Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

 
Srijeda, 1. siječnja 2014., 13:44h
 
 
Moje dijete, molim te ohrabri svu Božju djecu da ustraju tijekom iskušenja koja će doći. Toliki mnogi izazovi čekaju sve kršćane, koji će morati svjedočiti zlom otpadništvu kojim će se pred njima razmetati oni, od kojih će tražiti vodstvo, kako bi živjeli potpune kršćanske živote.
Oni koji će uskoro biti postavljeni, u najvišim rangovima Crkve Moga Sina na Zemlji, neće biti od Boga. Oni neće služiti Mome Sinu i promijeniti će mnoga naučavanja i zakone unutar Crkve. Oni će tako brzo izazvati takve promjene, s mnogim novim knjigama, misalima i poveljama koje će se uvesti, da ćete vi tada znati da su za takva djela bile potrebne godine priprema. Ne bi bilo moguće uvesti takve radikalne promjene u toliko mnogo oblika, da to nije tako. To će biti jedan od prvih znakova gdje možete biti sigurni da je ovo iskrivljeno naučavanje koje će se uskoro uvesti stvoreno s velikom pažnjom. 
Mnogi ljudi neće prepoznati ove promjene u Crkvi, a oni koji hoće, pljeskati će im, jer će umiriti krivnju koju će osjećati zbog svojih grijeha. Konačno, njima će laknuti, jer sada će to značiti da će moći javno proglašavati svoje prihvaćanje svih stvari koje vrijeđaju Boga. Jer, ako Crkva proglasi grijeh prirodnom stvari i dijelom ljudske prirode, onda to znači, zasigurno, da grijeh nije više važan. Zatim, proglašavanjem važnosti brige o siromašnima i gladnima u svijetu, oni će se smatrati svetima u Božjim Očima. 
Kada je Moj Sin javno zanijekan i kada je Njegova Riječ iskrivljena, velika pažnja će se staviti na javna djela milosrđa. To će odvratiti pažnju od stvarnosti. To će stvoriti podjelu i konačno se o Pravoj Riječi Božjoj više neće raspravljati. Kada sve religije budu dovedene pod jedan krov i gdje će se prema stajalištima pogana ophoditi s velikim poštovanjem, onda će se ljudi bojati ustati i proglašavati Istinu. Ako i kada se usude to učiniti, oni će biti optuženi za bogohuljenje.
Dan kada ćete zbog vašeg izjašnjavanja pravim kršćaninom i podsjećanja ljudi na Riječ Božju biti optuženi za krivovjerje, brzo se približava. Istina će biti iskrivljena i Riječ Božja će biti prikazana naopako. Ništa neće biti sređeno. Ništa neće imati smisla u novim pravilima koja će uskoro biti uvedena u Crkvu Moga Sina. Važno je da bez obzira na to koliko bi mogli postati nepopularni, vi morate uvijek ostati odani Riječi Božjoj.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Četvrtak, 2. siječnja 2014., 20:40h
 
 
Moja kćeri, vrijeme, kada će sva javna potvrda onoga Tko Sam Ja, postati samo blijedi plamičak na fitilju svijeće koja je izgorjela do kraja, gotovo je nad vama.
Oni koji kažu da su od Mene, malo će govoriti o Meni. Oni koji su odani Meni, biti će potreseni kada budu vidjeli tolike mnoge koji će Me zanijekati. Vrijeme, kada će vjerni biti odvojeni od onih koji će biti dovedeni u veliku zabludu gotovo je nad vama. U tim nadolazećim danima, slijepi,  gluhi i oni koji neće uspjeti ostati na oprezu na Pravu Riječ Božju okupiti će se u milijardama i prihvatiti lažni nauk – koji nije od Mene.
Kada čujete da se govori o novoj obnovi zavjeta vjere, koja će biti u obliku Sakramenta Potvrde, znajte tada da će to biti ljudska tvorevina. To će biti beznačajno u Mojim Očima. To će prikazati lažni prorok kao dio svoga sveopćeg plana da ujedini sve religije u svijetu. Moje Božanstvo će biti odgrnuto na jednu stranu. Moja Riječ će biti zaboravljena i pokopana, dok će Moja Učenja biti iskrivljena, zato da bi primorali vjerne da prihvate novi oblik takozvane evangelizacije.
Moja Riječ će, međutim, ostati živa, jer oni koji će ostati u Mojoj Crkvi, kako je ustanovljena od početka, neće Me zanijekati. Trojica od četvorice će Me zanijekati. Samo će se Moj Ostatak držati Mene i čuvati Moju Riječ i mnogi od njih će biti zbunjeni. Te jadne duše koje će ostati u Mojoj Crkvi, kada Nju ugrabi novi nauk, neće znati gdje se okrenuti. Njima Ja kažem ovo. Budite jaki. Budite čvrsti. Ne poričite Me. Molite za Moje Vodstvo i nastavite Mi služiti, kao što ste uvijek činili. Kada oni koji tvrde da djeluju za dobro sviju – svih religija – budu tražili od vas da Mene zaniječete, okrenite svoja leđa, jer od vas će se tražiti da prigrlite poganstvo, koje će biti zamaskirano kao Kršćanstvo.
Dok ovi uljezi, neprijatelji Božji, napadaju Moju Crkvu, unutar Njene hijerarhije, Moj Otac će poslati strašnu Kaznu. On će zdrmati svijet i nijedan čovjek, žena ili dijete neće moći zanemarivati ta previranja. Kada Moji neprijatelji napadnu Moje Mistično Tijelo, oni će uzrokovati mnogo štete, mnogo zbunjenosti i odvesti mnoge od Istine. Ali oni nikada neće uništiti Moju Crkvu, jer Moja Vojska Ostatka nikada neće ostaviti Istinu ili biti prisiljena zakleti se na vjernost sotoni ili njegovim posrednicima. 
Mnogi ratovi će se sada povećati i oluje i potresi će se pojačati, dok se Grmljavina Gnjeva Moga Oca ne osjeti posvuda.
Oni Moji neprijatelji, koji hodaju među vama i koji zavode Moju Crkvu, neka znaju ovo. Ja vam nikada neću dozvoliti da osvojite one duše za koje sam Ja dao Moj Život. Vaša drskost će biti kratkoga vijeka, vaša zlodjela zaustavljena, a vaši pokušaji da povrijedite duše koje ste obilježili iznenada će doći kraju. Vi nikada nećete ustati protiv Riječi Božje, bez Božjeg Zahvata koji će se sručiti na vas. Vaša vjernost zlu okončati će propašću za vas i svakoga koga uspijete prevariti. Kada pokušate napredovati prema Vratima Raja kako bi se hvalili svojom vjernošću sotoni, biti ćete pokošeni, okovani lancima i bačeni u ponor i nikakvo Milosrđe vam neće biti pokazano.
Idite sada, svi vi koji ćete svjedočiti ovim stvarima koje će doći i ostanite oprezni cijelo vrijeme. Vi morate nastaviti služiti Meni, jer može biti samo jedan Gospodar.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 3. siječnja 2014., 21:45h
 
 
Moja predraga kćeri, kada je proroke od davnina Bog pozivao da proglašavaju Istinu, oni nisu bili – nijedan od njih – pretjerano oduševljeni Kaležom Prave Riječi Božje koja im je dana. Bilo je to tako silno za svakog od njih – od kojih mnogi nisu bili obrazovani o Riječima Pisma – veliki dio onoga što im je dano za njih nije imalo smisla. Ipak, Snaga Duha Svetoga ih je privukla i to im je omogućilo da govore Riječ Božju, točno onako kako im je bila dana. Mnogi su se sakrili u strahu. Neki su otišli. Oni koji su otišli, vratili su se. Kada Bog šalje proroka, to znači da On planira nešto od velikoga značaja. Proroci, glasnici Božji, samo otkrivaju svijetu ono što je nužno za Spasenje duša.
Moja kćeri, neka se zna da će ova Misija biti ona kada će se osjetiti Božji Glas, kao da je grmljavina koja će se osjetiti u svakom dijelu Zemlje. Mnogo toga će biti otkriveno Božjoj djeci prije nego svane Veliki Dan Gospodnji. Nužno je da se ovo dogodi, jer kada On ne bi upozorio čovječanstvo, onda ne bi ispunio Svoje Obećanje koje je dao prorocima – Mojsiju, Danielu i Ivanu. Kada Bog daje obećanje, to se uvijek ispuni.
Nikada se ne bojte pravoga proroka, jer oni govore Riječi koje je u njihova usta stavio Bog, za vaše dobro.
Čuti Riječ Božju koja se danas govori može uzrokovati strah. To može biti silno i uzrokovati određenu količinu tjeskobe. Ipak, bez oživljene Riječi, poslane da ponovno diše i živi među vama, vi bi pronašli prazninu – udaljenost između vas i Boga – preveliku. Praznina se sada zatvara, jer će vam Moje Riječi, koje vam donosi Moj Otac, donijeti utjehu – više radosti nego žalosti, više hrabrosti nego straha i više olakšanja nego plača.
Slušaj ovo pažljivo, Moja kćeri. Ti Me nikada ne smiješ pokušati odgurati kada je sve što Ja želim obaviti vas Mojim Svetim Rukama i privući vas u Moje Srce. Moja Riječ može biti sumorna, Moja Proročanstva teška za čuti i zlodjela čovjeka uznemirujuća za svjedočiti im, ali nikada ne zaboravite da će sve ove stvari proći. One će biti zaboravljene. Imati će malo posljedica. Jer svijet, život pred vama, donijeti će sa sobom veliku radost i smijeh, tako da će se Ljubav Božja osjetiti u svakom mjestu, svakom domu, svakoj duši i svakom srcu. 
Ovo je posljednji dio Moga Plana da spasim Zemlju i svako živo biće. On će predstavljati mnoge poteškoće i kušnje. Čovjekova okrutnost biti će od svega najviše uznemirujuća za izdržati, a odbijanje Mene, Isusa Krista, zadnja kap u Očima Moga Oca. Ipak, ovaj posljednji sukob neće dugo potrajati prije nego što čovjek bude oslobođen strašne mržnje koja postoji u svijetu.
Snagu Neba ne treba podcjenjivati, jer Zahvat Moga Oca će biti presnažan da ga Njegovi neprijatelji izdrže. Zato budite u miru. Prihvatite Božji Zahvat – Njegovo Veliko Djelo Ljubavi, koje vam je dano po Riječi koja dolazi iz usta Njegovih proroka. Sve te stvari su tu da vas zaštite, dovedu bliže k Meni i stvore Novi Početak gdje neće biti kraja.
 
 
Vaš Isus
 
 
Subota, 4. siječnja 2014., 13:40h
 
 
Moja predraga kćeri, premda se Moje Pravde treba bojati, Ja ću uvijek odgovoriti onima od vas koji usrdno molite za Milosrđe za druge duše. Ja vam obećavam, da kroz molitvu Mojih Križarskih Molitvi i drugih molitvi, u kojima tražite od Mene da pokažem Blagost, Ja ću slušati i postupiti u skladu s tim. 
Moje Milosrđe je beskrajno i prekriva sve grješnike kada oni i ostali traže otkupljenje. Moja Ljubav je beskrajna. Moja Samilost je neprekidna. Neka nijedan čovjek nikada ne posumnja u Moje Obećanje i Moju Želju da spasim svakoga, uključujući Moje neprijatelje. Ja vam nalažem, Moji ljubljeni sljedbenici diljem svijeta – uključujući one koji nisu upoznati s ovim Porukama – da molite, molite, molite za vaše vlastite duše i one od drugih. To uključuje vjernike, nevjernike i one koji ne poznaju Istinu.
Moja Ljubav prema vama je tu da Ju svi vidite, osjetite i živite. Sve što vi trebate učiniti jest odgovoriti onako kako sam vas Ja poučio. Ljubite jedni druge kako vas Ja ljubim. Budite milosrdni kada vas muče, moleći za njih. Budite velikodušni sa svojim vremenom radeći marljivo i moleći da spasite duše onih koji su daleko udaljeni od Mene.
To je Moja najveća Želja. Budite u miru.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 4. siječnja 2014., 13:50h
 
 
Moje dijete, u onome što je prethodilo Rođenju Moga Sina, muke su bile očite u svemu što nas je zadesilo. Pribjegla sam k Elizabeti po utjehu, u znanju da je ona bila blagoslovljena spoznajom, koju joj je dao Duh Sveti. Ja i Moj ljubljeni suprug smo tražili to utočište mira, u vrijeme kada smo bili obuzeti saznanjem onoga što treba doći.
Kada se Moje vrijeme približilo, svaka prepreka, koju je postavio duh zla, bila je stavljena pred nas, na svakom koraku kojega smo napravili. Vrata su nam bila zatvarana pred našim licima; ljudi koje smo poznavali izbjegavali su nas i bili smo odbačeni u divljinu. I tako smo završili bez krova nad našim glavama i u skloništu koje je bilo podobno samo za životinje, dok je Sveti Mesija došao na svijet kao siromah. Nije bilo svečanosti, ni krunidbe, ni priznanja. Tek je nekoliko ljudi ostalo da Me utješi u Mojoj samoći. Ali tada, kada je Moj Sin Rođen, svi osjećaji tjeskobe su Me napustili. Sve što sam osjećala bila je Ljubav Najbožanstvenije Prisutnosti. Mir je konačno vladao u Mome Srcu.
Snagom Duha Svetoga, poslani su nam pomoć i utjeha, premda ih je bilo malo. Iako je Rođenje Isusa Krista bio ponizan i skroman događaj – gdje je samo nekoliko ljudi sudjelovalo – Riječ se širila. Tako djeluje Duh Sveti. Mnogi su očekivali Rođenje. Mnogi su čuli o događaju i onda su mnogi o njemu pričali. Kada se obznanilo da je Isus Krist, Mesija koji je obećan čovječanstvu, Rođen, protivljenje se počelo povećavati. Zlobni napad Heroda i svih njegovih slugu, pokazao je koliko Prisutnost Božja ulijeva strah u srca zlih ljudi.
Od toga dana pa nadalje, Ja sam postala zaštitnica Moga Sina i Moj ljubljeni suprug, Josip, pobrinuo se za našu zaštitu u mnogim prilikama nakon toga. Mi smo proveli mnoge godine bježeći iz jednoga mjesta u drugo. Suočili smo se s toliko protivljenja – s toliko straha, toliko mržnje. To je bio naš usud. Od trenutka kada je Moj Sin pronađen s dvanaest godina kako propovijeda u Hramu, mi smo Ga počeli skrivati. 
Josipova rodbina je sudjelovala, potajno nas izbavljajući i putovali smo mnogo godina. Prvo smo otišli u Judeju, a zatim je Moj Sin odveden u Indiju, Perziju, Egipat, Grčku i Englesku. Gdjegod da smo otišli Prisutnost Moga Sina je činila mnoga čuda, premda se On nikada nije javno predstavljao kao Mesija. On je bio brižno čuvan i puno smo naučili preko Njega. Živjeli smo u miru, ljubavi i skladu i da nije bilo Moga supruga, Josipa, mi ne bismo mogli nikuda otići zaštititi Moga Sina dok nije počela Njegova javna Misija. 
I sada kada je Njegov Drugi Dolazak neizbježan, svaka prepreka će biti postavljena pred Njegov Dolazak. Svaka Riječ iz usta Njegovoga proroka će biti rastrgana i ismijavana. Samo šačica ljudi će biti zainteresirana za Istinu koja okružuje ovu Misiju i mnoga vrata će biti zatvorena pred licima onih koji slijede Njegove upute. Ova Misija je osamljena za tebe, Moje dijete i dana ti je uputa da ostaneš pokorna u svim stvarima koje ti je obznanio Bog.
Pomoć će biti poslana. Pomoć će također izostati kada to bude Želja Moga Sina. Dok se čini da malo njih slijedi ovu Misiju, milijuni drugih potpuno vjeruju u Nju. Jer Riječ Božja će uvijek privući one koji su Njegovi, kroz Snagu Duha Svetoga.
Porođajne muke su počele i porod neće predugo trajati. Uskoro će svanuti rođenje novoga početka i zatim će konačno doći Dan Gospodnji. Djeco, budite u miru, jer sve ove stvari se moraju dogoditi prije nego se Zemlja očisti od grijeha.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Nedjelja, 5. siječnja 2014., 19:34h
 
 
Moja predraga kćeri, kada Vatra Duha Svetoga ulazi u dušu osobe, prvi odgovor je onaj u suzama. Drugi odgovor je onaj zbunjenosti. Treći odgovor je shvaćanje da je nešto predivno – unutarnje shvaćanje Istine Božje i svega što On želi – preuzelo tu određenu dušu. Odjednom se spušta mir, kao i intenzivno shvaćanje tajne Postojanja Boga – Ljubavi Božje. Sve stvari, koje su u skladu s Riječi Božjom, postaju jasne.
Samo oni koji su predali svoju volju Bogu i koji su odbacili svu ljudsku oholost i razum i koji su Mu prikazali sve ovo sposobni su primiti ovaj Dar Duha Svetoga. Ako postoji i samo trunak oholosti u duši, Duh Sveti nikada neće ući u nju. 
Samo oni koji doista vjeruju da je Bog Svemoguć i da je čovjek ništa i da nije dostojan stajati pred Njim mogu predati svoju volju. Samo onima koji su voljni učiniti sve što se od njih traži, da izvrše Svetu Volju Božju, u skladu s Njegovom Riječju, mogu biti dani Darovi da proglašavaju Riječ koja će imati svaki stvarni utjecaj.
Svaki čovjek koji tvrdi da proglašava Istinu i kaže da ga vodi Duh Sveti, nikada se neće hvalisati svojom vlastitom veličinom. On nikada neće privlačiti pažnju na svoje darove, svoje sposobnosti, svoje znanje, svoju svetost ili svoju poniznost. Jer kada čovjek to čini, u Sveto Ime Božje, on nije blagoslovljen Duhom Vatre – Plamenom koji pobuđuje srca ljudi, kako bi oni odgovorili, s ljubavlju, na Riječ Božju.
Tijekom Moga Vremena na Zemlji, Ja sam pojasnio svima vama da će onaj koji se uzdiže preda Mnom biti odbačen u pustinju. Onaj koji se ponizi preda Mnom biti će uzvišen.
 
 
Vaš Isus
 
Utorak, 7. siječnja 2014., 12:15h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja Riječ će ostati nedirnuta, jer Moji ljubljeni odani sljedbenici diljem svijeta, koji će tvoriti Ostatak Moje Crkve, nikada neće zastraniti od Istine. 
Toliko mnogo Mojih sljedbenika će se pojaviti kako bi tvorili Moju Vojsku Ostatka u svakom narodu u svijetu, uključujući komunističke režime. Duh Sveti je poslan da zaštiti svaki pojedini dio ove male, ali moćne Moje Vojske. Uskoro će svi Moji učenici širiti Riječi proročanstava koja su dana svijetu preko ove Misije – posvuda. Oni će sada izaći i svima širiti Evanđelja, Moju Riječ i Moja Obećanja. Ja nikada neću dopustiti da vjera Mojih sljedbenika oslabi i izblijedi. Međutim, onih duša koje ostanu odane Riječi, kako je dana čovječanstvu u Bibliji, biti će malo.
Moje Svjetlo će sjati poput Sunca na sva ona mjesta gdje Moji ljubljeni učenici odgovore na Moj Poziv u ovo vrijeme. Ovo je Poziv s Neba koji vas poziva da ponesete Moj Križ i slijedite Mene, svoga Isusa, do krajeva Zemlje. Ja želim da šireći se kako bi proglašavali Istinu Presvetoga Trojstva, pomognete Meni da okupim izgubljene, zbunjene, lutalice i one koji Me ne poznaju.
Vi ćete pozvati sve religije i dati im Moju Riječ. Molitvama koje vam Ja dajem, oni će biti blagoslovljeni. Radujte se, vi koji znate da sam to Ja, Isus Krist, Koji vas poziva u ovo vrijeme velike promjene. Vi ste, doista, blagoslovljeni. Znajte da je Moja Ljubav prema vama takva da ću vas Ja voditi, ojačati i dati vam hrabrost lavova u vašoj misiji. Vi ćete govoriti s ljubavlju i rječitošću i Vatra Duha Svetoga će se izlijevati iz vaših usta. Ovaj Dar će privući milijune natrag k Meni. Ja vas sada pripremam, jer vi ćete uskoro svjedočiti najvećoj prijevari koju je sotona ikada nanio svijetu. 
Kada ste od Mene, vi ćete moći braniti svijet od toga da bude zahvaćen obiješću zloga u njegovim posljednjim danima. Vi nećete podbaciti. Vi ćete trpjeti. Vi ćete se suočiti s neodobravanjem, protivljenjem i optužbama za krivovjerje, iako ćete vi samo podsjećati ljude na ono što je sadržano u Svetim Evanđeljima. 
Budite u miru, jer Moji Darovi će vas održati tijekom ove bitke. Vi ste sada spremni, jer Moji neprijatelji, koji su čekali da se odvažno proglase svijetu, uskoro će postati poznati. Onda će to biti vrijeme da Moji konačni Plan za Spasenje čovječanstva bude dovršen.
Ja Sam u vama, s vama i Ja prebivam uvijek u vašim srcima i dušama.
 
 
Vaš ljubljeni Isus
 
 Utorak, 7. siječnja 2014., 23:15h
 
 
Moja predraga kćeri, baš kada vjerni budu vapili: „Ne više – ne možemo podnijeti promatrati kako zlo slavi pobjedu nad dobrim.“ sva će bol naglo okončati.
Pročišćavanje od zla zahtijeva da bude dozvoljeno da se ono najprije širi. To je ispit za one ljude sa zlim srcima koji će prvi biti privučeni. Dok poniru u prazninu zla, oni će se ili oduprijeti boli koju će ono stvoriti u njihovim dušama ili će oni sebi dopustiti da budu odvedeni u nove bezdane, sve dalje i dalje od Kraljevstva Božjeg. 
Duše vjernih će biti kušane do ruba i one će biti mučene zbunjenošću koja ih čeka. Mnogi će znati u svojim srcima da se ono što su vjerovali da je istinito i što su držali blizu svojim srcima, više ne smatra Istinom. I zbog toga oni neće moći rasuditi što je od Mene, a što nije. Njihova vjera će biti rastrgana na komade i mnogi će se naći upetljani u ljudski stvoreno novo naučavanje, za koje nikada neće osjećati da je ispravno. Oni će imati osjećaj nemira i mnogi neće moći povjeriti svoje strahove onima koji su određeni kao Moji posvećeni sluge. Oni neće znati kome se obratiti za Istinu.
Oni će morati svjedočiti javnom proglašenju koje će veličati grijeh, kada bude proglašeno da je čovječanstvo slabo – Bog zna da je čovjek, oslabljen grijehom, samo žrtva. Umjesto da moraju svjedočiti grijehu u svoj njegovoj ružnoći, oni će biti prisiljeni kimati glavom njihovim sporazumima i prihvatiti nove zakone, koji će biti uvedeni u Crkvu. Od njih će se očekivati da se poklone i poštuju nove zakone, koji će pozivati sve vas da poštujete čovjekovu osobnost i vaše pravo da budete što želite i da činite što odaberete. 
Kada Moji sljedbenici, koji podlegnu nadolazećoj prijevari, zaniječu Mene, to ne znači da će oni reći: „Ja ne vjerujem u Isusa.“ Ne, to će značiti ovo. Oni će odabrati u koji dio Mojih Učenja žele vjerovati. Zatim će odlučiti s kojim se dijelovima ne slažu. Zatim će reći da bi se Isus složio s ovim novim tumačenjem, da On hoda Zemljom danas. Oh, kako su malo naučili i kako će ih oholost razvući na komade. Kada se kazna spusti oko njih i kada shvate kako su Me uvrijedili, oni će vrištati od straha, kada dođu licem u lice s pravdom koja će ih sustići.
Na taj dan, kada Istina bude otkrivena, samo zbog molitvi Moje Vojske Ostatka, oni koji su na sebe navukli sramotu i koji su se borili protiv Mene, njihovog ljubljenog Isusa, Koji im je samo htio donijeti Milosrđe – oni će biti spašeni.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 8. siječnja 2014., 21.15h
 
 
Moja predraga kćeri, mora se obznaniti da ćete svi vi, kada branite Riječ Božju tijekom vremena tame, trebati svaku Milost od Mene, da bi se održali. Kada Me pozovete da ispunim vaše duše s Mojim Posebnim Milostima, biti će vam lakše slijediti Me.
Ja sada ostavljam u baštinu svima vama, hrabrim i odanim dušama, ove posebne Milosti. Kada molite ovu novu Litaniju tijekom vremena velikih kušnji, Ja ću vam podariti predah. 
 
Litanija (6) Dar Milosti
 
O predragi Isuse, moj ljubljeni Spasitelju, 
Ispuni me Svojom Ljubavlju.
Ispuni me Svojom Snagom.
Ispuni me Svojom Mudrošću.
Ispuni me Svojom Ustrajnošću.
Ispuni me Svojom Poniznošću.
Ispuni me Svojom Hrabrošću.
Ispuni me Svojim Žarom.
Amen.
 
Dušama koje mole ovo tijekom vremena progona, znajte da ću Ja izliti ove Milosti na vas. Vi ćete postati smireniji, jači i više hrabriji, dok nosite Moj teški Križ prema vratima Novoga Neba i Nove Zemlje. Još važnije, vi nećete podleći mučenjima s kojim ćete se možda suočiti u Moje Sveto Ime.
Vi ćete hodati nepokolebljivim i dostojanstvenim načinom, dok nastavljate podržavati Riječ Božju. Za svakoga tko odgovori na ovaj Poziv i moli ovu posebnu Litaniju, vi ćete osjećati radost u vašim srcima koja prije nije bila tamo. Vi ćete se također osjećati pouzdano sa znanjem da ste blagoslovljeni Snagom Duha Svetoga i Istina će uvijek vladati u vašim srcima.
Ja sada ljubim i blagoslivljam svakoga pojedinog od vas – u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
 
 
Vaš Isus
 
Četvrtak, 9. siječnja 2014., 21:40h
 
 
Moja predraga kćeri, pogledaj oko sebe i što vidiš? Svijet pun proturječja. S jedne strane ćeš vidjeti ljubav, radost i dobru volju. Ali zatim, s druge strane, to će biti osujećeno mržnjom, koju zli ima prema čovječanstvu.
Svaki nemir, žalost, zbunjenost, nedostatak povjerenja, otrov, mržnja i zlo koje vidite da se događaju  u svijetu, znajte da to može doći samo iz jednog izvora. Mučitelj čovječanstva, to je sotona, prouzrokovao je očajnu nesreću među Božjom djecom. Njihova bol zatim postaje Moja i zbog toga zli stvara takvu pustoš – da Me povrijedi.
Moja kćeri, posvuda kamo ideš i svako lice koje vidiš, od ovoga dana, biti će onakvo kakvo ga Ja vidim – svako dijete Božje. Koliko ih Ja sve ljubim, kako se želim brinuti za svakoga od njih – bez obzira na njihove pogrješke ili njihove grijehe. Nema razlike što su učinili da Me uvrijede; Ja ih i dalje ljubim – svakoga pojedinačno. Ja osjećam veliku radost kada vidim kako ljubav isijava iz njih – ljubav koju su primili kao Dar od Moga Oca, Koji ih je stvorio. Njihova ljubav je Moja Ljubav i ona privlači druge duše k njima, a ovo zatim širi Ljubav Božju posvuda. 
Ali kada svjedočim boli i patnji, u svakoj duši, tada njihova bol postaje Moja. Njihova bol može biti razlogom strašne patnje, uzrokovane nedostatkom ljubavi za druge, koja donosi osjećaj očajne osamljenosti. Njihovu samoću i odvojenost također i Ja osjećam i to dalje ražaruje Moju Samilost.
Zatim su tu one duše koje provode sve svoje vrijeme hrleći za stvarima koje ne dolaze od Mene. Oni koji Me odbacuju, potpuno slamaju Moje Srce nadvoje. Kako Ja prolijevam mnoge Krvave Suze za ove duše, jer oni su prerezali pupčanu vrpcu koja ih veže s njihovim Spasiteljem – njihovom jedinom nadom Spasenja. Kada vidiš ove duše, Moja kćeri, ti ćeš osjetiti strašnu tugu u svom srcu, baš kao što Ja osjećam za njih.
Konačno, postoje oni koji govore da predstavljaju Mene, ali koji nisu dostojni obrisati Moje Noge. Njihova mržnja prema Meni uzrokovana je njihovom ljubavi prema sebi. Ipak, bez obzira kako Me često vrijeđaju i zavode Moje stado, Ja i dalje žudim za njihovim dušama.
Moja Ljubav prema čovječanstvu je potpuna. Ja ljubim sve, uključujući one koji čine najopakija djela. Tako će to biti do kraja. Ja ću prigrliti sve duše do posljednjega dana, nakon što svi Moji pokušaji da spasim duše budu iscrpljeni, kada će Mi jedino oni koji potrče u ponor Zvijeri i koji Me odbiju usprkos znanju o tome koliko ih Ja ljubim – biti izgubljeni zauvijek.
Uvijek ljubite jedni druge, pogrješke i sve – na način na koji vas Ja ljubim. Kada zamjerate nekome, sjetite se Moje Ljubavi i šutite. Kada prezirete drugoga, znajte da ta mržnja ne dolazi od Mene. Kada gledate na druge, promatrajte ih kao kroz Moje Oči. Nijednog od njih vi ne biste trebali izbjegavati. Umjesto toga, pokažite samilost onima koji vam se ne sviđaju, uvrijede vas ili vam uzrokuju zlo, jer Ja ih ljubim. Ako ljubite Mene, vi ćete pokazati ljubav svima onima s kojima dođete u dodir.
Ljubav je zarazna, jer dolazi od Boga. Samo dobro može doći od ljubavi.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 11. siječnja 2014., 10:48h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja želim da svijet zna koliko Ja ljubim čovjeka, jer Ja ljubim čak i najneznatnije, najizmučenije i najnedostojnije. Tko god vjeruje da Ja stavljam ijednog čovjeka ispred drugoga, ne poznaje Me. Ja sam možda naklonjen određenim dušama, osobito odabranim dušama, ali ja ih ne ljubim više, niti manje, od duša potlačenih.
Ja gledam na svaku dušu s Ljubavlju u Mom Srcu. Ja se držim za svakoga od vas, jer vi ste od Mene – od Moga Oca. Premda mogu biti uvrijeđen vašim slabostima i ljut zbog vaših zlih nakana i želja, Moja ljubav prema vama nikada ne umire. Sve grješnike Bog ljubi – bez obzira što su učinili. Bog ima krajnju Moć nad sudbinom svake duše i ta Moć je Njegova.
Ja imam jedini Vlast Suditi. Nijednom čovjeku među vama nije dano ovo pravo. Kada on smatra drugoga krivim za grijeh, on može jedino kazniti tu osobu kroz zadavanje pokore, ne smrću. Nijedan čovjek, sudac, politički čelnik ili član Moje Crkve na Zemlji nikada ne može osuditi čovjeka na smrt, zbog njegovih grijeha – bez obzira koliko zli mogu biti. Nijedan čovjek ne može osuditi drugoga na pakao, jer kada on izjavi da je duša prokleta, on će, u zamjenu, biti proklet, bez obzira koliko je svetih djela možda izvršio u Moje Ime.
Kako puno vremena vi trošite u međusobnom osuđivanju, umjesto prihvaćanja Dara koji vam je dan – Dar ljubavi jednih za druge. Dar Ljubavi kojega vam je svima dao Bog i koji je vaš da ga date na svaki način koji želite – jednom kada je u skladu s Voljom Moga Oca. Ipak, toliki mnogi koji ljube Mene, Isusa Krista, vjeruju da Ja opravdavam koje god djelo koje potpaljuje međusobnu mržnju. Vi, umjesto toga, morate znati da Ja jednostavno želim da ljubite jedni druge i ostanete postojani uz Riječ Božju, koja je sadržana i u Starom i u Novom Zavjetu.
Riječ je vječna – ona se ne mijenja – uopće. Ljudi koji žive u današnjem svijetu nisu drugačiji od onih koji su živjeli tisućama godina prije. Vi možda imate više znanja i više informacija, ali niste veći od ijednog naraštaja koji je došao prije vas. Čovjek je smrtan. Ništa se neće promijeniti u tom pogledu, dok vam Ja ne donesem Vječni Život.
Stanite i razmislite. Moje Upute su i dalje iste kao kada su dane čovječanstvu tijekom Moga Vremena na Zemlji. Jedina razlika sada je, što zbog napretka u znanosti, mnogi ljudi vjeruju da su veći od Boga. Mnogi toliko vjeruju u svoju besmrtnost da su odlučili ne prihvatiti da su stvoreni od Boga. Mnogi misle da imaju moć ponovno napisati Božje Zakone.
Mnogi su odlučili podići novi babilonski hram i kada to načine, on će biti srušen samo jednim udarcem Ruke Moga Oca. Tada će čovjek shvatiti da život može postojati samo s Bogom i za Boga, u skladu s Voljom Božjom. Nema života bez Boga.
 
 
Vaš Isus

Nedjelja, 12. siječnja 2014., 20:28h

 
Moja predraga kćeri, da nije Mene, Isusa Krista, Koji govorim svijetu u ovo vrijeme, mnoge duše nikada ne bi ušle kroz Vrata Raja.
Tolike mnoge nezahvalne duše više se ne pokoravaju Mojim Zakonima i tako one stvaraju svoje vlastito tumačenje, koje Ja smatram odbojnim. Pravila koja se odnose na Istinu, dana su kao Dar čovječanstvu, kao sredstva koja će omogućiti čovjeku da zasluži pravo na Spasenje. Zar ne znate da ne možete živjeti po svojoj verziji Zakona Božjih i zatim očekivati da uđete u Raj?
 
Čovjekova oholost prevladala je duh poniznosti. Čovjek više ne služi Bogu na način na kojim mu je zapovjeđeno. Umjesto toga, on stvara, iz svoje vlastite mašte, viziju onoga za što vjeruje da je Raj. Danas, nijedan Moj sluga – oni koji su postavljeni da Mi služe – uopće ne spominje postojanje pakla. Sam spomen riječi pakao posramljuje Moje posvećene sluge, jer se boje ismijavanja s kojim bi se morali suočiti od strane sekularnog društva, koje je zavedeno. Pakao je dom mnogim jadnim dušama i koliko Me boli vidjeti kako bezazlene duše poniru u ponor užasa, u trenutku kada udahnu svoj posljednji dah.
Božjoj djeci sada mora biti rečeno o hitnosti molitve za duše koje su slijepe za Istinu. Vrlo brzo će pakao biti službeno proglašen mjestom koje ne postoji. Dušama će biti rečeno da će svoj Božjoj djeci, samo kada žive razborite i dostojanstvene živote – bez obzira da li vjeruju u Boga ili ne, biti dan Vječni Život. Ali to će biti laž. Nema povratka iz pakla. On je za vječnost.
 
Mnoge duše koje su Me pred svijetom odbacivale, i privatno i javno, venu u paklu. Njihovo gorko žaljenje još je gore zbog njihove strašne, bolne patnje i mržnje sotone. Jednom u paklu, sotona im se otkriva u svim njegovim zlim i ogavnim oblicima, a njegova mržnja prema njima ispunjava ih svakoga trenutka. Njihovo gnušanje prema njemu, u sebi – istoj Zvijeri kojoj su odavali štovanje tijekom svojih života na Zemlji – uzrok je većine njihove boli. Ali, njihova odvojenost od Mene i bol tame koju proživljavaju su to što im pričinja najveću muku.
Svaki čovjek koji vam kaže, u Moje Ime, da pakao ne postoji ne zanima se da vam pomogne spasiti vašu dušu. Kada ste uvjereni da pakao ne postoji, onda pogrješno pretpostavljate da je grijeh nevažan.
 
Vi ne možete služiti Meni, ako vjerujete da grijeh ne postoji. Vi ne možete živjeti veličanstveni Vječni Život u Mome Kraljevstvu, ako ne zatražite od Mene da vam oprostim vaše grijehe. Ovo je bit novoga, uskoro uvedenoga naučavanja koje ćete biti prisiljeni progutati. Tada ćete biti zavedeni da zanemarite pripremu vaše duše za Veliki Dan Gospodnji, kada Ja dođem potvrditi  vas kao Moje.
Ja vam govorim ovo kako bih vas upozorio – ne da vas zastrašim. Ja vas molim da prihvatite grijeh kao dio vaših života, ali vam nalažem da nastavite izbjegavati sedam smrtnih grijeha, jer čineći tako, vi ćete biti u Mojoj Milosti. Vi morate uvijek ispovijedati vaše grijehe. Ovo činite svakodnevno. Govorite sa Mnom i zatražite od Mene da vam oprostim. Za one od vas koji ne možete primiti Sakrament Ispovijedi – one koji slijede mnoge vjere i religije - onda morate prihvatiti Dar Potpunog Oprosta koji sam vam Ja dao.*** 
Brinite se za vašu dušu, jer vaša duša je ta koja će živjeti vječno. Vi ćete živjeti na samo jednom od dva mjesta u vječnosti – u paklu ili u Mome Kraljevstvu.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 13. siječnja 2014., 16:56h
 
 
Ja Sam Bog Otac. Ja Sam Koji Jesam. Ja Sam vaš Stvoritelj – Alfa i Omega.
Moja najdraža kćeri, poslušaj Me dok objavljujem da će se Moj Zahvat da spriječim uništenje ljudskog roda uskoro dogoditi.
Kada ne čujete nikakvo zlo – to ne znači da ono ne postoji. Postoji zlodjelo koje se planira da se izazove rat, s jedinim ciljem da se uništi što je moguće više ljudi. Čovjekova sposobnost da ozakoni zlodjela protiv Moje djece, nikada nije bila veća. Čovjekova sposobnost da proizvede tehnologiju, nikada nije bila veća, ali to znanje se zlorabi u velikoj mjeri i planovi da se nadzire svaki dio vaših života u poodmakloj su fazi.
Oni, Moji neprijatelji, žele nadzirati ono što jedete, pijete i sve što činite da promičete Istinu  kakvu Sam vam Ja dao. Do dana dok oni ne budu nadziru vaše zemlje, vaš novac i vaše zdravlje, oni neće mirovati. I dok će ovi planovi postati očiti, oni će također preuzeti sve religije. Budući da toliko mnogo ljudi ne vjeruje u Moje Postojanje, biti će malo protivljenja njihovom podmuklom planu da ukradu duše od Mene.
Kada čovjek vjeruje da može prkositi Bogu, onda on uistinu ne zna Tko Sam Ja. Ako on ne zna Tko Sam Ja, onda ne zna ništa. Njegovo je srce okorjelo, njegov razum otupio i njegova duša smrknuta.
Onaj koji se otklanja od Mene, izgubljen je. Onaj koji se bori protiv Mene s namjerom da ukrade duše Moje djece za Mene, mrtav je, a njegova sudbina je propast.
Ja ću sada  posredovati da zaustavim izvršenje ovih strašnih, zlih zvjerstava. Zatim kada  budem gotov, Ja ću otvoriti vaše oči, trgnuti vaša srca i ispuniti vas čudom. Uskoro ću Ja otkriti Istinu, jer toliki mnogi od vas više u Nju ne vjeruju.
Ja Sam sve što jest i što će biti. Ja Sam vaš Otac, Koji sve zna, Koji sve vidi, Sva Ljubav i Sve Milosrđe. Ja dolazim okupiti vjerne. Moje Vrijeme je uskoro, dok je Milosrđe Moga Sina gotovo nad vama.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Svevišnji Bog
 
Utorak, 14. siječnja 2014., 16:53h
 
 
Moja predraga kćeri, kada Moji sluge, Moji sljedbenici i svi oni koji javno izjavljuju da su od Mene, kažu da Me ljube, to znači dvije stvari. Oni Me ljube jer prihvaćaju Moju Riječ i poštuju Me ispovijedajući Istinu.
Kada Me ljubite, vi morate ostati odani Mojoj Svetoj Riječi. To znači biti poslušan Mojoj Riječi u svim stvarima koje se odnose na Istinu. Kada ispovijedate Istinu Moje Riječi, kao Moji posvećeni sluge, vi morate ostati poslušni Riječi Božjoj.
 
Dok se Moja Crkva drži Božje Riječi, vi morate ostati poslušni Mojoj Crkvi. Ali kada dođe dan kada oni s ovlaštenjem u Mojoj Crkvi više ne budu proglašavali Istinu, onda vi morate ostati poslušni jedino Meni. Jer Ja Sam Crkva. Bez Mene, vašega Isusa, ne postoji Crkva.
 
Kada se dira u Moju Riječ i zatim prilagođava, ona više neće biti Moja Riječ. Vi jedino možete biti poslušni Pravoj Riječi Božjoj. Ukoliko slijedite ljudski stvoreno novo naučavanje, koje će zamijeniti Moju Svetu Riječ u Mojim crkvama širom svijeta, onda će Me zanijekati oni odgovorni za ovo svetogrđe. Ostanite poslušni samo onima koji proglašavaju Riječ Božju, jer ako to nije Moja Riječ onda – ona nije od Boga.
 
Riječ Božja je Svetinja. Nju nikada nitko ne može promijeniti. Poslušnost Mojoj Crkvi je važna. Poslušnost Riječi Božjoj je ono što vas određuje, ako ste kršćanin. Dan kada zamijenite Riječ Božju s ljudski stvorenom zamjenom je dan kada ćete otkazati poslušnost Riječi Božjoj.
Vi jedino možete ostati poslušni u Mojim Očima, u Mojoj Crkvi na Zemlji, ako se držite Istine. Vi se nikada ne smijete strašiti proglašavati Istinu, jer jedino će vas Istina osloboditi.
 
 
Vaš Isus 
 
 
Četvrtak, 16. siječnja 2014., 19:41h
 
 
Moja predraga kćeri, Istina razdjeljuje. Uvijek je to činila. Kada jedan čovjek kaže da poznaje istinu, drugi će ju zanijekati. Ali kada Istina dolazi od Riječi Božje, Ona će uzrokovati najveću podjelu. Mnogi se boje Istine, jer Ona nije uvijek ugodna, a ipak bez Istine biste živjeli u poricanju. Kada živite u poricanju Riječi Božje, vi nikada nećete naći pravi mir u svojim srcima.
 
Kada poznajete Istinu, koja je sadržana u Knjizi Moga Oca, onda poznajete Put Gospodnji i vi morate slijediti ovaj Put do svoga posljednjega daha. Ne zastranjujte od ovoga. Ali ako se u Moju Riječ dira, iznova piše i ruši, zasigurno vi nikada ne bi to prihvatili. To je dobro. Ali, ako vam se nova naučavanja, koja se razlikuju od Moje Svete Riječi, uvedu, unutar krovova Mojih Crkava, što ćete tada učiniti?
Hoćete li prihvatiti laž umjesto Istine? Hoćete li prihvatiti naučavanje koje će biti bezbožno u Mojim Očima?
Odgovor mora biti ne. Vi nikada ne smijete zanijekati Moju Riječ – radi nikoga. Nikoga, čak i ako su odjeveni u lanenu odjeću elite unutar hijerarhije Moje Crkve, siromah, kralj ili princ – svatko tko zahtijeva da prihvatite novo naučavanje koje se odnosi na Moju Riječ, ne dolazi od Mene.
Moja Crkva se diskretno ruši iznutra i svaki se dio razara. Dok se razine ruše, a odani sluge odbacuju – i zatim ih se više ne smatra korisnima – biti će očišćen put da se proglase naučavanja iz pakla. 
 
Jao svećenicima, biskupima i kardinalima koji se usude braniti Riječ Božju, jer oni će najviše patiti. Dok će neki biti izopćeni i optuženi za krivovjerje – premda će se samo zalagati za Pravu Riječ Božju – drugi će biti preslabi. Mnogi jadni posvećeni sluge popustiti će pritiscima da javno optuže Zakone Božje. Ako se ne slože prigrliti naučavanje laži, oni će biti bačeni vukovima. Oni čija će vjera već oslabiti i koji ljube svjetovna dobra i koji imaju strastveni cilj za kojim teže u svojim dušama, biti će prvi u redu da prisegnu na vjernost novome „zavjetu“.
Ova nova i brzo stvorena hijerarhija preuzeti će Moju Crkvu. Oni će objaviti neistine u Ime Božje i uzeti sa sobom mnoge nevine duše vjernika. Zajednicama će da nisu svjesne biti pružen otrovni kalež ničim ispunjen – samo kruhom. Sveta Euharistija više neće ispunjavati njihove duše. Oni će uskoro biti hranjeni homilijama koje će ismijavati Riječ Božju kada budu proglasili ljudska prava najvažnijim naučavanjem. A zatim će oni objaviti najveće krivovjerje, da će čovjeku biti dan Vječni Život bez obzira da li se kaje ili ne za svoje grijehe. Tako će oni uništiti duše milijuna.
Dok oni nastavljaju trgati Moju Crkvu iznutra prema vani, Moji odani svećenici i vjerni sljedbenici će obnoviti Moju Crkvu, ciglu po ciglu. Moja Crkva, vidite, nikada ne može umrijeti, jer Ja to neću dopustiti.
 
Svi svećenici, svi biskupi i svi kardinali koji će biti maknuti s visokog položaja i koji ostanu vjerni Meni, nikada neće napustiti pravedne ili one Moje sljedbenike koji su blagoslovljeni Darom Mudrosti. Zatim, dok lažno znanje bude ispunjavalo srca slabih slugu u Mojoj Crkvi, Dar Duha Svetoga neće samo osvijetliti duše Moje Crkve Ostatka, već će osigurati Svjetlo, za sve one čija su imena u Knjizi Živih, prema Mojim Vratima. 
Nikada prije Moji učenici nisu bili iskušani na način na koji će biti u budućnosti. Njima će biti dana Božja Pomoć koja će im omogućiti da održe blistavim Svjetlo Božje u svijetu, koji će uroniti, polako i bolno, u tamu, uzrokovanu dolaskom neprijatelja, Antikrista.
 
 
Vaš Isus
 
Petak, 17. siječnja 2014., 20:42h
 
 
Moja predraga kćeri, budi u miru svakoga puta kada se suočiš s mnogim preprekama, s kojima se ti i svi Moji sljedbenici suočavate svakodnevno u ovome Djelu za spas duša.
Uvijek se sjetite da sotona nikada neće prestati mučiti ovu i druge misije, koje su istinite, jer dolaze od Boga. Istinite misije, koje Ja danas blagoslivljam i one koje sam Ja blagoslivljao kroz stoljeća uvijek su trpjele zbog protivština.
 
Jedino misije koje uistinu dolaze od Boga, privlače takvu mržnju. Jedino pravi proroci privlače mržnju. Mojsije, Ilija, Noa i Ivan Krstitelj i drugi poput njih privlačili su mržnju, zbog sotoninog utjecaja nad slabim dušama. Jedino Ja, Isus Krist, jedan od stotina proroka tijekom Moga Vremena na Zemlji, privukao sam vrstu mržnje koja Mi je nanijeta. I sada, jedino ti, Moj posljednji prorok, privući ćeš mržnju kakva nije viđena dugo vremena - iako su drugi, poput tebe, trpjeli u posljednje vrijeme.
Kada moraš podnositi protivštine, u Ime Božje, znaj da, kada Presveto Trojstvo daje Riječ čovječanstvu preko proroka, to će biti protivštine najgore vrste. Jedino da nije Božje Pomoći koja ti je dana, ti bi pobjegla u strahu. Moj Otac te štiti, Moja malena i stoga ti moraš stupati naprijed, uvijek u znanju da On želi duše, za svaku riječ koja je izgovorena s tvojih usana, za svaku riječ koja je napisana tvojom rukom i za svaku dušu za kojom posegneš. Sva ova patnja dovesti će Mi još duša.
Budi sigurna da je blizu vrijeme da se Ja vratim uspostaviti Moje Prijestolje i dok se Dan primiče bliže koristiti će se mnogi isplanirani postupci da bi ti se podmetnulo u ovoj Misiji. Svaka laž će ti se predbaciti, svaki kamen baciti, svako mučenje tvoj je usud i svaki neprijatelj Božji će biti postavljen kojim god putem kreneš. Ali, kao Otkupitelj čovječanstva, Ja ću osigurati da se svaka drača pažljivo ukloni, svaki kamen baci na stranu, svaki put raščisti, da bi ti uspjela donijeti Moje Riječi pred svijet, u vrijeme kada ću Ja biti sve, ali zaboravljen.
 
Ja hodam s tobom, Moja kćeri. Ja polažem Moju Ruku na tvoje lijevo rame zato da bih te zaštitio od zla i Ja te vodim na svaki način. Svaka riječ koju izgovoriš u ovoj Misiji dolazi od Mene. Svako djelo koje poduzmeš dolazi od Mene. Svako trpljenje koje podnosiš, Moje je. Tvoja volja je Moja, jer si ju dala Meni i sada Ja potpuno prebivam u tebi. Kada te povrijede, oni vrijeđaju Mene. Kada ti se rugaju, oni niječu Istinu. Kada niječu Riječ, oni niječu Mene, ali kada prihvaćaju Moju Riječ, koja je dana tebi, oni postaju dio Mene tako će i njima isto biti dana Moja Zaštita.
 
Idi sada, Moja kćeri i nikada se ne uznemiruj kada je mržnja pokazana prema tebi u ovoj Misiji, jer ti i svi oni koji čuju Moj Poziv tada nećete biti u sumnji Kome se oni protive. To nisi ti, već Ja, Isus Krist, Kojega oni odguravaju. Kada ste za Mene, sa Mnom, u Meni i govorite Moju Riječ – vi ste uistinu dijete Božje.
 
 
Vaš Isus

Nedjelja, 19. siječnja 2014., 14:35h

 
Moja predraga kćeri, koji će čovjek među vama, koji za sebe tvrdi da je Moj sveti sljedbenik i koji se hvali tom činjenicom, uzeti Moj Kalež?
Tko će među vama biti dovoljno snažan da prihvati Moj Kalež Patnje, u svemu što donosi sa sobom? Odgovor je vrlo malo vas. A ipak, osjećate se opravdano kada Me bičujete, preko Mojih odabranih duša koje su svojevoljno prihvatile Moj Kalež.
 
Odabrane duše, ljudi koji imaju vizije, vidjeoci i proroci prihvaćaju Moj Kalež jer Mi daju svoju slobodnu volju, pod Mojim Uvjetima – ne po svojim vlastitim. Kada za sebe izjavljujete da ste sveznajući i dobro upućeni u Moju Svetu Riječ i ne prihvaćate trpljenje koje nose Moji jadni progonjeni proroci, onda  ne poznajete Mene. Ako ne poznajete Mene, onda Me ne možete uistinu ljubiti. Ako ne ljubite Mene, onda ne širite Istinu. Umjesto toga, vi odabirete koji vam dijelovi odgovaraju u Presvetim Evanđeljima i onda ih koristite kao mjerilo da udarate Moje proroke i sve one odabrane duše koje nose Moj žalosni Križ.
 
Kada gazite druge duše, ophodite se prema njima okrutno u Moje Ime, vi ste zaraženi mržnjom. Mržnja dolazi od sotone. Ona ne dolazi od Mene. Kada dođete pred Mene, tijekom Upozorenja – Prosvjetljenja Savjesti – Ja ću vam pokazati koliko ste Me uvrijedili. I dalje, mnogi od vas, krivi za izvrtanje Mojih Riječi Ljubavi u riječi mržnje protiv Mojih proroka, prkosno će stajati preda Mnom. Jer vi ste tako ispunjeni sebeljubljem i ohološću da će čak i Meni, Isusu Kristu, biti teško privući vas k Meni.Vaša mržnja prema drugima odvaja vas od Mene.
 
 
Vaš Isus
 
Ponedjeljak, 20. siječnja 2014., 12:09h
 
 
Moje drago dijete, Bog želi spasiti svaku pojedinu osobu, svake pojedine vjere, kao i one koji niječu Postojanje Njega i Njegovoga Sina, Isusa Krista. Zbog toga ljudi svake dobi, svake kulture i svake denominacije moraju primiti Medalju Spasenja.
Svakoj osobi kojoj se da Medalja, čak i ako ne može biti blagoslovljena, biti će dan izvanredni Dar. Ubrzo nakon toga, Bog će u njih usaditi Milost, uvid u njihovu vlastitu bespomoćnost i svjesnost o Božjoj Svemogućoj Ljubavi. On će prosvijetliti čak i najtvrdoglavije duše i one sa srcima od kamena. Uskoro će oni tražiti Istinu i zatim će zazvati Boga, usrdno Ga moleći da pomogne olakšati njihova srca i da ih ispuni Svojim Velikim Milosrđem.
Ne odbacujte Dar Medalje Spasenja, jer ova posljednja Medalja, koju vam Ja donosim kroz Božje Milosrđe, privući će milijarde duša prema Vječnome Životu. Kada Mi je Moj Otac dao uputu da predstavim svijetu Presvetu Krunicu po Svetom Dominiku, mnogi su Je odbacili. Oni i dalje to čine danas, jer misle da sam Nju Ja stvorila. Ona je dana Meni, kako bi se svatko tko Ju moli mogao zaštititi od zloga. Mojim Posredovanjem su mnogim dušama ostavljene u baštinu posebne Milosti i Zaštita protiv utjecaja zloga.
Ne griješite odbacujući ovu Medalju jer Ona je za cijeli svijet i mnoga čuda će biti povezana s Njom. Oni koji Ju odbace ili pokušaju spriječiti druge da Nju prihvate zanijekati će Spasenje – osobito ateisti, koji su najpotrebitiji Božjega Zahvata. Vi uvijek morate stavljati pred Prijestolje Moga Oca one ljude koji odbacuju Boga i usrdno moliti za Milosrđe za njihove duše.
Molim vas osigurajte da Medalja Spasenja bude pružena što je moguće većem broju ljudi.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Utorak, 21. siječnja 2014., 15:44h
 
 
Moja najdraža kćeri, Moja Volja će biti ispunjena, kako se bliži kraju vrijeme za čovjekov slobodan odabir da čini ono što je prema njegovoj vlastitoj želji.
Ja sam čovjeku dao slobodnu volju. Ona je Dar. Ja sam ostavio Mojoj djeci u baštinu ovaj Dar, zajedno sa mnogima drugima. Iako oni odabiru slijediti svoju vlastitu volju, više od one koju sam Ja želio za njih, Ja i dalje poštujem njihovu slobodnu volju.
Ja ljubim Moju djecu, bezuvjetno. Ja ih nikada ne bih mogao ne ljubiti, iako Me vrijeđaju na toliko mnogo načina. Slobodna volja, dana čovječanstvu, značila je da su mnoga Moja djeca odvučena od Mene, u korist sjajnih obećanja kojima su svakoga dana kušani, kada žude za ljepotom, bogatstvom, slavom i moći, što ih sve udaljava od Mene.
Ja Sam njihovo Utočište, ali oni to ne shvaćaju. Oni će u Meni naći početak i kraj svega što im može donijeti užitak, mir i ljubav.
Premda je zli iskoristio slobodnu volju, koju sam Ja dao čovjeku, da ih zavede, Ja ću sve grješnike dovesti natrag u Moje Kraljevstvo, kada će shvatiti da ih nije uspjelo ispuniti sve što su tražili da im donese mir. Blizu je vrijeme da Moje Kraljevstvo bude dovršeno. Duše će se, Ja vam Obećavam, osjetiti primoranima da trčeći dođu k Meni, svome ljubljenome Ocu, kada dođe vrijeme. Tada će oni skinuti paučinu sa svojih očiju, okorjele ljuske sa svojih srdaca i tamu u svojim dušama i potražiti Mene.
Moja djeco, uvijek se ufajte u Moju Veliku Ljubav prema svakome od vas, jer kako bi moglo biti ikako drugačije? Vi ste Moji, poput uda, dio Moga Srca. Odgurnuti vas i protjerati vas bilo bi poput gubitka dijela Mene. Zbog toga, kada učinim posljednji Poziv i nakon što su poduzete sve mjere da osvojim vaša srca, požurite. Ja ću čekati. Ja ću vas uzeti i obuhvatiti u Moje Sveto Kraljevstvo, daleko od svega zla. 
Na taj Dan, vi ćete zaboraviti svoju volju i postati će isprepletena s Mojom, jer neće vam biti od koristi, neće vas zanimati, jer kada dođete kući k Meni, mi ćemo biti ujedinjeni kao jedno.
 
 
Vaš ljubljeni Otac
Bog Svevišnji
 
 
Petak, 24. siječnja 2014., 20:05h
 
 
Moje drago dijete, neka se zna da ću se Ja još jednom ukazati u svim Marijanskim špiljama, koje je odobrila Crkva Moga Sina kroz stoljeća.
Ja ću se obznaniti na Svetim mjestima, što će uključiti Lourdes, Fatimu, La Salette i Guadalupe. Ja ću se također pojaviti u Garabandalu. Ova ukazanja će početi ovoga proljeća, kako je Moj Sin naložio. 
Odabrane duše će Me vidjeti sa Suncem iza Moje Glave. Dvanaest zvijezda će okruživati i biti utkano oko Krune od trnja, koju je nosio Moj Sin tijekom Njegovoga Razapinjanja, stavljene na Moju Glavu, kao znak svima da slijede Moj primjer. Moja uloga je voditi svu Božju djecu duž Puta Istine i odvesti ih k Mome Sinu.
Kada se ova ukazanja dogode, neće biti sumnje, osobito među onima koji štuju Mene, da Ja govorim Istinu kada kažem da će uskoro konačni Put, koji će vas dovesti k Mome Sinu, u ovim Posljednjim Vremenima, biti preko Knjige Istine.
Kada slijedite Mene, vašu Majku, Ja ću vas uzeti i voditi vas prema Mome Sinu. Moj Sin je obećao mnoga čuda, kako bi mogao otvoriti vaše oči za proročanstva koja je dao svijetu preko Moje vlastite Misije. Mnogi ne prihvaćaju da Sam se Ja ukazala na ovim posebnim mjestima ukazanja i odbacuju njihovu važnost u Spasenju duša.
Kada se Ja ukažem po posljednji put na ovim mjestima i predstavim se kao Majka Spasenja, tada ćete znati da je ova Misija Moja posljednja i da sva ukazanja vode prema ovom posljednjem, da se svijetu donese Spasenje, koje je pravo stečeno rođenjem svake pojedine osobe.
Radujte se, jer ti dani su blizu i kada čujete za ove stvari, onda znajte da je ovo proročanstvo, kada bude ispunjeno, moglo doći jedino od Mene, vaše ljubljene Majke, Majke Spasenja, Majke Božje.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
Petak, 24. siječnja 2014., 20:19h
 
 
Moja predraga kćeri, kada Moja Majka učini jedno posljednje ukazanje, na Marijanskim mjestima ukazanja posvuda, vi morate tada znati da će se svijet okrenuti i konačno dotrčati k Meni. Preko Moje ljubljene Majke više duša se dovodi k Meni. Njena uloga je uvijek bila služiti Mi za dobro čovjeka. I sada, uloga Moje Majke, kao Suotkupiteljice, biti će konačno dobro i uistinu shvaćena.
 
Ja ću svakoj duši dati priliku da svjedoči Mome Snažnome Zahvatu, da ih mogu obratiti. Kroz obraćenje Ja mogu spasiti milijune. Obećanje Spasenja Sam dao Ja, a ispunjeno je Mojom Smrću na Križu. Sada, Ja ću okupiti duše koje ću privući k Sebi preko ove Misije i širiti Istinu Moje Riječi posvuda.
Onima kojima nikada nije dana Istina, pružiti će im se po prvi puta. One kojima je dana Istina, ali koji su Ju zaboravili, podsjetiti će ih na Moje Obećanje. One koji poznaju Istinu, ali koji su Ju promijenili zato da bi odgovarala njihovim vlastitim željama, podsjetiti će ih na to da može postojati samo jedna Istina.
Ja čovječanstvu donosim Istinu u vrijeme kada su njihove misli zbunjene, njihove duše rastrgane sumnjom – ali Ja ću umiriti njihove strahove. Jedino Ja, Isus Krist, njihov Spasitelj, imam Moć ovako posredovati. Jedino Ja imam Moć donijeti im mir i uručiti im Spasenje koje im s pravom pripada.
Sve niti ove Misije vuku se zajedno kako bi tvorile oblik. Tada, kada su različiti dijelovi povezani i zajedno složeni, poput dijelova slagalice kada se svi dijelovi počinju spajati, konačna slika će postati jasna. Tada ćete vi naći Moju Prisutnost posvuda – što je sve povezano sa svakom istinitom svetom misijom koju je svijetu podario Moj Otac, dok konačno cijela Istina ne postane jasna svakome.
 
Moj je Otac je obećao da će otkriti svijetu Istinu, preko Knjige Istine, kako je naviješteno prorocima Danielu i Ivanu Evanđelistu. Moj Otac vam donosi Istinu u ovo vrijeme sada, ali On to čini dio po dio, malo po malo dok posljednji dio ne sastavi cjelinu. Tek tada će Knjiga Istine imati smisla. Tek tada će posljednje prepreke biti svladane, kada će većina čovječanstva pjevati i radovati se u očekivanju Moga Drugoga Dolaska. Tek kada se Moja Misija dovrši, Veliki Dan će biti objavljen svijetu.
Budite u miru i znajte da, kada se potpuno ufate u Mene, Ja mogu dovršiti posljednji dio Zavjeta Moga Oca i odvesti vas na Područje Njegovoga Svemogućega Kraljevstva.
 
 
Vaš Isus
 
 
Nedjelja, 26. siječnja 2014., 15:00h
 
 
Moja predraga kćeri, nikada nemoj dopustiti da stajališta onih s gorčinom u njihovim srcima protiv ovog Djela, učine da oklijevaš u Mojoj Misiji za duše.
Zar je bitno ako ste ti i Moje ljubljene vjerne duše, koje odbijaju zastraniti od Riječi Božje, odbačeni? Zar je bitno da li vas oni preziru ili ne? Njihova ljudska mišljenja, koja negiraju Riječ, beznačajna su u vašoj težnji za Vječnim Spasenjem. Kada slavite Mene i kada poštujete Moju Svetu Riječ, iskušavati će vas sa svih strana da okrenete svoja leđa Meni.
Toliki mnogi će odbiti ovu Misiju dok im grozna istina ne postane jasna kada budu svjedočili bogohuljenjima, koja će se izlijevati iz usta lažnoga proroka. Kada se netko tko proturječi Postojanju Presvetoga Trojstva usudi nositi odjeću visokoga svećenika pod krovom Moje Crkve i zatim vas pokuša uvjeriti da ono što ste do sada znali kao istinito više nije stanje stvari, tada ćete znati da je duh zla zahvatio Moju Crkvu iznutra.
Kada ste okruženi novim ideologijama, novim naučavanjima i kada vam je rečeno da ljudski rod danas zahtijeva ove promjene, to će biti vrijeme kada se na Božje Želje više ne odaziva. Umjesto toga, kada ljudski stvorena naučavanja, puna zablude i nedostataka, proglase da grijeha više nema, biti će blizu vrijeme da Ja uništim Moje neprijatelje, kako je naviješteno.
Još više vas će se probuditi za Istinu i na strašno nepoštovanje, koje će biti dodijeljeno Meni, Isusu Kristu, u Mojoj Crkvi na Zemlji. Oni vjerni sluge prepoznati će zloću i zatim će mnogi od njih pobjeći. Ali, kada dođe vrijeme i kada ovaj izbor bude stavljen pred sve vas, mnogi će Me, nažalost, napustiti i sudjelovati u poganskim praksama.
Započeo je plan da se otkloni svaki Moj trag. Istina Moje Riječi će biti prognana iz vaših ustava, vaših škola, dok je konačno ne odbiju unutar Moje Vlastite Crkve. Oni od vas koji vjeruju da se ovo nikada ne bi moglo dogoditi – da Bog nikada ne bi dopustio ove stvari – u zabludi su. Ove grozote su dopuštene, u konačnom pročišćenju čovjeka, prije Moga Drugoga Dolaska. Ako ne ostanete na oprezu, bez obzira koliko Me ljubili, biti ćete zavedeni na sudjelovanje u nizu obreda koji neće odavati počast Bogu. Ako oni ne poštuju Mene, onda se morate zapitati, zbog čega je tako? Zašto su ove promjene učinjene i zašto tako iznenada? Odgovor je vrijeme – jer malo ga je preostalo.
Utrka da se osvoje duše, na obje strane, dovesti će do žestoke bitke. Jedna strana će vas uvjeriti da odbacite Riječ Božju u korist zlih praksi koje će idolizirati sotonu. Oni će prevariti čak i one koji su dobro upućeni u Moju Riječ, tako će lukavo biti prikazan njihov razlog da Mene uklone iz Moje Crkve. Druga strana će trpjeti zbog svoje odanosti, ne tek ovim samim Porukama, već Istinitoj Riječi Božjoj koja je dana svijetu u Knjizi Moga Oca.
 
 
Vaš Isus
 

Ponedjeljak, 27. siječnja 2014., 17:18h

 
Moja najdraža kćeri, koliko se ti bojiš kada je to tako nepotrebno. Kada Ja dajem svijetu Dar ove veličine, to je učinjeno iz osjećaja dužnosti koji je potekao iz Moje Velike Ljubavi za svu Moju djecu.
 
Ja vas upozoravam da bih vas sve zaštitio. Ja vam otkrivam dio Sebe u svakoj pojedinoj Poruci koju ti dam za svijet. Tebi, Moja kćeri, Ja pokazujem Moju veliku Čežnju da postanem blizak Mojoj djeci. Ja ti pokazujem Moju Samilost, Moju Radost, Moje Neodobravanje, Moj Gnjev, Moju Ljubav i Moje Milosrđe. Zašto Me se onda bojiš, kada se Ja ovako pružam? Ti se nikada ne smiješ bojati Oca Koji ljubi cijelo Svoje potomstvo, a osobito grješnike koji otvoreno oskvrnjuju svaki Zakon koji sam vam Ja dao zato da bih privukao čovječanstvo u Moju Nježnost.
Djeco, budite spremni prihvatiti Moje Veliko Milosrđe. Otvorite svoja srca da primite Mene, vašeg ljubljenoga Oca. Pripremite se pozdraviti Me i pozvati Me svakoga puta kada se strah uvuče u vaše misli, kada se pokušate složiti sa ovim Porukama. Ove Poruke su jedinstvene. Njih svijetu predstavlja Presveto Trojstvo. Ja ih smatram najvažnijom Misijom na Zemlji otkada sam poslao Moga jedinoga Sina da vas otkupi.
 
Ova Moja Riječ trebala bi biti prihvaćena milostivoga i zahvalnoga srca. Srdačno primite Moje Riječi. Budite zadovoljni saznanjem da sve što Jest ostaje i uvijek će ostati pod Mojom Zapovjedi. Ja Sam sve što jest i što će biti. Sve odluke o budućnosti čovječanstva i sudbini svijeta, koje dolaze ostaju sa Mnom. Ja vas nikada ne bih namjerno uplašio, djeco. Ono što ću Ja učiniti jest pripremiti vas za Moje Novo Kraljevstvo da bi bili dostojni ući u Njega – gdje sve boli i tuge više neće biti.
 
Budite u miru, Moja predivna, željena djeco. Vi ste Mi sve. Ja tu uključujem sve vas. Sve grješnike. Sve one koji Me neće priznati. Sve one koji idoliziraju sotonu. Svu Moju vjernu djecu. One čije su duše zgrabljene. Vi pripadate samo Meni. Ja neću dopustiti da ijedna duša bude zanemarena u ovom Mom posljednjem pokušaju da pripremim svijet za Drugi Dolazak Moga Ljubljenoga Sina.
Nijedan od vas neće ostati nedirnut Mojom Rukom Milosrđa. Dopustite Mi da otvorim vaša srca kako bi bili blagoslovljeni Mojom Rukom.
Recite Mi: „Najdraži Oče, dohvati i dodirni moje tijelo i dušu Svojom Rukom Milosrđa. Amen.“ Ja ću odmah odgovoriti na vaš poziv.
Idite naprijed, Moji maleni i budite u miru, jer Moj Zahvat će biti vaša spasonosna Milost, bez obzira koliko teško bilo nadolazeće razdoblje. Ja ću čekati da otvorim Vrata Moga Novoga Raja, s Ljubavlju u Mome Srcu, dok vas dozivam da dođete k Meni, vašem Ocu.
 
Ja sam strpljivo čekao jako dugo vremena da ponovno okupim Moju djecu u Moju Svetu Volju. Taj Dan je blizu i Moje Srce se raduje u očekivanju trenutka kada se čovjek vraća na svoje zakonito mjesto pored Mene.
 
 
Vaš brižni Otac
Svevišnji Bog
 

Utorak, 28. siječnja 2014., 23:15h

 
Moja predraga kćeri, neka nitko ne sumnja da može naći Istinu u Knjizi Moga Oca, Presvetoj Bibliji. Riječ je tamo da Joj svi svjedoče, kako je i bilo stoljećima. Sveta Biblija sadrži Istinu i sve ono što se očekuje od čovječanstva razotkriveno je unutar Njenih stranica.
 
Sve što se izlijevalo iz usta proroka i Mojih Učenika, koje je vodio Duh Sveti, sadržano je tamo. Istina je sadržana unutar Riječi – to jest – Knjige Moga Oca. Zašto onda čovjek propitkuje pravovaljanost Riječi? Sve što je dano čovjeku, za dobro njegove duše, može se naći u Svetoj Bibliji.
 
Duše primaju u sebe Istinu na različite načine. Oni koji su ponizne duše i koji prihvaćaju Riječ Božju ne propitkuju Nju. Drugi Ju prihvaćaju i odbacuju Njene dijelove dok više ne nalikuje Istini. Zatim su tu oni koji nikada neće prihvatiti Riječ, jer ih malo zanima. Oni vide Istinu, sadržanu u Svetoj Bibliji, kao ništa više od narodne predaje.
 
Danas manje ljudi nego ikada vjeruje u Riječ Božju. Oni koji vjeruju uzimaju samo dijelove koji se sviđaju njihovim vlastitim načinima života i odvraćaju se od Božjih Zakona, prema kojima ne osjećaju sklonost. Danas je Istina koja se poučavala samo sjena onoga što je sadržano u Bibliji.
 
Ja vam sada govorim o Istini zbog tri razloga. Prvi je da vas podsjetim na Riječ Istine – koja je sadržana u Knjizi Moga Oca. Drugi je da dodatno potkrijepim činjenicu da ne možete ponovno pisati Riječ Božju. Treći je kako bih mogao nahraniti Božju djecu Riječju Božjom u vrijeme kada će vam, uskoro, biti uskraćena. Ja to sada činim preko Knjige Istine, koja vam je obećana preko proroka. Ako vam Istina ne sjeda dobro onda vi ne prihvaćate Riječ Božju. Ako ne prihvaćate Riječ Božju, onda vas Ja ne mogu odvesti u Moje Novo Kraljevstvo i donijeti vam Spasenje koje Sam vam obećao, kada Sam Umro za vaše grijehe na Križu.
 
 
Vaš Isus
 
Srijeda, 29. siječnja 2014., 15:00h
 
 
Moja predraga kćeri, ne plačite zbog sebe, već zbog Mene, vašeg Isusa, Koji plače i pati zbog brzine kojom ljudski rod upada u izopačene i grješne živote.
Zbog toga što su tako dugo toliki mnogi odbacivali Moju Riječ, mnogi ljudi nemaju pravac ili iskustvo kada su u pitanju izbori koje čine u svojim životima. Duše koje su odnesene tako daleko od Istine, imaju samo svoje vlastite želje i samopoštovanje da ih vode. Opsjednutost sobom, seksualni nemoral, samozadovoljstvo i težnja za materijalnim dobrima uništava njihove duše. Ništa ih neće niti ih može zadovoljiti. Kada su dosegli dubine grijeha, onda oni aktivno tragaju da ulove duše drugih. To je zbog toga jer je sotona prožderao njihove duše do te mjere da ih koristi kako bi privukao druge duše u svoju zlobnu zamku.
 
Moralnost čovječanstva je potonula do takvih dubina da ovaj duh zla dnevno zahvaća milijune duša. Oh, kako se Moja Bol pojačava i koliko je rada potrebno da se iskorijeni ova zaraza. Doći će vrijeme kada će tek jednoj trećini ljudskog roda biti dana Milost da odgonetne razliku između dobra i zla.
Oni koji srdačno primaju zlo, u bilo kojem obliku, prikazati će ga kao dobru stvar. Uskoro će biti potreban hrabar čovjek da progovori i izjavi: „Ovo je pogrješno“, bez da bude ozloglašen i prezren za ono što će se gledati kao iracionalni ispad.
 
Oh, kako će Božja djeca potonuti. Duše okorjelih srca, s mržnjom prema drugima, nedostatkom samilosti, pohlepom i požudom za nasiljem, brojčano će se povećati. Njima će se diviti u svijetu, a desetljećima prije njih bi se bojalo. Zbog toga Ja moram posredovati da spasim čovječanstvo od samouništenja prije Velikoga Dana Gospodnjega.
 
Sotonin plan je uništiti što je moguće više duša. Moj Plan je zaustaviti ovu zarazu i Ja neću oklijevati pružiti znakove koji su potrebni da vas probude za Ljubav Božju i zbog potrebe da vas se primjereno pripremi za nadolazeći svijet.
Nikada ne odbijajte Ruku Božju. Nikada ne zanemarujte Riječ Božju, jer bez toga vi ste ništa.
 
 
Vaš Isus
 
 
Petak, 31. siječnja 2014., 15:27h
 
Moja draga djeco, neka mržnja prema ovoj Misiji ne uznemiruje vaša srca. Umjesto toga, naklonite svoje glave u zahvaljivanju za Dar Knjige Istine, u ovim zabrinjavajućim vremenima na Zemlji.
Moj ljubljeni Sin, Isus Krist, bio je mučen, preziran i pogrđivan za vrijeme Njegove Misije propovijedanja Istine tijekom Njegovoga Vremena na Zemlji. Oni koji su poznavali Riječ Božju odbili su priznati obećanoga Mesiju, kada je On stajao pred njima. Njegove Riječi su bile potpuno pobijene, ali usprkos tome, nisu bile zanemarene. Kada Bog govori preko Svojih proroka i u slučaju Moga Sina – Pravoga Mesije – čovjeku je nemoguće zanemariti Riječ. Onima koji ne prihvaćaju Riječ Božju, kada se izlijeva iz usta proroka, biti će nemoguće okrenuti svoja leđa. Umjesto toga, njihova mržnja će ih mučiti i neće osjećati ni trenutka mira u svojim srcima.
Tijekom Razapinjanja Moga Sina prema Njemu se okrutno postupalo i bio je mučen, s opakom zlobom koju oni, koji su bili razapeti s Njim istoga dana nisu morali podnositi. Ipak, oni su bili osuđeni zločinci, a jedini zločin Moga Sina bio je da je govorio Istinu. Kada se Istina – Riječ Božja – govori preko proroka, to je dvosjekli mač. Ona će nekima donijeti radost i posebne Milosti, ali drugima će donijeti strah koji može uzrokovati mržnju. Stoga kada vidite mržnju u obliku zlodjela, laži i namjernoga iskrivljavanja Riječi, znajte da ta Misija dolazi od Boga. Mnogi lažni proroci, koji lutaju Zemljom u ovo vrijeme, ne potiču takvu reakciju, jer oni ne dolaze od Boga.
Zapamtite da sotona prezire ovu Misiju, jer će izgubiti milijarde duša zbog Nje. Stoga će biti težak put za one koji Ju slijede. Ja vam nalažem da budete svjesni onih koji govore da dolaze u Ime Moga Sina i zatim izjavljuju da ova Riječ Božja dolazi od sotone. Oni čine jedan od najtežih grijeha hule protiv Duha Svetoga. Molite, molite, molite za ove jadne duše. Ne osjećajte ljutnju prema njima. Umjesto toga, vi morate usrdno moliti za Milosrđe za njihove duše.
Kako bi zaštitila ovu Misiju od sotonine zloće, Ja tražim od vas da počnete moliti ovu moćnu molitvu odricanja od  sotone. Kada molite ovu Križarsku molitvu, najmanje dva puta tjedno, pomoći ćete zaštititi ovu Misiju Spasenja i dovesti više duša u Područje Božjega Kraljevstva.
 
Križarska molitva (132) Odricanje od sotone da se zaštiti ova Misija 
 
O Majko Spasenja, dođi u pomoć ovoj Misiji. Pomogni nama, Božjoj Vojsci Ostatka, da se odreknemo sotone. Mi te usrdno molimo da Svojom Petom satreš glavu Zvijeri i ukloniš sve prepreke u našoj Misiji spašavanja duša. Amen.
 
Djeco, vi morate zapamtiti da nikada nije lako kada pomažete Mome Sinu da nosi Njegov Križ. Njegova patnja postaje vaša, kada iskažete svoju vjernost Njemu. Potpuno se ufajući u Njega i ustrajući u vašemu putovanju da Mu pomognete spasiti duše, postati ćete snažniji. Vama će biti dana hrabrost, jakost i dostojanstvo da se uzdignete iznad ismijavanja, bogohuljenja i iskušenja, koji će biti vaša svakodnevna sudbina do Dana Drugoga Dolaska Moga ljubljenoga Sina, Isusa Krista.
Budite u miru. Potpuno se ufajte u Moga Sina i uvijek pozovite Mene, vašu ljubljenu Majku Spasenja, da vam dođem u pomoć u vašoj Misiji da potaknete Spasenje duša.
 
 
Vaša ljubljena Majka 
Majka Spasenja

Petak, 31. siječnja 2014., 16:13h

 
Moja predraga kćeri, poslušaj Me sada, dok govorim o nadolazećem Upozorenju. Bez Moga Zahvata, većina svijeta bi se strmoglavila u ponor Zvijeri i nikada ne bi vidjela Svjetlo Božje. Bez ovoga Čuda, milijarde duša bi otišlo u pakao.
Tako da vas onda Ja moram podsjetiti da se morate pripremiti za ovaj Događaj, jer će uzrokovati silnu bol i patnju mnogima. To će biti kao da su se mnogi strmoglavili u najnižu razinu Čistilišta, koja pročišćava dušu moćnom vrućinom i stvara strašan osjećaj kajanja koji uzrokuje bol tijela.
 
Mnoge duše će se radovati. Međutim, čak i one duše koje su Mi bliske također će osjetiti tjeskobu, kada se preda Mnom budu morale suočiti sa svojim prijestupima. No sramota koju će osjećati biti će brzo zaboravljena, jer će ih Svjetlo Moga Milosrđa obuzeti i ispuniti ih Milostima. Duše koje Me uopće ne poznaju biti će hipnotizirane i mnogi će vjerovati da su umrli i da im Ja sudim u posljednji Dan. I oni će se radovati kada im se otkrije Istina. Tada će one jadne i bijedne duše, koje uživaju u svojim grješnim životima, jako trpjeti. Neki će se slomiti i naći se pred Mojim Nogama i zaštititi svoje oči od Moga Svjetla, jer će bol od stajanja preda Mnom, njima samima i bespomoćnima, biti previše za podnijeti. Oni neće zatražiti Moje Milosrđe, jer njihova mržnja prema Meni seže duboko.
 
Konačno, duše koje su se potpuno odrekle Mene i predale zlomu sebe u tijelu i duši trpjeti će veću muku, kao da su se uvukli u dubine pakla. Mnogi neće moći izdržati Moju Prisutnost i pasti će potpuno mrtvi preda Mnom. Drugi će Me pokušati zazvati, ali njih će zli odvući od Mene.
Nakon što se ovaj Moj moćni Zahvat dogodi, međutim, milijarde će biti obraćene i oni će se također pridružiti Mojoj Crkvi Ostatka, da podnesu pokoru za one duše koje su se potpuno odvojile od Moga Milosrđa, zato da bi Mi pomogli spasiti njihove duše.
Sve će biti dobro, jer naposljetku Ja Sam Sav Milosrdan, Sva Dobrota, Sva Ljubav. Onima koji Me ljube biti će dan Dar Moje Ljubavi u izobilju. Moja Ljubav u njima će zapaliti Sliku Moje Muke i to će ih ohrabriti da čine velike žrtve kao naknadu za grijehe izgubljenih duša koje su najpotrebnije Moga Milosrđa.
Pripremajte se uvijek, svaki dan, kao da je Upozorenje sutra, jer će doći nad vas iznenada. 
 
 
Vaš Isus 
 

Die Warnung

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice