano ovlaštenje da proglasi nova naučavanja i predstavi ih kao Moja. Ipak, mnogi među vama će Me zanijekati poričući Istinu, koja vam je dana prije 2000 godina. Toliko vam nedostaje znanja o svetim stvarima, da ćete biti neupućeni u nove zakone, koji će bogohuliti protiv Mene, kada budu uvedeni u Moju Crkvu na Zemlji.
Baš kao što je bilo i prije, Kula Babilonska će ponovno biti podignuta i predstavljena kao Hram Božji. Ona će biti smještena u Rimu i prikazivati će novi znak nove jedinstvene svjetske religije. Taj znak će biti će viđen na krovu, na ulazu i biti će uzvišen na glavnom oltaru. Moje dragocjeno Svetohranište u zlatu, oskvrnuto u Svoj Svojoj Slavi, biti će smješteno u središtu oltara da ga svi vide. Ova uvreda će značiti da će se Zvijeri otvoriti vrata da napadne Moje Svetohranište. Moja Prisutnost će s vremenom nestati.
Milijuni ljudi – od kojih mnogi neće znati značenje ove grozote – učiniti će sve što se od njih traži i moliti će se ispred Zvijeri. Novu odjeću, napravljenu sa zlatnim oznakama, koja će imati izgled skromnih svećeničkih haljina, nositi će oni koji služe u takozvanom hramu. Zlatna oznaka, koja će se prikazivati na drzak način, biti će znak nove svjetske religije.
Križevi će nestati. Moje Raspelo se nigdje neće moći vidjeti. Onda, gdje se budu vidjeli, na nekim javnim mjestima, ljudi će biti prisiljeni, zakonom, da ih skinu.
U mnogim zemljama će biti načinjena nova kopija kule, koja će štovati sotonu i onda će se objelodaniti drugi dio prijevare. Crkva će javno proglasiti da je postojanje pakla besmislica. Ljudi će biti uljuljani u lažan osjećaj sigurnosti kada ovu očitu laž prihvate sve Crkve. Tvrditi će se da Bog ne bi nikada dopustio da postoji takvo mjesto. Da On ljubi sve i da su postojanje pakla širili religijski fanatici kroz stoljeća. I tako će ljudi odobravati čak i postojanje smrtnog grijeha. Grijeh će biti tako naširoko prihvaćen da ljudi više neće moliti niti tražiti Milosrđe, jer oni neće priznavati Boga. Oni će predati Zvijeri svoje duše i svaki korak njihovog putovanja će brižljivo voditi Božji neprijatelji.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 22. travnja 2013., 16:00h
 
 
Dijete Moje, kako bi sva Božja djeca bila spašena, oni moraju slijediti Put Moga Sina. Oni moraju prihvatiti da, kako bi bili dostojni Njegovog Kraljevstva, moraju biti lišeni svjetovnih utjecaja, koji ih odvajaju od Boga.
Oni koji se obrate Mome Sinu, dok posežu za Istinom, vidjeti će da se brojne promjene događaju u njihovim životima. Oni koji Ga ne poznaju i koji otvaraju svoja srca za Njega po prvi put plakati će suze. Te suze će biti posljedica ljubavi koju će On usaditi u njihova srca i oni će biti preplavljeni. To su suze obraćenja. Njihova srca i duše će biti ispunjeni ljubavlju, koju nikada prije nisu spoznali. To je Ljubav Božja i Dar je s Neba.
Ubrzo nakon toga, ispunjeni Božjim Svjetlom, oni će privlačiti tamu zloga, koji traži duše koje su ispunjene ovim Svjetlom. Tada će oni patiti od ruku drugih, koje zli koristi da napadne njihovu vjeru i njihovu vjernost Bogu.
Oni s jednostavnom ljubavlju za Moga Sina, ispražnjeni od sve ljudske oholosti i ponosa – koji ne podliježu pritiscima onih koji odbacuju Moga Sina - trpjeti će kao i On. Oni će osjećati bol kada budu svjedočili grijehu, jer oni osjećaju istu bol kao i Moj Sin. Oni će pasti i posrnuti, kao što je i Moj Sin na Putu prema Kalvariji. Jer dok god oni žive, oni će osjećati bol patnje Moga Sina. To će se zadržati kod njih dok konačno pročišćenje svijeta ne bude dovršeno.
Nikada ne smatrajte da je ova vjernost prema Mome Sinu zauvijek prožeta samo s boli, jer ona također donosi radost, mir i nadu, koje donosi Vječni Život.  Vi nikada ne smijete dopustiti da vas vaša ljubav za Moga Sina odvoji od sve Božje djece. Umjesto toga, vi morate doprijeti do svakoga, osobito do onih koji nikada nisu otvorili svoja srca prema Mome Sinu. Oni trebaju vašu pomoć. Darom obraćenja, vama su dane Milosti potrebne da se te duše dovedu Mome Sinu. Vi morate to učiniti prihvaćanjem boli koju morate trpjeti, kao vojnici Kristovi, te vašim molitvama i žrtvama za druge.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Utorak, 23. travnja 2013., 16:55h
 
 
Moja predraga kćeri, Moji vidjeoci širom svijeta prolaze kroz veliku patnju u ovo vrijeme, dok trpe bol koja je neophodna za spas duša čovječanstva. Oni će, predajući se u Moju službu hodati sami, kao i Ja kada sam se penjao na goru Kalvariju, sa samo jako malo onih koji će im priteći u pomoć.
Kao što te Moje istinske duše trpe bol, ismijavanje i odbijanje, tako će oni lažni proroci i vidjeoci biti proslavljeni i obmanuti će mnoge. Lažni proroci će se uzdići među vama i privući hvalu i slavu. Iza njihovog naličja poniznosti i slatkih riječi, biti će praznina nastala od duha zla.
Ja upozoravam svijet da ne slijede te lažne proroke, koji traže slavu, laskanje i hvalu za sebe, u Moje Sveto Ime. Nijedan čovjek kojega sam poslao Ja, Isus Krist, neće se veličati kako bi vas natjerao da padnete pred njegove noge. Nijedan Moj prorok neće stajati na postolju i reći da je veći od vas. Lažni prorok ne mora reći da je on veći od svojih bližnjih braće i sestara kako bi to učinio. Sve što on treba učiniti jest propovijedati riječi takozvane mudrosti na način kojim će vas voditi da povjerujete da bi on trebao biti hvaljen, zbog njegove vlastite vidljive vjernosti Bogu. Umjesto poticanja molitve i vašeg približavanja Bogu, on će vam zapovijedati i zahtijevati vaše poštovanje, najprije. On će to učiniti pokazujući vam vrstu osobina koje bi vi povezali sa pobožnim ljudima. Ti lažni proroci će sebi privući duše grijehom oholosti. Oholost, u lažnom proroku, privući će oholost u drugim dušama. Jedan hvali drugoga korištenjem Božjeg Imena da proglašavaju svoju veličinu.
Budite na oprezu zbog onih koji će od vas tražiti da se prekrijete, sa onim što oni misle da su posebni darovi, koji privlače duhovni svijet. Vi morate izbjegavati one, koji vas u Moje Ime pozivaju da se površno bavite duhovima, za koje kažu da će vam donijeti veliki mir i utjehu, ali gdje se Bog ne spominje. Ako niste pozvani da se ponizno poklonite pred Bogom, već umjesto toga od vas traže da stavite sebe i svoje vlastito blagostanje prvo i prije potreba drugih, onda vi morate znati da to nikada ne bi moglo doći od Boga. Vi nikada ne smijete staviti svoje vlastite koristi ili one drugih, ispred Boga. Sve što zatražite mora biti sukladno Svetoj Volji Božjoj.
Mnogi svjetski lažni proroci rade s duhovima, koji ne dolaze od Mene. Oni će promicati važnost unutarnjeg izlječenja, pozitivnog razmišljanja i metafizike, što sve znači jednu stvar. Čovjek će biti potaknut da se veliča pred Bogom.
Sve lažne proroke Ja ću otjerati i oštro kazniti. Njihove kazne nadvisiti će one običnog smrtnog čovjeka, jer oni će biti odgovorni za gubitak toliko mnogo duša.
 
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 24. travnja 2013., 14:15h
 
 
Moje ljubljeno dijete, iz Svoje velike Ljubavi prema čovječanstvu, Moj Sin vas sada priprema za Svoj Drugi Dolazak. Zbog toga što vas On ljubi, On sada govori s vama, preko Svojih proroka, kako bi osigurao da nitko ne pobjegne Njegovom Milosrđu. Baš kao što je Bog poslao Ivana Krstitelja da pripremi svijet za Moga Sina – Jedinorođenoga Sina Božjeg, Mesiju – Moj Sin sada otkriva tebi konačni plan. Taj konačan plan Spasenja biti će sličan Njegovom Prvom Dolasku, ali s jednom razlikom. Ovoga puta, On neće doći kao čovjek u tijelu.
Sada kada vam je Istina ponovno otkrivena, Moj Sin vas podsjeća na sve što dolazi od Boga preko Njegove Svete Riječi, dok On priprema posljednje faze. Božjoj djeci je dana Istina kada je Moj Sin hodao Zemljom. Sada, vama će biti dana potpuna Istina, uključujući otkrivenja koja se tiču djela Božjih neprijatelja, za vaše vlastito dobro, da ne biste bili prevareni. Vi morate biti plemenitoga srca kada vam Moj Sin donosi ove darove, koji će nahraniti vaše duše.
Kada sam se Ja ukazivala Božjim odabranim vidjeocima, tijekom godina, to je bilo da pripremim duše za ova vremena. Sada, kada se vi pripremate za progon, koji će biti nanijet kršćanima, biti će iznimno teško, jer to će biti povreda duha i to će uzrokovati najveću bol. Kada znate Istinu Riječi Božje i kada znate kako prepoznati djelo prevaranta, vi ćete postati jači. Daleko je važnije ostati vjeran Riječi Božjoj, nego prihvatiti laži koje će vam prikazivati oni koji ne dolaze od Boga.
Moj Sin će vas uzdići do velike slave kada se pokoravate Njegovoj Svetoj Riječi i održavate Njegova Učenja. Ja tražim da pokažete Mome Sinu poštovanje koje On zaslužuje. Oni koji su Ga odbili kada je On hodao Zemljom, konačno su prihvatili Istinu o tome Tko je On Bio kada je Umro na Križu. Oni koji odbijaju Njegovu Riječ danas, konačno će shvatiti Istinu na dan kada On dođe suditi. Za mnoge će biti prekasno.
Molite da sve duše ostanu vjerne naslijeđu Moga ljubljenoga Sina, Isusa Krista, jer samo oni koji Ga prihvaćaju mogu biti odvedeni u Njegovo Kraljevstvo.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Srijeda, 24. travnja 2013., 14:40h
 
 
Moja predraga kćeri, dok Ja nastavljam čistiti svijet Mojim Darom Duha Svetoga, nastaje veća mržnja prema Meni, Isusu Kristu.
Dok se Moja Prisutnost povećava u srcima ljudi, množina mržnje će biti viđena u djelima onih koji proturječe Mojoj Presvetoj Riječi.
Oni koji nastavljaju uvoditi zakone, koji bogohule protiv Boga, povećati će svaki napor da oskvrnu Riječ Božju. Ova zlodjela se moraju dogoditi, dok se Zemlja pročišćava. Dok se čišćenje pojačava, također će vama i zlo grijeha biti izloženije. Vi ćete primijetiti da će svako moguće djelo, koje je protiv Boga, promicati ti Moji neprijatelji. Mnogi će govoriti da su nevini, ali ta djela neće prihvatiti oni koji su Moji, koji poznaju Istinu. Dar razlikovanja, koji Ja ostavljam u baštinu mnogim dušama, znači da će ta zlodjela koja čine oni na moćnim položajima, koji nadziru narode, biti prepoznata kao ono što jesu – djelo sotone.
Sotonini zli duhovi povećali su svoju prisutnost u dušama onih koji ne vjeruju u Boga. Nezadovoljni samo s tim što takve duše okreću leđa Bogu, ti zlodusi potiču te ljude da promiču najpodlije grijehe. Vremenom, te duše postaju tako pokvarene i pune mržnje prema Bogu, da će oni uroniti u tamu, koja nikada neće moći podnijeti Svjetlo Božje.
Zapamtite, Moje Milosrđe je veliko. Samo će Mojim Milosrđem ti ljudi moći biti spašeni. Ne postoji neka druga nada za njih, jer mnoge od tih izmučenih duša nisu sposobne, svojom vlastitom slobodnom voljom – tako su zaražene – zatražiti Moju Ruku Milosrđa. Oni od vas koji Me poznajete i koji Me ljubite morate pomoći tim jadnim ljudima usrdno moleći za Spasenje njihovih duša. Vi morate tražiti da Mi se obrate sada, kako bih Ja mogao posredovati da zaustavim progon koji oni namjeravaju nanijeti svijetu. Vi Me morate moliti, kroz osobnu žrtvu, da oni budu zaustavljeni u genocidu kojega planiraju. Najgori oblik genocida biti će viđen preko nepravednih ratova i ubojstava nevinih u utrobama njihovih majki.
 
 
Vaš Isus
 
Četvrtak, 25. travnja 2013., 10:30h
 
 
Moja predraga kćeri, neće dugo proći prije nego se otpadnici unutar Katoličke Crkve, koji su napustili svoju pokornost Bogu, okupe zajedno kako bi organizirali opaki napad na one posvećene sluge koji su vjerni Istini.
Oni nevjerni Mome Tijelu promijeniti će mnoge zakone i stvoriti će nova tumačenja značenja Svete Euharistije. Mnogi sveti sluge Božji i laici u svim Kršćanskim vjerama, promatrati će dok će Duh Sveti biti napadnut. Mnogi će biti potreseni zbog načina na koji će Moje Ime i Moja Učenja biti nanovo tumačena, tako da će naglasak biti na čovjekovoj obvezi prema čovjeku. Ljudi će biti poticani da ljube jedni druge i da stavljaju svoje potrebe prije Božjeg oltara.
Izvana, ovaj pristup Kršćanstvu biti će viđen kao dobra stvar. On će promicati važnost ljubavi, ali ne na način koji je naložio Bog. Ljudi na visokim položajima vidjeti će se kako javno hvale jedan drugoga dok izvode religiozne obrede. Oni će se klanjati jedan drugome u različitosti i bacati se i dodvoravati, pred nogama Božjih neprijatelja.
Svi ovi veličanstveni obredi obmanuti će svijet i mnogi neće shvatiti svrhu tih obreda. Ta djela, te nove homilije i novi obredi, navodno da odaju počast Meni, Isusu Kristu, umjesto toga će biti crni u naravi, jer će slaviti Zvijer.
Kralj tame se brzo kreće sa svojim zlim dusima, u srcima mnogih koji imaju odgovornost da vode Moje sljedbenike. Neki od ovih slugu ne shvaćaju da ih iskušava zli. Ja im kažem – dođite sada. Dođite k Meni Sakramentom Pomirenja. Ako ste zabrinuti za svoju vjeru, Ja ću vas prosvijetliti, ali morate osloboditi svoju dušu oholosti. Oholost je ta, koja vas zavarava da povjerujete da je vaš razum viši od onog Božjeg.
Drugi, poput vukova u ovčjoj koži, prodali su svoje duše sotoni. I baš kako on djeluje, oni će biti lukavi u načinu na koji će prevariti Božju djecu. Oni će iskušavati druge hvaleći njihove sluge da su sveti i to će privući te sluge, koji vole sebe, koji su ispunjeni ohološću, koji će im služiti poput ovaca. Oni će neprestano lagati, a njihove javne homilije će biti besmislica u Očima Božjim. Nijedan gram istinske poniznosti neće biti viđen u nijednoj od njihovih riječi, iako će oni ići nadaleko da bi osigurali da se ponašaju u javnosti kao ponizni sluge Božji. Moć Duha Svetoga biti će odsutna u njihovoj prisutnosti i oni Moji, koji Me uistinu poznaju, svjedočiti će tome.
Toliko mnogo Mojih jadnih posvećenih slugu će biti uvučeno u ove laži, koje će voditi do oskvrnuća Moga Tijela i mnogi od onih koji se hvale sa svojom ljubavlju prema Meni, biti će prvi koji će zabiti slijedeći čavao dok Me opet ispočetka budu razapeli.
Kćeri Moja, mržnja koja će biti pokazana tebi doći će sa dvije strane, kao izravna posljedica raspadanja Moje Crkve na Zemlji. Jedna strana će biti oni koji govore da predstavljaju Moju Crkvu na Zemlji, ali koji su sve osim toga, jer oni predstavljaju drugo naučavanje. Druga strana će biti Moji vjerni sluge, koji ti neće vjerovati.
Ti moraš znati da Istina uzrokuje strah i gnjev. Istina koja je dana pravim prorocima Božjim ne stvara samo gnjev – zbog straha, ona uzrokuje svetogrđe. Svetogrđe i gnjev dolaze od duha zla. Zli, preko srdaca ljudi, će ići do nevjerojatnih daljina kako bi zaustavio Riječ Božju.
Gnjev protiv proroka je mržnja prema Bogu.
 
 
 Vaš Isus
 
Petak, 26. travnja 2013., 12:30h
 
 
Moja predraga kćeri, svijet se priprema za ulazak Antikrista. On je bio pripreman od brojnih moćnih političkih sila da se napravi njegov veliki ulazak.
Antikrist će biti sa istoka, a ne sa zapada, ali njega će ljubiti, poštovati i cijeniti i jedni i drugi, u svakom kutku Zemlje. To će početi kako slijedi.
Antikrist će brzo ostvariti, uz pomoć neprijatelja Božjih, rat između dvaju naroda koje predvode dva tvrdoglava i moćna čelnika. Ti ratovi će se pojačati i onda će se razliti na druge zemlje. Kada prijetnja postane tako ozbiljna da ona počne utjecati na najmoćnije narode, onda će započeti mirovni pregovori.
Od niotkuda, Zvijer će iskoračiti. I sa sposobnošću koja će impresionirati svijet, on će okončati ratove. On će imati snažan glas. On će biti vrlo inteligentan i stvoriti će impresivnu karizmatičnu sliku. Njegov lijepi izgled, šarm i duhovitost, biti će poput moćnog hipnotičkog magneta. On će privući veliku hvalu poznatih svjetskih čelnika i sredstava priopćavanja i on će postati slavna osoba. Njegovo ponašanje će se svidjeti poslovnim čelnicima, koji će ga vidjeti kao sredstvo u stvaranju bogatstva, jer će ekonomije početi rasti.
Tako će posebno Antikrist izgledati, da će narodi bučno pretjerano zahtijevati, da bi ga potakli da posjeti njihove zemlje. On će biti ljubljen i kopirati će svaki detalj, svaki trenutak Moje Misije, kada sam Ja hodao Zemljom. Propovijedajući važnost ljubavi, mir i važnost jedinstva među narodima, njega će doživljavati da stvara velika čuda, gdje god išao. To nije čovjek poput ijednog drugog. To nije čovjek poput bilo koje druge karizmatične osobe. Njegova će zvijezda sjati i blistati, kao nijedna prije njega. On će biti viđen kao nominalni vođa jedinstvene svjetske humanitarne religije. Takozvani uspjeh ove grozote biti će pripisan njemu. Svi će pasti pred njegove noge. Slike njegovoga lica će biti posvuda. On će biti viđen sa vođama mnogih religijskih denominacija. Uskoro će biti rečeno da će ljudi spontano biti izliječeni u njegovoj prisutnosti. Kroz snagu sotone, on će moći stvoriti djela, koja će potresti mnoge i to će se smatrati čudesnim.
Tada će ga neupućeni doživjeti kao Mesiju. Zatim će on nagovijestiti da ga je poslao Bog da spasi svijet. Mnogi, uključujući one u svijetu koji ne prihvaćaju Moju Prisutnost, biti će uvjereni da je taj čovjek Sin Čovječji, Isus Krist. Oni koji štuju, slušaju ono što on traži od njih, i koji ga obožavaju, biti će zaraženi takvim zlom da će njihove duše biti uvučene u prazninu, iz koje će oni otkriti da im se nemoguće izbaviti.
Oni koji znaju Istinu Mojih Učenja prepoznati će prijevaru, koja je postavljena pred ljudski rod i suprotstaviti će se ovoj grozoti. Oni koji govore da znaju Boga i Kršćani su u praksi, neće uspjeti shvatiti Moje Obećanje o povratku. Kada Ja dođem nazad, doći ću suditi. Ja nikada neću hodati Zemljom drugi put. U svom njihovom znanju Mojih Učenja, oni ne shvaćaju što sam Ja rekao. Ja ih sada podsjećam. Ja neću hodati u tijelu. Svaki čovjek koji kaže da je Ja, lažljivac je.
 
 
Vaš Isus
 

 

Subota, 27. travnja 2013., 13:20h

 
Moja predraga kćeri, Ja moram objasniti svakoj živoj osobi danas na Zemlji važnost vremena koje im je dano. Ja se nikada nisam miješao u ljudsku volju, jer to je jedan od najvećih Darova koji je dan čovječanstvu i on nikada ne može biti oduzet. Sotona se, sa druge strane, miješa u slobodnu volju čovjeka i neumoljivo je tražio da porobi ljudski um i ukrade njegovu dušu, od samoga početka.
Stoga, slobodna volja koja je dana čovjeku je ono, što će tražiti zlodusi. Ali također, kroz slobodnu volju čovjeka vrata Moga Kraljevstva mogu biti otključana. Zbog toga što ste tijelo i stoga smrtni, jedino vrijeme koje imate da se pripremite za Vječni Život je sada. Vi ne smijete to nikada zaboraviti. Vi morate biti spremni u svako doba, jer baš kako vam je Moj Otac dao život, On ga također može i oduzeti u svakom trenutku bilo kojeg dana.
Kada bi vi umrli sada, danas, da li bi bili dostojni doći pred Mene? Da li znate kakve pogrješke i kakva djela ste počinili i kakvu mržnju ste pokazali vašem bližnjemu, koje će biti otkrivene preda Mnom? Vi morate, kako bi vam bio dan Vječni Život, znati što treba učiniti sada, danas, da postanete čisti u Mojim Očima.
Onima koji odobravaju grijeh i nanose bol drugima, sa jedne strane, a sa druge strane zatim mole i vode živote za koje kažu da su posvećeni Meni, Ja kažem ovo. Svakoga sata vi Mi nanosite bol svojim licemjerjem. Svakoga dana, vaša duša postaje udaljenija od Mene. Vi morate slijediti Deset Zapovijedi točno onako kako ih je dao Moj Otac, inače, ne možete reći da ste Moji.
Tako mnogo duša ne ulazi u Raj i mnogi moraju trpjeti čišćenje koje je potrebno da ih se učini dostojnima da uđu u Moje Kraljevstvo. Ali daleko više duša je odbačeno u vječnu tamu. Toliki mnogi shvaćaju kako su uvrijedili Boga, u trenucima svoje smrti na Zemlji. Kako su oni tada uplašeni i žalosni. Oni shvaćaju da je prošlo njihovo vrijeme za pokajanje i da je prekasno za njih u toj fazi.
Zašto vi ne shvaćate da se smrt može dogoditi u bilo kojem trenutku? Da, vi morate znati, kada vrijeđate Boga, da morate težiti promijeniti način na koji se ponašate kako bi pronašli mir. Kada izbjegavate grijeh i stalno pokušavate popraviti način na koji se ponašate prema drugima, samo tada ćete pronaći pravi mir. Kada imate mir u vašoj duši – koji se može ostvariti samo kada se borite protiv grijeha i kada pokažete kajanje za svoja zlodjela – vi postajete bliži Bogu.
Svakoga dana, vi se morate zapitati – da li bi Bog odobrio moja današnja djela? Vi ćete znati, u svom srcu, odgovor.
 
 
Vaš Isus

MOJE RIJEČI VAMA SADA, JOŠ JEDNOM ĆE SE ČUTI POSLJEDNJEGA DANA. ZAPAMTITE IH

Nedjelja, 28. travnja 2013., 17:40h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja dolazim u ovo vrijeme da te upozorim na izdaju onih koji te okružuju u ovoj Misiji. Mnogi će biti prisiljeni da okrenu leđa ovome Djelu i ti nikada ne smiješ trčati za njima. Ja nikada nisam trčao za onima koji su Me progonili. Umjesto toga, Ja sam se ponudio kao Jaganjac za klanje, kako bih spasio duše.
Gledaj sada, dok će oni postavljeni lažni proroci, koje je pripremio sotona, biti odvedeni u okrilje onih koji govore da su sluge Božje. Njihova proročanstva, od kojih sva poriču Istinu, će biti iskorištena da te osramote. Neka nijedan čovjek ne pomisli, ni na trenutak, da Moje Poruke, koje su dane svijetu da pripreme čovječanstvo za Moj Drugi Dolazak, neće biti rastrgane.
Kćeri Moja, ti moraš zanemarivati ove prepreke. Tvojom pokornošću, Ja ću te učiniti snažnijom, jer vrijeme nije na tvojoj strani kako bi osigurala da svi dobiju Milosti koje Ja izlijevam na čovječanstvo.
Moji pravi proroci, su većinom neupućeni u Sveto Pismo ili proročanstva koja su dana svijetu iz Mojega Milosrđa. Oni nemaju potrebu citirati dijelove iz Svete Biblije, jer Ja ne tražim od njih da to čine. Moja Riječ dana je onakva kakva jest. Moja Sveta Biblija je Sveta. Izdvajati dijelove iz Nje, kako bi se podržala bilo kakva Božja objava, nije odobreno. Kada Ja dajem Poruku, prorok piše ono što Ja nalažem i od njega se nikada ne traži da ponavlja dijelove koje su svijetu dali Moji Apostoli.
Ja Sam veći od svih koji Mi služe. Moja Riječ je Sveta. Moji Darovi su dani vama da pripreme vaše duše i zbog toga se svim pravim prorocima daju molitve, koje potiču hitnost da se sjedinite s Mojim Srcem.
Progon, koji ćete trpjeti, nastaviti će se i pogoršati. I baš kada pomislite da ne možete više izdržati, Ja ću dokazati svijetu Moju Božju Prisutnost. Trpite, Moji maleni, dostojanstveno. Ne branite Moju Riječ, bez obzira koliko je to primamljivo, čak i kada vam se prikazuju zle laži.
Oni koji Me poznaju također će znati kada riječi ne dolaze od Mene, jer Ja prebivam u njihovim srcima. Ipak sotona je tako lukav da Me može oponašati, s jednom iznimkom. On nikada ne može priznati da sam Ja došao u Tijelu ili da je Moje Tijelo prisutno u Svetoj Euharistiji.
Moj Duh sada se pojačava i nastaviti će se uzdizati protiv sila zla. Moji Anđeli će pogubiti svakoga demona, dok nijedan ne preostane konačnoga dana.
Moje Riječi vama sada, još jednom će se čuti Posljednjega Dana. Zapamtite ih.
Ja sam Početak i Svršetak. Ja dolazim, kao što je obećano, da vam donesem Vječni Život. Ustanite, svi vi koji vjerujete u Mene i prihvatite Istinu. Dođite Meni. Pustite da Volja Moga Oca Vlada nad Novim Nebom i Novom Zemljom. Radujte se, jer Ja donosim mir i jedinstvo svima onima čija su imena u Knjizi Živih. Moj posljednji Zavjet se ispunio. Moja Vladavina je došla. Ustanite i prihvatite Ruku Božju.
Dan kada čujete ove Riječi će biti dan kada ćete znati Istinu.
Nemojte biti obmanuti, jer samo Bog i Darovi Božje Objave mogu vam donijeti ljubav, mir, radost i obraćenje, koji preplavljuju svijet preko ovih Poruka. One su Dar. One su namijenjene da vam pokažu pravi put prema vašem zakonitom naslijeđu. Prihvatite ih sa ljupkošću i zahvalnošću u vašoj duši.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
Spasitelj čovječanstva
 
 
Utorak, 30. travnja 2013., 15:40h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja Vlast nikada neće biti umanjena i poput svjetla, blijedjeti će u gustoj magli, ali uvijek će biti vidljiva, premda će možda biti smanjena na samo blijedi tračak.
Kada se svijet ponovno promijeni, dok duh zla stvara podjelu za podjelom, samo Svjetlo Božje će vas održati. Moju će Prisutnost osjetiti oni koji Mi dođu za pomoć, jer Ja vas nikada neću napustiti, osobito kada osjećate da je sve beznadno. Ništa osim Istine neće vam pomoći da budete dorasli, dok se pojačava nedostatak milosrđa koji je očit u današnjem svijetu, dok se srca ljudi pretvaraju u kamen.
Istina je sadržana u Svetoj Bibliji. Ona je hrana od koje čovjek može živjeti sada i u budućnosti. Vrlo uskoro postati će nemoguće kupiti Bibliju, jer će se mnogi narodi pridržavati novih zakona, osobito u Europi, koji će zabraniti sve knjige koje promiču Riječ Božju.
Sada se piše dopis da se pozovu svi oni u službi u Katoličkoj Crkvi. Uskoro će svi Moji posvećeni sluge biti obaviješteni o promjenama, za koje će im reći da su za dobro Crkve.
Nova pravila, u kojima će se vidjeti izmjene i dopune molitvi tijekom Svete Mise, činiti će se nevinima. Mnogi neće primijetiti značenje, ali odnositi će se na Svetu Euharistiju i Moju Prisutnost u Njoj. Riječ “spomen” će biti korištena i svim Crkvama će uskoro biti oduzeta njihova blaga. Uzimanje blaga, uključujući zlatne Tabernakule – koji će biti zamijenjeni onima napravljenima od drveta i kamena – biti će jedan od znakova da se oni okupljaju za novu svjetsku religiju.
Crkve će biti promijenjene unutar svojih zidova i to će uključivati oskvrnuće oltara. Monstranca, gdje se čuva Sveta Euharistija, početi će nestajati i okončati će dani kada je Moja Sveta Hostija bila izložena.
Sipajte prijezir na Moju Riječ sada i plakati ćete suze kada ova djela pred vama budu izvedena. Uskoro, nedugo nakon toga, halje koje su nosili Moji posvećeni sluge, biti će izmijenjene i novi oblik Križa će biti uveden. Nova grozota neće biti utemeljena na jednostavnom križu. Umjesto toga, ona će diskretno isticati glavu Zvijeri.
Ja tražim od vas da sada okupite Moje posvećene Križeve i čuvate ih u svojim domovima, zajedno sa Svetom Vodom. Ja svima vama nalažem da se držite Istine onoga što sam vam Ja rekao. Zatim Ja želim da se potpuno ufate u Mene. Nikada nemojte vjerovati da vas Ja ostavljam na milost zloga. Ja ću ostati blizu vas u svako doba. Ja ću izliti posebne blagoslove na glave Mojih ljubljenih, odanih posvećenih slugu da ih održim isprepletenima s Mojim Svetim Srcem.
Držite svoja srca blizu Meni i jedni drugih. Tješite i jačajte jedni druge, jer morate se međusobno ljubiti, više nego ikada, prije i tijekom nadolazećih vremena. Ja Sam vaša obitelj. Vi ste Moji. Mi ćemo ostati sjedinjeni, do vremena kada će se trube zaoriti i kada se najavi da ću se Ja objaviti, konačno, Mojim Drugim Dolaskom. Tada ćete vi osjetiti radost i mir koji sam vam Ja obećao. Onda će sva patnja završiti.
 
 
Vaš Isus
 

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice