Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

 
Četvrtak, 3. lipanj 2014., 18:22h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja Namjera je da donesem obraćenje svakom narodu u svijetu i da to učinim brzo. Moja Ljubav za vas sve je tako velika da ću Ja, čak i u slučajevima gdje vlada zbunjenost u srcima onih koji Me ne poznaju, posredovati na načine koji su do sada nepoznati čovječanstvu.
Moj Mir će biti dan svakoj duši koja vidi Svjetlo Istine. Moja Ljubav će im donijeti mirnoću duha koju takve duše nikada nisu uistinu upoznale. Duh Istine će biti Moj Dar za svijet i čovječanstvo koje ne priznaje Mene. Jedino tada čovjek može biti otvoren Božjem Posredovanju, koje je pod zapovijedi Mog ljubljenog Oca, tako da On može zagrliti svako Svoje dijete.
Ljubavi Božjoj će uskoro svjedočiti jalove duše – duše koje čvrsto ostaju zatvorene za utjecaj Duha Svetog. Plamen Duha Svetog će poput mača sjeći kroz njihova srca i izliti na njih prirođeno shvaćanje o tome kako je dragocjena svaka duša u Očima Božjim. 
Duh Istine će probuditi duše onih koji niječu Mene, koji sipaju prezir na one koji vjeruju u Mene i one koji vjeruju u svoju vlastitu nepobjedivost. On će dotaknuti srca bahatih, ponositih, oholih, kao i neuke, okorjele grješnike koji imaju mržnju u svojim srcima, kao i ponizne. Nitko od vas neće biti isključen od ovog velikog Čuda. Ja Sam obećao Mom Ocu da ću tragati za svakom dušom za koju Sam žrtvovao Svoj Život. I hoću. Jer kakvog smisla je imala Moja Smrt, ako je značila čak za samo jednog grješnika da ne može biti spašen? Ja dolazim uskoro da pripremim sve vas za Moje Spasenje. Radujte se, jer Moje Vrijeme je blizu.
Idite, Moji ljubljeni sljedbenici i ostanite u ljubavi, nadi i iščekivanju Mog velikog Milosrđa. Ja ću ispuniti Moje Obećanje svakom pojedinom od vas i vi ćete žeti nagrade Mog Kraljevstva, ako s poniznošću prihvatite Moje veliko izlijevanje Ljubavi.
 
 
Vaš Isus 
 
Srijeda, 4. lipnja 2014., 14:13h
 
Moja draga kćeri, Spasenje jedino može dati u baštinu Moj Sin, Isus Krist, dušama koje prihvaćaju Njegovo Božje Milosrđe.
Medalja Spasenja, međutim, izvanredan je Dar s Neba, dan svijetu zbog velike Ljubavi koju Moj Sin ima za svu Božju djecu. Kroz Moći koje su Mi dane, po zapovijedi Mog Vječnog Oca, ova Medalja će biti pouzdana za Spasenje milijardi duša. Ovo je postalo moguće, jer čim duša prihvati ovu Medalju otvorenog srca, to će ishoditi obraćenjem.
Moja Uloga kao Suotkupiteljice, u pomaganju Mom Sinu u Njegovom velikom planu da ujedini svakoga i da im da Vječni Život, je potvrđena. Kao Majci Spasenja, sve Moći koje su dodijeljene Meni da smrskam zmijinu glavu, značile su da će njegova moć brzo oslabiti. Zbog toga on, zli, prezire ovu Medalju i koristiti će svaku dušu koju zarazi da viče bestidnosti i da se bori protiv Nje. Vi morate zanemariti duh zla u svako doba i moliti se Meni, vašoj ljubljenoj Majci, na ovaj poseban dan, u godinama koje nadolaze, za posebne Milosti. Ja proglašavam ovaj dan, 04. lipnja 2014., Svetkovinom Majke Spasenja. Na taj dan, kada molite ovu molitvu, Ja ću posredovati u korist svih duša za Dar Spasenja, posebno za one koji su u velikoj duhovnoj tami duše.
Križarska molitva (154) Molitva na Svetkovinu Majke Spasenja:
 
O Majko Spasenja, ja stavljam danas pred Tebe, na ovaj dan, 04. lipnja, Svetkovinu Majke Spasenja, sljedeće duše ( navedi imena ). Molim Te, daj meni i svima onima koji štuju Tebe, draga Majko i koji šire Medalju Spasenja, svaku zaštitu od zloga i onih koji odbacuju Milosrđe Tvog ljubljenog Sina Isusa Krista i sve Darove koje On ostavlja u baštinu za čovječanstvo. Moli, draga Majko, da svim dušama bude udijeljen Dar Vječnog Spasenja. Amen.
 
Djeco, upamtite što Sam vam rekla, uvijek pozovite Mene, vašu Majku, da vam dođem u pomoć u vremenima velike potrebe. Ja ću uvijek posredovati, u vašu korist, da vam donesem mir i utjehu u svako doba, u vašoj potrazi da postanete bliži Mom Sinu.
Ovaj dan, Svetkovina Majke Spasenja, bit će posljednji dan dodijeljen Meni, Majci Božjoj. Radujte se, jer se svi Anđeli i Sveci ujedinjuju u ovo vrijeme, zbog duša koje će sada biti zaštićene od zloga i onih čija će sudbina sada biti pokoj s Mojim Sinom.
 
 
Vaša ljubljena Majka            
Majka Spasenja
 
Petak, 6. lipnja 2014., 23:15h
 
 
Moje drago dijete, neprijatelji Moga Sina će svijetu uskoro predstaviti zlu knjigu, koja će imati broj jedan ugrađen u njenom omotu, u crvenoj i crnoj boji, s glavom jarca skrivenoj u njenom dizajnu. 
Onima koji neće shvatiti o čemu se radi, ova knjiga će biti predstavljena kao važno izdanje koje će ujediniti svijet. Smatrat će se najvećim izvorom u nastojanju oko svjetskog jedinstva i poticat će sve one koji ju čitaju da se prilagode novom načinu razmišljanja; novom načinu vjerovanja u sebe; da budu dobri prema sebi; da bi se mogli ujediniti kao jedno s drugima koji slijede ovaj put prema slavljenju sebe. Ova knjiga će postati nauk za ujedinjenje svih naroda; svih religija; sve politike; svih pravila i ekonomskih stajališta. Koristit će se da se stvori novo jedno-svjetsko društvo, bez vjeroispovijesti koje štuju Moga Sina, Isusa Krista. Bit će dio školskih programa i sve vlade će biti potaknute da usvoje njenu filozofiju kao dio ustava njihovih zemalja.
Broj jedan će biti korišten kao znak u novoj knjizi i ljudi će nositi značke, zato da bi javno pokazivali svoju vjernost ovom jedinstvenom svjetskom savezu. Sve će biti spremno, tako da kada se uzdigne Antikrist, za knjigu će se vidjeti da igra ulogu u njegovoj diktaturi. Knjiga će odobravati svaki lažni nauk; sve laži u Očima Božjim; neistine i opasnu filozofiju koja će voditi u veliku zabludu sve one koji prihvaćaju njen sadržaj. Ljudska sposobnost razlučivanja dobra i zla će oslabiti zbog nje. Njihova moralnost će biti dovedena u pitanje i poganstvo, prerušeno u religiju koja srdačno prima sve, bit će lukavo utkano u svakom odlomku.
Mnogi ljudi će željeti kupiti ovu knjigu, jer će ju proglasiti da je kao zapanjujući napredak u svijetu politike. To će postati knjiga koja promiče oblik komunizma, ali će se smatrati kao nešto s jedinstvenom duhovnošću koja će dotaknuti srca mnogih. Bit će sve suprotno Istinitoj Riječi Božjoj. To će biti knjiga koja će izaći da evangelizira svijet vjerovanjem u važnost humanizma. Ona će veličati čovječanstvo; ljudsku inteligenciju; čovjekov napredak; čovjekovu veliku znanstvenu snagu i važnost nadziranja svih zemalja na isti način.
Sve je pripremano da se osigura da se Antikrist srdačno dočeka usred velikih proslava. I ne griješite, ovu knjigu će osmisliti on koji će sebe proglasiti kraljem svijeta. I svi ljudi će biti uzbuđeni zbog novog svijeta; novog početka i novog vođe. Vremenom će biti primljen s knjigom krivovjerja u Crkvu Moga Sina. I kada on zasjedne na prijestolje u novom hramu, svi će se odnositi prema njemu kao prema Kristu. Ubrzo nakon toga, on će zavarati svijet da povjeruje da je on Moj Sin, Isus Krist.
To će biti vrijeme mnogih velikih suza - suza koje će biti prolivene s Neba, zbog prijevare koja će uključiti mnogo ljudi. Sve ove pripreme su započele i tako se Bog također priprema boriti se za one koji padnu pod utjecaj Antikrista. Dobro se pripremite, draga djeco, jer ćete trebati svu pomoć s Neba da vam pomogne održati se tijekom vremena koja nadolaze. 
Idite naprijed u nadi, jer to razdoblje će biti kratko, jer Bog neće dozvoliti Zvijeri da vlada ništa dulje nego što treba, u skladu sa Svetim Pismom. Ufajte se, nadajte i budite zahvalni jer vam je sada dana Istina, jer tako ćete se moći pripremiti. Zahvaljujte uvijek Bogu za tolika Smilovanja, jer On je tako Darežljiv da što Ga više zovete preko Njegova ljubljenog Sina, više će On oslabiti utjecaj takvih kušnji.
 
 
Vaša ljubljena Majka 
Majka Spasenja
 
Subota, 7. lipanj 2014., 20:00h
 
 
Moja predraga kćeri, Duh Istine koji prevladava Mojom Crkvom na Zemlji, mora biti održavan, njegovan i čuvan od strane onih Mojih svetih slugu kojima Sam povjerio brigu za svu Božju djecu.
Svećenici u Mojoj Crkvi će se uskoro suočiti s izazovima, što će značiti da će mnogima biti vrlo teško podržavati Moju Riječ. Sve što nije od Mene predstavit će im izdajice među njima.  
Koliko Ja žudim za njima da im donesem utjehu i kako ću učiniti sve u Mojoj Moći da ispunim njihove duše Vatrom Duha Svetoga. Ja ću učiniti to da oni ostanu oprezni, smireni i bez sumnje kada ih se zatraži da sudjeluju u nauku koji neće biti od Mene. Oni, kao čuvari Moje Riječi, moraju biti spremni da ostanu odani Meni. Ali bit će uvjeravani da slijede novo tumačenje Moje Riječi i to će voditi do velike zablude. Ako oni budu vodili nevine duše i one koji su posvećeni Meni u zabludu i u činjenje hule, bit će krivi za prihvaćanje nauka pakla. Zbog toga, oni će saznati kako je to osjetiti Gnjev Mog Oca.
Svećenici, koji su Moji, trebat će obnoviti svoje zavjete ljubavi, milosrđa i čistoće, ako će ostati u Stanju Milosti, zato da služe Meni kako su se obvezali da će činiti u Moje Ime. Nažalost, moć zla, koja će prevladati protiv njih, bit će takva da će pritisak izvršen nad njima za mnoge jednostavno biti pretežak za izdržati. Drugi će prigrliti novi nauk i postat će dio uskoro proglašenog novog jedinstvenog svećenstva - gdje više neće služiti Trojedinom Bogu. Oni će tada voditi u otpadništvo mnoge duše. Samo malo njih će ostati vjerno Meni i oni će tješiti one Kršćane koji nikada neće zastraniti od Istine. Oni koji Me izdaju, sami će biti žrtve Antikrista i njegove vojske, koji će ih progoniti na način koji će značiti da ako ne učine savez sa Zvijeri, oni će biti odbačeni poput kriminalaca i bit će optuženi za zločine slične izdaji.
Vjerni će tješiti jedni druge i Mojom Milošću bit će im dani Darovi od Boga, potrebni da se zaštite od progona, uključujući Pečat Živoga Boga koji će im omogućiti da prevladaju protivštine s kojima će se suočiti kada se s Kršćanstvom bude postupalo okrutno. Oni koji su za Mene i u Meni osjećat će veliku hrabrost u svojim srcima, jer će biti sposobni razlikovati Duha Istine od duha zla. I sve tijekom ovog vremena, vjeru klera će pogaziti najveći neprijatelj Boga koji je ikada hodao Zemljom - Antikrist. On će ih zavesti i uvući ih u veliku mrežu prijevare i očaja. Njegov utjecaj nad njima će biti poput velike tame koja će se spustiti nad njih i ugasiti Svjetlo njihovih duša, a mnogi će nakon toga prodati svoje duše sotoni.
Svi ovi događaji zvuče kao da će biti velike buke, poput praska grmljavine, ali Zvijer neće tako djelovati. Ne, njegovu misiju će se vidjeti kao veliku evangelizaciju svijeta, koja će se očitovati na mnoge načine. Činit će se vrlo privlačnom, tako da neće samo oni moji posvećeni sluge, svjetionici Božji, odabrani da vode k svetosti Njegov narod na Zemlji, biti oni koji će pasti kao žrtve prijevare. Neprijatelji Božji će također prigrliti novi evangelizacijski pokret, koji će biti najavljen u fazama i ne uz previše buke, jer bi to samo stvorilo previše pitanja.    
Uvest će se donošenje novih zakona, što će se činiti da poboljšava živote siromaha svijeta. Zatim, stvorit će se jedinstvo zemalja preko njihovih banaka, poslova, saveza kao udruženja u zbivanjima budućih ratova, politika i konačno, religije. Koraci su već započeli i plan je usklađen već preko sedam godina i do velikih detalja.
Sve što tražim od vas je da ostanete na oprezu i da se molite za sve Moje svećenike, da bi zadržali Milosti koje Sam im Ja udijelio zato da bi služili Meni i da mogu zadržati Istinitu Vjeru.
Jedino je Istina vječna.
Jedino Istina Moje Riječi će održati život - život duše kao i život ove Zemlje. 
Laži, predstavljene kao Istina, dolaze od sotone koji je osuđen za vječnost. Oni koji ga slijede, usvajaju njegove postupke i postaju njegove sluge, uronit će u tamu i staviti sebe u veliku opasnost.
Jedino Istina će vas spasiti. Ja Sam Istina. Slijedite jedino Mene, jer ništa drugo vam ne može donijeti ljubav, mir, vječnu radost ili sreću. Jedino slijedeći Mene i Moju Svetu Riječ - kako Sam Ju Ja dao svijetu, gdje nije bilo uplitanja u Nju - možete biti spašeni.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
 
Nedjelja, 8. lipnja 2014., 14:45h
 
 
Moje dijete, mogu li zamoliti one koji slijede ovu Misiju da mole za ovu Misiju. Vaše molitve su zatražene da se zaštiti ovo Djelo od svih zlih zamki i dijela zloga, preko onih koji mu služe i štuju njega. Nikada prije nisu bile potrebnije vaše molitve nego što su u ovo vrijeme. Rad zloga protiv ove Misije Spasenja je pojačan i njegova mržnja raste. Ako ne zamolite Boga da rasprši njegovu mržnju i utjecaj nad čovječanstvom, njegova djela će uspijevati i uništit će duše, čija će jedina nada Spasenja biti kroz Darove koje Bog daje Svojoj djeci.
Ja tražim od vas, draga djeco, da molite za sve one koji su posvetili svoje živote Božjem Pozivu i za ovu Misiju. Ovu molitvu treba moliti za sve Božje proroke, ljude koji imaju vizije i svete sluge, da mogu nastaviti služiti Njemu dok On ispunja Posljednji Zavjet.  
 
Križarska molitva (155) Za zaštitu Misije Spasenja:
 
O najdraža Majko Spasenja, čuj naš poziv za zaštitu Misije Spasenja i za zaštitu Božje djece. Mi molimo za one koji prkose Volji Božjoj u ovom velikom trenutku povijesti. Mi molimo da zaštitiš sve one koji odgovaraju na Tvoj Poziv i Riječ Božju, za Spasenje svih od neprijatelja Božjih. Molimo Te pomogni osloboditi one duše koje su pale kao žrtve prijevare đavla i otvori njihove oči za Istinu.
O Majko Spasenja, pomogni nama jadnim grješnicima da budemo dostojni primiti Milost ustrajnosti u našem vremenu trpljenja, u Ime Tvog ljubljenog Sina, Isusa Krista.
Zaštiti ovu Misiju od zla. Zaštiti Svoju djecu od progona. Prekrij sve nas sa Svojim Presvetim Plaštem i podupri nas s Darom postojanosti naše vjere, svakog puta kada smo osporavani jer govorimo Istinu, jer prenosimo Svetu Riječ Božju, do kraja naših dana sada i zauvijek. Amen.
 
Moja ljubljena djeco, vi svakoga dana morate prikazivati svoje molitve Mom Sinu, za zaštitu ove Misije protiv mržnje sotone. Kada to činite, svaki Blagoslov će vam biti dan. Oni od vas koji su u mogućnosti, molim prikažite Mise što češće možete, za Božjeg Proroka Mariju od Božjeg Milosrđa i za sve Božje sluge, da bi kroz Božje Milosrđe sve duše bile ujedinjene s Njim u Njegovu Kraljevstvu, zauvijek.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

Ponedjeljak, 9. lipnja 2014., 21:42h

 
Moja predraga kćeri, koliko žudim doprijeti do onih koji su izgubili vjeru i onih koji više ne vjeruju u Mene, kao i do onih neukih.
Ove Poruke su za svijet – ne samo za odabrane, koji Me pozdravljaju sa svakom počašću i čije su duše ispunjene ljubavlju za Mene. Ja ljubim svakoga, ali se oslanjam na vjerne da šire Riječ Božju, tako da zapale vatru Moje Ljubavi u onim okorjelim, zatvorenim srcima.
Ako ljubite Mene, vi ćete drugima činiti sva dobra dijela kojima Sam vas Ja poučio. Ponašat ćete se prema drugima kao što Sam Ja ljubio vas. Bit ćete strpljivi s onima koji vas preziru, jer nosite oznaku Kršćanstva. Prigrlit ćete slabe: naučiti ih Mojoj Ljubavi u svemu što govorite i činite. Biti Kršćanin znači održavati Moju Riječ na svaki način. Nikada ne smijete zaboraviti da je Moja Ljubav Božja. Moje Božanstvo je bez premca i Moć Duha Svetoga je nepobjediva kada je prisutna u svakom Djelu koje je Moje. Moja Djela su moćna i rasti će i širiti se poput snažnog udara vjetra s brzinom koja je izvan vašeg poimanja. Zato, kada se obznanim Mojim Riječima – Mojim Porukama za svijet – ako prigrlite Mene, Ja ću pokazati veliko Milosrđe svima onima koji dobrovoljno uzmu Moj Kalež. Kada prihvatite Darove koje vam dajem i koristite ih kako Ja želim, za dobro drugih, onda će se dogoditi velika čuda obraćenja. Moja Ljubav, kada Ju prihvatite od Mene, širit će se do drugih. Kada drugi prime vašu ljubav, oni će također prepoznati odakle dolazi.
Moja Ljubav, kada je usađena u vašim dušama kroz Moć Duha Svetoga, dovest će vas na koljenima ispred Mene, gdje ćete plakati za srećom. Ne griješite; vi ćete odmah prepoznati Ljubav Božju, kada probode vaše srce Snagom Branitelja. Tada ćete shvatiti Moć Ljubavi, jer Ja Sam Ljubav. Ja Sam Moć kojom svaki demon, svaki pali anđeo i sam sotona padaju na tlo u muci, jer nemaju moć nada Mnom.
Kada dopustite Mojoj Ljubavi da ispuni vaše duše, vi ćete također imati moć u sebi da porazite svaku vrstu zla u svijetu. Moja Ljubav uništava moć sotone i svih njegovih demona. Moja Ljubav će biti vaše oružje protiv zloće s kojom ćete se morati suočiti jer govorite u Moje Ime. Prihvatite Moju Ljubav i uvijek ljubite Moje neprijatelje. Ne mrzite Moje neprijatelje, jer to je upravo ono što zli želi da vi učinite, da može širiti mržnju. Ljubav, kada se širi, umnaža ljubav u drugima kao što i mržnja umnaža sumnju, strah i ljutnju. Ljubav je jedini način da se pobijedi mržnja. Ako Ljubav dolazi od Boga mržnja Ju ne može pobijediti.
Ja vam želim dati Križarsku molitvu da vas zaštiti od mržnje. 
 
 
Križarska molitva (156) Zaštita od mržnje
 
Dragi Isuse, daj Mi Svoju Ljubav i otvori moje srce da sa zahvalnošću prihvatim Tvoju Ljubav. Neka Tvoja Ljubav zasja nada mnom kroz Moć Duha Svetoga, da mogu postati svjetionik Tvog Milosrđa. 
Okruži me Svojom Ljubavlju i neka moja ljubav za Tebe ublaži svaku vrstu mržnje s kojom se susrećem kada širim vijesti o Tvojoj Riječi. Izlij Svoje Milosrđe na nas i oprosti onima koji Te odbacuju, vrijeđaju Te i koji su ravnodušni prema Tvom Božanstvu i daj im Dar Ljubavi. 
Neka Tvoja Ljubav zasja u vremenima nesigurnosti, slabe vjere, u vremenima kušnji i trpljenja, a Snagom Duha Svetoga, pomogni meni da donesem Istinu onima koji su najpotrebniji Tvoje Pomoći. Amen.
 
Moji dragi sljedbenici, vi ćete trebati Moju Zaštitu više nego ikada kako ova Misija raste. Moja Ljubav će vas uvijek prekrivati i Ja ću se obznaniti preko Moje Riječi, Milosti Duha Svetoga i po obraćenju, putem molitve, koje će ova Misija Spasenja donijeti svijetu.
Nikada ne sumnjajte u Moje Božanstvo ili Moć Božju, jer bez Mene ste ništa.
 
Vaš Isus 
 
 
Utorak, 10. lipanj 2014., 12:05h
 
 
Moja predraga kćeri, ljudi mogu pitati zašto je važno da se Sveta Misna Žrtva čvrsto podupire pod svaku cijenu? Misa je središnja točka Moje Prisutnosti - Moje Istinske Prisutnosti u svijetu. Moja Prisutnost donosi i Život i Svjetlo. Donijet će Život duši i ispuniti je jedinstvenom Milošću. Sa sobom će donijeti Svjetlo - Moje Svjetlo - koje je snažnije nego sunce. Tračak Mog Svjetla je dovoljan da obasja mjesto koje je u tami. Dok god se održava Sveta Misa u velikoj slavi na žrtvenicima Mojih Crkava, bit će života. Bez Nje će biti tama. Kada Ja nisam prisutan, nema Svjetla. Bez Mog Svjetla nema ničega osim tame duše. Nema mira. Nema ljubavi. Nema nade. Nema života.  
Kakva god vam se nova pravila nametnu u ime evangelizacije i suvremenosti, u Moje Ime, znajte da ako Moja Euharistija nije više štovana, kao što bi trebala biti i kako je zamišljeno da bude, možete biti sigurni da neće proći dugo prije nego Ona sasvim nestane. Na dan kada se ovo dogodi biti će tama koja će se spustiti na Zemlju. Vi je nećete vidjeti, ali ćete ju osjetiti u hladnim srcima ljudi, jer do tada će se čovječanstvo promijeniti. Jednom kada se umanji Moja Prisutnost, vrata pakla će biti otvorena i Antikrist će uzeti Moje Mjesto u Mojoj Crkvi. On će biti taj koji nije od Mene, koji će sjesti na prijestolje koje je zakonito Moje. I pred njim će Moja Crkva ležati prostrta, pred njegovim nogama. To će biti najveća izdaja Mene, Isusa Krista, od kada Me je Juda predao Mojim neprijateljima da budem razapet. 
Moja Crkva je ta koja će prva biti progonjena i oni koji su slabi u vjeri će se pokloniti Zvijeri. Ljudi koji će tvrditi da predstavljaju Moju Crkvu - su ti koji će Me ponovno razapeti. Kada uljez proglasi da je on Ja, počet će otkucavati sati i tada će zaglušujućim zvukom razdvajanja neba i zvucima grmljavine biti obznanjen Moj Povratak. Svijet će tada shvatiti Istinu Mog Obećanja o povratku da konačno povratim Moje Kraljevstvo i donesem jedinstvo Mojoj Crkvi, Mojoj Istinskoj Crkvi - onima koji su ostali odani Meni, kroz sve kušnje i nevolje.
Ništa ne može nadvladati protiv Moje Crkve, jer pod Mojim Vodstvom i uputama, Ona će ostati neprobojna protiv Zvijeri i svih onih izdajnika koji će Me izdati za svoju vlastitu korist.
Počujte sada Moje Obećanje. Sve što Sam vam rekao da će se dogoditi, dogodit će se. Sve što Sam vam obećao, ispunit će se. Sve što je Moje, vaše je. Vi svi pripadate Meni. Držite se Mene iz sve snage, jer bez Moje Zaštite, vi ćete pasti u zabludu, a to bi slomilo Moje Srce. Nikada Me ne napuštajte zbog njega koji vas mrzi. Ja vas nikada neću napustiti, jer vas previše volim. Ja vas povlačim k Sebi, a vi se još uvijek povlačite. Zašto? Od čega ste u strahu? Zar ne znate da ste Moji i da je ovo vaše prirodno pravo po rođenju? Oslonite se na Mene, Moji ljubljeni sljedbenici, jer uskoro ćete se osjećati izgubljeno i nećete znati gdje se okrenuti. A Ja ću čekati da vam donesem Moju Ljubav i pružim vam utjehu.
Dođite. Ne bojte se Mene. Ja dolazim jedino s ljubavlju da vam donesem Moj Mir.
Moje Svjetlo vam donosi vid.
Moja Ljubav vam donosi nadu.
Moje Srce vam donosi utjehu.
Moje Ruke vas liječe.
Moje Oči vas vide.
Moje Rane vas privlače.
Moje Tijelo vas hrani.
Moja Bol je vaša.
Vaše bol je Moja.
Moje Milosrđe će vas spasiti.
Moja Riječ je vaš put do Mog Kraljevstva.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 11. lipanj 2014., 12:25h
 
 
Moja najdraža kćeri, Moja Želja je da svatko pojedinačno od vas odgovori na Poziv Presvetog Trojstva u ovo vrijeme. Moć Presvetog Trojstva je iznad uplitanja čovjeka i pomoću Milosti Moje Ljubavi, Ja dopirem do čovječanstva da proglasim Istinu.
Ne bojte se vašeg Oca, jer Ja Sam vaš i vi ste Moji. Sva Moć je u Mojim Rukama i činim velike iznimke zato da ujedinim svijet. Mnoge duše su ravnodušne prema Meni. One Me izbjegavaju, niječu Moju Prisutnost i vrijeđaju Moje Božanstvo stavljajući lažne bogove, napravljene od lijevanog zlata, prije Mene. Sve što je načinjeno od gline bit će zamijenjeno obnovljenim postojanjem. Ništa na ovoj Zemlji nije vječno. Sve se vraća natrag u prah. Sve što je vječno, nije od vašega svijeta, Ja Sam stvorio čovjeka na Moju Sliku. Ja udahnjujem život i dan vam je dah i Ja Sam taj Koji će ga oduzeti. Sve počinje i završava sa Mnom i ni jedan čovjek ne može niti će određivati kako ću Ja ujediniti Moju djecu. Taj zadatak je Moj – ne vaš. Moji Planovi da spasim duše – dobre, loše i zle, neće biti uništeni. Oštećeni možda, ali nikada uništeni, jer sve što Ja kažem će biti i sve što želim će se dogoditi. 
Ja poznam svakoga od vas, jer ste rođeni iz Moje Ljubavi. Kakve god su vam okolnosti, one su nastale iz Božje Providnosti i postoji razlog za sve. Oni od vas koji Me ne poznaju – vi ste također Moji, jer Ja Sam vas stvorio. Vi se niste razvili od vrste. Vjerovati u to je varati sebe i služi jedino kao sredstvo, koje je usadio prevarant u vaša srca, da zaniječete Mene. Niječući Mene, vašeg Vječnog Oca, vi niječete Vječno Spasenje. A niječući Istinu o Mom Postojanju, vi ćete odvojiti sebe od života vječne slave.
Sve Milosrđe je Moje. Ja obasipljem Mojim Milosrđem one čija su srca čista; koji imaju ljubavi u svojim dušama, jer su Mi dopustili da uđem u njih. Glavna prepreka za primanje Vječnog Života je oholost čovječanstva. Oholost je jedina, najveća prepreka da se sjedinite sa Mnom. Vi možete znati Mene, preko Moga Sina; shvaćati Moju Riječ, ali vi ne živite ono čemu ste poučeni. Ljubav dolazi od Mene. Kada postoji oholost u duši, ljubav umire u njoj i zamijenjena je mržnjom. Oholost dolazi od sotone i ona Mi se gadi, baš kao što je i jadna.
 Dozvolite Mi da vas ljubim prihvaćajući Moju Riječ i Darove koje Sam dao svijetu preko najveće Žrtve Smrti Mog Sina na Križu. Ja Sam vam dao život. Ja Sam vam dao Sebe, kroz  Objavu Mog Sina. Ja Sam ponizio Sebe, u poniznosti pred vama, zato da bih porazio grijeh oholosti. Ja Sam vas poučavao preko Proroka. Dao Sam vam Dar slobodne volje, ali ste ga zloupotrijebili da zadovoljite vaše vlastite požude i želje. Dar slobodne volje ima dvojaku ulogu – dati vam slobodu da odabirete, da ne dolazite k Meni iz straha već iz ljubavi i poraziti moć đavla. Vaša slobodna volja je ta koju sotona najviše priželjkuje i on će koristiti svaku varku da vas uhvati, da je predate njemu. Kada duša učini ovo, kroz grijeh oholosti, nasljedovanjem new age-a i okultnoga ona postaje zarobljena od strane zloga. On će tada svaku svoju pojedinu osobinu očitovati u dušama koje su mu predale svoju slobodnu volju. Vi ćete ih poznati po njihovom ponašanju. Ali jedan znak da je njihova slobodna volja dana zlome je kada ove duše neprestano traže da se javno rugaju Mom Sinu, Isusu Kristu i Njegovoj Majci, Bezgrješnoj Djevici Mariji, Majci Svijeta. Sotona ih prezire oboje.
 Ako, umjesto toga, vi koristite slobodnu volju koju Sam vam Ja dao, za dobro vaše duše i da ljubite jedni druge, to je snažno sredstvo kojim ćete oslabiti snagu sotone. Ali, duše koje su dale Meni, preko Moga Sina, Isusa Krista, dar svoje slobodne volje su one koje daju najmoćniji dar od svih. Preko ovih duša ću Ja poraziti zloga i biti će sredstvo preko kojeg mogu spasiti duše koje su se potpuno odvojile od Mene.
 Ovo je Moje Obećanje. Ja ću spasiti duše čak najbeznadnijih slučajeva, zbog žrtve onih koji su Mi dali dar svoje slobodne volje, preko Mog Sina, Isusa Krista.
 
 
Vaš Vječni Otac 
Svevišnji Bog 
 
 
Petak, 13. lipanj 2014., 22:20h
 
 
Moja predraga kćeri, Moje Vrijeme je vrlo blizu i zbog toga, vrlo je važno da se pripremi svaka pojedina osoba u svijetu, kao da će biti uzete iz ovoga života u bilo kojem trenutku. Ne zanemarujte Moj Poziv, jer će oni koji se ne uspiju pripremiti za Veliki Dan biti ostavljeni u velikoj muci.
Na dan Moga Drugog Dolaska, kojem će prethoditi Upozorenje kada ću dokazati svijetu Tko Sam Ja, vi morate biti spremni. Ja dolazim zbog sviju vas da vas povedem u sjajan novi i slavni Raj. Ja nikoga ne želim izuzeti. Svatko od vas je dragocjeno dijete Božje. Oni koji nisu svjesni svog podrijetla, odmah će znati Tko Sam Ja. Jer će to izniknuti iz usađenog ljudskog instinkta, baš poput djeteta koje je odvojeno od svog naravnog roditelja, znati će svoje vlastito tijelo i krv, čak i ako je bio potreban cijeli život da se ponovno ujedine jedni s drugima. Osjećat će se prirodno, a za one koji imaju toplo srce, konačni trenutak će biti ispunjen s razveseljujućom ljubavlju. Nemate se čega bojati.    
Vi koji odabirete vjerovati u lažne bogove i koji ne priznajete Trojedinog Boga, vi Me nećete spremno prihvatiti, jer ste Me uvijek odbacivali. Ipak, Ja ću vas privući k Sebi i zagrliti vas. Moć Božja će sići nad vas, kroz Dar Duha Svetoga i uvidjet ćete da je teško okrenuti leđa Meni. Stoga, svi vi koji Me vidite, uključujući one koji su Me odbacili u ovom životu, većina vas će shvatiti Istinu u toj fazi. Vi ćete Mi dopustiti da vas povučem u Moje Svete Ruke.
Ja ću vas sve podići, u trenutku, u treptaju oka, u Moje Novo Kraljevstvo. I tada će započeti početak kraja. One duše koje obožavaju Zvijer i koje su sotoni predale sebe u tijelu, duhu i duši i koje su postale njegovi dobrovoljni posrednici, neće se imati gdje okrenuti, nigdje sakriti i bit će ostavljene bez ikakve pomoći, jer će ih sotona napustiti. Jer će do tada sotona biti bačen u ponor, a njegova moć će potpuno iščeznuti u tom trenutku. Tim dušama Ja kažem ovo. Čak i u toj fazi, Ja ću vam pokazati Milosrđe. Morate Me zazvati i reći: 
„ Isuse, pomogni mi. Isuse, oprosti mi sve moje grijehe.“
i Ja ću vas, također, uzdići u Moj Novi Raj.
Ja ću spasiti svaku dušu koja Me pozove prije nego se zatvori nebo; planine uruše i more poplavi Zemlju, a zatim će Nebesa nestati zajedno sa starom Zemljom. Uzdići će se Moj Novi Raj, Novo Nebo i Zemlja, baš kakvi su stvoreni za Adama i Evu i svi će se radovati. Jer to će biti najveći dan otkada je Bog stvorio Adama i Evu. Nikada ne gubite nadu i upamtite Moje Riječi za vas sada.
Moje Milosrđe je tako veliko da će biti spašeni čak i oni koji su svoje duše prodali sotoni, ako žele tako, dozivajući Me na Posljednji Dan. Oni također mogu živjeti Vječni Život velike slave, sa svom Božjom djecom. Ovaj Novi Raj je vaše zakonito naslijeđe. Ne rasipljite Ga zbog lažnih i praznih obećanja sotone.
Ja vas sve ljubim. Uvijek držite Moju Ljubav zaključanu u svojim srcima i Ja ću vas uvijek štititi od zla.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 14. lipanj 2014., 12:40h
 
 
Moja predraga kćeri, samo je jedan Bog - Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti - sve različite Osobe u Jedinstvu. Nisu tri razdvojene jedinke, jer Mi Smo Jedno - Bog Otac, Stvoritelj svega;  Bog Sin, kako se On objavio živeći među vama i Bog Duh Sveti, dan čovječanstvu kao Dar po Kojemu Istina napunja vaša srca znanjem, novim životom i Snagom Moje Ljubavi.
Kada dolazite k Meni, vi dolazite k Mom Ocu. Kada vas pozove Duh Sveti, On dolazi od Oca. Sve dolazi od Boga. Nikada ne smijete štovati bilo kojeg drugog boga, već Trojedinoga Boga. Ali znajte ovo. Da bi znali Oca, vi morate priznati Boga Sina, jer bez Mene, Isusa Krista, vi ne možete znati Oca.
Bog ljubi svu Svoju djecu, ali Njegova djeca ne ljube Njega kako bi trebala. Pa dobro, jer će preko Mene postati dio Moga Novog Kraljevstva na Zemlji. Zatim su tu oni koji slijede zloga i koji mu svjesno daju dar svoje slobodne volje. Tada oni više nemaju nadzor nad svojim djelima, jer ih zli duhovi u njima koriste zato da pridobiju druge ranjive duše. Te duše ne štuju Boga - umjesto toga oni časte sotonu. Ja se obraćam vama da mi pomognete spasiti ove jadne, nesretne duše, jer one više ne mogu spasiti svoje vlastite duše svojim slobodnim izborom. Ja želim da vi kroz vaše molitve usrdno molite za oslobođenje duša u zatočeništvu, tako da one dođu opet k Meni.
 
Križarska molitva (157) Za duše u zatočeništvu
 
O dragi Isuse, oslobodi one duše koje su robovi lažnih bogova i sotone. Pomogni nam preko naših molitvi da im donesemo oslobođenje od boli opsjednutosti. Otvori vrata njihovog zatvora i pokaži im put prema Kraljevstvu Božjem, prije nego ih kao zatočenike sotona odvede u ponor pakla. Mi Te molimo, Isuse, da prekriješ ove duše Snagom Duha Svetoga, da bi oni potražili Istinu i pomogni im da pronađu hrabrost okrenuti svoja leđa zamkama i zloći đavla. Amen.
 
Problem s kojim se susreću duše koje obožavaju lažne bogove jest da se ostave otvoreni za duha zla koji treba samo mali djelić njihove slobodne volje, da ih zarazi. Lažni bogovi vode duše u strašnu opasnost. Najveća opasnost s kojom se suočavaju je da oni vjeruju da su takve prakse prirodne, zdrave za njihov duh i način kojim mogu naći mir i spokoj u svojim životima. Sve što će naći jesu bol i tuga.
Upozoreni ste na opasnosti nasljedovanja okultnoga i praksi new age-a, jer one nisu od Mene. Samo slijedeći Mene Isusa Krista vi možete imati Vječni Život. Suprotno od života je smrt. Smrt tijela ne znači prestanak vašeg postojanja. Vaše postojanje je za Vječnost. Vječni Život dolazi jedino kroz Mene. Vječna smrt dolazi od sotone.
 
 
Vaš Isus  
 
 
Subota, 15. lipnja 2014., 9:30h
 
 
Moja predraga kćeri, razmjer do kojeg Sam Ja zanemaren, odbačen i omražen, van spoznaje je većine ljudi.
Postoje skupine i sekte koje su posvećene obožavanju sotone i koje čine strašna zvjerstva, pod vodstvom njega koji Me mrzi. Jadni grješnici koji su uključeni, prodali su svoje duše đavlu i za izvana su izvor zabave, ali počujte Me sada. Oni imaju samo jednog gospodara i taj gospodar ima veliku moć nad njima, jer su mu dali dar svoje slobodne volje. I baš kao što sotona prezire ljudski rod, on koristi ove duše, premda one uistinu ne shvaćaju ovu činjenicu. Njihova mržnja prema Meni je jaka kao i prema onima koji služe Meni, Isusu Kristu.
Posljednja bitka za duše će se vojevati u svakom dijelu svijeta i bit će to ove skupine koje će se vrlo snažno boriti da odvuku ljude od Mene i konačnog Spasenja kojega Ja donosim Božjoj djeci. Zato jer Ja ljubim sve - uključujući one koji su žrtvovali svoje živote i svoje pravo na Vječno Spasenje zbog praznih obećanja kralja laži, Moja obveza je da nadvladam sve preprjeke, da doprem do njih da ih mogu spasiti.
Ja ću srušiti hramove ovih sekti i zaustaviti ih u njihovim zlodjelima protiv Božje djece. Oni koji su oslobođeni ovog zatočeništava mržnje, naći će Me kako čekam, Ja obećavam. Zbog svake pojedine duše koja dođe k Meni iz ovih skupina, tražeći mir - Ja ću obratiti deseterostruko od njihovog broja. Ja ću poraziti đavla i povući ću Božju djecu, bez obzira što su učinili, natrag od ruba ponora pakla.
Nikada se ne bojte snage duha zla, jednom kad se potpuno pouzdate u Mene. Moja Moć, Moć Božja, Početka i Svršetka, nikada neće biti uništena. Ali bilo koji čovjek koji se usuđuje pokušati uništiti Moć Božju, znajući posljedice i koji odbija sve Moje napore da spasim njegovu dušu - on će patiti za vječnost.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 15. lipnja 2014., 14:25h
 
 
Moja predraga kćeri, Moj Plan da otkupim čovječanstvo i da otkrijem Moje Novo Kraljevstvo uspijeva, kao što je naviješteno. Svijetu ću donijeti veliki Dar i vama kojima se ovo čini silno i zastrašujuće, znajte ovo. 
Ja Sam nježan, pun ljubavi i strpljiv i sve će biti učinjeno po Svetoj Volji Moga Oca, Koji ne želi nanijeti bol i muku bilo kojem Svom djetetu, bez obzira koliko su pocrnjele njihove duše. Kad bi ovako bilo, On bi uništio svijet i uzeo samo odabrane u Novi Raj. I tako je Moj Otac čekao i čekao, dok svjetsko stanovništvo nije dosegnulo svoj najveći broj. On je započeo posljednji dio Svoga Plana da spasi čovječanstvo, tako da bi mnoštvo moglo biti spašeno odjednom.
Ovog Plana se ne smijete bojati ili mu se protiviti, jer je konačna nagrada ona koja će vama svima donijeti najveću slavu. Vi mu se ne smijete opirati; ne smijete ga ismijavati ili ga odbaciti, jer ćete vječno žaliti takvu odluku. Neka se ni jedan čovjek ne upliće u Volju Božju. Da bi spasio mnoštvo, Moj Otac neće oklijevati da kazni one koji stoje na Njegovu Putu da spasi milijarde duša. I dok je Njemu dragocjena svaka duša i dok će posredovati na svaki način da prizove duše njihovoj pameti, On će uništiti one koji su odgovorni jer Mu odvlače milijune duša. Ne sumnjajte da će oni patiti zbog ovoga i neka se zna da ćete prepoznati ove duše po njihovim djelima i zatim po njihovoj kazni. Njihova kazna će započeti na Zemlji u ovo vrijeme, u nadi da će vidjeti Istinu. Propuste li to, Moj Otac će ih ukloniti.
Moć Božja se očituje na Zemlji u ovo vrijeme, a vi ćete vidjeti kako će ove strane isplivati u bitci za duše. Ona će uključivati one koji Mi istinski služe; one koji Me nisu upoznali i one koji jesu, ali su odabrali služiti drugom gospodaru koji nije od Mene. Jedini pobjednici će biti oni kojima će, Milosrđem Božjim, biti dani Ključevi za Kraljevstvo Božje.
 
 
Vaš Isus
 
 
Ponedjeljak, 16. lipnja 2014., 17:27h
 
 
Moja predraga kćeri, oni od vas koji ne žele da Ja razgovaram s vama, znajte ovo. Vaša slobodna volja znači da ste vi slobodni odabrati prihvaćate li ili ne prihvaćate što Ja kažem i što Ja želim. Vjerovali ili ne vjerovali – to je vaš izbor i što god odlučili, Ja vam nikad neću suditi zbog ovoga.
Ali vi nikada ne smijete suditi druge u Moje Ime. Pod ovim Ja mislim na osuđivanje onih koji Me odbacuju, kao i onih koji prihvaćaju Moje Posredovanje. Ni jedan među vama nema pravo proglašavati drugu osobu da je zla ili kriva zbog zlodjela. Oni od vas koji oštro sudite – one ljude za koje vjerujete da su krivi, krivi za zlodjela ili krivovjerje – nemate ovo pravo. Morate šutjeti i moliti za one za koje vjerujete da su unesrećeni. Jedino Ja, Isus Krist, imam Moć suditi čovječanstvu.
Kada ponižavate drugu osobu u Moje Sveto Ime, vi ste krivi za grijeh i Ja ću imati ovo protiv vas. Kada vrijeđate druge svojim jezikom, Ja ću vas utišati. Kada povrijedite ugled druge osobe, drugi će sumnjati u vaš vlastiti ugled. Gadi Mi se licemjerstvo i kada ste krivi za klevetu, izvršenu u Moje Ime, onda nanosite veliku sramotu ne samo sebi već i Mom Svetom Imenu. 
Svaki čovjek koji nanosi bol drugoj osobi i otvoreno ispovijeda da govori u Ime Božje, vara samo sebe. Oni koji kažnjavaju druge i kažu da samo izvršavaju zapovijedi, zbog svoje predanosti i posvećenosti Bogu, nisu od Mene. Sramite se, jer Me ne poznajete. I dok se međusobno borite – Kršćanin protiv Kršćanina – pogani među vama napadaju Crkvu. Neprijatelj djeluje vrlo mudro. Njegov lukav plan je stvoriti neslogu unutar Moje Crkve i dok slabi prava odanost prema Meni, vrata su se otvorila da se omogući poganima da oskvrnu Moje Crkve i Svetu Euharistiju.
Neka se srame oni od vas koji znate Istinu – Moju Svetu Riječ danu vama u Presvetom Pismu. Svaka Žrtva je bila učinjena za vas; Proroci Božji koji su vam poslani su bili zlostavljani, progonjeni i ubijani; ljudi koji su imali viđenja, vidjeoci i Sveci – svi štovani, jedino nakon njihove smrti, ali koje ste mučili kada su priopćavali Moju Riječ i zatim Moja Osobna Žrtva – kada ste Me Razapeli. Što sada činite? Vi dopuštate onima koji časte lažne bogove da odaju počast njima na Mojim Žrtvenicima, koji su namijenjeni da štuju Mene. Da li bi ovi pogani dozvolili vama da činite isto u njihovim hramovima?
Povijest se ponavlja. Pogani su preuzeli Crkvu Moga Oca i oni su bili izbačeni. Kada oskvrnete Moju Crkvu i Moje Tijelo, vi više niste prikladni da služite Meni i Ja ću otjerati svakog Mog posvećenog slugu koji Me izda na ovaj način. Vaši grijesi su crnji od onih kojima služite u Moje Ime, jer vi ćete sa sobom nositi duše koje Mi otmete. Vrijeme je za vas da odaberete. Ili prihvatite Mene, Isusa Krista, kakav Ja Jesam, a ne onakvog kakvog bi željeli da Ja budem ili Me zaniječite. Nema sredine.
 
 
Vaš Isus
 
 
 
 
 
Utorak, 17. lipnja 2014., 22:23h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja Vojska Ostatka se okupila u velikom broju i raširila se u svakom dijelu svijeta. Moji poznaju Mene i po Snazi Duha Svetoga, Ja Sam se objavio kroz Moć Mojih Riječi sadržanih u ovim Svetim Porukama.
Moja Riječ će brzo privući k Meni one koji su već blagoslovljeni Duhom Svetim. Za ove duše nema sumnje. Duh Sveti će, preko Mojih Riječi, privući one koji se najviše protive i dok su možda nesigurni u tome da li Sam to doista Ja, Isus Krist, Koji ih poziva da odgovore na Moj Poziv, oni će s oprezom doći prema Meni. Konačno, potpuno će me prigrliti. Zatim su tu oni koji vjeruju u Mene, ali koji ne prihvaćaju da ih Ja dozivam. Oni će također s vremenom odgovoriti na Moj Poziv. Ali što je Moj Poziv? Da li je on jednostavno da dokažem Sebe? Ne, jer to je nepotrebno. Moj Poziv je da vas okupim da bih vas pripremio, kako bi Mi svi Kršćani pomogli u Mom Zahtjevu da spasim čovječanstvo. Preko Mojih ljubljenih učenika ću učiniti da se mnogo toga dogodi.
Moja Misija je da spasim duše i Ja ću to učiniti koristeći čovjekovu slobodnu volju. Volja Božja je dati život i dovesti svu Božju djecu pod Njegovu zaštitu. Božanskom Voljom Božjom, sve duše mogu biti spašene, ali put do Vječnog Spasenja je u slobodnoj volji, koju je čovjeku dao Bog. Vašom slobodnom voljom će svatko od vas odabrati svoju budućnost. Vas se neće prisiljavati da prihvatite Milosrđe Božje, ali će se tražiti od vas da slijedite Mene. Ja vam nikada neću zapovjediti da učinite ovo, jer vaše je pravo – pravo na vašu slobodnu volju – da vi odlučite za sebe što želite činiti.
Neki ljudi će mudro odabrati, jer će znati što Ja nudim, put Istine – Put do Vječnog Života. Neki ljudi će nerazumno odabrati i slijediti krivi put. Oni će činiti ovako jer neće uspjeti shvatiti Istinu, Riječ Božju. Dopustit će dražima velikih materijalnih privlačnosti, požude i užitaka da ih odnjišu daleko od Mene. Oni ne vjeruju u život poslije smrti i ne osjećaju kajanje za svoje grijehe koje su počinili ispunjajući svoje vlastite, sebične želje. Ipak, ako im se pokaže Istina i drugi ih potaknu da poslušaju Riječ Božju i Moje Obećanje za budućnost, oni se mogu promijeniti. Oni mogu prebivati u Mom Kraljevstvu preko Dara Obraćenja. 
Stoga je Moj Poziv potaknuti sve duše da traže Istinu. Njihovom slobodnom voljom – i to mora biti njihov vlastiti izbor – oni će dozvoliti Meni, njihovom ljubljenom Isusu, da ih spasim. Ja sada pozivam sve Kršćane da uzmete vašu bojnu opremu i stupate naprijed kako bi Mi pomogli okupiti one duše koje su raštrkane i izgubljene. S vašom pomoći, Ja mogu potaknuti sve duše svakog uvjerenja, rase i boje da dođu k Meni. Kada doprete do njih, Ja ću vas prekriti sa velikim Darovima Duha Svetoga da bi mogli uspjeti i dovesti k Meni izgubljene duše za kojima čeznem svake sekunde.
Volja Božje jest spasiti svakoga. Ali slobodnom voljom čovjeka, koji odabere stupiti naprijed u Moj Zagrljaj, svojim vlastitim, slobodnim izborom, Božanska Volja Božja će biti ispunjena kako bi trebala biti. Pođite svi vi i poučavajte Istinu Svetih Evanđelja. Svijet je gladan Istine Moje Riječi. Moju Riječ se više ne poučava na način kako bi trebalo. Ljudima mora biti dana Istina – zbog toga Sam Ja dao svoj Život. Bez pristupa Istini – Mojoj Svetoj Riječi – vi ne možete odabrati ispravan put do Vječnog Spasenja. 
Zbog ovoga Ja sada dolazim, da vam donesem Istinu. Da vas dozovem pameti, da ste pripremljeni, spremni i u iščekivanju Velikog Dana, bez straha, muke ili brige u svojim srcima. Kada Me prihvatite i potpuno se ufate u Mene, vi ćete biti u miru.
 
 Vaš Isus 
 
Srijeda, 18. lipnja 2014., 14:51h
 
 
Moja djeco, slijedite Mene, Majku Spasenja i uzmite Me za Ruku dok vas vodim duž puta Istine do Mog Sina. Mojim Posredovanjem će mnogi od vas pronaći snagu da hodate ovim trnovitim i kamenjem ispunjenim putem do Vječnog Spasenja.
Draga djeco, da bi uistinu spoznali Mog Sina, potrebna je velika ustrajnost. Vi morate otvoriti svoj duh, svoje srce i svoju dušu, bez traga sumnje ili oholosti, prije nego budete sposobni vidjeti. Kada vam se otkrije Istina u vašim srcima, morate se držati toga, jer to će biti sredstvo kojim ćete biti oslobođeni.
Za svaki korak kojeg napravite da dođete bliže Mom Sinu, vi ćete napraviti dva koraka unatrag, zbog načina kojim će vam se smijati zli. On nikada neće prestati pokušavati odvući vas od Krista, jer on je to učinio svojom opakom misijom da vas odvuče u suprotnom smjeru. Zato kada padnete duž vašeg putovanja, vi se morate ponovno ustati i početi sve ispočetka. Svaki put kada učinite korak unatrag, znajte da će sve na što sotona utječe uvijek biti obrnuto – suprotno svemu onome što Moj Sin ostavlja u baštinu ljudskom rodu. Vi ćete stoga trebati veliko strpljenje, ali jednom kad savladate svaku zapreku, vi ćete ubrzano hodati duž puta prema Mom Sinu. Svaka smetnja, kada se savlada, učinit će vas snažnijima u vašoj vjeri. I kada vaša vjera postane jaka, ništa vam neće stajati na putu da postanete istinski učenik Isusa Krista.
Idite u miru, draga djeco i dopustite Meni, Majci Spasenja, da vam pomognem da postanete jači u svojoj ljubavi za Isusa Krista, jer bez Njega nikada nećete naći mir i utjehu koju tražite u ovom životu ili budućem životu.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Četvrtak, 19. lipnja 2014., 13:48h
 
 
Moje dijete, Čudesa koja je zapovjedio Moj Vječni Otac uskoro će se obznaniti u svim dijelovima Zemlje. Ova Čudesa će se suprotstaviti svakom ljudskom promišljanju, znanstvenoj spoznaji i iskustvu. Zemlja, Sunce i Mjesec će reagirati tako da će proizvoditi vrlo neuobičajene spektakle i mnogi će znati da su jedino mogući Rukom Božjom. Ova Čudesa će se događati kroz razdoblje od tri godine i dogodit će se s razlogom. Ona su tu zato da pomognu raspaliti vjeru čovječanstva da bi shvatili da sve nadzire Ruka Božja.
Kada čovjek počini zla djela i postupke, Bog ih može presresti. Ljudima je teško shvatiti bitku između zloga i Boga. Kada se dogode nepravde, one su dozvoljene iz raznih razloga, ali glavni proizlazi iz potrebe za pročišćenjem. Ovo se može činiti nepravedno, ali ovo nije na čovjeku da shvati, dok mu se ne udijeli Dar Spoznaje koji dolazi od Duha Svetoga. Kad su duše pročišćene, one će početi razumijevati način na koji Bog djeluje zato da bi doveo Svoju djecu u stanje kada Ga mogu prepoznati. 
Čudesa o kojima Ja govorim će uključivati velika Djela Božja, koja će obuhvaćati tragedije koje će biti otklonjene i to će se činiti nemogućim sa znanstvenog stajališta. Ona će također uključivati velike znakove na nebu; kretanje Zemlje i boja povezanih s prirodom.
Moja Osobna uključenost u ova Čudesa će se vidjeti preko znakova koje ću postaviti na mjestima Mojih ukazanja diljem svijeta. Ne bojte se ovih Čudesa, jer ona su Dar od Boga. Budite zahvalni za Njegovo Milosrđe; jer nema zadatka tako teškog da ga On ne bi poduzeo da osigura da se ljudski rod razbudi da bi Ga prihvatio. Ovo je Volja Božja, jer On ljubi svakoga od vas.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Subota, 21. lipnja 2014., 15:40h
 
 
Moje drago dijete, Moj osobni Život na Zemlji je bio proživljen kroz Mog Sina, Isusa Krista. Moju Dušu je na Nebu stvorio Moj Otac, Bog Svevišnji i Moje Rođenje je bilo izvanredan Dar za čovječanstvo. Bog Me je poslao s jedinom namjerom da donesem na svijet dugo iščekivanog Mesiju. Rođenje Mog Sina je bilo čudesno i od trenutka kada je On udahnuo Svoj prvi dah, Moja jedina želja je bila da služim svakoj Njegovoj potrebi.
Ja Sam štovala Mog Sina i priznavala Ga s velikom poštovanjem. Njegovo lijepo, pobožno ponašanje je bilo ubrzo očito u tri mjeseca od Njegova Rođenja. Njegov Osmijeh je bio blistav i unatoč Njegovoj mladoj dobi; Njegove prodorne plave Oči su imale izvanrednu dubinu i zrelost. Ja Sam znala da Sam tamo da Mu služim na svaki način, ali On Mi je pokazao veliku Ljubav u vrlo ranoj dobi. Ova Ljubav nije bila tek ljubav koju bi dijete imalo za svoju majku – ona je bila više od toga. On Me je smirivao; milovao Moje Lice kadgod Sam postajala zabrinuta zbog opasnosti s kojima Smo se morali suočiti Mi i Moj Muž, Sveti Josip.
Poslije odlaska u Egipat, bilo Mi je teško opustiti se i ostala Sam na oprezu za svaku moguću prijetnju ili opasnost, što je značilo da Sam noću spavala nekoliko sati. Čak i prije nego se Moj Sin obznanio, bile su Mi jasne opasnosti s kojima bi se On trebao suočiti u budućnosti. Njegove Ruke uvijek ispružene prema ljudima s ljubavlju i prijateljstvom. Kao dječak, On je privukao mnoge, iako nisu imali predodžbu Tko Je On bio. On je također navukao neopravdane prijekore od prijatelja i ljudi koje je poznavao. Bio je mučen i ismijavan, a i Ja Sam također bila oštro prekoravana od mnogih. Od dana kada je Moj Sin Rođen, Božja Prisutnost je prema Našoj maloj Obitelji privukla dobre kao i one s tamnim dušama. Moja Ljubav prema Njemu je bila vrlo snažna. Ja Sam Ga ljubila zbog toga Tko Je On bio, ali Sam Ga isto tako ljubila kao Majka i ta ljubav se nastavlja do ovog dana.
Ja Sam bila nekako previše skrbna prema Mom Sinu i kada Sam Ga izgubila na putovanju iz Jeruzalema, Ja Sam bila prestravljena. Moj osjećaj gubitka se osjetio u svakom dijelu Mene i nisam se mogla umiriti dok Ga nisam našla. Tog dana, kada Sam Ga našla kako odraslima govori i propovijeda u Hramu, Ja Sam shvatila da Mu trebam služiti od tog trenutka pa nadalje i biti poslušna svakoj Njegovoj Želji.
Da bi uistinu služili Mom Sinu, najprije Ga morate ljubiti. Da bi ljubili Mog Sina, najprije Ga morate poznavati. Poznavati Mog Sina znači proučiti Njegovu Riječ i shvatiti što je On rekao Svojim Učenicima tijekom Njegovog vremena na Zemlji. Jedino kroz Njegovu Riječ vi možete poznavati Isusa Krista. Ako prihvaćate Njegovu Svetu Riječ, onda Mu možete služiti. Vi Mu ne možete služiti ako ne poštujete Njegovu Riječ ili ne činite sve čemu vas je On poučio. Poslušnost Riječi Božjoj je temeljna, ako želite živjeti poput istinskog Kršćanina. Ako propovijedate Njegovu Riječ, onda morate nasljedovati ono što je propovijedao Moj Sin – da ljubite jedni druge; da činite drugima ono što očekujete da i vama učine; da štujete Boga kroz Svete Sakramente kao što vas je On poučio. 
Vi Bogu nikada ne smijete diktirati svoju želju da promijeni Svoju Riječ, jer nemate to pravo. Podložnost Mom Sinu može biti postignuta jedino ako ostanete poslušni Njegovim Učenjima. Idite u miru da ljubite i služite Gospodina.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
 
Ponedjeljak, 23. lipnja 2014., 1:45h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja danas donosim velike Blagoslove tebi i svim Mojim ljubljenim sljedbenicima. Moje Srce puca ljubavlju za sve vas. Ja shvaćam da vaše putovanje služenja Meni može biti povremeno vrlo teško, ali želim da znate da vas Ja vodim svake sekunde. Nema ni jedne kušnje s kojom biste se mogli suočiti, koja ne može biti savladana. Stoga, ako se osjećate bespomoćno i ustrašeno, ne smijete se predavati i kada se pouzdate u Mene, sve će se činiti lakše.
Usporedite Me s majkom koja se mora odvojiti od svog djeteta pri rođenju i koja nikada više ne može vidjeti ovo dijete tijekom svog života. Majka nikada neće zaboraviti to dijete i svaki dan provodi žudeći za svojim tijelom i krvlju, u nadi da će se ponovno ujediniti sa svojom bebom u nekom trenutku. Svakog dana je to dijete u njenim mislima; ona se moli za njegovo ili njeno dobro i osjeća neprestanu bol, duboko u njenom srcu, zbog svog gubitka. Ništa je više neće zadovoljiti, dok ona još jednom ne zagrli to dijete u svojim rukama. Ona ima veliko strpljenje, veliku nadu i duboku čežnju da dođe licem u lice s djetetom koje je iznijela iz svoje utrobe i ne mari za godinama u međuvremenu. Sve što je njoj važno je da ona i njeno dijete ponovno postanu potpuni – jedno isprepleteno s drugim.
Ja Sam poput svakog roditelja koji mora podnijeti takvu muku. Čekanje je za Mene tjeskobno. Ali osjećaj gubitka, kao onaj davno izgubljenog djeteta koje se odbija vratiti roditelju, najveći je od svih. Bol koju Ja osjećam, kada Me odbacuju Božja djeca, neprestano Mi je mučenje. Ja ću učiniti sve da privučem ove duše u dubinu Mojih Grudi. Koristit ću druge duše – njihovu braću i sestre koji Me žele utješiti – u Mojoj potrazi da probudim njihove usnule duše. Ja trebam Moje ljubljene sljedbenike, braću i sestre ove izgubljene djece Božje, da se rasprše diljem svijeta i okupe Moju obitelj.
Mi se moramo ujediniti protiv duha tame koji će ovim dušama učiniti gotovo nemogućim da otkriju Istinu o njihovom rođenju. Ovim ljudima se treba reći njihovo pravo po rođenju; njihovom naslijeđu i Njihovom Vječnom Spasenju. Jer blizu je vrijeme kada će sva Istina biti otkrivena. S vašom pomoći, Moji ljubljeni sljedbenici, oni će doći k Meni, natrag u Moju obitelj, gdje ćemo se konačno ujediniti kao jedno. Kako je i trebalo biti.
Ja vas ljubim sve s velikom nježnošću i radujem se kada na Moj Poziv odgovorite s ljubavlju u svojim srcima.
 
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 25. lipnja 2014., 23:37h
 
 
Moja predraga kćeri, nema potrebe da ljudi zaustave sve svoje uobičajene svakodnevne radnje kada obećavaju vjernost Meni. Ja nisam Bog koji zapovijeda da padnete pred Moje Noge, na štetu vaših dnevnih obaveza. Ja se ne razmećem; ne stojim veličanstveno, oholog ponašanja, da vladam ljudskim rodom, niti diktiram vaš svaki pokret ili vas pokušavam gušiti s podložnošću prema Meni. To nisam Ja, jer Ja Sam došao kao ponizni sluga da oslobodim čovjeka od vezanosti za đavla. 
Ja Sam vas došao spasiti i Ja ponovno dolazim da dovršim Moj Plan Spasenja. Ja Sam ovdje da vam služim. Došao Sam privući vas k Sebi i dok uživam u vašoj ljubavi prema Meni i vremenu koje Mi posvećujete, Moja namjera je da učinim to na način koji vam ne uzrokuje pretjeranu tjeskobu. Dok primam vrijeme koje dajete Meni i molitve koje Mi prikazujete, vi i dalje trebate živjeti svoje živote kako bi hranili i odijevali sebe i svoje obitelji. Sve što tražim je da živite vaše živote na način koji je potreban kako bi služili Meni. I dok se produbljuje vaš odnos sa Mnom, vi ćete osjećati snažnu želju da razgovarate sa Mnom kroz vaše misli i riječi.
Ja tražim da se prema drugima odnosite s poštovanjem koje pokazujete Meni. Ne raspravljajte i ne srdite se s drugima zbog Mene. Ipak, nikada ne opravdavajte djela ili riječi onih koji Me vrijeđaju – samo molite za njih. Dok raste vaša ljubav za Mene, vaš odnos sa Mnom će postati više prisan. Kada se to dogodi, to će biti vrijeme kada ćete na sebe navući ljutnju onih čija je vjera slaba. Očekujte da će se to dogoditi i ne uznemirujte se niti se žalostite, jer kada ste u jedinstvu sa Mnom, tada će vas mrziti zbog toga. Budite strpljivi s ovim ljudima. Budite ljubazni. Budite pristojni. Ne mučite se raspravljajući, jer sve što kažete neće izmijeniti stvar. Umjesto toga, pokažite im značenje Kršćanstva s ljubavlju odgovarajući na mržnju. 
Ne prekidajte veze s onima koji vas mrze zbog Mene. Umjesto toga, molim vas da molite za njih. Vi morate pokušati održati ravnotežu u svojim životima kada ste u jedinstvu sa Mnom. Dok Ja priželjkujem vaše društvo, Ja također želim da ljubite one koji Me trebaju, ali me ne mogu vidjeti; koji nemaju srca da Me prihvate ili one koji nemaju pojma o tome što znači Vječni Život. Vaša obveza je prema Meni i Moja Želja je da mudro koristite svoje vrijeme da ljubite ove duše. 
Vašim riječima, djelima, djelovanjem i molitvama, vi ove duše možete i hoćete dovesti k Meni.       
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 26. lipnja 2014., 14:00 
 
 
Moja predraga kćeri, nikada ne smiješ vjerovati da će biti lako prihvaćena Moja Riječ koja je dana svijetu preko ovih Poruka. Oni koji ih ne prihvaćaju, od vremena do vremena će se boriti s time da žive ove Poruke i sve što Ja tražim od njih. Umjesto da žive Poruke i urede svoje živote u skladu s njima, oni će podvrgnuti sumnji i ispitivati svaku Riječ koja dolazi s Mojih Svetih Usana. Kada bi se umjesto toga držali Mojih Učenja, koja se nikada nisu promijenila, tada bi Mi bolje služili.  
Nitko od vas nije sposoban shvatiti Božje Zakone, koji su došli od Mog ljubljenog Oca. Kada pokušavate ispitivati Misterij Božanstva Svetog Trojstva, vi nećete uspjeti, jer nije sve za vaše znanje. Bilo tko od vas koji vjerujete da shvaćate događaje koji vode do i nakon Moga Drugog Dolaska, morate znati ovo. Ja otkrivam određene događaje samo da vam pomognem pripremiti vaše duše. Moja Otkrivenja vam nisu dana da uzrokuju senzaciju, prepiranje ili mržnju među vama, jer nikada ne bih uzrokovao takvu zbrku. Zbrka proizlazi od nedostatka pouzdanja u Mene i goruće ljudske znatiželje, što je shvatljivo. Vi jednostavno morate ostati vjerni Mojoj Svetoj Riječi – to je sve što tražim.
Ja Sam živio jednostavan život kada Sam hodao Zemljom. Na jednostavan način Sam poučavao Moju Riječ, da bi svi mogli razumjeti Moja Učenja. Pokazao Sam odbojnost prema onima koji su izjavljivali da predstavljaju Boga i čija je dužnost bila da osiguraju štovanje Deset Zapovijedi. Ipak, ovi učeni ljudi, prepuni oholosti, nosili su halje ukrašene draguljima i hvastali se svojim položajem u Hramu Božjem. Tako su bili zaokupljeni svojim djelima proglašavanja, zapovijedanja; prekoravanja siromaha, poniznih i neukih; da su zaboravili jednu važnu činjenicu. Njihova uloga je bila da služe Bogu. A da bi služili Bogu, oni su trebali služiti Njegovu djecu. Umjesto toga, oni su zahtijevali poštovanje; tražili dodvoravanje i priželjkivali položaje moći jedni od drugih u hijerarhiji koja je postojala u Hramovima. Ni u jednoj fazi nisam poticao senzacionalizam, iako je Moja Riječ donesena mnoštvu, mada na vrlo jednostavan način, prouzročila prepiranje. Jer jedino Riječ Božja, Koja je jednostavna i iskrena, može razljutiti na takav način. Za mnoge ljude Istina uzrokuje podjelu, jer se ne mogu suočiti s Njom. Ipak, samo Istinom – Riječju Božjom - vi se morate baviti. Istraživati Moju Riječ ili raspravljati oko značenja Istine i senzacionalizirati Riječ Božju, trošenje je vašeg vremena. Mnogo bolje je da služite Meni služeći druge u Moje Ime.
Ne plašite se Istine; ne odbacujte Ju; ne napuštajte Ju i ne stvarajte od Nje nova tumačenja. Istina ostaje ista kao što je oduvijek bila. Moja Riječ je Moja Riječ. Što Ja kažem, bit će. Ne može se uplitati u Božju Volju. Prihvaćajući Istinu, Ona će donijeti jasnoću misli; mir vašim dušama i želju da budete poslušni Mojoj Riječi – kako je dana – u svako doba. Nema ničega što bi Joj mogli nadodati, jer Ona će ostati netaknuta za vječnost. 
 
 
Vaš Isus 
 
Petak, 27. lipnja 2014., 22:11h
 
 
Moja predraga kćeri, ti nikada nećeš tako lako prepoznati djelo sotone u svijetu, jer on je vrlo lukav. On će rijetko otkrivati svoje postupke na način na koji bi ljudi ispitivali njegov utjecaj. Svojom vladavinom diljem Zemlje, on je išao tako daleko uvjeravajući svijet kako on ne postoji. Rijetko ćete vidjeti Istinu, jer je zamaskirana preko onih ljudi koje on koristi da uvjeri ljude kako Bog ne postoji.
Cilj đavla je prevariti ljude da povjeruju kako su svijet i postojanje ljudskog roda krajnji cilj. Njegova najveća pobjeda je bila uvođenje humanizma, a posebno sekularnog humanizma.
Humanizam, takozvana želja za brigom oko potreba ljudskog roda kroz ukinuće socijalne nepravde, je manjkav. Oni koji usvajaju humanizam u svojim životima, čine to kao zamjenu za vjerovanje u Boga i razumljivo je zašto to čine. Nažalost, mnoge religije su stvorile odmetnike, na čije ponašanje nije utjecao Bog. Njihova mržnja prema drugima i njihova smrtonosna namjera je primijenjena u Ime Božje, kada je zapravo sam sotona taj koji nadahnjuje  svaki njihov pokret. On to čini da odvuče ljude od Boga. Ove tamne duše čine strašne nepravde i koriste Ime Mog ljubljenog Oca da izvrše zlodjela. Tada oni opravdavaju ova djela u ime njihove religije i uzrokuju da mnogi ljudi odbacuju svu vjeru u Boga.
Sekularni humanizam, dok odobrava sve dobre stvari u ime socijalne pravde, vrlo je privlačan onim dušama koje su nježnog srca, jer su njihove namjere dobre. Nažalost, kada prigrle ovaj nauk, oni govore da je Stvaranje svijeta bilo slučajnost, uzrokovano prirodom. Ali ovo je neistina, zato što je Moj Vječni Otac stvorio svijet. Ni jedan znanstvenik nikada neće biti sposoban objasniti Stvaranje svijeta, jer ovo znanje nikada neće biti obznanjeno čovjeku.
Odbaciti natprirodno i Božansko Postojanje Boga znači da vi odbacujete moralne smjernice koje potječu od Boga. Ovo znači da moralnost, duboki osjećaj što je ili nije ugodno Bogu, ne može biti održiva, a to vodi k tami. Umjesto toga, čovjek će postati usredotočen jedino na svoje fizičke potrebe, a zanemarit će svoju dušu. Na samrti, njegova duša koju on odbija prihvatiti kao Dar od Boga koji daje život i dalje neće prihvaćati Božje Milosrđe. Mnoge od ovih duša će se u toj fazi potpuno odvratiti od Božjeg Milosrđa.
Kada se podijeli i padne, Moja Crkva će prigrliti humanizam s velikim oduševljenjem. I kao posljedica, Ona će odvući sve te duše u manjkavo tumačenje Istine njihova postojanja. Svijet će tada prigrliti ovaj novi oblik crkve – crkve koja je zabrinuta socijalnom nepravdom – i neće biti rečena ni jedna riječ o važnosti Spasenja vaše duše. 
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 28. lipnja 2014., 15:03h
 
 
Moje najdraže dijete, najveća prijevara, koja će se spustiti nad čovječanstvo, doći će iz unutrašnjosti Crkve Moga Sina na Zemlji i bit će huškana od Njegovih neprijatelja koji su Je proželi nastranim značenjima. Sotona će ući u Crkvu Mog Sina i znakovi će se jasno vidjeti od strane onih koji imaju Duha Božjega čvrsto usađenog u svojim dušama. 
Vjera svetih slugu Moga Sina će biti uzdrmana, jer će se mnogi osjećati primorani napustiti Ga preko djela svetogrđa. Od mnogih jadnih, nesretnih slugu će se tražiti da prisegnu na vjernost novoj zakletvi i oni će biti previše uplašeni da odu, iako će mnogi znati u dubini svojih srdaca, da će to biti pogrešno.
Mnoga nova pravila će se uvesti u Crkvu Moga Sina na Zemlji, dok će tisuće pridošlica prisezati u Crkvi i neće biti vjerodostojni, jer neće imati Istinskog Kristovog Duha u svojim srcima. Oni će ući u Crkvu i svjedočiti će novoj jedinstvenoj svjetskoj religiji koja neće štovati Mog Sina, Isusa Krista. Ne samo da Mu neće služiti, njihova obveza će biti služenje potrebama humanizma koji će, u samoj svojoj biti, nijekati Postojanje Nadnaravnog Božjeg Stanja i sve za što se On zauzima.
Kler, koji je svoje živote jednom obećao Bogu, bit će uvučen u ovu veliku prijevaru, a za posljedicu će izgubiti Istinsku Vjeru. Oni neće promicati važnost Spasenja duša što je omogućila Smrt Moga Sina na Križu. Križ je središte Kršćanstva. Postoji samo jedan Križ i po Križu će se vidjeti prvi vidljivi znakovi izdaje Moga Sina. Uvest će se novi oblici križeva koji će vrijeđati Znak Križa i što on znači u srcima ljudi.
Nevjernici koji se do sada nisu zanimali za Kršćanstvo, bit će privučeni u takozvanu novu jedinstvenu svjetsku crkvu. Zajedno sa svim drugim religijama koje ne potječu od Istine, oni će se rugati i podsmjehivati djeci Božjoj koja će ostati vjerna Riječi Božjoj.   
Istinska Crkva će postati Ostatak i ova Vojska će se ujediniti diljem svijeta da bi postali sveci posljednjih dana i bit će ovlašteni od Duha Svetog kako bi branili Istinu. Na njih će se pljuvati; smijat će im se i optuživati ih da su radikalni, baš kao što je Moj Sin, Isus Krist, bio optužen za krivovjerje kada je hodao Zemljom da propovijeda Istinu. 
Zahtijevat će se velika hrabrost da bi se ostalo vjerno Riječi Božjoj, jer će vas se optuživati za zlodjela. Oni, neprijatelji Božji, reći će da je vaš zločin taj da širite neistine o ovoj grozoti. Sve što dolazi od Boga će se proglasiti da je laž, dok će istina, za koju će oni reći da je predstavljena novom jedinstvenom svjetskom religijom, biti laž.
Duh Sveti će, međutim, prekriti one koji šire Sveta Evanđelja i Moj Sin će vas prekriti i zaštititi. Budućnost preživljavanja ljudskog roda i pravo na Vječni Život, koji je obećan svakom muškarcu, ženi i djetetu, ostat će na vašim ramenima. Ostatak će biti taj koji će održati ražarenim Svijetlo Božje, u svijetu koji će biti uronjen u tamu.
Mnogi od vas će biti osporavani i duh zla će vam usaditi laži u srca, da bi vas odvratio od Istine. Nažalost, mnogima od vas će biti previše teško da ostanete vjerni vašim uvjerenjima i bit ćete u iskušenju da svoja leđa okrenete Mom Sinu.  
Da osigurate da ostanete jaki, hrabri, spokojni i u miru, dok na svoja ramena uzimate Križ Mog Sina, vi morate moliti ovu Križarsku molitvu. Za mnoge od vas kojima je teško prihvatiti da se ove stvari imaju dogoditi, doći će dan kada ćete moliti ovu Križarsku molitvu (158) tri puta dnevno, jer će pritisci, koji će vas prisiliti da zaniječete Mog Sina, biti nadvladavajući.
 
Križarska molitva (158) Zaštiti me od jedinstvene svjetske religije
 
Dragi Isuse, zaštiti me od zla nove jedinstvene svjetske religije koja ne dolazi od Tebe. Očuvaj me na mom putovanju prema slobodi, duž puta do Tvog Svetog Kraljevstva.
Drži me u jedinstvu s Tobom kadgod sam mučen i prisiljen progutati laži koje šire Tvoji neprijatelji da unište duše. 
Pomogni mi da izdržim progon, da čvrsto ostanem uz Istinitu Riječ Božju protiv lažnih nauka i drugih svetogrđa koja bih mogao biti prisiljen prihvatiti.
Darom moje slobodne volje, povedi me u Vladavinu Tvog Kraljevstva, da me osposobiš da ustanem i proglašavam Istinu kad Ju se proglasi da je laž.
Nikada mi ne dopusti da posrnem, oklijevam ili bježim u strahu, unatoč progonu. Pomogni mi da čvrsto i postojano ostanem uz Istinu dok god živim. Amen.
 
Idite, Moja djeco i prihvatite da će se ove stvari dogoditi, ali znajte da ćete vi, ako ostanete odani Mom Sinu, pomoći spasiti one duše koje će biti uvučene u zabludu.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja

Nedjelja, 29. lipnja 2014., 20:20h

 
 
Moja predraga kćeri, bilo koji čovjek koji se skriva iza vjere da nanese zlo ljudima drugih religija, ne dolazi od Mene. Religije koje prikrivaju mržnju i ozloglašavaju druge denominacije, ne služe Bogu.
Kada ljudi koriste Mene, Isusa Krista, kao štit iza kojeg se sakrivaju, u svojoj potrazi za ubojstvom i klanjem nevinih, to je najveće svetogrđe. Ljudi, koji vjeruju u Boga, moraju znati Tko je Bog; što je On rekao svijetu i kako je poučio Svoju djecu preko Deset Zapovijedi da bi Mu služili. 
Bog je Ljubav. On ne odobrava mržnju bilo kakve vrste. Ako i kada vidite ljude da koriste izliku vjere da nanesu bol drugima, iz bilo kojeg razloga, morate znati da to nema nikakve veze s ljubavlju prema Bogu. Mržnja dolazi od sotone i on širi svoj otrov među vjerskim radikalima, zato da bi iskalio svoj bijes protiv Boga. Uvlačeći se u one koji imaju iskrivljeno shvaćanje Tko Sam Ja, on je uspio u širenju mržnje prema Bogu. Ljudi će tada pitati: “Kako je  Bog mogao dopustiti takvo zlo u Svoje Ime?“ Odgovor je da će se zlo uvijek naći na mjestima gdje se štuje Bog, jer zli pažljivo bira takva mjesta da osramoti bilo koju religiju koja štuje Boga. Njegovim djelima, ljudi će se tada okrenuti od Boga i Njega će kriviti za svako zlodjelo, počinjeno od strane onih koji tvrde da Mu služe.
Mržnja je oprezna u svom prerušavanju. Uobičajeno će se predstaviti preko onih koji govore da predstavljaju Boga, kako bi se vidjelo da neprijateljima Božjim donose pravdu. Vidjet će se kao „glas zabrinutosti“ i njena osuda onoga što želi da svijet vjeruje da je zla stvar. Crkve raznih denominacija, diljem svijeta, iznutra su proželi neprijatelji Božji. Cilj je osramotiti Ime Mog Vječnog Oca. Kao ishod, uzdigla se, u svim kutovima svijeta, duboka sumnja i pomanjkanje pouzdanja u Boga. Prirodna pretpostavka je da su Božji predstavnici poticali zlo u Njegovo Ime i stoga je vjera u Boga krhka. Zbog ovoga je svijet uronio u mržnju, podmitljivost i ratove, jer plan sotone je uništiti svaku religiju koja štuje Istinskog Boga. Oni koji uzrokuju ova zla nemaju ljubavi u svojim dušama. 
Vi nikada ne smijete odbaciti Boga zbog zlodjela onih koji lažno tvrde da Mu služe. Ako to učinite i odmaknete se od Boga zbog ovoga, pali ste na laži koje sotona želi da progutate. Nikada ne sudite druge zbog njihovih uvjerenja – dobrih ili loših. Nikada ne sudite Mog Vječnog Oca ili Mene, Isusa Krista, Njegovog ljubljenog Sina za grijehe koje su počinili oni koji služe Njegovim Crkvama. Čovjek je i uvijek će biti, grješnik na ovoj Zemlji. Grijeh će uvijek biti čovjekovo prokletstvo, dok Ja ponovno ne dođem. Ali optužiti Boga za grijeh je toliko strašno svetogrđe, koliko je nemoguće. 
Probudite se na činjenicu da sotona postoji i da je on oprezan u sakrivanju ove činjenice, tako da može nasamariti duše da proklinju Boga, Stvoritelja svega što Jest i što će ikada Biti. Uskoro će se sva ova zvjerstva okončati i sva Slava će biti Moja. Neće proći dugo prije nego sotona bude uništen, a ljudski rod će biti sposoban jasno vidjeti Tko Sam Ja i Slavan Život kojega ću donijeti pri Mom Drugom Dolasku. 
Morate ostati na oprezu za sve što će se predstaviti u Moje Sveto Ime, jer ćete uvidjeti da sve ne dolazi od Mene.
 
 
Vaš Isus
 
 
Ponedjeljak, 30. lipnja 2014., 23:50h
 
 
Moja predraga kćeri, vi, Moji dragi sljedbenici, morate znati da vrata pakla nikada neće nadvladati Moju Crkvu, iako će veliki dio Moje Crkve na Zemlji biti srušen, kako je navješteno. Ali, Istina nikada ne može umrijeti. Moja Riječ nikada neće umrijeti, niti će zaboraviti Moja Učenja oni koji su u istinskom jedinstvu sa Mnom.
Jedino oni koji ostanu vjerni Mojoj Riječi mogu reći da su dio Moje Crkve na Zemlji. Oni koji odobravaju bilo kakvo uplitanje u Sveta Evanđelja ili promjenu Mojih Učenja neće više moći tvrditi da Mi služe. Ako bi se Moji sveti sluge usudili proglašavati drugu mogućnost nauka spram onoga koji je dan čovjeku preko Mojih Apostola i Proroka, prije Mog vremena, oni će odmah biti izbačeni.
Ja upozoravam sve one koji prihvaćaju bilo što, što se smatra svetim - ali što je oblikovano ljudskim rukama i stvaranjem - i koji to prihvaćaju kao Moje, Ja ću vas izbaciti, jer se više nećete moći zvati Mojim slugama. I ako bi vodili duše u zabludu, vaša će kazna započeti u vašem vremenu i nastaviti će se dugo nakon što umrete.
Moj Gnjev vam nije poznat, jer mu još morate svjedočiti. Ali znajte ovo. Vi koji ćete Me izdati već znate tko ste, jer je vaša vjera već oslabila. Mnogi od vas ste već pali i vaša slabost će biti vaša propast. Vi ćete Me izdati; zanijekati i prigrliti Moje neprijatelje, jer vi ćete biti tako zahvaćeni novom religijom – sekularnim humanizmom, koji će doći kao vuk odjeven u ovčje ruho da vas proždre - da ću Ja biti zaboravljen. Vaša težnja i želja da ugodite onim Mojim neprijateljima koji će se uzdići do velikih visina, unutar redova Moje Crkve - zaslijepit će vas za Istinu. Ovo će biti uzrok vaše smrti i svih onih koje ćete povući u veliku zabludu. 
Kada Moja Crkva obrnuto okrene Moja Učenja; naopako i unatrag, vi ćete tada znati da je došlo vrijeme da Antikrist zauzme središnju pozornicu. Oni koji štuju Zvijer će potpisati svoju vlastitu smrtnu osudu i Mojim neprijateljima će predati svoju slobodnu volju, Sveti Dar od Boga. Jednom kada položite zakletvu ovom novom, lažnom nauku, vi ćete biti krivi za Moje razapinjanje i vaša kazna će biti oštra.
Možete pitati, zašto bi bili kažnjeni zbog svoje poslušnosti vašim starješinama? Odgovor je jednostavan. Kad ste prisegnuli Meni, vi ste pristali podržavati Istinu. Kada prekršite ovu zakletvu, zbog svoje poslušnosti onim Mojim neprijateljima koji dolaze, onda nisam Ja, Isus Krist, Kojem ćete služiti.
Vi možete jedino podržavati Istinu, jer Ja Sam Istina. Zaniječite Istinu i niječete Mene. Kada niječete Mene, kao sluga Božji, nećete više biti dostojni upućivati Božju djecu prema njihovom Vječnom Spasenju.
 
 
Vaš Isus
 

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice