Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

 
Subota, 14. rujna 2013., 03:00h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja Sam Glas u tvojoj sredini, Koji Se pokušava čuti među onim čelnicima koji šire otpadništvo i koji vladaju na četiri strane Zemlje.
Nauka tame - veliko otpadništvo koje će izvirati iz bedara Moje Crkve – vrlo brzo će se spustiti poput velike guste magle na sve nesumnjičave Kršćane. Plan da se zataška Istina je započeo i uskoro će iskrivljene verzije Moga Svetoga Nauka postati jasne mnogima od vas. Ali, premda će oni mijenjati Istinu za laži, Duh Sveti će ustati protiv Mojih neprijatelja. Moje Svjetlo će i dalje biti vidljivo usred sve zbrke koju će čelnici najvećeg otpadništva svih vremena primijeniti na svijet. Oni neće mirovati dok svijet ne postane poput poganina, bez ljubavi za Mene, Isusa Krista. 
Sekularni svijet će se smatrati da je pravedan, takav gdje će svaki čovjek biti potaknut da slijedi svoje vlastite požude i želje. Biti će učinjen svaki pokušaj da se umanji Prisutnost Duha Svetoga. Oni će zanijekati Moju Patnju na Križu i značaj potrebe da se zasluži Spasenje, premda će biti dano svakome tko Mi se otkupi i tko zatraži Moje Milosrđe. Oni neće samo prisilno hraniti Božju djecu lažima o Meni i Mojim Učenjima, oni će progoniti one koji dovedu u pitanje takve laži.
S onima koji osporavaju čelnika Moje Crkve, iznutra, postupati će se nemilosrdno i neće biti pokazan ni trunak milosrđa. Oni od vas koji prihvaćate lažna naučavanja, od onih koji govore da predstavljaju Moju Crkvu i znate u svom srcu da ona ne mogu doći od Mene, tada ću vam Ja pomoći. Ja ću vas tješiti dok vas vodim. Vi nikada ne smijete zanijekati Istinu ili se predati onima čija žudnja za moći znači da će lagati u Moje Ime, ako mogu ostati pod povoljnim uvjetima s Mojim neprijateljima. Vaša vjera će doista biti iskušana.
Ja dolazim sada da vam donesem Istinu, samo zato jer će vam biti uskraćena Istina. Kada se to dogodi, vama neće biti dopušteno da proglašavate Istinu drugim dušama koje ne mogu preživjeti bez Nje.
Molite za Milosrđe svojim vlastitim dušama i za one koje će u tešku zabludu odvesti Moji neprijatelji.
 
 
Vaš Isus

Ponedjeljak, 1. rujna 2014., 20:05h

 
Moja predraga kćeri, Moj Duh je vrlo mnogo prisutan u Mojoj Crkvi na Zemlji u ovo vrijeme, dok se Moji neprijatelji ljutito dižu protiv Nje. Oni mogu bičevati Moje Tijelo Koje je Moja Crkva; oni mogu sipati prijezir na Istinitu Riječ Božju; mogu se rugati Putovima Gospodnjim, ali oni nikada neće nadvladati Moju Crkvu. Moja Crkva se sastoji od onih koji proglašavaju Istinitu Riječ Božju i koji Božjem narodu pružaju Sakramente, kako su ih ustanovili Moji Apostoli. Samo oni koji ostanu vjerni Mojim Učenjima, Mojoj Riječi, Mom Tijelu i Svetoj Žrtvi Mise, kako je bila pokazana od Mene, mogu reći da su od Moje Crkve. Moja Crkva, kakva je sada, bit će srušena - Njene zgrade uništene i preuzete, Moji posvećeni sluge izbačeni na ulice, gdje će morati prositi, a prakticiranje Žrtve Svete Mise će biti ukinuto. Ipak, Moja Crkva će ostati netaknuta, iako će postati vrlo mali Ostatak onoga što je nekoć bila. 
Sveti Duh Božji će voditi Moju Crkvu kroz previranje s kojim će se morati suočiti i tako će Istina preživjeti. Svaki Moj neprijatelj će pokušati uništiti Moju Istinsku Crkvu. Zatim će Ju zamijeniti s lažnom. Stvorit će nova pisma, nove sakramente i mnoge druge hule u Moje Sveto Ime. Ali, Moja Crkva Koja je Moje Tijelo i Moji istinski sljedbenici će ostati kao jedno u Svetom Jedinstvu sa Mnom. Zatim, kada se učini da je uništena, izgorjela do temelja, žar Moje Crkve će i dalje svjetlucati do dana kada Ja dođem ponovno. Na taj dan, kada Moja Crkva, obnovljena i rasplamsana u velikoj slavi, bude uzdignuta i kada cijeli svijet proglasi da je to jedna Istinita Crkva - Novi Jeruzalem - svaki dobar čovjek će piti iz Njenog Kaleža. Sve što je bilo u početku bit će i na kraju. Sav Život kojeg je Bog stvorio bit će obnovljen, kao što je bio kada je Raj bio stvoren za ljudski rod.
Moj Duh je živ i nikada ne može umrijeti, jer Ja Sam Vječni Život - Darovatelj svega što čovjeku treba da živi život gdje smrti nema mjesta. Uvijek se ufajte u Moć Božju, kada se sve čemu svjedočite u svijetu može činiti nepošteno, okrutno, nepravedno i povremeno zastrašujuće. Moja Moć će obaviti svijet i Moja Ljubav će ujediniti sve one s ljubavlju u njihovim srcima. Ja ću protjerati sve zlo i kada Moje Strpljenje bude iscrpljeno, Ja ću odbaciti Moje neprijatelje. Ja Sam ovdje. Ja nisam otišao. Ja vas vodim sada ovom trnovitom stazom prema Mom Slavnom Kraljevstvu. Jednom kada taj dan dođe, kada objavim Moj Drugi Dolazak, sve suze će prestati. Sva tuga će doći do nenadanog kraja, a na njenom mjestu će biti ljubav, mir i radost koje vam jedino Ja, Isus Krist, mogu dati.
Ustrajte Moji maleni. Molite, molite, molite tako da ljubav može preživjeti u svijetu i za mir, da bude podaren svim onim jadnim, trpećim nevinima koji su rašireni diljem svijeta u zemljama poharanim ratom. Sva Božja djeca pripadaju Meni i Ja ljubim svaku dušu, svaki narod i svakog grješnika. Ja vam donosim Dar Mojih Križarskih molitvi, tako da moleći ih, vi ćete Mi pomoći da spasim što više duša mogu.
Idite u miru i ljubavi.
 
Vaš Isus
 
 
 
Utorak, 2. rujna 2014., 15:40h
 
 
Moje drago dijete, moraš reći Mojoj djeci da Bog nikada neće napustiti Svoje, jer to nikada ne bi moglo biti. On ljubi svu Svoju djecu, bez obzira koliko tuge nanose Njegovom jedinom Sinu, Isusu Kristu. 
Moja zaštita će pokriti svaku dušu koja proglašava Riječ Božju i Snagom Božjom, Ja ću smrskati glavu zmiji u svim njenim pojavama. Ja ću biti Odvjetnica koja će otkrivati laži koje izlaze iz usta Zvijeri i svijet će svjedočiti nerazumnim lažima koje će on širiti među onima koji dopuštaju sebi da postanu njegove dobrovoljne posude, u potpunom podlaganju njegovim bezbožnim postupcima. Kralj laži će nastaviti odvlačiti duše od Istine i on, prevarant, nikada neće popustiti sve do posljednjeg časa.
Kada se laži koriste da ljude odvrate od Istinite Riječi Božje, Ja ću se umiješati da otkrijem Istinu. Čovječanstvo će imati dva izbora - ostati vjerni Istini ili prihvatiti laži kao zamjenu za Nju. Zbunjenost će poharati srca ranjivih, slabih i onih koji u svojim dušama nemaju Duha Božjega. Ovako će se odvijati bitka za duše, kada će ljudi ili vjerovati u laži ili u Istinu.
Ja donosim velike poruke Milosrđa Moga Sina i Ja Sam sredstvo u Spasenju duša. Ni jedna duša neće biti isključena iz ove Misije Spasenja. Vi morate moliti da čovjek odgonetne laži, koje šire neprijatelji Moga Sina da bi ga odvratili od Istine, Svjetla i Ljubavi Mog Sina. Ufajte se u Mog Sina i pokazat će vam se Njegovo Veliko Milosrđe. Vjerujte u Obećanje Mog Sina da će opet doći i imat ćete Vječni Život. Ne dozvolite lažima da vas prevare, jer ako to učinite, bit će vam teško ostati vjernima Mom Sinu.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Četvrtak, 4. rujna 2014., 23:03h
 
 
Moja predraga kćeri, sva proročanstva naviještena tako davno i koja su dana Božjim prorocima, vidjeocima i ljudima koji imaju viđenja, javno kao i kroz privatne objave, sada će se otkriti.
Sumnjičav čovjek će propitkivati istinitost Riječi Božje, ali kada bude svjedočio svemu što je naviješteno u Knjizi Otkrivenja, on će se utišati, jer kada ovi događaji zahvate čovječanstvo, jedina utjeha koju će on naći je ako Me potraži. Kada je vaše srce puno tuge, zbog zlodjela koja vrše bezbožni ljudi protiv Božje djece, vi ćete plakati suze žalosnice. Tada ćete vidjeti koliko daleko se zlo može proširiti u dušama onih čija su srca sačinjena od kamena. Kada vidite koliko malo obzira i poštovanja ovi Božji neprijatelji imaju prema ljudskom životu, vi ćete konačno shvatiti koliku moć sotona vrši nad čovječanstvom. U svojim posljednjim satima, sotona koji se očituje u dušama koje on ispunja sa svojim odvratnim postupcima, pokazat će svijetu kolika je jačina njegove mržnje prema ljudskom rodu.
Za svaku ispriku koju čovjek dade da opravda zlo, počinitelji zlodjela će razotkriti mržnju koju imaju u svojim srcima prema Božjoj djeci. Oni će izvršavati zvjerstva u Ime Boga i neće imati ljubavi u svojim dušama. Oni množe mržnju i većina njih ne shvaća zašto je njihova mržnja prema drugima tako jaka. Dok mnogi ljudi ne vjeruju u postojanje zloga, vi morate znati da je on nesposoban oduprijeti se otkrivanju samog sebe kroz one koje je zarazio. Njegova tlapnja se širi sve dok ne proždere svaki narod, svaku slabu dušu i moćne vođe, čija će ih ljubav prema ambiciji otvoriti njegovom utjecaju. 
Uskoro ćete vidjeti kako se događaju zlodjela u svakom dijelu vašeg društva, u mnogim narodima i na različite načine. Sotona traži duše, njegov tek je proždrljiv i njegova volja nemilosrdna. Kad se njegova mržnja doista očituje u duši, ovim ljudima će biti nemoguće sakriti svoja djelovanja. Jedino u ovim prilikama mnogi od vas mogu zaista vidjeti zloga onakvim kakav on uistinu jest, a to je kroz djela takvih jadnih duša koje su se podložile njegovoj volji.
Nikada ne smijete biti zadovoljni sobom kada zla djela i postupci, uključujući ratove i nemir, izbiju u svijetu. Tada su vaše molitve najpotrebnije.
 
 
Vaš Isus

Petak, 5. rujna 2014., 20:45h

 
Moja predraga kćeri, neka se zna da smrt nema moć nad onima koji su Moji, čija ih je vjera očuvala sve do njihova posljednjeg daha. Ove duše nemaju straha od fizičke smrti, jer znaju da tada počinje Vječni Život. Ja iščekujem takve duše otvorenih ruku i oni poput male djece trče prema Svjetlu Moje Ljubavi. Ja ih grlim i vodim u Moje Kraljevstvo, iščekujući svaku takvu dušu u prisutnosti Hijerarhije Anđela i svih Svetaca – tada nastupa velika radost.
Ja ih ponovno ujedinjujem s njihovim obiteljima i mnogo je radosti, ljubavi i uzbuđenja. Nema više suza. Ne ostaju sjećanja na trpljenja koja su podnijeli na Zemlji. Sve brige, žalosti i očaj su izbrisani i zaboravljeni, u trenutku. Smrt otvara vrata za one koji umiru u stanju Milosti dok počinje novi Život. Za svaku dušu koja je primljena u Moje Kraljevstvo, postoje različite razine i svakome je dodijeljena njegova nagrada, utemeljena na Slavi koju je duša dala Bogu. 
Za duše koje umiru u stanju grijeha, znajte da Sam Ja Sve Milosrdan i nakon njihova pročišćenja, oni će biti primljeni u Moje Kraljevstvo. Uvijek se molite za takve duše, jer one ne mogu moliti za sebe u toj fazi. Vaše molitve će biti uslišane i Ja ću iščekivati ove duše raširenih i brižnih ruku. Važno je da svako dijete Božje shvati jednu važnu stvar o životu poslije smrti. Vi morate moliti Mene, vašega Isusa, da vam oprostim; vaše padove; vaše slabosti i vaše bezakonje, prije nego umrete, jer je Moje Milosrđe tada najveće. Ako ne vjerujete u Boga, vi odbacujete Vječni Život. Bez ljubavi za Boga, ljubav ne može biti vaša nakon smrti. Ja Sam Ljubav i bez Mene nećete osjećati ništa osim boli. Odvojenosti od Boga bi se trebalo bojati. Ako se osjećate zbunjeno oko Mog Postojanja, onda Me jednostavno trebate moliti da vam pokažem znak Moje Ljubavi i Ja ću odgovoriti.
Ne odvajajte se od Mene. Ako to učinite, bit će velikoga plača i nikada nećete biti utješeni, jer vam Ja neću moći pomoći. Moje Kraljevstvo će vam dati Vječni Život, ali Me morate moliti za Moju Pomoć moleći ovu molitvu.
 
Križarska molitva (165) Za Dar Vječnog Života
 
Isuse pomogni mi da vjerujem u Tvoje Postojanje. 
Daj mi znak tako da Ti moje srce može odgovoriti. 
Ispuni moju praznu dušu s Milošću koju trebam da moj duh i moje srce otvorim za Tvoju Ljubav. 
Smiluj mi se i očisti moju dušu od svega što sam krivo učinio u svom životu. 
Oprosti mi jer sam Te odbacio, ali molim Te da me ispuniš ljubavlju koju trebam, da postanem dostojan Vječnog Života. 
Pomogni mi da Te upoznam, da vidim Tvoju Prisutnost u drugim ljudima i ispuni me s Milošću da prepoznam Znak Božji u svakom prekrasnom Daru kojega si dao ljudskom rodu. Pomogni mi da shvatim Tvoje Putove i spasi me od odvojenosti i boli tame koju osjećam u mojoj duši. Amen.
 
Ne dozvolite da vas ljudska oholost, umne analize ili mišljenja poljuljaju u Istini. Kao dijete Božje vi ste Mi vrlo dragocjeni. Ne dozvolite Mi da vas izgubim. Dođite. Ja Sam ovdje. Ja Sam stvaran. Dopustite Mi da vašu dušu ispunim s Mojom Prisutnošću. Jednom kad se to dogodi, uvidjet ćete da je teško zanemariti Me.
Ja vas ljubim sve. Ja vas blagoslivljam. Ja iščekujem vaš odgovor.
 
 
Vaš Isus
 
 
Subota, 6. rujna 2014., 16:00h
 
Moja predraga kćeri, Moja Mudrost je Božjeg Porijekla i čovjek je nesposoban shvatiti širinu toga Tko Sam Ja. 
Ja čovječanstvu pružam dovoljno spoznaje, dane kroz Dar Duha Svetoga. Moja Učenja su bila dana svijetu u jednostavnom obliku tako da bi svaki čovjek mogao shvatiti Istinu. Mudrost od Boga nikada nije komplicirana i dana je da čovjek primi potrebnu jasnoću, da svoju dušu pripremi za Moje Kraljevstvo. Ljubav je čista. Ljubav je jednostavna. Istinska ljubav je uzvraćena. Moja jedina Želja je da duše odgovore Mojoj Ljubavi da bi oni, osnaženi Darom Duha Svetoga, trenutno shvatili što se zahtijeva od njih, tako da bi mogli biti dio Mog Kraljevstva. 
Ja vam šaljem glasnike da bi dobili jasnoću da shvatite. Međutim, Istinu nije lako prihvatiti u vašim svakodnevnim životima zbog zbrke koja postoji. Mojoj Riječi se neprestano proturječi, ponovno promatra, ponovno analizira, ponovno procjenjuje i pogrješno shvaća tako da ovo otežava ostajanje pri Istinitoj Riječi Božjoj. Kada otvoreno izjavljujete da vjerujete u Moju Riječ, Moja Učenja i Moje Sakramente tada ćete, uskoro, biti ismijavani zbog ovoga.
Mnogi samozvani učenjaci Crkve će uskoro sumnjati u Moj Istiniti identitet i Postojanje Presvetog Trojstva. Oni će koristiti sjajne dokaze da vas zaslijepe za Istinitu Riječ Božju i koristiti svaki oblik teološkog dokaza da dokažu da su sve religije iste. Oni će uskoro odbaciti Istinu - Riječ Božju. Oni će oskvrnuti Riječ Božju kompliciranim i proturječnim naucima i oni koji idu u Crkvu neće biti ništa pametniji dok budu hranjeni besmislicama. Moja Riječ će biti daleko skrivena i ostavljena da kupi prašinu. Uvijek upamtite da se Moja Riječ mora shvatiti onako kako Je dana. Pojedinosti Mog Božanstva i Tajna Božja nisu otkriveni čovječanstvu, jer to ne treba biti sve dok ne počne Nova Era Mira. Uskoro će doći čovjek i reći vam da vam otkriva Istinu o Mom Postojanju i pojedinosti Mog Drugog Dolaska. On će očarati svijet. Zatim će tvrditi da je on Ja. Mnogi će mu povjerovati jer nisu uspjeli shvatiti Riječ kako je utvrđena u Svetom Pismu. 
Ja, Isus Krist, doći ću opet suditi živima i mrtvima i ovo se neće, niti se može dogoditi na ovoj Zemlji.
 
 
Vaš Isus
 
Nedjelja, 7. rujna 2014., 19:30h
 
 
Moja draga djeco, budite oprezni zbog znakova vremena, kada će Antikrist zauzeti svoje mjesto u Crkvi Moga Sina na Zemlji, tako da vam to bude jasno za vidjeti.
Ne vjerujte, ni na trenutak, da će Antikrist zakoračiti u Crkvu Moga Sina i nasrtljivo je preuzeti, silom. Nadahnut i vođen prevarantom osobno, Antikrist će zauzeti mjesto jer će biti pozvan da tako učini. 
Sve prilagodbe u Crkvenim misalima će se uskoro obznaniti i razlog kojega će dati je da odgovaraju suvremenom svijetu, da moraju postati sveobuhvatni, zato da bi se prilagodili drugim denominacijama i religijama. Čim se promjene Istinita Riječ Božja i Učenja Mog Sina, Isusa Krista, oni će postati jalovi, jer oni neće odražavati Istinu koju je Moj Sin dao svijetu.
Antikrist će postati omiljen zbog svojih političkih vještina ponajprije. Zatim će okrenuti svoju pažnju prema različitim religijama, ali njegova glavna pažnja će biti na Kršćanstvu. Krist je njegov najveći neprijatelj i predmet njegove mržnje, pa će njegov konačni cilj biti uništenje Crkve Moga Sina. Crkva će postati naga na različite načine prije nego se njega, Antikrista, zamoli da se uključi. On će biti uključen odlukom učinjenom u planu da se pokrene nova jedna svjetska religija. Sve ove promjene – gdje će Crkva biti javno pozvana na ujedinjenje svih religija – dogodit će se prije nego Antikrist preuzme svoje mjesto na Prijestolju Mog Sina na Zemlji. Tada će biti očišćen put Zvijeri da slobodno ušeta u Crkvu Moga Sina, gdje će mjesto obožavanja biti dodijeljeno njemu. Konačno, bit će najavljeno da će on postati vođa jedinstvenog svjetskog poretka i dogodit će se raskošno krunjenje. Ovaj događaj će se vidjeti diljem svijeta, prisustvovat će mu političari, dostojanstvenici i uglednici, a kada se postavi kruna na njegovu glavu, to će biti kao da je posljednji čavao zabijen u Tijelo Mog Sina. Na taj dan će biti oskvrnjena Katolička Crkva i mnogi biskupi i svećenici će pobjeći, jer će oni do tada shvatiti da su se najavljena proročanstva razotkrila pred njihovim očima.
Od tog dana nadalje, kada se Božje Prijestolje udijeli Antikristu, on će pokazivati velike fizičke znakove koji će uvjeriti ljude u njegovu svetost. Antikrist će, oni će reći, pokazivati znakove stigmi i vidjet će ga se da liječi bolesne i smrtno bolesne. Velika čudesa će mu se pripisivati i on će mnoge uvjeriti, s vremenom, da je on Isus Krist i da je njegov uspon do vrha ove lažne crkve znak Drugog Dolaska. I dok su laici možda bili odgovorni za uspostavljanje jezgre Crkve Ostatka, one koja je ostala od Crkve koju je ustanovio Moj Sin na Zemlji, svećenici će biti ti koji će Ju voditi od ovoga vremena pa nadalje. Duh Sveti će održati Istinitu Crkvu, tijekom vladavine Antikrista, a on i svaki neprijatelj Mog Sina nikada Ju neće nadvladati.
Istina nikada neće umrijeti. Riječ Božja, iako oskvrnjena, nikada neće umrijeti. Crkva nikada ne može umrijeti, iako može biti odbačena u pustinju. Čak i u svojem najslabijem času, život će i dalje ostati i bez obzira koliko je napadnuta Crkva Moga Sina, Bog nikada neće dopustiti da Ona bude uništena.
Tijekom ovih dana koji nadolaze, vi sebi nikada ne smijete dozvoliti da budete poljuljani u prihvaćanje ovakve prevare. Zavodit će vas Antikrist i on će biti potvrđen od neprijatelja Crkve Moga Sina. Njega će prigrliti lažni vođe u crkvama i proglasiti zbog njegovih karitativnih djela, diljem svijeta. On će dobivati velike počasti u mnogim zemljama i ljudi će imati njegove uramljene fotografije u svojim domovima. On, Antikrist, će biti obožavan više od Boga, ali Rukom Božjom će biti gurnut u ponor zajedno s onima koji su ukrali duše Božjoj djeci kada su sudjelovali u pokušaju uništenja Crkve Moga Sina.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja 

 

Utorak, 9. rujna 2014., 17:00h
 
 
Moja predraga kćeri, Moje Srce uzdiše s velikom žalošću u ovo vrijeme. Postoje oni među vama koji su prihvatili Moju Riječ danu preko ovih svetih Poruka, zbog Moje Ljubavi i Samilosti, koji su Me izdali na najokrutniji način. Ova izdaja nije drugačija spram one koja Mi je bila nanijeta tijekom Mog Vremena na Zemlji.
Sjemena sumnje su usađena u druge od strane onih koji su odvedeni u zabludu, zbog laži i mržnje koje je zli postavio u njihova srca. On, koji Me mrzi, nastavit će poticati mržnju protiv Mene zaražavajući neke od onih koji su povezani s ovom i drugim Misijama s Neba za Spasenje duša. On će lagati i klevetati Moje odabrane, tako da duše može odvratiti od Mene. Vi koji Mi okrećete svoja leđa, znajte da vaša izdaja reže na pola Moje Srce. Znajte da to što činite protiv Mene je vaša stvar, jer vaša slobodna volja je vaša osobno. Ali kada koristite vaš utjecaj da odvučete duše od Mene, Ja ću vas osobno smatrati odgovornima za svaku pojedinu dušu koju uspijete odvući od Mog Velikog Milosrđa. Jao čovjeku koji potiče mržnju protiv Mene, Isusa Krista, kada je Moja jedina Želja povesti sa Mnom svako dijete Božje.
Ja dolazim obuhvatiti duše u Moje Milosrđe i ako stvarate prepreke, širite laži i uzrokujete da drugi preziru Moje proroke, onda ću vas strogo kazniti, jer to je jedan od najtežih grijeha protiv Boga. Kada se namjerno pokušavate uplitati u Moj Plan Spasenja, Ja ću vas pozvati pred Mene u posljednji dan i smatrat ću vas odgovornima za grijeh uskraćivanja Meni onih duša koje su prepuštene zlome, zbog vaših djela. I kada izjavljujete da Riječ Božja dolazi od duha zla, Ja vam nikada neću oprostiti za ovu zloću. Tišina. Ne činite ovu tešku uvredu protiv Boga. Ako više ne prihvaćate Moju Misiju, onda dostojanstveno otiđite i ne govorite ni riječi. Vaša šutnja će vas spasiti. Ako zlo govorite protiv Mene, Ja ću vas baciti u divljinu i vi nikada nećete biti dio Mog Kraljevstva.
Moje Srce je slomljeno, ali Moja Odlučnost nije. Ne bojte se svoga grijeha, već Gnjeva Božjega, jer oni koji proklinju Moje proroke, proklinju Mene.
 
 
Isus Krist 
Sin Čovječji
 
 
Srijeda, 10. rujna 2014., 3:00h
 
 
Moja najdraža kćeri, neka se zna da svaki put kada čovjek sagriješi protiv Mene, Ja ću mu oprostiti. Grijeh ga može odvojiti od Mene, ali Ja i dalje volim grješnika. Neka se zna da Ja ljubim one koji su zaboravni prema Meni. Ja želim da sada poslušaju svi oni koji možda osjećaju da Ja ne Postojim.
Ja Sam vam nadohvat. Molim vas da Me zazovete. Ja vas želim. Ja vas ljubim. Ja vas trebam, jer vi ste dio Mog Tijela. I kao dio Mog Tijela, Ja Se osjećam izgubljeno kada Mi ne odgovarate. Kao roditelj koji djetetu daje život, Ja iščekujem vaš odgovor. Beba prirodno odgovara roditelju. Roditelj prirodno ljubi svoje dijete, jer to je dio Dara kojega Ja udjeljujem čovječanstvu.
Ja Sam vaš Otac. Ja Sam vaš Stvoritelj. Ja Sam Koji Jesam. Zar ne znate da vas ljubim sve s čežnjom koja je znana jedino onima od vas koji su postali roditelji? Ja plačem velike Suze žalosnice kada vi ne znate Tko Sam Ja. Moje Srce je potišteno dok vas Ja sada dozivam. Ljubite Me kao što Ja ljubim vas.
 
 
Vaš Vječni Otac
Bog Svevišnji
 

 

 
 
Četvrtak, 11. rujna 2014., 14:15h
 
Moja predraga kćeri, mnoga zlodjela protiv čovječanstva su spremna da budu pokrenuta od strane tajnih sekti, na koje Sam upozorio Moje sljedbenike.
Vi morate biti oprezni u svako doba i sve ispitivati što se može činiti neuobičajenim. Upamtite što Sam vam Ja rekao i držite svoje oči usredotočene na Mene u svako doba. Provodite najmanje jedan sat dnevno u molitvi tako da udar takvih kušnji može biti umanjen i, u nekim slučajevima, iskorijenjen. Ne bojte se ovih događaja, jer će oni brzo proći i uskoro ću Ja doći da okončam sve trpljenje.
Moji ljubljeni sljedbenici, molim vas da pazite na Moja Upozorenja. Ne zanemarujte ih. Kada ste pripremljeni za ovakve događaje i kada stavite sve svoje povjerenje u Moje Milosrđe, Ja ću vam donijeti utjehu i osloboditi vas vaše muke. Sve će biti dobro, ali znajte ovo. Tijekom velike bitke, one duše koje Ja pozovem, da Mi pomognu, mučit će se. Svaki pojedini od njih će uvidjeti da je teško uzdati se u Mene, ovu Misiju ili tebe, Moja predraga kćeri. Ni na jednu sekundu kralj laži, zli, neće stati u svojoj namjeri da uništi ovu Moju Misiju. Svaku opaku laž će širiti da obeshrabri duše od toga da slušaju Moj Glas. Mnogi će dozvoliti sumnjama da ih zaustave od izvršavanja Mojih Uputa, ali ništa što učine neće spriječiti Posredovanje Boga, Vječnog Oca, da spašava Svoju djecu.
Svaki pojedini od vas mora shvatiti, jasno, da Sam to Ja, Isus Krist, Koji je vodeća Ruka u svemu što je učinjeno da se širi Moja Riječ i Koji pruža Darove, koje Nebo ostavlja u baštinu svijetu, tijekom ovih teških vremena. Moć čovjeka je jaka kada se koristi da se širi zlo i prkosi Riječi Božjoj. Ali moć čovjeka, kada mu Bog pruži Dar Duha Svetoga, ne može biti nadmašena. Ne dozvolite da Moje Djelo bude okaljano; oskvrnjeno zbog opakih glasina ili zlih tračeva, jer to Sam Ja, vaš Isus, koji je izdan, a ne duše koje Sam Ja odabrao da proglašavaju Moju Svetu Riječ.
 

Vaš Isus    

 
 
Subota, 13. rujna 2014., 22:50h
 
 
Moja predraga kćeri, uskoro će se otkriti promjene koje Sam Ja navijestio, a tiču se Moje Crkve na Zemlji.
Sekularne sekte će ubrzo pokušati uzeti sve što Moji sljedbenici drže svetim i uvesti novi suvremeni pokret unutar Crkve. Ova suvremenost, oni će reći, će biti da pomogne novačenju novih posvećenih slugu i da uvede više prihvatljive oblike davanja Slave Bogu, da bi novi, mlađi naraštaj mogao biti privučen natrag u Crkve Božje. Svi ovi novi obredi, molitve i forumi - koje će oni predstavljati kao novo i više suvremenije tumačenje Moje Svete Riječi - prikrit će isprazni nauk i on neće biti od Mene.
Novi pokret će biti promican kao dio sveopće evangelizacije, kada će lažni nauk, koji će biti pažljivo sročen, da bi ga se vidjelo kao teološki savršenog, privući milijune. Toliko mnogo ljudi će biti privučeno u ovaj oblik suvremenosti i zbog ovoga će se okrenuti od Istinite Vjere.  Ono što će biti viđeno kao temeljito oživljavanje Kršćanske vjere, će zanijekati Istinu.
Mnogi će biti prevareni i među onima koji evangeliziraju uzdići će se mnogi lažni proroci. Ovi lažni proroci će promicati lažno Kršćanstvo koje će zamijeniti Sveta Evanđelja, kako Sam ih utvrdio Ja i Moji Apostoli. Dok se čuju glasovi otpadništva u svakoj zemlji, u različitim jezicima i među različitim rasama, zaboravit će se na Istinitu Riječ Božju. I s usana ovih lažnih proroka i samoproglašenih propovjednika vjere izlazit će mnoge laži. Moje Pismo će se proglasiti da nije u skladu s potrebama čovječanstva i željama ljudi koji žive u 21. stoljeću.
Za mnoge ljude, njihov nedostatak vjere u Mene je značio da oni nisu imali zanimanja za Moju Svetu Riječ, sve do sada. Uskoro, oni će se okrenuti i oduševljeno će prigrliti najveću prevaru kojoj je svijet ikada svjedočio. I dok će mnogi zgrabiti ono za što će vjerovati da je osvježavajuće oživljenje Kršćanstva, sve čime će oni biti hranjeni će biti diktirano od neprijatelja Božjih.
Neka se zna da čovjek nikada ne može živjeti na lažnom nauku i to će uzrokovati potpuno uništenje u svom bespuću, kada će hula proždrijeti duše. To što ne dolazi od Mene, vodit će prema globalnoj skupini kojoj će pljeskati ljudi posvuda. Zatim, doći će vrijeme da se najavi nova svjetska religija i primi u Moju Crkvu. Ovo će tada voditi k tome da Antikrist preuzme svoje mjesto časti u Mojoj Crkvi, kako je naviješteno, kada će on biti pozvan kao počasni gost od strane onih koji rade u potpunoj podložnosti sotoni.
One od vas koji ćete biti u napasti da se prepustite ovom lažnom nauku, Ja vas upozoravam da čovjek ne može živjeti samo o kruhu, već samo o Riječi Koja dolazi iz Usta Božjih.
 
 
Vaš Isus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedjelja, 14. rujna 2014., 17:45h
 
 
Moja predraga kćeri što bilo da bilo, Istinita Riječ Božja će i dalje biti na životu, iako će Ju podržavati samo Ostatak Moje Crkve.
Lažni proroci, naviješteno, uzdići će se u velikom broju da šire laži kroz lažan sveopći oblik evangelizacije. Njima će biti dana vlast od onih koji tvrde da predstavljaju Mene, da bi privukli mnoge u njihovu novu, takozvanu, suvremenu verziju Moje Svete Crkve na Zemlji. Oh kako će zavesti mnoge sa svojom iskrivljenom verzijom Moje Riječi, koja će skrivati mnoga krivovjerja. Samo pronicljivi će prepoznati ove neistine, jer će one biti pažljivo skrivene u lažnom nauku, na kojega će se gledati kao na dašak svježeg zraka.
Mnogim hvalama će biti obasuti ovi Moji neprijatelji, koji su proželi Moju Crkvu, da Ju pripreme za dolazak Antikrista. Stvarat će mnogo buke na njihovim javnim okupljanjima i dok će Me proklinjati sa svojim lažima, neistinita otkrivenja će također biti izmišljena o Meni – Tko Sam Ja uistinu; o Mome odnosu s Mojim Vječnim Ocem; o Mojim Učenjima i o Mom Božanstvu. Oni će izmiješati Istinu s lažima zato da bi prevarili Kršćane, iz straha da će ih vidjeti onakvima kakvi jesu.
Mnoge ljude laike će uzdignuti Moji neprijatelji i podučavati ih kako evangelizirati. Mnogi će postati dobrovoljne posude Zvijeri, koji će ih puniti riječima nauka iz pakla. Vi, Moji ljubljeni sljedbenici, morate raspitivati sve što vam je rečeno da slušate, za što će vam oni, Moji neprijatelji, reći da su dali novi život Riječi sadržanoj u Svetom Pismu. Ovi lažni proroci će vam dati nove molitve, koje vrijeđaju Mene i hule protiv Mog Božanstva. Dok će milijuni ustati i moliti ove nove molitve, tako će također i ti lažni proroci. Oni će poučavati Božju djecu kako će obožavati Zvijer kroz novi oblik religijskog obreda. Ovaj novi obred će voditi sve one koji ustanu i slijede lažne proroke u jednu svjetsku crkvu koja će obožavati Zvijer.
Oni Moji posvećeni sluge koji će shvatiti, relativno brzo, opaki plan koji se sprovodi da zavede Moje sljedbenike, osjećat će se bespomoćno. Mnogi će pasti na prijevaru jer će imati toliko malo vjere da će se jedva potruditi da pročitaju novi lažni nauk i tako, stoga, to će biti usvojeno u Crkvama bez mnogo protivljenja.
Kada je Moja Riječ oskvrnuta, ništa dobro neće doći od toga i zlo će rasti. Ja vam dajem ovo upozorenje za dobro vaših duša i da vas pripremim za veliko otpadništvo u ljudskoj povijesti, koje će proždrijeti Riječ Božju.
 
 
Vaš Isus
 
 
Utorak, 16. rujna 2014., 20:25h
 
Moja predraga kćeri, kada se čini da je svijet u neredu, nikada se ne boj jer Bog zapovijeda svim stvarima.
On dopušta zlome tek toliko moći i On će se boriti da osigura da Duh Sveti ostane živim, da bi se dobri ljudi uspješno borili u Mom Planu Spasenja. Zloća u svim svojim oblicima je osobina zloga. Da bi izbjegli da postanete zaraženi od sotone, vi ne smijete govoriti zlo, slušati zlo ili činiti zle stvari protiv živućih ljudi. Reći da ste od Mene je jedna stvar. Biti od Mene je druga.
Ja ću, kada Sam uistinu prisutan u duši, učiniti sve u Mojoj Moći da zaustavim takve duše od izvršavanja zlih djela. Ako Mi duša vjeruje, potpuno, onda će njemu ili njoj biti lakše da ih Ja vodim. Ako je volja osobe vrlo jaka i ako je ohola i tvrdoglava, onda će ju lako moći voditi prevarant koji će ju zavarati na brojne načine. On će uvjeriti osobu da je zlo djelo, zao jezik ili djelo hule prihvatljivo, u određenim slučajevima. I tada će ta duša pasti na prevaru. Tim dušama Ja kažem ovo.
Ne pričajte loše o drugome, ne podliježite klevetanju, ne postavljajte se kao sudac nad drugim i ne optužujte drugu dušu u Moje Sveto Ime. Ako bi počinili takvu uvredu protiv Mene, vi ćete s ove razine nepravde uroniti u tamu, što će prouzrokovati veliku razdijeljenost između nas. Kada ta razdijeljenost raste i što se dalje rastavljate od Mene, vi ćete osjećati strašnu prazninu – izgrizajući osjećaj tako velike osamljenosti, da ćete osjetiti osjećaj iznenadnog straha, kojega nećete moći odrediti. Zatim ćete osjetiti odvojenost od Boga, koju trpe duše u Čistilištu i paklu. Ako možete naučiti iz ovoga sada, onda će vam biti lakše prići Mi bliže.
Zapamtite, vi prvo morate izbaciti sve misli mržnje u svojoj duši. Ja ne mogu biti prisutan u duši koja je puna mržnje, jer to je nemoguće.
 

Vaš Isus       

 
 
 
Četvrtak, 18. rujna 2014., 15:30h
 
 
Moje drago dijete, moraš tražiti svakoga da moli za Božje Milosrđe po svim onim pitanjima koja uključuju uništenje čovječanstva. Ja mislim na zle planove koji uključuju ratove; planove da se uvede sveopće cijepljenje – na što ste bili upozoreni u Poruci od 26. studenoga 2010. – genocid i ubijanje Kršćana, kao i drugih ljudi različitih religija, od ruku zlih ljudi.
Kada je sotona zarazio dušu, ona je sposobna na najjaču mržnju prema Božjoj djeci. Kada skupine ljudi rade zajedno, u potpunoj podložnosti zlome, njihova zloća se očituje u svakom činu, tako da se izazove smrt i uništenje onih koje nadziru.
Vi morate moliti, svi vi, da se spriječe planovi zlih ljudi čija je želja umanjiti svjetsko stanovništvo, za njihov vlastiti cilj. Oni koji budu pošteđeni ovoga zla uvidjet će da su pod nadzorom nevidljive skupine. Ja pozivam svakog pojedinog od vas da se molite Mom Sinu, Isusu Kristu, zato da bi pomogli ublažiti te tragedije i zloću. Neki od ovih užasa mogu biti ublaženi, ali ne svi. Vaše molitve će, međutim, oslabiti utjecaj ovih strašnih djela koje izvršavaju sljedbenici zloga. Molim da molite ovu Križarsku molitvu da pomogne umanjiti ubojstva nevinih.  
 
Križarska molitva (166) Da umanji ubojstva nevinih
 
Najdraža Majko Spasenja, molim Te prikaži ovu našu molbu Tvome ljubljenom Sinu, Isusu Kristu, da se umanje ubojstva nevinih.
Mi molimo, da u Svom Milosrđu, On ukloni opasnost od genocida, progona ili zastrašivanja protiv Božje djece, u bilo kojem obliku.
Molimo, mi Te usrdno zazivamo, draga Majko Spasenja, da čuješ naš vapaj za ljubavlju, jedinstvom i mirom u ovom žalosnom svijetu.
Mi molimo da Isus Krist, Sin Čovječji, zaštiti sve nas tijekom ovih vremena velike boli i trpljenja na Zemlji. Amen.
 
Djeco, kada se dogode navještena proročanstva, važno je da molite za Milosrđe Moga Sina, da bi sve trpljenje moglo biti oslabljeno i da zločini, počinjeni protiv čovječanstva, mogu biti suzbijeni.
Idite u miru i ljubavi, da služite Gospodinu.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Petak, 19. rujna 2014., 13:14h
 
Moje drago dijete, naviješteno je da će se pojaviti mnogi lažni proroci i da će, tijekom ovog vremena, oni širiti neistine o Riječi Božjoj.
Oni će se pojaviti u stotinama tisuća i biti potvrđeni od onih koji tvrde da predstavljaju sluge Moga Sina. Oni će propovijedati u malim, kao i u velikim skupinama i vi ćete ih poznati po lažnim proročanstvima, koja će oni otkriti svijetu. Vidjet će ih se kao vrlo svete ljude i neki će reći da oni imaju velike moći izlječenja tijela kao i duha. Neki će nositi halje svetih ljudi i oni će promicati novi misal, koji će zastranjivati od Istine. Mnogi ljudi će biti zbunjeni njihovim učenjima, jer će oni miješati svoje lažne tvrdnje s dijelom Istine. Jedan od njihovih ciljeva će biti da ih se vidi kao da pripremaju svijet za Isusov Drugi Dolazak i stvorit će veliko očekivanje ovog događaja među sljedbenicima Mog Sina. Ali, to neće biti Moj Sin, Isus Krist, za kojega će oni pripremati Božju djecu da Ga srdačno prime. Ne. To će biti Antikrist.
Oni će otkrivati velike zablude vezano za Knjigu Otkrivenja, jer će oni iskriviti sadržaje ove Svete Knjige. Malo tko će znati da oni hrane lažima i najveća neistina, koju će oni proglašavati, bit će ovo. Oni će reći da će se Isus Krist, Sin Čovječji, obznaniti u svijetu uskoro. Da će On doći u tijelu. Da će On hodati među Svojim ljudima i da će ih On uskrisiti u posljednji dan. Ovo se nikada ne može dogoditi, jer Moj Sin, Koji je došao u Tijelu, prvi put, Svojim Rođenjem, nikada neće doći u tijelu pri Njegovom Drugom Dolasku.
Čuvajte se čovjeka koji sebe proglašava Sinom Čovječjim, koji vas poziva k sebi, jer on neće biti od Boga. Moj Sin će doći u oblacima, baš kao što je napustio Zemlju tijekom Svog Uzašašća na Nebo, tako će također biti u posljednji dan.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Subota, 20. rujna 2014., 16:38h
 
 
Moja predraga kćeri, znaj da iz ljudske slabosti Ja izvlačim veliku snagu. Moja Moć je u svojoj najvećoj jakosti kada dodirnem duše slabih, jer Ja se tada mogu približiti k njima, da Mi omoguće da djelujem u njima.
Oni od vas koji ste slabi, vi morate moliti Mene da vam dam Dar ufanja. Ufajte se u Mene, moji dragi maleni i tada je sva Moć Moja. Ja se ne mogu približiti ponosnim, bahatim i oholim dušama, jer oni neće poniziti sebe u Mojim Očima. Oholost je prepreka između čovjeka i Boga, jer ohol čovjek vjeruje da je njegov glas veći od Moga. Tako je oduvijek bilo. Danas nije ništa drugačije. Ja tražim da vi svi molite za one duše koji pogrješno shvaćaju Mene i koje osjećaju potrebu izjavljivati što Moja Riječ uistinu znači, u skladu s njihovim vlastitim tumačenjem.
Kada čovjek proklinje drugoga i zatim kaže „ovo je to što bi Bog htio kada se brani Njegova Riječ“ ili kada on opravdava zlodjela i kaže da je to dobra stvar, u Mojim Očima, znajte ovo. Kada Me ljubite, vi nikada nećete zastraniti od ljubavi kojoj Sam vas Ja poučio ili od načina na koji Me morate nasljedovati. Ja nikada nisam kritizirao grješnike. Ja ih nikada nisam proklinjao. Ja ih nikada nisam povrijedio i Ja ih nikada nisam optužio. Zato, također, vi morate činiti kao što Sam Ja činio.
Prigrlite grješnike. Molite za njih. Jer, ako to ne učinite, onda ćete se suprotstaviti Mojoj Volji i vaša će djela služiti jedino vašem vlastitom manjkavom shvaćanju o tome Tko Sam Ja. Vi ne možete reći da ste od Mene ako propovijedate suprotno onome što Sam Ja poučavao. Nikada ne gledajte s prezirom na one za koje vjerujete da su grješnici u Mojim Očima. Molite za njih, ali ih nikada ne osuđujte jer to nije vaše pravo.
 
 
Vaš Isus

 

Nedjelja, 21. rujna 2014., 17:45h
 
 
Moja predraga kćeri, Moje Srce pripada svim obiteljima i Moja Želja je blagosloviti svaku obitelj, malu, srednju ili veliku u ovo vrijeme. Kada je ljubav prisutna u obiteljima, to znači da je Božja Moć održana, jer sva Njegova djeca pripadaju Njemu. On je taj Koji je stvorio svako pojedino od njih.
Bog čuva Svoju Ljubav za čovjeka kroz obitelj, jer u takvim okolnostima, Njegova Ljubav  cvjeta prirodno. Ljubav sadržana u obiteljima koje su ujedinjene, donosi velike milosti jer ljubav članova obitelji jednih za druge je jedan od najvećih Darova od Boga. Bog koristi ljubav u obitelji da širi svoja krila, tako da svaki član brižne obitelji pomogne širiti ovu ljubav, gdje god da pođu. Isto tako, kada se slomi obitelj, ovo će imati izravan utjecaj na vašu zajednicu, vaše društvo i na vaš narod.
Kada je Bog stvorio Adama i Evu, On je poželio obitelj za Svoju Vlastitu, koju će On obasuti svime. On će uvijek težiti da zaštiti obitelji jer je to mjesto gdje smrtni čovjek najprije otkrije ljubav. Kada ljubav cvjeta u obiteljima, tako će isto cvjetati u tim narodima. Zato što se ljubav jednih prema drugima razvija iz obitelji, upravo iz ovog razloga je sotona napada. Sotona će koristiti svaki utjecaj koji može da zarazi ljude, da bi oni opravdali svaki razlog razaranja obitelji. On će spriječiti obitelji da se osnuju i pokušat će zaustaviti je od ponovnog okupljanja, ako je to Volja Božja. 
Obitelj, proizašla iz Ljubavi Božje, uvijek će biti napadnuta od zla. Da zaštitite vaše obitelji od zloga, molim da molite ovu Križarsku molitvu.
 
Križarska molitva (167) Zaštiti moju obitelj
    
O Bože, moj Vječni Oče, milošću Tvog ljubljenog Sina, Isusa Krista, molim zaštiti moju obitelj od zla, u svako doba.
Daj nam snage da se uzdignemo nad zlim namjerama i da ostanemo ujedinjeni u našoj ljubavi za Tebe i jednih prema drugima.
Održi nas kroz svaku kušnju i trpljenje koje možda pretrpimo i održi živom ljubav koju imamo jedni za druge, tako da smo u jedinstvu s Isusom.
Blagoslovi naše obitelji i daj nam Dar Ljubavi, čak i u vremenima razmirica.
Ojačaj našu ljubav, da bi mogli dijeliti radost naše obitelji s drugima, da bi Tvoja Ljubav mogla biti podijeljena s cijelim svijetom. Amen.
 
Upamtite da je Bog stvorio svakoga pojedinog od vas na Svoju Sliku, da bi On mogao stvoriti savršenu obitelj. Budite zahvalni za svoje obitelji, jer to je jedan od najvećih Darova koje je On udijelio ljudskom rodu. Kada se okonča patnja na ovoj Zemlji i kada se mržnja potpuno uništi, Bog će ujediniti čovječanstvo kao jedno u Njemu. Vi ćete postati ponovno potpuni i Njegova Obitelj će imati Vječni Život.
 
 
Vaš Isus
 
     
Utorak, 23. rujna 2014., 23:30h
 
 
Moja predraga kćeri, dok posežem za Božjom djecom uključujući sve religije, nevjernike i Kršćane, mnogi će se, kao ishod Mog Poziva, obratiti na Kršćanstvo. Ovo će biti postignuto Milošću Božjom, kroz Snagu Duha Svetoga.
U međuvremenu, dobronamjerni Kršćani i Moji predani sljedbenici će uvidjeti da su teške kušnje s kojima će se morati suočiti. Ja ih sada pitam. Tko je među vama tako jak da stanete na Moju Stranu i ostanete uz Istinu, bez Mog Posredovanja u ovo vrijeme? Mnogi od vas, dobrog srca, ostat će odani Meni, ali samo unutar svojih vlastitih skupina. Jednom kada se svi složite jedni s drugima, bit će vam lakše služiti Meni. Ali kada se suočite – a hoćete, u jednoj fazi, s protivljenjem Mojih neprijatelja koji će vas pokušati privući u lažni nauk – neće vam biti lako.
Kada vas prekoravaju jer slijedite Istinitu Riječ Božju, mnogi od vas će biti preslabi da bi Ju branili. Jednom kada se suočite s protivljenjem vaših braće i sestara Kršćana, i kada ste primorani prihvatiti nanovo prilagođeno, ali lažno, Pismo, vi ćete biti pogođeni teškom žalošću. Do tada će vaša vjera biti uistinu kušana. Imat ćete dva izbora. Vjerovati u Istinu, kako Ju je utvrdio Bog i za koju je mnogo krvi proliveno zato da se čovjek izmiri sa svojim Stvoriteljem. Ili prihvatiti razvodnjenu verziju Moje Riječi, prožetu neistinama.
Izabiranje prve opcije će vam donijeti mnogo boli, žalosti i trpljenja, jer će vas drugi prezirati zato što ostajete vjerni Meni. Ali, odabirući drugi izbor – dok možete biti dobro zaštićeni s mnogo hvale, prihvaćeni od svojih takmaca i od Mojih neprijatelja – vi ćete uroniti u tamu i vaša duša će biti u opasnosti.
Lako je reći da ste Kršćanin, onda kada niste izazvani jer jeste. Ali ako ste prezreni, izrugivani, ismijavani ili klevetani u Moje Ime, neki od vas neće biti dovoljno jaki da se odupru ovim kušnjama. Mnogi od vas će Me napustiti i otići zbog straha od javnog mnijenja. Mnogi od vas će Me izdati. Mnogi od vas će okrenuti leđa, jer ćete se previše sramiti da nosite Moj Križ.
Nikada ne vjerujte da je lako biti Moj sljedbenik, jer nije. Ali doći će vrijeme kada će vaša vjera biti stavljena na konačni ispit i tada ću Ja znati tko je od Mene, a tko nije.  
 
 
Vaš Isus   
 
Srijeda, 24. rujna 2014., 15:05h
 
Moja predraga kćeri, kao što je Moja ljubljena Majka izabrana od Boga da najavi Dolazak Mesije, tako je također Ona pozvana da pripremi čovječanstvo za Moj Drugi Dolazak.
Ona je uzdignuta na najvišu Hijerarhiju u Nebu i dodijeljene su Joj velike moći od Mog Vječnog Oca. Međutim, Ona ostaje kakva je bila nekoć, kakva je sada i kakva će uvijek biti, vjerna i ponizna službenica Božja. Ona služi Njemu u Njegovom Planu da podigne čovjeka do savršenog stanja u kakvom je trebao biti.
Ljepota čovjeka, stvorenog na Živu Sliku Božju, nevjerojatna je. Ni jedan muškarac, žena ili dijete na ovoj Zemlji ne mogu se mjeriti s tim što je bilo stvoreno kada je Bog stvorio Adama i Evu. Grijeh je bio njihova propast i Lucifer njihov neprijatelj. Zatim je ovo savršeno stanje  bilo uništeno. Zamrljan grijehom, čovjek nikada više neće ovladati ovim savršenim stanjem sve dok se ne protjeraju Zmija i svi oni koji ga obožavaju. Dok taj dan ne dođe, ljepota ljudskog tijela i duše će ostati potamnjena.
Čovjek je Božja najveća ljubav. Anđeli su Njegove sluge i kao takvi, također, moraju pokazati ljubav prema Božjem Stvorenju. Božja Ljubav prema Svojoj obitelji nadomješta sve što je On stvorio i dok ne zavlada dušama Svoje djece, On nikada neće počinuti. Bog dozvoljava mnoga trpljenja, poniženja i tragedije, što je sve uzrokovano mržnjom od onoga kojega je On visoko cijenio - bivšeg Arhanđela Lucifera, koji je postao sotona. Otpao zbog svoje ljubomore, oholosti i sebeljublja, on je Mom Ocu uzrokovao najveću moguću bol. I danas, kao što je bilo tada, on i dalje čini isto.
Vjerni Anđeli Mog Oca, svi Sveci i Moja ljubljena Majka, stvorili su vezu koja nikada ne može biti slomljena. Što god nalaže Moj Otac, izvršava Njegova Elitna Hijerarhija. Nikada Ga se ne ispituje. Što god poželi Moj Otac, ispravan je način i najsnažniji način. To je način na koji ljudski rod može biti spašen od prokletstva zloga. To je Njegovo isključivo pravo. Nitko se ne bi smio usuditi ispitivati Ga. U Svom konačnom Planu, posljednjem stupnju na kojem će On privesti Svoj Plan Spasenja kraju, On će posredovati na mnoge načine.
Naslov Moje Majke, „Majka Spasenja“, posljednji kojega je Njoj dao Vječni Otac, Bog Svevišnji, nije slučajan. Ona je poslana da upozori svijet i pripremi ga za konačni napad protiv ljudskog roda od strane zloga. Njoj je dodijeljen ovaj zadatak i Ja tražim da vi prihvatite ovo i odgovorite na Njen Poziv na molitvu u svako doba. 
Presveto Trojstvo će udijeliti mnoge Blagoslove onima koji odgovore na ovu, posljednju Misiju s Neba – Misiju Spasenja. Prihvatite sa zahvalnošću da su takve milosti iskazane čovječanstvu, s ljubavlju i velikodušnošću srca.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
 
Subota, 27. rujna 2014., 19:20h
 
 
Moja draga djeco, kako je Moje Srce slomljeno tijekom ovih teških vremena, kada se čovjek digao da prkosi Bogu na toliko mnogo načina.
Božji Zakoni su ismijavani svugdje po svijetu, jer se grijeh više ne priznaje kao da je zao. Umjesto toga, on se opravdava u svakoj prilici tako da čovjek više ne može razlučiti između dobra i zla. Kada prigrlite grijeh, u svim njegovim oblicima i proglasite ga da nije od važnosti, onda nikada nećete biti zadovoljni. Grijeh, jednom kada se vidi kao tek ljudska grješka, vodit će većem i više ozbiljnijem grijehu, sve dok konačno ne odvede u tamu duha i odvojenost od Boga. To će ostaviti prazninu u vašoj duši, što će donijeti oblik jada iz kojeg se teško izvući.
Tama dolazi od duha zla. Svijetlo dolazi od Boga. Grijeh donosi tamu i ako ne priznate grijeh i ne tražite pomirenje, on će rasti i gnojiti se, dok ne zadavi duh. Ništa na ovom svijetu duši neće niti može donijeti olakšanje za kojim žudi. Jedino pomirenje između duše i Boga može je osloboditi od ovog stiska.
Grijeh je činjenica. On postoji i nastavit će postojati sve do Kristovog Drugog Dolaska. Božja djeca koja shvaćaju Deset Zapovijedi, koje je On utvrdio, znat će da čovjek mora moliti Boga za oproštenje svaki pojedini put kada sagriješi. Nije važno što on uvijek iznova traži Boga i moli za Njegov Oprost, jer to je jedini način da ostane u jedinstvu s Njim. Na ovaj način, primit ćete mnoge Milosti i vi ćete sazrijevati i prebivati u Svijetlu Božjem.
Čovjek mora prihvatiti svoju slabost, zbog postojanja grijeha. On mora prihvatiti kako ga grijeh može odvojiti od Boga. Kada on ne prihvaća ovu činjenicu, tada on govori da je on jednak Bogu. Bez vjerovanja u postojanje grijeha, čovjek ne može služiti Bogu. Tada odvojenost između duše i njenog Stvoritelja postaje veća sve dok ne prestane razgovor između čovjeka i Boga. 
Želja sotone je zarobiti duše i spriječiti njihovo Spasenje. Dok čovjek ne prihvaća važnost priznavanja Božjih Zakona, on će Ga nijekati.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja 
 
 
Nedjelja, 28. rujna 2014., 18:15h
 
 
Moja predraga kćeri, Riječ Božja, kako Ju je utvrdio Moj Otac, i Riječ rečena Mojim Apostolima je bila temelj na kojem je Moje Mistično Tijelo, Crkva, bilo sagrađeno.
Vječna Riječ je temelj na kojem Crkva stoji. Ne na drugačiji način. Riječ Božja je Vječna - uklesana je u kamen. Ona je temelj Istine. Temelj Moje Crkve ne može biti uzdrman, ali zdanje koje stoji na Njoj, može se promijeniti i nadodati. Međutim, ako se građevina promjeni, tada može biti da je temelj ne održi, ako odstupi od strukture građevine za koju je bila zamišljena.
Riječ Božja ne može biti prepravljena, jer se nikada ne može promijeniti. Jer kako bi mogla? Bog nije rekao jednu stvar da bi značila nešto drugo. Crkva mora biti podložna Riječi Božjoj. Riječ Božja ne podliježe onim članovima Moje Crkve koji mogu misliti drugačije. Usudite se uplitati u Riječ i vi ćete izdati Mene, Isusa Krista. Ja Sam Crkva. Moje Tijelo je Crkva i sveto je sve što izvire iz Mene. Jer sve dok podržavate Istinu vi, Moji posvećeni sluge, možete Me predstavljati. Dok god se u Mene ufate i častite Me i osiguravate da su odgovarajući postupci na mjestu u Mojoj Crkvi, onda možete reći da ste Moji.
Kada je Bog davao Evanđelja, Snagom Duha Svetoga, Riječ je mogla biti predstavljena koristeći druge izraze, ali u svakom slučaju, ostala je ista. Kada je Bog govorio preko Proroka i Mojih Apostola, blagoslovljenih Darom Duha Svetoga, jezik je bio jasan, jednostavan i zapovjedan. Isto je istina danas kada Bog govori Svojim prorocima. Jezik je jasan i jednostavan i dan je s odlučnošću, jer dolazi od Boga. Riječi izgovorene od Mene, vašeg Otkupitelja, vjerne su Mojoj Svetoj Riječi koja je sadržana u Pismu, jer dolaze od iste Ruke. Stoga, čuvajte se bilo koga tko vam daje novu verziju Istine, koju je teško slijediti i razumjeti. Kada je Istina iskrivljena, lažni nauk će proizlaziti iz nje. Bit će puna rupa; nelogična i upravo suprotna od Svete Riječi Božje.
Kad vam se kaže da će Bog prihvatiti grijeh zbog Svog Milosrđa, znajte da je to laž. Bog će prihvatiti dušu koja se kaje, ali nikada grijeh, jer to je nemoguće.
Prianjajte uz Istinu u svako doba, jer bez Nje, živjet ćete laž.
 
 
Vaš Isus   

 

Ponedjeljak, 29. rujna 2014., 20:50h
 
 
Moja najdraža kćeri, Moja Ljubav može dati velike plodove kada Ju prihvatite. Ali kada Je čovjek odbaci to rađa suhom zemljom. Bez Moje Ljubavi nema života, nema radosti, nema mira. Kada čovjek osjeti Moju Ljubav, Ona čini velika čudesa, strahopoštovanje i osjećaj duboke zahvalnosti u duši osobe kojoj je darovan ovaj Dar.
Moja draga djeco, kada osjetite ljubav u bilo kojem obliku za drugo ljudsko biće, to osjećate Moju Ljubav. Ona jedino može doći od Mene, jer Ja Sam Ljubav. Ljubav je dar i morate ga se domoći kada osjećate da se miče u vašem srcu. Vi koji prihvaćate Moju Ljubav, znajte da ću vas Ja ispuniti s još više Moga Dara kada Ga dijelite s onima kojima nije udijeljena ova milost.
Moja Ljubav će pokoriti zlo i mržnju. Ljubav uništava mržnju, dok zli, trn u čovjekovom boku, nije sposoban za Nju. Kada kažete da Me ljubite tada se morate boriti vrlo snažno da spriječite mržnju, bilo koje vrste, da unakazi vašu dušu. Ako Me ljubite, vi ćete oprostiti vašim neprijateljima jer ćete ih vidjeti kako ih Ja vidim. Ovo zahtijeva ustrajnost s vaše strane i stegu koja će vas spriječiti u tome da povrijedite drugu osobu, ili usmeno ili fizički.
Kada dopuštate Mojoj Ljubavi da teče vašim venama, vi ćete osjetiti potpuni mir i slobodu. To je zato jer nećete osjećati zlobu, ni ljutnju, ni osvetu niti zamjerku protiv Mog drugog djeteta. To je Dar Moje Ljubavi u Njenom najčistijem obliku. Prihvatite Ga od Mene moleći ovu molitvu.
 
Križarska molitva (168) Za Dar Božje Ljubavi
 
O najdraži Oče, o Vječni, Bože Svevišnji, učini me dostojnim Tvoje Ljubavi.
Molim Te, oprosti mi jer sam povrijedio druge i za svako loše djelo koje je uzrokovalo patnju bilo kome od Tvoje djece. Otvori moje srce da Te mogu primiti u moju dušu i očisti me od bilo kakve mržnje koju mogu osjetiti protiv druge osobe. Pomogni mi da oprostim mojim neprijateljima i da posijem sjeme Tvoje Ljubavi posvuda gdje idem i među onima koje susrećem svaki dan. Daj mi, dragi Oče, Darove Ustrajnosti i Ufanja, da mogu podržati Tvoju Svetu Riječ i da tako, u tamnom svijetu, očuvam živim plamen Tvoje Velike Ljubavi i Milosrđa. Amen.
 
Djeco, molim vas primite utjehu u spoznaji da Ja ljubim sve vas, bez obzira tko ste, bez obzira koje ste grijehe počinili i da li Me proklinjete ili ne. Moja Ljubav prema vama je bezuvjetna.    
Ja moram, međutim, odvojiti one koji Moju djecu pokušavaju zaslijepiti za Istinu njihova Spasenja od onih koji su od Mene. Kada ne bih posredovao, mnogi bi Mi bili izgubljeni i Ja nisam spreman žrtvovati duše onima koji će Mene odbaciti u posljednji dan, unatoč svakom naporu s Moje Strane.
Ja tražim da stavite sve svoje ufanje u Mene i držite Moj Pečat Zaštite, u bilo kojem obliku, blizu vas. Bitka je već započela i Ja ću izvršiti pravdu kažnjavajući one koji pokušavaju uništiti Moju djecu.
Nikada ne zaboravite Tko Sam Ja. Ja Sam Početak i Svršetak. Svi koji dolaze k Meni naći će Vječni Život. Dopustite Mi da vas povedem do sigurnosti i slavnog Života u jedinstvu s Mojom Voljom. Ja ću otkriti Novi Raj u Moje Vlastito Vrijeme i Ja želim da vi pokažete strpljenje. Živite svoje živote u skladu s drugima. Brinite o svojim obiteljima kao i prije. Dolazite k Meni u vaše crkve kao i prije. Ali, uvijek upamtite da Istina, Istinita Riječ Božja, nikada ne može biti izmijenjena, jer Ja Sam Istina. Ja se nikada ne mogu promijeniti, jer to nikada ne može biti.
Ja vas ljubim. Ja vas blagoslivljam. Ja vas štitim.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Bog Svevišnji
 

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice