Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

 
 Četvrtak, 1.svibnja 2014., 23:30h
 
Moja predraga kćeri, Moje obećanje da ću ponovno doći bit će ispunjeno u životnom vijeku ovog naraštaja. Mnogi ljudi u svijetu, u ovo vrijeme, zaboravni su na proročanstva koja su sadržana u Presvetoj Bibliji u svezi Velikog Dana Gospodnjeg. U pripremi za ovo vrijeme, Moj Otac Me je uputio da vas obavijestim da je određen datum Mog Drugog Dolaska, ali jedino Bog, Vječni Otac, zna ovaj datum. Čak ni Ja, Njegov Jedinorođeni Sin, nisam upućen u ovaj datum – jedino da će biti uskoro.
Ponajprije će se trebati zbiti mnogi događaji, prije velike obnove, ali znajte da će se oni događati munjevito  i u brzim sljedovima. Oni koji se boje Velikoga Dana, umjesto toga, moraju se ufati u Mene i moliti za duše onih koji će činiti sve što mogu da se suprotstave Meni u Mojoj Potrazi za dušama. Moj Plan je dovesti čak i najtvrdoglavije među vama u Moje Kraljevstvo, jer Ono je za svijet. Moje Kraljevstvo će doći, jer to je Božji Plan i dovršiti će Posljednji Zavjet, u skladu sa Božanskom Voljom Božjom.
Molite, s velikodušnošću u svojim srcima, za duše onih koji najviše trebaju Moje Milosrđe i Ja ću ih prekriti sa Svojom Predragocjenom Krvlju. Sve što je bilo na početku biti će ispunjeno na kraju i tada će postojati svijet bez kraja. Sve počinje i završava s Mojim Ocem.
Ništa neće spriječiti Moj Drugi Dolazak. Nijednom čovjeku, koji Mi se suprotstavlja ili koji pokušava odvući duše od Mene, neće biti dozvoljeno da Mi prkosi, jer kada Ja dođem, svi Moji neprijatelji će biti odbačeni. Ja ću spasiti slabe, bojažljive, one koji se kaju, krivovjernike, pogane, lažljivce, kradljivce, ubojice – sve grješnike. Nitko od vas nije izuzet od Moga Milosrđa. Ja ljubim sve vas.
 
 
Vaš Isus
      
Petak, 2. Svibnja 2014., 19:00h
 
 
Moje dijete, kada ljudi čuju riječ 'apokalipsa', ona im može zadati strah u njihovim srcima. To je zato jer je malo njih uistinu upućeno o tome što ona znači. Ova vremena su naviještena, kao posljednji dio Plana Moga Oca da ujedini svijet i oslobodi ga od stiska zla, koje ga je smrtno stiskalo tako dugo.
Najvažniji znak da je vrijeme blizu biti će neposredno prije Drugog Dolaska Moga Sina, kada će Njegovo Razapinjanje biti cijelo iznova proživljeno. Ovo će biti znakovi. Baš kao što je On bio mučen, isto tako će biti i Njegovo Tijelo – Njegova Crkva na Zemlji – kroz pokvarenost i zarazu. Zatim baš kako je trnje bilo stavljeno na Njegovu Glavu, isto tako ono će biti stavljeno na glave vođa Njegove Crkve. Ruke Njegovih posvećenih slugu će biti probodene, kao na Križu, kada više ne budu od koristi u nadolazećim vremenima, kao sredstva Svetih Sakramenata. Baš kao što su čavli prodrli u Noge Moga Sina, isto tako će onim pravim Božjim slugama biti zabranjeno voditi duše uzduž pravog Puta Gospodnjeg. Razapinjanje Crkve Moga Sina na Zemlji će se nastaviti, dok Ona ne umre i na taj dan, Tijelo Moga Sina, Isusa Krista, više neće biti Prisutno u Svetoj Euharistiji. Kada se uništi Crkva Moga Sina, kojim će onda putem hoditi Njegovi sljedbenici? Zato osim ako ne slijedite Put Moga Sina, vi nećete biti sposobni naći vaš put u Njegovo Kraljevstvo.
Kada se preuzme Crkva Moga Sina i neprijatelj zasjedne na prijestolje, vi uvijek morate ostati odani Mom Sinu. Vi ovo nećete moći učiniti, ako prihvatite zakone sekularnog svijeta, koji su zamjena za Istinu.
Knjiga Istine, zajedno sa Križarskim molitvama, držati će vas usredotočene na Moga Sina. Njegovi odani posvećeni sluge će vas hraniti s Hranom Života, kada Ju se nigdje neće moći naći. U to vrijeme, vi ćete moći brojati mjesece kao da su tjedni i tjedne kao da su dani, jer na zvuk trublji Novi Jeruzalem će se izdići iz pepela i progon će biti gotov.
Apokalipsa će sva biti u zauzimanju Crkve Moga Sina na Zemlji od strane Njegovih neprijatelja. Biti će to borba za duše. Kazne će se ticati Božjeg Upozorenja čovječanstvu, da otvori svoje oči za Istinu. Vojska Ostatka će pomoći održati živim plamen ljubavi za Moga Sina i u isto vrijeme donositi dušama veliku olakšicu od kazni, koje bi ih inače zadesile, kada ne bi bilo Milosrđa Moga Sina. 
 
 
Vaša ljubljena Majka

Majka Spasenja

 
Subota, 3. svibnja 2014., 15:50h
 
 
Moja predraga kćeri, kada Ja tražim od ljudi da se ufaju u Mene, to je za mnoge ljude vrlo teška stvar za učiniti. Mnogima je teško ufati se u Moju Ljubav prema čovječanstvu, kada se oslanjaju na svoju vlastitu vjeru, kako bi se potpuno predali Meni. Samo onda kada se u potpunosti predate Mojoj brizi, možete se osjećati sigurno, zaštićeno i mirno.
Moja Ljubav, kada Ju vi tražite, prekriti će vas kada pružate svoje ruke i dozivate Me kao malo dijete. Djeca polažu cijelo svoje povjerenje u svoje roditelje, kada su mali. Oni jedino znaju razliku između toga što osjećaju da je dobro i što osjećaju da je loše i stoga se oni potpuno oslanjaju na odrasle, da ih zaštite. Djeca ne razmišljaju dvaput da potrče svojim roditeljima po utjehu u potrazi za utočištem. Vjera djeteta je jaka. Ono ne ispituje, jer doista vjeruje da će naći sigurnost u rukama brižnog roditelja.
Ja Sam Onaj Kojemu treba vjerovati, jer sve što se zatraži od Mene biti će učinjeno, ako je za dobro duše. Tražite i primit ćete, to nije prazno obećanje koje Sam Ja dao. Ja uživam u Djelima obasipanja Mojih Darova nad svakog pojedinog od vas. Kada Me tražite da vam pomognem, Ja čujem, osjećam i odgovaram svemu što poželite. Dajte Mi priliku da vam dokažem Moju Ljubav za svakoga od vas. Dajte Mi da vam pokažem dokaz Moga Posredovanja. U ovo vrijeme postojanja, Ja, Isus Krist, učiniti ću vidljivom Moju Prisutnost u svemu što tražite od Mene. U ovo vrijeme, Ja ću vas osposobiti da osjećate Moju Prisutnost, da svjedočite Mojim Velikim Djelima Posredovanja u vašim svakodnevnima životima i da shvatite moć vaših molitvi. Jer ovo su dani velikih čudesa, koje Ja ostavljam čovječanstvu u baštinu, više nego u bilo kojem vremenu otkada Sam Ja hodao Zemljom.
Kada uistinu polažete sve svoje ufanje u Mene, Ja mogu činiti velika čudesa da vam donesem, ne samo olakšanje od patnje, već da vas privučem čak i bliže Moga Svetog Srca. Kada dijete zna da ga roditelj ljubi, ono osjeća sigurnost saznanjem da je zaštićeno. Znajte da ufajući se u Mene, Ja štitim sve vas i Ja ću preplaviti svaku dušu s dubokim osjećajem mira kojega nigdje drugdje nećete naći na ovoj Zemlji.
Dođite danas k Meni i zazovite Me da vam pomognem – bez obzira kakve brige možda imate. Molite ovu posebnu molitvu, svakoga puta kada ste u nevolji i Ja ću odgovoriti svaki put.
 
Križarska molitva (148) Dođi mi u pomoć
 
O moj Isuse, pomogni mi u mom vremenu velike nevolje. Drži me u Svojim Rukama i odvedi me u Utočište Svoga Srca. Obriši moje suze. Dopusti mi da se smirim. Podigni moje raspoloženje i ispuni me Svojim Mirom. Molim Te, udijeli mi ovu posebnu želju (navedi je ovdje…). Dođi mi u pomoć, tako da je moja molba ispunjena i da moj život može postati miran i u jedinstvu s Tobom, dragi Gospodine. Ako moja molba ne može biti udijeljena, onda me ispuni s Milošću da prihvatim da je Tvoja Sveta Volja za dobro moje duše i da zauvijek ostanem vjeran Tvojoj Riječi, dobrostivog i velikodušnog srca. Amen.
 
Uvijek Me pozovite, kada god ste žalosni ili u potrebi za pomoć, a Ja obećavam da će vam se dati znak da Sam Ja odgovorio na vaš vapaj Meni, vašem ljubljenom Spasitelju.
 
 
Vaš Isus               
 
Nedjelja, 4. svibnja 2014., 16:23h
 
 
Moja draga djeco, kada je Bog slao proroke u svijet, oni su bili tek glasnici. Oni su bili poslani da priopće Istinu - Riječ Božju.
Kroz stoljeća, mnoga Božja djeca su krivo tumačila ulogu proroka. Neki su počeli obožavati proroke, umjesto da samo prihvate Riječ Božju i podaju slavu Bogu. Oni su stvorili bogove od proroka i poruke koje su dostavljali svijetu – uključujući one od Moga Sina, Isusa Krista – postale su manje važne nego proroci koji su ih dostavljali.
Djeco, proroci Božji, Anđeli Božji, ljudi koji imaju vizije i vidjeoci nisu bili vrijedni ovog obožavanja. Oni su svi bili obični ljudi s malim ili nikakvim znanjem o Božjim stvarima, zbog čega su bili odabrani. Poruke su te koje su bitne, a glasnici su jednostavno kanali Riječi. Riječ Božja, dana preko proroka, nikada ne smije biti odbačena u stranu, dok je prorok uzdignut na prijestolje kojega je sam stvorio.
Riječ Božja nikada ne smije biti zanemarena. Slika Božja nikada ne smije biti zamijenjena slikama Njegovih proroka ili Svetaca koji su zadobili Njegovu naklonost. Vi možete tražiti od Svetaca i proroka da posreduju u vašu korist, ali vi ih nikada ne smijete obasipati hvalom, koja mora biti namijenjena Bogu, Stvoritelju svega što je Nebesko. Isto vrijedi i danas. Vi najprije morate štovati Boga i staviti Ga ispred svega što jest. Vi se morate držati Riječi, Koja je utvrđena na početku i nikada ne zastraniti od Nje, jer Ona nikada neće, niti može biti izmijenjena. Božja Riječ je konačna.
Učenja Moga Sina su bila obznanjena čovječanstvu kada je On hodao Zemljom. Ona su jednostavno objasnila Riječ u više pojedinosti, ali ona nikada nisu zastranila od Istine. Danas je čovjek još uvijek isti kao kada je Moj Sin došao prvi put. Čovjek je i dalje slab, lako ga se poljulja i ostaje grješnik danas, kao što je bio i tada. Ako vam ijedan prorok ili čovjek, koji tvrdi da govori u Ime Božje, kaže da Riječ mora biti prilagođena kako bi odgovarala čovjekovim suvremenim potrebama, onda vi morate biti na oprezu. Ako vam se kaže da Riječ doista znači nešto potpuno drugo, onda je nemojte prihvatiti. Čovjek, uključujući one koji služe Bogu, nema ovlaštenje uplitati se u Istinu.
Kada čovjek tvrdi da je božanski nadahnut i zatim izmjeni Riječ da odgovara sekularnom svijetu, vi mu ne smijete vjerovati. Bog nikada ne bi dopustio da Njegova Riječ bude izmijenjena ili krivo tumačena kako bi odgovarala čovjeku. Upamtite, kada obožavate proroka i obasipate ga hvalom, vi vrijeđate Boga. Kada prihvaćate promjene onoga što je sadržano u Presvetoj Bibliji, koje proturječe Riječi Božjoj, onda se odvajate od Istine. Kada prihvaćate neistinitosti kao sredstva za služenje Bogu po svojim vlastitim uvjetima, onda odvajate sebe od Boga.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja 
 
 
Ponedjeljak, 5.svibnja 2014., 16:10h
 
 
Moja predraga kćeri, svima koji slijede Moj Glas preko ovih Poruka nastavit će se davati veliki blagoslovi, dok će njihova izdržljivost biti ispitana na načine koji nisu poznati još od dana kada su Kršćani trpjeli u Srednjem Vijeku. Svakome od njih će se rugati zli, koji koristi slabe i ohole duše, da poduzme napade na one koji su blizu Mene. Svaki pokušaj će biti učinjen, i vidljivo i nevidljivo, da se kleveće ovo Moje veliko Djelo.
Kako se progon bude pojačavao, znaj da je smanjena moć sotone i sve što će on učiniti je da će nastaviti bacati kamenja, širiti laži i pokušavati od Mene odvući duše. On će na različite načine uspjeti u odvlačenju duša od Mene. On će koristiti ljude koji imaju vizije da napadne ovu Misiju i to će prouzrokovati veliku zbrku.
Kada čovjek nastavlja padati i Riječ Božja nije više prihvaćena, u svojoj potpunosti, onda će Nebo uvijek posredovati. Vjerujte Mi dok vam Ja sada govorim – ovo je Moja Misija i ako vam se drugačije kaže, tada možete biti sigurni da vas vode u zabludu. Moje obećanje je da do kraja ostajem odan djeci Božjoj i dok duša potpuno ne odbaci Ruku Božju. Ja ću probijati naprijed i osigurati vas sa svim Darovima koje Ja ostavljam u baštinu da vas zaštite od Mojih neprijatelja, koji dolaze k vama kao vukovi odjeveni u ovčje ruho. Moji Darovi će biti velika suprotnost od onoga što će svijetu dati neprijatelji Božji. Knjiga Istine će biti velika suprotnost novoj lažnoj knjizi – punoj ljudski stvorenog, manjkavog nauka, koji će opravdati grijeh – koja će uskoro biti nametnuta svijetu. Pečat Živoga Boga će vas zaštititi protiv žiga Zvijeri, a Medalja Spasenja protiv krivovjerja koja će izlaziti iz usta Mojih neprijatelja, koji će osvajati Moju Crkvu na Zemlji.
Naravno, sotona prezire ovu Misiju i on će koristiti, čak i dobre duše – koje će zbog osjećaja krive odanosti onim Mojim posvećenim slugama, koji su izgubili vjeru i koji Mi uistinu ne služe, jer više ne znaju kako – da udari Moju Svetu Riječ. Vi ne smijete dopustiti sebi da budete poljuljani. Ne budite poput onih koji su došli prije vas – onih koji su Me odbacili kada Sam hodao Zemljom.
Ja vam dajem Moju Riječ da će svaki dokaz koji želite biti vaš – uskoro. Ja vam dajem Moje obećanje da Ja sada dolazim jedino da vam donesem Spasenje, u vrijeme kada će Moji neprijatelji učiniti svaki pokušaj da vama, kao djetetu Božjem, zaniječu vaše od Boga dano pravo na Spasenje.
Ne napuštajte Me, kada znate u vašim srcima da Sam to Ja, Isus Krist, Koji sada govorim. Ne pokušavajte od Mene odvući duše, ako ste u bilo kakvoj sumnji o tome Tko Sam Ja. Ne vrijeđajte proroke Božje ili ćete uvelike patiti. Ne borite se protiv Plana Moga Oca da pripremi svijet za Moj Drugi Dolazak ili ćete navući na sebe gnjev Moga Oca. Budite zahvalni. Budite velikodušni i prihvatite s ljubavlju i radošću, da je dan svijetu ovaj Dar Posredovanja, jer je on za vaše vlastito dobro i za dobro svake živuće duše.
 
 
Vaš Isus 
 
Utorak, 6. svibnja 2014., 20:02h
 
 
Moja predraga kćeri, razlog zbog kojega je Moja Riječ odbačena od mnogih je taj da je Istina poput trna u boku onih kojima je neugodno javno proglašavati Moja Učenja.
Čovjek, koji vjeruje da je sloboda izražavanja više važnija od prianjanja uz Riječ Božju, hoda vrlo opasnim putem. Svaki čovjek, koji vjeruje u svoje pravo da očituje svoja stajališta kao da su nepovrjediva, kada odobravaju grijeh, Moj je izdajnik.
Kolikim ljudima je dopušteno da vjeruju u grješna djela, u ime pravde? Takvi ljudi, koji vam propisuju zakone, uključujući one koji upravljaju vašom Crkvom, željeli bi da vjerujete da pravo na slobodu izražavanja nadilazi svaki Gospodinov Zakon, čak i kada ono veliča grijeh.
Grijeh prikriva mnoga područja i u današnjem svijetu je svaki pojedini grijeh uklonjen obrazloženjima, proglašavajući pravo svake pojedine osobe da čini što joj odgovara. Dok nitko od vas nema pravo suditi ikoga u Moje Ime, nitko od vas nema pravo proglašavati grješna djela kao dobru stvar.
 
 
Vaš Isus 
 
Utorak, 6. Svibnja 2014., 23:00h
 
 
Moja predraga kćeri, neka niti jedan čovjek ne sumnja, ni na trenutak, da bi Bog dopustio Svojoj djeci da otpadnu od Njega, bez da učini sve što je u Njegovoj Moći da ih spasi.
Vama je dano toliko mnogo Darova, preko proroka, još od početka. Mnogi proroci su ponavljali iste poruke stalno iznova, a ipak mnogi od njih su bili ili zanemareni ili ismijani. Mnogi su bili progonjeni ili pogubljeni. Zašto Riječ Božja izaziva takvu mržnju? Nije Riječ Božja ta Koja izjeda duše slabih ili onih koji su otpali od vjere. Ne. Tako odgovara sotona kada Bog podigne Svoju Ruku u spremnoj kazni za zloga, tada on napada opako. On zna da se Riječ Božja, kada je dana Njegovim prorocima, širi tako brzo, Snagom Duha Svetoga i kada se to dogodi, snaga zloga je oslabljena i zato je njegova osveta nasilna.
Kada se Duh Sveti izlije na ljudski rod, na ovaj način, pali anđeli će se uzdići – s mačevima spremnim da probodu svakog Mog sljedbenika, na svaki način koji mogu. Vi morate prihvatiti takvu mržnju prema Mojoj Riječi i prepoznati ju kao ono što ona je – pokušaj da vas se odvede od Istine. Svakom Mom Apostolu, svakom proroku i posvećenom slugi koji prianjaju uz Istinu – Svetu Riječ Božju, gorko će se suprotstaviti sile zla. Ovo je uvijek bio slučaj. Vi, međutim, nikada ne smijete dopustiti da mržnja prema Meni, Vašem Isusu, priguši vaš duh, jer baš u tom trenutku Ja Sam uistinu Prisutan u vašoj duši. Trpite u Moje Ime i Ja ću vas uzdići u slavnom jedinstvu sa Mnom, u Mom Kraljevstvu Koje dolazi. Nanesite patnju drugima, u Moje Ime, bez obzira koliko vjerovali da je to opravdano i Ja ću vas odvojiti od Mene zauvijek.
Moja Upozorenja, dana vama, sada, jesu da vas podsjete na to što Sam poučavao, kada toliki mnogi od vas danas nemaju pojma, uopće, što znači služiti Meni kao Kršćanin.
 
 

Vaš Isus 

 
Srijeda, 7. Svibnja 2014., 23:43h
 
 
Moja predraga kćeri, kada Ja pozivam duše da Me slijede, to ima za posljedicu pomiješanost osjećaja, od toga da su radosne do velike boli. Jer kada Ja u dušama budim Vatru Duha Svetoga, to će donijeti velike blagoslove, ali one će postati ispunjene osjećajem tuge.
Kada Ja biram koje duše zavrjeđuju Moje Darove, one će iskusiti osjećaj pripadnosti Meni, ali će također osjetiti nešto izvanjski prema svijetu u kojemu žive. Oni će svoje bližnje braću i sestre vidjeti u novom svjetlu. Bit će više osjetljivi na ljepotu Božjeg Stvorenja, kada gledaju u lica drugih, jer će vidjeti Prisutnost Božju. Svaka duša koju susretnu odisat će Prisutnošću Božjom, bez obzira koliko su daleko mogli otpasti u Njegovim Očima. Oni će također biti ispunjeni silnom suosjećajnošću, koju jedino roditelj može osjetiti za svoje vlastito dijete. Osjetit će iznenadnu i pojačanu ljubav za tu osobu, koja će ih začuditi i zaprepastiti. Međutim, oni će također biti svjesni tame koja se skriva u dušama, spremna da ih proždere. Odabrana duša će odmah znati, u tom trenutku, što je to što se očekuje od nje, jer tada će potrčati k Meni, moleći Me da pomognem spasiti te duše koje su u opasnosti od uranjanja u stanje tame, tako će ona biti uplašena za tu dušu.
Duša žrtva, odabrana duša, odriče se svega što je izvanjsko u njenom životu i čineći tako, daje veliku slavu Bogu. Patnja koju odabrana duša mora pretrpjeti, oslobađa druge duše od vječnog prokletstva i, kao posljedica, postaje najviše tražena meta sotone i njegovih posrednika. Takve duše podnose Moju Muku, kao Dar Bogu, jer jednom odabrane, većina njih ne može okrenuti leđa Bogu nakon toga. Postoje one, međutim, koje su odabrane, ali koje odbijaju Moj Kalež. Vi morate moliti za ove jadne duše, jer njihov nedostatak hrabrosti, u nošenju Moga Križa, vodit će ih u jednom od dva smjera. Oni će podnositi unutarnju patnju, jer će uvidjeti da im je teško zbližiti se sa Mnom. Zatim, oni će postati zadubljeni u sekularni svijet, zato da bi pobjegli od njihova poziva i to im neće donijeti ništa – samo osjećaj lažne nade.
Kada se brižna duša moli i ponizi preda Mnom, ona umiruje Ljutnju Moga Oca. Ovo tada razblažuje udar Kazni Moga Oca na svijet. Ako bi odabrana duša, koja je progonjena zbog svoje ljubavi za Mene i kada je neizdržljivo, samo rekla : „Isuse uzmi moju patnju i učini s njom što Ti odgovara.“, tada bih ju Ja obasuo izvanrednim Milostima. Duša bi postala otporna na zlo i tada postala neustrašiva. Zbog njenog potpunog ufanja u Mene, ona bi se tada uzdigla do savršenosti duše i zadobila mirno i staloženo ponašanje. Toliko mnogo žrtve je uključeno, ali kada takve duše sve predaju Meni, u potpunoj poslušnosti i odbiju da se vežu s neprijateljem Moje Riječi, to će ishoditi spasenjem mnogih duša.
Ja koristim duše žrtve da dovedu druge k Meni, koji drugačije nikada ne bi bili spašeni. Ovakvim postupkom, jedino, te duše žrtve i mogu i hoće okajati duše milijuna ljudi, koji su presjekli pupčanu vrpcu sa Mnom. Nikada se ne bojte previše za duše u tami, u ovo vrijeme, jer Moje odabrane duše žrtve u svijetu su u velikom broju upravo sada. Njihova mirnoća dovodi duše, koje su izgubljene, natrag u Moje Utočište.
 
 
Vaš Isus 
 
Četvrtak, 8. svibnja 2014., 23:30h
 
 
Moja predraga kćeri, pogledaj oko sebe i vidjet ćeš mnoge ljude koji žive bezbrižne živote. Vidjet ćeš smijeh, radost i veliko prijateljstvo i znat ćeš da to jedino može doći od Boga. Mnogi ljudi, čim spoznaju Istinu, prigrlit će Me otvorenih i zahvalnih srdaca i tada ćemo biti jedno.
Moj Plan je da okupim sve i natopim ih s velikom ljubavlju, radošću i srećom. Ja ću uživati u Mome Novom Kraljevstvu i biti će mnogo smijeha, radosti i ljepote, također kao i u Vječnom Životu. Ljubav će zračiti iz svakog pojedinog stvorenja, svake pojedine duše i život će biti savršen. 
Kada se brinete o budućnosti svijeta, zapamtite što Sam vam Ja rekao. Sve će biti dobro, jednom kad Ja dođem da vas okupim, u novi  svijet bez kraja. Nema potrebe brinuti se, jer Bog ljubi sve vas. Što se tiče duša koje žive oskudan i žalostan život, one će biti prve okupljene, ako prihvate Tko Sam Ja. Onima koji su u strašnoj tami, bit će dane izvanredne Milosti da očiste svoje duše, tako da Ja mogu oslabiti stisak zloga nad njima i odvesti ih u sigurnost Moga Milosrđa. Ovo je bitka i bit će teška borba, ali Moć Presvetoga Trojstva bit će upotrijebljena i duše će biti prosvijetljene, tako da one neće poginuti.
Ja ću uzdići važne vođe među vama i s širenjem Vojske u svakom narodu, vi ćete rasti i povesti sa sobom većinu Božje djece u Novi Raj. Gledajte u Mene s pouzdanjem i ne bojte se Moje Ljubavi, jer vi morate znati da vas Ja nikada ne bih drage volje preplašio, jer kada Ja obznanim Moju Prisutnost, ispunit će vas s velikim čuđenjem i radošću. Ja vas uvjeravam, nema potrebe za strahom, jer Ja Sam Ljubav, Ona Sama. Ljubav će vas umiriti i kada se suočite sa Mnom, vašim Isusom, vi ćete biti obuzeti osjećajem trenutne prisnosti, koja je prisutna samo kada vaše srce postane isprepleteno s Mojim.
Kako Ja ljubim sve vas i kako žudim za vašim dušama.
 
 
Vaš Isus 
 
 
Petak, 9. svibnja 2014., 17:00h
 
 
Moja najdraža kćeri, Ja Sam stvorio svijet, jer je to bila Moja Volja. Moja Volja je uvijek postojala i uvijek će postojati. Moja Volja će biti izvršena, sa ili bez volje čovječanstva. Slobodna volja, dana čovjeku Mojom Rukom, bila je zlorabljena i to je ishodilo odvajanjem između čovjeka i Mene, Vječnog Oca. Dokle god čovjek ima Dar slobodne volje, to znači da jedino oni koji odaberu doći k Meni, preko Moga Sina, Isusa Krista, mogu postati dio Mene – opet potpuni.
Kada se čovjekova volja protivi Mojoj Volji, to ishodi gorkim rvanjem, jer jedino Moja Volja može prijeći preko svega što jest. Moja Božja Volja nadzire sve što Ja dopustim, sve što Ja dozvolim, jer Ja ću uvijek prihvatiti slobodnu volju koju Sam dao čovjeku, jer Ja ne uzimam natrag što Sam dao. Ponekad čovjek, svojim vlastitim slobodnim izborom, uzrokuje strašnu bol u svijetu i jako Me vrijeđa svojom pohlepom i sebičnošću. Ipak, Ja se ne uplićem u čovjekovu volju, jer jedino on može odlučiti hoće li ili neće poželjeti učiniti što Moja Volja želi. I dok Ja neću pokušavati oduzeti slobodnu volju, slobodan izbor ne znači da čovjek može Meni nalagati svoju volju, preko onoga što je Moje.
Mojoj Božjoj Volji se nikada ne smije protiviti, jer čovjek nikada ne može svladati Moju Volju. Kada to čini, uvidjet će da je nemoguće suprotstaviti se Meni bez trpljenja posljedica. Jedino Ja odlučujem o ishodu života i smrti, jer to je jedino na Meni da odlučim. Kada Ja donosim odluku da izvršim Moje Planove da zaštitim Svoju djecu, ni jedan čovjek nema moć prijeći preko toga. Ako se čovjek pokuša uplitati u Moje Darove za svijet, što uključuje život u svim njegovim oblicima, onda će on, ne samo pasti, nego će za posljedicu trpjeti.
Neka Me ni jedan čovjek ne pokušava zaustaviti u Mom Planu da dovršim Moj Sveti Zavjet.
Neka niti jedan čovjek ne huli protiv Mene ili stane na put Mojoj Volji, da ne bi bio iznenadno odbačen.          
Neka Me nijedan čovjek ne pokušava zaustaviti od davanja Vječnog Života dušama ili će njegov vlastiti život nestati. Kada Mi se pokušavate suprotstaviti, nikada nećete uspjeti. Kada čovjek nastavlja nijekati Moju Riječ i boriti se s Mojim Božanstvom, posljedica će biti jedino nemir, propast, gubitak života i strašne kazne. Zbog ovoga, kada se od duše zatraži da posluša Mene ili Moje Upute i svojom slobodnom voljom prihvati ove zahtjeve, uvidjet će da je nemoguće protiviti se Mojoj Volji.
Ti, Moja kćeri, pokušavala si se boriti s Mojom Voljom – iako si se već predala Meni. Od sada ćeš znati da je to od male koristi, jer jedino ono što je naloženo od Mene, na Moj vlastiti način, može biti učinjeno.
Djeco – Ja Sam vaš Otac. Ja Sam vaš Stvoritelj. Jedino Ja znam što vam budućnost donosi, ali bit ćete utješeni da znate da su svi Moji Planovi dovršeni. Jedino kad je vaša volja sjedinjena s Mojom, Moje Kraljevstvo može biti potpuno ostvareno i konačno dovršeno. Samo tada će svi sukobi između čovjeka i Mene, vašeg Vječnog Oca, biti završeni. Tada će zavladati mir, u novom svijetu koji ima doći – svijetu tako savršenom da nikada neće završiti.
 
 
Vaš Otac
Svevišnji Bog 
 
 
Subota, 10. svibnja 2014., 17:30h
 
 
Moja predraga kćeri, nije na tebi da sada shvatiš, ali znaj da ću Ja uzdići čovjeka, unutar Moje Crkve, koji će ustati i proglašavati Istinu. On će to činiti u vrijeme kada nijedan drugi kardinal, biskup, svećenik ili bilo koji Moj posvećeni sluga neće imati hrabrosti tako činiti. Kada novi lažni nauk proguta Crkvu, mnogi unutar Nje će znati u svojim srcima kako će on biti pogrješan. Oni će biti zabrinuti, ali previše uplašeni da podignu svoje glasove. Oni će biti tako brojčano nadmašeni, od onih čija je vjera slaba, da će spremno prihvatiti bilo kakvo krivovjerje koje se nametne djeci Božjoj, u Moje Sveto Ime.
Čovjek kojega ću Ja uzdići je hrabra duša i mnogima će laknuti kada on progovori. Kada on to učini, još mnogo više njih će se uzdići i progovoriti i tako spašavati mnoge duše. Kada on bude uzdignut, Ja imam druge planove o združivanju svih onih vjera koje ne prihvaćaju Mene, Isusa Krista, kao Sina Božjega. Svi ovi Božji Planovi su navješteni i milijuni i milijuni ljudi diljem svijeta će tada shvatiti Istinu. Oni će zatim rasti i Ja ću ih blagosloviti, da mogu okupiti zajedno sve vjeroispovijesti, s jedinom svrhom da se osigura proglašavanje Istinite Riječi Božje. Vjera će se tada širiti, tako da će Moju Riječ sadržanu u Svetim Evanđeljima, propovijedati čovjek, žena i njihovi sinovi i kćeri, na sve četiri strane svijeta. Oni će prorokovati, otkrivajući svijetu ove Božje Poruke i Moja Prisutnost će ih prekriti da im da snagu i hrabrost koju će trebati.
Tako moćan će biti ovaj Moj naraštaj, u širenju Istine, da će se mnogi od onih koji su bili zavedeni i koji su vođeni putem velike zablude, okrenuti i doći trčeći k Meni. Oni će se širiti tako brzo, da će se  obratiti milijuni duša zbog svakog krivovjerja koje je učinjeno protiv Mene. Ja ću najprije privući pogane, jer im nije dana Istina i tako svijet neće sumnjati u to kako će Moje Posredovanje biti moćno. Zatim, Ja ću privući zajedno sve druge vjere i jasno će im biti pokazano da je samo jedan put do Moga Oca, a to može biti jedino preko Mene. I dok Ja budem privlačio milijune duša prema Meni i Istini o tome Tko Sam Ja, milijuni drugih duša će biti privučeno ljudski stvorenoj religiji, koju je osmislio i stvorio duh zla.    
Veliki plan zloga je razrađen koliko je i jednostavan, a to je donijeti prokletstvo što je moguće većem broju duša, uništavajući njihovu vjeru u Mene, Isusa Krista. Oni će to činiti niječući Istinu. Dok će nova religija proždirati duše, kroz laži, Ja ću zadobivati trostruko više od toga, osiguravajući da djeca Božja ne zaborave Istinu.
 
 

Vaš Isus

 
Nedjelja, 11. svibnja 2014., 18:00h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja najdraža Želja je da donesem ljubav, mir i sreću svoj Božjoj djeci. Ja nikada ne želim osvetu, bez obzira kako su zla ljudska djela. Niti tražim da uzrokujem poniženje ikome, iako oni mogu poniziti druge u Moje Ime. Nikada ne tražim da uništim čovjekov ugled, kada je on uzrok velikog uništenja u svijetu. Ja ne tražim zle da ih lako uništim. Moja jedina Želja je da ih sve spasim. Ja žudim za dušama svakog pojedinog Božjeg djeteta. Ja ih neprestano tražim. Pokušavam ih privući k Sebi. Ja čak svakodnevno tražim one koji ne prihvaćaju Moje Postojanje. Činim da Moju Prisutnost osjete u svojim životima, ispunjajući njihove duše s ljubavlju prema drugima, pobuđujući dobrotu unutar njih, da mogu pobijediti negativne misli, postupke i djela.
Neke duše su prirodno osjetljive na Mene i Ja uživam u njihovom velikodušnom odazivu i nježnosti srca. Drugi imaju prepreku između sebe i Mene, tako da Mi je teško dodirnuti njihove duše. Ali, Ja ću nastaviti pokušavati dosegnuti te duše na mnoge različite načine, dok ne budem mogao otvoriti njihova srca za Moć Božje Ljubavi.
Ljubav je pokretačka snaga koja vodi svim dobrim stvarima. Ljubav je prisutna u svakom djetetu Božjem od trenutka kada je ono rođeno. Božji Dar Ljubavi pomaže čovječanstvu da nadvlada zloga. Kada Bog posreduje i poveća ljubav u duši, On to čini da obrani Svoju djecu protiv zloće đavla. Ljubav je snažnija nego mržnja, ali mržnja je ustrajna. Sotona, pun mržnje prema čovječanstvu, nema ljubavi bilo kakve vrste, osim za sebe samoga. On truje čovječanstvo usađujući mržnju u duši koja je oslabila zbog grijeha. Mržnja pronalazi spreman dom u dušama koje su ljubomorne, pune oholosti, osamljene i zbunjene. Sotona nikada neće  dušu napastovati s mržnjom, prikazujući je duši onakvom kakva je. Umjesto toga, on će napastovati dušu kroz grijeh oholosti, uvijek kao njegov prvi način djelovanja. Duša će biti vođena u vjerovanje da mora nanijeti uvredu, jer njegove vlastite potrebe to nalažu, jer on zna najbolje i jer čini dobru stvar.              
Božja Ljubav se širi među svom Njegovom djecom u ovo vrijeme. On to čini iz Svoga Milosrđa. On će povećati ljubav u srcu čovjeka da pomogne čovječanstvu da se bori protiv mržnje koja će se uskoro pojačati u svijetu, kada čovječja srca postanu hladna poput kamena.
Ja tražim da molite ovu Križarsku molitvu da tražite Božju Ljubav u ovo vrijeme.
 
Križarska molitva (149) Tražiti Božju Ljubav
 
O Isuse, ispuni me Ljubavlju Božjom. Ispuni me sa Tvojim Božjim Svjetlom i preplavi me s ljubavlju koju ja trebam da širim sjeme Božjeg Milosrđa među svim narodima.
Dopusti da širim Tvoju Božju Ljubav među svima onima s kojima dolazim u dodir. Širi Svoju Ljubav tako da Ona osvijetli sve duše, sve vjere, sva uvjerenja, sve narode – poput maglice koja zanosi svu Božju djecu u jedinstvo. Pomogni nam da širimo Božju Ljubav da bi Ona mogla pobijediti sve zlo u svijetu. Amen.
 
Uvijek izjednačite ljubav s Prisutnošću Božjom. Znajte da jedino ljubav može dovesti duše k Meni. Znajte da jedino ljubav može doći od Boga. Jedino ljubav ima moć donijeti mir, zadovoljstvo i jedinstvo među narodima. Mržnja dolazi od sotone i gdje god da joj svjedočite , vi morate moliti gornju molitvu da tražite Božju Ljubav. Upamtite, ljubav će pobijediti sve, jer dolazi od Boga.
 
 
Vaš Isus 
 
Utorak, 13. svibnja 2014., 8:50h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja velika radost je gledati Moje ljubljene sljedbenike, koji su odgovorili na Moj Poziv da mole Križarske molitve, koje će  Snagom Duha Svetoga spasiti milijarde duša.
Ja ću upotrijebiti Križarske molitve da obnovim i pročistim duše čovječanstva, u isto vrijeme dok obnavljam lice Zemlje. Velika obnova će biti dovršena, sva u isto vrijeme, da bi svijet bio spreman i dostojan primiti Mene, Isusa Krista, kao Spasitelja Koji se vratio.
Baš kao što narodi s dobrodošlicom dočekuju člana kraljevske obitelji, mnoge pripreme će biti potrebne prije nego kralj stupi svojom nogom na njihovo tlo. Vi nikada ne bi dopustili da kralj koji dolazi u posjetu, stigne kada je sve u neredu, raspadu ili gdje su ulice prekrivene nečistoćom. Zato će predstavnici takvih zemalja osigurati da su primjereno odjeveni i  pripremljeni da susretnu dostojanstvenike koji su u posjeti. Oni će proći znatnu teškoću da pripreme veliku dobrodošlicu i odabrat će predstavnike za koje smatraju da su dostojni primiti kralja koji je u posjeti. Konačno, oni će pripremiti veliku svečanost da proslave dolazak kralja i na veliki dan će rasporediti ljude uzduž ulica i pjevati velike hvale. Oni će počastima obasipati monarha koji je u posjeti i njegovu pratnju. Tako će biti na Veliki Dan Gospodnji kada Ja, Isus Krist, dođem suditi.
Ja ću doći iznenada na zvuk trublji i na mili zvuk Zbora Anđela. Nebo će biti zatamnjeno na tri dana, neposredno pred Moj povratak. Zatim će biti osvijetljeno mnoštvom boja koje čovjek prije nikada nije vidio. Ja ću biti vidljiv svakom čovjeku, ženi i djetetu, svake dobi i bit će velikog zaprepaštenja, ali i velikog uzbuđenja. Ljudi neće vjerovati svojim očima i mnogi će biti oboreni – drugi će plakati suze olakšanja i radosti. Mnogi će biti nespremni i naći će se tako nadvladani ovim događajem da će prolijevati suze žalosnice, jer će znati u svojim srcima kako su odbacili Pravog Mesiju i koliko su nedostojni da uđu u Moje Kraljevstvo. Ali, Ja sada kažem ovim ljudima. Na taj Dan, vi morate pozvati Mene i tražiti da vam oprostim. Onda ćete i vi biti uzeti u Moje Novo Kraljevstvo.
Kao i svaki kralj koji je u posjeti, Ja tražim one među vama, koji Me ljubite, da se pripremite za ovaj Veliki Dan. Ufajte se u Mene, pripremite svoje duše, molite za Spasenje svih duša i dođite odjeveni, spremni, čekajući – kao što mladenka čeka mladoženju. Na taj dan, vi, Božja djeca, pridružit ćete se Meni, kao jedan u Svetom Jedinstvu s Mojim Ocem, za početak novog svijeta i Slavnog Doba koje vam je obećano od početka.
Budite u miru. Pripremite se s ljubavlju i jednostavnošću za ovaj Veliki Dan. Ne bojte ga se. Dočekajte ga s dobrodošlicom. Čak iako ste u velikoj tami, Ja ću vas povesti u Moje Svjetlo. Sve što trebate učiniti je ispružiti svoje ruke prema Meni i Ja ću vas prigrliti kao Moje.  
  
 
Vaš Isus
 
 
Srijeda, 14. svibnja 2014., 23:30h
 
 
Moja predraga kćeri, Milosti koje Ja darivam svijetu će obratiti nevjernike u Moje odane sljedbenike. Oni će biti trenutno obraćeni i past će na tlo preda Mnom u brižnom služenju.
Oni koji su Me izdali, kroz svoje živote i koji su Me odgurnuli, istupiti će i usrdno Me moliti da ih prihvatim kao Moje. One koji kuju zavjeru protiv Moje Riječi, međutim, bit će najteže spasiti. Jer oni su više svjesniji nego oni koji zanemaruju značenje Moje Riječi, a ipak Ju svjesno pokušavaju ponovno ispisati da odgovara njihovom oholom samopoštovanju. Pored sveg njihova znanja oni ne vide Istinu, jer Ju odbijaju vidjeti. Oni neće proglašavati potpunu Istinu i umjesto toga će Ju preraditi, zato da bi zavarali druge.
Neki ljudi su se okrenuli protiv Mene, jer vjeruju da je njihov poziv da služe Meni urodio time da im je darovano prosvjetljenje. Oni misle da imaju ovlast, koja im je udijeljena Snagom Duha Svetoga, da prilagode Moja Učenja kako ne bi uvrijedili suvremeno društvo. Njihova oholost će biti njihov pad i njihovom padu od Milosti će svjedočiti mnogi koji će se osjećati prevareno, jer su bili vođeni u zabludu. Drugi među njima znaju točno što rade, jer nisam Ja onaj kojemu služe – nego zlome. Oni se namjerno ubacuju među vas zato da bi uništili Istinitu Riječ Božju. Oni se neće pokajati, niti će prihvatiti Moju Ruku, jer vjeruju lažima Zvijeri koji je Mojim neprijateljima kroz stoljeća obećavao njegov raj koji ima doći. I oni su odabrali vjerovati u ovu razrađenu varku, zbog svoje pohlepe i ambicije. U vrijeme kada shvate Istinu, bit će bačeni u ponor. Ovo su tek neki od nesretnika i zavedenih koji će zanijekati postojanje đavla, onoga što on jest i postojanje bezdana u kojemu će on prebivati u vječnosti.
Ja upozoravam svu Božju djecu da će slijedeći zle postupke, odbacujući Riječ Božju i čineći smrtni grijeh, izazvati kaznu. Svatko tko vam kaže drugačije, zavodi vas. Ipak, Ja ću spašavati pokajnike sve do posljednje sekunde, toliko mnogo žudim da spasim svakoga od vas.
Moja Ljubav, Moje Milosrđe, Moja Samilost će biti vaša spasonosna Milost. Ja vas ne želim uplašiti, ali vam moram reći Istinu. Dolazeći k Meni – bez obzira koja su vaša uvjerenja, na samome kraju – Ja ću vas okupiti kao Moje. Nikada ne zaboravite ovo Obećanje. Ja obećavam da ću posegnuti za vama u dubinama vašega očaja.
 
 
Vaš Isus 
 
 
Petak, 16. svibnja 2014., 16:05h
 
 
Moja predraga kćeri, Ja tražim od svih vas koji Me ljubite, da posvetite Mom Srcu duše svih onih koji odbijaju Moje Milosrđe. Ja tražim da Mi dovedete nevjernike koji neće prihvatiti Moje Postojanje i one koji bi, čak i da Ja osobno stanem pred njih i dalje odbacivali Mene. Ove okorjele duše primaju utjehu u drugim oblicima duhovnih težnji, jer Me odbijaju prihvatiti. Kada bi prihvatili Istinu, oni bi pronašli veliki unutarnji mir kojeg ni jedan drugi oblik duhovnog bavljenja ne bi mogao donijeti. Oni koji ne vjeruju u Mene ili u Onoga Koji Me je poslao, nikada neće ispuniti svoje duše mirom.
Jedino Ja, Isus Krist, mogu donijeti pravi mir u vaša srca, jer Ja Sam bio poslan od Onoga Koji vas je stvorio da vas dovedem k Njemu. Preko Mene ćete naći Mog Oca. I kada se Otac ujedini s djecom koju je On stvorio, vladat će mir. Bez Mira Božjega, nikada ne može biti sklada na Zemlji. Kada ne bude mira, vi ćete znati da je to uzrokovano nedostatkom poniznog služenja Bogu.
Oni koji su učeni o Mojoj Presvetoj Riječi nikada ne smiju zaboraviti da kojegod znanje možda imate o Meni, ono nikada ne smije biti korišteno protiv Mene. Pod time mislim da vi morate vjerovati u Mene Tko Ja Jesam. Prihvatite Me poniznog srca. Nikada ne dopustite oholosti da zasjeni vašu odanost prema Meni. Onaj koji je mekog i nježnog srca, ljubi Mene. Ja Sam prisutan u onome koji ljubi sve – bez obzira na njihovu rasu, vjeru, spolnost ili boju. Ja Sam u svima koji žive svoje živote kako Sam ih Ja poučio. Ja Sam također prisutan u onima koji Me ne poznaju, ali koji oponašaju Moje osobine.
Kada Sam hodao Zemljom, Ja se nikada nisam hvastao Mojim znanjem – Ja Sam jednostavno kazivao Istinu. Nikada nisam klevetao; progonio ili prekoravao one koji Me ne bi slijedili. Ja nikada nisam govorio zlo o bilo kome. Prihvaćao Sam Božju djecu i svaki prijestup kojeg su očitovali prema Meni. Ja nikada nisam rekao da bih žrtvovao Svoj Život za nekoliko odabranih. Ne, Ja Sam dao Sebe za svakoga, a posebno za okorjele grješnike. Nikada nisam birao jednog čovjeka preko drugoga. Ja nikada nisam obasipao hvalama jednoga, a klevetao drugoga, jer bi to bilo nemoguće.
Ja Sam tražio da širim Istinu, u nadi da bi se Moja Riječ čula. Donio Sam mir mnogim nemirnim dušama koje su imale poniznosti da Me slušaju. Ja Sam bio odlučan, ali pravedan prema svima onima koji su Me mučili zbog svoje mržnje i zlih jezika. Ja Sam izgonio demone iz duša koje su se uzdizale protiv Mene i davao Sam velike Darove onima u velikoj patnji. Ja Sam zanemarivao izrugivanja od takozvanih svetih ljudi onog vremena, koji su voljeli samo sebe. Bog nikada nije imao prednost u njihovim životima, tako su bili zauzeti potragom za svojim vlastitim potrebama. Ali duše koje Sam Ja najviše tražio su bile one koje nisu vjerovale u Boga. One su dospjele do Mene i nisu shvaćale zašto su privučene K Meni. Došle su k Meni svojom vlastitom slobodnom voljom, ali su mnoge dovedene k Meni preko onih duša koje su znale Tko Sam Ja bio i Tko Me je poslao. Zbog ovoga, Ja Sam izlio na njih posebne Milosti i one su bile trenutno obraćene.        
Danas, dok govorim s vama prije Velikog Dana, Ja želim da Mi dovedete duše nevjernika, Vi morate to učiniti kroz molitvu i molitvom ove Križarske molitve (150) Da se spase duše nevjernika
 
Dragi Isuse, ja Te molim da spasiš sve one koji Te odbijaju priznati, ne svojom vlastitom pogrješkom. Ja prikazujem Tebi moje trpljenje, da Ti dovedem duše onih koji Te odbacuju i za Milost koju ćeš Ti izliti na cijeli svijet. Smiluj se njihovim dušama. Povedi ih u Svoje Nebesko Utočište i oprosti im njihove grijehe. Amen.
 
 Vaš Isus
 
Subota, 17. svibnja 2014., 15:54h
 
 
Moje drago dijete, kada Moj Sin podjeljuje posebne milosti Božjoj djeci, to znači onda da postoji odgovornost koja se očekuje od strane primatelja. Za svaki Blagoslov, draga djeco, kojeg primite od Moga Sina, vi uvijek morate zahvaljivati Bogu. Kada Moj Sin dariva nebeske Milosti duši, mnogo se očekuje od te osobe. Svaka duša tada mora živjeti svoj život u skladu s onim što ju je naučio Moj Sin. 
Moj Sin čini da se osjeti Njegova Prisutnost kada je On pozvan. Što je više duša otvorena Njegovoj Ljubavi, više će on ili ona postati bliži Njegovu Presvetom Srcu. Međutim, kada se duša uzdiže pred Mojim Sinom, dok traži Njegovu pomoć, ništa neće dobiti od Njega. Bog ljubi ponizne duše. On ih obasipa velikim Milostima. Što više Milosti oni prime, više Njega će biti prisutno u njima. Zatim, kada Njegova Prisutnost postane primjetna, ta ista duša će biti predmetom mržnje. Đavao je privučen dušama koje su u Svijetlu Božjem. On će potom koristiti svako sredstvo da ponizi odabranu dušu i obično to radi varajući slabe duše, koje iskorištava, da poniznim dušama nanese bol i patnju. 
Nažalost, mnogi ljudi koji vole Mene, Majku Božju, dolaze k Meni moleći Me da sudjelujem u uništavanju drugih duša. Ove duše, kažu Mi, zaslužuju Božju Kaznu. Kada traže od Moga Sina da provede sud na takve duše, zbog mržnje koja leži u njihovim srcima, njihove molitve nikada neće biti uslišane. Kako možete ljubiti Mene, štovati Moga Sina i založiti svoju vjernost Istini kada mrzite druge? Oh, kako je zlo lukavo kada proždire svete duše koje su dopustile oholosti da ih omete. Jednom kada oholost zahvati dušu, ona odmah gubi svoje svjetlo. Što tamnija postaje, to se odmiče sve dalje od Svjetla Božjega.  
Kada tražite od Mene da posredujem u vašu korist, s Mojim Sinom, vi uvijek morate doći k Meni s obiljem ljubavi u svojim srcima. Nikada ne smijete proklinjati druge kada tražite Božji Blagoslov, jer se to Njemu gadi. Mržnja ne igra nikakvu ulogu u Nebu.
Dođite k Meni, draga djeco, jedino s ljubavlju u svojim srcima za vaše neprijatelje i na sve vaše molitve će biti odgovoreno u skladu s Božjom Svetom Voljom.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja 
 
 
Nedjelja, 18. svibnja 2014., 19:15h
 
 
Moja predraga kćeri, sva proročanstva koja su ti dana sada će početi teći – kap po kap, dok se sve ne izlije brzo kao voda koja brzo ide iz slavine. Slučajevima, postupcima i djelima povezanima s Mojom Crkvom na Zemlji, uskoro ćete svjedočiti. Oni koji navode omalovažavajuće tvrdnje o Mojoj Svetoj Riječi, bit će utišani, tako zaprepašteni će biti događajima koji imaju doći.
Sve što dolazi od Mene, dolazi od Moga Oca. Kada Moj Otac kazuje pojedinosti o budućim zbivanjima kao dio Njegove Misije da spasi duše, budite sigurni da će se oni dogoditi. Dok započinje novo razdoblje korjenitih preustrojstava u Mojoj Crkvi, mnoge nekršćanske skupine će biti prihvaćene. I dok primam sve duše, Ja nikada neću dopustiti da Moja Riječ – na Kojoj je izgrađena Moja Crkva – bude gurnuta u stranu. Oni koji ne prihvaćaju Mene, jer ne vjeruju u to Tko Sam Ja, bit će srdačno primljeni u Moj Dom. Bit će im pokazana svaka gostoljubivost; prema njima će se ponašati s velikom susretljivošću; darivati s darovima, a ipak će odbiti priznati svoga Domaćina. Zatim će oni s vremenom koristiti Moj Dom da časte poganske bogove kao znak poštovanja, za kojega će svijetu reći da je jedino pravedno. Kršćanima će biti rečeno da bi Bog očekivao od njih da srdačno pozdrave nevjernike u Crkvi. Da će načini koji štuju Mene, morati biti promijenjeni da ne bi uzrokovali uvredu ovim posjetiteljima. Uskoro, Moj Dom više neće pripadati Meni, jer će se malo raspravljati o Mojoj Istinitoj Svetoj Riječi.
Nove riječi, za koje će vam reći da dolaze s Mojih Usana, koristit će Moja Crkva na Zemlji da srdačno dočeka tuđince u Mom Domu. I dok Ja tiho sjedim u kutu, oni će divlje dotrčati u Moju Crkvu; odnoseći blaga i sve znakove koji su povezani sa Mnom, Mojom ljubljenom Majkom i Postaje Križnog Puta. Moj Dom će biti ogoljen od svega što Mi je bilo drago, a uljezi će zauzeti prostor unutar. On će postati mjesto čudnih spomen svečanosti; novih i neobičnih molitvi, a nova knjiga će zamijeniti staru. Ovo će se nastaviti dok Ja ne budem prisiljen napustiti Moj Dom, jer će biti neprikladan za Moju Svetu Prisutnost. Svim Mojim nevinim sljedbenicima će izgledati da vide ono za što će vjerovati da je pokušaj modernizacije Katoličke vjere.
Uskoro, Ja više neću imati ključ Mog Doma, jer će Mi i to također oduzeti. Ja ću tada načiniti Moj Dom u srcima Mojih vjernih posvećenih slugu, Mojih ljubljenih sljedbenika i onih čija će srca biti otvorena za Mene. Moj Dom je vaš. Moj Dom je za svakoga. Ali kada Ja primam pogane u Moj Dom, to im ne daje za pravo da prisiljavaju Božju djecu da prihvate njihove običaje ili dopuste da se odvijaju njihove svečanosti u Kući Gospodnjoj.
Vi nikada ne smijete dopustiti da vaša Vjera bude korištena na ovaj način ili da se s njom pogađa, zato da bi se dozvolilo poganima da okaljaju Moj Dom.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 20. svibnja 2014., 11:14h
 
 
Moja predraga kćeri, čovjek koji ne vjeruje u zlo, ne vjeruje u grijeh. Onaj koji izjavljuje da je zlo u umu promatrača, sposoban je prihvatiti zlo pod svakom krinkom i konačno će postati neosjetljiv na njega. 
Kada je zanemareno zlo, sotona je postigao veliku pobjedu, jer kralj laži ide vrlo daleko da preruši zlo i on to obično čini predstavljajući dokaze koji promiču snošljivost u društvu. Kada se ljudska inteligencija koristi za dokazivanje svim razumskim razlozima za ispričavanje zla, ove duše, krive za širenje takvih neistina, postaju glavne mete zloga. Jednom kada mu duša dopusti ući, veliki varalica će uvjeriti svoju žrtvu da se oni ponašaju u dobroj vjeri i za dobro svijeta, kada opravdavaju zlodjela koja su protiv Boga. Zli je prouzročio takvu prijevaru da će mnogi ljudi, koji više ne vjeruju u sotonu ili zlo koje je proširio diljem svijeta, postati nesposobni razlučiti razliku između onoga što je dobro i onoga što je loše. Ovi ljudi će raspravljati i davati svako razumno gledište da promiču nemoral u svim pogledima. Zatim će oni ozloglašavati čovjeka koji su usudi braniti moralnost. Takav je smjer čovječanstva u današnjem svijetu. Kada se odbaci postojanje zla, tada se niječe postojanje sotone. Tada kralj laži i svaki Moj neprijatelj zadobiva snagu, a njegove dobrovoljne žrtve, koje će se ponašati kao njegovi govornici, postaju neosjetljivi na Božje Milosti.      
Kada Moja Crkva na Zemlji odbacuje sotonu, onda vrlo malo može biti učinjeno za one koji su doista zaraženi zlim. Kada Moja Crkva niječe postojanje Zvijeri ili vječni ponor u kojega su bačeni on i svi pali anđeli, tada ćete znati da Istina nije otkrivena Božjoj djeci.
Ako ljudi ne znaju o opasnostima koje sotona nanosi dušama, onda se oni neće moći naoružati protiv zla. Kada se ovo dogodi, Istinska Učenja Božja se neće više prihvaćati onakvima kakva jesu.
Vrijeme se ne mijenja u Mom Kraljevstvu. Sotona je najveća pošast ljudskog roda i njegova zaraza je smrtonosna. Tako oprezan da se sakrije, on je gospodar prijevare, jer on će uvijek predstaviti dobro kao zlo, a zlo kao dobro. Jedino oni čije su oči uistinu otvorene za Boga, shvatit će prijetnju koju on predstavlja u Spasenju svijeta.
 
 
Vaš Isus 
 
Srijeda, 21. svibnja 2014., 20:40h 
 
 
Moja predraga kćeri, Moj Otac želi da sva Njegova djeca pokažu ljubav i milosrđe jedni prema drugima. Grijeh se širi tako brzo, kao izravna posljedica grijeha oholosti, da je zaraza, posebice među onima koji tvrde da su Kršćani, potražila mnoge duše koje su jednom bile blizu Mog Svetog Srca. 
Sotona i svaki demon kojeg je on poslao da uništi čovječanstvo, prouzročili su mnogo podjele u svijetu. Oni pokušavaju narode i zajednice dovesti u spor jedne s drugima. Teroristički napadi će uzeti više maha, ali najozbiljniji znak će biti u obliku progona Kršćana. Nikad prije Kršćani nisu bili tako poniženi – njihovo pravo na vjersku slobodu smanjeno i prekršeno njihovo pravo da ostanu vjerni Riječi – kao što će to biti sada.
Kršćani neće biti meta samo Mojih neprijatelja, nego će se okrenuti jedni protiv drugih. Skupine koje će promicati krivovjerja protiv Svete Biblije, tražit će one koji će ostati čvrsti u Vjeri. Oni će ih javno prekoravati, ismijavati njihovu odanost Istini i tražiti svakog Mog posvećenog slugu koji se usudi dovesti u pitanje njihovu izdaju Mene, Isusa Krista.
Zli se bori protiv Mene, u ovo vrijeme, u strašnom bijesu, jer zna da je Moje Vrijeme gotovo nad vama. Prepoznajte svaki oblik progona protiv vas, kao Kršćana, istinitog vidjeoca, proroka ili posvećenog sluge, onakvim kakav je. Vulgaran i zao napad na Mene, vašeg ljubljenog Isusa Krista. Upamtite, Moji ljubljeni sljedbenici, vi se nikada ne smijete predati pred progonom, zbog vaše ljubavi za Mene. Molite za one jadne duše koje su dopustile da se zlo izlije iz njihovih usta. Budite strpljivi i smireni kada svjedočite progonu protiv Kršćana, jer jedino Moje Božanstvo je Vječno. Zli postupci, djela ili krivovjerje protiv Mene, nestat će u trenutku. I jedino oni koji su uistinu za Mene, naći će mir i Spasenje.
Molite za vaše progonitelje i vaše mučitelje, jer kada tako činite, vi smanjujete moć zloga.
 
 
Vaš Isus 
 
Četvrtak, 22. svibnja 2014., 15:26h
 
 
Moja draga djeco, patnja koju Moj Sin podnosi, zbog grijeha čovjeka, pojačava se u ovo vrijeme. Mržnja protiv Njega i Njegove Presvete Riječi – sadržane u Presvetoj Bibliji – očituje se u srcima mnogih ljudi i to uključuje lažne religije, koje ne priznaju Trojedinog Boga, kao i one koji javno izjavljuju da su Kršćani.
Svaki grijeh koji je počinjen, vrijeđa Moga Sina i svaki smrtni grijeh se osjeća kao opak udarac nanijet na Njegovo Tijelo. Za svako počinjeno djelo krivovjerja, to je kao da je još jedan trn utisnut u Krunu Boli, koju On već podnosi. Dok se pojačava patnja Moga Sina, u vrijeme kada će se nijekati svaki grijeh protiv Boga, tako će se pojačati i patnja istinskih Kršćana.
Dok je patnja strašna stvar i dok je bol onih koji brane Njegovu Riječ iznad podnošljivosti, to može biti način da se postane više prisniji s Mojim Sinom. Ako prihvaćate patnju kao blagoslov, radije nego da je vidite kao prokletstvo, vi ćete shvatiti kako ju Moj Sin koristi da porazi moć zloga. Kada prihvaćate bol, pogrde i ismijavanja, što možete uvijek očekivati kada idete u jedinstvu s Mojim Sinom, mnoge Milosti su vam dane. Ne samo da će vas takva bol ojačati, nego će vam Moj Sin otkriti Njegovu Samilost za druge, čije grijehe On može isprati zbog vaše žrtve za Njega.   
Toliko mnogo ljudi ne shvaća da kada razvijete bliskost s Mojim Sinom i kada On prebiva u određenim dušama, da će to uvijek imati za posljedicu bol onima koji pristaju ponijeti Njegov Križ. Moj Sin jedino može uistinu uroniti Sebe u duše koje su otvorene za Njega i koje nisu ohole, zle ili sebeljubljive. Ali čim se On potpuno nastani u takvim dušama, Svijetlo Njegove Prisutnosti će osjetiti mnogi s kojima oni dođu u doticaj. Oni će privući druge da postanu učenici Moga Sina. Oni će također postati mete zloga koji će se snažno boriti da ih odvuče od Moga Sina. Kada zli ne uspije dovesti u napast ove duše, njegova bitka protiv njih će postati još i žešća i on će zaraziti druge zato da bi njih napao; pogrđivao ili klevetao.
Važno je da svi Kršćani ostanu na oprezu prema planovima koje je sotona skrojio da proždre duše onih koji ljube i služe Mome Sinu. On traži ove duše više nego ikoje druge i nikada neće biti zadovoljan dok one ne podlegnu njegovim napastima.
Kao Kršćani, vi se morate pripremiti da se borite za svoju Vjeru, jer sve što je drago vašem srcu bit će ogoljeno, sloj po sloj. Morate potražiti Sakrament Pomirenja kao nikada do sada, jer bez njega ćete uvidjeti da vam je nemoguće izdržati zarazu koja je zavladala u svijetu, u ovo vrijeme protiv Kršćana.              
Podsjetite sebe, draga djeco, svemu što vas je Moj Sin poučio, jer Njegova Riječ će se osporavati sve dok ne bude neprepoznatljiva. Dođite i molite Mene, vašu ljubljenu Majku, Majku Spasenja, da molim za svakog pojedinog od vas da bi mogli ostati vjerni Istini, moleći ovu molitvu da obrani vašu Vjeru.
 
Križarska molitva (151) Za obranu Vjere :
 
O Majko Božja, Bezgrješno Srce Marijino, Majko Spasenja, moli da ostanemo vjerni Istinitoj Riječi Božjoj u svako doba. Pripremi nas da branimo Vjeru, da podupiremo Istinu i da odbacimo krivovjerje.
Zaštiti svu Svoju djecu u vremenima nevolje i daj Milosti svakome od nas, da budemo hrabri kada smo kušani da odbacimo Istinu i da se odreknemo Tvoga Sina.
Moli Sveta Majko Božja da nam se dade Božje Posredovanje, da ostanemo Kršćanima u skladu sa Svetom Riječi Božjom. Amen.
 
Vi ste pojedinačno blagoslovljeni s velikom hrabrošću kada molite ovu Križarsku molitvu. Budite u miru, Moja djeco, da ljubite i služite Mom Sinu, Isusu Kristu.  
  
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja
 
 
Petak, 23. svibnja 2014., 18:00h
 
 
Moja predraga kćeri, dođite, svi vi koji ljubite Mene i donesite Mi svoju ljubav, jer Ja Sam u velikoj potrebi za utjehom. Ja Sam vaš Isus, Sin čovječji, Spasitelj svijeta, a ipak Ja plačem. Svaku Milost koja je čovjeku ostavljena u baštinu, vratile su Mi natrag nezahvalne duše. Moje velikodušno Srce je otvoreno, pa vas mogu sve privući k Sebi, ali vi se okrećete. Čak i oni od vas koji Me ljubite, ne dajete Mi svoje vrijeme. Umjesto da razgovarate sa Mnom, vi jedni s drugima pričate o Meni. Previše priče o Tajni Božjih Planova i o onome što ima doći, može uzrokovati smetnju i zbunjenost. Previše razglabanja i takozvanih umnih rasprava odvlači od Mene.   
Vi ne morate shvatiti Putove Gospodnje – vi ih jednostavno morate prihvatiti. Ja nikada nisam tražio od vas da shvatite Tajnu Mog Božanstva, jer duše koje Me uistinu ljube, voljet će Mene zbog toga Tko Sam Ja, a ne što Ja donosim. One neće tražiti slavu za sebe. One neće razviti svoju duhovnost tek da bi zadobili uporište u Mom Kraljevstvu. Oni nikada neće koristit svoje znanje o Meni na hvalisav način da osvoje bodove. Duše koje će prebivati u Meni su duše koje ne traže ništa, ono što jedino traže je za dobro vlastite duše i za dobro drugih.
Kada kažete da predstavljate Mene, vi ne pričate i ne vičete o tome koliko kažete da Me poznajete. Vi jednostavno morate pokazati ljubav prema drugima i slijediti Moja Učenja s dušom koja je ispražnjena od oholosti. Dakle, ako ste uistinu Moji, vi ćete provoditi manje vremena pokušavajući odrediti što Sam vam Ja rekao; što Sam vas Ja naučio i što Sam Ja obećao. Ja tražim da dođete k Meni i provedete više vremena u tihom razmatranju sa Mnom. Kada to činite, Ja ću vam jasnije otkriti Sebe i vi ćete znati u svojim srcima što stvarno znači istinski Mi služiti.
 
 
Vaš Isus 
 
 
Subota, 24 svibnja 2014., 21:20h
 
 
Moja predraga kćeri, glavni razlog što toliko mnogo ljudi danas, a posebno mladi, ne žele upoznati Mene je zbog njihovog prenaglašenog zanimanja za same sebe. Opsjednutost sobom i želja da se ugodi samo svome „ja“ i željama, značila je nedostatak stvarne ljubavi jednih za druge i malo milosrđa je prisutno u takvim dušama. Kada se oni odvajaju od drugih, u težnji za ispunjenjem samih sebe, oni ne mogu ljubiti svog bližnjeg. Kada ne vole svoga bližnjeg, oni ne mogu ljubiti Mene.
Odvojenost od Boga nikada nije bila tako raširena. S malo ljubavi u njihovim srcima, zlo nalazi dobru okolinu u kojoj se može ukorijeniti. Jednom kada je zlo usađeno, u dušama koje postaju laka žrtva, rast će i brzo se širiti. Što se dalje širi, manje ljubavi će biti u duši, a mržnja prema drugima će biti usađena u njoj. Uskoro, mržnja, ljubomora, zavist, škrtost i pohlepa će postati zajedničke osobine koja ujedinjuje suvremeno društvo, dok konačno ne postanu usklađene, dok duše ne budu osjećale ništa. Praznina duha vodi k velikoj opasnosti, jer zli je pametan i koristit će duše u toj fazi da pokrene rat protiv Prisutnosti Božje u svijetu. Kada svijet postane opsjednut samim sobom i bude zahtijevao svaku vrstu prava za koju se smatra da je važnija od velikodušnog davanja samoga sebe – tada ništa dobro ne može doći od ovoga.   
Kada Lucifer nije poslušao Moga Oca, oholost je bila ta koja ga je vodila prema njegovoj propasti. Oholost i ljubav prema sebi, kada sve ostalo dolazi na drugo mjesto, vodit će prema konačnom padu ljudskog roda. Neposluh prema Bogu je povećan u ovo vrijeme. Tako malo poštovanja se može vidjeti prema Njegovim Zapovijedima i to je značilo da čovjek neće poslušati ni jednu od Deset Zapovijedi. Kada Prvu Zapovijed prekrši Moja Crkva na Zemlji – posljednja utvrda Mog Oca nad Njegovom djecom – svijet će svjedočiti najgoroj kazni još od potopa.
Čim poganstvo zahvati Moju Crkvu, to će označiti posljednje poglavlje.  
Kada Božja djeca vole sebe i lickaju se pred Njim, On plače gorke Suze. Ali, kada je On u srcima svih zamijenjen poganstvom i lažnim bogom, Njegov Gnjev će biti kakav još nije bio.
 
 
Vaš Isus 
 
Ponedjeljak, 26. Svibnja 2014., 16:22h
 
 
Moja najdraža kćeri, doći će vrijeme kada će molitva Vjerovanja, koja priznaje Tko Sam Ja, biti promijenjena da časti lažne bogove.
Kada se uvede jedna svjetska religija, to će biti učinjeno oprezno, da se ne da dojam da se više ne poštujem Ja, Vječni Otac. Ako se ne poštujem Ja, onda će ova nova molitva postati grozota i ne smije se nikada moliti, ako Moja djeca žele ostati sa Mnom i ako žele Vječni Život. Mnogo bolje je da šutite nego da izgovorite jednu riječ hule, koju će se uvesti u sve crkve posvuda, koje štuju Mene, vašeg Oca i koje prihvaćaju Moga Sina, Isusa Krista, vašeg Spasitelja.
Riječi, koje štuju Moje Ime i  Ime Moga Sina, bit će iskrivljene, a izrazi, koji se odnose na Moga Sina, uključivat će izraze kao „Isus od Svjetla“. Ova nova molitva će isticati nadmoćnost čovjeka, njegovu odgovornost da osigura dobrobit njegovog brata i da srdačno dočeka, kao jedno, sve religije da štuju Boga. Sve što se odnosi na Moga Sina, način na koji se On trebao štovati, bit će zamijenjeno ovim novim naslovom koji će dati Njemu. Svijetu će se reći da poštuje ljepotu Zemlje; čuda svijeta koja je stvorio Bog, Koji je jedan za sve i Koji prihvaća svaku vrstu slavljenja. Ovo će biti vrijeme kada će svijet biti združen u jedan svijet kao poganska religija. Stoga jer će mnogi religijski izrazi raširiti ovu novu vjeru, trebat će onih koji su blagoslovljeni s razlučivanjem, da uistinu shvate što se događa.
Kako uzaludni će biti njihovi napori, jer oni koji nanose ovu tamu na Moju djecu, trpjet će zbog svog odbacivanja njihovog Stvoritelja. I kada se ova molitva uzme kao nova vrijednost, nanijet će se druga grozota – uvođenje krivotvorene Riječi, koja neće donijeti ništa osim trulih plodova.
S vremenom će biti napravljen poseban znak koji predstavlja novog boga kojega je stvorio čovjek, tako da će se činiti onima koje se zamole da ga nose, da oni čine dobru stvar u pokazivanju složnosti jednih prema drugima. Sve ove stvari, njima će se reći, su za dobro svih, gdje je vaša prva obveza tražiti savršenstvo čovjeka. Ovo je važno, reći će vam oni, prije nego se možete susresti s Bogom. Vi ne možete činiti Božju Volju, ako ne tražite pravdu da oslobodite čovječanstvo od ropstva vjerskog progona, siromaštva i ratova. Fokus će biti na svim stvarima koje imaju veze sa Mojim Stvaranjem - Zemljom; narodima; ljudima i političkim vladarima. Sve će biti uvezano zajedno kao jedno, zato da bi se, reći će oni, bolje služilo Bogu. Sve čemu će oni služiti će biti kralju laži koji će sve ove stvari izvršiti. I dok će svijet pljeskati ovim naoko naprednim uspjesima u svjetskim stvarima, čovječanstvo će biti prisiljeno u poganstvo. Poganstvo će sa sobom donijeti užasnu tamu duše. Zatim, za sve što je podignuto protiv Mene, Ja ću odgovoriti njihovim grozotama – nad Zemljom po kojoj hodaju; vodom koju piju; brdima na koja se penju; morima koja prelaze i kišom koja hrani njihove usjeve.
Bitka između moćnih, oholih i zlih među ljudima i Mene, njihovog Vječnog Oca, njihovog Stvoritelja, bit će jedna teška borba.
 
 
Vaš Vječni Otac
Svevišnji Bog
 
Srijeda, 28. svibnja 2014., 8:40h
 
 
Moja predraga kćeri, Moje Obećanje da ću ponovno doći bit će ispunjeno. Ništa ne može spriječiti Moj Drugi Dolazak, ali oni koji znaju Tko Sam Ja i koji rade za Moje protivnike otvorenih i voljnih srca, još uvijek vjeruju da mogu uništiti duše prije ovog Velikog Dana.
Moji neprijatelji, znajte ovo. Ja mogu vidjeti vaše duše. Ja mogu vidjeti koje zlo prebiva u vašim srcima. Mogu također vidjeti dobrotu koja u vama leži usporedo. Poslušajte Me dok vam otkrivam Istinu o tome što ima doći.   
Ako Me ljubite, vas će ohrabriti da to ne činite.
Ako vjerujete u Moja Učenja, zatražit će od vas da vjerujete u novu lažnu zamjenu.
Ako vjerujete da se Ja obraćam vama, preko ovih Poruka, zli će vas uvjeravati da ove Poruke ne dolaze od Mene. Bit ćete napastovani zato da izdate Mene i vi ćete to činiti progoneći Moje sluge koji podržavaju ovu Misiju. Vi ćete postati izdajnici ove Misije i kao takvi, bit ćete jednako krivi kao oni koji su bili odgovorni za predaju Mene Mojim krvnicima.
Ako Me ne poslušate, tada je to na vama i Ja vas neću smatrati odgovornima, jer nikada neću siliti Moju Volju nad vama. Mnogo bolje je da Me zanemarite i slijedite Moja Učenja, nego da nanosite patnju drugima.
Sada kada je započeo Moj Plan da spasim milijarde duša, znajte da ću Se Ja uzdići iznad volje ljudi koji Mi se suprotstavljaju. Ništa – ni riječi – ni djelovanja – ni postupci – ni zloća bilo koje vrste – ne mogu Me zaustaviti u Mojoj čežnji da spasim čovječanstvo. Oni koji stoje na putu Gospodinu bit će bespomoćni i na kraju će s tugom ležati prostrti ispred Mene, na Dan kada dođem suditi.
 
 
Vaš Isus
 
 
Četvrtak, 29. Svibnja 2014., 00:45h
 
 
Moja predraga kćeri, kada su Moji Apostoli došli k Meni, jadikujući i plačući suze razočaranja,  zbog načina na koji se s okrutnošću odnosilo prema Njima u Moje Sveto Ime. Ja Sam im rekao ovo.
Nikada se ne bojte zbog odbacivanja u Moje Ime.
Nikada ne budite uplašeni zbog urlikanja zloga, koji bjesni kroz usta onih koji mu služe.
Nikada ne osjećajte strah, kada vas se smatra odgovornima u Moje Ime. Ali kada vas izdaju oni koji su vam bliski, znajte da Sam Ja taj Kojega su udarili u Lice.
Kada Me čovjek izdaje, on griješi protiv Mene. Kada izdaje Božje proroke, on izdaje Trojedinoga Boga i zbog toga će jako patiti.
Kada Posredovanje Trojedinoga Boga odbace duše koje se protive najvećoj Moći s Neba, one će morati podnijeti nemir u svojim savjestima. Ovaj nemir ih nikada neće napustiti, osim ako izmire svoje duše sa Mnom, njihovim Isusom. Odbaciti Mene, kada duše znaju da Sam to Ja, Isus Krist, Koji govori, vrijedno je žaljenja. Ali prkositi Trojedinom Bogu, uplićući se u Božju Intervenciju, u Njegovoj zadaći da spasi duše, imat će za posljedicu  brzo kažnjavanje od strane Moga Oca.
Čovječanstvo se može podsmjehivati, propitkivati i razmatrati Moju Riječ, dok Se daje sada, ali kada se usude iskušati i spriječiti Mene u spašavanju duša, izdajući Moje Povjerenje i protiveći se Mom Milosrđu, tada im neće biti iskazano Milosrđe.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 31. svibnja 2014., 8:20h
 
 
Moja predraga kćeri, Moja Ljubav gori kao pećica za svakog pojedinog od vas. Raspirena je čak na još veću širinu, zbog zlog utjecaja koji je nametnut čovječanstvu. Svaka vrsta prijevare nadvila se nad duše u ovo vrijeme povijesti, zbog utjecaja đavla u svijetu, dok se nastavlja konačna bitka za duše.
Svaki muškarac, žena i dijete iznad dobi od sedam godina borit će se da razlikuje između dobra i zla. Mnogi će odobravati zlodjela i govoriti da su opravdani čineći tako. Oni koji priznaju kao da su dobre zle riječi, djela i postupci, koje im je u njihova srca usadio prevarant, neće osjećati kajanje.
Svaka duša, bez obzira na njeno vjerovanje, rasu, boju ili okolnosti, lutat će naokolo u zbunjenosti o tome što je dobro u Očima Božjim, a što je proglašeno lošim. I dok će mnoštva, u zabludi, pljeskati grijehu u svakoj pojavi, ni jedan trunak zadovoljstva u svojim dušama neće imati oni koji Me izdaju. Oni koji ne zastrane od Istine, svega što dolazi od Mene će biti ozloglašeni. Ali kada provedu vrijeme u Mom društvu, oni neće mariti, jer Ja ću u njih usaditi unutarnji mir, koji neće biti uzdrman.
Ja obećavam svima vama, uključujući one koji su slabi i koji podliježete lažima koje vam je usadio sotona, da Ja nikada neću odustati od vas. Ja ću vas privući; ispuniti s Mojom Ljubavlju kad god Mi dopustite da vas povučem k Sebi. Moja Ljubav nikada ne vene; nikada ne uzmiče; nikada ne umire. Bez obzira što ste učinili. Ali budite svjesni da je vaša duša ta koja je konačna nagrada i zli nikada neće popustiti u svojoj potrazi da vas pridobije.
Moja Ljubav je tako snažna da čak i kada vi izdate Mene, Ja ću, u vašoj savjesti osigurati da ste svjesni svoje pogrješke. Zbog ovoga ćete osjećati osjećaj gubitka, jer kad ste što učinili u ime pravde, za što znate u svojim srcima da je loše - nećete osjećati ništa osim žalosti. To je prilika da pozovete Mene, vašeg Isusa, s molitvom, da vam pomogne u vašem trenutku bespomoćnosti.
 
Križarska molitva (152) Pomogni mi u mom trenutku bespomoćnosti
 
Dragi Isuse, pomogni mi u mom trenutku bespomoćnosti. Oslobodi me od grijeha i otvori moje oči, moje srce i moju dušu za prijevaru đavla i njegovih zlih putova. Ispuni me Svojom Ljubavlju kada osjećam mržnju u mom srcu. Ispuni me Svojim Mirom kada osjećam žalost. Ispuni me Svojom Snagom kada sam slab. Spasi me od zatočeništva u kojem sam se našao, da bih mogao biti slobodan i sigurno čuvan u Tvojim Svetim Rukama. Amen.
 
Moja Ljubav je vječna. Vaša duša je vječna. Moje Kraljevstvo je vječno kao i kraljevstvo zloga.
Kada ste krivi za strašan grijeh, vi se morate boriti svake pojedine sekunde da se odmaknete od opasnosti i težiti da ostanete odani Meni u svako doba. Najlakši način da ovo učinite je da ljubite jedni druge kao što Ja ljubim vas. Sve što vas udaljuje od toga da ljubite jedni druge, ne dolazi od Mene.
 
 
Vaš Isus
 
Subota, 31. svibnja 2014., 16:20h
 
 
Moje drago dijete, Ja želim pozvati roditelje djece i mladih ljudi, diljem svijeta, da ih posvete Mom Bezgrješnom Srcu.
Moj dragocjeni Sin, Isus Krist, želi da Ja to učinim, jer će ih On prekriti sa Svojom Predragocjenom Krvlju i tako ih čuvati sigurnima. On želi da vi, draga djeco, učinite to jer će njima udijeliti velike Milosti. Ovaj Dar Zaštite za djecu zapovjedio je Moj ljubljeni Otac. Preko Svoga Sina, Isusa Krista, On obećava velike Milosti i ona djeca koja su Mi prikazana bit će zaštićena od utjecaja duha zla.
Moj Sin će učiniti sve što je potrebno da ujedini sve obitelji u Njegovom Novom Raju, a posvećujući vašu djecu Meni, Majci Spasenja, velika Zaštita će se dati svakoj obitelji čija djeca će imenom biti prikazana Meni.
Moja Ljubav za Božju djecu je vrlo posebna, jer Ja Sam Majka sve Božje djece. Preko Mene, Majke Spasenja, duše posvećene Meni će biti spašene kroz Milosrđe Moga Sina. Ove duše neće biti kušane prijevarom, koju će svijetu predstaviti Antikrist.
Vi morate moliti ovu molitvu jednom tjedno, pred slikom Mene, vaše ljubljene Majke i blagosloviti se sa Svetom Vodom, prije nego ju izmolite. 
 
Križarska molitva (153) Dar Zaštite za djecu :
 
O Majko Božja, Majko Spasenja, ja tražim da posvetiš duše ove djece ( navedi ih ovdje … ) i prikažeš ih Svom ljubljenom Sinu. Moli da Isus, Snagom Njegove Predragocjene Krvi, prekrije i zaštiti ove malene duše sa svakom vrstom zaštite od zla. Ja Te molim, draga Majko, da zaštitiš moju obitelj u vremenima velikih poteškoća i da Tvoj Sin naklono pogleda na moju molbu za ujedinjenje moje obitelji u jedno s Kristom i udijeli nam Vječno Spasenje. Amen.
 
Idite i budite zahvalni za Ljubav koju Bog ima za Svoju djecu. Velika Milost i Blagoslovi će biti dodijeljeni svakom djetetu i mladoj osobi čija imena vi prikažete Meni za posvećenje Mome Sinu.
 
 
Vaša ljubljena Majka
Majka Spasenja 

Die Warnung

LINKS

JTM Jesus To MankindCentrebot Webshop

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice