Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

 
Subota, 2. kolovoza 2014., 10:16h
 
 
Moja predraga kćeri, slijediti Me na ovom, Mom posljednjem putovanju da ispunim Zavjet Mog Oca, može se usporediti sa skupinom penjača koji se uspinju na planinu. Znajte da je ovo visoka planina, težak teren i pun prepreka koje će predstavljati probleme čak i najiskusnijim planinarima, dok će donijeti iznenađujuće i neočekivane zavoje i preokrete na svakoj razini i iza svakog zavoja. Onima koji se pouzdaju u ono što Ja kažem i slijede Me otvorenog i voljnog srca, ovo putovanje će biti lakše nego drugima. Međutim, mnogi koji su sigurni na početku ovog putovanja mogu koračati prebrzo i činiti velike skokove u pokušaju da se popnu do vrha. Ovo su ljudi koji će najteže pasti i njihov pad do dna će biti najbolniji.
Drugi koji nisu iskusni penjači, ali koji slijede jasne upute koje im je dao Onaj Koji ih vodi, u mnogim slučajevima će prvi doći do vrha. Njihovo povjerenje, njihovo strpljenje i njihova voljnost da dosegnu vrh pod svaku cijenu, osigurati će im veliku snagu i oduševljenje koje će ih održati u njihovom usponu do vrha. Oni koji redovito ne zastaju i ne piju da utaže svoju žeđ, dehidrirat će i onima koji zaborave uzeti hranu sa sobom bit će nemoguće povratiti svoju snagu.
Svaki korak ovog putovanja predstavlja nove izazove, opasne zavoje i stijene koje je gotovo nemoguće prijeći. Trebat će vrlo snažna osoba zdrava duha i tijela da ostane u redu uspinjanja do vrha. Bit će ometani od drugih koji su izgubili vjeru u svoje vlastite sposobnosti da upravljaju svojim usponom na planinu i oni će stalno pokušavati da ih odvuku od njihovog zadatka.  
Zatim će tu biti drugi, ljubomorni na one koji čine velike korake naprijed, koji će pokušavati podmetati penjačima, postavljajući zamke i druge prepreke pred njih zato da bi ih usporili. Ove razočarane i ljubomorne duše će učiniti sve što mogu da zaustave odlučne i posvećene penjače od dosezanja vrha. Oni će stvoriti laži da iskušaju i uvjere one na njihovom putovanju da stanu – da odu, zbog straha od velikih opasnosti koje ih možda čekaju. Oni će im reći da vođa planinara nije sposoban da ih dovede do vrha i zbog ovoga će biti u velikoj opasnosti, ako bi bili odveć nerazboriti da nastave ono za što će reći da je opasno i teško putovanje.
I tako će se nastaviti ovo Moje Putovanje, sve do Dana kada ću Ja ponovno doći. Mnogi su pozvani, ali malo ih je odabrano da ostanu vjerni Meni. Neki su pozvani i slijede Me. Zatim Me izdaju. Njihova mržnja prema Meni je najgora od svega, jer oni su ti koji Mi dovode duše duž ovog putovanja prema Spasenju. Ali kad podlegnu napastima sotone, koji sije strašne laži u njihove duše, oni će biti ti koji će odvući duše od Mene.
Jedino oni s poniznom dušom, nježnog srca – lišeni zlobe, oholosti i ega, uspjet će u dosezanju vrha planine. Kada taj dan svane, oni koji su otišli od Mene i koji su Me izdali, neće imati gdje otići, jer više neće biti puta koji je vodio do uzvisine.
 
 
Vaš Isus 
 
Utorak, 5. kolovoza 2014., 14:16h
 
 
Moja predraga kćeri, sada kada se proširila Istina o onome što ima doći, obraćenja su slijedila Mene posvuda gdje su moljene Moje molitve za čovječanstvo. Moj Ostatak će rasti i množiti se, kao i Moji neprijatelji. Gdje Moja Vojska pođe, neprijatelji ovog Djela će je slijediti, neumorno. Boreći se, udarajući i bljujući otrov, poznat ćete ih po zlu koje izlazi iz njihovih usta. Moje vlastite ćete poznati po načinu na koji će biti ponižavani u Moje Ime.
Nikad ne smijete gubiti hrabrost suočavajući se s mržnjom. Vi morate shvatiti tko je na djelu u ovim slučajevima i ne priznavati mu pažnju, jer ga tada samo ovlašćujete. Utjecaj zloga na Božju djecu se očituje i potvrđuje podjelama koje razdvajaju narode; ubojstvima; progonu i pokušajima učinjenim da se izbriše Kršćanstvo.
Mnogi ljudi se izjašnjavaju Kršćanima, ali Me ne ljube. Vrijeđaju Me i nanose Mi veliku sramotu. Oštro osuđuju druge i ne osjećaju krivnju ni kajanje kada kleveću druge – jedino goruću želju promicanja mržnje. Kukavice, svi koji se kriju iza vela vjerske pobožnosti i usuđuju se izjavljivati da li je ili nije drugo ljudsko biće dostojno služiti Mi. Oni se usuđuju diktirati drugima njihovu spoznaju o tome što oni misle da znači biti Kršćanin, dok su puni mržnje za Mene. Nikada ne smijete imati posla sa čovjeka s mržnjom u njegovu srcu, kada on kaže da govori u Moje Ime. Zanemarite ga. Molite za njega. Jer ako Me uistinu ljubite, pokazat ćete samilost prema svakome. Nećete suditi drugome; klevetati ga; širiti laži o njemu i zatim se usuditi reći da ste od Mene. Dalje od Mene. Uskoro ćete doći pred Mene i tražit će vas se da položite račun za svoja djela. 
Kršćanstvo je živa sila koja održava svijet. Ja Sam Svjetlo koje je razdvojilo noć od dana i bez Mene, vi bi ste se valjali u tami. Dođite sa Mnom, kako Sam vas Ja pozvao – ili uopće ne.
 
 
Vaš Isus 
 
 
Srijeda, 6. kolovoza 2014., 13:00h
 
 
Moja draga djeco, budite pozorni na one koji vas progone u Ime Mog Sina, Isusa Krista, jer će oni biti oprezni u sakrivanju iza oličenja svetosti. Zli se nikada neće predstaviti kakav je zaista, jer je on previše lukav. On će, umjesto toga, preko duša na koje utječe prići vama u licu ljubavi i mnogi će pasti na ovu prijevaru. Riječi koje on koristi mogu se činiti umirujuće i privlačne, ali one će ostaviti neugodan osjećaj u vašoj duši.
Kada se daju Poruke za svijet po zapovijedi Mog Vječnog Oca, one vam nikada neće stavljati zahtjeve. One nikada neće dati ljudsku moć nekome nad vama da vas ohrabre da obećate vjernost bilo kojoj živućoj osobi. Sva Slava mora biti za Boga. Nijedan čovjek vam ne može obećati Spasenje, jer ono može doći jedino od Boga. Možete pripremiti vaše duše kao što ste poučeni od Mog Sina, Isusa Krista i primati Sakramente. Možete prihvatiti Darove Milosti koje vam se daju preko Mene, Bezgrješne Djevice Marije, ali ne trebate odobrenje od nikoga da bi ste bili dostojni služiti Mom Sinu, u ovoj ili bilo kojoj drugoj Misiji, odobrenoj u Nebu.
Pazite se neprijatelja Mog Sina, jer su oni posvuda, čineći sve u svojoj moći da zaslijepe čovječanstvo za Istinu Obećanja Mog Sina da će ponovno doći. On će se vratiti uskoro, a tada će se obznaniti Istina i sve što je On obećao će doći na svjetlo. Do velikog Dana Gospodnjeg, vi se morate usredotočiti samo na Mog Sina i položiti sve svoje pouzdanje u Njega. Moj Sin nije poslao nikoga da vas odvrati od ovih Poruka, zadnjih njihove vrste, i bilo tko tko tvrdi drugačije ne dolazi od Njega. 
Ufajte, ufajte, ufajte se u Milosrđe Mog Sina. Poslušajte ono čemu vas je poučio – sve je sadržano u Svetoj Bibliji. Njegova Riječ je jednostavna. Nije komplicirana. Samo slijedite Njegova Učenja, koje traju preko 2000 godina i tada ćete naći mir.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
 
Četvrtak, 7. kolovoza 2014., 23:40h
 
 
Moja predraga kćeri, da nije Mog Strpljenja, Moja Kazna bi sada bila nanijeta na nepravedne koji muče Moju Crkvu na Zemlji.
Mržnja protiv Kršćanstva je vama nanijeta na tri načina. Prvi je opće otpadništvo koje predvode Moji neprijatelji koji zavode svijet da odbaci sve ono što je od Mene, bacajući Me u pustoš i ostavljajući Me da trunem. Drugi dolazi zbog racionalizma i ljudskog uplitanja u Moju Riječ, koju šire proučavatelji Moje Riječi koji nisu ispunjeni duhom Istine, ali koji su, umjesto toga, ispunjeni samopravednošću, koja je hranjena ohološću. Vjeruju da su tako dobro upućeni u tumačenje Mojih Učenja da će oni dodati nove dodatke i prilagoditi što Sam Ja učio da odgovara njihovim vlastitim, sebičnim potrebama. I zatim, tu su oni čija su srca od kamena - hladna, bezosjećajna i ispunjena dubokom, snažnom mržnjom prema Meni i bilo kome tko nasljeduje Kršćanstvo i to ne skrivaju.
Utjecaj đavla se očituje na toliko mnogo načina da će čovjek, sam, biti nesposoban oduprijeti se zahtjevima koje su mu izradile sve ove tri skupine koje će ga pokušati zaustaviti u proglašavanju Istinite Riječi Božje. Moja Riječ, reći će oni, uzrokuje toliko mnogo uvrijede da Ju treba smatrati politički nekorektnom i tako će ovo biti dano kao glavni razlog da se korjenito izmjeni lice Kršćanstva. Samo jednostavni ljudi, čija je ljubav prema Meni nalik onoj kao u male djece, bit će odani Meni, jer će ostali biti previše zauzeti provodeći izmjene koje se odnose na tumačenje Moje Riječi. I sve tijekom ovog vremena, svećenici koje Sam Ja pozvao da svjedoče za Istinu pripremat će se da očuvaju Istinu.
Skrivanje Istine će uzrokovati strašnu tamu. Promijeniti Ju izrugivanje je Mojem Razapinjanju. Predstaviti zamjenu za Istinu je potpuno nijekanje Mene. Ipak, najveći krivci će biti oni koji se hvale svojim znanjem o Meni - njihova svetost prikriva neistinitosti i njihove riječi i djela vas nikada neće privući k Meni, jer Duh Sveti neće biti prisutan u njihovim dušama. Kada Duh Sveti nije prisutan oni će - ovi izdajnici Moje Riječi - navući tamu u drugima koji će oduševljeno prigrliti njihove laži. Sve ove neistine će nositi znak zloga - znak oholosti - ulaz u pustinju. Jednom kada se ova vrata otvore, sve druge nepravednosti će poteći i duše svih koji potpadnu pod krivovjerje postat će puste. 
Bez Istine ćete živjeti u svijetu gdje vam ništa što čujete neće donijeti mir.        
Bez Svjetla Moje Prisutnosti neće sijati Sunce - postat će tmurno i slabo, a zatim će doći magla, dok rukom smrtnog čovjeka – konačno više ne bude davalo svjetlo, tako da oni koji imaju oči i koji odbijaju vidjeti neće više vidjeti, dok će vidjeti oni koji gledaju i prihvaćaju Duha Božjeg.
 
 
Vaš Isus
 
 
Petak, 8. kolovoza 2014., 21:15h
 
 
Moje dijete, dok se nad Kršćanima diljem svijeta nastavlja progon, ismijavanje i podrugivanje, također budite svjesni da će se oni razdijeliti među sobom. Svatko pojedini po svome; svatko po svojoj vlastitoj želji i svatko po svom vlastitom tumačenju o tome što uistinu znači služiti Mom ljubljenom Sinu.
Dok su ljudi zastrašeni terorom od ruku bezbožnih ljudi, po kojem Kršćani moraju živjeti svoje svakodnevne živote, oni moraju znati da je ovo tek jedan oblik mučenja kojeg moraju pretrpjeti oni koji proglašavaju Isusovu Riječ. Svaki pokušaj potkopavanja Kršćanstva rade vlade, organizacije za ljudska prava i druge sile koje tvrde da promiču dobrobit čovječanstva. Humanizam će postati zamjena za Kršćanstvo gdje ni spominjanje Boga neće biti izrečeno.
Humanizam, racionalizam kojeg koristi zli da potakne ljude na korištenje znanosti za potkopavanje Božanstvo Mog Vječnog Oca, prožderati će svijet. Izvana, njegovi umirujući zvukovi će uvjeriti bilo kojeg čovjeka koji u svom srcu nema ljubavi za Boga, da je više poželjan nego Istina. Uvjeriti čovjeka da je humanizam nadmoćniji spram Riječi Božje krajnji je cilj neprijatelja Mog Sina. Humanizam pruža lukavu zaštitu izdajicama u Crkvi Moga Sina, koji žele biti viđeni kao da su puni ljubavi, brižni i glasni o potrebama drugih. Oni će propovijedati o humanizmu i svim njegovim praznim obećanjima s propovjedaonica u Kršćanskim Crkvama dok, zapravo, neće biti spomena o važnosti Spasenja vaših duša. Grijeh će biti odbačen kao način izbjegavanja sukoba u svijetu, ali se neće priznati kao stvarna stvar. Najveća prijevara svih vremena se spustila i uskoro ćete svi vi uvidjeti da je teško ostati vjeran Istini. Istina donosi shvaćanje i ostvarenje toga što treba učiniti da se postigne istinski mir i ljubav u vašoj duši. To znači da ćete spoznati Ljubav kao i Pravdu Božju. Također znači da ćete biti svjesni Božjeg Milosrđa.
Kada se iskorijeni svaki spomen grijeha i kada Crkva Mog Sina više ne upućuje na važnost Spasenja vaše duše, vi ćete tada znati da su vremena nad vama i da je blizu Vrijeme Mog Sina.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Subota, 9. kolovoza 2014., 17: 43h
 
 
Moja predraga kćeri, dok oluje bjesne i dok mir izbija znaj da se bliži vrijeme za Moje Posredovanje da udari. Čovjek će vidjeti nered posvuda gdje pogleda i neki će reći da je vrijeme blizu. Dok ne vidite da izbijaju ratovi u različitim dijelovima svijeta i kako su se nova učenja nakupila i raširila među duhovno izgladnjelima, koji će biti prvi koji će ih zgrabiti kao pčele med, jedino tada ćete biti sigurni u velike promjene koje će ubrzati Drugi Dolazak.
Oblaci će se sakupiti prije oluje i oluja će bjesnjeti prije nego se posljednji grom sruči s neba. Znakovi postaju jasniji onima s očima koje mogu vidjeti, ali ostali će jednostavno vjerovati da je malo pravednosti u svijetu – previranja su kao i prije – kao što su uvijek i bila. Ali znajte da će se dogoditi navještena proročanstva i da će im svjedočiti mnogi prije Velikog Dana.   
Ne mučite vaša srca, ne raspravljajte o Meni niti Me pokušavajte nadmudriti, jer to neće služiti nikakvoj drugoj svrsi osim što će uzrokovati strah koji će zatrovati vaša srca. Muči Me da svjedočim podjelama u svijetu; boli Me da vidim zloću koja vodi ubijanju nevinih i patnji koja se nanosi slabima. Boli Me kad vidim tolike mnoge u tami, koji plaču suze žalosnice, jer ne vjeruju u budućnost. Oni ne vjeruju u Moje Obećanje da ću povratiti Moje Kraljevstvo i da ću čovječanstvu donijeti Slavu. Oh kako Me ovo žalosti i kako čeznem da tim dušama donesem utjehu Moje Ljubavi i Mir koji želim utisnuti u nutrinu njihovih duša.
Kada razdor koji pogađa svijet, naraste u svojoj jačini, vi morate spustiti sve vaše oružje i napustiti svaki obrambeni čin kojega ste postavili pred Mene zato da bi zaštitili sebe i zatim Me dozivajte u ovoj molitvi. 
 
Križarska molitva (163) Spasi me od progona
 
O Isuse sačuvaj Me od boli progona u Tvoje Ime.
Učini me dragim Tvome Srcu.
Oslobodi me oholosti, pohlepe, zlobe, ega i mržnje u mojoj duši. 
Pomogni mi da se uistinu predam Tvom Milosrđu.
Odagnaj moje strahove.
Pomogni mi da rasteretim moju bol i odagnaj sav progon od mene, da bih Te mogao slijediti poput malog djeteta, u spoznaji da su sve stvari u Tvom Nadzoru.
Oslobodi me od mržnje iskazane od svih onih koji izjavljuju da su Tvoji, ali koji Te zapravo niječu.
Neka me ne bičuju njihovi oštri jezici niti me njihova zlodjela okrenu s Puta Istine.
Pomogni mi da se usredotočim samo na Tvoje Kraljevstvo koje dolazi i da s dostojanstvom ustrajem protiv bilo kakvih uvreda koje bi mogao podnijeti u Tvoju korist.
Donesi mi mir duha, mir srca, mir duše.
Amen.
 
Molim vas da ostanete smireni dok oluje dobivaju na snazi, jer ako se potpuno ne pouzdate u Mene, vi ćete se spoticati i vaša bol, dok svjedočite zlu prerušenom kao dobro, postati će nepodnošljiva. Ufajte se u Mene. Nikada ne zastranjujte od Mojih Učenja i molite s predanošću vaše duše, bez zlobe, što se očekuje od vas kao Mojih sljedbenika. Kada tako činite, bit ćete oslobođeni i ništa vas više neće mučiti.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 10. kolovoza 2014., 18:00h
 
 
Moja predraga kćeri strujanja su se okrenula i u njihovim tragovima će doći mnoge promjene kako je naviješteno. Ne budi plašljiva, jer Ja Sam ti, mnogo puta, dao Moju Riječ da će sve završiti Mojim Velikim Milosrđem koje će svaku dušu podići u Svjetlo Moje Ljubavi i Samilosti. Bojte se jedino Moje Pravde, ali kada se otpusti znajte da će biti za dobro drugih i da je to dopušteno za Spasenje svijeta. Ja provodim kazne jedino da zaustavim mržnju od širenja i da probudim u onim dušama, pocrnjelim mrljom grijeha, bilo kakvu ljubav koja bi se još mogla zadržati u njima da bi mogli doći k Meni.
Zašto čovjek, a posebice posvećen čovjek, vjeruje da on zna više od Mene? Da je pametniji od Onoga Koji ga je stvorio? Da njegova razumska procjena svih stvari koje su od Mene može iskorijeniti Moju Prisutnost? Čovjekova oholost i ponos na njegovu vlastitu smjelost će biti njegova propast. Čovjek nema nikakvu moć, jedino onu koja leži u njegovoj duši. Vjera, kada je čista, snažna je stvar i kroz vjeru, i vjeru jedino, Ja, Isus Krist, donosim vam nadu, ljubav i radost. Jedino Ja mogu ovlastiti čovjeka s velikim darovima, ali ako Me on ne traži to, Ja mu ih ne mogu nametati nad njegovom slobodnom voljom.
Tražite i primit ćete. Šutite, usana čvrsto zatvorenih i Ja vam ne mogu odgovoriti jer ne dolazite k Meni. Uvijek Mi se obratite i tražite Me za svaku milost, jer Ja ću svaki put odgovoriti na vaš poziv. Ne okrećite leđa Meni i govorite – sve će biti uredu, život će se pobrinuti za sebe. Život se mora zavrijediti. Vječnost je Dar od Boga i dan je onima koji ga traže. Nažalost, mnogi će protratiti svoju mogućnost Vječnog Života, jer vjeruju da je čovječanstvo moćnije od bilo kojeg Boga koji možda postoji ili ne. I tako će oni određivati svoju sudbinu i okrenut će svoja leđa Vječnom Životu zbog grijeha oholosti, tako su tvrdoglavi.
Oni su Me zanijekali u svojim životima na Zemlji i zanijekat će Me kada stanem pred njih, ispruženih ruku, na Veliki Dan. Oni će se okrenuti i odšetati u lavlji brlog u kojem neće nikada naći minutu mira.
 
 
Vaš Isus 
 
 
Ponedjeljak, 11. kolovoza 2014., 19:36h
 
 
Moja predraga kćeri svijet je preplavljen novim oblikom duhovnosti čiji je sadržaj vjerovanje u nadmoćnije biće – onoga kojega zovu krist – ali to nisam Ja, Isus Krist, na kojega oni misle. Sotona, u liku Lucifera, prema kojem se odnose kao Kralju Svijetla, nije obožavan kao zli entitet već kao onaj koji za Boga izvodi djela. Ova ideologija je omiljena tajnim sektama koje su postavljene da unište Kršćanstvo. Mnogi će biti uvučeni u okultno i magijske prakse jer traže uzbuđenje. Jednom uvučeni, oni će postati pijuni i s vremenom, opsjednuti od zloga.
Mnogi ljudi su gladni duhovnog zadovoljstva i traže mir. Bilo koja ideologija, koja tvrdi da će im donijeti samoostvarenje, mir, spokoj i dublje razumijevanje njihove čovječnosti će im biti privlačna. Mnogima, međutim, biti će gadljivo slijediti Mene, Isusa Krista, jer Me je društvo osudilo do dna Zemlje. Ipak, oni će biti uljuljani kada se hrane lažnim naukom da sve ceste vode prema Bogu. Ovo je laž, jer vi jedino možete doći do Boga, preko Mene, Njegovog jedinorođenog Sina, Isusa Krista.   
Ja Sam Jedan u Njemu Koji je stvorio sve stvari. Postoji samo jedan Bog i Ja, Isus Krist, Sam Riječ Koja je Tijelom postala, da bi čovječanstvo ponovno postalo potpuno. Bez Mene vi nikada ne možete biti ispunjeni, ni u ovom životu niti u sljedećem.
Svijetu će biti rečeno da je sloboda najvažniji cilj za kojim treba težiti – sloboda pod svaku cijenu. Ali istinski štovati Boga znači gubljenje svoje mogućnosti da služite samo svojim vlastitim interesima i kao takvo, Kršćanstvo će biti omraženo jer će se smatrati preprekom osobnoj slobodi. Služiti Bogu, bilo kojem Bogu, postati će cilj mnogim ljudima koji traže Istinu. Ali kada čovjek bude smatrao sotonu da je božanstvo, Bog – u Njegovoj neizmjernoj Pravdi – uništit će one koji štuju Zvijer. Zvijer koja se krije među elitom i moćnima daje veliku moć onima koji šire laž da Ja, Isus Krist, ne postojim. To je najveće prokletstvo koje je nanijeto čovječanstvu od sotone i zbog čovjekove slabosti on pada na laži koje izlaze iz usta zlobnika.
Samo je jedan Bog. Samo je jedan put prema Bogu. Ni jedan drugi put, bez obzira kako vam se blistav može predstaviti, ne može vas voditi prema Ocu, jedino onaj koji ide kroz Mene, Isusa Krista, Spasitelja svijeta.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 13. kolovoza 2014., 14:39h
 
 
Moja draga djeco, vrijeme ispunjenja proročanstva iz La Saletta i Fatime je vrlo blizu. Vi se ne smijete bojati ovih vremena već ih radije prigrlite, jer morate znati da će se Zavjet Mog Oca konačno izvršiti kako je i trebalo biti. Antikrist će, konačno, preuzeti svoje sjedište u Crkvi Mog Sina na Zemlji i ništa neće spriječiti da se ovo dogodi. Mnogi će zanijekati proročanstva, koja Sam Ja otkrila svijetu i oni će to učiniti na svoju propast. Oni koji odbijaju prihvatiti upozorenja koja su dana svijetu i koji slijede neprijatelje Božje, stavit će svoje duše u opasnost i zbog ovih zabludjelih duša Ja tražim od vas da žarko molite.    
Bitka za ljudski rod i za Spasenje sve Božje djece se vodi trenutno i veliko zlo je nanijeto svima onima koji čvrsto stoje uz Istinu svega onoga što je Moj Sin otkrio svijetu. Vi nikada ne možete uzeti jedan dio Njegove Riječi ili Svete Biblije, a zatim je odbaciti u korist nečega što će vam učiniti da se osjećate ugodnije. Istinu nikada nije lako prihvatiti jer ona može pogoditi strahom u srca čak i najodvažnijih i najhrabrijih Kršćana. Istinu se uvijek odbacuje i kada se trnje postavilo na Glavu Mog Sina, Isusa Krista, svećenici i starješine su u to vrijeme molili u hramu dajući slavu Bogu dok su njihove kohorte proklinjale Njega kad je On Umro na Križu. Tako je bilo tada i tako će biti kada svijet uđe u odmazdu protiv Riječi Božje i okrene Je naopačke i naglavce. Ja vas usrdno molim, draga djeco, da prihvatite Istinu jer će Ona biti sredstvo po kojem ćete lakše stupati prema Kraljevstvu Nove Ere. Bez priznanja onog što vam je sada rečeno, mnoge duše će upasti u zabludu i prigrliti Zvijer. Oni će odustati od svakog pojedinog ljudskog prava i slobode kada budu obožavali neprijatelje Moga Sina dok, konačno, ne predaju svoje duše zlome.
Strah od Istine može voditi ogorčenosti, jer može biti vrlo teško progutati Je. Ogorčenost vodi ljutnji, a ljutnja vodi mržnji. Mržnja protiv ove Misije, i svake druge Misije prije Nje, pojačat će se i oni koji ljube Mene, Majku Božju, bit će potaknuti da Je zaniječu. Kako Me žalosti kada se Moje Ime koristi da se vrijeđa Riječ Isusa Krista, jednog i jedinog Spasitelja čovječanstva. Zbunjenost će se iskaliti na Mojim Marijanskim zajednicama tako da će one početi sumnjati u upozorenja koja Sam Ja bila upućena da predstavim svijetu u La Salettu i Fatimi. Ljudi će izbjegavati ono što Sam Ja rekla i vjerovat će da su dana proročanstva za drugo vrijeme u dalekoj budućnosti.     
Dok svi nemiri izbijaju i kad se Nauk sadržan u Knjizi Mog Oca iznova napiše i predstavi svijetu kao da je istinit, samo oni sa istinskim razlučivanjem će shvatiti Istinu. Vi se morate jako moliti za opstanak Crkve Moga Sina, Njegovog Tijela na Zemlji, tako da On ne bude odbačen i bačen psima. Kada taj dan dođe, Pravda Božja će posredovati i čovječanstvo će shvatiti, konačno, kako je to biti uronjen u tamu. Dan kada će se ugasit Svjetlo Gospodnje je vrijeme kada će sve stvari biti ispunjene kako je prorokovano.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja 
 
Srijeda, 13. kolovoza 2014., 16:03h
 
 
Moja predraga kćeri bijes sotone nikada nije bio tako jak dok on nanosi trpljenja svake vrste nad Božju djecu, u svakom dijelu svijeta. Što je veći nered, to je veća njegova prisutnost i utjecaj. Ali on je nemoćan samostalno i samo preko svoga utjecaja kojeg on učvršćuje nad onima koji su otvoreni za njega, on može uzrokovati takve đavolske progone. Što više duša zarobljava, to je veći progon i on više muči. Kada ljudi koji su Mi odani dopuste njemu da uzrokuje zbunjenost i očaj u njihovim srcima, otrov koji se izlijeva vani najgore je vrste. Tada se oni okreću jedni protiv drugih, bore se i razdvajaju dok ne unište jedni druge.
Uvijek budite oprezni spram podjela kojima svjedočite u svijetu, bilo to u politici, religiji ili među Mojim sljedbenicima, jer će one uvijek biti ukorijenjene u skloništu Zvijeri čija je vladavina nad čovječanstvom došla kraju. On, međutim, neće stati ni jednu sekundu u svom planu da uništi svu vjernost Meni, Isusu Kristu.
Jedino kada vi prihvatite Moju Riječ, kakvu vam Je sada dajem, pronaći ćete milost da Me zamolite da vas vodim preko ovog krivudavog minskog polja. Ni jedan među vama nije dovoljno jak u svojoj vjeri da se bori s utjecajem zla. Bez dnevne molitve, kada molite za Moju Pomoć, nećete moći ostati blizu Mene. Ali kad vam Ja udijelim takve milosti, vi ćete postati hrabri i imati ćete snagu da ostanete vjerni Meni. Jedino tada Istina će vas održati. 
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 14. kolovoza 2014., 15:00h
 
Moja predraga kćeri, Ja želim da se obznani da će oni koji ometaju Božju Volju u Njegovom Planu da spasi duše navući na sebe gnjev Moga Oca.
Kada je čovjeku dan veliki dar, Božjom Voljom Mog Vječnog Oca i zatim ga baci natrag, Moj Otac plače. Ali kada čovjek pokušava zaustaviti, oštetiti ili se umiješati u Moj Plan da dovršim Zavjet Mog Oca da donese Spasenje svijetu, on će zbog ovoga uvelike trpjeti. Kada čovjek vjeruje u svoju vlastitu moć nad onom od Boga, on će postati bespomoćan. I kada čovjek zagrli Mene, kao što je Juda učinio, kaže da Me voli, poljubi Me u Obraz i zatim Me izda, on nije ništa bolji od onoga koji Me je predao Mojim krvnicima.
Ja donosim čovječanstvu velike Milosti u ovim vremenima. Ja donosim čovjeku velike Darove kroz ovu Misiju i što on čini? On pljuje u Moje Lice, tako pun ljubomore, prkosa i mržnje koju ima u svojoj duši. Oni koji ovo čine biti će preplavljeni velikom tugom, proizašlom iz osamljenosti, onakve kakvu nikada prije nisu iskusili. Oni će trpjeti bol odvojenosti od Boga u ovom životu na Zemlji i kada se to dogodi, oni će znati da je ovo uzrokovano njihovom izdajom Mene, Isusa Krista, njihovog jedinog Spasitelja. Oni će, međutim, također shvatiti punu veličinu Mog Velikog Milosrđa jer, dajući im ovo trpljenje na Zemlji, Ja im dajem priliku da se pokaju i da ponovno postanu potpuni. Kada prihvate Moju Volju, s dostojanstvom, Ja ću im donijeti Život u Mom Novom Kraljevstvu.
Probudite se svi vi i shvatite da je Moja jedina Želja da vas oduševim u Mojim Rukama punim Ljubavi. Ja nisam vaš neprijatelj – Ja vas ljubim i čeznem za vama s čežnjom koju vi niste sposobni shvatiti. Ja šaljem proroke ne da bih vas uplašio, već da bih objavio Istinu, da bih mogao donijeti Vječno Spasenje svima vama, a posebno onima koji su najnedostojniji od svih.   
Dođite. Poslušajte Moj Poziv – Moj Plan će biti postignut bez obzira koliko mu se protivite. Puna Istina onoga što je to što vam je potrebno da bi zahtijevali natrag vaše pravo na naslijeđe koje vam je Bog dao, obznanit će se uskoro. Kada Ja dođem s ovim vijestima, vi ih morate primiti sa dobrodošlicom ili ćete izgubiti svoju dušu.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
 
Subota, 16. kolovoza 2014., 20:15h
 
 
Moja draga djeco, mnogi ljudi traže Mog Sina, Isusa Krista, u svojim životima, u neko vrijeme. Kada duša otkrije Mog Sina, to je putovanje različitim putovima i različitim fazama koje se mora proći. Kada postajete bliži Mom Sinu, to će biti rvanje i stoga ovo morate prihvatiti. Dok Mu se približavate, vi ćete postati više nalik Njemu i Njegove će vam Osobine postati dobro poznate. Vi možda nećete fizički susresti Mog Sina, ali ćete Ga upoznati na svaki način. Vi ćete osjetiti Njegovu Ljubav. Njegova Bol će postati vaša. Njegova blagost će biti podijeljena s vama i radost koju On doživljava, zbog Njegove bezuvjetne Ljubavi prema čovječanstvu, postat će vaša. Njegovo Strpljenje će biti usađeno u vašu dušu i Njegova Riječ će u vama biti ukorijenjena s razumijevanjem koje će vam dati Duh Sveti.
Kada uistinu ljubite Mog Sina vi ćete postati ponizni poput Njega i s gorućom željom da Mu služite, bez obzira na cijenu. Neke duše s vremenom dosegnu duhovni put savršenstva, ali one neće dovršiti ovo putovanje ako ne predaju sve svoje pouzdanje Bogu. Ako se duša spotakne duž puta, njoj će biti dane milosti da se podigne i nastavi na svom putovanju. Ali ako se duša natječe s Mojim Sinom i smatra sebe vrijednom da izazove Riječ Koja je Tijelom postala, onda će se ona odvojiti od Boga. 
Osoba koja nađe Isusa u ovom životu na Zemlji i koja Mu vjerno služi, imat će mir. Malo što na ovom svijetu će ju ikada zadovoljiti ponovno. Ako se duša, koja je postala prisna s Mojim Sinom, potom odvoji od Njega, ona će iskusiti strašnu bol. Nakon što Ga je spoznao i živio u Njegovom Srcu, ova bol odvojenosti od Mog Sina je najgora bol koju čovjek poznaje.          
Kada ste u napasti da osporite Kristova Učenja ili kada ste zastrašivani da Ga odbacite na bilo koji način, znajte da vam ništa na ovom svijetu neće donijeti mir, ljubav ili radost koji dolaze od Njega.  
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Subota, 17. kolovoza 2014., 17:18h
 
 
Moja predraga kćeri, neka ne bude podjele među Mojim Sljedbenicima u ovoj misiji za spas duša, jer to je želja onoga koji Me mrzi. Kada se dijele Moji ljubljeni Kršćanski sljedbenici i kada se bore jedni protiv drugih u Moje Ime, to Mi donosi veliku žalost. Moja tuga je pogoršana kada oni koji proglašavaju Moju Riječ tada Ju zaniječu uzrokujući zlo drugima, na okrutne načine, zato da bi nanijeli otrov.
Sva Božja djeca su jednaka u Mojim Očima. Znajte da dobri među vama nisu otporni na napasti sotone, dok oni očajni i s mržnjom u svojim srcima nisu otporni na Moje Darove. Svaki od vas je grješnik. Ne dolazite pred Mene ikada da Mi govorite da neka duša nije vrijedna Mene. Ne prokazujte drugu osobu preda Mnom i ne tvrdite da je zla; jer tko ste vi nego samo grješnik u Mojim Očima?
Svijet je pun ljubavi. Ali je također pun mržnje i ravnodušnosti prema Meni, Isusu Kristu, zbog postojanja grijeha. Tek kada se iskorijeni grijeh, svijet će postati potpun. Stoga vi morate brinuti o svojim vlastitim dušama ponajprije, a zatim moliti za druge. Kada tako činite, Ja ću obasuti Moje Milosrđe nad sve vas. Kada čovjek uzdiže sebe ispred Mene i govori loše o drugom čovjeku, on će zadnji doći pred Moje Sjedište Pravde, dok će prvi doći čovjek koji se ponižava preda Mnom.
Kad ćete uistinu prihvatiti Moja Učenja? Zašto kažete da ste od Mene kada prema drugima pokazujete mržnju? Nikada nećete postati dostojni Mog Kraljevstva sve dok ne odbacite krinku samo-pravednosti i vaš oklop od oholosti.
 
 
Vaš Isus 

Ponedjeljak, 18.kolovoza 2014., 18:47

 
Moja draga ljubljena kćeri, dok Božja djeca svjedoče razdorima u svijetu i groznim zločinima počinjenima u ime pravde, onda znaj ovo. Zlo začinje zlo. Što učinite drugome, isto će biti učinjeno vama. Moja Pravda je dio Mene i dok je Moje Milosrđe preobilno, Moje Kazne, kada zadesi nezahvalne i zlobne ljude, treba se bojati.
Ja ne nanosim štetu nijednom čovjeku jer to nije ono što dolazi od Mene. Ali kada se zlo nanosi Božjoj djeci i kada se zloća širi, Ja ću izliti Moju Pravdu i neka nijedan čovjek ne sumnja da su ova vremena nada vama. Zloća proizlazi iz grijeha. Duša koja podlegne grijehu uvijek se mora što prije pokušati otkupiti u Mojim Očima. U suprotnom grijeh se gnoji i ako dvojite koliki stisak sotona ima nad dušama koje su ispunjene mržnjom i nasiljem, onda morate znati kako je iznimno teško osloboditi ovakve duše od njegove vlasti. 
Jednom kada sotona zarazi dušu, on će stalno mučiti tu osobu, sve dok njene misli, njena djela i njene radnje ne budu u jedinstvu sa zlim. Zaražena duša, konačno, postaje opsjednuta i jedino Ja, Isus Krist, mogu osloboditi tu dušu, kroz egzorcizam. Duša može vrlo brzo postati opsjednuta, međutim mogu biti potrebne godine kako bi je se oslobodilo od stiska zmije. Dakle, kada se Moja Kazna osjeti to će biti kako bi se iskorijenilo zlo i kaznili počinitelji koji kradu živote drugih. Ja ću kazniti one koji oduzimaju život tijela i život duše. Ni jedan zločinac neće biti nevidljiv Mojim Očima koje sve vide. 
Tako puno znate o Mojoj Ljubavi. Nemate sumnje o tome kako je veliko Moje Milosrđe. Međutim čovjek smrtnik ne poznaje Srdžbu Božju jer ona nije nešto o čemu vam se govorilo. Srdžba Božja je stvarna. Zar vi vjerujete da bi On dopustio sotoni da uništi njegovu djecu, a zatim sjeo i promatrao? Zar vjerujete da On ne bi kaznio duše koje udovoljavaju svakom sotoninom hiru i želji? Dobre duše, iako mogu postradati, imat će život. Dok zle duše mogu živjeti, one neće imati života.
Svijet je na rubu velike promjene i sve što je Bog navijestio dogodit će se. Sve što je On rekao da će se dogoditi, dogodit će se. I premda Sam vam dao proroke da vas upozore, vi ipak niste slušali. Vi ste odbacili mnoge privatne objave dane svijetu kako bi se čovječanstvo pripremilo. I dalje niste slušali. 
Vi morate moliti da razina uništenja u svijetu bude ublažena, jer kada bi vidjeli što donosi vrijeme pred vama vi bi pali pred Moje Noge moleći za Milosrđe. Oni koji nisu uspjeli održati Riječ Božju živom u Mojim Crkvama na Zemlji bit će odgovorni za gubitak mnogih milijuna duša, koje bi inače bile spašene. 
Sramota neka je vas koji Me zovete svojim, dok proglašavate dio Istine s jedne strane, a proklinjete Me s druge. Bol i tuga koju Trpim zbog grijeha i odvojenosti čovjeka od njegovog Stvoritelja, dolazi kraju, jer Moje Vrijeme je sada. U konačnoj bitci za duše, dok zlo eskalira, znajte da će Božja Kazna biti deset puta ono što su zlobni ljudi nanijeli svojoj braći i sestrama. 
Ne bojte se Moje Ljubavi već Moje Pravde. 
 
 
Vaš Isus 
 
 
 
 
Četvrtak, 21. kolovoza 2014., 16:25 
 
 
Moja draga djeco, kada čovjek progoni drugog čovjeka i uzrokuje mu trpljenje, Duh Božji ne može ostati u toj duši, jer zli je onaj koji se nastanjuje u njoj. Kada čovjek progoni drugoga, čini mu štetu, bilo duhovnu ili fizičku i potom opravdava svoja djela govoreći kako on brani Riječ Božju, znajte da je ovo najveći grijeh jer to vrijeđa Božanstvo Božje. 
Nijedan čovjek nema ovlaštenje da naudi drugom čovjeku u Ime Božje jer to nikada ne bi moglo biti opravdano ili dopušteno od Moga Sina, Isusa Krista. I dok se nesreće u svijetu umnažaju, tako će i svaki zločin biti opravdan od onih koji su krivi za strašan grijeh protiv Krista. Oni će dati svaki izgovor da opravdaju svoja zlodjela i nijedan od njih neće izbjeći kazni u Božjem Planu Otkupljenja. Čovjek koji nanese zlo drugoj duši morat će dati odgovor za svoje grijehe protiv Boga, Njegovog Stvaranja i svakog Njegovog djeteta.
U ovo vrijeme velikog zavodništva, kada je grešniku teško razlučiti dobro od zla, vrlo je važno prisjetiti se Riječi Moga Sina, Isusa Krista. Neka onaj koji je bez grijeha baci prvi kamen. Osoba koja uzrokuje strašna trpljenja drugima biti će suđena u skladu sa njegovim ili njenim djelima. 
Vi morate, u ovo vrijeme, moliti za čovječanstvo i za milosti da uočite razliku između grijeha, koji se čine protiv čovječanstva i onih protiv Boga. Grijeh je grijeh, ali kada su zlodjela počinjena u Božje Sveto Ime onda će teške posljedice uslijediti kao plod toga. Kako se mržnja širi također će se i Ljubav Božja širiti preko krotkih i poniznih duša, jer one nose baklju Spasenja nasuprot dnu tame. Samo zbog Milosti Božje čovjek može biti spašen od grijeha i preko onih duša koje ljube Boga bez uvjeta mogu biti otkupljene duše koje griješe. 
Vi morate moliti, moliti, moliti za grješnike posvuda, jer njih tama zasljepljuje za Istinu. Bez Istine, svijet će uroniti u potpunu tamu. Molite da se vi, Moja draga djeco, mognete oduprijeti ružnoći koju grijeh donosi u vaše živote. Molite za one koji progone Božju djecu kako bi oni u svojim srcima mogli pronaći i drugima pokazati ljubav i suosjećajnost. 
Molite za Spasenje duša, a osobito onih koje su dopustile mržnji da potamni njihova srca i koje su najpotrebnije Božjeg Milosrđa.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Subota, 23. kolovoza 2014., 20:00h
 
 
Moja predraga kćeri, dva znaka će biti očita kada se podigne mnoštvo odabranih duša da Mi pomognu u povratu Mog Kraljevstva na Zemlji. Prvi znak se odnosi na uznositost duša u Mojoj Crkvi na Zemlji, kada će ljudsko promišljanje, inteligencija i ambicija uništiti istinsku vjeru Mojih posvećenih slugu. Ponos i oholost, povezane s urođenom težnjom da se iskusi dublja vjera, koja će im uvijek biti upravo izvan njihova domašaja, dovest će do lažne crkve tame. Stvorit će oholu hijerarhiju koja će izroditi neistine i jalovu vjeru.
Drugi znak se odnosi na poniženje tijela kada će se ljudsko tijelo – sveti Dar od Boga – poniziti samo na sredstvo koje se koristi za svjetovno obožavanje, gdje mu se ni malo poštovanja neće pokazati. Nedostatak morala će dovesti do nedostatka poštovanja ljudskog tijela uključujući obeščašćenje tijela kada će se koristiti kao sredstvo za sudjelovanje u teškim djelima grijeha tijela. Nedostatak poštovanja za ljudski život će također značiti da će ubojstvo postati tako uobičajeno da će mnogi, u konačnici, postati potpuno neosjetni na strahote fizičke smrti od ruku zlih ljudi.
Pročišćenje čovjeka se nastavlja jer bez trpljena dobrovoljnih duša, mnogi ljudi bi bili izgubljeni. Jedino tada, kada se sve stvari učine nepodnošljive, onim dušama s Pečatom Živoga Boga će biti dano olakšanje od njihovih trpljenja koja će uništiti čovječanstvo, uključujući grijeh, ratove, glad i bolest. Vi nikada ne smijete zanemariti ratove – premda mogu biti mali – jer će se oni proširiti. Nikada ne zanemarujte nedostatak istinske vjere u Mojoj Crkvi, jer ovo će se također proširiti. Nikada ne zanemarujte mržnju među narodima, koji koriste religiju kao sredstvo da nanose teror svojim neprijateljima, jer će se ovo također proširiti da se muče duše onih koji Me ljube. Nikada ne zanemarujte mržnju prema Božjim vidjeocima ili odabranim prorocima, jer ako oni mrze ove duše onda oni mrze Mene. Ne smijete dozvoliti njihovim zlim jezicima da vas iskušavaju da se pridružite njima u njihovim opakim pokušajima da zagluše zvuk Mog Glasa. Ako tako učinite, onda ćete i vi postati zaraženi kao što su oni.
I dok se događaju svi ovi nemiri, Ja ću naoružati Moje Anđele i odabrane da biju boj s onima koje Me odbijaju. Zatim baš kada svijet izgubi svaki trunak dostojanstva poznat čovjeku, Zvijer će otvoriti ponor i tada će se svaki neprijatelj Božji ubaciti u Moju Crkvu. Ali u skladu s čovjekovom voljom će biti da li je ili nije spreman nositi se sa takvim nepravdama.
Oni koji ustanu i brane Volju Božju bit će ispunjeni velikim Milostima i po njihovoj vjeri će biti okajani grijesi onih odveć tvrdoglavih ili odveć plašljivih da se odupru svemu što proturječi Riječi Božjoj. Kad se povećaju svi zli užasi i kada čovjek shvati da on nema sposobnost da se bori ili da kontrolira takvu zloću, on se mora obratiti Meni i reći:
 
„Isuse oslobodi nas bespomoćne grješnike od Tvojih neprijatelja.“
 
Jedino tada Ja mogu posredovati da umanjim utjecaj nasilja, ubojstva, mržnje i ratova koje je uzrokovao grijeh čovjeka. Obratite se Meni svakoga dana i zazivajte Moje Milosrđe. Ja nikada neću napustiti one koji se pružaju prema Meni.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedjelja, 24. kolovoza 2014., 17:00h
 
 
Moja draga djeco, Ja vas molim da molite za mir u svijetu, jer će vrlo skoro mnoge zemlje biti uključene u ratove koje će biti teško zaustaviti i mnogi nevini životi će biti uništeni.
Mir za kojeg vas Ja tražim da molite od Mog Dragog Sina je da umanji utjecaj mržnje, zasijan u srcima zabludjelih koji nanose strah drugima. Mir, kada se izlije na Zemlju, Snagom Božjom, donijet će uvid o tome kako se prema drugima morate ponašati s ljubavlju i poštovanjem, bez obzira na vaše različitosti.
Ja vas tražim da molite ovu Križarsku molitvu, molitvu Mira svakog pojedinog dana za vaše narode.
 
Križarska molitva (164) Molitva Mira za narode
 
O Isuse podaj mi mir.
Podaj mir mom narodu i svim onim zemljama rastrganima zbog rata i podjela.
Zasij sjemenje mira među onim okorjelim srcima koja u ime pravde uzrokuju patnju drugima.  
Daj svoj Božjoj djeci Milosti da prime Tvoj Mir, tako da ljubav i sklad mogu rasti; tako da ljubav za Boga trijumfira nad zlom i da duše mogu biti spašene od iskvarenosti neistinama, okrutnostima i zlim težnjama.
Neka mir vlada nad svima onima koji svoje živote posvete Istini Tvoje Svete Riječi i onima koji Te uopće ne poznaju.
Amen.
 
Neka mir bude vaš, draga djeco i upamtite da bez ljubavi prema Bogu vi nikada ne možete naći pravi mir.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Nedjelja, 24. kolovoza 2014., 17:15h
 
 
Moja najdraža kćeri, da li čovjek doista pozna razmjere Moje Ljubavi prema Mojom djeci? Da li zna da uz ljubav može doći strašna bol? Ljubav koja je čista može dovesti do velike boli, kada je ova ljubav odbijena.
Ja ljubim Moju djecu, Moje Stvorenje, Moje Tijelo i Krv. Zbog ovoga Ja osjećam veliku bol zbog načina na koji grijeh stvara odvojenost između Moje djece i Mene, njihovog Vječnog Oca. Ja plačem kada vidim mržnju jednih prema drugima, koja se može zagnojiti u njihovim srcima. Ja plačem kada svjedočim grijesima požude, ljubomore, oholosti, pohlepe i njihovu želju da nadmaše jedni druge, te bol i muku koje nanose jedni drugima.
Kada oni oduzimaju Život kojega Sam čovjeku ostavio u nasljedstvo, Moja Bol je toliko velika da Ja jecam, s takvom mukom, da sa Mnom cijelo Nebo prolijeva suze žalosnice. Moje Vrijeme je uskoro i kada čujete da ratovi; pošasti; glad i potresi rastu u učestalosti, znajte da će to biti čas kada ću Ja reći – dosta!    
Ja ću protjerati zle u samo jednom dahu; ubojice jednim šapatom i Moje neprijatelje u treptaju oka. Zatim ću objaviti čas, vrijeme da Moj Sin povrati Svoje Zakonito Kraljevstvo.
Ja ću obrisati vaše suze; ujediniti svijet i donijeti mir; protjerati one koji su progonili Moju djecu i dovesti u Svjetlo Mog Kraljevstva one koji su trpjeli u Moje Ime, jer će oni biti uzvišeni u Mom Novom Kraljevstvu na Zemlji.
Pripremite se Moja djeco, jer će radosni Život u Mom Novom Raju uskoro biti vaš. Trpljenje na ovoj Zemlji će se ugasiti i suze žalosnice će zamijeniti suze radosnice. Ovo je Moje Obećanje. Zato kada se osjećate da ne možete više podnijeti, znajte da se bliži vrijeme svanuća Nove Ere.
 
 
Vaš Vječni Otac
Bog Svevišnji
 
 
Ponedjeljak, 25. Kolovoza 2014., 19:05h
 
 
Moja predraga kćeri, kada osoba kaže da Me ljubi, ona će učiniti sve u skladu s Mojom Svetom Voljom. Ona će staviti sve u Moje Svete Ruke i ona će zaboraviti svoje vlastite potrebe i želje. Zatim će reći Meni: „Isuse, sve što ja govorim i činim je u skladu s Tvojom Svetom Voljom – čini sa mnom u skladu s Voljom Božjom.“
Čovjek koji živi u Meni i Ja u njemu predat će sve u skladu s onim što Bogu daje Slavu. On neće imati sebičnih pobuda; ni skrivenih želja da udovolji sam sebi i činit će sve što može, u ovom životu, da je u potpunom jedinstvu sa Mnom. On će Mi predati svaku misao; svaki pokret; svaki korak i svako djelo, tako da Ja mogu djelovati u njegovoj duši. On će se potpuno ufati u Mene i znati će da će sve što Ja činim, sve što Ja dopuštam i sve što izvršim kako bih pročistio Zemlju, imati samo jedan cilj, a taj je da se Bogu da Slava.
Čovjek, sam, nikada Mi ne može dati takav dar osim ako ne dopusti Mom Duhu Svetom da prebiva u njemu. Jedino tada se on može uzdići do savršenstva koje će ga preobraziti, tako da njegovo srce i duša postanu isprepleteni sa Mnom. Tada Ja mogu, Mojim Božanstvom, stvoriti velika čudesa u toj duši koja će, ufajući se u Mene u potpunosti, i dalje zadržati njeno pravo dano od Boga – a to je njena slobodna volja.
Dopuštajući Meni, Isusu Kristu, da prebivam u vama, zahtijevati će veliku žrtvu s vaše strane. Vi morate odbaciti svaku uznositu misao; svaku slabost i svaku mrvu samosažaljenja. Kada dođete k Meni i zatražite da vas vodim, tada će bilo kakvo trpljenje koje je bilo vaša sudbina prije biti odbačeno. Ništa vas neće mučiti. Vi ćete bit nesposobni osjećati mržnju prema drugima, uključujući one koji vam nanose veliku bol ili žalost. Lako ćete opraštati, nećete zadržavati ljutnju u vašim srcima, jer u kakvim god da ste možda okolnostima, vi ćete vidjeti stvari onako kako ih Ja vidim. 
Da se pripremite za Život u Meni, vi se morate podsjetiti da sve što je dobro dolazi od Boga. Čovjek, po svom vlastitom intelektu i odluci, nikada ne može zadobiti mir, sve do dana kada sebe ponudi Bogu, u duhu, tijelu i duši. Nudeći Meni, Isusu Kristu, dar svog potpunog pouzdanja, Ja ću prebivati u toj duši i ona će postati dio sve Moje Slave. Ja ću uzdići takve duše. Kakva radost će preplaviti njihova srca! Strah od nepoznatog neće ih više mučiti. Na ovaj način ću pripremiti svijet za Moju Veliku Slavu – Moje Novo Slavno Kraljevstvo, gdje će se sav život živjeti u skladu s Voljom Božjom, na Zemlji kako je na Nebu.
Kada Moja Volja postane čvrsto ukorijenjena u dušama onih koji žive svoje živote u skladu sa svakom Mojom željom, one nikada više neće iskusiti mržnju u svojim srcima, bilo koje vrste. Jer ovo bi bilo nemoguće. Ja Sam nesposoban za mržnju i ako Mi je dopušteno živjeti u vašoj duši, onda ništa ne može ostati u vama što ne dolazi od Mene.
 
 
Vaš Isus  
 
Četvrtak, 28. kolovoza 2014., 20:40h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja poznajem Moje i oni znaju Mene. Oni također znaju one koji su od Mene, baš kao što znaju one koji ne dolaze od Mene.
Oni koji su od Mene nježnog su srca, puni ljubavi za sve grješnike uključujući Moje neprijatelje i puni poniznosti, jer oni znaju da su ništa bez Mene. Njihove duše su bez zlobe, kivnosti, mržnje i oni trpe zbog ovoga. Oni sjaje poput svjetionika, njihove duše su pune Svjetla Božjega. To je ovo Svjetlo kojeg sotona i svaki pali anđeo cilja sa svakom vrstom napasti. To su duše koje zli najviše traži i u vremenima, koja nadolaze, oni će lažima biti poljuljani. Neki će otpasti od Istine u potpunosti. Drugi će Je se držati, ali će se boriti da tako čine, dok oni koji imaju Milost Božanske Volje Božje u svojim srcima, nikada neće napustiti Istinu. 
Svijet će se pretvoriti u veliko bojno polje, gdje će vladati zbrka i duše koje su od Mene su te koje će se suočiti s najvećim kušnjama. Želja sotone je da odvede od Mene one koji Me poznaju. To su duše koje su najbliže Mom Srcu, jer one predstavljaju najveću nagradu. Takvim dušama, ako upadnu u zabludu, razmetati će se preda Mnom Moj najveći neprijatelj. Meni će se rugati zbog njihove izdaje i Ja ću plakati gorke suze žalosnice za ovom jadnom djecom Božjom. Ali znajte ovo. Ja ću se boriti za ove duše. Ja ću posredovati na načine koji će zadiviti svijet, tako da ih mogu istrgnuti iz kandža prijevare i one će znati kada Ja to činim. Na taj dan, Ja ću ih ponovno pitati: „ Jeste li od Mene ili niste? “. Tada će one znati da Sam Ja i Ja ću ih povratiti i odvesti u Moje Novo Kraljevstvo. Oni koji ostanu jaki zbog svoje nepokolebljive vjere u Moju Svetu Riječ vodit će one koji su od Mene. Bit će to zbog ovih duša – Moga Ostatka – da će se Moje Milosrđe širiti dalje i izvan onoga što je vidljivo oku.
Ja sada pozivam one koji Me poznaju. Ja želim da živite svaki dan kao da ne postoji sutra. Ufajte se u Mene. Tražite Moju zaštitu i zazivajte Me zbog posebnih Milosti na vašem putovanju prema Mojoj Novoj Eri Mira. Ja ću vam doći u pomoć svakoga puta i izliti na vas izvanredne Milosti. Tada se nećete bojati ničega, jer ćete znati da Ja hodam s vama. Ja ću držati vašu ruku dok vas vodim prema Utočištu Moga Mira i Moje Velike Slave.
Dođite k Meni i ne bojte se, jer Moj Veliki Dan će osvanuti neočekivano i iznenada i nećete pustit ni jednu suzu više, jer ćete biti ujedinjeni s Božanskom Voljom Boga za Vječnost.
Prihvatite Moju Ljubav, Moje Blagoslove i Moje Veliko Milosrđe, jer kada tako činite vi uistinu možete tvrditi da ste od Mene.
 
 
Vaš Isus
 
 
Petak, 29. kolovoza 2014., 14:25h
 
 
Moja draga djeco, neka se nitko od vas nikada ne plaši ovog Nebeskog posredovanja u ovoj Misiji Spasenja. Umjesto toga, budite zahvalni za Božje Veliko Milosrđe i Njegovu neizmjernu Ljubav prema ljudskom rodu. Vi morate dati Slavu Bogu, u spoznaji da sve počinje i završava s Njim. Nema sredine. Mislite o životu kao o razdoblju između rođenja i Novog Slavnog Kraljevstva koje čeka sve vas, ako prihvatite Božje Obećanje da će se Njegov jedinorođeni Sin, Isus Krist, vratiti da povrati Svoje Kraljevstvo.
Toliki mnogi ne vjeruju u Njega Koji ih je stvorio. Oni bi mogli svjedočiti Njegovoj Ljubavi, a ipak i dalje ne vjerovati da Ljubav dolazi od Boga ili da je Bog Ljubav. Oni koji prihvaćaju postojanje zla ne vjeruju u Božju Ljubav niti prihvaćaju postojanje zloga. Jedino oni koji uspijevaju savladati zlo, u svim njegovim oblicima, doista shvaćaju moć koju zlo ima nad ljudskim riječima, postupcima i djelima. Jedino kada je duša oslobođena od utjecaja zla može biti potpuno slobodna. Istinska sloboda može biti postignuta jedino kada prihvatite Istinu. Ako ne prihvatite Riječ Koja je Tijelom postala, a to je Moj Sin, Isus Krist, onda nikada nećete biti slobodni.
Djeco, vi se morate boriti protiv zla u svim njegovim varavim oblicima, ali nije jednostavno jasno ga ustanoviti. Sotona je kralj laži. On je prevarant koji uspijeva uvjeriti svijet da on ne postoji. On uvijek predstavlja Istinu kao da je zla stvar i on će uvjeriti slabe među vama da se zlo uvijek može opravdati. Vi nikada ne smijete dozvoliti sebi da budete prevareni, jer je Istina dana svijetu i sadržana je u Knjizi Mog Oca. Sve što zastranjuje od Istinite Riječi Božje mora se izbjegavati. Ne slušajte one koji vam govore da je zlodjelo dobra stvar ili da se mora prihvatiti zbog vremena u kojima živite. 
Ljudski rod se nije promijenio. Grijeh se nije promijenio. Sve što se promijenilo je čovjekovo opiranje da prihvati Boga kao svog Stvoritelja.
 
 
Vaša ljubljena Majka 
Majka Spasenja

 

 
Subota, 30. kolovoza 2014., 18:15h
 
 
Moja predraga kćeri, čvrstoća u trpljenju dovodi duše bliže k Meni i Ja zbog toga nagrađujem takve kušnje. Nikada ne podcjenjujte kako Moja Prisutnost u duši prolazi neopaženo od zloga, koji se brzo privuče onim dušama kod kojih je Moja Prisutnost najjača. Prihvatite trpljenje u Moje Ime i shvatite da Sam Ja njegov povod. Da Ja nisam prisutan, zli bi vas zanemarivao.
Milosti, kojima Ja obasipam one koji me najviše ljube i koji su otpustili svaki oblik sebeljublja i oholost, uključuju Dar razlikovanja. Ovo je vrlo poseban Dar od Neba i blagoslovljeni su oni koji imaju milost razlikovati Istinu, jer oni su ti koji nikada neće biti poljuljani krivim tvrdnjama. Oni od Vas kojima je dan ovaj Dar dovest ćete Mi duše. Ali za svaku dušu koju Mi dovedete i zbog vaših molitvi i trpljenja, zli će vas pokušati zaustaviti. Znajte da će Slava Božja, koja je prisutna uz vas, navući strašan otrov i bit ćete proklinjani u Moje Ime od onih slabih duša koje su poput hrane za sotonu i svakog demona kojega je on otpustio da uništi duše na Zemlji.
Budite u miru i znajte da je sva Moja Moć upravljena da spasi duše, kada podržavate Istinu - Riječ Božju - unatoč nedaćama. Zbog svake duše koju Mi dovedete, Ja ću obasuti više Milosti na vas i tako će se to nastaviti. Ne obazirite se na viku protivnika, jer ljudsko mišljenje ne znači ništa u Mom Kraljevstvu. Vi morate uvijek gledati jedni druge kao kroz Moje Oči. Zar vam nisam ovo rekao prije? Zar ne razumijete najosnovniju pouku, kojoj Sam vas Ja poučio tijekom Mog Vremena na Zemlji? Ljubite jedni druge kao što Ja ljubim vas. Ako ne možete ljubiti svoje neprijatelje, onda će vam biti teže doći bliže Meni. Ako stavite sebe prije drugih, onda ne možete govoriti da Me bezuvjetno ljubite, jer da je tako, vi bi rekli Meni:
"Isuse, Ja nisam dostojan stajati pred Tobom, ali čini sa mnom što hoćeš, jer ću Ja činiti kako želiš."
Idite svi vi i podsjetite se o tome Tko Sam Ja. Jedino kada živite vaše živote u skladu s Mojim Učenjima onda možete zaista reći da ste od Mene. Nikada ne možete uzeti jedan dio Moje Riječi i javno je objavljivati, a zatim zanijekati druge dijelove. Onima koji proglašavaju svoju nadmoćnost nad drugima, i koji predstavljaju svoje iskrivljene verzije Moje Riječi, i kada to dovodi do odvlačenja duša od Mene, Ja kažem ovo. Na dan kada Ja uskratim Moju Prisutnost svijetu bit će to čas kada će moćni i oholi plakati suze gnjeva, a zatim očaja, jer će tada znati kako je njihova prevara uzrokovala pad mnogih duša i Gnjev Božji će učiniti da dršću. Bit će plača i škrgutanja zubima. Ali tada se oni neće imati kamo okrenuti. Oni neće imati nikoga da im odgovori, jer oni nikada neće vidjeti Moje Lice.
 
 
Vaš Isus 

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice